Byla 2S-350-280/2009

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, Romualdo Januškos, Laimanto Misiūno,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Utenos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės 2009 m. gegužės 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-92-228/2009 pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą ir bendraieškio V. G. ieškinį atsakovams I. S., G. S., Utenos apskrities viršininko administracijai dėl apskrities viršininko sprendimo patikslinimo nustatant žemės sklypo servitutą, ir leidimo atstatyti statinius suteikimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ „Registrų centras“, ir

Nustatė

3Utenos rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ginant viešąjį interesą ir bendraieškio V. G. ieškinį atsakovams I. S., G. S., Utenos apskrities viršininko administracijai dėl apskrities viršininko sprendimo patikslinimo nustatant žemės sklypo servitutą, ir leidimo atstatyti statinius suteikimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, VĮ „Registrų centras“, nutraukė kaip neteismingą Utenos rajono apylinkės teismui (CPK 297 str. 1 p.), o teismingą administraciniam teismui.

4Atskiruoju skundu ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

5Nurodo, kad skundžiama teismo nutartis prieštarauja suformuotai praktikai dėl Lietuvos Respublikos CPK 26 straipsnio 2 dalies taikymo ir aiškinimo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2000 m. spalio 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-989/2000 suformuluoti bendrosios kompetencijos teismų ir administracinių teismų kompetencijos atribojimo kriterijai. Šioje nutartyje nurodyta, kad tais atvejais, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, jis yra teismingas bendrosios kompetencijos teismams. Kai ginčijamas valstybės ar savivaldybės institucijos aktas yra tik vienas civilinio teisinio santykio atsiradimo pagrindų, šio akto teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas kartu su civiliniu ginču bendrosios kompetencijos teismuose. Nutartyje taip pat nurodyta, kad bendrosios kompetencijos teismų kompetencija, kaip platesnė pagal savo pobūdį, turi apimti tuos atvejus, kai ginčas nėra grynai administracinio pobūdžio, o tai reiškia, kad administracinių teismų kompetencijai reikėtų priskirti tik grynai administracinio pobūdžio ginčų viešojo administravimo srityje sprendimą. Nagrinėjamojoje byloje keliamas kompleksinio pobūdžio ginčas, kuriame administraciniai ir civiliniai teisiniai reikalavimai yra susieti tarpusavyje. Ginčo šioje byloje negalima laikyti ginču, kuriame viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto teisėtumo klausimas yra pagrindinis. Dalis ieškovo reikalavimų yra susiję su nuosavybės teisiniais santykiais ir savo teisine prigimtimi yra civilinio teisinio pobūdžio. Specialioji teisėjų kolegija 2008-12-16 nutartyje (civilinė byla Nr. 2A-439-l98/2008) nurodė, kad nuosekliai laikosi praktikos, kuomet yra ginčijami viešojo administravimo subjekto aktai dėl nuosavybės teisių atkūrimo, o ginčo objektas, į kurį nepagrįstai yra atkurta nuosavybės teisė, yra perleistas, netgi kuomet neprašoma paties perleidimo sandorio pripažinti negaliojančiu, toks ginčas nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Mano, kad tokiomis aplinkybėmis turi būti taikoma absorbcijos taisyklė ir byla turi būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme, kurio kompetencija yra platesnė (Lietuvos Respublikos CPK 26 str. 2 d.).

6Atsižvelgiant į tai, jog ši byla buvo iškelta bendrosios kompetencijos teisme ir daugiau nei dvejus metus ji buvo būtent bendrosios kompetencijos teismo žinioje, į tai, jog šioje byloje keliamas ginčas yra kompleksinio pobūdžio ir jame daugiau dominuoja civiliniai santykiai, o reikalavimo dėl įpareigojimo Utenos apskrities viršininko administraciją patikslinti Utenos apskrities viršininko 1999 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 39969-40-85010 3 punktą nustatant žemės sklypui, esančiam ( - ) kaime, ( - ) sen., Utenos rajone servitutą — teisę naudotis 9237 kv. m. sklypo dalimi, esančia po V. G. nuosavybės teise priklausančiais statiniais, išsprendimas negali tiesiogiai sąlygoti antrojo reikalavimo – pripažinimo bendraieškiui V. G. teisės nustatyta tvarka gauti sunaikintų statinių projektavimo sąlygų sąvadą, projektą ir leidimą šių statinių atstatymui (rekonstrukcijai) be atsakovų I. ir G. S. sutikimo, patenkinimą, taip pat atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą žmogaus teisę į operatyvų teismo procesą, ši byla turi likti bendrosios kompetencijos teismo žinioje ir turi būti baigta nagrinėti bendrosios kompetencijos teisme.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą Utenos apskrities viršininko administracija prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti ir Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartį palikti nepakeistą dėl šių argumentų.

8Sutinka su teismo argumentais, kad iš dviejų ieškovo patikslintame ieškinyje pateiktų reikalavimų, pagrindinis ir dominuojantis santykis yra susijęs su viešojo administravimo subjekto, atsakovo Utenos apskrities viršininko administracijos 1999-05-28 sprendimo Nr. 39969-40-85010 vertinimu, nes ieškovas kelia reikalavimą patikslinti minėtąjį Utenos apskrities viršininko administracijos sprendimą nustatant ginčo sklypui servitutą, t. y. ieškovas skundžia viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį aktą. Antrasis reikalavimas, nors ir yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau jis tiesiogiai susijęs su pirmuoju reikalavimu, jo teisinis likimas tiesiogiai sąlygotas to, ar bus nustatytas prašomas servitutas. Ginčas kyla ne iš civilinio teisinio santykio. Ginčo esmė yra viešojo administravimo subjekto akto, vykdant išlikusio nekilnojamojo turto grąžinimo procedūrą, kuri yra vykdoma ne pagal Civilinio kodekso normas, o pagal specialiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas taisykles, patikslinimas. Todėl tik išsprendus reikalavimą patikslinti 1999-05-28 sprendimą Nr. 39969-40-85010 įrašant prašomą servitutą (jei jis būtų patenkintas), gali būti sprendžiamas antrasis reikalavimas. Utenos apskrities viršininko administracija nesutinka, kad aukščiau minėtas sprendimas priimtas pažeidžiant nuosavybės teisių atkūrimą reglamentuojančias teisės normas bei taisykles. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovai I. S. ir G. S. atsiliepimą pateikė praleidę įstatymo nustatytą terminą, todėl jis grąžintinas, nes CPK 75 str. atima teisę atlikti procesinius veiksmus po termino praleidimo.

10Atskirasis skundas tenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338, 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Faktinės aplinkybės

13Iš ieškinio matyti, kad 1999-05-28 Utenos rajono apskrities viršininko sprendimu Nr. 39969-40-8500 N. M. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko A. M. nuosavybės teisėmis valdytą 11,97 ha žemės sklypą, esantį Utenos rajone, ( - ) kaime, žemės sklypą grąžinant natūra. Tokiu būdu bendraieškiui V. G. nuosavybės teise priklausantys, 1995-06-29 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 2DM-6228 pagrindu įgyti, 1995-07-10 Respublikiniame inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biure bei 1995-10-19 ( - ) seniūnijoje įregistruoti pastatai, kurie šiuo metu nugriauti, atsidūrė N. M. vardu registruotame žemės sklype, tačiau minėtu administraciniu aktu nebuvo nustatytos specialios žemės naudojimo sąlygos – žemės sklypui servitutas – teisė prieiti prie V. G. nuosavybės teise priklausančių statinių.

14Nagrinėjamos bylos atveju, ginčo žemės sklypą 1999-10-14 N. M. pardavė S. Š., kuri 1999-11-03 tą patį žemės sklypą pardavė D. R., o pastaroji 2000-12-22 šį žemės sklypą pardavė I. S., kuri kartu su sutuoktiniu G. S. šiuo metu yra minėto žemės sklypo savininkai.

15Ieškiniu pareikšti reikalavimai atsakovams I. S. ir G. S. ir Utenos apskrities viršininko administracijai ir prašoma pripažinti ieškovui V. G. teisę nustatyta tvarka gauti sunaikintų statinių: pavėsinės, stoginės, kiemo statinių projektavimo sąlygų sąvadą, projektą ir leidimą šių statinių statybai (rekonstrukcijai) be atsakovų I. ir G. S. sutikimo ir prašoma įpareigoti Utenos apskrities viršininko administraciją patikslinti 1999-05-28 sprendimo 3-ą punktą – atkurti nuosavybės teises, nustatyti atsakovų žemės sklypui servitutą – teisę naudotis šio sklypo 100 kv. m. dalimi, esančia po V. G. nuosavybės teise priklausančiais statiniais, kad įgyvendintų nuosavybės teisę į priklausančius statinius: pavėsinę, stoginę, kiemo įrenginius.

16Teisiniai argumentai

17Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta. Ieškovo Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro, ginant viešąjį interesą, ir kartu bendraieškio V. G. galutinius reikalavimus viešojo administravimo subjektui (ieškovas ir bendraieškis reikalavimus tikslino teismo nurodymu 6 kartus) — Utenos apskrities viršininko administracijai dėl jos 1999-05-28 sprendimo Nr. 39969-40-85010 3 p. patikslinimo nagrinėtina administraciniame teisme (ABTĮ 3 str. l d.).

18Kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo ginčijamų santykių teisiniu vertinimu ir teisiniais argumentais, kad apskrities viršininko sprendimas yra neabejotinai administracinis aktas, kurį ieškovai skundžia ir prašo jį patikslinti (pakeisti), todėl šis reikalavimas yra administracinio teisinio pobūdžio ir spręstinas administraciniame teisme. Tokia išvada atitiktų ir Specialios teismingumo kolegijos 2009-05-26 priimta nutartis. Kad ginčas dėl apskrities viršininko sprendimo patikslinimo yra administracinis ginčas iš esmės atskirajame skunde pripažįsta ir pats apeliantas.

19Antrasis ieškovų reikalavimas pripažinti bendraieškiui V. G. teisę nustatyta tvarka gauti sunaikintų statinių projektavimo sąlygų sąvadą, projektą ir leidimą sunaikintų statinių atstatymui be atsakovų I. S. ir G. S. sutikimo yra civilinio teisinio pobūdžio. Jis spręstinas tik po to, kai bus išspręstas pirmasis reikalavimas ir priklausomai nuo to, kaip jis bus išspręstas jau administracinėje byloje.

20Atsižvelgiant į tai, kad Utenos rajono apylinkės teisme abu reikalavimai pareikšti vienu ieškiniu, byla pagal ieškinį nagrinėjama nuo 2007 m. balandžio 23 dienos, jos nagrinėjimas labai užvilkintas, o byla turi būti išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, tai šiuo atveju, kai ieškinio ginčas kompleksinis, ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Tokios praktikos analogiškais atvejais laikosi specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (2008-12-05, 2008-12-02 nutartys pagal Panevėžio apygardos teismo prašymus).

21Vadovaujantis tuo, kas pasakyta, kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas.

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

23Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš esmės Utenos rajono apylinkės teismui.

24Atsakovų I. S. ir G. S. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepriimti ir jį grąžinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Utenos rajono apylinkės teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi civilinę... 4. Atskiruoju skundu ieškovas Utenos rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis... 5. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartis prieštarauja suformuotai praktikai... 6. Atsižvelgiant į tai, jog ši byla buvo iškelta bendrosios kompetencijos... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą Utenos apskrities viršininko administracija... 8. Sutinka su teismo argumentais, kad iš dviejų ieškovo patikslintame... 9. Atsakovai I. S. ir G. S. atsiliepimą pateikė praleidę įstatymo nustatytą... 10. Atskirasis skundas tenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Faktinės aplinkybės... 13. Iš ieškinio matyti, kad 1999-05-28 Utenos rajono apskrities viršininko... 14. Nagrinėjamos bylos atveju, ginčo žemės sklypą 1999-10-14 N. M. pardavė S.... 15. Ieškiniu pareikšti reikalavimai atsakovams I. S. ir G. S. ir Utenos... 16. Teisiniai argumentai... 17. Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartis yra neteisėta ir... 18. Kolegija iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo ginčijamų... 19. Antrasis ieškovų reikalavimas pripažinti bendraieškiui V. G. teisę... 20. Atsižvelgiant į tai, kad Utenos rajono apylinkės teisme abu reikalavimai... 21. Vadovaujantis tuo, kas pasakyta, kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 23. Utenos rajono apylinkės teismo 2009 gegužės 14 d. nutartį panaikinti ir... 24. Atsakovų I. S. ir G. S. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepriimti ir jį...