Byla e2A-848-577/2016
Dėl administravimo sutarties pripažinimo negaliojančia

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Adminsta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Adminsta“ ieškinį atsakovams UAB „Castrade service“ ir M. K. dėl administravimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Adminsta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti 2012-08-22 Administravimo sutartį Nr. 20 bei jos teisinę registraciją VĮ Registrų centre negaliojančiomis. Nurodė, kad UAB „Adminsta“ yra 134,45 kv.m. negyvenamosios patalpos, esančios ( - ), savininkė. UAB „Castrade service“ ir M. K., veikdamas kaip daugiabučio gyvenamojo namo patalpų savininkų atstovas pagal 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartį 2012-08-22 sudarė Administravimo sutartį Nr. 20. Teigia, jog ieškovas neįgaliojo M. K. veikti ieškovo vardu, UAB „Adminsta“ nėra 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties dalyvė, taip pat minėto daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nėra priėmę sprendimo CK 4.85 str. nustatyta tvarka dėl sutarties su UAB „Castrade service“ sudarymo, todėl, pasak ieškovo, M. K. neturėjo teisės sudaryti Administravimo sutarties visų namo savininkų vardu. Sutartis pažeidžia ieškovo teises. Reikalavimą reiškia CK 6.227 str. pagrindu.

5Atsakovas UAB „Castrade Service“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti ir skirti ieškovui 20 000 Lt (5792,40 Eur) baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Atsiliepime nurodė, kad daugiabučio, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų dauguma, vadovaudamasi CK 4.83 str. 3 d., 2012-08-08 sudarė ir pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, kuria priėmė sprendimą pasirinkti naują administruojančią įmonę UAB „Castrade service“. Šia sutartimi buvo suteikti visi įgaliojimai pasirinktam atstovui dėl administravimo sutarties sudarymo. Pažymi, kad Jungtinės veiklos sutartis užregistruota Nekilnojamojo turto registre, nenutraukta, galiojanti ir nenuginčyta. Tai, kad butų savininkų sprendimas dėl 2012-08-12 Jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir M. K. suteiktų įgaliojimų, yra teisėtas, grindžia Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1704-734/2013 (Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-2393-590/2013).

6Atsakovas M. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, jog 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartimi patalpų ( - ), savininkai išreiškė valią nutraukti sutartį su ieškovu ir sudaryti sutartį su UAB „Castrade service“, o įgaliotasis asmuo sudaryti sutartį nurodytas M. K.. Pažymėjo, kad 2013-02-26 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime nurodyta, jog ieškovas neturi teisės reikšti reikalavimų dėl 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties nuginčijimo, o 2013-11-21 Vilniaus apygardos teismo nutartimi sprendimas dėl jungtinės veiklos sutarties teisėtumo paliktas galioti. Teismas sprendė, jog 2012-08-22 administravimo sutartis yra teisėta ir galiojanti. Kadangi ieškovo ieškinys dėl sandorio negaliojimo yra pareikštas kvestionuojant įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl jungtinės veiklos sutarties, teismas ieškinį atmetė. Pažymėjo, jog ieškovas nepateikė įrodymų, kad jo turimas nuosavybės teise patalpų plotas ( - ), pakeistų balsavimo rezultatus, nenurodė kas ir kaip pažeidė jo teises. Aplinkybės, kad ne ieškovas, o atsakovas UAB „Castrade service“ administruoja patalpas ( - ), teismas nelaikė pagrindu tenkinti ieškinį.

10III.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas UAB „Adminsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Nurodė, kad ieškovė, teikdama ieškinį savo interesus gynė išimtinai kaip patalpų daugiabučiame gyvenamajame name savininkė ir bendrojo naudojimo objektų bendraturtė, tačiau pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškinio dalyką ir pagrindą, nepagrįstai ieškinio reikalavimą vertino per ieškovės vykdomos veiklos prizmę, t.y. per daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorės veiklą, netinkamai aiškino teises normas (CK 4.85 str., CPK 3 str. 6 d. ir DNSBĮ 12 str. 1 d.), pateiktus įrodymus, nukrypo nuo teismų praktikos. Pažymėjo, jog klausimai dėl administravimo paslaugas teikiančio subjekto pasirinkimo ir sutarties su juo sudarymo buvo sprendžiami daliai savininkų (ir ieškovei) apie tai nežinant, nerengiant susirinkimo ir balsavimo, neišklausant kitų savininkų nuomonių. Apelianto įsitikinimu, sprendimas dėl visų savininkų interesų, priimtas nesilaikant CK 4.85 str. imperatyviai reglamentuotos sprendimų priėmimo tvarkos, negali įgyti CK 4.85 str. 6 d. numatytos galios, o jo pagrindu sudaryta sutartis yra negaliojanti. Mano, kad teismas tinkamai nevertino byloje esančių įrodymų, neišnagrinėjo bylos visapusiškai ir išsamiai, nurodė aplinkybes, kurios nebuvo ieškinio dalykas ir pagrindas. Vadovaudamasis CK 6.969 str. 1 d., apeliantas teigia, jog Jungtinės veiklos sutarties nepasirašę daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai negali būti pripažinti jungtinės veiklos dalyviais. Ieškovo įsitikinimu, namo bendrojo naudojimo objektus valdant 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, toliau sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų turi būti priimami laikantis CK 4.85 str. numatytų procedūrų. Nesant įstatymo ar poįstatyminio akto, konkrečiai reglamentuojančio daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymą jungtinės veiklos sutarties pagrindu, taikydamas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 12 str. 1 d. analogiją, mano, jog dėl bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas teikiančios įmonės pasirinkimo ir sutarties su ja sudarymo sprendimas privalo būti priimamas balsų dauguma visų namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. Teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas nepagrįstai CK 4.85 str. tvarka priimtam sprendimui prilygino pačią 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartį ir jos 3.1. p. nuostatas. Apelianto įsitikinimu, aplinkybė, ar apeliantės (ieškovės) turimas balsas matematiškai skaičiuojant galėtų pakeisti sprendimą, nėra esminis, kadangi tinkamas sprendimų priėmimo tvarkos laikymasis tai ne tik balsavimas ir balsų suma, tačiau taip pat ir galimybė pasisakyti, siūlyti papildomas kandidatūras, teikti lyginamąsias kainų analizes ir pan., kas galėtų reikšmingai įtakoti balsavimo rezultatus. Atkreipė dėmesį, kad apeliantė šioje byloje 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties neginčija, jos teisėtumo, įsiteisėjusių teismų sprendimų nekvestionuoja ir nerevizuoja. 2012-08-22 Ieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad sprendimas sudaryti sutartį su paslaugų teikėju turėjo būti priimamas balsų dauguma visų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu CK 4.85 str. nustatyta tvarka. Pažymi, kad teismo minimose bylose 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties atskiros nuostatos, tame tarpe ir 3.1. punktas, kuriuo M. K. įgaliotas pasirašyti sutartį su UAB „Castrade service“, nebuvo ginčijamos, analizuojamos ir vertinamos. Pasak apelianto, 2012-08-22 administravimo sutartis tiesiogiai susijusi su ieškovo teisėmis ir interesais, todėl sutarties pasirašymo aplinkybės turi būti vertinamos atskirai nuo jungtinės veiklos sutarties pasirašymo. Mano, jog ginčijant 2012-08-22 administravimo sutartį tuo pagrindu, kad ji prieštarauja imperatyviai įstatymo normai bei, kad ją sudarydamas atstovas M. K. veikė be tinkamo įgaliojimo, t.y. nesant butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo, priimto CK 4.85 str. nustatyta tvarka. Jungtinės veiklos sutarties 3.1. punkto nelaiko butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir įgaliojimų M. K. veikti visų savininkų vardu suteikimu.

13Atsakovas UAB „Castrade Service“ prašo UAB „Adminsta“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto 2016-06-11 teismo sprendimą. Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, kad teismo sprendimais konstatuota, jog gyvenamojo namo, esančio ( - ), patalpų savininkų balsų dauguma buvo priimtas teisėtas sprendimas dėl 2012-08-12 Jungtinės veiklos sutarties sudarymo, kurios pagrindu sudaryta ir pasirašyta 2012-08-28 administravimo sutartis Nr. 20, todėl pasak atsakovo, nesuprantami apelianto pareiškimai, kad administravimo sutarčiai turėjo būti taikomos CK 4.85 str. normos. Pažymi, kad pavyzdinėje jungtinės veiklos sutartyje nurodoma, kad sutartis visam daugiabučiui namui įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja neterminuotai; taip pat numatytos įgalioto asmens teisės bei pareigos, tarp jų ir – sudaryti sandorius, susijusius su sutartyje nustatytų namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra, naudojimu ir kt. Apelianto pareiškimus dėl tų pačių aplinkybių, dėl kurių pateikė išaiškinimus tiek Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-26 sprendime, tiek Vilniaus apygardos teismas 2013-11-21 nutartyje, laiko nesuprantamais. Teismai atmetė visus argumentus, kad Jungtinės veiklos sutartis negalioja, nes ją pasirašė ne visi namo savininkai. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad sudarius Jungtinės veiklos sutartį, vėlesni sprendimai dėl administravimo sutarties turi būti priimami vadovaujantis CK 4.85 str. normomis. Teigia, jog laikantis CK 4.85 str. normų sudarius Jungtinės veiklos sutartį pasirinktam asmeniui suteikiami įgaliojimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir kt. Taip pat atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų įstatymo šioje situacijoje taikymu. Mano, kad ginčydama administravimo sutartį, ieškovė ginčija ir 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu buvo susitarta dėl administravimo. Teigia, kad ieškovė vėl pradėjo ginčą dėl to paties dalyko ir pagrindo, dėl ko buvo priimtas teismo sprendimas.

14Atsakovas M. K. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovui UAB „Adminsta“ nuosavybės teise priklauso 134,45 kv.m. bendro ploto negyvenamosios patalpos, esančios ( - ) (b.l. 116). Daugiabučio namo ( - ), savininkai 2012-08-08 sudarė Jungtinės veiklos sutartį (b.l. 101-108). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-26 sprendimu atmetė UAB „Adminsta“ ieškinį dėl 2012-08-08 jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia. Vilniaus apygardos teismo 2013-11-21 nutartimi minėtas sprendimas paliktas nepakeistas (b.l. 86-98). 2012-08-22 UAB „Castrade Service“ bei M. K., veikiantis kaip Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), patalpų savininkų atstovas, kuris pagal 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartį įgaliotas pasirašyti daugiabučio gyvenamojo namo administravimo sutartį, pasirašė Administravimo sutartį Nr. 20. Šia sutartimi UAB „Castrade Service“ įsipareigojo vykdyti pastato bendrojo naudojimo objektų, patalpų administravimą, eksploatavimą, priežiūrą, komunalinių paslaugų teikimą (organizavimą), bendrojo naudojimo inžinerinių tinklų sistemų priežiūrą ir kt. (b.l. 99-101). Tiek 2012-08-08 Jungtinės veiklios sutartis, tiek UAB „Castrade Service“ turto administravimas įregistruotas viešame registre (b.l. 110-112).

18Ieškovas, kaip patalpų, esančių ( - ), savininkas, kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančia 2012-08-22 Administravimo sutartį Nr. 20. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovas, nesutikdamas su teismo sprendimu pateikė apeliacinį skundą, kurį grindžia šiais argumentais: 1) teismas netinkamai įvertino ieškovės, kaip namo bendrojo naudojimo objektų bendraturtės, statusą ir nepagrįstai reikalavimą vertino per ieškovės vykdomos veiklos prizmę; 2) nepagrįstai Jungtinės veiklos sutartį prilygino daugumos patalpų savininkų sprendimui, priimtam CK 4.85 str. nustatyta tvarka; 3) teismas neturėjo pagrindo atmesti ieškinio motyvuodamas priimtais teismų sprendimais, kuriuose išspręstas ginčas dėl jungtinės veiklos sutarties teisėtumo, nes šios ir sprendime minimos bylos ratio decidendi yra visiškai skirtingi; 4) teismas nepagrįstai netaikė aktualių teisės normų (CK 1.80 str., CPK 3 str. 6 d., ir DNSBĮ 12 str. 1 d., CK 4.85 str. 4 d., 7 d.) ir nevertino ieškinio reikalavimo šių teisės normų pažeidimo/nepažeidimo kontekste.

