Byla 2FB-2735-545/2016
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.,

2sekretoriaujant A. Š.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo D. Č. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, -

Nustatė

4pareiškėjas D. Č. prašo iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą ir nurodo, kad atitinka Fizinių asmenų bankroto įstatymo 2 str. 2 d. nurodytą būklę: negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai yra suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias algas. Pareiškėjas nurodo, kad jo kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 287 391 Eur.

5Pareiškėjas nurodo, kad nuo 2008-04-17 pradėjo dirbti N. B. Finland PLC Lietuvos skyriuje vadovaujančiose pareigose. Pareiškėjas iš N. B. Finland PLC Lietuvos skyriaus paėmė 214 687,78 Eur kreditą. Už šią paskolą pareiškėjas įsigijo butą, adresu Šv. Stepono g. 5-37, Vilnius, likusią paskolos sumą pareiškėjas buvo numatęs skirti namo statyboms nuosavybės teise turėtame žemės adresu Pikutiškės, Avižienių k., Vilniaus raj. Paskolos gražinimo užtikrinimui pareiškėjas įkeitė bankui minimą turtą - butą bei žemės sklypą. Nuo 2010-09-16 bei 2010-09-20 Pareiškėjas pradėjo dirbti UAB „Metoil" ir UAB „Jontaura“. Nuo 2011-06-01 UAB „Metoil" ir UAB „Jontaura" sumažino pareiškėjui darbo užmokestį, o nuo 2011 m. pabaigos pareiškėjas minėtose įmonėse neteko darbo. Netekęs darbo ir 2012 m. būdamas bedarbis ir be pajamų, pareiškėjas pradėjo vėluoti mokėti paskolos įmokas. 2013-05-20 bankas nutraukė su pareiškėju paskolos sutartį ir pareikalavo grąžinti visą paskolos sumą, o to pareiškėjui nepadarius, antstolis pradėjo išieškojimą. Antstolis pardavinėja pareiškėjo butą už 62 094 Eur. Antstoliui realizavus visą bankui įkeistą turtą, pareiškėjas liks bankui skolingas dar 134 930 Eur. Pareiškėjas niekaip bankui neįstengs grąžinti, nes be šios skolos, Pareiškėjas dar turi grąžinti 3765 Eur skolos Kredito unijai Vilniaus taupomoji kasa, 12 210 Eur skolos grąžinti Nacionalinei kredito unijai, 9267 Eur skolos A. D., 40 862,80 Eur skolos AB Swedbank pagal skolos gražinimo sutartį, kuria pareiškėjas, kaip laiduotojas laidavo už savo mamą M. Z. Č., kad ji pasidengs savo įsipareigojimus AB Swedbank. Be to, Pareiškėjas turi ir kitų kreditorinių sumų. Nors pareiškėjas nuo 2013-01-10 įsidarbino VŠĮ Vilniaus logistikos centre, tačiau jo gaunamas atlyginimas „į rankas“ 1412 Eur, neleidžia padengti visų įsipareigojimų pareiškėjo kreditoriams. Apmokėti bankroto administravimo išlaidas ir tenkinti kreditorių reikalavimus, vykdant pareiškėjo bankroto procedūras, numatoma iš pareiškėjo darbo užmokesčio lėšų, taip pat lėšų, gautų pardavus pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą.

6Suinteresuotas asmuo N. B. AB, Lietuvoje veikiantis per N. B. AB Lietuvos skyrių, atsiliepime teismui nurodė, kad pareiškėjas per mėnesį siekia naudoti 1129,00 Eur sumą, o gaunamas pajamas nurodo 1412,00 Eur. Bankas nesutinka su prašomu patvirtinti būtinųjų mėnesinių išlaidų dydžiu. Pareiškėjo prašoma išlaidų suma siekiančiam bankrutuoti asmeniui nėra objektyviai pateisinama, nėra pagrįsta ir parodo, jog fizinio asmens bankrotas būtų neefektyvus, būtų pažeista skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyra. Kadangi pareiškėjas siekia bankrutuoti, jis turi atkurti savo mokumą, tačiau to negali ir negalės padaryti, jeigu iš esmės išleis viską, ką uždirba ir toliau gyvens nesiekdamas maksimaliai proporcingai dengti skolų. Dėl prašomų išlaidų nepagrįstumo pažymėtina tai, kad visiškai nesutiktina su pareiškėjo ketinimais net 290,00 Eur mokėti AB „Swedbank“ vykdant laidavimo prievolę už trečiuosius asmenis, kai tuo tarpu savo paties prisiimtų prievolių pareiškėjas nevykdo. Tokiais veiksmais, kuomet pareiškėjas pats subjektyviai pasirenka vykdyti vieną prievolę kito skolininko kreditoriui, tačiau savo kreditoriams skolų nemažina, yra pažeidžiamas kreditorių lygiateisiškumo principas. Pareiškėjo nurodyta informacija apie patiriamas komunalines išlaidas yra neaktuali, kadangi įkeistas turtas, jau yra parduotas, todėl ir išlaidos negali būti siejamos su šiuo turtu. Išlaikymas vaikams buvo priteistas dar iki pareiškėjo kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo. Pareiškėjui įrodinėjant, kad jo finansinė padėtis yra bloga, pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti sumažinti priteistą išlaikymą, tačiau to nedaro. Sprendžiant iš to, kad abiejų vaikų išlaikymui yra priteista apie 400,00 Eur suma per mėnesį, manytina, jog tokia suma ketinančiam bankrutuoti asmeniui yra pernelyg didelė. Pareiškime pareiškėjas nenurodė, jog jam išlaidos būtų reikalingos dėl kokių nors specialių išimtinių poreikių ar pan., todėl pareiškėjui pilnai būtiniausiems poreikiams pakaktų kiek daugiau nei vienos minimalios algos, apie 400,00 Eur.

7Antstolis I. G. atsiliepime teismui nurodė, kad skolininko nesąžiningumą ir nenorą atkurti mokumą parodo faktas, kad nuo 2013 gruodžio mėn. vykdant skolos išieškojimą D. Č. savo noru neįmokėjo nei vieno lito/euro į antstolio depozitinę sąskaitą skoloms dengti, o ne vieną kartą skundė antstolio veiksmus, teikė antstoliui nušalinimą praėjus beveik metams nuo priverstinių vykdymo veiksmų atlikimo. Teismo prašo bylą nagrinėti pagal pateiktus ir ištirtus įrodymus.

8Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime nurodė, kad neprieštarauja fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui ir prašo teismo bylą nagrinėti pagal pateiktus ir ištirtus įrodymus.

9Suinteresuotas asmuo D. K. nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, todėl detaliau dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą nepasisakys.

10Suinteresuotas asmuo antstolė A. S. atsiliepime prašė teismo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

11Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. atsiliepimu prašė teismo D. Č. prašymą atmesti, nes Vilniaus apygardos teismas 2015-10-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2185-794/2015 konstatavo D. Č. nesąžiningumą.

12Suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM Druskininkų užkarda atsiliepimų teismui nepateikė, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

13Suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“, Nacionalinė kredito unija, A. D., D. Č., Kredito unija Vilniaus taupomoji kasa, UAB „Gelvora“, antstolio S. M. kontora, antstolės D. P. ir antstolio R. V. kontora atsiliepimų į pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo nepateikė.

14Pareiškimas netenkintinas.

15Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1 str. 1 d. nustatyta, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningo fizinio asmens mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 str. 8 d. nustatytų pagrindų (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis). Pagal FABĮ 2 str. 2 d., fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA). Nuo 2015-07-01 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta MMA yra 325 Eur. Kaip nurodė pareiškėjas jo įsiskolinimai sudaro 287 391 Eur, taigi įsiskolinimų suma atitinka reikalaujamą FABĮ 2 str. 2 d. reikalavimus. FABĮ 1 str. numatyta, kad fizinio asmens bankroto byla gali būti keliama tik sąžiningam fiziniam asmeniui. Pagal FABĮ 6 str. 8 d. 2 p., teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl LR CK 6.67 str. nurodytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitokių veiksmų, kurie LR CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais.

16Aktualioje teismų praktikoje, formuojamuose fizinių asmenų bankroto bylose, laikomasi pozicijos, jog fizinis asmuo gali būti pripažįstamas nesąžiningu ne tik tais atvejais, kai yra LR CK 6.67 str. numatyti pagrindai, bet ir tada, kai jis atlieka kitokius veiksmus, kurie LR CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais. LR CK 1.5 str. įtvirtintas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų taikymas. LR CK 1.5 str. l d. nustato, jog civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises ir atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Sąžiningumo principas teisėje reiškia asmens ar institucijos savybę, kurią interpretuoja teismai pagal objektyvumo ir subjektyvumo kriterijus. Subjektyvus vertinimas remiasi konkrečios situacijos galimybių ir gebėjimų įvertinimu, t. y. ar asmuo galėjo žinoti, kažką daryti ar nedaryti. Jei asmuo galėjo žinoti apie jam priklausančias pareigas, bet to nedarė, toks elgesys remiantis subjektyviu vertinimu bus traktuojamas kaip nesąžiningas. Tokiu būdu vertintinas asmens elgesys pagal objektyvus bei subjektyvus kriterijus (Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-147-640/2014).

17Nagrinėjamu atveju pareiškėjas D. Č. nurodo, kad vienintelės jo gaunamos pajamos yra darbo užmokestis, gaunamas dirbant VšĮ „Vilniaus logistikos centras“, kurį sudaro 1412 Eur suma atskaičius mokesčius. Pareiškėjas pateikia būtiniausių išlaidų paskaičiavimą mėnesiui: komunalinės išlaidos – 171 Eur, dukros D. Č. išlaikymui – 140 Eur, sūnaus D. Č. išlaikymui – 227,60 Eur, asmeniniams poreikiams – 300 Eur, sutarties su AB „Swedbank“ vykdymui – 290 Eur. Viso pareiškėjui reikalingos lėšos mėnesiui sudaro 1129 Eur. Vadinasi, kreditorių įsipareigojimams tenkinti lieka 283 Eur. Detalizuotos mėnesinės išlaidos, teismo manymu, neatitinka būtiniausių poreikių sąvokos. Teismo nuomone, įsipareigojimus vaikams būtina vykdyti, todėl išlaidos vaikų išlaikymui yra suprantamos. Tačiau 300 Eur, kurių pareiškėjas prašo asmeniniams poreikiams, yra nedetalizuoti ir gerokai viršija teismo supratimu būtinų išlaidų sąvoką. Teismo praktikoje, nagrinėjant fizinio asmens bankroto bylas, asmuo, siekdamas kuo greičiau įvykdyti įsipareigojimus kreditoriams, asmeniniams poreikiams prašo teismo patvirtinti 50-100 Eur, todėl manytina, kad prašomi 300 Eur yra gerokai per didelė suma. Pareiškėjo gaunamas atlygis gerokai viršija Lietuvos vidutinį atlyginimą, tačiau pareiškėjas nenori jo skirti savo įsipareigojimams vykdyti ir siekia didžiąją dalį atlygio pasilikti asmeniniams poreikiams. Iš bylos duomenų nematyti, kad pareiškėjas ėmėsi realių pastangų, siekdamas mažinti turimus skolinius įsipareigojimus. Tokie pareiškėjo veiksmai rodo, kad pareiškėjas ne negalėjo, o nenorėjo vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, todėl jis negali būti pripažintas sąžiningu FABĮ 1 str. 1 d. nuostatų prasme.

18Pareiškėjas prie būtinųjų išlaidų nurodo prašomus skirti 290 Eur sutarties, kuria laidavo už savo motiną, vykdymui. Teismui yra nesuprantama, kodėl pareiškėjas pirmiau nesiekia įvykdyti savų įsipareigojimų ir aukščiau kreditorių interesų iškelia trečiųjų asmenų interesus. Taip elgdamasis pareiškėjas yra nesąžiningas kreditorių atžvilgiu ir pažeidžia fizinio asmens bankroto tikslus ir paskirtį.

19Kaip nurodo pats pareiškėjas, jis neturi galimybių skirti lėšų skoloms dengti. Tokiam asmeniui, vadovaujantis teismų praktika, bankroto byla negali būti keliama, kadangi patvirtinus mokumo atkūrimo planą lėšų, skiriamų dengti įsiskolinimus kreditoriams, nebūtų, ir tai pažeistų FABĮ 1 str. 1 d. įtvirtintų įstatymo paskirtį - sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Iškėlus pareiškėjui bankroto bylą būtų neįmanoma užtikrinti kreditorių reikalavimų tenkinimo, mokumas nebūtų atkurtas užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, pasiekus teisingą skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra, mokumas būtų atkurtas tik nurašant pareiškėjo skolas, kas, neabejotinai, pažeistų kreditorių interesus.

20Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų atsiradimo pagrindą, skolininko elgesį su savo finansais teikia pagrindo išvadai, kad jis sąmoningai (kryptingai) leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, ar kitais būdais elgėsi itin nerūpestingai, konkrečiomis aplinkybėmis jo elgesį vertinant pagal protingumo ir teisingumo principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014). Nors teismas, vertindamas pareiškėjo argumentus ir pateiktus duomenis, nenustatė, kad pareiškėjas sąmoningai leido atsirasti skoloms ir tapti nemokiu, tačiau pareiškėjo elgesys kreipusis į teismą, laikytinas nesąžiningu. Tai, kad pareiškėjas skoliniams įsipareigojimams padengti nori skirti tik 283 Eur per mėnesį, nors uždirba 1412 Eur, rodo jo nenorą atsiskaityti su kreditoriais ir siekį išvengti įsipareigojimų, nurašyti skolas.

21FABĮ 5 str. 8 d. 5 p. numatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus šio įstatymo 10 straipsnio 1 d. 1, 2 ir 7 p. nurodytus atvejus. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO, Vilniaus apygardos teismas 2015-10-20 nutartimi panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-06-23 nutartį ir atsisakė iškelti D. Č. bankroto bylą. O jau 2015-11-05 (praėjus dviem savaitėms po Vilniaus apygardos teismo nutarties) Vilniaus miesto apylinkės teismas gavo naują pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Tai, kad D. Č. nesilaikė įstatymo numatyto termino ir vėl kreipėsi į teismą su analogišku prašymu, taip pat rodo jo nesąžiningumą.

22Teismas pakartoja Vilniaus apygardos teismo 2015-10-20 nutartyje išdėstytą informaciją: VSDFV pažyma tvirtina, jog pareiškėjas nedirbo nuo 2011 m. spalio mėn. iki 2013 m. Iš tos pačios pažymos matyti, jog pareiškėjo vidutinis darbo užmokestis už 2008 m. siekė apie 79585 Lt (7958 Lt/mėn.); 2009 m. – 106049 Lt (8837 Lt/mėn.); 2010 m. – 155214 Lt (12934 Lt/mėn.); 2011 m. iki spalio mėn. – 63450 Lt (7050 Lt)/mėn.; 2013 m. – 42134 Lt (3511 Lt/mėn.); 2014 m. iki spalio mėn. – 34552 Lt (3839 Lt/mėn.) (t. I, b. l. 11-18). Bankų sąskaitų išrašai tvirtina, jog pareiškėjo sąskaitoje Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 18 d. iš viso įplaukų buvo 9713,15 Lt, išlaidų – 10485,78 Lt; sąskaitoje Nr. ( - ) už tą patį laikotarpį buvo 107148,28 Lt įplaukų ir tiek pat išlaidų; sąskaitos Nr. ( - ) išrašai, pateikti už atskirus laikotarpius (2013-08-31 – 2013-08-31; 2013-09-01 – 2013-09-30; 2013-11-01 2013-11-30; 2013-12-01 – 2014-11-19), tvirtina, kad pareiškėjas jo vadovaujamos darbovietės jam pervedamą darbo užmokestį (iš viso 30095,49 Lt) pervesdavo J. Č. ir M. Z. Č., mokėjimo paskirtis – skolų grąžinimas; sąskaitoje Nr. ( - ) laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2014-11-19 iš viso įplaukų buvo 33248,29 Lt, išlaidų – 33455,09 Eur. Taigi, nors atsakovas tvirtina, kad nedirbo, tačiau kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo surinktos informacijos, pareiškėjo sąskaitoje matomos didelės pinigų įplaukos, kurios leistų pareiškėjui atsiskaityti su kreditoriais, tačiau dėl nežinomų priežasčių pareiškėjas pirmiausiai dengė motinos kreditorinius įsipareigojimus. Teismas, pritardamas apeliacinės instancijos teismo motyvams, nekartos kitų Vilniaus apygardos teismo nutartyje išdėstytų motyvų, kurie patvirtina D. Č. nesąžiningumą.

23Kaip jau buvo minėta, įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio asmens mokumą, užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi, sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai yra užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką fizinių asmenų bankroto bylose yra išaiškinta, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui turi būti vertinama ne tik įsipareigojimų ir turimo turto santykis, bet ir asmens finansinis pajėgumas (pagal jo gaunamas pajamas) per protingą laikotarpį įvykdyti finansinius įsipareigojimus. Teismų praktikoje pripažįstama, jog net jei asmens finansiniai įsipareigojimai didesni nei turimas turtas, tačiau gaunamos pajamos leidžia per protingą laikotarpį juos įvykdyti, tai reikštų, kad asmuo gali vykdyti skolinius įsipareigojimus. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuotina, jog bankroto bylos pareiškėjui iškėlimas neatitiks FABĮ paskirties, nes turėdamas didelius įsiskolinimus kreditoriams pareiškėjas elgiasi nesąžiningai savo kreditorių atžvilgiu: gaudamas didesnį nei vidutinį darbo užmokestį nesiekia didžiosios jo dalies skirti įsipareigojimams įvykdyti, o siekia didžiąją dalį pajamų skirti sau, nors turi visas galimybes vykdyti įsipareigojimus, todėl iškėlus pareiškėjui bankroto bylą būtų iškraipyta pareiškėjo kaip skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyra.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

25pareiškėjo D. Č., a.k. ( - ) pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo atmesti.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja R. B.,... 2. sekretoriaujant A. Š.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi pareiškėjo D. Č. pareiškimą dėl... 4. pareiškėjas D. Č. prašo iškelti jam fizinio asmens bankroto bylą ir... 5. Pareiškėjas nurodo, kad nuo 2008-04-17 pradėjo dirbti N. B. Finland PLC... 6. Suinteresuotas asmuo N. B. AB, Lietuvoje veikiantis per N. B. AB Lietuvos... 7. Antstolis I. G. atsiliepime teismui nurodė, kad skolininko nesąžiningumą ir... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM atsiliepime... 9. Suinteresuotas asmuo D. K. nurodė, kad neturi teisinio suinteresuotumo bylos... 10. Suinteresuotas asmuo antstolė A. S. atsiliepime prašė teismo bylą... 11. Suinteresuotas asmuo antstolė D. M. atsiliepimu prašė teismo D. Č.... 12. Suinteresuoti asmenys antstolis V. Č., Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie... 13. Suinteresuoti asmenys AB „Swedbank“, Nacionalinė kredito unija, A. D., D.... 14. Pareiškimas netenkintinas.... 15. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 1... 16. Aktualioje teismų praktikoje, formuojamuose fizinių asmenų bankroto bylose,... 17. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas D. Č. nurodo, kad vienintelės jo gaunamos... 18. Pareiškėjas prie būtinųjų išlaidų nurodo prašomus skirti 290 Eur... 19. Kaip nurodo pats pareiškėjas, jis neturi galimybių skirti lėšų skoloms... 20. Nesąžiningu pareiškėjas pripažintinas tuomet, jeigu duomenys apie skolų... 21. FABĮ 5 str. 8 d. 5 p. numatyta, kad teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 22. Teismas pakartoja Vilniaus apygardos teismo 2015-10-20 nutartyje išdėstytą... 23. Kaip jau buvo minėta, įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8... 25. pareiškėjo D. Č., a.k. ( - ) pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...