Byla 1-4-659/2019
Dėl byla nagrinėtina kaltinamajam nedalyvaujant

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta Balčiūnienė, sekretoriaujant Linai Beniušienei, dalyvaujant Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorei Jurgitai Rumbinaitei, kaltinamojo gynėjui advokatui Viktorui Kičiatovui, nedalyvaujant kaltinamajam T. D.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T. D., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, faktinė gyv. vieta ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnio 1 dalį, 187 straipsnio 1 dalį (baudžiamojo įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2012-07-03).

4Teismas

Nustatė

5T. D. viešoje vietoje, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei tyčia sugadino svetimą turtą:

6jis, 2012 m. balandžio 14 d. apie 14.35 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio viešoje vietoje aiškiai demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, vandališkais veiksmais, tyčia akmeniu išdaužė vaikų globos namų „( - )“, esančių ( - ), Klaipėdos m., pirmo aukšto plastikinio lango stiklo paketą, tokiu būdu tyčia sugadino turto už 159,29 Eur (550 Lt).

7Kaltinamasis T. D. į teisiamąjį posėdį neatvyko. Kadangi kaltinamojo gyvenamoji vieta yra Jungtinėje Karalystėje, apie jo atžvilgiu baudžiamosios bylos nagrinėjimą teisme jam yra žinoma, kaltinamasis nepageidavo dalyvauti nagrinėjant bylą, todėl byla nagrinėtina kaltinamajam nedalyvaujant.

8Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis T. D. kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2012 m. balandžio mėn. viduryje, tikslios datos nurodyti negali, neprisimena, dienos metu, būdamas neblaivus nuėjo į vaikų globos namus „( - )“, esančius ( - ), Klaipėdos m., nes norėjo nueiti pas brolį, tačiau kiek prisimena, kad į vaikų globos namus jo neįleido. Dėl kokios priežasties neprisimena, nurodyti negali. Todėl labai supyko, gali būti, kad supykęs iškoliojo necenzūriniais žodžiais. Jau ėjo lauk iš vaikų globos namų teritorijos, kai nuo žemes pakėlė akmenį ar plytos gabalą, tiksliai neprisimena, niekam nieko nesakęs metė į pastato langus. Taip pasielgė, nes labai supyko, kad neįleido į pastatą bei buvo neblaivus. Matė, kad pataikė į vieną iš pirmojo aukšto langų, matėsi didelė skylė. Iš karto pabėgo link gretimai esančių namų kiemų, kur tiksliai, neprisimena. Kartu su juo dar nubėgo Darius ir Dainius. Daugiau vaikų globos namuose nesirodė, savo kaltę pripažįsta, pažada artimiausiu laiku pagal galimybes atlyginti padarytą žalą (t. 1 b. l. 33-34)

9Liudytoja D. B. parodė, kad nusikalstamų veikų padarymo metu dirbo globos namuose „ ( - )“ socialine darbuotoja. T. D. pažįsta nuo mažų dienų. Šis vaikas nuo mažų dienų jų užaugintas, buvo labai geras, darbštus vaikas. Po to susidėjo su negerais draugais, įniko į alkoholį, į narkotikus. Esant tokioms problemoms, jį buvo išsiuntę į socializacijos namus. Po 2 metų Tomas grįžo pas juos, dar metus pagyveno. Jis labai džiaugėsi, kad tuos du metus jis buvo gydomas, tačiau prasidėjus paauglystei, jis grįžo jau nebe toks, dar draugai padarė jam neigiamos įtakos. 2012-04-14 jis su draugais L. ir kt. veržėsi į globos namus (Tomas, sulaukęs pilnametystės jau ten nebegyveno). Vaikinai su savimi turėjo alaus butelį. Jie tarpusavyje susiginčijo. Tomas paleido butelį į langą. Kitas vaikas sakė, kad iš plytos Tomas paleido į langą. Bedrods 2 langai buvo sudaužyti, suveikė signalizacija (t. 1 b. l. 98)

10Liudytojas S. T. parodė, kad dirba globos namuose „( - )“. Atvažiavo į darbą pusę valandos anksčiau. Pamatė T. D. ir D. M.. Darius dar pas juos gyveno, Tomas jau ne. T. D. rankose pamatė alaus butelį. Pasakė Dariui, kad eitų į globos namus, jis parėjo. Ji kalbėjosi su Dariumi, klausė jo, ar jis važiuos į Mini zoo, nes ten dirbo. Darius pasakė, kad važiuos. Kol ji rengėsi, Darius pabėgo į lauką pas T. D.. Ji jam dar šaukė, bet Darius numojo ranka ir išėjo. Po kažkiek laiko, valgyklos darbuotoja nuėjo į lauką išnešti šiukšlių, ir jai papasakojo, kad lauke stovėjo vaikinai, ir jau Tomas buvo įmetęs į langą su akmeniu, ar su kuo. Tai paliudijo pats Darius, kad Tomas metė. Vienas langas buvo išdaužtas. Bet po kiek laiko dar vieną kartą Tomas išdaužė langą (b. l. 98)

11Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. R. parodė, kad 2012 m. balandžio 14 d. iki pietų tiksliau laiko pasakyti negali, neprisimena, kartu su D. M. ir D. L. buvo sporto aikštyne prie vaikų globos namų ( - ) esančių ( - ), žaidė kamuoliu, kartu buvo dar keli vaikai iš artimesnių kiemų, tačiau duomenų jų nežino, nurodyti negali. Kažkokiu momentu D. M. pasakė, kad eina pasitikti T. D. ir nuėjo su juo kartu. Visi grįžo į aikštyną, vienas nuėjo pietauti į globos namus, kiti liko aikštyne. Ką jie veikė toliau nežino, prie jų grįžęs nebuvo. Kas vyko prie globos namų durų nežino, ten nebuvo. Su soc. darbuotoja Danguole, tą vakarą kalbėjosi vakare tiksliai laiko pasakyti negali, neprisimena, kalbėjo apie išdaužtą lango stiklą tačiau, kad būtų sakęs, kad jį išdaužė Tomas neprisimena. Kai vyko konfliktas jo nebuvo, todėl įvykio aplinkybių pasakyti negali (t. 1 b.l. 24-25).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. L. parodė, kad 2012 m. balandžio mėn. tikslios datos nurodyti negali, neprisimina, kartu su D. M. nuėjo iki vaikų globos namų „( - )“, esančių ( - ) m., kur sporto aikštelėje žaidė kamuoliu. Po kokių poros valandų, kai atėjo į aikštelę, ten pat atėjo T. D., kuris su savimi atsinešė alaus. Išgėrus atsineštą alų, girdėjo, kad Tomas sako, kad eina į globos namus pas savo brolį, tačiau kartu su juo nėjo. Matė, kad Tomo į pastatą neįleido, dėl ko jis labai supyko, matė, kad rankoje nešėsi plytos gabalą tačiau ką jis darys su juo nieko nesakė. Jau norėjo išeiti iš teritorijos, Tomas ėjo priekyje, jis kartu su Dariumi ėjo iš paskos, kai nieko niekam nesakęs, Tomas atsisuko ir metė rankose turėtą plytos gabalą į pastato langą. Matė, kad išdaužė pirmo aukšto antrą langą nuo dešinės. Tomas pasileido bėgti link netoliese esančio darželio, jis nubėgo paskui. Kiek prisimena, kad niekas nesivijo. Kodėl Tomas taip pasielgė nieko neaiškino, jo ir neklausė, mano, kad tik todėl, kad buvo girtas ir supykęs, kad jo neįleido į vidų (t. 1 b.l. 26-27).

13Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ direktoriaus pavaduotojos ūkiui A. K. pareiškimu nustatyta, kad ji 2012-04-16 kreipėsi į Klaipėdos miesto 2-ąjį PK dėl išdaužto lango (t. 1 b. l. 1).

142012-04-19 apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ), Klaipėda, ir fiksuotas išdaužtas langas (t. 1 b.l. 5-8).

15UAB „Megrame“ pateiktame užsakyme matyti, kad Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ užsakė stiklo paketą su montažu. Užsakymo kaina 159,29 Eur (550 Lt).

162012-04-25 T. D. prisipažinimu nustatyta, kad jis prisipažino akmeniu išdaužęs langą (t. 1 b. l. 28).

17Tokiu būdu aukščiau aptartų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia kaltinamojo T. D. kaltę. Tokia jo veika atitinka nusikaltimų, numatytų BK 284 straipsnio 1 dalyje ir 187 straipsnio 1 dalyje numatytus sudėties požymius, todėl kvalifikuota tinkamai.

18Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino įvykdęs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai dėl to gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Kaltinamoj atsakomybę sunkina tai, kad nusikalstamas veikas padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos šių nusikaltimų padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

19Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių visumą.

20Kaltinamasis įvykdė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai, į tai, kad nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, baigti, nusikaltimais padaryta turtinė žala, kuri nėra atlyginta, į kaltinamojo asmenybę – jauno amžiaus, nusikalstamų veikų padarymo metu buvo neteistas, tik sulaukęs pilnametystės, tačiau baustas administracine tvarka, į vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir vieną atsakomybę sunkinančią aplinkybę. Aptartų aplinkybių visuma rodo, kad bausmės tikslai ir paskirtis gali būti pasiekti T. D. paskyrus švelniausią bausmę, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalies, 187 straipsnio 1 dalies sankcijose t.y. baudą, kurios dydis nustatytinas artimas minimaliam baudos dydžiui, t.y. už BK 284 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą – 20 MGL, už BK 187 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo padarymą 10 MGL. Skirtinos bausmės bendrintinos BK 63 straipsnio 1 dalyje, 2 dalyje, 5 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad baudžiamojo kodekso (redakcija, galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2012-07-03) 47 straipsnio 3 dalies 2 punktas numatė, kad už nesunkų nusikaltimą baudos dydis gali būti iki 500 MGL. 2008-10-14 Vyriausybės nutarimu Nr. 1031 (Žin., 2008-10-21, Nr. 121-4608) nustatyta, kad bazinis bausmių ir nuobaudų dydis (MGL) 2012 m. sudarė 130 Lt, t.y. 37,66 Eur. Būtent į šį MGL dydį atsižvelgtina skiriant baudą kaltinamajam.

21Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – registracija policijos įstaigoje bei suėmimas, panaikintinos.

22Civilinis ieškovas Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ pareiškė kaltinamajam civilinį ieškinį dėl 159,29 Eur turtinės žalos atlyginimo.

23Šis civilinio ieškovo ieškinys pagrįstas sąskaita (b. l. 13), įrodytas kaltinamojo kaltės įrodymais, todėl tenkintinas, priteisiant iš T. D. 159,29 Eur Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ turtinei žalai atlyginti.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305 straipsniais ir 307-308 straipsniais, 437 straipsniu, teismas

Nutarė

25T. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir 187 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmes:

26- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2012-07-03) – 20 MGL (753 Eur) dydžio baudą;

27- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalį (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2012-01-07 iki 2012-07-03) – 10 MGL (377 Eur) dydžio baudą.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, t.y. griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę ir T. D. paskirti galutinę subendrintą bausmę – 20 MGL (753 Eur) dydžio baudą.

29Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones –registraciją policijos įstaigoje bei suėmimą, panaikinti, nuosprendžiui įsiteisėjus.

30Nuosprendžiui įsiteisėjus, nutraukti kaltinamojo T. D. paiešką.

31Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš T. D. civilinei ieškovei 159,29 Eur turtinei žalai atlyginti.

32Išaiškinti kaltinamajam, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsnio 2 dalimi, baudos bausmė savanoriškai įvykdoma per dviejų mėnesių laikotarpį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos sumokant ją į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą (pasirinktinai: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 AB „Swedbank“ ar kt.), nurodant įmokos kodą 6801. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams.

33Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o kaltinamojo gynėjui nuo įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Violeta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje T.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284... 4. Teismas... 5. T. D. viešoje vietoje, vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą... 6. jis, 2012 m. balandžio 14 d. apie 14.35 val., būdamas apsvaigęs nuo... 7. Kaltinamasis T. D. į teisiamąjį posėdį neatvyko. Kadangi kaltinamojo... 8. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis T. D. kaltę pripažino visiškai ir... 9. Liudytoja D. B. parodė, kad nusikalstamų veikų padarymo metu dirbo globos... 10. Liudytojas S. T. parodė, kad dirba globos namuose „( - )“. Atvažiavo į... 11. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas V. R. parodė, kad 2012 m. balandžio 14 d.... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. L. parodė, kad 2012 m. balandžio mėn.... 13. Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ direktoriaus pavaduotojos ūkiui A.... 14. 2012-04-19 apžiūros protokolu nustatyta, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta... 15. UAB „Megrame“ pateiktame užsakyme matyti, kad Klaipėdos vaikų globos... 16. 2012-04-25 T. D. prisipažinimu nustatyta, kad jis prisipažino akmeniu... 17. Tokiu būdu aukščiau aptartų įrodymų visuma neabejotinai pagrindžia... 18. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis... 19. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 20. Kaltinamasis įvykdė dvi nusikalstamas veikas, priskiriamas nesunkių... 21. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – registracija policijos... 22. Civilinis ieškovas Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ pareiškė... 23. Šis civilinio ieškovo ieškinys pagrįstas sąskaita (b. l. 13), įrodytas... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-305... 25. T. D. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 26. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalį... 27. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalį... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 29. Kaltinamajam paskirtas kardomąsias priemones –registraciją policijos... 30. Nuosprendžiui įsiteisėjus, nutraukti kaltinamojo T. D. paiešką.... 31. Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“ civilinį ieškinį tenkinti ir... 32. Išaiškinti kaltinamajam, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių... 33. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos, o kaltinamojo gynėjui nuo...