Byla 2-31/2008
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria atmestas prašymas pakeisti nutarties vykdymo tvarką likviduojamos akcinės bendrovės „Argovegas“ bankroto byloje Nr. B2-18-159/2007, civilinėje byloje Nr. 2-977-125/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo likviduojamos akcinės bendrovės „Argovegas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutarties, kuria atmestas prašymas pakeisti nutarties vykdymo tvarką likviduojamos akcinės bendrovės „Argovegas“ bankroto byloje Nr. B2-18-159/2007, civilinėje byloje Nr. 2-977-125/2007.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3UAB KĮ „Sėnoja“ direktorė pateikė pareiškimą LAB „Argovegas“ bankroto byloje, kuriame nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartimi UAB KĮ „Sėnoja“ buvo atleista iš LAB „Argovegas“ administratoriaus pareigų. G. B. , kaip bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, buvo įpareigotas perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atleidimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus naujai paskirtam administratoriui UAB ,,Tamtamas“. G. B. 2005 m. gegužės 31 d. iš UAB KĮ „Sėnoja“ buvo atleistas, todėl negali įvykdyti Klaipėdos apygardos teismo nutarties, nes neturi jokių galimybių prieiti prie UAB KĮ „Sėnoja“ dokumentų ar archyvinės medžiagos. Todėl prašė teismo priimti papildomą nutartį ir įpareigoti UAB KĮ „Sėnoja“, vietoje G. B. , įvykdyti 2006 m. vasario 23 d. nutartimi nurodytus įpareigojimus.

4LAB ,,Argovegas“ administratorius UAB ,,Tamtamas“ atsiliepime į UAB KĮ „Sėnoja“ prašymą prašė: UAB KĮ „Sėnoja“ prašymą atmesti; į bylos nagrinėjimą įtraukti G. B. ; išspręsti Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą – įpareigoti antstolį pagal apyrašą išimti iš G. B. dokumentus, ir turtą, kuriuos G. B. įpareigotas perduoti pagal Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartį; dėl dokumentų ir turto išėmimo leisti antstoliui įeiti į bet kurias gyvenamas ir negyvenamas patalpas, kuriose gali būti neperduotas turtas ir dokumentai, antstolio įpareigojimų nevykdančiam G. B. taikyti vienkartinę 10 000 Lt baudą, nustatyti 500 Lt baudą už kiekvieną Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties nevykdymo dieną, baudą išieškoti LAB ,,Argovegas“ naudai.

5Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartis yra įsiteisėjusi. Šios nutarties pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas, kuris yra pateiktas antstoliui vykdyti. UAB KĮ ,,Sėnoja“ įgaliotas atstovas G. B. iki šiol nėra įvykdęs Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties. Dėl šio pažeidimo Vilniaus miesto 2 ojo apylinkės teismo nutartimi G. B. buvo paskirta 500 Lt bauda. Teismo priimtuose dokumentuose buvo konstatuota, kad dokumentus naujai paskirtam administratoriui privalo perduoti konkretus asmuo - G. B. , nes būtent jis dokumentus valdė ir nėra jokių įrodymų, kad G. B. turėtus dokumentus būtų grąžinęs UAB KĮ ,,Sėnoja“. G. B. , nevykdydamas įsiteisėjusios teismo nutarties rodo nepagarbą teismui, todėl jis baustinas bauda pakartotinai, t.y. vienkartine 10 000 Lt bauda ir po 500 Lt už kiekvieną nutarties nevykdymo dieną. O taip pat keistina nutarties vykdymo tvarka – įpareigoti antstolį pagal apyrašą paimti iš G. B. dokumentus ir turtą, kuriuos jis įpareigotas perduoti pagal Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartį, leidžiant antstoliui įeiti į bet kurias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, kuriose gali būti neperduoti daiktai ir paimti daiktus pagal apyrašą.

6Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi UAB KĮ „Sėnoja“ prašymą atmetė motyvuodamas tuo, jog nėra duomenų, jog administratoriaus įgaliotas asmuo būtų perdavęs dokumentus ir turtą administratoriui UAB KĮ „Sėnoja“.

7Klaipėdos apygardos teismas 2007 m. lapkričio 28 d. nutartimi pareiškėjo LAB ,,Argovegas“ administratorius UAB ,,Tamtamas“ prašymą atmetė. Teismas nutartyje nustatė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartimi UAB KĮ „Sėnoja“ buvo atleistas iš LAB „Argovegas“ administratoriaus pareigų. G. B. , kaip bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, buvo įpareigotas perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atleidimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus atstatydinimo iš pareigų dienos duomenimis. Nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį raštą Nr. B2-291-159 vykdo antstolis D. S. . Jo teikimu Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas G. B. nubaudė bauda, kurią už jį sumokėjo UAB KĮ „Sėnoja“. Teismo nutarties G. B. neįvykdė iki šiol. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsisakė pakartotinai bausti G. B. , nes, teismo manymu, jis nuo 2005 m. gegužės 31 d. nebedirba UAB KĮ „Sėnoja“, t.y. jis nebūdamas administratoriaus darbuotoju nebegali vykdyti nutarties. Teismo 2006 m. vasario 23 d. nutartimi nustatyti įpareigojimai G. B. susideda iš dviejų dalių: pirma, perduoti LAB „Argovegas“ turtą naujai paskirtam administratoriui pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atleidimo iš pareigų dienos duomenimis. Antra, perduoti visus turimus LAB „Argovegas“ dokumentus.

8Teismas nurodė, jog pirmąjį įpareigojimą gali įvykdyti G. B. arba už jį tai gali padaryti UAB KĮ „Sėnoja“. Skolininkui piktybiškai nevykdant teismo įpareigojimo, antstolis, vykdantis nutarties pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, su atitinkamu aktu turi teisę kreiptis į vykdymo vietos apylinkės teismą, dėl CPK 771 straipsnio 5 ir 6 dalyse nurodytų pasekmių taikymo. Skolininkui G. B. nevykdant antrojo teismo įpareigojimo (perduoti dokumentus), antstolis turi teisę iš skolininko šiuos dokumentus paimti. Įstatymas nustato, kad vykdydamas vykdomąjį raštą antstolis su skolininko ar jo šeimos sutikimu gali įeiti į gyvenamąsias patalpas, o į negyvenamąsias patalpas gali įeiti ir be skolininko sutikimo. Jei antstolis į gyvenamąsias patalpas yra neįleidžiamas, tai jis gali padaryti turėdamas vykdymo vietos teismo nutartį. Teismo nuomone, pareiškėjo reikalavimas leisti antstoliui įeiti į bet kurias gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas yra abstraktus, be to, šio klausimo sprendimas priklauso vykdymo vietos teismo kompetencijai, todėl pirmosios instancijos teismas šį pareiškėjo reikalavimą atmetė. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas nenurodė kokį LAB „Argovegas“ turtą turėtų paimti antstolis. Įpareigojimas galėtų būti duodamas tik rūšiniais požymiais apibrėžtam turtui. Todėl, teismo nuomone, šis pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas ir CPK 284 straipsnio pagrindu keičiama nutarties vykdymo tvarka. Kadangi už teismo sprendimo nevykdymą skolininką gali bausti vykdymo vietos apylinkės teismas (CPK 771 str. 5 ir 6 d.), todėl pareiškėjo prašymą G. B. paskirti 10 000 Lt baudą ir po 500 Lt baudines netesybas už kiekvieną uždelstą dieną, teismas atmetė kaip nenumatytą įstatymu ir neteismingu šiam teismui.

9Pareiškėjas LAB „Argovegas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutartį ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

  1. teismas netinkamai taikė normas, reglamentuojančias vykdymo tvarkos pakeitimą. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį teismas gali pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina teismo nutarties privalomumą ir vykdytinumą. G. B. įpareigotas perduoti įmonės turtą ir dokumentus naujam administratoriui, todėl išieškotojo turtinės teisės gali būti įgyvendintos skolininkui nustačius prievolę atlikti tam tikrus veiksmus – pateikti dokumentus. Dėl to vykdant teismo nutartį gali būti taikomos CPK 771 straipsnio nuostatos ir teismas privalėjo pakeisti vykdymo tvarką, kaip nustatyta šiame straipsnyje, ir šio straipsnio nustatyta tvarka skirti baudą G. B. .
  2. Teismas neatskleidė bylos esmės. UAB KĮ „Sėnoja“ ir G. B. prieštaringai aiškina faktines bylos aplinkybes dėl dokumentų perdavimo. Dabartiniam administratoriui dokumentai yra neperduoti iki šiol. UAB KĮ „Sėnoja“ teigia, jog nuo 2003 m. vasario 10 d. nutarties dėl LAB „Argovegas“ pabaigos, jokie veiksmai su turtu neatliekami, tačiau hipotekos registro išrašas liudija, jog skolinis įsipareigojimas kreditoriui AB Vilniaus bankas buvo įvykdytas 2005 m. kovo 8 d. Ši aplinkybė nežinoma ir G. B. , nors jis vykdė administratoriaus pareigas. Ši aplinkybė yra prieštaringa ir teismas šio prieštaravimo nepašalino.
  3. UAB KĮ „Sėnoja“ prašo įpareigoti jį įvykdyti teismo nutartį vietoje G. B. , tačiau tai bendrovė gali atlikti ir nekeičiant teismo nutarties. G. B. nurodo, jog visus dokumentus paliko UAB KĮ „Sėnoja“, tačiau nepateikia jokių įrodymų, galinčių patvirtinti šį faktą. G. B. nurodomas dokumentų perdavimo aktas Nr. 94 neįrodo dokumentų perdavimo fakto, nes Klaipėdos miesto savivaldybės archyve tokio dokumento nėra. Esant ginčui dėl dokumentų perdavimo apimties, dėl turto faktinės situacijos, teismas privalėjo išsiaiškinti faktines aplinkybes, kurių pagrindu būtų galima spręsti dėl nutarties vykdymo tvarkos pakeitimo. Teismas nesiaiškino ir nevertino aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima pagrįsti teismo nutarties vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą, todėl laikytina, jog neatskleidė bylos esmės. Tokiu atveju skundžiama teismo nutartis naikintina ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

12Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog baudą CPK 771 straipsnio 5 ir 6 dalies pagrindu gali skirti vykdymo vietos apylinkės teismas. Apeliantas nepateikia argumentų dėl šios teismo išvados teisėtumo ar pagrįstumo, t.y. dėl išvados, jog šį klausimą turi teisę spręsti vykdymo vietos apylinkės teismas, teisėtumo ar pagrįstumo. Apelianto teiginiai, kad CPK 771 straipsnio nustatyta tvarka teismas gali skirti baudą tik pakartoja teismo teiginius, t.y. nėra susiję su pirmosios instancijos teismo išvadų teisėtumu ar pagrįstumu, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja (CPK 320 str. 1 d.).

13Apeliantas neteisingai aiškina vykdymo proceso teisės normų taikymą. Apeliantas prašo pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.) ir savo prašymą grindžia teisiniu pagrindu - CPK 771 straipsniu ir faktiniu pagrindu - kadangi G. B. nevykdo teismo sprendimo, todėl prašo leisti antstoliui įeiti į G. B. gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas, kuriuose gali būti neperduoti daiktai, bei leisti paimti turtą ir dokumentus iš G. B. pagal apyrašą. Tačiau šie apelianto reikalavimai savo turiniu yra ne CPK 284 straipsnio 1 dalyje teismo sprendime nustatytos vykdymo tvarkos pakeitimas, esant CPK 771 straipsnyje nustatytam pagrindui, bet priverstinio teismo sprendimo vykdymo antstolio veiksmų atlikimas, kuris yra reglamentuotas vykdymo proceso normomis.

14CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrų veiksmų, nesusijusių su turto ar lėšų perdavimu, vykdymą. Iš Klaipėdos apygardos teismo 2006 m. vasario 23 d. nutarties matyti, kad G. B. , kaip bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo, buvo įpareigotas perduoti įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atleidimo iš pareigų dienos duomenimis, ir visus dokumentus naujai paskirtam administratoriui UAB ,,Tamtamas“. Taigi, šia teismo nutartimi yra nuspręsta įpareigoti skolininką (G. B. ) atlikti veiksmus susijusius su turto (turto ir dokumentų) perdavimu, todėl CPK 771 straipsnis šiuo atveju netaikytinas. Šiuo atveju taikytinas CPK 765 straipsnis. Kai išieškotojui yra priteisti tam tikri teismo nurodyti daiktai, o skolininkas savanoriškai šių daiktų neperduoda, antstolis turi teisę tuos daiktus paimti iš skolininko ir perduoti išieškotojui (CPK 765 str. 1 d.). Pagrindas pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką CPK 284 straipsnio nustatyta tvarka atsiranda antstoliui surašius aktą, jog išieškotinų daiktų nėra arba negalima jų perduoti dėl objektyvių priežasčių (pvz.: jie yra sugedę, nekomplektiniai ar kitos objektyvios priežastys; CPK 615 str. 2, 3, 4 d.). Apelianto reikalavimai nustatyti antstoliui galimybę įeiti į G. B. gyvenamąsias ir negyvenamąsias patalpas bei paimti turtą ir dokumentus yra vienas iš antstolio priverstinio teismo sprendimo vykdymo veiksmų, kurių atlikimas nustatytas CPK 615 straipsnyje. Jei antstolis yra neįleidžiamas į gyvenamąsias patalpas, tai jis gali atlikti teismo nutartimi (CPK 615 str. 2 d.). Negyvenamąsias patalpas antstolis turi teisę apžiūrėti be skolininko sutikimo (CPK 615 str. 1 d.). Taigi apelianto nurodomi motyvai pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką yra susiję su antstolio priverstinio vykdymo veiksmų atlikimu, šių veiksmų atlikimas yra reglamentuotas vykdymo procese, o nesant įstatymo nustatytų sąlygų keisti teismo sprendimą (CPK 615 str. 2, 3, 4 d.), pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką ir pagrįstai atmetė apelianto prašymą.

15Apelianto nurodomos aplinkybės, kurių nesiaiškino pirmosios instancijos teismas, neturi teisinės reikšmės šio klausimo nagrinėjimui, todėl teismas neprivalėjo jų aiškintis. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą nutartį, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodomais motyvais nėra pagrindo.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. lapkričio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai