Byla eA-706-261/2018
Dėl skundžiamų aktų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, siekiančio apginti viešąjį interesą, pareiškimą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių skyriui (trečiasis nuinteresuotas asmuo – P. B.) dėl skundžiamų aktų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį interesą (toliau – ir Prokuroras, pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti: 1) Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr.V-6516 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) rodiklių pakeitimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo atlikus kadastrinius matavimus Šiaulių rajone“ (toliau – ir Įsakymas Nr.V-6516); 2) Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr.V-6515 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) rodiklių pakeitimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo atlikus kadastrinius matavimus Šiaulių rajone“ (toliau – ir Įsakymas Nr.V-6515).

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimais Nr. 31-13036 ir Nr. 31-13037 A. B. ir A. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. B. nuosavybės teisėmis valdytą žemę ( - ) kaime. 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimų Nr. 31-13036 ir Nr. 31-13037 pagrindu buvo įregistruotas 12,3100 ha žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), kadastro numeris ( - ) ( - ), Šiaulių r. sav. (toliau – ir Žemės sklypas Nr. 1, ir Žemės sklypas Nr. 116), kuris atliekant preliminarius matavimus buvo suformuotas Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1574 (žemės sklypo Nr. ( - )). Žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas surašytas, žemės sklypas paženklintas 2001 m. lapkričio 30 d. Prie šio Žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto pridėtas žemės sklypo Nr. 116 2001 m. lapkričio 30 d. abrisas. 2006 m. kovo 23 d. žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 1251, Žemės sklypą Nr. 1 įsigijo P. B.

93.

10Prokuroras nurodė, kad 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimu Nr. 31-13038 A. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusios savininkės O. B. nuosavybės teisėmis valdytą 1,34 ha žemę Kemersių kaime perduodant neatlygintinai A. A. nuosavybėn lygiavertį turėtajam 1,48 ha žemės sklypą. 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities viršininko administracijos sprendimo Nr. 31-13038 pagrindu buvo įregistruotas 1,4800 ha žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), kadastro Nr. ( - ), ( - ), Šiaulių r. sav. (toliau – ir Žemės sklypas Nr. 2, Žemės sklypas Nr. 152), kuris atliekant preliminarius matavimus buvo suformuotas Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektu, patvirtintu Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu N r. 1574 (žemės sklypo Nr. ( - )). Žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo aktas surašytas, žemės sklypas paženklintas 2001 m. lapkričio 30 d. Prie šio žemės sklypo ribų paženklinimo–parodymo akto pridėtas žemės sklypo Nr. 152 2001 m. lapkričio 30 d. abrisas. 2005 m. liepos 28 d. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 8858, ir 2005 m. liepos 28 d. priėmimo–perdavimo aktu, notarinio registro Nr. 8860, A. A. Žemės sklypą Nr. 2 perleido P. B.

114.

12Pareiškėjas paaiškino, jog 2009 m. gruodžio 9 d. Įsakymu Nr.V-6516 buvo pakeistas Žemės sklypo Nr. 1 plotas iš 12,31 ha į 123113 kv. m ir kiti kadastro rodikliai pagal kadastrinių matavimų duomenis bei žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos ir Įsakymu Nr. V-6515 pakeistas Žemės sklypo Nr. 2 plotas iš 1,48 ha į 14812 kv. m bei kiti kadastro rodikliai pagal kadastrinių matavimų duomenis bei žemės sklypui nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

135.

14Prokuroras nurodė, kad Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1547 „Dėl Šiaulių rajono Pakumulšių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ Žemės sklype Nr. 116 ir Žemės sklype Nr. 152 yra pažymėtas kelias. A. A. ir A. B. atkuriant nuosavybės teises preliminariais matavimais buvo suformuoti 12,31 ha ir 1,48 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypai, jų ribos buvo paženklintos riboženkliais, apie tai 2001 m. lapkričio 30 d. surašyti Žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktai, kurių 3 punkte yra nurodyta: Žemės sklype Nr. 152 yra šios įsiterpusios kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar valstybei priklausančios žemėnaudos – 4 m pločio keliai (0,06 ha); Žemės sklype Nr.116 yra šios įsiterpusios kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ar valstybei priklausančios žemėnaudos – 4 m pločio keliai (0,19 ha). 2001 m. lapkričio 30 d. parengtuose žemės sklypų abrisuose ir žemės sklypų planuose, parengtuose 2001 m. gruodžio 18 d., sutartiniais ženklais nurodyta, kad kelias į žemės sklypo plotą nėra įskaičiuotas. Taip pat ir žemės sklypų kadastro duomenyse grafoje „05- Duomenys apie žemės naudmenų kiekybines charakteristikas ir vertė“ nėra įrašyta duomenų apie kelius.

156.

16Pareiškėjas pažymėjo, jog P. B. ginčo žemės sklypai buvo parduoti pagal preliminarius žemės sklypų planus. Valstybinė žemė, kurioje pažymėtas kelias, A. A. ir A. B. niekada nebuvo perduota nuosavybėn, todėl ir P. B. ji nebuvo ir negalėjo būti perduota 2005 m. liepos 28 d. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 8858, bei 2005 m. liepos 28 d. priėmimo–perdavimo aktu, notarinio registro Nr. 8860, ir 2007 m. kovo 23 d. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartimi, notarinio registro Nr. 1251.

177.

18Prokuroras teigė, kad ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus atlikusi matininkė nesivadovavo patvirtintu žemės reformos žemėtvarkos projektu, preliminariais žemės sklypų planais, žemės sklypų abrisais, ir kadastrinius matavimus atliko ne tomis pačiomis ribomis, kuriomis žemės sklypai buvo perduoti A. A. ir A. B., taip pakeisdama ginčo žemės sklypų ribas, pažeisdama Lietuvos respublikos žemės žemės reformos įstatymo (toliau – ir Žemės reformos įstatymas) 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą imperatyvų draudimą kadastrinių matavimų metu keisti vietovėje paženklintos privačios žemės sklypų ribas, dėl to žemė, kurioje buvo kelias, pateko privačion P. B. nuosavybėn.

198.

20Pareiškėjo teigimu, nors Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja suderino ginčo žemės sklypų planus, parengtus atliekant kadastrinius matavimus, patvirtindama, kad nenustatyta aplinkybių, trukdančių suderinti parengtus žemės sklypų planus, tačiau tai paneigia 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1547 „Dėl Šiaulių rajono Pakumulšių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ patvirtintas Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, 2001 m. lapkričio 30 d. surašyti ginčo žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktai, 2001 m. lapkričio 30 d. ginčo žemės sklypų abrisai, 2001 m. gruodžio 18 d. ginčo žemės sklypų planai.

219.

22Prokuroras nurodė, kad Įsakymas Nr.V-6516 ir Įsakymas Nr.V-6515, kuriais pakeisti ginčo žemės sklypų kadastro rodikliai, t. y. padidinant žemės sklypus valstybinės žemės, kurioje suformuotas kelias, sąskaita, prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies nuostatoms, todėl yra neteisėti. Po atliktų kadastrinių matavimų trečiasis suinteresuotas asmuo P. B. be teisinio pagrindo įgijo valstybinę žemę (0,19 ha ir 0,06 ha), kurioje buvo bendro naudojimo kelias, savo nuosavybėn, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 5 straipsniui, numatančiam žemės įsigijimo nuosavybėn būdus.

2310.

24Prokuroras teigė, kad viešasis interesas egzistuoja tais atvejais, kai sprendimai, veiksmai atliekami viešajame sektoriuje, ir kad tinkamas valstybės institucijų ir pareigūnų funkcijų vykdymas yra viešojo intereso dalis. Kiekvienas valstybės pareigūnas ir institucija privalo be jokių išlygų laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jeigu valstybės institucija ar pareigūnas pažeidžia įstatymą ar kitą teisės aktą, pakertamas piliečių pasitikėjimas valstybe, o kartu ir pažeidžiamas viešasis interesas ir prokuroras ne tik turi teisę bet ir privalo į tokį faktą reaguoti įstatymo nustatytomis priemonėmis. Šiuo pareiškimu yra ginamos ir pažeistos valstybės turtinės teisės, nes valstybei priklausantis žemės plotas, kuriame yra kelias, pateko privačion nuosavybėn.

2511.

26Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime prašė Prokuroro pareiškimą tenkinti.

2712.

28Atsakovas nurodė, kad Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte, patvirtintame Šiaulių apskrities viršininko 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1574, ginčo žemės sklypuose buvo suprojektuotas bendro naudojimo kelias. Kelio plotas Žemės sklype Nr. 152 buvo 0,06 ha, šis plotas nebuvo įskaičiuotas į bendrą žemės sklypo plotą, žemėnauda šioje vietoje priklausė valstybei. Žemės sklype Nr. 116 valstybei priklausančio įsiterpusio kelio užimamos žemėnaudos plotas sudarė 0,19 ha. 2001 m. lapkričio 30 d. parengtuose ginčo žemės sklypų abrisuose 4 metrų pločio kelias taip pat buvo pažymėtas, o Žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktų, sudarytų 2001 m. lapkričio 30 d., 3 punkte buvo nurodyta, kad žemės sklypuose yra įsiterpusi kitiems asmenims (valstybei) priklausanti žemė – keliai. Žemės sklypų planuose, parengtuose 2001 m. gruodžio 18 d. atliekant preliminarius matavimus, sutartiniais ženklais buvo nurodyta, kad kelias į žemės sklypo plotą neįskaičiuotas.

2913.

30Atsakovas paaiškino, jog P. B. prašymu tuometinio valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto Šiaulių filialo matininkė atliko ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus (žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktai surašyti 2009 m. spalio 28 d.) nesivadovaudama patvirtintu žemės reformos žemėtvarkos projektu, preliminariais žemės sklypų planais, žemės sklypų abrisais, kadastrinius matavimus atliko ne tomis pačiomis ribomis, kuriomis žemės sklypai buvo privatizuoti ir tokiu būdu savo neteisėtais veiksmais padėjo P. B. užimti valstybei nuosavybės teise priklausančią žemę toje vietoje, kur buvo kelias, nesant jokio sandorio, teritorijos suplanavimo dokumento. Kelio Žemės sklype Nr. 116 iš viso neliko, o kelias, buvęs Žemės sklype Nr. 152, buvo įbraižytas kitoje vietoje, prie griovio. Šiaulių apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šiaulių rajono žemėtvarkos skyriaus vedėja patvirtino neteisingai atliktus ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus 2009 m. gruodžio 8 d. pasirašydama planuose ir žemės sklypų paženklinimo–parodymo aktuose.

3114.

32Atsakovas nurodė, jog 2015 m. birželio 22 d. V. G. skunde buvo nurodyta, kad P. B. panaikino bendro naudojimo kelią, kuris anksčiau buvo naudojamas patekti į sodybą. Šiaulių rajono savivaldybės administracija 2015 m. birželio 19 d. raštu Nr. S-1218 (3.19) nurodė, kad Šiaulių rajono ( - ) kaime nebuvo parengta jokių teritorijų planavimo dokumentų ar techninių projektų, kuriais būtų buvęs panaikintas bendras kelias į ( - ) k. 10 esančią sodybą.

3315.

34Atsakovo manymu, atsižvelgiant į tai, kad kadastro duomenis nustatė pažeidžiant įstatymo normas valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto (dabar VĮ Valstybės žemės fondas) matininkė, VĮ Valstybės žemės fondas turi būti įtraukiamas suinteresuotu asmeniu, nes jam galėtų kilti pareiga atlyginti žalą, atlikti ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus vadovaujantis teisės aktais.

3516.

36Trečiasis suinteresuotas asmuo P. B. atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

37II.

3817.

39Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu atmetė Prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą.

4018.

41Įvertinęs ginčo pobūdį bei tai, kokius duomenis Šiaulių apygardos prokuratūrai pateikė NŽT Šiaulių skyrius, teisėjų kolegija darė išvadą, jog tik gavus medžiagą iš NŽT pareiškėjas turėjo pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad gali būti pažeistas viešasis interesas. Teismas darė išvadą, jog pareiškėjas realizavo teisę kreiptis į teismą įstatymo nustatytais terminais.

4219.

43Įvertinęs byloje pateiktus duomenis teismas nustatė, kad tik išorinės ginčo žemės sklypų ribos buvo paženklintos riboženkliais, o 4 metrų kelias buvo nurodytas tik dokumentuose jo nepaženklinat riboženkliais, todėl sprendė, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, neleidžianti keisti vietovėje paženklintos privačios žemės, miško sklypų ribų vėliau atliekant kadastrinius matavimus, netaikytina privačiuose žemės sklypuose riboženkliais nepaženklintam valstybinės žemės sklypo 4 metrų pločio keliui.

4420.

45Pasisakydamas dėl liudytojos G. R. ir trečiojo suinteresuoto asmens P. B. nurodytos aplinkybės, jog į ginčo sklypų kadastrinių matavimų atlikimo vietą buvo atvykusi komisija, teismas nurodė, kad į bylą nebuvo pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kad minima komisija buvo sudaryta ir buvo atvykusi į ginčo sklypus atliekant 2009 m. kadastrinius matavimus.

4621.

47Teismas pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai), nenumato, kad matininkas, atlikęs kadastrinius matavimus ir nustatęs, kad faktinė situacija (šiuo atveju – faktiškai naudojamas kitas, „melioracijos“ kelias) neatitinka preliminariais matavimais (teritorijų planavimo dokumentuose) numatytų duomenų, galėtų pats, savo iniciatyva atlikti pakeitimus atsižvelgdamas į esamą (pakitusią) faktinę situaciją. Teismas priėjo prie išvados, kad skundžiami aktai priimti neatsižvelgiant į 2000 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1547 „Dėl Šiaulių rajono Pakumulšių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ patvirtintą Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, 2001 m. lapkričio 30 d. ginčo žemės sklypų ribų paženklinimo–parodymo aktus, 2001 m. lapkričio 30 d. ginčo žemės sklypų abrisus, 2001 m. gruodžio 18 d. ginčo žemės sklypų planus, todėl buvo pažeistas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 65 punktas.

4822.

49Teismas nurodė, kad ginčo kelias nėra įregistruotas, nėra įtrauktas į savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą, teismui nebuvo pateikta rašytinių įrodymų ar paaiškinimų teismo posėdyje, iš kurių būtų matyti, kad egzistuotų bendras (ir) kitų asmenų, ne tik V. G. interesas naudotis 2001 m. dokumentuose numatytu 4 metrų pločio keliu. Iš 2001 m. abriso (b. l. 20) matyti, kad numatytas 4 metrų kelias buvo skirtas privažiavimui prie V. G. (jo jau po 2001 metų įsigytos) sodybos. Aplinkybė, kad ginčijamais aktais patvirtinus 2009 metų kadastrinius matavimus ginčo sklypuose, V. G. nebuvo suvaržyta teisė privažiuoti prie jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo kitais, alternatyviais keliais, bylos nagrinėjimo metu nebuvo paneigta.

5023.

51Teisėjų kolegijos manymu, viešojo intereso pažeidimas dėl ginčo žemės sklypo ribų suformavimo turėtų būti svarstytinas tik tuo atveju, jei skundžiamais aktais patvirtintais kadastriniais matavimais būtų pažeidžiami visuomenės, visuomenės dalies, asmenų grupių ar asmenų interesai, turintys esminės reikšmės jų teisėms bei teisėtiems interesams.

5224.

53Nenustatyta, jog 0,25 (0,19 ha ir 0,06 ha) valstybinės žemės ploto inkorporavimas į Žemės sklypą Nr. 1 ir Žemės sklypą Nr. 2 sukelia ar sukels neigiamas pasekmes (žalą) valstybei, visuomenei ar jos daliai, įstatymų saugomiems teisiniams gėriams, todėl sprendė, kad skundžiamų administracinių aktų panaikinimas nėra būtina ir proporcinga priemonė viešajam interesui apginti.

5425.

55Trečiojo suinteresuoto asmens atstovui nepateiktus prašymo su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu, jo atstovo teismo posėdžio metu išreikšto prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo teismas nesprendė.

56III.

57

5826.

59Pareiškėjas Prokuroras apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimą panaikinti ir tenkinti Prokuroro, ginančio viešąjį interesą, pareiškimą. Apeliacinis skundas, be pareiškime išdėstytų aplinkybių, grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

6026.1.

61Atlikus kadastrinius matavimus pasikeitė ne tik ginčo žemės sklypų plotai, bet ir žemės sklypų ribos bei konfigūracija.

6226.2.

63Kadastriniai matavimai yra atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentus ir žemės sklypo planas turi atitikti teritorijų planavimo dokumento (žemėtvarkos projekto) duomenis. Tai, kad kelias per ginčo žemės sklypus egzistavo ir keliui skirta žemė nebuvo įskaičiuota į ginčo žemės sklypų plotą, patvirtina bylos medžiaga: Pakumulšių kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas, planai, abrisai.

6426.3.

65Teismas netinkamai aiškino ir taikė Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies normoje vartojamą sąvoką „vietovėje paženklintos ribos“. Negalima teigti, kad jei nebuvo riboženklio, reiškia nebuvo nustatyta riba. Atliekant kadastrinius matavimus, žemės sklypo ribos ne tik nustatomos atsižvelgiant į išlikusius riboženklius, bet ir paženklinami bei atliekami visų žemės sklypų elementų matavimo darbai – statinių, kelių pirminiuose dokumentuose preliminariais matavimais užfiksuotų ribų. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 32.1 punkte numatyta, kad nustatant žemės sklypo kadastro duomenis nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Taigi, ir atliekant kadastrinius matavimus, kurie turi būti atliekami tomis pačiomis ribomis, sklypas gali būti ženklinamas naujais riboženkliais, jei tai anksčiau nebuvo atlikta.

6626.4.

67Dėl žemės ploto, skirto keliui, perkėlimo į kitą vietą, dėl žemės perleidimo privačion nuosavybėn sprendžia ne matininkas ir ne komisija. Be to, apie komisiją proceso dalyviai jokių duomenų negalėjo pateikti. Valstybinė žemė privačion nuosavybėn negali būti perduota atliekant kadastrinius matavimus. Taip pat teisės aktai nenumato galimybės mainyti valstybinę žemę į fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantį lygiavertį žemės plotą.

6826.5.

69Prokuroras, kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo ne tik dėl to, kad valstybės institucijos priimti administraciniai aktai buvo priimti pažeidžiant teisės aktus, taip pakertant piliečių pasitikėjimą valstybe, bet ir dėl to, kad dėl šių teisės aktų pažeidimo valstybė prarado turtą – 0,25 ha žemės. Taigi pareiškimu yra ginamos ir pažeistos valstybės turtinės teisės. Šiuo konkrečiu atveju nėra svarbi aplinkybė, ar kelias įtrauktas į vietinės reikšmės kelių sąrašą, ar egzistavo kitų asmenų, ne tik V. G., interesas naudotis keliu. Neteisėtų ginčijamų administracinių aktų pagrindu valstybė prarado 0,25 ha žemės plotą taip padarant valstybei žalą, todėl teismas nepagrįstai šią konkrečią situaciją susiejo su vieno asmens interesu naudotis privažiavimu prie sodybos.

7026.6.

71Asmuo, įgydamas žemę, privalo elgtis apdairiai ir rūpestingai bei žinoti ir vykdyti įstatymų reikalavimus. P. B. žinojo ar privalėjo žinoti, kad per įgytus žemės sklypus einantis kelias, keliui skirta žemė, neįskaičiuota į jo įsigytus žemės sklypus, todėl jis negalėjo turėti teisėtų lūkesčių dėl 0,25 ha žemės ploto, skirto keliui, įgijimo. Ginčijami administraciniai aktai buvo priimti pažeidžiant imperatyvias aukštesnės galios teisės ūktų normas, todėl nėra pagrindo teigti, kad neteisėtų sprendimų pagrindu gali susiformuoti teisėti lūkesčiai.

7227.

73Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį tenkinti. Apeliacinis skundas, be atsiliepime į Prokuroro pareiškimą išdėstytų motyvų, grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

7427.1.

75Nagrinėjamoje byloje teisiškai nereikšminga aplinkybė, prie kokių sodybų buvo galima privažiuoti ginčo keliu, ar jis faktiškai buvo naudojamas, o svarbu tai, kad valstybinė žemė nebuvo perleista P. B. Žemės reformos įstatymo 5 straipsnyje nurodytais būdais, todėl ginčijami įsakymai pažeidžia imperatyvias teisės normas, jais nepagrįstai buvo įteisintos P. B. nuosavybės teisės į valstybei priklausančią žemėnaudą.

7627.2.

77Palyginus 2009 m. parengtus ginčo žemės sklypų planus su 2001 m. parengtais ginčo žemės sklypų planais, matyti, kad abiejų žemės sklypų ribos pasikeitė. Toje vietoje, kur Žemės sklype Nr. 116 buvo kelias, jo neliko, o kelias, buvęs Žemės sklype Nr. 152, buvo įbraižytas kitoje vietoje, prie griovio, ½ griovio, priklausiusio P. B. Žemės sklype Nr. 152, buvo palikta valstybei, nesant jokio sandorio.

7827.3.

79Teismas neteisingai sprendė, jog riboženkliais nepaženklinto kelio panaikinimas Žemės sklype Nr. 116 ar jo perkėlimas į kitą vietą Žemės sklype Nr. 152 negali būti vertinamas kaip matavimas ne tomis pačiomis ribomis, t. y. kaip Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio 3 dalies pažeidimas.

8028.

81Trečiasis suinteresuotas asmuo P. B. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

8228.1.

83Atsakovui Prokuroro pareiškime nurodytos aplinkybės buvo žinomos dar 2015 m. liepos 29 d., tačiau NŽT į prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo nesikreipė.

8428.2.

85Prokuroro pareiškimo tenkinimas nepagrįstai ribotų trečiojo suinteresuoto asmens teises. Jokio keliuko nėra, trečiasis suinteresuotas asmuo jau daug metų dirba ginčo žemės sklypus, tenkinus pareiškimą tektų dirbamą žemę paversti keliuku, o susiformavusį naują kelią, kuriuo naudojasi daug asmenų, paversti dirbama žeme.

8628.3.

87Trečiojo suinteresuoto asmens valdomų žemės sklypų plotas iš esmės nepakito. Kadastriniais matavimais nustatytas ginčo žemės sklypų plotas iš viso pakito tik 0,0025 ha (ne 0,25 ha, kaip nurodoma apeliaciniame skunde), tai atitinka teisės aktuose nustatytos galimos paklaidos ribas.

88Teisėjų kolegija

konstatuoja:

89IV.

9029.

91Nagrinėjamu atveju Prokuroras gindamas viešąjį interesą nurodo teisės aktų pažeidimus, kurie pareiškėjo manymu lėmė neteisėtą valstybei priklausančio kelio užimto ploto perdavimą trečiajam suinteresuotam asmeniui P. B.

9230.

93Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal ginčo pobūdį bei nustatytas faktines aplinkybes ginčo santykiams taikytinos teisės normos, nustatančios nuosavybės teisių garantijas, kurios ir lemia teisingą šio ginčo išsprendimą. Šio ginčo apimtyje vertinamas tik ginčo žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 kadastro rodiklių pakeitimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo teisėtumas, o ne jo reikšmė gretimiems žemės sklypams.

9431.

95Byloje nustatyta ir nėra ginčo, kad Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2002 m. sausio 25 d. sprendimais Nr. 31-13036 ir Nr. 31-13037 A. B. ir A. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į buvusio savininko J. B. nuosavybės teisėmis valdytą žemę ( - ) kaime (žemės sklypai Nr. 1 ir Nr. 2). Šie žemės sklypai vėliau buvo parduoti trečiajam suinteresuotam asmeniui P. B.

9632.

97Nagrinėjamoje byloje yra reikšminga, ar nuosavybės teisių atkūrimo metu A. B. ir A. A. nuosavybės teisių atkūrimui parengtą žemės sklypą buvo įskaičiuotas žemės plotas, užimtas kelio, kuris buvo nurodytas planuose preliminarių matavimų metų.

9833.

99Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad ginčo žemės sklypų kadastro duomenų Žemės naudojimo plotų eksplikacijoje ir žemės naudmenų plotų skaičiavimo lentelėje 2002 m. sausio 23 d. ginčo žemės sklypuose kelio užimtas plotas nėra nurodytas (I t., b. l. 26, 52).

10034.

101Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2007 m. balandžio 18 d. ir 2015 m. gruodžio 8 d. pažymėjimuose nurodoma, kad ginčo žemės sklypai suformuoti pagal preliminarius matavimus ir žemės naudmenų sudėtyje nėra nurodytas plotas užimtas kelio (I t., b. l. 43, 67).

10235.

103Įregistruotos registre naudmenų rūšys pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 6 punktą yra kadastro duomenys ir kol šie duomenys nėra nuginčyti yra privalomi atliekant žemės sklypų kadastrinius matavimus. Todėl valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto Šiaulių filialo matininkė privalėjo jais remtis ir negalėjo jų keisti, kol jie nėra pakeisti teisės aktų nustatyta tvarka.

10436.

105Įvertinus kadastriniais matavimais nustatytus duomenis apie ginčo žemės sklypų plotus matyti, kad ginčo žemės sklypų plotų pokyčiai neviršijo leistino matavimų paklaidos ribos. Pažymėtina, kad pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 1 priede įtvirtintas formules apskaičiuotos maksimalios ginčo sklypų plotų matavimo paklaidos: Žemės sklypo Nr. 1, kurio plotas iš 12,31 ha pakeistas į 123113 kv. m (t. y. plotas padidėjo 0,0013 ha), maksimali galima paklaida sudaro 0,2807 ha; Žemės sklypo Nr. 2, kurio plotas iš 1,48 ha pakeistas į 14812 kv. m (t. y. padidėjo 0,0012 ha), maksimali galima paklaida – 0,0365 ha (I t., b. l. 47, 71).

10637.

107Minėti įrodymai (šio nutarties 33–34, 36 punktai) patvirtina, kad A. B. ir A. A. buvo atkurtos nuosavybės teisės į žemę į vientisus žemės sklypus atitinkamai 12,31 ha ir 1,48 ha ploto ir preliminariuose matavimuose nurodyto kelio užimtas plotas 0,25 ha (atskiruose ginčo žemės sklypuose 0,19 ha ir 0,06 ha) faktiškai buvo įskaičiuotas į vientisų žemės sklypų plotą.

10838.

109Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir taikytinas teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs ginčui išspręsti reikšmingas aplinkybes turėjo pagrindą pripažinti, kad viešasis interesas šiuo atveju nėra pažeistas, todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis dėl viešojo intereso egzistavimo jų nekartoja. Kartu pažymėtina, kad nenuginčijus trečiojo suinteresuoto asmens P. B. nuosavybės teisių į įgytų žemės sklypų dydį bei naudmenų sudėtį jo nuosavybės teisės šio ginčo apimtyje turi būti ginamos. Todėl Šiaulių apskrities viršininkas pagal P. B. prašymą šioje byloje pareiškėjo ginčijamu 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V-6516 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) rodiklių pakeitimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo atlikus kadastrinius matavimus Šiaulių rajone“ ir 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr.V-6515 „Dėl žemės sklypo kadastro Nr. ( - ) rodiklių pakeitimo ir specialiųjų sąlygų nustatymo atlikus kadastrinius matavimus Šiaulių rajone“ teisėtai bei pagrįstai pakeitė ginčo žemės sklypų kadastrinius duomenis bei nustatė žemės naudojimo specialiąsias sąlygas.

11039.

111Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną pareiškėjo argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimo byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus (pareiškimo Nr. 16034/90), 61 p., 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją (pareiškimo Nr. 20772/92), didžiosios kolegijos 1999 m. sausio 21 d. sprendimas byloje Garcia Ruiz prieš Ispaniją (pareiškimo Nr. 30544/96); Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).

11240.

113Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė teisingą ir pagrįstą sprendimą atmesti Prokuroro pareiškimą, konstatuotina, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos priimto sprendimo nėra pagrindo.

11441.

115Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 86 straipsnio reikalavimus, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

116Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

117Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, apeliacinį skundą atmesti.

118Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

119Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroras, ginantis viešąjį... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities... 9. 3.... 10. Prokuroras nurodė, kad 2002 m. sausio 25 d. Šiaulių apskrities viršininko... 11. 4.... 12. Pareiškėjas paaiškino, jog 2009 m. gruodžio 9 d. Įsakymu Nr.V-6516 buvo... 13. 5.... 14. Prokuroras nurodė, kad Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos... 15. 6.... 16. Pareiškėjas pažymėjo, jog P. B. ginčo žemės sklypai... 17. 7.... 18. Prokuroras teigė, kad ginčo žemės sklypų kadastrinius matavimus atlikusi... 19. 8.... 20. Pareiškėjo teigimu, nors Šiaulių apskrities viršininko administracijos... 21. 9.... 22. Prokuroras nurodė, kad Įsakymas Nr.V-6516 ir Įsakymas Nr.V-6515, kuriais... 23. 10.... 24. Prokuroras teigė, kad viešasis interesas egzistuoja tais atvejais, kai... 25. 11.... 26. Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime prašė Prokuroro pareiškimą... 27. 12.... 28. Atsakovas nurodė, kad Pakumulšių kadastro vietovės žemės reformos... 29. 13.... 30. Atsakovas paaiškino, jog P. B. prašymu tuometinio... 31. 14.... 32. Atsakovas nurodė, jog 2015 m. birželio 22 d. V. G. skunde... 33. 15.... 34. Atsakovo manymu, atsižvelgiant į tai, kad kadastro duomenis nustatė... 35. 16.... 36. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. B. atsiliepimo į... 37. II.... 38. 17.... 39. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimu... 40. 18.... 41. Įvertinęs ginčo pobūdį bei tai, kokius duomenis Šiaulių apygardos... 42. 19.... 43. Įvertinęs byloje pateiktus duomenis teismas nustatė, kad tik išorinės... 44. 20.... 45. Pasisakydamas dėl liudytojos G. R. ir trečiojo... 46. 21.... 47. Teismas pabrėžė, jog Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro... 48. 22.... 49. Teismas nurodė, kad ginčo kelias nėra įregistruotas, nėra įtrauktas į... 50. 23.... 51. Teisėjų kolegijos manymu, viešojo intereso pažeidimas dėl ginčo žemės... 52. 24.... 53. Nenustatyta, jog 0,25 (0,19 ha ir 0,06 ha) valstybinės žemės ploto... 54. 25.... 55. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovui nepateiktus prašymo su išlaidų... 56. III.... 57. ... 58. 26.... 59. Pareiškėjas Prokuroras apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos... 60. 26.1.... 61. Atlikus kadastrinius matavimus pasikeitė ne tik ginčo žemės sklypų plotai,... 62. 26.2.... 63. Kadastriniai matavimai yra atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentus ir... 64. 26.3.... 65. Teismas netinkamai aiškino ir taikė Žemės reformos įstatymo 21 straipsnio... 66. 26.4.... 67. Dėl žemės ploto, skirto keliui, perkėlimo į kitą vietą, dėl žemės... 68. 26.5.... 69. Prokuroras, kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo ne tik dėl to,... 70. 26.6.... 71. Asmuo, įgydamas žemę, privalo elgtis apdairiai ir rūpestingai bei žinoti... 72. 27.... 73. Atsakovas NŽT Šiaulių skyrius atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį... 74. 27.1.... 75. Nagrinėjamoje byloje teisiškai nereikšminga aplinkybė, prie kokių sodybų... 76. 27.2.... 77. Palyginus 2009 m. parengtus ginčo žemės sklypų planus su 2001 m. parengtais... 78. 27.3.... 79. Teismas neteisingai sprendė, jog riboženkliais nepaženklinto kelio... 80. 28.... 81. Trečiasis suinteresuotas asmuo P. B. atsiliepime į... 82. 28.1.... 83. Atsakovui Prokuroro pareiškime nurodytos aplinkybės buvo žinomos dar 2015 m.... 84. 28.2.... 85. Prokuroro pareiškimo tenkinimas nepagrįstai ribotų trečiojo suinteresuoto... 86. 28.3.... 87. Trečiojo suinteresuoto asmens valdomų žemės sklypų plotas iš esmės... 88. Teisėjų kolegija... 89. IV.... 90. 29.... 91. Nagrinėjamu atveju Prokuroras gindamas viešąjį interesą... 92. 30.... 93. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagal ginčo pobūdį bei nustatytas... 94. 31.... 95. Byloje nustatyta ir nėra ginčo, kad Šiaulių apskrities viršininko... 96. 32.... 97. Nagrinėjamoje byloje yra reikšminga, ar nuosavybės teisių atkūrimo metu 98. 33.... 99. Byloje pateikti duomenys patvirtina, kad ginčo žemės sklypų kadastro... 100. 34.... 101. Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialo 2007 m. balandžio 18 d.... 102. 35.... 103. Įregistruotos registre naudmenų rūšys pagal Lietuvos Respublikos... 104. 36.... 105. Įvertinus kadastriniais matavimais nustatytus duomenis apie ginčo žemės... 106. 37.... 107. Minėti įrodymai (šio nutarties 33–34, 36 punktai) patvirtina, kad 108. 38.... 109. Įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir taikytinas teisės aktų nuostatas,... 110. 39.... 111. Pažymėtina, jog teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama... 112. 40.... 113. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė... 114. 41.... 115. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 116. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 117. Pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį... 118. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 25 d. sprendimą... 119. Nutartis neskundžiama....