Byla 2-670-153/2011

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,

2sekretoriaujant Juventai Blaževičiūtei,

3dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Soma Group“ atstovams J. B., advokatui P. V., atsakovui A. N., atsakovo atstovui advokatui V. P., trečiųjų asmenų UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Graveda“ atstovei A. R.,

4žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Soma Group“ ieškinį atsakovui A. N., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Kauno saulėtekis“, uždarajai akcinei bendrovei „Graveda“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Biljuva“ dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

6Ieškovės bankrutuojančios UAB „Soma Group“ atstovai prašo ieškinio sumą sumažinti iki 34 415,91 Lt ir ieškinio reikalavimus patenkinti.

7Atsakovas A. N. ir jo atstovas prašo ieškinį atmesti.

8Trečiųjų asmenų UA „Graveda“ ir UA „Kauno saulėtekis“ atstovė prašo ieškinį tenkinti.

9Ieškinio reikalavimai tenkintini.

10Ieškovės bankrutuojančios UAB „Soma Group“ administratorius UAB „Baklis“ patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. N. 34 415,91 Lt. Administratorius ieškinyje nurodė, kad ieškovei UAB „ Soma Group“ Kauno apygardos teismo 2008-12-08 nutartimi iškelta bankroto byla, atsakovas įpareigotas ieškovės turtą perduoti administratoriui. Atsakovas, buvęs UAB „Soma Group“ vadovas, balanso duomenimis, neperdavė bankroto administratoriui turto už 59 116,86 Lt. Aplinkybę, kad turto neperduota už tokią sumą, atsakovas pripažino 2009-08-24 pasirašydamas neperduoto turto sąrašą. Antstolis M. P. raštu informavo, kad atsakovas antstoliui nurodė, jog turtas yra patalpose, priklausančiose UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Graveda“. Kadangi atsakovas turtą yra praradęs, jis, kaip ieškovės bendrovės administracijos direktorius, privalo atlyginti prarasto turto vertės žalą.

11Ieškovės nuomone, atsakovui taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą, todėl civilinei atsakomybei taikyti nėra teisiškai reikšminga aplinkybė, ar su bendrovės vadovu yra sudaryta visiškos jo materialinės atsakomybės sutartis.

12Ieškovė nurodė, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovėje nustatytas turto, kurį realizavus būtų tenkinami kreditorių reikalavimai, trūkumas, todėl bendrovei bei jos kreditoriams yra padaryta žala. Aplinkybė, kad bendrovei padaryta žalos, yra įrodyta. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad dalis neperduoto turto yra UAB „Kauno saulėtekis“ bei UAB „Graveda“, išskyrus žodinį bei rašytinį fakto nurodymą. Minėtos bendrovės į administratoriaus kreipimąsi nurodė, kad UAB „Soma Group“ priklausančio turto neturi. Jau pats turto ar įrodymų, jog atsakovas negali perduoti turto dėl trečių asmenų kaltės, neišsaugojimas yra pakankamas atsakovo neteisėtų veiksmų įrodymas. Ieškovė neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas.

13Teismo posėdyje apklausti ieškovės UAB „Soma Group“ atstovai iš esmės nurodė tas pačias aplinkybes bei paaiškino, kad sumažino ieškinio sumą, nes bylos nagrinėjimo metu atsakovas už dalį turto sumokėjo grynais pinigais, kitą turtą grąžino natūra.

14Atsakovas A. N. ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti ir iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas dėl šių motyvų:

151) ieškovė apsiriboja tik formaliu kaltės konstatavimu ir preziumavimu, kildinamu iš 2009-08-24 Neperduoto turto sąrašo pasirašymo, tačiau atsakovo atsakomybė atsiranda, kai yra visos šios sąlygos: padaroma žala, kuri padaroma neteisėta veika, yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo, yra pažeidėjo kaltė, pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais, žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. Šias aplinkybes turi įrodyti ieškovė, nes materialinės atsakomybės taikymo ypatumai yra tai, kad atsakomybės sąlygas turi įrodyti darbdavys, nes darbuotojo kaltės prezumpcija nenumatyta, o skolininko kaltės prezumpcija civilinėje teisėje yra išimtis iš bendrojo sąžiningumo principo ir pagal analogiją netaikoma;

162) 2009-08-24 Neperduoto turto sąrašas įrodo tik tai, koks turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui, tačiau neįrodo, kad tas turtas neperduotas dėl atsakovo kaltės, kad tas turtas pasisavintas, perleistas ar sunaikintas ar pan., ir tuo padaryta įmonei žala;

173) perduoti ieškovės bankroto administratoriui įmonės turtą nėra galimybių dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų. Administratoriui buvo pranešta, kad jo reikalaujamas perduoti turtas yra pas UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Graveda“, kurios atsisako jį perduoti administratoriui, motyvuodamos tuo, jog nėra perėmusios jokio UAB „Soma Group“ turto. Tarp UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Graveda“ ir ieškovės UAB „Soma Group“ buvo sudarytos Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartys, kuriomis ieškovei sporto ir sveikatingumo veiklai vykdyti išnuomotos patalpos, esančios Kaune, V. Krėvės pr. 97K ir V. Krėvės pr. 57. UAB „Soma Group“ savo veiklai vykdyti iš šių bendrovių įsigijo inventoriaus, kurį, nutraukus Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, minėtos bendrovės sulaikė, siekdamos užsitikrinti skolų joms sumokėjimą. Šios bendrovės yra UAB „Soma Group“ kreditorės. Jos kreipėsi į administratorių dėl galimo UAB „Soma Group“ skolų joms užskaitymo pas jas likusiu turtu, tačiau administratorius nesutiko. Administratoriui yra žinoma, kad turtas yra pas nurodytas bendroves, tačiau administratorius nesiėmė jokių priemonių, kad turtas iš trečiųjų asmenų būtų atgautas.

184) atsakovas, nors ir netekęs įmonės vadovo įgaliojimų, ėmėsi visų būtinų priemonių turtui sugrąžinti. Administratoriui nurodė, kur yra turtas, tretiesiems asmenims buvo išsiųsti raginimai turtą grąžinti;

195) neperduoto turto sąraše esantys kasos aparatai ieškovei buvo sugrąžinti iš UAB „RP reklama“.

206) ieškovės bankroto administratorius sąmoningai nesiima priemonių atgauti bankrutuojančiai įmonei priklausantį turtą iš trečiųjų asmenų, motyvuodamas tik formaliu trečiųjų asmenų atsisakymu. Atsakovo iniciatyva antstolis R. V. 2010-02-12 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 0147/10/01 konstatavo, jog atsakovo nurodytu adresu Kaune V. Krėvės g. 97, esančiuose sveikatingumo ir sporto klubuose, valdomuose trečiųjų asmenų UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Graveda“, yra naudojamas turtas, esantis ir šios bylos ginčo dalyku. Tai patvirtina aplinkybę, kad turto perduoti ieškovei nėra galimybės dėl trečiųjų asmenų neteisėtų veiksmų, todėl dėl tariamos žalos padarymo nėra atsakovo kaltės;

217) įvertinus antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu užfiksuoto turto sudėtį bei ieškovės nurodomą neperduoto turto sudėtį, konstatuotina, jog antstoliui nepavyko užfiksuoti pas trečiuosius asmenis turto už 1 684,20 Lt. Bylos eigoje nenustačius, kur šis turtas yra, jo vertę atsakovas sutinka kompensuoti savo asmeninėmis lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu yra užfiksuota, jog tretieji asmenys turi turtą, kuris yra identiškas šioje byloje ginčo dalyku esančiam turtui, svarbu surinkti įrodymus, kokiu pagrindu tretieji asmenys UAB „Kauno saulėtekis“ bei UAB „Graveda“ šį turtą valdo. Todėl minėti asmenys įpareigotini pateikti antstolio faktinių aplinkybių protokole užfiksuoto turto įsigijimo dokumentus;

228) ieškovės argumentas, jog atsakovas nesiėmė jokių teisinių veiksmų, kad turtas, priklausantis bankrutuojančiai bendrovei, būtų atgautas, atmestinas. Administratoriui buvo nurodyta, pas ką ir kokiu adresu yra įmonei priklausantis turtas, taip pat tretiesiems asmenims buvo siųsti raginimai grąžinti turtą;

239) ieškovė be Neperduoto turto sąrašo nepateikė jokių įrodymų, kad šiame sąraše nurodytas turtas priklauso UAB „Soma Group“. Ieškovė įpareigotina pateikti turto, už kurį ieškiniu prašoma priteisti žalą, įsigijimo dokumentus bei dokumentus, patvirtinančius šio turto dabartinę vertę.

24Teismo posėdyje apklaustas atsakovas A. N. paaiškino, kad buvo UAB „Soma Group“ direktoriumi, taip pat įmonės savininku: iš pradžių turėjo 50 procentų akcijų, vėliau 100 procentų akcijų, buvo materialiai atsakingas asmuo. Atsakovas iš esmės pakartojo tuos pačius motyvus bei nurodė, kad tretieji asmenis pasisavino ieškovės turtą ir jo negrąžina, todėl ieškovė turi pareikšti reikalavimus ne atsakovui, o kitiems asmenims, kurie neteisėtai naudoja ieškovės turtą. Atsakovas ėmėsi priemonių grąžinti turtą ieškovei, tai patvirtina byloje pateikti raštai. Be to, neteisingai nustatyta turto vertė – kadangi turtas padėvėtas, jo vertė yra mažesnė.

25Tretieji asmenys UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Graveda“ atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

26Teismo posėdyje trečiųjų asmenų UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Graveda“ atstovė nurodė, kad bendrovės kreipėsi į antstolę, kuri, išanalizavusi dokumentus bei apžiūrėjusi įrengimus, konstatavo faktą, kad RV nurodyti įrengimai yra nupirkti ir apskaitomi UAB UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Graveda“ balanse (2010-12-31 protokolas Nr. 0021/10/06). Tarp UAB „Soma Group“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ bei UAB „Graveda“ buvo pasirašyta preliminari įrengimų pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurios sąlygas UAB „Soma Group“ įsipareigojo iš UAB „Kauno saulėtekis“ nupirkti visą įrangą, esančią Kaune V. Krėvės pr. 57 ir V. Krėvės pr. 97K. Ieškovei buvo leista naudotis įrengimais, o pasirašydamos sutartį šalys patvirtino ir įrengimų perdavimo UAB „Soma Group“ faktą. Visi ieškovei UAB „Soma Group“ naudotis perduoti įrengimai yra apskaityti UAB „Graveda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ balanse, įmonės turi šių įrengimų įsigijimo dokumentus, todėl atsakovas elgiasi nesąžiningai aiškindamas, kad įrengimai priklauso ieškovei UAB „Soma Group“. Pasibaigus preliminarios sutarties galiojimo laikui atsakovas informavo trečiuosius asmenis, kad jis ieško finansavimo įrengimams pirkti. Vėliau atsakovas prašė leisti išvežti nuomojamus UAB „Graveda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ įrengimus, tačiau tretieji asmenys leido išvežti įregimus su sąlyga, kad jie bus nupirkti. Dalį įrengimų (suolus, spinteles, dekoratyvinius medžius ir kt.) ieškovė UAB „Soma Group“ nupirko, o kas šį turtą išvežė tretiesiems asmenims, nėra žinoma, nes ieškovei nuomojamų patalpų tretieji asmenis nesaugojo.

27Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 7 dalis, kurioje nurodyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis to paties straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose nustatytas pareigas, privalo visiškai atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. CK 2.50 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad, juridiniam asmeniui negalint įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Ir CK 2.87 straipsnio 7 dalyje, ir 2.50 straipsnio 3 dalyje nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos yra ne tik reikalavimas nustatyti neteisėtus veiksmus, bet ir žalos padarymo faktą bei priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos.

28Bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2008-12-08 nutartimi UAB „Soma Group“ iškelta bankroto byla (1 t., b. l. 6-7). Remiantis šia nutartimi, atsakovas A. N., būdamas įmonės direktoriumi, privalėjo per 7 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti įmonės turtą administratoriui pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Tačiau atsakovas perdavė administratoriui tik dalį įmonės turto (b. l. 9-11, 1 t.). Dėl kitos turto dalies turto administratorius rašė priminimus prašydamas grąžinti administratoriui visą dar neperduotą bankrutavusios įmonės turtą (1 t., b. l. 12-15), nes buvęs UAB „Soma Group“ direktorius teismo nutarties dėl turto perdavimo administratoriui nevykdė. Šiai nutarčiai įvykdyti buvo išduotas vykdomasis raštas, tačiau antstolio reikalavimas neįvykdytas dėl to, jog, atsakovo paaiškinimu, bankrutuojančios įmonės turtas yra UAB „Graveda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“, UAB „Serneta“ žinioje, tačiau šios informacijos UAB „Graveda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ nepatvirtino (1 t., b. l. 16-20).

29Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Soma Group“ pirko įrengimus iš įvairių asmenų, o turto įsigijimo faktą patvirtina ieškovės atstovų pateikti dokumentai (1 t., b. l. 162-196, 2 t., b. l. 20-55), todėl atmestinas atsakovo motyvas, kad ieškovė nepateikė įrodymų, jog administratoriui neperduotas turtas priklauso ieškovei (1 t., b. l. 125). Kadangi byloje patekti turto įsigijimo dokumentai (PVM sąskaitos faktūros, įmonės buhalteriniai dokumentai, avanso apyskaitos) nėra nuginčyti jokiais objektyviais įrodymais, teismas jais vadovaujasi byloje ir laiko įrodytu, kad ieškovė įsigijo negrąžinto turto sąraše (2 t., b. l. 13-15) nurodytą įrangą.

30Bylos duomenimis, 2008 m. sausio 21 d. ieškovė UAB „Soma Group“ ir tretieji asmenis UAB „Graveda“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ sudarė negyvenamųjų patalpų (V. Krėvės pr. 97K ir V. Krėvės pr. 57, Kaune) nuomos sutartis (1 t., b. l. 31-42, 44-56) sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio organizavimo paslaugų veiklai. Patalpų nuomos sutarties objektu buvo tik patalpos, šias patalpas atsakovas priėmė 2008-02-01 (1 t., b. l. 41). Kaip nustatyta byloje, ieškovei UAB „Soma Group“ išnuomotose patalpose buvo ne tik ieškovės UAB „Soma Group“, bet ir UAB „Graveda“ bei UAB „Kauno saulėtekis“ sporto įrengimai. Ieškovė, remiantis preliminaria įrengimų pirkimo- pardavimo sutartimi, įsipareigojo nupirkti įrengimus, esančius trečiųjų asmenų patalpose, iki 2008-03-01 už 120 000 Lt. Prie kiekvienos preliminariosios sutarties yra surašytas preliminariosios sutarties pagrindu ieškovei perduotų įrengimų sąrašas (2 t, b. l. 142-151). Tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovei naudotis perduotų sporto įrengimų vienetų kiekio, įrangos pavadinimo, todėl teismas vadovaujasi šiais rašytiniais įrodymais byloje ir laiko įrodytu, kad ieškovė nuomojamuose patalpose savo veiklai naudojo sąrašuose nurodytus įrengimus (2 t., b. l. 144-146, 149-151). Taip pat byloje nėra ginčo, kad turtas, aprašytas antstolių dokumentuose, yra pas trečiuosius asmenis (V. Krėvės pr. 97K ir V. Krėvės pr. 57, Kaune), tai patvirtina byloje pateikti antstolių faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai (1 t., b. l. 127-135, 2 t., 107-138). Atsakovas tvirtina, kad įregimus, kurie yra aprašyti antstolių faktinių aplinkybių nustatymo protokoluose, nuosavybės teise įsigijo ieškovė, o tretieji asmenys jų negrąžina. Šias aplinkybes atsakovas įrodinėja faktinių aplinkybių konstatavimo 2010-01-12 protokolu (1 t., b. l. 127-135) ir atsakovo advokato surašyta lentele, kurioje nurodytas įrangos pavadinimas ir šios įrangos įsigijimo dokumentai (2 t., b. l. 77-79). Kaip matyti iš 2010-01-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, antstolis konstatavo faktą, kad Kaune, V. Krėvės pr. 57 ir V. Krėvės pr. 97, sporto klubuose yra naudojamas turtas (1 t., b. l. 127-132). Tačiau dėl to, kad klubuose yra sporto įranga, kaip jau minėta anksčiau, ginčo nėra, todėl šis dokumentas nustatant nuosavybės teises į ginčo turtą esminės reikšmės neturi.

31Kitame faktinių aplinkybių konstatavimo 2010-12-31 protokole (2 t., b. l. 106-109), kuris surašytas trečiųjų asmenų iniciatyva, faktiškai aprašyti tie patys įrengimai, kurie nurodyti ankstesniame antstolio protokole, esantys tuose pačiuose sporto klubuose (1 t., b. l. 127-132). Šalys ir tretieji asmenys pripažįsta, kad ieškovė ir tretieji asmenys naudoja komercinei veiklai vienodus arba panašius įrengimus, tačiau natūra įrengimai išliko tik pas trečiuosius asmenis. Būtent į šiuos įrengimus reiškia pretenzijas atsakovas. Įrengimų įsigijimo faktą, antstolio protokolo duomenimis, patvirtina antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole išvardyti įrangos įsigijimo dokumentai. Todėl šis dokumentas turi didesnę įrodomąją galią, negu atsakovo pateiktas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (CPK 185 str.).

32Vertinant pateiktus byloje įrodymus atsižvelgiama į tai, kad ieškovė ir tretieji asmenis sporto įrangą ir kt. turtą komercinei veiklai nupirko skirtingu laiku, iš skirtingų asmenų: antai ieškovė pateikė byloje įrangos pirkimo-pardavimo dokumentus už 2008 m. vasario–birželio mėnesius (2 t., b. l. 20-55). O tretieji asmenys, jų teigimu, įrangą, kurią 2010-01-12 protokole aprašė antstolis, pirko 2004-09-30–2009-03-04 laikotarpiu. Todėl įvertinus tai, kad atsakovas tvirtina, jog tretieji asmenys neatidavė ieškovės turto 2008-11-06 (1 t., b. l. 55), kai ieškovė atlaisvino patalpas, konstatuojama, kad turtas, kuris trečiųjų asmenų įsigytas po atsakovo nurodytos datos (2008-11-06) ir įrodytas byloje trečiųjų asmenų pateiktomis sąskaitomis faktūromis, kurios nėra ginčijamos byloje, nuosavybės teise priklauso ne ieškovei. Antstolio aprašytas turtas, pažymėtas 2010-01-12 (1 t., b. l. 127) protokolo sąrašo 5p.- 28 p., 30 p., 32 p. , 36 p., 37 p., 38 p. ,39 p., 40 p., trečiųjų asmenų įsigytas 2009 m., po to, kai ieškovė nutraukė su trečiaisiais asmenimis nuomos santykius (1 t., b. l. 43, 57). Taigi atsakovas nepagrįstai teigia, kad ieškovės turtas yra trečiųjų asmenų žinioje (2 t., b. l. 20-55), nes tai prieštarauja trečiųjų asmenų pateiktiems įrangos įsigijimo ir buhalterinės apskaitos dokumentams, kuriuose trečiųjų asmenų įsigytas turtas apskaitytas jų įmonėje nuosavybės teise (2 t., b. l. 118-130, 152-153). Byloje nėra ginčo, jog dalį trečiųjų asmenų sporto klubuose naudojamos įrangos įsigijo ieškovė (2 t, b. l. 94-96). Tačiau šis turtas, trečiųjų asmenų paaiškinimu, buvo ieškovės paimtas naudoti ieškovės reikmėms po nuomos sutarties nutraukimo. Šioms aplinkybėms patvirtinti tretieji asmenys pateikė byloje patalpų priėmimo-perdavimo aktus (1 t., b. l. 43, 55). Kaip matyti iš bylos medžiagos, nutraukus nuomos sutartis (1 t., b. l. 42-56) ieškovė perdavė tretiesiems asmenims nuomojamas patalpas, patalpų priėmimo-perdavimo aktuose pažymėta, kad nuomininkas raktus grąžino, apie tai, kad patalpose liko ieškovės turto, jokių įrašų nėra. Teismo nuomone, reikšminga yra ir tai, kad atsakovas po nuomos sutarties nutraukimo elgėsi visiškai pasyviai, nesiėmė jokių teisėtų priemonių turtą atgauti iki tol, kol nebuvo pateiktas ieškovės reikalavimas turtą grąžinti. Todėl atmestinas atsakovo aiškinimas, kad patalpos buvo užrakintos ir atsakovas į jas neužėjo, taigi faktiškai negalėjo turto atsiimti, nes iš pateiktų byloje aktų matyti, kad atsakovas raktus grąžino, jokių prierašų apie paliktą įrangą nepadarė (2 t., b. l. 81). Be to, kaip nustatyta byloje, klubo patalpos, naudojamos komercinei veiklai, jos yra viešai prieinamos, todėl atsakovas galėjo ten lankytis jam rūpimu klausimu ir pasirūpinti ieškovės turtu. Pažymėtina, kad atsakovas bylos nagrinėjimo laikotarpiu grąžino ieškovės atstovams dalį turto natūra, tačiau nei karto atsakovo grąžintas ieškovės atstovams turtas nebuvo paimtas iš trečiųjų asmenų patalpų. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas procesiniuose dokumentuose (1 t., b. l. 125) teigė, jog ieškovė neįrodė, kad toks turtas, kurį ieškovė prašo priteisti iš atsakovo, apskritai ieškovės įmonės buvo įsigytas. Visos nurodytos aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ginčo turto iš trečiųjų asmenų neįsigijo ir jų patalpose ieškovei priklausančio turto nepaliko.

