Byla e2-1629-1085/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja B. P.

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui R. R. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo 2000,00 Eur negrąžintos paskolos, 864,40 Eur palūkanų, 101,04 Eur administravimo mokesčio, 54,73 Eur mokėjimo palūkanų, 38,58 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti, įteikti laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos – atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba paruošiamasis dokumentas.

7Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 285 straipsnio 6 dalis).

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir padarė išvadą, kad, pasitvirtinus ieškovės pateiktų dokumentų turiniui, būtų pagrindas tokį sprendimą priimti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip vartojimo kredito gavėjas, tarpusavio skolinimo platformoje „SAVY“ (toliau – Platforma) www.gosavy.com, siekdamas sudaryti vartojimo kredito sutartį su Platformoje registruotais asmenimis, elektroniniu būdu 2017 m. kovo 20 d. pateikė vartojimo kredito paraišką Nr. oferta_181584, kurios pagrindu buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 181584 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovui suteikta 2 000,00 Eur dydžio paskola vartojimui (e. b. l. 8–27, 67–69). Sutartimi atsakovas įsipareigojo suteiktą paskolą grąžinti pagal mokėjimo grafiką per 24 mėnesių laikotarpį, mokėti 37 procentų metines palūkanas, sumokėti administravimo mokestį, o netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus – mokėti delspinigius (Sutarties 2.1.4, 4.1, 5.1, 5.4, 8.1.1, 8.1.2 punktai) (e. b. l. 47–55). Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl 2017 m. lapkričio 10 d. ieškovė vienašališkai nutraukė Sutartį ir pareikalavo nedelsiant grąžinti skolą, sumokėti palūkanas ir delspinigius (Sutarties 7.4 punktas) (e. b. l. 66). Duomenų, kad atsakovas su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

12Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 ir 3 dalis, 6.200 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl iš atsakovo R. R. M. ieškovei UAB „Bendras finansavimas“ priteistina 2000,00 Eur negrąžintos paskolos ir 864,40 Eur palūkanų (Sutarties 5.1 punktas), 101,04 Eur administravimo mokesčio (Sutarties 2.1.4 punktas).

13Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 54,73 Eur mokėjimo palūkanų ir 38,58 Eur delspinigių už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Remiantis ieškovės pateikta paskaičiavimo lentele, nustatyta, kad mokėjimo palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos Sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (Sutarties 5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (Sutarties 8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012).

14Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Iš skolininko reikalaujant atlyginti ir netesybas, ir palūkanas, atlyginama tik didesnioji suma, apimanti mažesniąją. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomi priteisti delspinigiai yra mažesni, todėl jie įskaitytini į priskaičiuotas vėlavimo palūkanas (ieškovės ieškinyje nurodytas kaip mokėjimo palūkanas), kurios atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovo priteistina 54,73 Eur mokėjimo palūkanų, o ieškovės reikalavimas dėl 38,58 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

15Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Kadangi atsakovas praleido prievolės įvykdymo terminą, iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus dokumentus sudaro 69,00 Eur žyminio mokesčio ir 684,26 Eur teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 753,26 Eur. Ieškinį tenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai – 743,69 Eur (753,26 Eur X 98,73 proc./100) (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 10 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis).

17Byloje susidarė 4,57 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (b. l. 2), kurios, ieškinį tenkinus, priteisiamos valstybei iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalis 3 punktas).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, iš atsakovo R. R. M., asmens kodas ( - ) 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų 00 ct) negrąžintos paskolos, 864,40 Eur (aštuonis šimtus šešiasdešimt keturis eurus 40 ct) palūkanų, 101,04 Eur (vieną šimtą vieną eurą 04 ct) administravimo mokesčio, 54,73 Eur (penkiasdešimt keturis eurus 73 ct) mokėjimo palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. lapkričio 8 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 743,69 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt tris eurus 69 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Kitą ieškinio dalį atmesti.

22Priteisti iš atsakovo R. R. M., asmens kodas ( - ) 4,57 Eur (keturis eurus 57 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamąją, bylinėjimosi išlaidų kodas 5660.

23Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus.

24Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali skųsti šį sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėja B. P.... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ kreipėsi į teismą, prašydama... 5. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 6. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas... 7. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atliko formalų byloje pateiktų... 11. Atlikus formalų įrodymų tyrimą, byloje nustatyta, kad atsakovas, kaip... 12. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1... 13. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 54,73 Eur mokėjimo palūkanų... 14. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 15. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5... 16. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus... 17. Byloje susidarė 4,57 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Bendras finansavimas“,... 21. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovo R. R. M., asmens kodas ( - ) 4,57 Eur (keturis eurus 57... 23. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos apeliacine tvarka...