Byla 2S-2536-390/2014
Dėl 3140,88 Lt žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo P. R. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1171-805/2014 pagal ieškovės AB „Lesto“ ieškinį atsakovui P. R. dėl 3140,88 Lt žalos atlyginimo.

2Teismas,

Nustatė

3Ieškovė AB „Lesto“ ieškiniu (b. l. 1-4, 20-21) prašė priteisti iš atsakovo P. R. 3140,88 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo P. R. atstovė advokatė R. M. prašė skirti elektros energijos prietaiso ekspertizę.

4Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi paskyrė teismo trasologinę (elektros skaitiklio) ekspertizę, ekspertams pavedant atsakyti į klausimus:

51.

6Ar plombos, esančios ant pateikto tirti elektros skaitiklio, nebuvo pažeistos po pirminio užspaudimo, ar nepažeistas plombų vientisumas (nutrauktas valas/viela ir pan.)?

72.

8Ar pateiktas tirti elektros energijos skaitiklis yra mechaniškai tvarkingas? Ar yra požymių, rodančių, kad eksploatacijos metu buvo nuiminėjamas skaitiklio gaubtas (skaitiklio gaubto tvirtinimo varžtai, buvo atsukinėjami po pirminio užsukimo), keičiami elektros skaitiklio elementai ar plombos ir pan.?

93.

10Ar yra požymių, rodančių, kad elektros skaitiklio rodmenys eksploatacijos metu buvo keičiami nenatūraliu (priverstiniu) būdu? Jeigu taip, kokiu ir kokį laikotarpį?

114.

12Ar ant pateikto tirti elektros prietaiso yra požymių, rodančių, kad vartojant elektros energiją buvo stabdomas ar kitaip paveiktas elektros skaičiavimo mechanizmas (skaičių būgnas, diskas ir pan.)? Jei taip, tai kada (laikotarpis) ir ar pažeidimai turėjo įtakos apskaitos prietaiso rodmenims. Kokiu būdu tai galėjo įtakoti skaitiklio rodmenis (vienmomentiškai ar pastoviai)?

135.

14Esant duomenų, kad elektros energijos skaitiklis buvo stabdomas ar kitaip paveiktas elektros skaičiavimo mechanizmas, atsižvelgiant į fiksuotus skaitiklio mechanizmo pažeidimus ir jų padarymo būdą, kokį laikotarpį galėjo būti priverstinai stabdomas elektros energijos skaitiklis?

15Ekspertizę pavedė atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui, įpareigojo atsakovą P. R. iki 2014 m. spalio 15 d. įskaitytinai sumokėti į Prienų rajono apylinkės teismo specialiąją sąskaitą Nr. ( - ) AB DnB banko Prienų poskyryje 1000,00 Lt užstatą bylinėjimosi išlaidoms padengti - ekspertizei atlikti, pateikiant teismui pinigų sumokėjimo kvitą, nustatė, kad 50 procentų trasologinės (elektros skaitiklio) ekspertizės atlikimo išlaidų apmokamos iš valstybės garantuojamos teisinės pagalbos lėšų pagal 2014 m. balandžio 15 sprendimą „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“ Nr. TP-2-(2.2.)-14-t-1443-1815, civilinę bylą sustabdė iki bus atlikta elektros skaitiklio trasologinė ekspertizė ir gauta ekspertizės išvada.

16Atsakovas P. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2014 m. spalio 7 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartį dalyje dėl trasaloginės ekspertizės skyrimo bei atsakovo įpareigojimo sumokėti 1000 Lt iki 2014 m. spalio 15 d., išspręsti klausimą iš esmės-skirti byloje elektros energijos apskaitos prietaiso ekspertizę, ekspertams užduoti vieną klausimą: „Ar ant pateikto tirti elektros prietaiso yra požymiu, kad vartojant elektros energiją buvo stabdomas ar kitaip paveiktas elektros skaičiavimo mechanizmas? jei taip, tai ar pažeidimai turėjo įtakos apskaitos prietaiso rodmenims? Įpareigoti atsakovą sumokėti 50 procentų ekspertizės atlikimo kainos, po ekspertizės atlikimo. Atskirajame skunde atsakovas nurodo, kad sutinka, jog būtų paskirta ekspertizė, tačiau pažymi, kad jo atstovė advokatė R. M. teismo prašė skirti elektros energijos apskaitos prietaiso ekspertizę, o ne trasaloginę ekspertizę, ir ekspertams užduoti vieną klausimą: „Ar ant pateikto tirti elektros prietaiso yra požymių, kad vartojant elektros energiją buvo stabdomas ar kitaip paveiktas elektros skaičiavimo mechanizmas? jei taip, tai ar pažeidimai turėjo įtakos apskaitos prietaiso rodmenims? Tačiau teismas savo iniciatyva byloje paskyrė trasaloginę ekspertizę bei suformulavo ekspertams net penkis klausimus, dėl ko ekspertizės atlikimo kaina ženkliai išaugo. Atsakovas neturi finansinės galimybės per keletą dienų surasti teismo nurodytą 1000 Lt užstatą, kadangi jo vienintelis pragyvenimo šaltinis mėnesiui yra 832.42 Lt senatvės pensija, o santaupų jokių neturi. Sumokėti 50 procentų ekspertizės kainos, atsakovas gali būti įpareigotas, jau po to kai bus atlikta ekspertizė ir bus aiški konkreti jos kaina.

17Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

18Apeliacinis procesas nutrauktinas.

19Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ar atsisakyta skirti ekspertizę, o pats ekspertizės paskyrimas ar atsisakymas skirti ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. CPK 334 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti (CPK 212 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatą, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jeigu šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikytinos ir atskiriesiems skundams (CPK 338 straipsnis).

20Nagrinėjamu atveju atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2014 m. spalio 7 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartį dalyje dėl trasaloginės ekspertizės skyrimo bei atsakovo įpareigojimo sumokėti 1000 Lt iki 2014 m. spalio 15 d., išspręsti klausimą iš esmės-skirti byloje elektros energijos apskaitos prietaiso ekspertizę. Taigi matyti, kad apeliantas skundžia nutarties dalį ne dėl bylos sustabdymo, o dėl ekspertizės paskyrimo. Todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas įstatymo nuostatas, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apelianto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis negali būti apeliacijos objektu, kadangi nutarties dalis, kuria paskirta ekspertizė, negali būti skundžiama atskiruoju skundu, kaip neužkertanti kelią tolimesnei bylos eigai. Nors skundžiamoje nutartyje nurodyta, kad nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą atskiruoju skundu – tai traktuotina, kaip teismo suklydimas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje turėjo būti nurodyta, kad „Šios nutarties dalis dėl bylos sustabdymo per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per šį apylinkės teismą atskiruoju skundu. Nutarties dalis dėl ekspertizės paskyrimo neskundžiama.“

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas, gavęs atsakovo P. R. atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, turėjo atsisakyti priimti skundą, nes jis paduotas dėl nutarties, negalinčios būti apeliacinio apskundimo objektu (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas). Paaiškėjus šiam trūkumui apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 5 dalis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir 5 dalimi, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

23Apeliacinį procesą pagal atsakovo P. R. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 7 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai