Byla e2-339-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Šiaulių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-449-569/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „RNDV Group“ ieškinį atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „RNDV Group“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovei Šiaulių rajono savivaldybės administracijai, vykdančiai viešąjį pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“, prašydama pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės 2017 m. spalio 20 d. sprendimą dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo bei 2017 m. spalio 31 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės nustatymo, laimėjusio pasiūlymo paskelbimo ir sutarties su laimėtoju sudarymo.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovę sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“, pirkimo Nr. 344548, procedūras ir uždrausti atsakovei sudaryti viešojo pirkimo sutartį, o jeigu ji sudaryta – sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą. Ieškovė nurodė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebūtų tinkamai užtikrintas ieškovės teisių gynimas, kas užkirstų kelią ieškovei toliau dalyvauti pirkimo procedūrose ir pretenduoti į pirkimo sutarties sudarymą. Laikinosios apsaugos priemonės nesukels žalos nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Pagal pirkimo sutarties projekto 6.1 punktą darbų terminas yra 24-i mėnesiai, todėl šiuo atveju neegzistuoja būtinybė kiek įmanoma skubiau sudaryt ir pasirašyti pirkimo sutartį. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pirkimo procedūros nusikeltų tik neilgam laikui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. lapkričio 9 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino.
 2. Teismas nustatė, kad šioje byloje prioritetas teiktinas viešajam interesui užtikrinti viešojo pirkimo teisėtumą, t.y. kad laimėjusiu nebūtų pripažintas pasiūlymas, tikėtina neatitinkantis viešojo pirkimo tikslų, kad būtų įsigytos tinkamos paslaugos. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirkimo objektas – Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai, nėra neatidėliotinos būtinybės, jo neįsigijimas skubos tvarka nesukels gyventojams realios žalos ir nepadarys neigiamos įtakos jų gerovei.
 3. Teismas sprendė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų vykdymo, perkančioji organizacija įvykdytų pirkimo procedūras ir sudarytų viešojo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu asmeniu bei iš jo įsigytų paslaugas dar iki teismo sprendimo byloje priėmimo. Pirkimo procedūros nusikels santykinai neilgam laikui ir tai iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui. Priešingai, nestabdant pirkimo procedūrų, priėmus ieškovei palankų teismo sprendimą ir panaikinus atsakovės sprendimus dėl imperatyvių teisės normų pažeidimo, turėtų būti sprendžiami klausimai dėl viešojo pirkimo sutarties pasekmių, restitucijos taikymo. Tokiu būdu iš esmės būtų apsunkintas teismo sprendimo įvykdymas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. teismo nutartį ir priimti naują sprendimą.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pirkimo objektui finansuoti yra gautos lėšos iš Valstybės investicijos programos (80 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų pastato rekonstrukcijai užbaigti) ir kurios turi būti įsisavintos iki 2017 m. gruodžio 31 d. Neįsisavintos lėšos bus grąžinamos į valstybės biudžetą, ir neaišku ar 2018 metais bus skirtos Šiaulių rajono savivaldybei.
 2. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 100 straipsniu, ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ir tokiu būdu apginti pažeistas teises, todėl atsakovė nesutinka, kad viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra vienintelė efektyvi priemonė ieškovei apginti jos pažeistas teises.
 3. Viešojo pirkimo rezultatas neabejotinai susijęs su viešuoju interesu – gimnazijos pastato, kuriame vykdomas mokinių ugdymas, rekonstrukcija Šiaulių rajone. Gimnazijos pastato rekonstrukcija vykdoma nuo 2017 metų pavasario. Gimnazijos pastate vykdomos formaliojo švietimo programos. Dėl užsitęsusių statybos darbų yra trukdomas ugdymo procesas, mokiniai neturi tinkamų sąlygų mokytis. Teismas nepagrįstai sureikšmino principą užtikrinti lygias galimybes tiekėjams dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikį racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas, nes ieškovė nepateikė prie ieškinio jokių įrodomų šiam principui pagrįsti. Ieškovė nesąžiningai siekia sustabdyti pirkimo procedūras bei sutarties sudarymą ir vykdymą.
 4. Viešojo intereso apsauga kyla iš reikalavimo atsakovei užtikrinti privalomojo formaliojo švietimo paslaugos teikimą bei mokinių saugumą, kai tame pačiame pastate vykdomi statybos darbai. Savivaldybei nevykdant valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos, kuri yra įtvirtinta Savivaldos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte („priešmokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavimas“) gali netekti valstybės biudžeto lėšų skirtų privalomam formaliajam švietimui.
 1. Ieškovė UAB „RNDV Group“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.
 2. Ieškovė atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Perkančioji organizacija nenurodė jokio teisės akto, iš kurio būtų matyti, kad pirkimui yra skirtos lėšos iš Valstybės investicijos programos. Perkančioji organizacija nenurodė jokio teisinio pagrindo (teisės akto ar sutarties nuostatos), kuriuo remiantis būtų galima teigti apie galimą finansavimo praradimą. Perkančioji organizacija apskritai nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima prieiti išvados apie galimybę prarasti pirkimui skirtas lėšas. Byloje nėra jokių įrodymų, kad projekto finansavimo, jo įgyvendinimo laikotarpis negali būti pratęstas ir kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas objektyviai nebūtų įmanomas.
 2. Perkančioji organizacija, skelbdama viešąjį pirkimą, privalėjo įvertinti tikimybę, kad dėl teisminių procesų pirkimo procedūros gali užtrukti.
 3. Tai, kad ieškovė turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo, negali paneigti būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamuoju atveju ieškovės galimybė pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo nėra ir negali būti pagrindas panaikinti teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, pirkimo sutarties sudarymas yra sustabdytas ir, akivaizdu, kad jokie statybos darbai pagal pirkimo sutartį negali būti net pradėti vykdyti. Šiuo atveju būtent dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių statybos darbai pagal pirkimo sutartį nevyksta, taigi ir mokymosi procesas negali būti trukdomas.
 5. Bet kuriuo atveju, anksčiau ar vėliau, statybos darbai pagal pirkimo sutartį vis tiek turės būti atliekami ugdymo proceso metu. Būtent nuo perkančiosios organizacijos darbo organizavimo priklauso, kaip bus organizuojamas mokymosi bei ugdymo procesas statybos darbų vykdymo metu. Pagal ieškovės turimus duomenis, perkančioji organizacija yra nurodžiusi, kad darbo dienomis iki 15.00 val. gali būti atliekami tik netriukšmingi statybos darbai. Atitinkamai pirkimo sutarties vykdymo metu būtent perkančioji organizacija turės pateikti nurodymus dėl statybos darbų vykdymo taip, kad statybos darbai netrukdytų mokymo procesui. Aplinkybės dėl statybos darbų įtakos mokymo procesui yra susijusios ne su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (ar netaikymu), bet su pirkimo sutarties vykdymu.
 6. Perkančioji organizacija į bylą nepateikė jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti, kad šiuo metu ji neturi galimybių tinkamai organizuoti ugdymo procesą. Ieškovės turimomis žiniomis, perkančioji organizacija visas reikiamas ir būtinas funkcijas šiuo metu atlieka, ugdymo ir mokymo procesai vyksta, todėl viešojo intereso pažeidimo nėra ir šiuo atveju.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str., CPK 4237 str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012 ir kt.).
 4. Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdo viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimo darbai“. Ieškovė ginčija perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jos pasiūlymą VPĮ 57 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu ir teigia, kad pagrindė savo neįprastai mažos kainos pasiūlymą, t.y. pateikė perkančiajai organizacijai detalius paskaičiavimus su kainos pagrindimu. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei.
 5. Pirmosios instancijos teismas, nenustatęs priežasčių, kurios sąlygotų neatidėliotiną ginčo pirkimo objektą sudarančių darbų atlikimą, skundžiamą sprendimą motyvavo viešuoju interesu užtikrinti pirkimo procedūrų teisėtumą, kad viešojo pirkimo sutartis nebūtų sudaryta su galimai neteisėtu pirkimo laimėtoju. Taigi teismas prioritetą šiuo konkrečiu atveju skyrė vertybei, susijusiai su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu bei racionaliu lėšų panaudojimu. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada.
 6. Kvestionuodama teismo išvadą, atsakovė atskirajame skunde nurodė, kad pirkimo objektui finansuoti yra gautos lėšos iš Valstybės investicijos programos (80 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų pastato rekonstrukcijai užbaigti).Pagal bendrąją įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę ta šalis, kuri teigia tam tikrų įrodinėtinų aplinkybių egzistavimą, turi pateikti jas patvirtinančius įrodymus (CPK 178 str.).Šiaulių rajono savivaldybės administracija, teigdama, kad šios lėšos turėjo būti įsisavintos iki 2017 m. gruodžio 31 d., jokių šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, kaip teisingai nurodė ieškovė, byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad projekto finansavimo laikotarpis, jei toks finansavimas iš tiesų suteiktas, negali būti pratęstas ir kad projekto įgyvendinimo laikotarpio pratęsimas objektyviai nebūtų įmanomas. Taigi atsakovė neįrodė aplinkybių dėl pirkimui skirto finansavimo ar jo praradimo.
 7. Atsakovė atskirajame skunde taip pat akcentuoja tai, kad dėl užsitęsusių statybos darbų yra trukdomas ugdymo procesas. Tačiau priešingai nei teigia atsakovė, šiuo atveju laikinosios apsaugos priemonės neįtakoja vykdomų statybos darbų proceso, o priešingai, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurių pagrindu pirkimo sutarties sudarymas yra sustabdytas, jokie statybos darbai nėra vykdomi. Atsakovės pateikti argumentai dėl statybos darbų vykdymo nesusiję sus atskirojo skundo dalyku, o yra susiję su pirkimo sutarties vykdymo sąlygomis. Todėl nuo perkančiosios organizacijos darbo (statybų proceso) organizavimo priklauso ugdymo proceso sklandumas ir nepertraukiamumas. Be to, šį savo teiginį dėl neva trukdomo ugdymo proceso perkančioji organizacija grindė deklaratyviais teiginiais, neparemtais jokiais konkrečiais įrodymais.
 8. Perkančioji organizacija ginčydama pirmosios instancijos teismo nutartį taip pat nurodo, kad ieškovė, vadovaudamasi VPĮ 100 straipsniu, turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo ir tokiu būdu apginti pažeistas teises. Lietuvos apeliacinės instancijos teismas ne kartą yra nurodęs, kad vien tai, jog teisės aktai suteikia ieškovei teisę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nereiškia, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1253-236/2016). Taigi galimybė pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo nėra pakankamas pagrindas panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, atsakovė, kvestionuodama pirmosios instancijos teismo nutarties pagrįstumą, iš esmės nepaneigė, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nesukels jokių neigiamų pasekmių nei perkančiajai organizacijai, nei viešajam interesui.
 9. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą teigti, kad ieškinio reikalavimai tikėtinai pagrįsti (CPK 144 str. 1 d.). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pasiūlymas, neįprastai mažos kainos pagrindimas, pretenzija, ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas, teismų praktika). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovei pateikus argumentais ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 10. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 11. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Šiaulių apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai