Byla e2-9981-936/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Urmila Valiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Delorsa“ ieškinį atsakovui K. P. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Delorsa“ (toliau – ieškovas BUAB „Delorsa“), atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Genora“ (toliau – UAB „Genora) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti ieškovui BUAB „Delorsa“ iš atsakovo K. P. 12 170,52 Eur žalos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2017-11-14 nutartimi BUAB „Delorsa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Genora“. Vilniaus apygardos teismo 2018-02-14 nutartimi patvirtintas BUAB „Delorsa“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris Vilniaus apygardos teismo 2018-08-29 nutartimi buvo patikslintas. BUAB „Delorsa“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2014-08-18, bendrovės vadovu nuo 2014-09-01 iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas K. P.. Iškėlus įmonei bankroto bylą atsakovas bankroto administratoriui neperdavė įmonės dokumentų ir turto, bendrovė finansinių ataskaitų valstybės įmonei Registrų centrui neteikė nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre, todėl nėra duomenų apie įmonės turtą. Atsakovo vadovaujama įmonė turėjo skolinių įsipareigojimų, tačiau atsakovas, kaip įmonės vadovas, neinicijavo bankroto bylos iškėlimo, bankroto byla buvo iškelta kreditoriaus VSDFV Vilniaus skyriaus iniciatyva, todėl atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo jo vadovaujamai bendrovei. Dėl šios pareigos pažeidimo padidėjo skolos kreditoriams. Dėl tokių atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovui BUAB „Delorsa“ padaryta 12 170,52 Eur žala, kurią sudaro skolos kreditoriams, bendrovė neturi galimybės atsiskaityti su kreditoriais.

4Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad BUAB „Delorsa“ Juridinių asmenų registre buvo įregistruota 2014-08-18, bendrovės direktoriumi nuo 2014-09-01 iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas K. P.. Vilniaus apygardos teismo 2017-11-14 nutartimi, kuri yra įsiteisėjusi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-5431-467/2017, BUAB „Delorsa“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Genora“, bendrovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. Vilniaus apygardos teismo 2017-11-14 nutartimi nustatyta, kad BUAB „Delorsa“ Juridinių asmenų registre įregistruota 2014-08-18, tačiau įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai Juridinių asmenų registrui nebuvo teikiami, todėl nėra galimybės nustatyti realią bendrovės finansinę padėtį. Bendrovė neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių, pagal VSDFV viešuosius duomenis įmonėje apdraustų darbuotojų nėra. Vilniaus apygardos teismo 2018-02-14 nutartimi patvirtinti BUAB „Delorsa“ kreditorių ir jų reikalavimai 12 108,52 Eur sumai, kurie Vilniaus apygardos teismo 2018-08-29 nutartimi buvo patikslinti, nurodant 12 170,52 Eur.

8Ieškovas BUAB „Delorsa“ prašo priteisti iš atsakovo 12 170,52 Eur žalos, kurią sudaro skolos kreditoriams, nes žala kilo dėl atsakovo neteisėtų veiksmų, neteikiant įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui, bankroto administratoriui neperdavus turto ir nepateikus dokumentų, nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo vadovaujamai bendrovei.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7 dalį juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip.

10Iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, tačiau jiems lieka pareiga atsakyti įstatymų nustatyta tvarka už įmonei padarytą žalą. Tam, kad būtų galima taikyti įmonės administracijos vadovo civilinę atsakomybę, būtina savarankiškai nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neprivalo įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas.

11Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus.

12Vilniaus apygardos teismo 2017-11-14 nutartimi BUAB „Delorsa“ valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus, tačiau atsakovas neįvykdė teismo įpareigojimų, neperdavė administratoriui įmonės turto bei dokumentų ir tokiais savo veiksmais padarė ieškovui BUAB „Delorsa“ žalą.

13Be to, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnyje nustatyta, kad įmonės vadovas, nevykdantis pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu Juridinių asmenų registrui, arba netinkamai jas vykdantis, privalo atlyginti visą padarytą žalą įmonei ir (arba) kitiems asmenims. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai žala padaryta per konkretaus vadovo įgaliojimų laikotarpį jam pažeidus minėtas imperatyviąsias įstatymų nuostatas, atsakomybė kyla savarankiškais pagrindais, kitaip nei specifinė dokumentų bankroto administratoriui neperdavusio vadovo atsakomybė pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir 7 dalies 2 punktą.

14Byloje nustatyta, kad nuo BUAB „Delorsa“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, t. y. 2014-08-18, bendrovė neteikė valstybės įmonei Registrų centrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Bendrovės vadovo pareiga elgtis rūpestingai su juridinio asmens turtu apima pareigą tinkamai vesti turto apskaitą, teikti kasmetinių finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui, taip pat išsaugoti duomenis apie įmonės finansines operacijas įstatymų nustatytą laikotarpį. Nustatyta, kad šių pareigų atsakovas nevykdė. Šie faktai yra pakankamas pagrindas manyti apie sąmoningą atsakovo kaip įmonės vadovo pareigų – sudaryti įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus – nevykdymą. Todėl atsakovo civilinę atsakomybę lemia neteisėtų veiksmų, netinkamai organizuojant buhalterinę apskaitą, neteikiant privalomųjų finansinės atskaitomybės ataskaitų, visuma.

15Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai įmonė tapo nemoki ir įmonės dalyviai per minimalius įstatymuose arba įmonės steigimo dokumentuose nustatytus terminus dalyvių susirinkimui sušaukti, bet ne vėliau kaip per 40 dienų, nesiėmė priemonių įmonės mokumui atkurti. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalį įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją privalo atlyginti žalą, kurią įmonė ir (ar) kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonės vadovas ar kiti asmenys pagal kompetenciją, esant šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, nepateikė teismui pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ar pavėlavo jį pateikti.

16Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui nustatyta todėl, kad šis subjektas geriausiai žino įmonės finansinę būklę, o pavėluotas bankroto bylos iškėlimas galėtų pažeisti tiek esamų įmonės kreditorių (jei toliau didėtų įmonės skolos), tiek naujų potencialių kreditorių interesus (jei šie asmenys, nežinodami apie įmonės nemokumą, tiektų jai prekes ir (arba) teiktų paslaugas). Tais atvejais, kai įmonė nevykdo veiklos arba nors ir vykdo, tačiau didėja nuostoliai dėl neatsiskaitymo su kreditoriais, tokie veiksmai neatitinka protingos verslo rizikos ir prieštarauja geriems verslo standartams. Jeigu laiku nesikreipiama dėl bankroto bylos iškėlimo, tai nepasinaudojama palankesnėmis bankroto bylos iškėlimo suteikiamomis sąlygomis, nes dėl bankroto bylos iškėlimo draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas, negali būti nustatoma priverstinė hipoteka (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punktas). Laiku nesikreipdamas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovas prisiima riziką dėl pareigos padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsiradimo (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis). ĮBĮ nėra tiesiogiai įvardyta konkretaus termino, per kurį, atsiradus bankroto bylos iškėlimo pagrindams, įmonės vadovas privalo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisinį reguliavimą įmonės vadovas, esant šios teisės normos dispozicijoje nurodytoms sąlygoms, privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad administracijos vadovas <...> privalo nedelsdamas veikti, jei finansinė padėtis pasikeičia taip, kad kyla įmonės nemokumo grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-27 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2014 ir kt.).

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad BUAB „Delorsa“ kreditoriniai reikalavimai ieškinio pateikimo dieną sudaro 12 170,52 Eur, jų susidarymo pradžia 2017 m. sausio mėn. (iš darbo santykių kylantys reikalavimai). Vilniaus apygardos teismas, keldamas bankroto bylą nustatė, kad bendrovė neturi nekilnojamojo turto, jos vardu nėra registruotų transporto priemonių, įmonės kasoje nėra lėšų, nes vykdomieji dokumentai pateikti antstoliams nebuvo įvykdyti. Kreditorius VSDFV, teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pažymėjo, kad priverstiniai nurodymai nurašyti lėšas iš įmonės banko sąskaitų neįvykdyti. Vadinasi, lėšų banko sąskaitoje įmonė taip pat neturėjo. Apie kitą turtą – debitorius, kasos likutį ir pan. administratorius duomenų neturi, nes nėra perduoti įmonės dokumentai. Dėl nurodyto darytina išvada, kad bendrovės skolos kreditoriams, atsakovui nevykdant pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, padidėjo. Atsižvelgiant į tai, kad jeigu atsakovas laiku būtų kreipęsis dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui BUAB „Delorsa“, tokio įsiskolinimo kreditoriams nebūtų atsiradę, darytina išvada, kad byloje nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, kaltė bei žalos dydis. Dėl nurodyto ieškovo ieškinys tenkintinas, ieškovui BUAB „Delorsa“ iš atsakovo priteistina 12 170,52 Eur žalos suma (ĮBĮ 8 str. 4 d., CK 2.87 str., 6.246 str.– 6.249 str.).

18Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovams iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2019-02-18, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, t. y. ieškovui BUAB „Delorsa“ iš atsakovo priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už priteistą 12 170,52 Eur sumą.

19Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas BUAB „Delorsa“ nuo bylinėjimosi išlaidų buvo atleistas (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), vadovaujantis CPK 96 str. 1 d., iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 274 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 7 d.) ir 3,58 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (iš viso 277,58 Eur), nes iš šalies pagal CPK 96 str. 6 d. į valstybės biudžetą išieškotina bendra bylinėjimosi išlaidų suma, t. y. 277,58 Eur, yra didesnė negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 92 str.).

20Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 str.,

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti ieškovui BUAB „Delorsa“, j. a. k. 303371871, iš atsakovo K. P., a. k. ( - ) 12 170,52 Eur žalos atlyginimo ir 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 12 170,52 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2019-02-18, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo K. P., a. k. ( - ) valstybei 277,58 Eur bylinėjimosi išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

24Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 str. 2 d. reikalavimus.

25Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Urmila Valiukienė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Delorsa“ (toliau –... 4. Atsakovui teismo procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už... 7. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir Lietuvos teismų informacinės... 8. Ieškovas BUAB „Delorsa“ prašo priteisti iš atsakovo 12 170,52 Eur... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.87 straipsnio 7... 10. Iškėlus įmonei bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo... 11. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10... 12. Vilniaus apygardos teismo 2017-11-14 nutartimi BUAB „Delorsa“ valdymo... 13. Be to, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 27 straipsnyje nustatyta,... 14. Byloje nustatyta, kad nuo BUAB „Delorsa“ įregistravimo Juridinių asmenų... 15. Pagal ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalį, jeigu įmonė negali ir (arba) negalės... 16. Pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonės vadovui... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad BUAB „Delorsa“... 18. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovams iš atsakovo... 19. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas BUAB „Delorsa“ nuo bylinėjimosi... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 str.,... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti ieškovui BUAB „Delorsa“, j. a. k. 303371871, iš atsakovo K. P.,... 23. Priteisti iš atsakovo K. P., a. k. ( - ) valstybei 277,58 Eur bylinėjimosi... 24. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 25. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...