Byla e2-3980-837/2016
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui R. G

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Kapitalo valda“ ieškinį atsakovui R. G., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą kreditą, 9,04 Eur negrąžinto viršyto kredito limitą, 363,55 Eur nesumokėtas metines palūkanas, 24,32 Eur nesumokėtas padidintas metines palūkanas, 1124,19 Eur delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2016-05-12. Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė

4atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies(CPK 285 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.

7Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2006-05-24 pirminis kreditorius UAB „Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas sudarė lizingo kortelės su kredito limitu sutartį Nr. T605018412, pagal kurią ieškovas įsipareigojo kredituoti atsakovą 1000 Lt kredito limito sumai, o atsakovas įsipareigojo kiekvieną mėnesio paskutinę dieną pervesti į kreditoriaus sąskaitą 50 Lt dydžio sumą kredito 1000 Lt daliniam grąžinimui ir palūkanų mokėjimui kortelės galiojimo ir kredito limito termino padengimui, t.y. iki 2008-05-31. Sutartimi buvo susitarta, jog laiku nesumokėjus įmokos nustatytu mokėjimo terminu, kortelės gavėjas įsipareigojo mokėti 0,2 procento delspinigius nuo uždelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą sumokėti dieną, o už panaudotą kreditą įsipareigojo mokėti 13,99 proc. metines palūkanas, o viršijus kredito limito sumą – 30 proc. dydžio padidintas metines palūkanas. Atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, tuo pažeidė minėtą sutartį ir liko skolingas 289,62 Eur negrąžinto kredito ir 9,04 Eur negrąžinto viršyto kredito limito. 2009-03-04 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir ieškovas pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09/03/04-1 ir 2009-03-04 perdavimo – priėmimo aktą Nr. 939. Šios sutarties pagrindu ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atsakovą. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovui 2009-03-31 buvo išsiųstas pranešimas nurodytu adresu, tačiau atsakovas prievolės iki šiol neįvykdė.

8Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.63, 6.71, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievolę atsiskaityti su ieškovu nėra ir šalys teismui tokių įrodymų nepateikė (CPK 176–179 str.). Bylos duomenimis atsakovas skolos, palūkanų nesumokėjo iki šiol, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės neįvykdė.

9Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną, atsakovui laiku negražinus kredito, buvo skaičiuojami delspinigiai . Ieškovas, atsižvelgdamas į teismų praktiką, sumažino delspinigių dydį iki 0,05 %, už 3275 dienas, viso 1124,19 Eur delspinigių.

10Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (1124,19 Eur) yra žymiai didesni už pačią skolą (289,62 Eur), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 3275 dienas, bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 190,00 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 190,00 Eur delspinigių.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

12Ieškinys dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies (CK 6.37, 6.59, 6.63, 6.71, 6.210 str.). Iš atsakovo priteistinas 289,62 Eur negrąžintas kreditas, 9,04 Eur negrąžintas viršytas kredito limitas, 363,55 nesumokėtos metinės palūkanos, 24,32 Eur nesumokėtos padidintos metinės palūkanos, 190,00 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo R. G., a.k. ( - ) 289,62 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų 62 ct) negrąžinto kredito, 9,04 Eur (devynių eurų 04 ct) negrąžinto viršyto kredito limitą, 363,55 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt trijų eurų 55 ct) metines palūkanas, 24,32 Eur (dvidešimt keturių eurų 32 ct) padidintas metines palūkanas, 190,00 Eur (vieno šimto devyniasdešimt eurų 00 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (876,53 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 19,85 Eur (devyniolikos eurų 85 ct) žyminį mokestį - ieškovo UAB „Kapitalo valda“, į. k. 126308223, naudai.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Arvydas Jasonas, vadovaudamasis... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintą kreditą, 9,04... 3. Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto... 4. atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).... 5. Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių.... 7. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad 2006-05-24 pirminis kreditorius UAB... 8. Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais... 9. Remiantis sutartimi, kuriame numatyti 0,2 % dydžio delspinigiai už kiekvieną... 10. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 11. Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatyme numatytos 5... 12. Ieškinys dėl skolos, delspinigių, baudos, palūkanų priteisimo tenkintinas... 13. Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo R. G., a.k. ( - ) 289,62 Eur (dviejų šimtų... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 20. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...