Byla 2A-2940-560/2012
Dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Rūtai Miltinytei, dalyvaujant ieškovei G. L. ir jos atstovei adv. Ramunei Šaikuvienei, atsakovo atstovei adv. Renatai Ivanauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. L. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. L. patikslintą ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos dėl neteisėto darbo sutarties pakeitimo, neturtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė G. L. pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinusi, prašė: 1) pripažinti atsakovo 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 „Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo buvo nutraukta ieškovės G. L. ir atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų sudaryta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje, neteisėtu, ir įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovei 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose I širdies chirurgo skyriuje, sumokėti vidutinį darbo užmokestį už jos priverstinę pravaikštą; 2) priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų ieškovės G. L. naudai 100 000 Lt dydžio piniginę kompensaciją už jai padarytą neturtinę žalą, atleidžiant ieškovę iš 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigų; 3) atnaujinti LR DK 297 str. 1 d. nustatytą vieno mėnesio senaties terminą ginčyti ieškovės darbo sutarties Nr. 935 nutraukimą LR DK 129 str. pagrindu, pripažįstant, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių; 4) įpareigoti atsakovą pateikti duomenis apie ieškovės viršvalandinį darbą I širdies chirurgijos centre už 2010 metus ir tinkamai įforminti ieškovės viršvalandinį darbą bei jį apmokėti LR DK nustatyta tvarka; 5) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad nuo 1996-08-05 tarp šalių susiklostė darbo teisiniai santykiai. Nuo 1998-02-01 ieškovė, dirbdama pagal neterminuotą darbo sutartį gydytoja kardiochirurge (širdies chirurge), susitarė dėl papildomo darbo, kuris buvo įforminamas papildomomis darbo sutartimis. Nuo 2002-09-01 darbo sutarčių pagrindu III skyriuje ieškovė dirbo 1,25 etatu, t.y. pilnu etatu gydytoja širdies chirurge ir 0,25 etatu budinčiąja gydytoja širdies chirurge. Nuo 2008-10-01 ieškovė dirbo pilnu etatu gydytoja širdies chirurge VI širdies chirurgijos skyriuje pagal darbo sutartį Nr. 935 ir budinčiąja gydytoja širdies chirurge II skyriuje pagal darbo sutartį Nr. 4218. Nuo 2009-11-02 šalys pasirašė sutarties pakeitimą, kurio pagrindu ieškovė pradėjo dirbti pilnu etatu gydytojo širdies chirurgo pareigose I širdies chirurgijos skyriuje. 2010-02-22 ieškovė įteikė atsakovui prašymą dėl krūvio sumažinimo 0,25 etato pagal sutartį Nr. 4218, kurios pagrindu ji buvo įdarbinta budinčiąja gydytoja širdies chirurge III skyriuje. Atsakovas šį prašymą patenkino ir nuo 2010-03-20 II širdies chirurgijos skyriuje ieškovei buvo sumažintas jos darbo krūvis nuo 0,5 etato iki 0,25 etato. 2010-02-25 atsakovas ieškovei įteikė įspėjimą apie darbo sutarties nutraukimą LR DK 129 str. pagrindu, nurodant, kad bus naikinama dalis ieškovės I širdies chirurgijos skyriuje užimamo gydytojo širdies chirurgo pareigų etato, t.y. 0,25 etato iš užimamo pilno etato, ir tuo pagrindu su ieškove nuo 2010-04-30 iš dalies bus nutraukta darbo sutartis Nr. 935, išmokant jai 5 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką ir nepanaudotų kasmetinių atostogų kompensaciją. Tačiau ieškovei atsakovas neįteikė 2010-02-23 įsakymo Nr. V-105 „Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“. Atsakovas ieškovei nepateikė tinkamo paaiškinimo dėl darbo sutarties pakeitimo, darbo krūvio sumažinimo, o darbo grafikuose buvo nurodomas jos darbo krūvis nepakitęs, todėl ieškovė ir toliau dirbo pilnu etatu. Tik po pakartotinio kreipimosi į atsakovą (2010-05-28) ieškovei buvo pateiktas 2010-04-22 įsakymo „Dėl darbo sutarčių pakeitimo“ Nr. K-350 kopijos dalis, nors birželio mėnesio darbo grafike ir toliau buvo nurodomas jos pilnas darbo krūvis. Apie tai, kad atsakovas, pažeisdamas tvarką atleido ją iš 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigų I skyriuje ieškovė sužinojo tik liepos pabaigoje, gavusi rugpjūčio mėnesio darbo grafiką, dėl ko neatidėliodama kreipėsi į teismą dėl jos teisių pažeidimo. Atsakovas, nutraukdamas dalį darbo sutarties, pažeidė LR DK 129 str. nuostatas, nes ieškovė jokio sutikimo dirbti pakeistomis darbo sąlygomis atsakovui nedavė, nesutiko dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Pasak ieškovės, atsakovas turėjo vadovautis LR DK 120 str. nuostatomis. Pažymėjo, kad 1 mėnesio senaties terminą ieškiniui pareikšti praleido dėl svarbių priežasčių, nes atsakovas ieškovę klaidino tiek dėl atleidimo iš darbo, tiek ir dėl atleidimo datos.

6Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovė įstatymų nustatyta tvarka buvo įspėta apie atleidimą iš darbo, nes 2010-04-22 buvo priimtas įsakymas dėl etatų mažinimo. Ieškovė apie atleidimą iš darbo 0,25 etato žinojo, nes 2010-04-22 pateikė prašymą, 2010 m. gegužės mėnesį kreipėsi į darbo užmokesčio skyrių ir gavo visą informaciją, todėl, pareikšdama ieškinį, praleido 1 mėnesio senaties terminą. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį atmesti. Atsakovas teigė, kad ieškovė buvo kviečiama į personalo skyrių, tačiau atsisakė pasirašyti dėl dalies darbo sutarties nutraukimo. Byloje ieškovė nepateikė jokių įrodymų, jog terminas ieškiniui pareikšti buvo praleistas dėl svarbių aplinkybių. Be to, kadangi neteisėtų darbdavio veiksmų nėra, negalėjo būti padaryta ieškovei ir neturtinė žala.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus mieto 1 apylinkės teismas 2011-05-05 sprendimu ieškinį atmetė, iš ieškovės G. L. atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos naudai priteisė bylinėjimosi išlaidas – 2 500 Lt. Nurodė, kad ieškovės G. L. parodymai apie tai, kada sužinojo apie 2010-04-22 įsakymą dėl darbo sutarčių Nr. 5-350 prieštaringi, prieštarauja vieni kitiems. Teismas nustatė, kad 2010-04-22 aktas, iš kurio seka, kad ieškovė G. L. 2010-04-22 buvo supažindinta su įsakymu, nėra suklastotas įrodymas. Be to, iš intraneto puslapio seka, kad ieškovė G. L. dėl darbo krūvio sumažinimo į administraciją kreipėsi 2010-02-24, 2010-03-19, 2010-04-02, 2010-04-23, t.y. po minimo įsakymo priėmimo. Tą patvirtina ir kiti bylos įrodymai, liudytojų parodymai. Teismas laikė, kad bylos įrodymai paneigia ieškovės paaiškinimus, jog ji iki 2010-07-21 nežinojo apie atleidimą iš darbo sutarties 0,25 etato, o apie įsakymą dėl darbo sutarčių nutraukimo ieškovė buvo informuota dar 2010-04-22. Įvertinęs įrodymus, teismas padarė išvadą, kad ieškovė nebuvo atgaline data atleista iš darbo, jos atžvilgiu įrodymai nesuklastoti. Teismas taip pat laikė, kad realiai buvo ne atleidimas iš darbo pagal LR DK 129 str. 1 d., o darbo sąlygų pakeitimas, vadovaujantis LR DK 120 str., nes darbdavio priimti lokaliniai aktai suponavo ieškovei G. L. sutrumpėjusį darbo laiką ir sumažėjusį darbo užmokestį, proporcingai sutrumpėjusiam darbo laikui. Tais atvejais, kai keičiamos darbo sąlygos ir dėl to sumažinamas darbo užmokestis, būtinas darbuotojo sutikimas. 2010-04-22 įsakymu dėl darbo sutarčių Nr. K-350 ieškovė buvo informuota apie darbo sutarties sąlygų pakeitimą ir privalėjo išreikšti savo poziciją – prašyti nutraukti darbo sutartį pagal LR DK 129 str. arba mėnesio laikotarpyje kreiptis į teismą dėl pažeistų darbuotojo teisių atkūrimo. Ieškovei nepareiškus savo valios, darbo santykiai tęsėsi pagal darbdavio pakeistas darbo sąlygas, kol ieškovė G. L. 2010-08-06 kreipėsi į teismą dėl pažeistų teisių atkūrimo. Ieškovės elgsena, jos nereagavimas į darbdavio pranešimą, teismo vertinimu, suteikė pagrindą darbdaviui spręsti apie darbo santykių tęstinumo darbo sutartyje sutartomis sąlygomis galimybę ir taip suponavo darbdavio teisę nuspręsti, kad darbo sutartis tęsiasi pasikeitus darbo sąlygoms. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį, konstatavo, jog ieškovė praleido ieškinio senaties terminą. Teismas neatnaujino ieškovei ieškinio senaties termino, nurodant, kad pavėluotas kreipimasis į advokatus dėl teisinės pagalbos nėra svarbi priežastis terminui atnaujinti. Taip pat teismas atmetė ieškovės reikalavimą priteisti neturtinę žalą. Nors teismas laikė, kad atsakovas pažeidė darbo teisės normas – pakeitė darbo sąlygas be darbuotojo sutikimo, tačiau toks pažeidimas buvo susijęs su galimybe darbuotojui išsaugoti darbo vietą, kvalifikaciją, buvo išmokėta piniginė išmoka, kurios, vadovaujantis LR DK 120 str., keičiant darbo sąlygas, darbuotojas neturėtų gauti. Dėl minėtų aplinkybių teismas laikė, jog neturtinės žalos ieškovė nepatyrė.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Ieškovė G. L. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti visiškai bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog, priešingai nei laikė pirmosios instancijos teismas, ieškovė aiškiai išreiškė atsakovui savo poziciją dėl darbo krūvio sumažinimo, nesutiko pasirašyti darbo sutarties pakeitimo. Visgi, pirmosios instancijos teismas, netinkamai aiškindamas įstatymo nuostatas, pagrįstai sprendime pripažino, jog atsakovas neteisėtai sumažino ieškovei darbo krūvį be jos sutikimo ir įformino visiškai neteisėtu būdu – kaip atleidimą iš darbo iš 0,25 etato. Apeliantė nesutiko su teismo išvada, kad ji praleido ieškinio senaties terminą. Nurodo, kad priešingai nei teigiama skundžiamame sprendime, su 2010-04-22 įsakymu Nr. K-350 ji nebuvo supažindinta nei 2010-04-22, nei 2010-04-30. 2010-04-22 akte nurodyti duomenys nėra teisingi ir objektyvūs, o toks aktas negali būti pripažintas tinkama įrodinėjimo priemone. Pirmosios instancijos teismas, padarydamas išvadą, kad senaties termino pradžia sietina su 2010-04-22 aktu, netinkamai įvertino bylos įrodymus, neatsižvelgė į ieškovės paaiškinimus, pateiktus rašytinius įrodymus. Pažymi, kad atsakovas ilgą laiką klaidino ieškovę dėl jos darbo krūvio sumažinimo (net iki 2010-06-04 darbo grafikuose buvo nurodoma, kad ieškovė dirba pilnu etatu), o apie pakeistas jos darbo sąlygas ieškovė sužinojo tik liepos mėnesio pabaigoje savo kasmetinių atostogų metu. Dėl netinkamų atsakovo veiksmų, ieškovės klaidinimo, nepateikimo tikslios informacijos, ieškovė su ieškiniu kreipėsi tik 2010-08-06, todėl teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, turėjo atmesti atsakovo prašymą taikyti senaties terminą. Atmesdamas ieškinį pirmosios instancijos teismas neįsigilino nei į ieškovės paaiškinimus, nei į byloje esančius rašytinius įrodymus, todėl toks sprendimas turi būti panaikintas.

11Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kurį prašė atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skundžiamas sprendimas dalyje dėl jo atmetimo, pritaikius ieškinio senaties terminą, yra teisėtas ir pagrįstas. Pažymi, kad net ir, remiantis ieškovės teiginiais, pripažinus, kad įsakymą dėl atleidimo ji gavo gegužės pabaigoje – birželio pradžioje, konstatuotina, jog ieškovė, 2010-08-03 besikreipdama į teismą su ieškiniu, praleido 1 mėnesio ieškinio senaties terminą. Pasak atsakovo, ieškovė ieškinio senatį praleido be svarbių priežasčių, todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas jos ieškinį atmetė. Pažymi, kad atleidus ieškovę nuo dalies darbo krūvio, jai buvo sumokėta išeitinė išmoka bei kompensacija už nepanaudotas atostogas

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliantės G. L. apeliacinis skundas dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo tenkintinas.

14Iš bylos medžiagos seka, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-02-10 sprendimu (civilinėje byloje 2A-1610-603/2012) panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 sprendimą ir priėmė naują sprendimą – ieškinį patenkino iš dalies. Panaikino atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2010-04-22 įsakymą Nr. 5-350 „Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo buvo nutraukta ieškovės G. L. ir atsakovo sudaryta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojos širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro Širdies chirurgijos I skyriuje ir grąžino ieškovę G. L. į 0,25 etato gydytojos širdies chirurgo pareigas klinikų Širdies chirurgijos centro Širdies chirurgijos I skyriuje VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos. Priteisė ieškovei G. L. iš atsakovo VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santariškių klinikos 35 171,63 Lt vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą, 5 000 Lt neturtinę žalą, 6 000 Lt išlaidų, susijusių su atstovo pagalba, viso 41 671,63 Lt. Taip pat iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos valstybės naudai priteisė 1 070 Lt žyminį mokestį. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad 2010-04-22 akte nurodyta data yra laikytina ieškovės informavimu apie jos atžvilgiu priimtą 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350, kas sietina su ieškinio senaties termino pradžia ieškovei ginti pažeistas teises teismine tvarka. Tačiau teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovė ieškinio senaties terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių. Pažymėjo, kad atsakovas nepaneigė ieškovės nurodytų aplinkybių, jog ji intranetu gavo atsakovo sudarytus gegužės, birželio, liepos mėnesiais darbo grafikus, žyminčius, jog ieškovė ir toliau dirba pilnu (nesumažintu darbo krūviu), etatu ir kad ji pagal grafiką dirbo. Tuo tarpu atsakovas savo veiksmais klaidino ieškovę, netinkamai taikė teisės aktų nuostatas. Dėl šių aplinkybių teismas pripažino, kad ieškovė ieškinio senaties terminą praleido dėl svarbių priežasčių, todėl jį atnaujino (297 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovas realiai vykdė ne darbuotojo atleidimo procedūrą pagal LR DK 129 str. 1 d., o darbo sąlygų pakeitimą vadovaujantis LR DK 120 str., kuomet yra būtinas darbuotojo sutikimas. Tokio sutikimo atsakovas neturėjo, todėl teismas pripažino atsakovą pažeidusiu LR DK 120 str. nuostatas bei panaikino skundžiamą atsakovo 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 ir ieškovę grąžino į 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje bei priteisė vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą (6 594,68 x 25 proc. x 21 mėn. 10 d. = 35 171,63 Lt). Teisėjų kolegijai konstatavus atsakovo neteisėtą darbo sąlygų pakeitimo su darbuotoju procedūros pažeidimą, teismas taip pat laikė, jog vien tik darbo krūvio ir proporcingai darbo užmokesčio sumažinimas sukelia darbuotojui neigiamas pasekmes, todėl ieškovės prašymą priteisti neturtinės žalos atlyginimą patenkino iš dalies ir iš atsakovo priteisė 5 000 Lt dydžio kompensaciją.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos kasacinį skundą, 2012-07-12 nutartimi (civilinėje byloje Nr. 3K-3-374/2012) Vilniaus apygardos teismo 2012-02-10 sprendimo dalį, kuria ieškovei G. L. iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų priteistas 35 171,63 Lt vidutinis darbo užmokestis už priverstinę pravaikštą bei išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas, panaikino ir bylą dėl šios dalies perdavė iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitą Vilniaus apygardos teisimo 2012-02-10 sprendimo dalį paliko iš esmės nepakeistą, patikslinant jos rezoliucinę dalį. Teismas nurodė, kad apeliacinės instancijos teismo išvados dėl ieškinio senaties termino praleidimo aplinkybių svarbos yra teisingos, tinkamai motyvuotos byloje surinktais, ištirtais ir įvertintais įrodymais. Pažymėjo, kad byloje negalima daryti išvados, jog ieškovė savo pažeistas darbines teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai. Įrodymų vertinimo taisyklės nebuvo pažeistos, o atsakovo akcentuojamos aplinkybės ir įrodymai nenulemia ir nekeičia galutinio ginčo rezultato, todėl kasacinis teismas konstatavo, jog apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalis, kuria panaikintas atsakovo įsakymas, kuriuo nutraukta ieškovės ir atsakovo sudaryta darbo sutarties Nr. 935 dalis dėl 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigų ir ieškovė grąžinta į darbą, yra teisėta ir pagrįsta. Taip pat kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad sprendimo dalis tiek dėl neturtinės žalos priteisimo, tiek ir dėl jos dydžio nustatymo, atitinka įstatymų reikalavimus. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nustatė, kad apeliacinės instancijos teismas, priteisdamas vidutinį darbo užmokestį už priverstinę pravaikštą, šį klausimą išsprendė neišsiaiškinęs ieškovės darbo užmokesčio dydžio, neatsižvelgęs į atsakovo ieškovei išmokėtą išeitinę išmoką, todėl šioje dalyje sprendimą panaikino ir bylos dalį dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo perdavė iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Taip pat panaikino ir bylinėjimosi išlaidų ieškovei priteisimą iš atsakovo, nurodant šių išlaidų klausimą išspręsti tik išnagrinėjus visus ieškiniu pareikštus reikalavimus (CPK 93 str.).

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pakartotinai nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, tiria ir vertina įrodymus bei pasisako tik dėl gražintos pakartotinai nagrinėti bylos dalies, t.y. dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinę pravaikštą priteisimo bei bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

17Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo

18Jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką, teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos (LR CPK 297 str. 3 d.). Taikant šią įstatymo nuostatą, į darbuotojui priteisiamą vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką turi būti įskaitytos šio darbuotojo gautos išeitinės išmokos. Pakartotinai nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, šalims buvo suteikta galimybė pateikti papildomus įrodymus (paaiškinimus) dėl ieškovei G. L. priteistino vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką. Iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos pateiktų duomenų seka, kad pagal 1998-01-26 darbo sutartį Nr. 935 ieškovės G. L. vidutinis darbo dienos užmokestis 2010-05-01 buvo 311,07 Lt (neatskaičius mokesčių); ieškovei sumažintas darbo užmokestis pagal 1998-01-26 darbo sutartį Nr. 935 (sumokant tik už 0,75 etato) buvo mokamas laikotarpiu nuo 2010-05-01 iki 2012-07-11; neteisėtai nutraukiant dalį darbo sutarties ieškovei G. L. buvo sumokėta 6 336,42 Lt (neatskaičius mokesčių) (išeitinė išmoka, kompensacija už nepanaudotas atostogas). Su šiais duomenimis ieškovė G. L. sutiko, jų neginčijo, tačiau pagrįstai nurodė, kad, priešingai nei teigia atsakovas, ieškovei sumažintas darbo užmokestis nurodomu laikotarpiu buvo mokamas 559 darbo dienas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-06-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-289/2011, pateiktais išaiškinimais, iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ieškovės G. L. naudai priteistinas 37 135,61 Lt (neatskaičius mokesčių) (311,07 Lt x 559 d.d. x 0,25 etato – 6 336,42 Lt) dydžio vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-05-01 iki 2012-07-11, atsakovui neteisėtai atleidus ieškovę iš 0,25 etato širdies chirurgo pareigų pagal minėtą 1998-01-26 darbo sutartį Nr. 935. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu šių paskaičiavimų nepaneigė. Nėra teisinio pagrindo priteistiną vidutinio darbo užmokesčio dydį mažinti ar jo visiškai nepriteisti.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str.).

21Byloje ieškovė G. L. pareiškė šiuos materialinius reikalavimus: pripažinti atsakovo 2010-04-22 įsakymą Nr. K-350 „Dėl etatų mažinimo Širdies chirurgijos centre“, kuriuo buvo nutraukta ieškovės G. L. ir atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos sudaryta darbo sutartis Nr. 935 dalyje dėl 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose klinikų Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje, neteisėtu ir įpareigoti atsakovą grąžinti ieškovei 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigose I širdies chirurgo skyriuje, sumokėti vidutinį darbo užmokestį už jos priverstinę pravaikštą bei priteisti neturtinės žalos kompensaciją. Šie ieškovės reikalavimai byloje iš esmės buvo patenkinti, todėl atsakovo prašymas priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

22Ieškovė G. L. byloje pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji patyrė 5 800 Lt išlaidų (t. 1 b.l. 165-170), apeliacinės instancijos teisme - 7 083,75 Lt išlaidų (t. 3 b.l. 34-41), kasacinės instancijos teisme – 1 815 Lt išlaidų (t. 3 b.l. 106-107) teisinei pagalbai apmokėti.

23Bylos duomenys patvirtina, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ieškovę atstovavę advokatai parengė ir teismui pateikė ieškinį, kurį vėliau tikslino, teikė papildomus prašymus, paaiškinimus, rinko įrodymus, byla buvo išnagrinėta per 5 teismo posėdžius. Taip pat ieškovės atstovai parengė apeliacinį skundą, bylą nagrinėjant apeliacinėje instancijoje teikė papildomus prašymus įrodymus, paaiškinimus, atstovavo ieškovės interesus 4 teismo posėdžiuose. Be to rengė atsiliepimą į pareikštą kasacinį skundą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, nagrinėjamos bylos sudėtingumą, atliktų procesinių veiksmų kiekį, paskirtų teismo posėdžių skaičių, jų trukmę bei vadovaujantis LR Teisingumo ministro 2004-04-02 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos 6 500 Lt dydžio išlaidos, susijusio su advokato pagalba bylą nagrinėjant teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu tokio dydžio išlaidos atitinka bylos sudėtingumą, atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus. Dar labiau mažinti priteistinas išlaidas nėra teisinio pagrindo.

24Kadangi buvo patenkintas ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 2010-04-22 įsakymo Nr. -350 „Dėl darbo sutarčių“ dalį, kuria nutraukta darbo sutartis Nr. 935 dėl 0,25 etato gydytojo širdies chirurgo pareigų Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centro I širdies chirurgijos skyriuje, ir grąžinti ją į darbą bei iš atsakovo ieškovės naudai priteista 500 Lt neturtinės žalos bei 37 135,61 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką, vadovaujantis LR CPK 96 str. nuostatomis, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis – 1 261 Lt (1 129 Lt + 132 Lt).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 329-330 str., teisėjų kolegija

Nutarė

26Ieškovės G. L. apeliacinį skundą dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką priteisimo patenkinti.

27Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ieškovės G. L. naudai 37 135,61 Lt (neatskaičius mokesčių) dydžio vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2010-05-01 iki 2012-07-11 bei 6 500 Lt dydžio išlaidas, susijusias su advokato pagalba.

28Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos valstybės naudai 1 261 Lt žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė G. L. pateikė teismui ieškinį, kurį patikslinusi, prašė: 1)... 5. Nurodė, kad nuo 1996-08-05 tarp šalių susiklostė darbo teisiniai santykiai.... 6. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus mieto 1 apylinkės teismas 2011-05-05 sprendimu ieškinį atmetė, iš... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Ieškovė G. L. apeliaciniu skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto 1... 11. Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliantės G. L. apeliacinis skundas dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio... 14. Iš bylos medžiagos seka, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-02-10 sprendimu... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, išnagrinėjęs atsakovo VšĮ Vilniaus... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 17. Dėl vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką... 18. Jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 21. Byloje ieškovė G. L. pareiškė šiuos materialinius reikalavimus:... 22. Ieškovė G. L. byloje pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad bylą... 23. Bylos duomenys patvirtina, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme... 24. Kadangi buvo patenkintas ieškovės reikalavimas panaikinti atsakovo VšĮ... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 str., 329-330... 26. Ieškovės G. L. apeliacinį skundą dalyje dėl vidutinio darbo užmokesčio... 27. Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių... 28. Priteisti iš atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių...