Byla 2S-187-467/2013
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Baltic Supply“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutarties, kuria netenkintas atsakovo UAB „Baltic Supply“ prašymas dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo civilinėje byloje pagal ieškovo USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. ieškinį atsakovui UAB „Baltic Supply“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2012 m. gegužės 28 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Baltic Supply“ 40 736,58 JAV dolerių skolą ir delspinigius, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą.

5Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. prašymą tenkino ir areštavo atsakovo UAB „Baltic Supply“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 40 736,58 JAV dolerių reikalavimo ribose, šio turto nepakakus – lėšas ir turtines teises, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, tačiau palikdamas teisę atsakovui daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui, taip pat su darbo santykiais susijusius mokėjimus ir atsiskaitymą su ieškovu.

6Atsakovas UAB „Baltic Supply“ teismui pateikė prašymą įpareigoti ieškovą per 5 dienas nuo teismo nutarties įteikimo ieškovui dienos pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą ir įnešti į teismo depozitinę sąskaitą 7528,95 Lt sumą arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Nurodė, jog dėl pritaikytų pinigų ir lėšų arešto, atsakovas patiria nuostolius. Atsakovas yra paėmęs iš AB SEB banko paskolą apyvartinėms lėšoms, pagal kurią už naudojimąsi paskola mokamos 5,41 proc. metinės palūkanos. Atsižvelgiant į tai, minimaliais atsakovo nuostoliais laikytina paskolų sutartyje nustatytų palūkanų skaičiavimas nuo sąskaitoje areštuotos 69 583,68 Lt sumos.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB „Baltic Supply“ prašymo dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Teismas nustatė, jog, vykdant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. nutartį dėl 40 736,58 JAV dolerių dydžio turto arešto, yra areštuota 69 583,68 Lt atsakovo piniginių lėšų, esančių AB SEB banke, taip pat atsakovas yra gavęs iš AB SEB banko 600 000 Lt paskolą bei paskolos palūkanų norma yra 5,41 proc. Teismas laikė, jog šios aplinkybės nepatvirtina, kad yra pagrindas taikyti galimų nuostolių užtikrinimą, nes atsakovo nurodyti nuostoliai nėra dideli, be to atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo sunkią finansinę padėtį, dėl kurios jis nepajėgs nuostolių padengti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Baltic Supply“ prašo Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - patenkinti atsakovo prašymą. Nurodo, jog teismui, tenkinus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių bei atsisakius tenkinti atsakovo prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, buvo pažeistas šalių lygiateisiškumas (suteikta pirmenybė ieškovo teisėms), neužtikrinta ieškovo ir atsakovo teisių bei teisėtų interesų pusiausvyra. Atsakovui pagrindus įrodymais galimų nuostolių pobūdį bei preliminarų dydį, teismas iškėlė naują prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo sąlygą – būtinybę įrodyti, kad ieškovas nepajėgs nuostolių padengti. Atsakovas neturi galimybės surinkti ir pateikti teismui įrodymų apie ieškovo dabartinę turtinę padėtį, nes šie dokumentai nėra vieši, be to sunkiai prieinami, atsižvelgiant į tai, kad ieškovas yra Turkijoje veikianti bendrovė. Be to kilus problemoms dėl nekokybiškų prekių pateikimo, tarp ieškovo ir atsakovo nutrūko verslo santykiai bei bendradarbiavimas.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, jog šalių procesinis lygiateisiškumas nereiškia, kad, teismui taikant tam tikras CPK numatytas procesines priemones vienos šalies prašymu, yra paneigiamos kitos šalies procesinės teisės, tuo pačiu lygiateisiškumas ir proporcingumas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui savaime nereiškia pareigos teismui reikalauti iš ieškovo galimų nuostolių užtikrinimo. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygos yra numatytos CPK, bet ne teismo nutartyse ar nurodymuose, be to įrodyti šio instituto taikymo sąlygas turi atsakovas. Atsakovas nepagrįstai reikalauja, jog ieškovas galimai kompensuotų palūkanas, kurios atsirado dėl atsakovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Turto areštas pats savaime nesukelia palūkanų mokėjimo prievolės ir negali būti laikomas atsakovo nuostoliais, o disponavimas areštuotomis piniginėmis lėšomis apribotas laikinai. Atsakovas yra įmonė, veikianti tarptautiniu mastu, užsiimanti prekių importu ir eksportu, tad akivaizdu, jog, net ir neturint duomenų apie ieškovo turtinę padėtį, objektyviai 7 528, 95 Lt dydžio suma yra nedidelė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo atsakovo atskirąjį skundą tenkinti ir apskųstąją teismo nutartį panaikinti.

15CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, kad ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo, pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija. Ši norma yra nukreipta į ieškovo bei atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyros, šalių lygiateisiškumo principo, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumo siekiamiems tikslams, o taip pat į ieškovo galimybės padengti dėl nepagrįstai jo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius, užtikrinimą. Spręsdamas klausimą dėl ieškovo įpareigojimo užtikrinti galimus atsakovo nuostolius, susijusius su laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymu, teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, turi konstatuoti ir įsitikinti esant realią galimybę tokiems nuostoliams atsirasti ateityje bei konstatuoti, kad dėl ieškovo veiksmų, tokių atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas.

16Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi nagrinėjamoje byloje ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovo UAB „Baltic Supply“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 40 736,58 JAV dolerių reikalavimo ribose, šio turto nepakakus – lėšas ir turtines teises, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose, uždrausdamas disponuoti areštuotu turtu, tačiau palikdamas teisę atsakovui daryti privalomus mokėjimus valstybės biudžetui, taip pat su darbo santykiais susijusius mokėjimus ir atsiskaitymą su ieškovu. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas savaime yra tam tikri apribojimai atsakovui. Tuo tarpu pagal CPK 146 straipsnio 1 dalį atsakovo galimybė kreiptis dėl nuostolių užtikrinimo yra teisė, bet ne teismo pareiga tokį prašymą tenkinti kiekvienu atveju. Tai reiškia, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovui savaime nereiškia pareigos teismui reikalauti iš ieškovo galimų nuostolių užtikrinimo.

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra ne kartą pasisakęs (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-06 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-211/2009; kt.), kad šalių procesinis lygiateisiškumas nereiškia, kad teismui taikant tam tikras CPK numatytas procesines priemones vienos šalies prašymu yra paneigiamos kitos šalies procesinės teisės, o tuo pačiu lygiateisiškumas ir proporcingumas. Todėl apeliantas visiškai nepagrįstai skunde tvirtina, kad teismas, tenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, bet netenkindamas atsakovo prašymo pareikalauti nuostolių užtikrinimo, pažeidė šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principus.

18Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl galimų nuostolių atlyginimo motyvuodamas tuo, jog atsakovo nurodyti nuostoliai nėra dideli ir atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių ieškovo sunkią finansinę padėtį, dėl kurios jis nepajėgs nuostolių padengti. Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad teismas netyrė atsakovo turtinės padėties, todėl nepagrįstai motyvavo, jog atsakovo prašomų užtikrinti nuostolių suma yra maža. Apeliacinės instancijos teismas tokius apelianto argumentus atmeta, nes tam, kad taikyti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, teismas turi pripažinti, jog yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba nuostoliai jau yra atsiradę, taip pat nustatyti, kad dėl ieškovo veiksmų ar kitų aplinkybių atsakovo nuostolių atlyginimas ateityje gali būti apsunkintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-07-24 nutartis civilinėje byloje Nr.2-1444/2012). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo atsakovui faktas pats savaime nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog atsakovas automatiškai patirs nuostolius ateityje. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas nėra gynimosi nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priemonė, ir nors laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas ir atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutas yra susiję, tačiau kiekvieno jų taikymui būtina nustatyti įstatyme įtvirtintas sąlygas.

19Nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai neįrodė nei nuostolių atlyginimo užtikrinimo instituto taikymo sąlygų, nei savo galimų patirti nuostolių atsiradimo tikimybės. Atsakovas nepagrįstai savo nuostoliais laiko palūkanas, mokėtinas už banko paskolą, nes, nepriklausomai nuo turto arešto taikymo ar netaikymo, atsakovas jas privalo mokėti pagal jo paties su banku sudarytos sutarties sąlygas, todėl atsakovo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymas negali būti laikomas atsakovo nuostoliais. Atsakovas pats nepateikė teismui duomenų apie savo turtinę padėtį, todėl pirmosios instancijos teismas 7528 Lt sumą pagrįstai pripažino nedidele.

20Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai nutarčiai panaikinti, apeliantas nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama galioti nepakeista (CPK 320, 338 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Alma Urbanavičienė teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S. 2012 m. gegužės 28 d. kreipėsi į... 5. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi ieškovo... 6. Atsakovas UAB „Baltic Supply“ teismui pateikė prašymą įpareigoti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. liepos 18 d. nutartimi netenkino... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Baltic Supply“ prašo Vilniaus miesto 3... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas USTA GIDA SANAYI VE TICARET A.S.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. CPK 146 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas, taikydamas laikinąsias... 16. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. nutartimi... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 18. Pirmosios instancijos teismas netenkino atsakovo prašymo dėl galimų... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai neįrodė nei nuostolių atlyginimo... 20. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2012 m. liepos 18 d. nutartį palikti...