Byla 2S-322-302/2011
Dėl profesionalių paslaugų tiekimo atlyginimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai:

2Rasa Gudžiūnienė, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžej Maciejevski,

3kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų S. J. ir G. J. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovų S. J. ir G. J. ieškinį atsakovams T. B., D. B. dėl profesionalių paslaugų tiekimo atlyginimo priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovai S. J. ir G. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovų T. B. ir D. B. solidariai lygiomis dalimis 30 000 Lt profesionalių atlygintinų paslaugų kainą.

6Atsakovai T. B. ir D. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

72010-05-24 nutartimi teismas bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje 2010-10-18.

8Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu LR CPK 296 str. 1 d. 5 punkto pagrindu.

9Teismas, nustatęs, kad į parengiamąjį teismo posėdį ieškovai neatvyko, teismo šaukimai įteikti tinkamai – abiems ieškovams, prašymų dėl bylos nagrinėjimo iki teismo posėdžio pradžios iš ieškovų negauta, atsakovės atstovas advokatas neprašė priimti sprendimo už akių, o ieškinį palikti nenagrinėtu, sprendė, kad vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 296 str. 1 d. 5 p. atsakovui neprašant priimti sprendimo už akių, teismas palieka ieškinį nenagrinėtu.

10Ieškovai atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, neatsižvelgdamas į paduotą prašymą ieškovui G. J. sergant, nepagrįstai nutarė ieškinį palikti nenagrinėtą, skubiai surašydamas nutartį. Ne dėl ieškovų kaltės teismas negavo laiku ieškovų prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl turėtų būti ištirtos prašymo įteikimo teisme laiko aplinkybės, nes priešingu atveju pažeidžiamos jų teisės diskredituojant teismą. Nurodo, kad nepasitiki teisėja R. K., nes jos nutartis akivaizdžiai šališka.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, bylos medžiagą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, priimta nepažeidžiant procesinės teisės normų, reglamentuojančių šalių neatvykimo į posėdį pasekmes (Civilinio proceso kodekso 246 str. 1 d.), ieškinio palikimą nenagrinėtu Civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 5 p. pagrindu, pagrindinių civilinio proceso principų, todėl nėra pagrindo jos naikinti atskirojo skundo argumentais.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, civilinė byla pagal ieškovų S. J. ir G. J. ieškinį atsakovams T. B. ir D. B. iškelta 2008-02-11 (b.l. 1). 2008-03-13 buvo priimtas sprendimas už akių, tačiau Vilniaus apygardos teismo 2008-08-07 nutartimi buvo panaikintas ir byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi teismo sprendimas už akių negalėjo būti priimtas nesant ieškovo prašymo, be to, byloje yra prieštaringi duomenys dėl tarp šalių buvusio ar nebuvusio susitarimo, dėl atsakovų tinkamo veikimo (neveikimo), todėl teismas turėjo vertinti ar buvo galimas teisingas bylos išnagrinėjimas be faktinių bylos aplinkybių tyrimo. Tęsiant bylos nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme, 2008-12-10 nutartimi buvo sustabdyta civilinė byla iki bus išspręsta kita civilinė byla, o 2009-05-22 nutartimi byla buvo atnaujinta ir paskirtas parengiamasis teismo posėdis 2009-06-10. 2009-06-02 nutartimi teismas patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukė, tačiau apskundus ją atskiruoju skundu, Vilniaus apygardos teismas 2010-05-10 nutartimi ją panaikino ir perdavė bylą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo nuo bylos nagrinėjimo iš esmės stadijos. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010-05-26 nutartimi priėmęs civilinę bylą savo žinion, paskyrė parengiamąjį teismo posėdį 2010-10-18 14.00 val., apie jo datą ir laiką bylos šalys informuotos tinkamai (b.l. 229-232). Į nustatytą dieną paskirtą parengiamąjį teismo posėdį atvyko atsakovas T. B. ir atsakovės D. B. atstovas, neatvyko ieškovai, teismas nurodė, kad neatvykimo priežastys nežinomos. Teismui sprendžiant klausimą dėl galimybės nagrinėti bylą parengiamajame teismo posėdyje neatvykus ieškovams, atsakovei, atsakovės atstovas prašė ieškinį palikti nenagrinėtą, posėdis baigtas 14.30 val. 2010-10-18 teismas priėmė skundžiamą nutartį, kuria ieškinį paliko nenagrinėtą. 2010-10-18 14.50 val. ieškovas G. J. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį, kadangi jis serga ir turi nedarbingumo pažymėjimą, kurį pateiks kito posėdžio metu (b.l. 236).

14Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis, reglamentuojantis šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes, 1 dalyje be visa ko numato, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis (neatvykimas dėl ligos, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose ir kt. panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis). Taigi įstatymas teismui palieka diskrecijos teisę spręsti ar nurodomos šalies ar jos atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastys yra svarbios. Pažymėtina, kad visais atvejais asmuo, norintis atidėti bylos nagrinėjimą, privalo ne vien nurodyti neatvykimo priežastį, bet ir įrodyti, kad neatvykimo priežastis yra svarbi, t. y. kad įprastomis pastangomis, kurias objektyviai dėtų sąžiningas, apdairus bylininkas, neatvykimo į posėdį priežasties nepavyktų pašalinti.

15Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai ieškovų ieškinį paliko nenagrinėtu Civilinio proceso kodekso 296 str. 1 d. 5 p. pagrindu, kadangi ieškovai, kaip to reikalauja procesinis įstatymas, neatvyko į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių ir iki teismo posėdžio pradžios nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą. Byloje nustatyta, kad ieškovo G. J. prašymas atidėti teismo posėdį buvo pateiktas po parengiamojo teismo posėdžio, todėl teismui priėmus procesinį sprendimą nagrinėjamoje byloje laikantis procesinės teisės normų reikalavimų, nebuvo teisinio pagrindo spręsti šio prašymo. Pasak apeliantų, turėtų būti tiriamos aplinkybės, susijusios su prašymo įteikimo teisme laiku, tačiau kolegija sprendžia, kad esant byloje įrodymams, patvirtinantiems, kad prašymas teisme buvo gautas po teismo posėdžio, t.y. 14.50 val., ir šiam prašymui esant užregistruotam registracijos žurnale 16.57 val., o teisėjo toks prašymas gautas kitą dieną po teismo posėdžio (b.l. 236), papildomai tirti šių aplinkybių nėra pagrindo, nes jos yra aiškios. Jie nurodo, kad abejoja teisėjos, priėmusios nutartį, nešališkumu, tačiau jokių argumentų, pagrindžiančių šį teiginį nepateikia, todėl kolegija tokį argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

16Kolegija taip pat pažymi, kad teismui nebuvo pagrindo tęsti bylos nagrinėjimo ir dėl tos priežasties, kad kitas ieškovas – S. J. taip pat neatvyko į teismo posėdį, neatvykimo priežastys teismui liko nežinomos, nes jokio prašymo šis ieškovui teismui iki posėdžio nepateikė.

17Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantais, kad pirmosios instancijos teismui grąžinta nagrinėti byla nagrinėjama pažeidžiant ieškovų teises, kadangi teismas, atlikdamas procesinius veiksmus šioje byloje, procesinės teisės normų nepažeidė, o esant įstatyme numatytoms sąlygoms, teisėtai ir pagrįstai priėmė skundžiamą nutartį, tuo tarpu, kaip matyti iš bylos medžiagos, patys ieškovai nepakankamai tinkamai ir sąžiningai naudojosi jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis ir rūpinosi kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, kas sukėlė jiems procesines teisines pasekmes.

18Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu neužkerta kelio asmeniui pakartotinai kreiptis į teismą laikantis Civilinio proceso kodekse nustatytos tvarkos (Civilinio proceso kodekso 298 straipsnis).

19Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 p.).

20Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tačiau šios išlaidos iš apeliantų nepriteistinos vadovaujantis ekonomiškumo principu, nes jų išieškojimo išlaidos viršys išieškomą sumą (Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 p., 92 straipsnis).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 straipsniais, kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Rasa Gudžiūnienė, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir... 3. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų S. J. ir... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovai S. J. ir G. J. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 6. Atsakovai T. B. ir D. B. atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. 2010-05-24 nutartimi teismas bylą paskyrė nagrinėti parengiamajame teismo... 8. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 18 d. nutartimi... 9. Teismas, nustatęs, kad į parengiamąjį teismo posėdį ieškovai neatvyko,... 10. Ieškovai atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti.... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, civilinė byla pagal ieškovų S. J. ir G. J.... 14. Civilinio proceso kodekso 246 straipsnis, reglamentuojantis šalių ir jų... 15. Kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai... 16. Kolegija taip pat pažymi, kad teismui nebuvo pagrindo tęsti bylos... 17. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantais, kad pirmosios instancijos... 18. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškinio palikimas... 19. Dėl nurodyto skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 20. Apeliacinės instancijos teismas turėjo 8,50 Lt išlaidų, susijusių su... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339... 22. Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 18 d. nutartį palikti...