Byla e2S-285-357/2020
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 23 d. nutarties

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės R. S. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 23 d. nutarties.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui P. S. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiam vaikui priteisimo, bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, iškeldinimo iš socialinio būsto. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo priėmimo dienos priteisti iš atsakovo nepilnamečiam vaikui laikiną išlaikymą kas mėnesį mokamomis 250,00 Eur dydžio periodinėmis išmokomis.

62.

7Laikinosios apsaugos priemonės Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi buvo pritaikytos ir iš atsakovo P. S. nepilnamečiam vaikui, S. S., priteistas laikinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 200,00 Eur dydžio periodinėmis išmokomis.

83.

9Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuriame suformulavo prašymą pakeisti taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2020 m. sausio 23 d. nutartimi atnaujino atskirojo skundo padavimo terminą; panaikino Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutartį, kuria iš atsakovo nepilnamečiam vaikui priteistas laikinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 200,00 Eur dydžio periodinėmis išmokomis; priteisė iš atsakovo P. S. nepilnamečiam vaikui S. S. laikinąjį išlaikymą po 100,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį, nuo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones gavimo teisme dienos, t. y. nuo 2019-11-21, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ieškovę R. S. paskiriant laikino išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

135.

14Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad šiuo metu niekur nedirba, gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuri sudaro apie 175 Eur. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovo prašymą ir pateiktus įrodymus, teismas priteisė iš atsakovo P. S. nepilnamečiam vaikui S. S. laikinąjį išlaikymą po 100,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

166.

17Atskiruoju skundu ieškovė R. S. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2020 m. sausio 23 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

186.1.

19Teismas visiškai nepasisakė dėl šalių nepilnametės dukros poreikių, vieninteliu laikino išlaikymo dydžio nustatymo kriterijumi laikė tik atsakovo nurodytas jo gaunamas pajamas. Nors atsakovas atskirajame skunde ir nurodo, kad jis neteko darbo dėl darbdavio kaltės, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų. Ieškovės įsitikinimu, kuris yra grindžiamas kartu su ieškiniu pateikiamais rašytiniais įrodymais apie dukros neįgalumą, šalių nepilnametė dukra turi specialių poreikių, todėl jos išlaikymui yra reikalinga ne mažesnė nei 1 MMA (nuo 2020 01 01 d. – 607 Eur) suma per mėnesį.

206.2.

21Nors atsakovas ir deklaruoja savo blogą turtinę padėtį, registraciją užimtumo tarnyboje, tačiau kartu su ieškiniu pateikti ir kartu su šiuo atskiruoju skundu pateikiami internetinių tinklapių išrašai patvirtina, kad jis verčiasi statybine – prekybine veikla, iš kurios gauna pajamų, kurios neatsispindi VMI ir VSDFV duomenų bazėse. Šiuose skelbimuose nurodytas paslaugų teikėjo, pardavėjo telefono numeris sutampa su atsakovo kartu su atsiliepimu į ieškinį Perlo pinigų pervedimuose nurodytu atsakovo telefono numeriu.

226.3.

23Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas, neteikdamas teismui visų duomenų apie savo turtinę padėtį (pajamas), siekia nuslėpti savo tikrąją turtinę padėtį ir elgiasi nesąžiningai. Tuo tarpu ieškovė, net ir būdama neįgali (tik iš dalies darbinga), dirba, deda maksimalias pastangas uždirbti pajamų šalių dukros išlaikymui.

246.4.

25Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį iš esmės sutinka, kad dukros išlaikymui jis turėtų teikti 200 Eur dydžio kas mėnesį mokamas periodines išmokas (jo manymu, tokio dydžio kas mėnesį mokamos periodinės išmokos atitinka tiek atsakovo turtinę padėtį, tiek dukros poreikius), t. y. tokio pat dydžio išmokas, kokias buvo priteisęs pirmosios instancijos teismas 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi.

267.

27Atsiliepimų į skundą nepateikta.

28Teismas

29k o n s t a t u o ja :

30IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

318.

32Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

339.

34Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria teismo priteistas laikinas 200 Eur išlaikymas bylos šalių vaikui sumažintas iki 100 Eur, pagrįstumo ir teisėtumo.

3510.

36Laikinosios apsaugos priemonės Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi buvo pritaikytos ir iš atsakovo P. S. nepilnamečiam vaikui, S. S., priteistas laikinas išlaikymas kas mėnesį mokamomis 200,00 Eur dydžio periodinėmis išmokomis.

3711.

38Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi panaikinta Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2019 m. lapkričio 27 d. nutartis, priteistas iš atsakovo P. S. nepilnamečiam vaikui S. S. laikinasis išlaikymas po 100,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį, nuo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones gavimo teisme dienos, t. y. nuo 2019-11-21, iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ieškovę R. S. paskiriant laikino išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

3912.

40Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). CK 3.65 straipsnyje įtvirtinta teismo diskrecija, atsižvelgus į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, taikyti laikinąsias jų apsaugos priemones, kol bus priimtas teismo sprendimas. Teismas gali imtis CK 3.65 straipsnyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių remdamasis suinteresuotų asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva, kai būtina apsaugoti vaiko (vaikų) interesus, inter alia (be kita ko), ir bylose, kuriose sprendžiamas vaiko globos klausimas. Viena iš minėtų laikinųjų apsaugos priemonių – laikino išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimas iš vieno iš sutuoktinių (CK 3.65 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

4113.

42Vienas iš pagrindinių šeimos teisės principų – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas – įtvirtintas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnyje ir CK 3.3 straipsnyje. Įstatymo leidėjas CK 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtino lygias tėvo ir motinos teises ir pareigas savo vaikams. Abu tėvai turi ne tik teisę, bet ir pareigą dorai auklėti, prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgiant į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 straipsnio 2 dalis). Be to, įstatymų leidėjas nustatė tėvams pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei būklei ir užtikrinti būtinas vaiko raidai sąlygas. Materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei būklei (CK 3.192 straipsnis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tėvų turtinės būklės kriterijus reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, dėl kurio spręstina kiekvienu atveju individualiai įvertinant reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013). Turi būti nustatytas maksimaliai patenkinantis vaikų poreikius išlaikymo dydis, jeigu tai galima padaryti įvertinus tėvų turtinę būklę (CK 3.192 straipsnio 2 dalis). Jei to padaryti negalima, tai išlaikymo dydis turi patenkinti būtinus vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2008).

4314.

44Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesprendžia šalių ginčo, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-12-15 Bendrųjų klausimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo apžvalga Nr. AC-34-2, publikuota „Teismų praktikoje“ Nr. 34, 2011). Dėl šios priežasties, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones ir priteisdamas laikiną išlaikymą nepilnamečiam vaikui, teismas tik preliminariai vertina vaiko poreikius ir jam teiktino išlaikymo dydį, atsižvelgdamas į pateiktus duomenis ir nurodytus argumentus. Tačiau tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Šias faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas turės galimybę įvertinti ir dėl jų pasisakyti teismo sprendime tik po to, kai byla bus išnagrinėta iš esmės.

4515.

46Apeliantė teigia, kad išlaikymo vaikui dydis turėtų būti skaičiuojamas pagal šiuo metu šalyje esantį minimalų darbo užmokestį, kadangi mergaitė turi specialių poreikių. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies nesutinka su šiais atskirojo skundo argumentais. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. B. v. K. M., bylos Nr. 3K-3-71/2010). Priteistinas išlaikymo dydis nesietinas su minimaliąja mėnesine alga (žr. pirmiau nurodytą ir kasacinio teismo 2013 m. kovo 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje D. U. v. M. U., bylos Nr. 3K-3-209/2013). Minimaliosios mėnesinės algos dydžio išlaikymas laikytinas orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniesiems poreikiams patenkinti.

4716.

48Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas turėjo ne pareigą, o teisę vadovautis šiuo kriterijumi, atsižvelgęs į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, kadangi kiekvienu atveju būtina individualiai įvertinti reikšmingus kriterijus ir tik tada galima spręsti dėl išlaikymo dydžio. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad remiantis 2019 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 669 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nuo 2020 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 607,00 Eur (atskaičius mokesčius apie 425, 00 Eur). Taip pat sprendžiant išlaikymo klausimą turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad ieškovė už vaikus gauna išmoką (nuo 2018 m. sausio 1 d. ieškovė turėjo teisę gauti 30,00 Eur išmoką vaikui iš valstybės iki jo pilnametystės, nuo 2019 m. sausio 1 d. – 50 Eur išmoką vaikui, nuo 2020 m. sausio 1 d. – 60 Eur išmoką vaikui, nepriklausomai nuo savo turtinės padėties (Išmokų vaikams įstatymo 6 straipsnio 1 dalis), todėl valstybės skirtų lėšų apimtimi mažėja tėvams tenkanti išlaikymo pareigos apimtis.

4917.

50Neišnagrinėjus bylos iš esmės ir nesurinkus pakankamai įrodymų, nėra galimybės išsamiai nustatyti reikšmingas šalių turtinę padėtį ir vaiko poreikius patvirtinančias aplinkybes. Byloje nustatyta, kad mergaitė S. S. turi specialių poreikių, tačiau šioje bylos stadijoje nėra aišku, kiek dėl šių poreikių padidėja vaiko išlaikymas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė R. S. gauna nedideles pajamas: jos draudžiamosios pajamos per 2019 m. sudarė 6528,70 Eur, ji gauna netekto nedarbingumo pensiją, šalpos neįgalumo pensiją. Atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad šiuo metu niekur nedirba, gauna nedarbo socialinio draudimo išmoką, kuri sudaro apie 175 Eur. Ieškovė pateikė internetinių skelbimo nuorodas, iš kurių, galimai, atsakovas gauna papildomas pajamas iš statybinės veiklos. Tačiau skelbimuose nurodytas tik, galimai, atsakovo telefono numeris, neišnagrinėjus bylos iš esmės nėra aišku, ar pats atsakovas patalpino šiuos skelbimus ir ar iš tų darbų gauna realiais pajamas. Taigi, ieškovės pateikti duomenys ir jų patikimumas bus įvertinti tik bylą išnagrinėjus iš esmės. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas atsiliepimu į ieškinį sutinka ateityje (neapibrėžia kada tiksliai) mokėti dukters išlaikymui 200 Eur dydžio kas mėnesį mokamas periodines išmokas, tačiau nurodo, kad šiuo metu negali išlaikymui skirti daugiau nei 100 Eur.

5118.

52Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į šioje bylos stadijoje nustatytas aplinkybes ir bylos šalių gaunamas pajamas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad laikinas išlaikymas vaikui nustatomas 100 Eur sumai per mėnesį.

5319.

54Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis šeimos bylose yra siekiama tik laikinai, t. y. iki teismo sprendimo priėmimo, užtikrinti, kad būtų kuo mažiau pažeidžiami nepilnamečių vaikų interesai, sureguliuoti ginčo situaciją, o ginčas tarp šalių šioje proceso stadijoje nėra sprendžiamas. Tik išsamaus teisminio nagrinėjimo metu gali ir turi būti atsakyta į klausimą, kokios yra realios šalių pajamos, tikroji šalių turtinė padėtis, kokie realūs būtinieji vaikų poreikiai ir kokia reikalinga optimali kiekvienam vaikui išlaikyti suma. Laikino išlaikymo priteisimas neatima galimybės, išnagrinėjus bylą iš esmės, priimti kitokį teismo sprendimą, nes laikinosios apsaugos priemonės nėra civilinių teisių gynybos būdas (pareikštų reikalavimų tenkinimas ar jų atmetimas), o tik priemonė, užtikrinanti materialiųjų teisių gynybą. Šios aplinkybės rodo tai, kad šioje bylos nagrinėjimo stadijoje teismas, tik preliminariai įvertinęs pateiktus duomenis, tik laikinai užtikrina nepilnamečio vaiko interesus.

5520.

56Atsižvelgdamas į pirmiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog skundžiama nutartis yra teisėta ir ją naikinti ar keisti atskirajame skunde dėstomais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

57Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

59Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė R. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui P. S. dėl... 6. 2.... 7. Laikinosios apsaugos priemonės Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 8. 3.... 9. Atsakovas pateikė atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2020 m. sausio 23 d. nutartimi... 13. 5.... 14. Teismas nurodė, kad atsakovas pateikė teismui įrodymus, kad šiuo metu... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 16. 6.... 17. Atskiruoju skundu ieškovė R. S. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo... 18. 6.1.... 19. Teismas visiškai nepasisakė dėl šalių nepilnametės dukros poreikių,... 20. 6.2.... 21. Nors atsakovas ir deklaruoja savo blogą turtinę padėtį, registraciją... 22. 6.3.... 23. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas, neteikdamas teismui visų duomenų... 24. 6.4.... 25. Atsakovas savo atsiliepime į ieškinį iš esmės sutinka, kad dukros... 26. 7.... 27. Atsiliepimų į skundą nepateikta.... 28. Teismas... 29. k o n s t a t u o ja :... 30. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 31. 8.... 32. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 33. 9.... 34. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl teismo nutarties, kuria... 35. 10.... 36. Laikinosios apsaugos priemonės Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų... 37. 11.... 38. Skundžiama Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų nutartimi panaikinta... 39. 12.... 40. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 41. 13.... 42. Vienas iš pagrindinių šeimos teisės principų – prioritetinės vaikų... 43. 14.... 44. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 45. 15.... 46. Apeliantė teigia, kad išlaikymo vaikui dydis turėtų būti skaičiuojamas... 47. 16.... 48. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas... 49. 17.... 50. Neišnagrinėjus bylos iš esmės ir nesurinkus pakankamai įrodymų, nėra... 51. 18.... 52. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į šioje bylos... 53. 19.... 54. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinosiomis apsaugos... 55. 20.... 56. Atsižvelgdamas į pirmiau aptartas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 57. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio... 58. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų 2020 m. sausio 23 d. nutartį... 59. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....