Byla 2-34593-155/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo ( - ) ieškinį atsakovei L. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 360,00 Lt skolos, 216,00 Lt delspinigių, 100,00 Lt baudos, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009-02-12 pradinis kreditorius UAB „E. K.“ su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 66B0 7DC4 7E52 3D9B E70A 51EB 351F ir registracijos Nr. TCREG[001434], pagal kurią pradinis kreditorius UAB „E. K.“ atsakovei suteikė 300,00 Lt kreditą, pervesdamas minėtą sumą į atsakovės asmeninę sąskaitą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą bei sumokėti 60,00 Lt dydžio kredito mokestį. Pagal sutartį atsakovė taip pat įsipareigojo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą grąžinti kreditą dieną bei praleidusi 30 dienų terminą sumokėti 100,00 Lt dydžio baudą. Nurodė, kad atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė ir paskolintos sumos negrąžino iki šiol. 2012-11-29 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „E. K.“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą pagal minėtą vartojimo kredito sutartį perleido ieškovui.

3Atsakovui apie ieškinio priėmimą teisme pranešta 2013-09-24 d. viešo paskelbimo būdu (Civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalis). Pranešime išaiškinta atsakovo pareiga pateikti atsiliepimą į ieškinį bei atsiliepimo nepateikimo pasekmės, nustatytas keturiolikos dienų terminas šiam procesiniam veiksmui atlikti. Atsakovas įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2009-02-12 atsakovė su pradiniu kreditoriumi UAB „E. K.“ prisijungimo būdu pagal standartines Kredito sutarties sąlygas sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 66B0 7DC4 7E52 3D9B E70A 51EB 351F ir registracijos Nr. TCREG[001434], pagal kurią pradinis kreditorius UAB „E. K.“ atsakovei suteikė 300,00 Lt kreditą, pervesdamas minėtą sumą į atsakovės asmeninę sąskaitą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2009-02-26 bei sumokėti 60,00 Lt dydžio kredito mokestį. Kredito suteikimo sąlygos numatytos Kredito sutarties bendrųjų sąlygų 4 d. nuostatuose. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 str. 2 d., paskolos sutartis laikoma realine sutartimi, t.y. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Teismas pripažįsta, kad 2009-02-12 ieškovui pervedus į atsakovės banko sąskaitą 300,00 Lt paskolą, tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, t.y. tarp šalių susiklostė civiliniai paskolos teisiniai santykiai. Bylos duomenimis atsakovei negrąžinus paskolos, pradinis kreditorius elektroniniu paštu siuntė atsakovei priminimus apie atsiskaitymą. Duomenų apie tai, kad atsakovė įvykdė savo įsipareigojimus ir atsiskaitė su pradiniu kreditoriumi, byloje nepateikta. Nustatyta, kad atsakovės skola sudarė 360,00 Lt (300,00 Lt kreditas ir 60,00 kredito mokestis).

6Byloje taip pat nustatyta, kad 2012-11-29 pradinis kreditorius UAB „E. K.“ su ieškovu pasirašė Reikalavimo perleidimo (cesijos) sutartį Nr. 2012-11-29, pagal kurią pradinis kreditorius atlygintinai perleido naujajam kreditoriui – ieškovei visas pradiniam kreditoriui priklausančias reikalavimo teises į atsakovę pagal Sutartį. 2012-12-04 ir 2013-01-08 ieškovas siuntė atsakovei el.paštu (( - )) pranešimus apie reikalavimo teisės perleidimą bei ragino atsakovę sumokėti įsiskolinimą. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje taip pat nepateikta.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str. 1 d. nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal LR CK 101 str. 1 d., kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Konstatuotina, kad atsakovė pažeisdama prievolę su ieškovu neatsiskaitė. Pagal LR CK 6.59 str. draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (CPK 178 str.), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (CPK 12 str.), vadovaujantis CK 6.38 str. 1 d., 6.101 str. 1 d., 6.189 str. 1 d., 6.256 str. 1 d., CK 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 360,00 Lt skolos, iš kurių sudaro 300,00 Lt negrąžinta paskola ir 60,00 kredito mokestis.

8Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Pagal CK 6.256 str. 2 d., asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (LR CK 6.72 str.). Nagrinėjamu atveju tarp pradinio kreditoriaus UAB „E. K.“ ir atsakovės sudarytos Sutarties 6.1 p., atsakovė, laiku neįvykdžiusi savo prievolės grąžinti kreditą ir kredito mokestį, įsipareigojo mokėti 2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Be to, Sutarties 6.2 p., kreditą vėluojant grąžinti daugiau kaip trisdešimt dienų, atsakovei nustatyta pareiga papildomai sumokėti kreditoriui 100,00 Lt dydžio baudą už pavėluotą kredito grąžinimą. Ieškovas už uždelstą atsiskaityti laikotarpį paskaičiavo atsakovei 216,00 Lt delspinigių bei 100,00 lt baudą už kredito grąžinimo vėlavimą, t.y. iš viso 316,00 Lt netesybų, kas beveik atitinka pagrindinės skolos sumą. Pažymėtina, kad pagal teisės aktų reglamentuojančių reikalavimo teisės perleidimo institutą nuostatas, naujasis kreditorius negali įgyti daugiau teisių, nei jų turėjo pradinis kreditorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis priimta byloje Nr. 3K-3-199/2008; 2009 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-394/2009; kt.). Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.) pabrėžtina, jog netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai, šiuo atveju ieškovui, piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies – atsakovės sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; ir kt.). Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką aplinkybės ar netesybos nėra per didelės (lupikiškos) vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri paskolos sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji buvo priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotoja sutartį sudarė nuotoliniu būdu ir jai nebuvo išaiškintos visos sutarties sąlygos, todėl ji negalėjo visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių objektyvių įrodymų dėl jo realiai patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomos priteisti netesybos – 2 proc. dydžio delspinigiai, kurie prilygsta net 730 procentų metinių palūkanų, yra aiškiai per didelės, neatitinkančios teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, taip pat proporcingumo ir lygiateisiškumo principų, todėl laikytinos baudinėmis. Įvertinus tai, kad įstatymų leidėjas, siekdamas sureguliuoti kreditų, tame tarpe ir greitųjų kreditų, teikimo srityje dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, priėmė Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymą (toliau – VKĮ), kuris įsigaliojo 2011 m. balandžio 1 d., kurio 11 str. 8 d. nustatė, jog pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos, Sutartyje nustatyta 2 proc. dydžio delspinigių norma, kuri net keturiasdešimt kartų viršija VKĮ 11 str. 8 d. nustatytą maksimalią delspinigių normą, pripažintina neprotingai didele ir nesąžininga, todėl ji mažintina. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis kasacinio teismo formuojama teismų praktika bei paskolų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 0,05 proc. dydžio, kas sudaro 5,40 Lt (216,00 Lt / 40 (2 proc. / 0,05 proc.)). Atsižvelgiant į tai, kad įstatymai draudžia kredito gavėjui taikyti dvigubas netesybas, kaip šiuo atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovės ir baudą, ir delspinigius, įvertinus tai, jog prašomos priteisti baudos suma viršija priteistinų delspinigių sumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), priteistinų delspinigių suma įskaitytina į baudos sumą ir ieškovui iš atsakovės iš viso priteistina 100,00 Lt netesybų suma (CK 6.72 str., 6.73 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1-3 d.).

9Remiantis CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d., ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 460,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-21 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

10Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.). Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį sumokėjo 54,00 Lt žyminio mokesčio, duomenų apie atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui pateikta nėra. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies (68,04 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 80 str. 1 d. 1 p. bei 93 str. 2 d., ieškovui iš atsakovės priteistina 36,72 Lt (54,00 Lt x 0,68) bylinėjimosi išlaidų.

11Išlaidos valstybei (4,20 lt), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš šalių nepriteistinos, kadangi kiekvienai iš šalių tenkančios išlaidos neviršija 10,00 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

12Vadovaudamasis CPK 285-288 str. teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės L. N., a.k. ( - ) G. V. g. 7-36, Vilnius, ieškovo UAB ( - ), į.k. ( - ), Savanorių pr. ( - ), naudai 360,00 Lt (tris šimtus šešiasdešimt litų) skolos, 100,00 Lt (vieną šimtą litų) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 460,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-21 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 36,72 Lt (trisdešimt šešis litus 72 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovė negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo gavimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai