Byla Iv-4229-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su A. K. skundu,

Nustatė

3A. K. 2010-12-01 teismui pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti: 1) 2008-05-07 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimą, išreikštą 2008-05-07 raštu Nr. (31-1.2)-1576- (3.31) „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo, gatvės rekonstrukcijos, įvažiavimų bei automobilių parkavimo vietų įrengimo valstybinėje žemėje“; 2) Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-08-13 patikrinimo aktą Nr. (100)-11.81-323.

4Taip pat pareiškėjas prašo atnaujinti terminą skundui paduoti. Paaiškina, kad Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2010-11-04 priėmus nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1254/2010 iškilo grėsmė, kad bus panaikinti visi vėlesni veiksmai ir sprendimai, kuriais vadovaudamosi institucijos vykdė ir užbaigė nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą. Nurodo, kad dėl to pagrįstai pripažintina, kad terminas kreiptis į teismą praleistas dėl svarbių priežasčių ir atnaujintinas.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d., jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (Administracinių bylų teisenos įstatymo 34 str. 1 d.).

6Prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti netenkintinas, skundą atsisakytina priimti.

7Iš skundo turinio ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad šiuo skundu ginčijamas 2008-05-07 Vilniaus apskrities viršininko administracijos sutikimas, išreikštas 2008-05-07 raštu Nr. (31-1.2)-1576-(3.31) „Dėl inžinerinių tinklų tiesimo, gatvės rekonstrukcijos, įvažiavimų bei automobilių parkavimo vietų įrengimo valstybinėje žemėje“, buvo panaikintas Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-07-14 sprendimu „Dėl sutikimo pripažinimo negaliojančiu“. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-08-13 patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-323 buvo panaikintas 2008-09-03 Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento sprendimu Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009-10-09 sprendimu administracinėje byloje Nr. I-1928-624/2009 pareiškėjų UAB „Junesta“ ir A. S. skundą patenkino iš dalies: Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2008-07-14 sprendimą panaikino, kitoje dalyje, kurioje prašyta panaikinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-09-03 sprendimą Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“, pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apeliacine tvarka priėmė 2010-11-04 sprendimą, kuriuo 2009-10-09 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą pakeitė - atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2008-09-03 sprendimą Nr. (100)-11.55-1061 „Dėl teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto pripažinimo negaliojančiu“ panaikino, likusią sprendimo dalį paliko nepakeistą. A. K. minėtoje administracinėje byloje buvo tretysis suinteresuotas asmuo.

9Apie šiuo skundu prašomus panaikinti sprendimus pareiškėjui buvo žinoma jau 2008 m. A. K. termino praleidimo skundui paduoti nurodomos aplinkybės negali būti laikomos objektyviomis, nuo pareiškėjo valios nepriklausančiomis, priežastimis. Tai, kad nustatytu terminu pareiškėjas nesikreipė į teismą yra jo pasirinktas elgesio variantas, t.y. subjektyvios priežastys. Atsižvelgiant į tai, kad A. K. nenurodo aplinkybių, kurias teismas galėtų laikyti objektyviomis, nėra pagrindo atnaujinti terminą skundui paduoti.

10Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p., atmetus pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti.

11Teisėjas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 8 p.,

Nutarė

14Atmesti A. K. prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą.

15Atsisakyti priimti A. K. skundą.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundus ir 2010-12-01 sumokėtą 133 Lt žyminį mokestį grąžinti A. K.

17Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai