Byla e2S-148-280/2017
Dėl sprendimo nevykdymo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laimutė Sankauskaitė, viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų antstolio S.O.Grašio ir UAB „Vilstata“ atskiruosius skundus dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2VP-1111-731/2016 pagal pareiškėjo Sigito Osvaldo Grašio pareiškimą dėl sprendimo nevykdymo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Antstolis S.O. Grašys kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl sprendimo nevykdymo, prašydamas spręsti klausimą dėl baudos skyrimo už teismo sprendimo nevykdymą. Nurodė, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nevykdo vykdomojo dokumento, kuriuo ji įpareigota perduoti ieškovei UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus.
 2. 2016-09-20 Vykdomajame rašte Nr. e2-43-758/2016 nėra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, perduoti dokumentus gali tik pati UAB „ Visagino tiekimas ir statyba“, todėl 2016-10-27 surašė „Sprendimų, įpareigojančiu skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo aktą Nr. B-016-168-5“ jį pateikė teismui ir prašė spręsti dėl baudos skyrimo.
II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. 2016-11-16 Zarasų rajono apylinkės teismas nutartimi Sigito Osvaldo Grašio pareiškimo dėl sprendimo neįvykdymo ir UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ baudos skyrimo netenkino.
 2. Teismas nurodė, kad CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrų veiksmų, nesusijusių su turto ar lėšų perdavimu, vykdymą. Visagino miesto apylinkės teismas 2016-04-27 sprendimu UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra įpareigota perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus, t.y. atlikti veiksmus, susijusius būtent su turto - dokumentų perdavimu, todėl CPK 771 straipsnis šiuo atveju netaikytinas. Teismas pripažino, kad šiuo konkrečiu atveju yra faktinis ir teisinis pagrindas taikyti CPK 765 str., reglamentuojantį nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo (daiktų perdavimo), nuostatas.
 3. Skolininkei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2016-10-13 per raginime numatytą terminą, 10 dienų nuo raginimo įteikimo dienos, perduoti išieškotojui teismo sprendime nurodytus dokumentus, teismo sprendimo neįvykdžius, atsiranda teisinis pagrindas antstoliui imtis priverstinio vykdymo priemonių ir teismo sprendime nurodytus dokumentus paimti iš skolininko ir perduoti išieškotojui. Konstatavo, kad pasibaigus raginime nustatytam terminui, antstolis nesiėmė kokių nors priverstinio vykdymo priemonių, todėl pareiškimą atmetė.
III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Apeliantas antstolis S.O. Grašys atskiruoju skundu prašo panaikinti 2016-11-16 Zarasų rajono apylinkės teismo nutartį.
 2. Apeliantas nurodo, kad 2016-09-20 Vykdomajame rašte Nr.e2-43-758/2016 nurodytas įpareigojimas atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti ieškovei UAB „Vilstata“ privalomuosius statybų dokumentus negali būti vykdomas LR CPK 765 straipsnyje nustatyta tvarka, nes privalomieji statybos darbų dokumentai nėra teismo išieškotojui priteisti daiktai, yra tik įpareigojimas nurodytus dokumentus perduoti. Visagino miesto apylinkės teismo sprendime Nr. e2-43-758/2016 privalomų statybos darbų dokumentų, kuriuos privaloma perduoti, vertė nenurodyta, šie dokumentai, be rangos objekto, jokios vertės neturi, piniginės kompensacijos paskyrimas nebūtų galimas neperdavus nurodytų dokumentų ir vykdomąjį dokumentą grąžinus išieškotojui UAB „Vilstata“.
 3. Teismo sprendimo vykdyti CPK 765 straipsnyje numatyta tvarka pagrindo ir galimybės nėra, kadangi teismo sprendimas prarastų prasmę ir jo vykdymas taptų neįmanomas.
 4. Apeliantas UAB „Vilstata“ prašo panaikinti 2016-11-16 Zarasų rajono apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, tenkinti antstolio pareiškimą pilna apimtimi.
 5. Visagino miesto apylinkės teismas sprendimu įpareigojo atsakovę UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti ieškovei UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus, o ne juos priteisti, kaip tai būtų įvykę turtinio pobūdžio ginče. Pirmos instancijos teismas netinkamai šios vykdomosios bylos kontekste taikė ir aiškino LR CPK 771 straipsnį, kadangi netinkamai įvertino teismo sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, pobūdį. Įpareigojimas perduoti privalomuosius statybos darbų dokumentus nelaikytinas įpareigojimu perduoti turtą. Skolininko įsipareigojimai išieškotojo atžvilgiu yra neturtinio pobūdžio, todėl antstolis pagrįstai veikė pagal LR CPK 771 straipsnio nuostatas.
 6. Pirmos instancijos teismo nutartyje cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-71/2015 šios bylos atveju negali būti taikoma, kadangi visiškai skirtingi šių bylų nagrinėjimo dalykai, skiriasi faktinės aplinkybės.
 7. CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatyta bauda atlieka kompensavimo funkciją, nes skiriama išieškotojo naudai kaip satisfakcija dėl laiku neįvykdytos prievolės. Kartu tokia bauda skatina skolininką įvykdyti prievolę. Skolininkas per raginime nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdė, nesiėmė jokių veiksmų, todėl reikalauti iš antstolio atlikti papildomus priverstinio vykdymo veiksmus, prieš taikant skolininkui sankcijas, yra visiškai nepagrįsta.
 8. UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ buvo įpareigota UAB „Vilstata“ pateikti dokumentus t.y. turtą (CK 1.97 str.1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad skolininkas yra įpareigotas atlikti veiksmus, susijusius ir CPK 771 straipsnio 1 dalis šiuo atveju netaikoma.
 9. Lietuvos apeliacinis teismas 2007-01-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-31/2008 išaiškino, kad CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmų, nesusijusių su turto ar lėšų perdavimų, vykdymą. Nurodyta nutartimi įpareigota skolininką atlikti veiksmus susijusius su turto perdavimu, todėl CPK 771 straipsnis nėra taikomas, o taikytinas CPK 765 straipsnis. Todėl nagrinėjamu atveju gali būti pagrindas taikyti CPK 765 straipsnį.
 10. Jeigu antstolis negali įvykdyti vykdomojo dokumento, antstolis grąžina vykdomąjį dokumentą išieškotojui ir išaiškina teisę kreiptis į teismą, kad pakeistų sprendimo vykdymo tvarką.
 11. Antstolio išsiųstame raginime nurodyta, kad skolininkui neįvykdžius raginime nurodytų veiksmų, bus taikomos CPK 624 straipsnyje nurodytos priverstinio vykdymo priemonės. Antstolis priverstinių veiksmų nesiėmė, o kreipėsi į teismą dėl baudos skyrimo, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad tokie antstolio veiksmai yra teisiškai nepagrįsti.
 12. Antstolio reikalaujami perduoti dokumentai nėra apibrėžti individualiais požymiais, todėl skolininkas negali įvykdyti sprendimo
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Atskirieji skundai tenkinami, pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama ir klausimas perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui (Civilinio proceso kodekso (toliau-CPK) 337 str. 1 d. 3 p.).
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.
 3. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas teismo sprendimus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Vykdymo procesas yra detaliai reglamentuotas įstatymo. Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.).
 4. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad Visagino miesto apylinkės teismas 2016-04-27 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-43-758/2016 įpareigojo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus: objekto „Gerosios vilties“ mokyklos, esančios ( - ), statinio projekto popierinį variantą, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų išbandymų apkrovomis aktais, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūros ir išbandymo aktais, taip pat papildomi statybos darbų žurnalus, jei jie buvo pildomi, pažymą apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu, panaudotų statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, eksploatacinių savybių deklaracijas. Sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės.
 5. Visagino miesto apylinkės teismas, šio teismo sprendimo pagrindu 2016-09-20 išdavė UAB „Vilstata“ vykdomąjį raštą. Išieškotojas UAB „Vilstata“ 2016-10-07 vykdomąjį raštą pateikė vykdyti antstoliui Sigitui Osvaldui Grašiui.
 6. 2016-10-12 antstolis Sigitas Osvaldas Grašys išsiuntė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ raginimą Nr. S-16-168-4444 įvykdyti teismo sprendimą, paragino UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ per 10 dienų perduoti UAB „Vilstata“ privalomuosius statybos darbų dokumentus. Antstolio S. O. Grašio kontoroje 2016-10-26 buvo gautas išieškotojo UAB „Vilstata“ prašymas surašyti sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktą ir kreiptis į teismą dėl baudos paskyrimo.
 7. 2016-10-27 Antstolis surašė „Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, neįvykdymo aktą“ Nr. B-16-168-5 ir prašė pirmosios instancijos teismą spręsti dėl baudos skyrimo.
 8. CPK 771 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą (CPK 771 str. 1 d.). Remiantis CPK 771 straipsnio 5 dalimi, jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas, įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas, surašytą aktą antstolis perduoda antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki 289 Eur dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai.
 9. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jeigu atsakovas teismo sprendimu yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, tačiau savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 straipsnyje nustatytos priverstinio vykdymo priemonės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2011).
 10. Skolininkas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ teismo sprendimu buvo įpareigotas perduoti konkrečius teismo nurodytus privalomuosius statybos darbų dokumentus UAB „Vilstata“. Kad būtų toks teismo sprendimas įvykdytas, skolininkas vykdymo procese turėjo atlikti tam tikrus veiksmus – perduoti nurodytus dokumentus. Šiuos veiksmus gali atlikti tik pats skolininkas, vykdęs statybą.
 11. Antstolis, pateikdamas pareiškimą pirmosios instancijos teismui nurodė, kad skolininkas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ vykdomajame rašte nurodytų veiksmų neatliko, todėl antstolis pagrįstai surašė aktą ir kreipėsi į teismą.
 12. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad dokumentai yra turtas ir šiuo atveju taikydamas CPK 765 straipsnį, vadovavosi netinkama proceso teisės norma.
 13. CPK 765 straipsnio nuostatos taikomos kuomet išieškotojui yra priteisti tam tikri teismo sprendime nurodyti daiktai, antstolis paima tuos daiktus iš skolininko ar trečiojo asmens ir perduoda išieškotojui.
 14. Visagino miesto apylinkės teismo 2016-04-27 sprendimu daiktai (privalomieji statybos darbų dokumentai) nėra priteisti, o yra teismo įpareigojimas šiuos daiktus-dokumentus perduoti, t.y. teismas įpareigojo skolininką atlikti tam tikrus veiksmus.
 15. Be to, žodis „turtas“ reiškia nuosavybės teisėmis turimas materialines gėrybes. Statybos privalomieji dokumentai nėra skolininko nuosavybė. Privalomieji statybos dokumentai negali būti laikomi savarankišku turtu, nes patys savaime šie dokumentai negali būti sandorio objektu, neturi vertės, negali būti įkainoti. Tai yra statinio techninė dokumentacija, kuri neatsiejama nuo paties statybos objekto.
 16. Kadangi pirmosios instancijos teismas antstolio pareiškimo nenagrinėjo iš esmės, yra pagrindas skundžiamą nutartį naikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 329 str. 1 d., 338 str.). Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas dėl kitų atskirojo skundo argumentų, susijusių su antstolio pareiškimo pagrįstumu, plačiau nepasisako.
 17. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamu atveju netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas ir yra pagrindas skundžiamą nutartį naikinti ir klausimą dėl antstolio pareiškimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

3Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies trečiuoju punktu,

Nutarė

4Zarasų rajono apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 16 d. nutartį panaikinti ir antstolio pareiškimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai