Byla 2A-225/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės, sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui, bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui M. K. , atsakovui R. S. , atsakovo A. S. ir UAB ,,Vevira“ atstovui advokatui Justui Sakavičiui , trečiojo asmens R. Š atstovui advokatui Viačeslavui Pavlovui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimo, kuriuo uždarosios akcinės bendrovės ,,Revi“ bankrotas pripažintas tyčiniu, civilinėje byloje Nr. 2-124-258/2008 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Revi“ ieškinį atsakovui R. S. , tretieji asmenys valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, A. R. , R. Š., uždaroji akcinė bendrovė ,,Vevira“, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė ,,Baniva“, akcinė bendrovė Turto bankas dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Revi“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Revi“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB ,,Būrai“.

4Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“ kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti UAB ,,Revi“ bankrotą tyčiniu. Nurodė, kad iškėlus teisme bankroto bylą įmonės valdymo organai buvo įpareigoti iki 2005 m. balandžio 12 d. perduoti įmonės dokumentus ir turtą pagal finansinę atsakomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis. UAB ,,Revi“ direktorius R. S. į administratoriaus reikalavimą perduoti įmonės turtą atsakė, kad 2004 m. lapkričio 15 d. buvo atleistas iš darbo ir dokumentų neturi. Administratorius iš trečiųjų asmenų gavęs su UAB ,,Revi“ susijusius dokumentus nustatė, kad R. S. , būdamas UAB ,,Revi“ vadovu, kartu su savo sutuoktine, turėdami visas šios įmonės akcijas ir tuo pat metu būdamas UAB ,,Vevira“ vadovu ir akcininku, visą ilgalaikį UAB ,,Revi“ turtą pagal 2003 m. lapkričio 14 d., 2004 m. sausio 14 d., 2004 m. gegužės 3 d., 2004 m. gruodžio 9 d. sandorius perleido UAB ,,Vevira“. Paminėtais sandoriais įmonės turtas neatlygintinai arba mažesnėmis nei rinkos kainomis buvo perleistas su įmone tiesiogiai susijusiems asmenims. Gręsiant bankrotui, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo, įmonės vadovas pateikė dokumentus, kad savo turėtas UAB ,,Revi“ akcijas neva pardavė Airijos įmonei ,,Garvard Company“, turtą ir dokumentus perdavė direktoriui J. W. G. . Tačiau jokių patvirtinančių dokumentų, kad J. W. G. buvo naujai paskirtas UAB ,,Revi“ direktoriumi nėra, o Airijos kompanija ,,Garvard Company“ nuo 2000 m. birželio 23 d. neveikia ir jokios veiklos nevykdo. Bankroto administratoriaus nuomone, tai tipinis tyčinis bankrotas. Pagal 2003 m. gruodžio 31 d. sudaryto įmonės balanso duomenis dar 2002 m. laikotarpiu UAB ,,Revi“ skolos sudarė daugiau kaip 90 proc. į balansą įrašyto turto vertės (įmonės skolos sudarė 2 552 890 Lt, kai turto vertė buvo 2 753 724 Lt), 2003 m. laikotarpiu – 70 proc. į balansą įrašyto įmonės turto vertės (skolos buvo 1 175 621 Lt, turtas – 1 666 686 Lt). Tai rodo, kad įmonė dar 2002 m. turėjo finansinių sunkumų, dėl ko atsakingi už įmonės veiklą asmenys turėjo imtis atitinkamų veiksmų gerinant įmonės finansinę būklę, tačiau neatsižvelgiant į tai 2003 – 2004 m. įmonės atsakingų asmenų veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės padėtį ir visiškai eliminuoti įmonės kreditorių galimybę nukreipti išieškojimą į įmonės turtą. 2003 m. lapkričio 14 d. su UAB ,,Vevira“ buvo sudaryta patalpų pirkimo-pardavimo sutartis, kuria UAB ,,Revi“ nuosavybės teise priklausančios patalpos, esančios (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), buvo perleistas tarpusavyje tiesiogiai susijusiam asmeniui UAB ,,Vevira“, kurios vadovu ir akcininku buvo R. S. , antruoju akcininku abejose įmonėse pastarojo sutuoktinė. Paminėtos pirkimo-pardavimo sutarties 2 p. buvo nustatyta, kad R. S. vadovaujama įmonė patalpų kainą įsipareigojo sumokėti dalimis, apmokėjimą išdėstant penkeriems metams, žinant, jog sutarties sudarymo metu įmonės įsipareigojimai sudarė daugiau kaip 70 proc. į įmonės balansą įrašyto turto vertės, nustatymas tokių atsiskaitymo sąlygų, kai sandorio sudarymo momentu ir artimiausiu laiku po to didelius skolinius įsipareigojimus turinti įmonė negauna realių pajamų, rodo, jog įmonės vadovas nesiėmė priemonių įmonės finansinei būklei stabilizuoti, priešingai, sąmoningai atliko veiksmus, siekiant dar labiau pagilinti įmonės finansinę padėtį bei išvengti įsipareigojimų įmonės kreditoriams vykdymo.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimu UAB ,,Revi“ bankrotą pripažino tyčiniu. Nurodė, kad bendrovės, kaip juridinio asmens, administracijos vadovas privalo juridinio asmens atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.). CK 1.5 straipsnio 1 dalis įtvirtina civilinių teisinių santykių subjektų pareigą elgtis teisingai, protingai ir sąžiningai, taigi ir juridinio asmens dalyviai (bendrovės akcininkai) privalo elgtis laikydamiesi nurodytų principų. Teismo teigimu, R. S. teismui patvirtino, kad UAB ,,Revi“ ir UAB ,,Vevira“ veikla buvo ta pati – automobilių remontas, tarptautiniai pervežimai. Iki 2004 m. lapkričio 15 d. atsakovas buvo abiejų įmonių UAB ,,Revi“ ir UAB ,,Vevira“ vadovu. Teismui pateikta 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutartis patvirtina faktą, jog UAB ,,Revi“ buitines administracines 465,01 kv. m patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), kuriose buvo vykdoma pagrindinė įmonės veikla, perleido UAB ,,Vevira“ už 270 000 Lt. Minėtas autoserviso patalpas 2005 m. gruodžio 2 d. UAB ,,Vevira“ pardavė UAB ,,Ausegra“ už 1 400 000 Lt, nors VĮ Registrų centro duomenimis vidutinė rinkos vertė buvo nurodyta 287 000 Lt (UAB ,,Revi“ bankroto bylos V tomas, b. l. 57-60). Teismo teigimu, automobilių remontas yra atliekamas autoservisui specialiai pritaikytose patalpose, jas pardavus toje pat rinkoje veikiančiai UAB ,,Vevira“, bendrovė praktiškai liko be patalpų, o 2004 m. pabaigoje UAB Revi“ atkleidus visus darbuotojus, juos priėmus dirbti į UAB ,,Vevira“, t. y. jiems likus dirbti tą patį darbą, tose pat patalpose, tik kitos įmonės naudai, faktiškai nebeliko resursų įmonės pagrindinei veiklai tęsti. Teismas padarė išvadą, jog 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutartis pasirašyta tarp susijusių asmenų. UAB ,,Revi“ ir UAB ,,Vevira“ buvo valdoma to paties fizinio asmens R. S. . Teismas nurodė, kad byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog UAB ,,Vevira“ perleisto nekilnojamojo turto vertė atitiko sandoryje nurodytą vertę. VĮ Registrų centro pažymoje 2003 m. lapkričio 12 d. nurodyta patalpų vidutinė rinkos vertė 266 000 Lt yra tik orientacinė. UAB ,,Revi“ vadovas, nusprendęs parduoti minėtas patalpas, nesiekė jų parduoti viešai, pardavė savo paties įmonei. UAB ,,Vevira“ 2003 m. lapkričio 14 d. įsigijusi patalpas už 270 000 Lt, po dviejų metų jas pardavė už 1 400 000 Lt, kai nekilnojamojo turto rinkoje per 2 metus tokio staigaus kainų pokyčio nebuvo, šios aplinkybės teismo teigimu, sudaro pagrindą išvadai, kad UAB ,,Revi“ vadovas, nusprendęs perleisti įmonės materialinį turtą, elgėsi nesąžiningai. Byloje taip pat nėra pateikta pakankamai juridinių ar finansinių dokumentų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, jog neabejotinai įmonė ,,Garvard Company“ vykdė veiklą UAB ,,Revi“. Teismas nurodė, kad įrodymų apie savarankiškos veiklos nebuvimą suponuoja išvadą, jog UAB ,,Revi“ akcijų pardavimas 2000 m. baigusiai veiklą Airijos įmonei ,,Garvard Company“ yra apsimestinis sandoris, kurio faktas negali būti naudojamas prieš trečiuosius asmenis kreditorius UAB ,,Revi“ bankroto byloje. Teismas padarė išvadą, kad UAB ,,Revi“ atsakingų asmenų veiksmai sudarant 2003 m. lapkričio 14 d. sandorį neatitiko protingumo, teisingumo, sąžiningumo principų, sudaro pagrindą pripažinti UAB ,,Revi“ bankrotą tyčiniu. UAB ,,Revi“ bankroto byloje teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma sudaro 286 348,07 Lt. Teismas konstatavo, kad vadovas, atlikęs veiksmus arba kitaip pažeidęs pareigą veikti sąžiningai ir protingai bendrovės atžvilgiu, jei dėl to bendrovė patyrė žalos, turi atlyginti bendrovei dėl tokių veiksmų ar pareigos nevykdymo (netinkamo vykdymo) padarytą žalą.

6Atsakovas R. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB ,,Revi“ administratoriaus prašymą dėl BUAB ,,Revi“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Pagal CPK 68 straipsnio 3 dalį, draudžiama nagrinėti bylą iš esmės, kol nėra išspręstas teisėjo nušalinimo klausimas. Atsakovas R. S. prieš pradedant nagrinėti bylą 2008 m. rugsėjo 4 d. teismo posėdyje, pateikė teismui pareiškimą dėl bylą nagrinėjančio teisėjo nušalinimo. Pagal CPK 68 ir 69 straipsnių nuostatas, teisėjas, sutikdamas su pareiškimu privalėjo nusišalinti pats, o nesutikimo atveju – perduoti pareiškimą dėl nušalinimo spręsti Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkui. Tačiau teisėja, neatsižvelgdama į šias normas, nagrinėjo bylą iš esmės, o nušalinimo klausimas buvo išspręstas tik 2008 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismo l. e. Civilinių bylų skyriaus pirmininkės nutartimi, t. y. prašymas dėl nušalinimo išspręstas po bylos išnagrinėjimo iš esmės, teismui išėjus į pasitarimų kambarį priimti sprendimo. Dėl nurodytų aplinkybių buvo pažeista atsakovo konstitucinė teisė į objektyvų ir nešališką teismą bei patį teismo procesą (Konstitucijos 109 str. 2 d., CPK 21 str.).

82. Teismas nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl nagrinėjamos bylos sustabdymo. Atsakovas ne kartą teismui nurodė, kad nagrinėjama byla turi būti sustabdyta dėl Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-1565-39/2007 ir Lietuvos apeliaciniame teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2A-350/2008, kadangi minėtose bylose yra sprendžiami klausimai ir nustatinėjamos aplinkybės, neatsiejamai susijusios su nagrinėjama byla. Teismui netenkinus atsakovo prašymo dėl to galėjo būti neteisingai ir neobjektyviai išspręstas BUAB ,,Revi“ tyčinio bankroto nustatymo klausimas, neobjektyviai ir neišsamiai išnagrinėtos ir ištirtos reikšmingos bylai aplinkybės.

93. Teismas nepagrįstai atsisakė iškviesti liudyti į teismo posėdį DnB Nord Lizingo teisininką T. T. . Šis asmuo galėtų patvirtinti atsakovo teiginius, kad nurodytos patalpos jų pardavimo dieną (2003 m. lapkričio 14 d.) realiai buvo vertos tos sumos, už kurią ir buvo parduotos. 2004 m. sausio 20 d. tarp naujojo patalpų savininko ir UAB ,,NORD/LB lizingas“, kurį atstovavo T. T. , buvo sudaryta Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurią UAB ,,Vevira“ pardavė, o UAB ,,NORD/LB lizingas“ įsigijo tas pačias ginčo patalpas, esančias Savanorių pr. 178, Vilniuje, tik už 246 000 Lt, t. y. už mažesnę kainą negu buvo mokama pagal 2003 m. lapkričio 14 d. sutartį. Teismas taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į pateiktą 2004 m. sausio 20 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytą tų pačių patalpų rinkos kainą.

104. Teismas nepagrįstai atsisakė į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu BUAB ,,Revi“ kreditorių V. P. , kurio 104 381,47 Lt dydžio finansinis reikalavimas buvo patvirtintas BUAB ,,Revi“ bankroto byloje. BUAB ,,Revi“ kreditoriaus V. P. teisėms ir pareigoms galėtų turėti įtakos priimtas teismo sprendimas šioje byloje, kadangi atitinkamai pripažinus BUAB ,,Revi“ bankrotą tyčiniu, administratorius įgytų teisę paržiūrėti UAB ,,Revi“ per 5 metų laikotarpį sudarytus sandorius, juos ginčyti ir pan. (ĮBĮ 20 str.), o tai galėtų turėti įtakos BUAB ,,Revi“ kreditoriams, jų tarpe ir V. P. , kaip didžiausiam įmonės kreditoriui. Be to, visi kiti kreditoriai dalyvauja nagrinėjamoje byloje, todėl V. P. neįtraukimas trečiuoju asmeniu pažeistų ir kreditorių lygybės principą. Teismui išnagrinėjus bylą, joje nedalyvaujant BUAB ,,Revi“ kreditoriui V. P. , teismo sprendimas yra absoliučiai negaliojantis CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu.

115. Teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, o taip pat neteisingai taikė ĮBĮ 20 straipsnį, reglamentuojantį tyčinį bankrotą. Byloje esančių rašytinių įrodymų netinkamas vertinimas pasireiškė tuo, kad teismas nesirėmė oficialiais ir didesnę įrodomąją galią turinčiais rašytiniais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.), pagrindžiančiais ginčo pastato realią rinkos vertę jo pardavimo metu, t. y. oficialiu VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašu, kuriame nurodyta, kad ginčo turto rinkos vertė 2003 m. lapkričio 12 d. buvo 266 000 Lt. Tačiau teismas be jokių įrodymų konstatavo, kad VĮ Registrų centro išraše esanti nurodyta patalpų rinkos vertė yra tik orientacinė ir remdamasi vien tik savo daroma prielaida konstatavo, jog UAB ,,Vevira“ 2005 m. gruodžio 2 d. pardavus ginčo patalpas UAB ,,Ausegra“ už 1 400 000 Lt, 270 000 Lt kaina, kurią už patalpas sumokėjo UAB ,,Vevira“ buvo neprotingai žema. Teismo sprendimas negali būti grindžiamas prielaidomis apie bylos aplinkybes.

126. Teismas skundžiamu sprendimu pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, pripažindamas, jog bet koks įmonės turto pardavimas už mažesnę kainą, negu yra reali to turto vertė, gali būti pagrindu pripažinti tokios įmonės (pardavėjos) bankrotą tyčiniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004 yra konstatavęs, kad tyčiniu bankroto požymiu gali būti laikomas ne bet koks įmonės turto pardavimas, o tik toks, dėl kurio įmonė tampa nemoki. Iš UAB ,,Revi“ 2003 m. gruodžio 31 d. balanso matyti, kuris sudarytas jau po ginčo sandorio matyti, kad UAB ,,Revi“ turėjo tik 527 763 Lt per vienerius metus mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų, o įmonės turtas siekė 1 666 686 Lt. Tai reiškia, kad įmonės einamieji įsipareigojimai nesiekė net trečdalio įmonės turto, buvusio įrašyto į balansą, t. y. įmonė buvo moki. Tokiu atveju negalima konstatuoti, kad 2003 m. gruodžio 31 d. nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sandoris lėmė įmonės nemokumą, kaip kad negalima konstatuoti, jog UAB ,,Revi“ prie bankroto buvo privesta tyčia.

137. Nepagrįsta teismo išvada, kad UAB ,,Revi“ pardavus savo nekilnojamąjį turtą, buvo užkirstas kelias įmonei vykdyti savo ūkinę komercinę veiklą. Nepagrįsti teismo teiginiai, kad parduotos patalpos buvo autoserviso patalpos. Tokie teiginiai prieštarauja VĮ Registrų duomenims, kurie patvirtina, kad ginčo patalpų paskirtis buvo buitinės – administracinės patalpos. UAB ,,Revi“ pagrindinė ūkinės komercinės veiklos rūšis buvo tolimųjų krovinių gabenimas keliais, t. y. veikla niekaip nesusijusi su nekilnojamuoju turtu. Taip pat niekuo nepagrįsti teismo tvirtinimai, kad UAB ,,Revi“ 2004 m. atleido visus darbuotojus, o juos priėmė UAB ,,Vevira“ dirbti savo įmonėje.

14Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

17Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12 punktu, tyčinis bankrotas – įmonės privedimas prie bankroto tyčia. Tyčinio bankroto požymiais yra aplinkybės, jog įmonė tyčia paslepia, iššvaisto, dovanoja ar sunaikina savo turtą arba vykdo kitus tyčinius veiksmus, dėl kurių yra pagrindo manyti, kad iš likusio turto nebus galima įvykdyti įmonės finansinių įsipareigojimų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 15 d. nutartyje (civilinėje byloje Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija v. UAB ,,Baltic Building Found“ Nr. 3K-3-448/2004) išaiškino, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, rodančius, jog įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. kad bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo. Įmonės tyčiniu bankrotu pripažintini visi atvejai, kai dėl įmonės valdymo organų sąmoningų sprendimų įmonės turtas yra perleidžiamas, iššvaistomas, sunaikinamas ar sugadinamas, jei dėl tokių veiksmų įmonė gauna žymiai mažesnę naudą, nei yra to turto reali rinkos vertė, ir tokių veiksmų padariniu tampa įmonės nemokumas. Taigi kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiant dėl įmonės tyčinio bankroto, reikia įvertinti faktines aplinkybes, susijusias su įmonės veikla, tokios įmonės valdymo organų sprendimais, turinčiais tyčinio bankroto požymių.

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad R. S. , būdamas UAB ,,Revi“ vadovas ir kartu su sutuoktine A. S. turėdamas 21,19 procentų įmonės akcijų (t. 1, b. l. 129), bei tuo pat metu būdamas ir UAB ,,Vevira“ vadovas ir su sutuoktine turėdamas visas šios įmonės akcijas, 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutartimi perleido UAB ,,Revi“ vieninteles nuosavybės teise priklausančias buitines-administracines 465,01 kv. m patalpas, esančias (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 5-6). Iš 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutarties 2.1 p. matyti, kad UAB ,,Revi“ minėtas patalpas UAB ,,Vevira“ pardavė už 270 000 Lt. Minėtos sutarties 2.1.1 p. nustatyta, kad 27 000 Lt pirkėjas (UAB ,,Vevira“) įsipareigoja mokėti pavedimu pardavėjui (UAB ,,Revi“) į jo nurodytą sąskaitą po šešių mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo dienos, o 2.1.2 p. nustatyta, kad 243 000 Lt pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui dalimis, pradedant mokėti nuo 2004 m. lapkričio 15 d., mokant kas šešis mėnesius po 27 000 Lt. Remiantis 2004 m. sausio 14 d. skolos perkėlimo sutarties 1.2 p., UAB ,,Revi“ sutiko, kad UAB ,,Vevira“ perkeltų 270 000 Lt skolą A. S. pagal šios sutarties 2.3 p. sąlygas, t. y. A. S. įsipareigojo perimti UAB ,,Vevira“ skolą šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir grąžinti 27 000 Lt UAB ,,Revi“ po 4 mėnesių nuo šios sutarties pasirašymo dienos, o likusią skolos dalį (243 000 Lt) A. S. įsipareigojo grąžinti dalimis, pradedant mokėti nuo 2004 m. gegužės 14 d., mokant 6 mėnesius po 27 000 Lt, galutinai grąžinant perimtą skolą iki 2010 m. gegužės 14 d. (t. 1, b. l. 8-9). Tačiau 2004 m. gegužės 3 d. sudaryto papildomo susitarimo priedo prie skolos perkėlimo sutarties 2.3.1.1 p. buvo sutarta, kad A. S. moka skolą UAB ,,Revi“ periodiniais mokėjimais, mokant ne mažesnę kaip 2 000 Lt sumą kas mėnesį nuo šios sutarties pasirašymo dienos (t. 1, b. l. 10). Tokiu būdu skola UAB ,,Revi“ pagal šio papildomo susitarimo sąlygas galutinai turėjo būti sumokėta per 11 metų. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutartis buvo aiškiai nenaudinga UAB ,,Revi“, įmonė perleido savo nekilnojamąjį turtą UAB ,,Vevira“ sutartimis ir papildomais susitarimais nukeliant galutinio atsiskaitymo terminus ilgam laiko tarpui.

19Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Eidamas UAB ,,Revi“ direktoriaus pareigas R. S. privalėjo veikti UAB ,,Revi“ naudai, sudaryti įmonei palankius sandorius ir atsiskaityti su jos kreditoriais. Atsakovas R. S. nustatydamas tokias atsiskaitymo sąlygas, kai sandorio sudarymo momentu ir artimiausiu laiku po to įmonė negauna pajamų už parduotą turtą, atliko veiksmus, kurie neatitiko įmonės interesų.

20Taip pat apeliacinio skundo argumentais nepaneigta ir pirmosios instancijos teismo išvada, kad UAB ,,Revi“ jai priklausančias buitines-administracines patalpas pardavė už santykinai mažą kainą, nes UAB ,,Vevira“ 2003 m. lapkričio 14 d. įsigijusi patalpas už 270 000 Lt, po dviejų metų jas pardavė už 1 400 000 Lt (t. 1, b. l. 91-94), kai nekilnojamojo turto registro duomenimis vidutinė šio turto rinkos vertė tuo metu buvo 287 000 Lt (t. 1, b. l. 95-97).

21Iš bylos duomenų matyti, kad tiek UAB ,,Revi“, tiek UAB ,,Vevira“ veikla buvo automobilių remonto darbai ir krovinių pervežimas. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad 2003 m. lapkričio 14 d. patalpų pirkimo-pardavimo sutartimi perleidus vieninteles UAB ,,Revi“ nuosavybės teise priklausančias buitines-administracines patalpas UAB ,,Vevira“ bei 2004 m. pabaigoje UAB ,,Revi“ darbuotojams perėjus dirbti į UAB ,,Vevira“, ką patvirtina byloje esanti ikiteisminio tyrimo bylos Nr. 06-00084-05 medžiaga (t. 1, b. l. 236-243), įmonė negalėjo tęsti savo veiklos.

22Prašyme dėl UAB ,,Revi“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodomas ir kitas tyčinio bankroto požymis – turto paslėpimas, iššvaistymas ir perleidimas kitiems asmenims prisidengiant neveikiančia ir jokios veiklos nevykdančia bei ne Lietuvos Respublikoje registruota įmone, taip apsunkinant galimybę sugrąžinti paslėptą, perleistą ar iššvaistytą turtą jo savininkui UAB ,,Revi“. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Airijos įmonė ,,Garvard Company“ neveikia ir jokios veiklos nevykdo nuo 2000 m. birželio 23 d. (t. 1, b. l. 25-26), todėl atsakovas R. S. 2004 m. lapkričio 10 d. nei savo turėtų UAB ,,Revi“ akcijų parduoti, nei likusio turto ar dokumentų perduoti neveikiančiai įmonei negalėjo (t. 1, b. l. 14-24). Šią aplinkybę patvirtina ir byloje pateiktas J. W. G. pareiškimas, kuriame jis nurodo, kad nėra gavęs ar perėmęs jokių UAB ,,Revi“ akcijų, pinigų, dokumentų ar turto, o jo parašas ant dokumentų yra suklastotas (t. 3, b. l. 103).

23Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje UAB ,,Revi“ valdymo organų veiksmai perleidžiant bendrovės turtą atitinka tyčinio bankroto požymius, dėl to tokią išvadą pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstai. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia šios teismo išvados.

24Kaip minėta, bankroto byla UAB ,,Revi“ buvo iškelta teismo 2005 m. kovo 17 d. nutartimi, todėl aplinkybė, kad pagal 2003 m. gruodžio 31 d. UAB ,,Revi“ turto balansą įmonė buvo moki, nepaneigia išvados, kad dėl nurodytų UAB ,,Revi“ valdymo organų veiksmų įmonė buvo privesta prie bankroto tyčia.

25Atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad teismas pagrįstai atsisakė į nagrinėjamą bylą įtraukti V. P. , kadangi jis yra teismo patvirtintas BUAB ,,Revi“ kreditoriumi, jam suteiktas trečiojo asmens statusas, todėl jis turi teisę naudotis visomis kreditoriams suteiktomis teisėmis bankroto procese.

26Teismas taip pat pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą ir kviesti į teismo posėdį liudytoju UAB DnB Nord Lizingas atstovą T. T. . Šio asmens iškvietimas liudytoju neturėtų reikšmės bylai, nes aplinkybės, kurias jis neva patvirtintų, yra nustatytos remiantis oficialiais rašytiniais įrodymais.

27Procesinis pažeidimas, kad teisėjos nušalinimo klausimas buvo išspręstas po teismo posėdžio nėra pagrindas panaikinti teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, juo labiau, kad atsakovo prašymas dėl teisėjos nušalinimo buvo atmestas.

28Apeliantas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu sustabdyti šią civilinę bylą iki bus užbaigtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-1-00084-05 ir bus priimtas ir įsiteisėjęs galutinis teismo sprendimas. Pagal suformuotą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-339/2007; 2006 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2006 ir kt. bylos) CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu civilinė byla privalo būti sustabdyta tik tuo atveju, jeigu šio punkto reikalavimus atitinkanti baudžiamoji byla yra nagrinėjama teisme. Ikiteisminis tyrimas nėra pagrindas privalomai sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą. Dėl nurodytų aplinkybių atsakovo R. S. prašymas sustabdyti bylą yra netenkintinas.

29Pripažinus bankrotą tyčiniu administratorius įpareigotinas patikrinti UAB ,,Revi“ sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais (ĮBĮ 20 str.).

30Nagrinėjant bylą paaiškėjo UAB „Revi“ valdymo organų veiksmuose nusikaltimo požymių, todėl apie šią nutartį praneština prokurorui (CPK 300 str. 1 d.).

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Įpareigoti administratorių patikrinti UAB ,,Revi“ sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareikšti ieškinius teisme dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. kovo 17 d. nutartimi iškėlė UAB ,,Revi“... 4. Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimu UAB ,,Revi“... 6. Atsakovas R. S. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m.... 7. 1. Pagal CPK 68 straipsnio 3 dalį, draudžiama nagrinėti bylą iš esmės,... 8. 2. Teismas nepagrįstai netenkino atsakovo prašymo dėl nagrinėjamos bylos... 9. 3. Teismas nepagrįstai atsisakė iškviesti liudyti į teismo posėdį DnB... 10. 4. Teismas nepagrįstai atsisakė į bylą įtraukti trečiuoju asmeniu BUAB... 11. 5. Teismas, priimdamas sprendimą, netinkamai vertino byloje esančius... 12. 6. Teismas skundžiamu sprendimu pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 13. 7. Nepagrįsta teismo išvada, kad UAB ,,Revi“ pardavus savo nekilnojamąjį... 14. Ieškovas bankrutuojančios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 12... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad R. S. , būdamas UAB ,,Revi“ vadovas ir... 19. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo... 20. Taip pat apeliacinio skundo argumentais nepaneigta ir pirmosios instancijos... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad tiek UAB ,,Revi“, tiek UAB ,,Vevira“ veikla... 22. Prašyme dėl UAB ,,Revi“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodomas ir kitas... 23. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 24. Kaip minėta, bankroto byla UAB ,,Revi“ buvo iškelta teismo 2005 m. kovo 17... 25. Atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad teismas pagrįstai atsisakė... 26. Teismas taip pat pagrįstai atsisakė tenkinti atsakovo prašymą ir kviesti į... 27. Procesinis pažeidimas, kad teisėjos nušalinimo klausimas buvo išspręstas... 28. Apeliantas Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė prašymą CPK 163 straipsnio... 29. Pripažinus bankrotą tyčiniu administratorius įpareigotinas patikrinti UAB... 30. Nagrinėjant bylą paaiškėjo UAB „Revi“ valdymo organų veiksmuose... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 32. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti... 33. Įpareigoti administratorių patikrinti UAB ,,Revi“ sandorius, sudarytus per...