33Teismo nuomone, taip pat neįrodytas atsakovo aiškinimas, kad jis tinkamai rūpinosi turto išsaugojimu, taip pat ir kreditorių interesų užtikrinimu, nes atsakovas būdamas ieškovės savininku ir vadovu nuo 2008-11-06 iki 2009-09-23 nesikreipė dėl ieškovės turto grąžinimo, jeigu toks be teisėto pagrindo buvo trečiųjų asmenų valdomas (b. l. 66, 1 t.). Ieškovės atstovų teigimu, dalis raštų, kuriuos pateikė atsakovas, nepatvirtina (1 t., b. l. 67-69), kad atsakovas rūpinosi ieškovės turto grąžinimu, nes raštai administratoriaus įmonėje buvo gauti visai kita data, negu nurodyta atsakovo raštuose: faktiškai beveik po metų atsakovas 2009-05-12 informavo administratorių, jog vedamos derybos dėl įmonės turto. Teismas laiko ieškovės atstovų paaiškinimą įrodytu, nes byloje pateikti administratoriaus raštai (1 t., b. l. 12-14), tarp jų ir teismo sprendimo negalimumo įvykdyti aktas, patvirtina (1 t., b. l. 15), kad atsakovas ne tik neišsaugojo įmonės turto, bet ir vilkino turto perdavimo procesą. Remiantis teismo nutartimi, atsakovas įmonės turtą privalėjo perduoti įmonės administratorei per teismo nutartyje (1 t., b. l. 6-7) nurodytą terminą (7 dienas), tačiau negrąžino iki šiol. Turto grąžinimo vilkinimo aplinkybes patvirtina nagrinėjamojoje byloje ne kartą ieškovės atstovų sumažinti reikalavimai (2 t., b. l. 11, 88, 2011-02-15 ieškinio pareiškimas), nes atsakovas prieš teismo posėdžius grąžindavo ieškovės atstovams turto dalį dalimis ar sumokėdavo dalį pinigų už negrąžintą turtą.

34Atsakovo veiksmai kreipiantis į antstolį dėl faktinių aplinkybių surašymo protokolo (1 t., b. l. 127-134) ir į tyrimo organus (1 t., b. l. 159-161) vertinami kaip atsakovo pastangos pateisinti savo neveiklumą nuo 2008 m. lapkričio mėn., kai buvo nutraukta sutartis su trečiaisiais asmenimis (1 t., b. l. 43, 57), iki 2009-12-08 civilinės bylos iškėlimo teisme (1 t., b. l. 3).

35Teismų praktikoje yra žinoma, kad neteisėtus veiksmus ir žalos padarymo faktus bei priežastinį ryšį privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad ieškovė įrodė, jog atsakovas ieškovės turtą valdė aplaidžiai, nepasirūpino turto apsauga, tinkama apskaita ir dėl to turtą prarado, o ieškovė patyrė žalą. Taigi nustačius atsakovo neteisėtus veiksmus, nulėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnis), todėl iš atsakovo priteistina negrąžinto turto vertė.

36Iš atsakovo priteistino turto vertė byloje nustatyta paties atsakovo ieškovės atstovams pateiktais buhalterinės apskaitos dokumentais (1 t., b. l. 163-196, 2 t., b. l. 20-55), todėl netikėti šiais dokumentais nėra pagrindo (CPK 178, 197 str., 185 str.). Jokių kitų objektyvių įrodymų turto vertei nustatyti atsakovas nepateikė, todėl nustatyti turto vertę vien pagal atsakovo aiškinimą, kad turtas kainuoja mažiau negu nurodyta buhalterinės apskaitos dokumentuose, nėra pagrindo. Taigi atsakovo motyvas dėl turto vertės sumažinimo atmestinas.

37Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 80 str. 1 d. 1 p. pagrindu valstybei, nuo kurių ieškovė atleista, taip pat žyminio mokesčio išlaidos ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (1 t., b. l. 2, 2 t., b. l. 2). Žyminio mokesčio išlaidos sudaro: (34 415,91 x 3 %) = 1032,47 Lt, bylinėjimosi išlaidos – 51,19 Lt, iš viso 1083,66 Lt.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 301 str., 307 str.,

Nutarė

39Ieškovės ieškinį patenkinti.

40Priteisti iš atsakovo A. N. (a. k. ( - ) gyv. ( - )):

41ieškiniui patenkinti – 34 415,91 (trisdešimt keturis tūkstančius keturis šimtus penkiolika Lt 91 ct) Lt ieškovei UAB „Soma Group“ (į. k. 300741461, Ruduokių g. 9, Kaunas, a. s. Nr. ( - ), Swedbank, AB);

42bylinėjimosi išlaidas – 1083, 66 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt tris Lt 66 ct) Lt valstybei.

43Teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą Lietuvos apeliaciniam teismui

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič,... 2. sekretoriaujant Juventai Blaževičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Soma Group“... 4. žodinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 6. Ieškovės bankrutuojančios UAB „Soma Group“ atstovai prašo ieškinio... 7. Atsakovas A. N. ir jo atstovas prašo ieškinį atmesti.... 8. Trečiųjų asmenų UA „Graveda“ ir UA „Kauno saulėtekis“ atstovė... 9. Ieškinio reikalavimai tenkintini.... 10. Ieškovės bankrutuojančios UAB „Soma Group“ administratorius UAB... 11. Ieškovės nuomone, atsakovui taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius... 12. Ieškovė nurodė, kad vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti... 13. Teismo posėdyje apklausti ieškovės UAB „Soma Group“ atstovai iš esmės... 14. Atsakovas A. N. ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti ir iš ieškovės... 15. 1) ieškovė apsiriboja tik formaliu kaltės konstatavimu ir preziumavimu,... 16. 2) 2009-08-24 Neperduoto turto sąrašas įrodo tik tai, koks turtas nebuvo... 17. 3) perduoti ieškovės bankroto administratoriui įmonės turtą nėra... 18. 4) atsakovas, nors ir netekęs įmonės vadovo įgaliojimų, ėmėsi visų... 19. 5) neperduoto turto sąraše esantys kasos aparatai ieškovei buvo sugrąžinti... 20. 6) ieškovės bankroto administratorius sąmoningai nesiima priemonių atgauti... 21. 7) įvertinus antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu... 22. 8) ieškovės argumentas, jog atsakovas nesiėmė jokių teisinių veiksmų,... 23. 9) ieškovė be Neperduoto turto sąrašo nepateikė jokių įrodymų, kad... 24. Teismo posėdyje apklaustas atsakovas A. N. paaiškino, kad buvo UAB „Soma... 25. Tretieji asmenys UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Graveda“ atsiliepimų... 26. Teismo posėdyje trečiųjų asmenų UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB... 27. Akcinių bendrovių vadovų civilinę atsakomybę reglamentuoja CK 2.87... 28. Bylos medžiaga patvirtina, kad Kauno apygardos teismo 2008-12-08 nutartimi UAB... 29. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovė UAB „Soma Group“ pirko įrengimus... 30. Bylos duomenimis, 2008 m. sausio 21 d. ieškovė UAB „Soma Group“ ir... 31. Kitame faktinių aplinkybių konstatavimo 2010-12-31 protokole (2 t., b. l.... 32. Vertinant pateiktus byloje įrodymus atsižvelgiama į tai, kad ieškovė ir... 33. Teismo nuomone, taip pat neįrodytas atsakovo aiškinimas, kad jis tinkamai... 34. Atsakovo veiksmai kreipiantis į antstolį dėl faktinių aplinkybių surašymo... 35. Teismų praktikoje yra žinoma, kad neteisėtus veiksmus ir žalos padarymo... 36. Iš atsakovo priteistino turto vertė byloje nustatyta paties atsakovo... 37. Ieškovės ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., 301 str., 307... 39. Ieškovės ieškinį patenkinti.... 40. Priteisti iš atsakovo A. N. (a. k. ( - ) gyv. ( - )):... 41. ieškiniui patenkinti – 34 415,91 (trisdešimt keturis tūkstančius keturis... 42. bylinėjimosi išlaidas – 1083, 66 (vieną tūkstantį aštuoniasdešimt tris... 43. Teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas per šį teismą...