Byla e2-1350-790/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Bajoras,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutarties, kuria tenkintas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, bei Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 23 d. nutarties, kuria padidintas nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo dydis, priimtų civilinėje byloje Nr. e2-1258-657/2018 (e2-2852-657/2017) pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei Marijampolės apskrities atliekų centrui dėl pripažinimo neįgijus teisės vienašališkai nutraukti sutartį ir sutarties pakeitimo, tretieji asmenys Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, Marijampolės savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Kalvarijos savivaldybė,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Civilinėje byloje Nr. e2-2852-657/2017 pareikštu patikslintu ieškiniu ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „NEG Recycling“ prašė: 1) pripažinti, kad atsakovė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras neįgijo teisės vienašališkai nutraukti 2013 m. spalio 9 d. Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginių projektavimo, statybos ir eksploatacijos sutarties Nr. 2013/4-41 (toliau – ir Sutartis) atsakovės 2017 m. spalio 11 d. pranešime Nr. (1.13) SD 513 „Dėl vienašališko sutarties nutraukimo“ (toliau – ir Pranešimas) nurodytais pagrindais; 2) pripažinti Pranešimą nepagrįstu ir nevykdytinu; 3) uždrausti atsakovei vienašališkai nutraukti Sutartį pagal Pranešimą (jame nurodytus pagrindus); 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Civilinėje byloje Nr. e2-2865-343/2017 pareikštu ieškiniu ieškovė UAB „NEG Recycling“ prašė pakeisti Sutarties priedu esančių Pirkimo dokumentų III Skyriaus „Techninės specifikacijos ir užsakovo reikalavimai“ 1 skirsnio „Bendrosios techninės specifikacijos“ 3.3.1 ir 3.3.2 punktuose esančias lenteles, jas išdėstant ieškinyje nurodytu būdu, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-2865-343/2017 ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – uždraudė atsakovei vienašališkai nutraukti Sutartį pagal atsakovės Pranešimą (jame nurodytus pagrindus) ir uždraudė atsakovei vykdyti Pranešimą.
 4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2017 m. lapkričio 21 d. nutartimi Kauno apygardos teismo civilines bylas Nr. e2-2865-343/2017 ir Nr. e2-2852-657/2017 sujungė į vieną civilinę bylą paliekant civilinės bylos Nr. e2-2852-657/2017.
 5. Atsakovė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras 2017 m. lapkričio 23 d. pateikė prašymą, kuriame prašė pareikalauti, kad ieškovė UAB „NEG Recycling“ per teismo nustatytą terminą pateiktų atsakovės UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą.
 6. Atsakovė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, atsižvelgusi į tai, kad nuostoliai tęstinio pobūdžio, 2018 m. sausio 17 d. pateikė prašymą padidinti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo dydį.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi įpareigojo ieškovę UAB „NEG Recycling“ ne vėliau kaip iki 2017 m. gruodžio 15 d. į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 50 000 Eur sumą arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti ir teismui pateikti įmokėjimą patvirtinančius įrodymus.
 2. Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 23 d. nutartimi įpareigojo ieškovę UAB „NEG Recycling“ ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo šios teismo nutarties gavimo dienos į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą papildomai įmokėti 500 000 Eur sumą arba pateikti banko garantiją tai pačiai sumai atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti ir teismui pateikti įmokėjimą patvirtinančius įrodymus arba banko garantiją.
 1. Atskirųjų skundų argumentai
 1. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ atskiraisiais skundais prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. bei 2018 m. sausio 23 d. nutartis ir klausimą išspręsti iš esmės netenkinant atsakovės UAB Marijampolės atliekų tvarkymo centras prašymų dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo. Atskiruosius skundus argumentavo tuo, kad atsakovė neįrodė nei tariamų nuostolių realumo, nei jų priežastinio ryšio su pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5Apeliacinis procesas nutrauktinas.

 1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas teismo sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų nagrinėjimui (CPK 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju iš Lietuvos teismo informacinės sistemos (LITEKO) duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta:
  1. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 8 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – uždraudė atsakovei vienašališkai nutraukti Sutartį pagal atsakovės Pranešimą (jame nurodytus pagrindus) ir uždraudė atsakovei vykdyti Pranešimą.
  2. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje e2-299-178/2018 Kauno apygardos teismo 2017 m. lapkričio 8 d. nutartį panaikino ir klausimą išsprendė iš esmės – ieškovės UAB „NEG Recycling“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
  3. Ieškovė UAB „NEG Recycling“ pateikė teismui prašymą, kuriame prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. ir 2018 m. sausio 23 d. nutartimis taikytą atsakovės nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą ir leisti nutartį vykdyti skubiai. Nurodė, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 8 d. nutartimi buvo panaikintos, todėl nėra tikslinga toliau taikyti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą.
  4. Kauno apygardos teismas 2018 m. kovo 22 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. ir 2018 m. sausio 23 d. nutartimis taikytą atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą; grąžino ieškovei iš Kauno apygardos teismo depozitinės sąskaitos 150 000 Eur sumą, sumokėtą 2017 m. gruodžio 15 d. mokėjimo nurodymu ir 2018 m. sausio 31 d. mokėjimo nurodymu.
  5. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 12 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. kovo 22 d. nutartį paliko nepakeistą.
 3. Apeliacinės instancijos teismas, esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuoja, kad spręsti klausimą dėl jau panaikintų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis buvo taikytas atsakovės nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, teisėtumo ir pagrįstumo nebėra prasmės. Pirmosios instancijos teismui panaikinus apelianto atskiraisiais skundais skundžiamas nutartis ir apeliacinės instancijos teismui tokią nutartį palikus nepakeistą, nebeliko ginčo dalyko, nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas nebėra taikomas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartis bei 2018 m. sausio 23 d. nutartis negali būti apeliacinio apskundimo objektu ir apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 5 dalis, 338 straipsnis).
 4. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, nutraukus apeliacinį procesą pirmiau nurodytu pagrindu, apeliantei turi būti grąžintas jos sumokėtas žyminis mokestis. Pagal bylos duomenis apeliantė 2017 m. gruodžio 12 d. sumokėjo 38 Eur žyminį mokestį bei 2018 m. sausio 23 d. 38 Eur žyminį mokestį už pateiktus atskiruosius skundus (mokėtojas – advokatų kontoros TGS Baltic advokatė E. S.), iš viso 76 Eur, todėl, remiantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi, apeliantei grąžintina už skundus sumokėto žyminio mokesčio suma. Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

6Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

7Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NEG Recycling“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutarties bei 2018 m. sausio 23 d. nutarties, nutraukti.

8Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NEG Recycling“ (juridinio asmens kodas 302805578) 76 Eur (septyniasdešimt šešių eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2017 m. gruodžio 12 d. (38 Eur) bei 2018 m. sausio 23 d. (38 Eur) mokėjimo nurodymais (mokėtojas advokatų kontoros TGS Baltic advokatė E. S.).

Proceso dalyviai
Ryšiai