19Apeliantas teigia, kad Administravimo sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, t.y. nesant atitinkamo butų ir patalpų savininkų sprendimo, priimto imperatyviai CK 4.85 str. nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija su tokiu apelianto argumentu nesutinka.

20Pažymėtina, kad pagal CK 1.80 str. įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms, t. y. vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą yra pastebėta, kad šiam sandorių negaliojimo pagrindui taikyti reikia nustatyti tokias sąlygas: pirma, kad teisės norma, kuriai prieštarauja sandoris, yra imperatyvi; antra, kad ginčo sandoris pažeidžia nurodytoje normoje įtvirtintą imperatyvą ir kad šio pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-432/2008).

21CK 4.85 str. 1 d. numatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo, taip pat dėl naujų bendrojo naudojimo objektų sukūrimo ir disponavimo jais klausimų, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip. Pagal šio straipsnio 4 dalį, butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai priimami butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime, prieš dvi savaites Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paskelbus apie susirinkimo sušaukimą ir jo darbotvarkę. Butų ir kitų patalpų savininkų sprendimai gali būti priimti ir nesušaukus susirinkimo, bet jiems raštu pareiškus savo nuomonę. Balsavimams raštu taikomi šiame straipsnyje nustatyti kvorumo ir sprendimui priimti reikalingo balsų skaičiaus reikalavimai. Balsavimo raštu tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija sprendimą (CK 4.85 str. 7 d.).

22Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Kasacinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad šios bendraturčių tarpusavio santykiams dėl jiems nuosavybės teise priklausančio objekto taikomos bendrosios taisyklės išimtis nustatyta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams. Tokių savininkų daugiabučiuose namuose paprastai yra daug, griežtas CK 4.75 straipsnyje nustatytos taisyklės taikymas pasunkintų bendro sutarimo priėmimą, todėl įstatyme įtvirtintos įvairios daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo formos (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2011, 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2012).

23CK 4.83 str. 3 d. numatyta, jog daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių.

24Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo ( - ), savininkai pasirinko vieną iš aukščiau nurodytų būdų, t.y. sudarė Jungtinės veiklos sutartį. Šios sutarties 3.1 punkte numatyta, jog jungtinės veiklos dalyviai sutinka, kad bus nutraukta gyvenamojo namo ( - ), bendro naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartis su administruojančia įmone UAB „Adminsta“ ir administruojančia įmone pasirinkta UAB „Castrade service“, su kuria bus pasirašyta bendro naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartis. Taigi, namo bendrojo naudojimo objektų tvarkymo bei priežiūros tvarką, šiuo atveju, nustatė savininkų sudaryta jungtinės veiklos sutartis. Jungtinės veiklos sutartyje taip pat numatyta, jog įregistruojant sutartį Registrų centre, šaukiant susirinkimus, atliekant visus kitus veiksmus, tikslu pakeisti administratorių, sudarant sutartį su nauju administratoriumi bei dėl administravimo sutarties sąlygų keitimo, atstovauja 112 buto savininkas M. K..

25Įvertinus šiuos duomenis, darytina išvada, jog apeliantas nepagrįstai teigia, kad M. K. neturėjo įgaliojimų viso namo savininkų vardu su UAB „Castrade service“ pasirašyti administravimo sutarties. Kadangi nuostatos dėl administravimo sutarties sudarymo su UAB „Castrade service“ įtrauktos į Jungtinės veiklos sutartį, t.y. ginčijama Administravimo sutartis sudaryta Jungtinės veiklos sutarties pagrindu, priešingai, nei nurodyta apeliaciniame skunde, šio ginčo nagrinėjimui yra reikšminga būtent tai, jog 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutartis yra galiojanti ir nenuginčyta. Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas ieškovo apeliacinį skundą civilinėje byloje Nr. 2A-2393-590/2013 pagal UAB „Adminsta“ ieškinį dėl 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties pripažinimo negaliojančia, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje atmetė apelianto argumentus, kad minėta sutartis negalioja, nes ją pasirašė ne visi gyvenamojo namo savininkai. Ši aplinkybė turi prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai, nepriklausomai nuo to, kad šį ieškinį ieškovas reiškė ne kaip bendrojo naudojimo objektų administratorė, o šių objektų bendraturtė. Apeliantas teigia, kad klausimai dėl administravimo paslaugas teikiančio subjekto pasirinkimo ir sutarties su juo sudarymo buvo sprendžiami daliai savininkų (ir ieškovei) apie tai nežinant, nerengiant susirinkimo ir balsavimo, tačiau dar kartą pabrėžtina, kad šis klausimas išspręstas sudarant Jungtinės veiklos sutartį, kurios, kaip nurodyta apeliaciniame skunde, ieškovas neginčija ir jos teisėtumo nekvestionuoja. Taigi, atsižvelgus į nurodytus motyvus, nėra jokio pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad ginčijama Administravimo sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas.

26Apeliantas taip pat nurodo, kad ginčijamame sprendime teismas netinkamai įvertino ieškovės, kaip namo bendrojo naudojimo objektų bendraturtės, statusą ir nepagrįstai reikalavimą vertino per ieškovės vykdomos veiklos prizmę. Teisėjų kolegija sutinka, jog ginčijamo teismo sprendimo motyvuojamoje dalyje pirmosios intsancijo teismas nepagrįstai nurodė, jog „Aplinkybė, kad ieškovas nesupranta kas parašyta LR CK 4.82- 4.85 str.str. normose ir teismo procesiniuose dokumentuose (b.l.86-98) yra savarankiškas pagrindas atmesti ieškinį, nes ieškovo teisės žinios neleidžia jam teikti viešųjų paslaugų gyventojams ir Vilniaus miesto savivaldybė negali ieškovo skirti administruoti patalpas“, todėl šie teismo argumentai šalintini iš teismo sprendimo. Tačiau pažymėtina, kad teismas vertino aplinkybes apie ieškovo turimo nuosavybės teise patalpų plotą, jo įtaką balsavimo rezultatams, todėl nėra pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad teismas netinkamai įvertino ieškovo statusą. Be to, teismas išvadą dėl 2012-08-22 administravimo sutarties teisėtumo padarė atsižvelgdamas į tai, kad įgaliotasis asmuo M. K. realizavo 2012-08-08 Jungtinės veiklos sutarties 3.1. punkto nutarimą. Tai, kad teismas pasisakė apie atsakovo vykdomą veiklą, nesudaro pagrindo pripažinti sprendimą neteisėtu ir panaikinti.

27Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teisėjų kolegija nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

28Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, jo naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimas paliktinas nepakeistas, o ieškovo apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Adminsta“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 5. Atsakovas UAB „Castrade Service“ su pareikštu ieškiniu nesutiko, prašė... 6. Atsakovas M. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 11 d. sprendimu ieškinį... 10. III.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas UAB „Adminsta“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 13. Atsakovas UAB „Castrade Service“ prašo UAB „Adminsta“ apeliacinį... 14. Atsakovas M. K. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovui UAB „Adminsta“ nuosavybės... 18. Ieškovas, kaip patalpų, esančių ( - ), savininkas, kreipėsi į teismą,... 19. Apeliantas teigia, kad Administravimo sutartis sudaryta pažeidžiant... 20. Pažymėtina, kad pagal CK 1.80 str. įtvirtintą teisės normą sandorio... 21. CK 4.85 str. 1 d. numatyta, kad sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų... 22. Bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir... 23. CK 4.83 str. 3 d. numatyta, jog daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams... 24. Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo ( - ), savininkai pasirinko vieną iš... 25. Įvertinus šiuos duomenis, darytina išvada, jog apeliantas nepagrįstai... 26. Apeliantas taip pat nurodo, kad ginčijamame sprendime teismas netinkamai... 27. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui,... 28. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismo priėmė teisėtą ir... 29. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą iš esmės...