Byla 2A-1610-603/2012
Dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Loreta Lipnickienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Alma Urbanavičienė ir Henrichas Jaglinskis, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovei G. L., jos atstovei advokatei R. Š., atsakovo atstovei advokatei R. I., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. L. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, ir

Nustatė

2ieškovė G. L. prašė teismo 1) pripažinti atsakovo 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 ,,Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo buvo nutraukta ieškovės ir atsakovo sudaryta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojos širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje, neteisėtu ir įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovei 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose I širdies chirurgijos skyriuje, sumokėti vidutinį darbo užmokestį už jos priverstinę pravaikštą, 2) priteisti iš atsakovo ieškovės naudai 100 000 Lt dydžio piniginę kompensaciją už jai padarytą neturtinę žalą, atleidžiant ieškovę iš 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigų, 3) atnaujinti DK 297 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio senaties terminą ginčyti ieškovės Darbo sutarties Nr. 935 nutraukimą DK 129 str. pagrindu, pripažįstant, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, 4) įpareigoti atsakovą tinkamai įforminti ieškovės viršvalandinį darbą už 2010 m. ir apmokėti nustatyta tvarka.

3Ieškinyje nurodė, jog ieškovė dirba pagal Medicinos praktikos licenciją Nr. MPL-13682, kuri suteikia jai teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo širdies chirurgo profesinę kvalifikaciją. Nuo 1996-08-05 tarp šalių buvo susiklostę darbo teisiniai santykiai, kuriuose ieškovė buvo darbuotoja, o atsakovas – jos darbdavys, ir nuo 1998-02-01 ieškovė, dirbdama pagal neterminuotą darbo sutartį gydytoja kardiochirurge (širdies chirurge), susitarė dėl papildomo darbo, kuris buvo įforminamas papildomomis darbo sutartimis. Nuo 2002-09-01 darbo sutarčių pagrindu III skyriuje ieškovė dirbo 1,25 etatu, t. y. pilnu etatu gydytoja širdies chirurge ir 0,25 etatu – budinčiąja gydytoja širdies chirurge. Nuo 2008-10-01 ieškovė dirbo pilnu etatu gydytoja širdies chirurge VI širdies chirurgijos skyriuje pagal darbo sutartį Nr. 935 ir budinčiąja gydytoja širdies chirurge III skyriuje pagal darbo sutartį Nr. 4218. Nuo 2009-11-02 šalys pasirašė sutarties pakeitimą, kurio pagrindu ieškovė pradėjo dirbti pilnu etatu gydytojo širdies chirurgo pareigose I širdies chirurgijos skyriuje. 2010-02-22 ieškovė įteikė atsakovui prašymą dėl krūvio sumažinimo 0,25 etato pagal darbo sutartį Nr. 4215, kurios pagrindu ji buvo įdarbinta budinčiąja gydytoja širdies chirurge III skyriuje. Atsakovas patenkino šį prašymą.

42010-02-25 atsakovas ieškovei įteikė įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą DK 129 str. pagrindu, nurodant 2010-02-23 įsakymą. Tačiau šio įsakymo darbdavys neįteikė. 2010-03-17 ieškovė kreipėsi į darbdavį pateikti paaiškinimą, kuo remiantis jai bus sumažintas iki 0,75 darbo krūvis I širdies chirurgijos skyriuje. Negaudama išsamios informacijos ji teikė ir kitus prašymus dėl informacijos suteikimo. Tik po 2010-05-28 prašymo pateikimo darbdavys pateikė 2010-04-22 įsakymo ,,Dėl darbo sutarčių pakeitimo“ Nr. K-350 dalį. Pažymi, kad darbo grafikuose ieškovei gegužės ir birželio mėn. buvo nustatytas darbo krūvis pilnu etatu, ir ji manė, kad su ja darbo sutartis nėra pakeista. Apie atleidimą iš 0,25 etato ieškovė suprato tik savo atostogų pabaigoje (liepos mėn.), kai intranetu gavo rugpjūčio mėnesio darbo grafiką.

5Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog įspėjime buvo nurodytas darbuotojos dalies etato mažinimo pagrindas – 2010-02-23 įsakymas Nr. V-105 ir šis įsakymas viešai paskelbtas ligoninės intranete. Ieškovė, pasibaigus įspėjimo terminui, buvo pakviesta į ligoninės Personalo skyrių įforminti jos darbo sutarties nutraukimą bei atlikti su tuo susijusias įstatymo numatytas procedūras. Ieškovei atsisakius susipažinti su įsakymu dėl jos atleidimo, šis faktas užfiksuotas atitinkamame akte. Dėl šių priežasčių, mano, kad ieškovė praleido senaties terminą ieškiniui pateikti.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-05 sprendimu ieškinį atmetė ir nustatė, jog nagrinėjamu atveju realiai buvo ieškovės ne atleidimas iš darbo pagal DK 129 str. 1 d., o darbo sąlygų pakeitimas, vadovaujantis DK 120 str. norma. Darbdavio priimti lokaliniai aktai suponavo ieškovei G. L. sutrumpėjusį darbo laiką ir sumažėjusį darbo užmokestį, proporcingai sutrumpėjusiam darbo laikui. Teismas nustatė, jog 2010-02-25 ieškovė G. L. pranešimu buvo informuota, kad bus mažinama jos etato dalis. Ji savo pozicijos darbdaviui neišreiškė, o prašė pateikti informaciją. 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu dėl darbo sutarčių Nr. K-350 nustatyta, kad ieškovė G. L. nuo 2010-04-30 atleista iš 0,25 etato darbo krūvio gydytojo širdies chirurgo pareigų I širdies chirurgijos skyriuje pagal DK 129 str. 1 d., išmokant 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir kompensaciją už 19 kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensaciją. Teismas konstatavo, jog ieškovė buvo supažindinta su įsakymu, tačiau atsisakė jį pasirašyti. Nuo šios datos teismas skaičiavo terminą kreiptis į teismą DK 297 str. 1 d. tvarka ir ginčyti darbo sutarties pakeitimą. 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu dėl darbo sutarčių Nr. K-350 ieškovė G. L. buvo informuota apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą ir privalėjo išreikšti savo poziciją – prašyti nutraukti darbo sutartį pagal DK 129 str. arba mėnesio laikotarpyje kreiptis į teismą dėl pažeistų darbuotojo teisių atkūrimo. Teismas laikė, kad 2010-02-25 pranešimu ir 2010-04-22 įsakymu dėl darbo sutarčių Nr. K-350 ieškovei buvo suteikta konkreti informacija apie darbo sutarties sąlygų pokyčius bei garantuotas darbo santykių tęstinumas pakeistomis darbo sutarties sąlygomis, kaip alternatyva darbo sutarties nutraukimui, ieškovei atsisakius dirbti pakeitus darbo sąlygą. Ieškovei nepareiškus savo valios, darbo santykiai tęsėsi pagal darbdavio pakeistas darbo sąlygas, kol ieškovė G. L. 2010-08-06 kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių atkūrimo. Ieškovės elgsena, jos nereagavimo į darbdavio pranešimą išraiškos vertinimas, suteikė pagrindą darbdaviui spręsti apie darbo santykių tęstinumo darbo sutartyje sutartomis sąlygomis galimybę ir taip suponavo darbdavio teisę nuspręsti, kad darbo sutartis tęsiasi pasikeitus darbo sąlygoms, nes darbuotojas konkrečiai neišreiškė savo valios darbo sutarties sąlygų keitimo klausimu. Taip pat teismas konstatavo, jog darbdavys vienašališkai negali pakeisti darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų, jas darbdavys gali keisti tik gavęs raštišką darbuotojo sutikimą. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, taigi ir sumažinus darbo užmokestį, sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129 str. klausimas. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, taigi ir sumažinus darbo užmokestį, darbdavys turi teisę ir pagrindą išspręsti darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129 str. klausimą. Darbuotojas, nesutikdamas su darbo sutartyje sulygtų darbo sąlygų pakeitimu, turi teisę kreiptis tiesiogiai į teismą, nesikreipdamas į darbo ginčų komisiją (DK 295 str. 2 d. 1 p.). Tokiais atvejais pagal DK 297 str. 1 d. nuostatas taikytinas vieno mėnesio sutrumpintas ieškinio senaties terminas. Teismas pažymėjo, jog ieškovė G. L. po 3 mėnesių kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl pažeistų darbinių teisių gynimo, buvusių darbo sąlygų atkūrimo, nors turėjo teisę administracijos įsakymą ginčyti iki 2010 m. gegužės 22 d. Dėl šių priežasčių teismas laikė, kad yra praleista ieškinio senatis ir ieškinį atmetė.

7Ieškovė G. L. apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai. Nurodė, kad atsakovas be ieškovės raštiško sutikimo pakeitė darbo sąlygas sumažindamas darbo krūvį ir tuo pačiu darbo užmokestį. Teismo išvada, kad tais atvejais, kai keičiamos darbo sutarties sąlygos ir dėl to mažinamas darbuotojo darbo užmokestis, yra būtinas darbuotojo sutikimas, ir nagrinėjamu atveju ieškovė, gavusi atsakovo įspėjimą, savo pozicijos neišreiškė, o prašė pateikti informaciją, neparemtą jokiais įrodymais, priešingai – pati ieškovė ir liudytoja E. J. patvirtino, jog ieškovė atsisakė pasirašyti darbo sutarties pakeitimą dėl jos darbo krūvio sumažinimo, o sužinojusi apie galimą darbo krūvio mažinimą, ieškovė ne kartą iki numatomos atleidimo datos raštu prašė atsakovo paaiškinti, kodėl būtent jai yra mažinamas darbo krūvis bei reikalavo iš atsakovo dokumentų, kuriais remiantis buvo nuspręsta būtent jai sumažinti darbo krūvį. Pirmosios instancijos teismas dėl ieškovės duotų parodymų iš viso nepasisakė, o liudytojų parodymus iškraipė, nors ginčo tarp šalių nebuvo, jog ieškovė nebuvo davusi sutikimo nei žodžiu, nei raštu dirbti pakeistomis sąlygomis. Teismas neatkreipė dėmesio į tą aplinkybę, kad ieškovė iš viso nebuvo tinkamai informuota atsakovo, kad jai nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį DK 129 str., todėl ieškovė pagrįstai tikėjosi, kad atsakovas negavęs jos raštiško sutikimo bus priverstas pasirinkti, t. y. darbo sąlygų nepakeisti arba atleisti ieškovę iš darbo. Ieškovė mano, kad ji nepraleido ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti teisme, kadangi apie savo teisių pažeidimą ji sužinojo tik 2010 m. liepos mėn., kuomet gavo intranetu darbo grafikus rugpjūčio mėnesiui ir buvo nurodytas jos darbo grafikas sumažintu darbo krūviu. Mano, kad pirmosios instancijos teismas be jokio pagrindo padarė išvadą, kad senaties termino pradžia sietina su 2010-04-22 aktu, nors byloje ieškovės surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog ieškovė ginčijamo įsakymo pirmąją nepavirtintą kopiją gavo tik po to, kai gegužės mėn. pabaigoje kreipėsi į buhalteriją dėl padarytos klaidos skaičiuojant darbo užmokestį. Ginčijamo įsakymo nuorašą atsakovas ieškovei įteikė tik po to, kai ieškovė 2010-05-28 raštu pareikalavo iš atsakovo pateikti jai 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 ir šis dokumentas neatitiko iš buhalterijos gauto dokumento dalies kopijos. Gavusi birželio 2 d. ginčijamo įsakymo nuorašą ieškovė ir toliau buvo atsakovo klaidinama, nes ir po dviejų dienų birželio mėnesio grafike buvo ir anksčiau nurodyta, kad ji tebedirba 1 etatu. Ieškovė realiai sužinojo, kad atsakovas sumažino jai darbo krūvį tik ieškovės atostogų metu ir supratusi, kad jai darbo krūvis sumažintas be jos sutikimo nuo rugpjūčio mėnesio tuojau pat kreipėsi į teismą. Mano, kad dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismas turėjo atmesti nepagrįstą atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį.

8Atsakovas pateikė į apeliacinį skundą atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su juo ir prašė palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 sprendimą nepakeistą. Mano, kad teismas pagrįstai konstatavo ieškinio senaties praleidimo faktą. Teismo posėdžio metu ieškovės teikti paaiškinimai apie 2010-04-22 įsakymo gavimo aplinkybes bei datą, prieštarauja vieni kitiems. Apeliantė teikdama ieškinį pripažino, kad apie atleidimą iš 0,25 etato ji žinojo bei atitinkamą dokumentą turėjo jau gegužės 30 d. Tai, kad ieškovė atostogavo bei manė, jog ji nėra atleista, ir nesistengė aiškintis dėl likusių neaiškumų, o apie atleidimą tariamai sužinojo tik atostogų metu, susiradusi darbo grafiką ligoninės intranete, negali būti vertinamas kaip atidus bei sąžiningas darbuotojo elgesys. Ieškovė nesikreipė į tiesioginius vadovus – skyriaus vedėją bei centro direktorių ir nesiaiškino dėl atleidimo aplinkybių. Teigia, kad ieškovė senaties terminą praleido be svarbių priežasčių, todėl teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškinio senaties terminas negali būti atnaujinamas.

9Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies

10CPK 320 str. įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į apeliaciniame skunde nurodomus nesutikimo su teismo sprendimu motyvus bei teisinius argumentus, jeigu nenustatomi absoliutūs sprendimo negaliojimo pagrindai ir jeigu peržengti apeliaciniu skundu apibrėžtas nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas nereikalauja viešasis interesas, patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais. Išklausiusi šalių ir atstovų paaiškinimus dėl skundo argumentų bei išnagrinėjusi bylos medžiagą teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas nepakankamai įsigilino į faktines bylos aplinkybes, į įrodymų, susijusių su ieškinio senatimi taikymu, visumą, šiame kontekste neįvertino paties darbdavio elgesio, dėl to padarė nepagrįstą išvadą, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą pateikti ieškinį į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo ir nėra teisinio pagrindo jį atnaujinti dėl svarbių priežasčių (CPK 185 str.). Tokiu atveju teismo sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, apeliantės reikalavimus iš dalies patenkinant (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė pas atsakovą dirbo pagal Medicinos praktikos licenciją Nr. MPL-13682, kuri suteikia jai teisę verstis medicinos praktika pagal gydytojo širdies chirurgo profesinę kvalifikaciją. Ieškovė pas atsakovą dirba nuo 1996-08-05 ir 2008-11-12 sudarė darbo sutartį Nr. 935 (b. l. 21, 1 t.), pagal kurią ieškovė buvo priimta dirbti Širdies chirurgijos VI skyriuje gydytojo kardiochirurgo pareigose (0,5 etato) nepagrindiniame darbe. 1998-02-01 šalys sudarė dar vieną darbo sutartį Nr. 1041, pagal kurią ieškovė pradėjo dirbti Širdies chirurgijos III skyriuje budinčiojo gydytojo kardiochirurgo pareigose (0,5 etato). Nuo 2002-09-02 ieškovė pradėjo dirbti pilnu etatu Širdies chirurgo pareigose III skyriuje (b. l. 22, 1 t.) ir nuo 2002-09-01 buvo priimta 0,25 etato tame pačiame skyriuje į budinčiojo gydytojo širdies chirurgo pareigas. Nuo 2008-10-01 ieškovė pradėjo dirbti pilnu etatu gydytoja širdies chirurge Širdies chirurgijos VI skyriuje ir tuo pačiu metu toliau dirbo budinčiąja gydytoja širdies chirurge III skyriuje pagal darbo sutartį Nr. 4218. Šalims pasirašius dar vieną darbo sutarties Nr. 935 pakeitimą, nuo 2009-11-02 ieškovė pradėjo dirbti pilnu etatu gydytojo širdies chirurgo pareigose Širdies chirurgijos I skyriuje (b. l. 23, 1 t.). Ieškovei pagal jos pačios 2010-02-22 prašymą nuo 2010-03-20 buvo sumažintas darbo krūvis pagal darbo sutartį Nr. 4218 budinčios gydytojos širdies chirurgės pareigose III skyriuje iki 0,25 etato.

12Atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos generalinio direktoriaus 2010-02-23 įsakymu Nr. V-105 (b. l. 26, 1 t.) Širdies chirurgijos I skyriuje sumažinti gydytojų – širdies chirurgų etatai – 0,75, Širdies chirurgijos III skyriuje – 0,25 eatato. Atsakovas 2010-02-25 ieškovei G. L. įteikė įspėjimą (b. l. 30, 1 t.) apie darbo sutarties nutraukimą DK 129 str. 1 d. pagrindu nuo 2010-04-30 dėl 0,25 etato gydytojo – širdies chirurgo pareigose. Įspėjime taip pat buvo nurodyta, kad ieškovei bus išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovė teikė 2010-04-22 prašymą (b. l. 54, 1 t.) darbdaviui dėl informacijos pateikimo apie 0,25 etato sumažinimą. Atsakovas atitinkamai pateikė atsakymą, nurodydamas apie sumažintus darbo krūvius skyriuje ir pateikė 2010-02-25 išrašą, kur buvo nutarta sumažinti 1,25 etato bei 2010-02-23 įsakymą. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu tarp šalių kilo ginčas dėl 2010-04-22 akto (b. l. 35, 1 t.), kuriame nurodyta, jog ieškovė G. L., susipažinusi su 2010-04-22 įsakymu Nr. K-350 dėl jos atleidimo iš 0,25 etato, atsisakė paimti įsakymo nuorašą. Ieškovės teigimu, šis aktas yra surašytas atgaline data jau po jos kreipimosi į teismą, kai atsakovas sužinojo apie tokį ieškovės gynybos būdą, ir šis įsakymas ieškovei nebuvo įteiktas nei akto nurodytą surašymo dieną, nei 2010-04-30, kai ieškovei buvo pateiktas pasirašyti darbo sutarties pakeitimo dokumentas. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra teisinio pagrindo išvadai dėl nurodyto dokumento suklastojimo ir akte nurodyta data yra laikytina ieškovės informavimu apie jos atžvilgiu priimtą 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350, kas sietina su ieškinio senaties pradžia ieškovei ginti pažeistas teises teismine tvarka, tačiau teisėjų kolegija nesutinka su teismo išvada, jog ieškovė ieškinio senaties terminą kreiptis į teismą praleido ne dėl svarbių priežasčių. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys yra svarbios ir ar sudaro pagrindą atnaujinti praleistą terminą, teismas turi spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, konkretaus ieškinio senaties termino trukmę, į tai, kiek šis terminas praleistas, ginčo esmę, šalių elgesį, kitas reikšmingas konkrečios bylos aplinkybes. Svarbiomis ieškinio senaties termino praleidimo priežastimis gali būti pripažįstamos tik ieškinio senaties termino eigos metu buvusios aplinkybės, kurios realiai trukdė asmeniui laiku ir tinkamai, tiesiogiai ar per atstovą ginti savo pažeistas teises ir kurios nepriklausė nuo šio asmens valios. Tarp šalių nekilo ginčo, jog ieškovė nepasirašė 2010-04-30 darbo sutarties pakeitimo dėl darbo krūvio sumažinimo, kas sudarė pagrindą darbdaviui ieškovę atleisti iš darbo nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis (DK 129 str. 1 d.). Atsakovas nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, jog ji intranetu gavo atsakovo sudarytus gegužės, birželio, liepos mėnesiams darbo grafikus, žyminčius, jog ieškovė ir toliau dirba pilnu, t. y. nesumažintu darbo krūviu, etatu (b. l. 106 - 109, 1 t., 249 - 253, 2 t.) ir kad ji pagal šį grafiką dirbo. Atsakovo nurodyti argumentai, jog pataisyti grafikai su sumažintu krūviu buvo pakabinti ant stendo ir jais ieškovė privalėjo vadovautis, yra atmestini, kadangi darbdavys nepateikė jokių priimtų lokalinių aktų dėl darbo tvarkos organizavimo, kuomet darbuotojai buvo įpareigoti vadovautis stende pakabintais grafikais, o ne pateiktais intranetu. Ieškovė G. L. 2010-06-07 prašymu (b. l. 56, 1 t.) kreipėsi į generalinį direktorių dėl informacijos pateikimo apie darbo užmokesčio paskaičiavimą už 2010 m. gegužės mėn., kas taip pat patvirtina apie nežinojimą jai atsiradusių teisinių pasekmių dėl priimto ginčo įsakymo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokio pobūdžio darbdavio veiksmai, kuomet buvo ne pagal nustatytas teisės normas vykdoma darbo sutarties sąlygų pakeitimo procedūra ieškovės atžvilgiu, tuo labiau jai nesutikus pasirašyti darbo sutarties pakeitimo dėl sumažinto darbo krūvio, ir galiausiai darbdaviui pateikus klaidingus darbo grafikus dėl darbo krūvio, sudarė pagrindą ieškovei manyti, jog jos teisės yra nepažeistos, t. y. ji ir toliau dirba nesumažintu darbo krūviu. Ir tik 2010 m. liepos mėn. pabaigoje ieškovei susipažinus su darbo grafiku rugpjūčio mėnesiui jau sumažintu darbo krūviu iki 0,75 etato, kolegijos vertinimu, ieškovė turėjo galimybę įsitikinti, jog yra pažeistos jos teisės, kas sudaro teisinį pagrindą kreiptis gynybos teismine tvarka. Taigi, šios nustatytos senaties termino eigos metu buvusios aplinkybės vertintinos kaip darbdavio klaidinantis elgesys, apspręstas įstatyminių reikalavimų nesilaikymu keičiant darbuotojui darbo sutarties sąlygas, ir tai turėjo įtakos ieškovei laiku suprasti ir tinkamai imtis ginti savo pažeistas teises. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovė ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių, ir todėl jis yra atnaujintinas (DK 297 str. 1 d.).

13Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šiuo nagrinėjamu atveju atsakovas realiai vykdė ne darbuotojo atleidimo procedūrą pagal DK 129 str. 1 d., o darbo sąlygų pakeitimą vadovaujantis DK 120 str., kuomet yra būtinas darbuotojo sutikimas. Darbdavys vienašališkai negali pakeisti darbo sutartyje sulygtų darbo apmokėjimo sąlygų, jas darbdavys turi teisę pakeisti tik gavęs raštišką darbuotojo sutikimą. Darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, šiuo atveju sumažinus darbo krūvį ir proporcingai darbo užmokestį, turėjo būti sprendžiamas darbo sutarties nutraukimo pagal DK 129 str. klausimas. Byloje nėra pateikta duomenų, patvirtinančių apie ieškovės raštu išreikštą valią dirbti pakeistomis sąlygomis, todėl yra nepagrįsta teismo išvada, jog šiuo atveju atsakovas turėjo pagrindą darbuotojo pasyvų elgesį traktuoti kaip pasiūlymo priėmimą ir spręsti dėl darbo santykių tęstinumo galimybės, juolab, kai byloje yra nustatytos aplinkybės apie atsakovo klaidinančius veiksmus atliekant darbo sutarties sąlygų pakeitimo procedūras. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovas pažeidė DK 120 str. nustatytus reikalavimus dėl darbo sąlygų pakeitimo, todėl atsakovo 2010-04-22 įsakymas Nr. K-350 ,,Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo pagrindu su ieškove G. L. buvo nutraukta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje, yra naikintinas ir ieškovė yra grąžintina į 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje bei sumokėtinas vidutinis darbo užmokestis proporcingai 0,25 etatui (6594,68 Lt x 25 proc. x 21 mėn. ir 10 d.) už jos priverstinę pravaikštą (35 171,63 Lt) (b. l. 55 – 56, 3 t.).

14Nagrinėjamoje byloje konstatavus atsakovo neteisėtą darbo sąlygų pakeitimo su darbuotoju procedūros pažeidimą, kolegijos vertinimu, vien tik darbo krūvio ir proporcingai darbo užmokesčio sumažinimas sukelia darbuotojui neigiamas pasekmes.

15Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas nesąžiningai ir klaidinančiai elgėsi darbo sąlygų pakeitimo procedūros metu, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad neteisėti darbdavio veiksmai neabejotinai sukėlė ieškovei neigiamus dvasinius išgyvenimus, stresą, nestabilumo darbo santykiuose jausmą bei neužtikrintumą savo ateitimi, kas sudaro pagrindą iš dalies tenkinti ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo. Nustatant neturtinės žalos dydį, reikšmingos darbo santykius apibūdinančios aplinkybės, t. y. darbo santykių trukmė, turėtos darbuotojo nuobaudos, taip pat jo teisių pažeidimo aplinkybės ir pasekmės, ir pan. Atsižvelgdama į tai, kad ieškovės darbo pas atsakovą trukmė yra pakankamai ilga (nuo 1996 m.), nėra duomenų apie ieškovės drausmines nuobaudas, teismo sprendimu ieškovei priteistos dėl darbo teisių pažeidimo negautos pajamos, bei į tai, kad vis dėl to ieškovė nebuvo visiškai atleista iš darbo ir bylos nagrinėjimo metu grąžinta dirbti pilnu etatu, kolegija nustato neturtinės žalos atlyginimo dydį - 500 Lt sumą.

16Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

17Ieškovės išlaidos, susijusios su advokato pagalba pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, procesinių dokumentų (ieškinio, apeliacinio skundo, prašymų dėl įrodymų rinkimo) parengimą, atstovo dalyvavimą teismo posėdžiuose laiką bei vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2004-04-02 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8 p. 8.2, 8.16, 8.17, 8.18 ir 11 p., pagal pateiktus rašytinius įrodymus (b. l. 165 – 170, 1 t., 34 – 41, 3 t.) yra laikytinos pagrįstomis 6000 Lt, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 6000 Lt išlaidų, susijusių su advokato pagalba. Iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis – 1070 Lt (CPK 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti iš dalies.

20Panaikinti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 ,,Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo buvo nutraukta ieškovės G. L. ir atsakovo sudaryta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojos širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro Širdies chirurgijos I skyriuje ir grąžinti ieškovę G. L. į 0,25 etato gydytojos širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro Širdies chirurgijos I skyriuje VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.

21Priteisti ieškovei G. L. iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 35 171,63 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą, 500,00 Lt neturtinę žalą, 6000,00 Lt išlaidų, susijusių su atstovo pagalba, viso 41 671,63 Lt.

22Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos valstybės naudai 1070,00 Lt žyminį mokestį.

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. ieškovė G. L. prašė teismo 1) pripažinti atsakovo 2010-04-22 įsakymą Nr.... 3. Ieškinyje nurodė, jog ieškovė dirba pagal Medicinos praktikos licenciją... 4. 2010-02-25 atsakovas ieškovei įteikė įspėjimą apie darbo sutarties... 5. Atsakovas atsiliepimu prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog įspėjime buvo... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-05 sprendimu ieškinį atmetė ir... 7. Ieškovė G. L. apeliaciniu skundu prašė teismo panaikinti Vilniaus miesto 1... 8. Atsakovas pateikė į apeliacinį skundą atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 9. Ieškovės apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies... 10. CPK 320 str. įpareigoja apeliacinės instancijos teismą, atsižvelgiant į... 11. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliantė pas atsakovą dirbo pagal... 12. Atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 13. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, šiuo nagrinėjamu... 14. Nagrinėjamoje byloje konstatavus atsakovo neteisėtą darbo sąlygų pakeitimo... 15. Nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad... 16. Kitoje dalyje ieškinys atmestinas.... 17. Ieškovės išlaidos, susijusios su advokato pagalba pirmosios ir apeliacinės... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 19. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. sprendimą... 20. Panaikinti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 21. Priteisti ieškovei G. L. iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės... 22. Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti....