Byla e2-7296-820/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant atsakovo atstovui advokatui Justui Viliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“ ieškinį atsakovui T. Š. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 5 577,62 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti iš atsakovo 3 103,09 EUR vartojimo kredito mokestį.

111.3.

12Priteisti iš atsakovo 2 477,23 EUR palūkanas.

131.4.

14Priteisti iš atsakovo 520,16 EUR delspinigius.

151.5.

16Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.

171.6.

18Priteisti iš atsakovo 29 procentų dydžio palūkanas nuo pagrindinės skolos sumos (5 577,62 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

191.7.

20Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

212.

22Ieškovas nurodė, jog 2017 m. spalio 27 d. tarp pradinio kreditoriaus BnP Finance, AB ir atsakovo buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 74098C40, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas sutartyje nurodyto dydžio kreditas. Atsakovas įsipareigojo grąžinti pradiniam kreditoriui gautą vartojimo kreditą ir sumokėti kredito mokestį sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 2017 m. gruodžio 28 d. pradinis kreditorius ir UAB „GELVORA“ sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 18-50-01, kurios pagrindu ieškovas perėmė pradinio kreditoriaus BnP Finance, AB reikalavimo teises į atsakovą. Atsakovas laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 21 d. iki 2019 m. kovo 3 d. sumokėjo 1 270 EUR sumą, daugiau sutartimi prisiimtų įsipareigojimų neįvykdė. Ieškovas siuntė atsakovui raginimą įvykdyti įsipareigojimus, tačiau skolos išieškojimas ikiteismine tvarka buvo nesėkmingas. Dėl šių priežasčių ieškovas prašo priteisti ieškiniu reikalaujamas sumas.

23II.

24Atsakovo atsikirtimų santrauka

253.

26Atsakovas T. Š. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

274.

28Atsakovas nurodė, jog ieškovo prie ieškinio pridėti įrodymai patvirtina, kad perimtas reikalavimas iš pradinio kreditoriaus BnP Finance, AB bei siųstame raginime nurodytas sudarytos Vartojimo kredito sutarties numeris nesutampa su realiai tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytos sutarties, todėl ieškovo ieškinys yra nepagrįstas.

295.

30Atsakovas teigia, kad ieškovas nepagrindė savo ieškinio reikalavimo, nepateikė Vartojimo kredito sutarties Nr. 74098c40, kurią pagal Reikalavimo perdavimo sutartį Nr. 18-50-01 ir Bylų priėmimo perdavimo aktą Nr. 07 perėmė ieškovas ir pradinio kreditoriaus.

316.

32Ieškovui nepagrįstai reiškiant reikalavimus silpnesnei sandorio šaliai – vartotojui, atsakovas prašo skirti ieškovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis 500 EUR dydžio baudą.

33III.

34Ieškovo dubliko santrauka

357.

36Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog ieškovo reikalavimas yra kilęs iš tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytos Vartojimo kredito sutarties Nr. R18960373, kurios pagrindu atsakovui 2017 m. spalio 27 d. buvo suteiktas 5 629,33 EUR dydžio kreditas. Ieškovas teigia, kad netikslus vartojimo kredito sutarties numeris buvo nurodytas dėl vartotojų duomenų perkėlimų pirminio kreditoriaus vidinėje duomenų bazėje ir dėl šių priežasčių pradinio kreditoriaus ir atsakovo sudarytai sutarčiai buvo suteiktas naujas identifikacinis kodas Nr. 74098c40.

378.

38Netiksli Vartojimo kredito sutarties sudarymo data buvo nurodyta ir atsakovui siųstame raginime, tačiau tiek iš ieškinio, tiek prie jo pridėtų rašytinių įrodymų matyti, jog pateikta Vartojimo kredito sutartis Nr. R18960373 ir Bylų priėmimo – perdavimo akte Nr. 07 prie reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 18-50-01 nurodyta Vartojimo kredito sutartis Nr. 74098c40 yra tas pats dokumentas, įrodantis kredito sutarties, iš kurios kilęs ieškinio reikalavimas, sudarymo faktą.

399.

40Dėl techninės klaidos nurodytas netikslus sutarties numeris negali būti laikoma piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis, nes ši klaida nesudaro pagrindo teigti, kad procesine teise yra naudojamasi akivaizdžiai ne pagal paskirtį.

41IV.

42Atsakovo tripliko santrauka

4310.

44Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškovo ieškinyje pareikštais reikalavimais dėl nurodytų sumų priteisimo.

4511.

46Atsakovas pripažįsta, kad nėra gražinęs ieškovui pagrindinės skolos, tačiau kaip vartotojas nesutinka su sutarties sąlygomis dėl vartojimo kredito mokesčio ir palūkanų dydžio.

4712.

48Atsakovo teigimu jam buvo suteiktas 5 629,33 EUR dydžio kreditas, o palūkanų suma 4 509,17 EUR, kuri negali būti laikoma protinga, pagrįsta ir neatitinka sąžiningos verslo praktikos reikalavimų pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalį. Atsakovo teigimu dalis sudarytos Vartojimo kredito sutarties sąlygų yra nesąžiningos, nėra aišku kokią tiksliai sumą sudaro bendra vartojimo kredito kaina. Todėl akivaizdu, kad atsakovui, kaip vartotojui, nebuvo suteikta tinkamai informacija apie esmines sutarties sąlygas, dėl ko atsakovas negalėjo tinkamai įvertinti vartojimo kredito kainos, prisiimamų įsipareigojimų apimties.

4913.

50Atsakovo nuomone teismui pripažinus sąlygas, apibrėžiančias bendrą vartojimo kredito kainą, bendros vartojimo kredito kainos metinę normą, palūkanas ir vartojimo kredito sumą yra pagrindinės, jų neatitiktis skaidrumo reikalavimui, jeigu jis lemia sąlygų nesąžiningumą, neleidžia išsaugoti vartojimo kredito sutarties, nes be šių sąlygų vartojimo kredito sutartis toliau negalėtų galioti. Todėl visa sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia ir turėtų būti taikoma restitucija. Kadangi atsakovas yra sumokėjęs ieškovui 1 270 EUR, iš atsakovo turėtų būti priteistina tik 4 379,33 EUR suma.

5114.

52Prašo teismo ex officio įvertinti Vartojimo kredito sutarties sąlygų nesąžiningumą ir atmesti ieškovo ieškinį dėl vartojimo kredito mokesčio ir palūkanų priteisimo, kadangi šios sąlygos nebuvo tinkamai atskleistos atsakovui, kaip vartotojui, prieš sudarant Vartojimo kredito sutartį. Teismas konstatuoja :

53V.

54Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

5515.

56Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

5716.

58Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

5917.

60Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių nustatyta, kad 2017 m. spalio 27 d. pradinis kreditorius BnP Finance, AB ir T. Š. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. R18906373, pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovui 5 629,33 EUR dydžio kreditą už 4 509,17 EUR palūkanų sumą, o atsakovas įsipareigojo kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas ir kitas sutartyje sulygtas įmokas mokėdamas kasmėnesines vienodos dydžio įmokas (po 187,75 EUR). Konstatuotina, jog šios sutarties pagrindu tarp šalių susiklostė kreditavimo teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.881 straipsnis).

6118.

62Ieškovo ieškinyje reikalavimai reiškiami dėl 5 577,62 EUR negrąžinto kredito dalies, 3 103,09 EUR vartojimo kredito mokesčio, 2 477,23 EUR palūkanų (29 proc. sutartinės palūkanos, remiantis sutarties 8.7 punktu, už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 12 d.) bei 520,16 EUR delspinigių (0,05 proc. dydžio delspinigiai, perduoti reikalavimo perleidimo sutartimi bei paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 12 d.).

6319.

64Pagal CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. 2017 m. gruodžio 28 d. BnP Finance, AB ir ieškovas UAB ,,GELVORA“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 18-50-01, pagal kurią 2018 m. birželio 4 d. bylų priėmimo-perdavimo aktu Nr. 7 prie minėtos sutarties, BnP Finance, AB perleido visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu ieškovui.

6520.

66Nagrinėjamu atveju ieškovas į teismo posėdį neatvyko, papildomų paaiškinimų dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytų aplinkybių nepateikė, t. y. nevykdė CPK 178 straipsnyje nustatytos įrodinėjimo pareigos, todėl teismas bylą nagrinėja pagal byloje esančius ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus, atsižvelgdamas į atsakovo paaiškinimus bei vadovaudamasis kasacinio teismo praktika.

6721.

68Atsakovas nesutinka su sudarytos vartojimo kredito sutarties esminėmis sąlygomis ir laiko jas nesąžiningomis. Teigia, kad visos esminės sutarties sąlygos jam nebuvo atskleistos, todėl jis negalėjo įvertinti prisiimtų įsipareigojimų apimties ir įvertinti, ar tokia vartojimo kredito paslauga geriausiai atitinka atsakovo, kaip vartotojo, interesus.

6922.

70Kasacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, jog sąlygų nesąžiningumą vartojimo sutartyse reglamentuoja CK 6.2284 straipsnis (buvęs CK 6.188 straipsnis), įgyvendinantis 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos Direktyvą 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (toliau – Direktyva 93/13/EEB) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-17-701/2018, 37, 38 punktai). CK 6.2284 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas sąrašas kriterijų, kuriems esant preziumuojama, kad sutarties sąlygos yra nesąžiningos. Be to, remdamasis CK 6.2284 straipsnio 3 dalimi, teismas gali pripažinti nesąžiningomis ir kitokias vartojimo sutarties sąlygas, jeigu jos atitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus; pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 2 dalyje nustatyta sutarties sąlyga nėra nesąžininga, tenka verslininkui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje e3K-7-4-611/2020, 27 punktas).

7123.

72Pažymėtina, kad pagal CK 6.2284 straipsnio 2 dalį galima tik tokių sąlygų sąžiningumo kontrolė, kurios nebuvo individualiai aptartos. Pagal CK 6.2284 straipsnio 4 dalį individualiai neaptartomis laikomos vartojimo sutarties sąlygos, kurių parengimui negalėjo daryti įtakos vartotojas, ypač jeigu tos sąlygos nustatytos iš anksto verslininko parengtoje standartinėje sutartyje. Pareiga įrodyti, kad tam tikra vartojimo sutarties sąlyga buvo aptarta individualiai, tenka verslininkui. Vertinant sutarčių sąlygas pagal bendrąjį nesąžiningumo kriterijų, visų pirma turi būti nustatyta, ar sutarties sąlygos iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą vartotojo nenaudai, palyginant sutartyje nustatytas sąlygas su įstatymo nustatytomis sutarčių sąlygomis. Jeigu sutartyje nustatytomis sąlygomis iš esmės nukrypstama nuo įstatymo nustatytų sutarčių sąlygų, atsiranda pagrindas konstatuoti esminį šalių teisių ir pareigų pusiausvyros pažeidimą vartotojo nenaudai. Tai konstatavus, būtina patikrinti, ar verslininkas, dorai ir teisingai veikdamas vartotojo atžvilgiu, galėjo pagrįstai tikėtis, jog vartotojas būtų sutikęs su tokia sąlyga, jei dėl jos būtų buvę atskirai derėtasi. Jeigu nėra pagrindo daryti išvados, kad vartotojas būtų su tokia sąlyga sutikęs, konstatuojamas sąlygos nesąžiningumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje e3K-7-4-611/2020, 28, 33 punktai).

7324.

74Nagrinėjamu atveju sudarytos Vartojimo kredito sutarties sąlygos dėl kredito suteikimo laikotarpio ir suteikiamo kredito sumos buvo aptartos individualiai, kitos sutarties sąlygos laikytinos neaptartomis individualiai, kadangi šalys dėl jų nesiderėjo, jos buvo parengtos pradinio kreditoriaus ir atsakovas sudarė sutartį dėl šių sąlygų prisijungimo būdu. Ieškovas šių atsakovo atsikirtimų neginčijo ir priešpriešinių įrodymų neteikė (CPK 178 straipsnis). Tačiau pripažinti visos sutarties sąlygų nesąžiningomis nėra pagrindo. Sutiktina su atsakovo argumentais, išdėstytais triplike, kad ieškovo paskaičiuota palūkanų norma, palyginti su suteikta kredito suma, yra per didelė ir sudaro daugiau nei 80 procentų suteiktos kredito sumos. Tokia palūkanų suma negali būti laikoma atitinkanti nei teisingumo, nei protingumo ir nei sąžiningumo kriterijų ir negali būti pripažįstama kaip sąžininga sąlyga vartotojo, kaip silpnesnės sutarties šalies, atžvilgiu.

7525.

76Aptardamas sutarties sąlygos nesąžiningumo aspektus, kasacinis teismas pasisakė, kad ar taikyti contra proferentem taisyklę, ar nesąžiningos sąlygos pasekmes, turi būti sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į sutarties sąlygos pobūdį ir iškilusį ginčą. Tam tikrais atvejais, kai sutarties sąlyga gali būti aiškinama vartotojo interesus užtikrinančiu būdu, siekiant efektyviai apginti vartotojo teises gali pakakti tik pritaikyti contra proferentem taisyklę. Dėl neskaidrios sąlygos nesąžiningumo pasekmių visų pirma turėtų būti sprendžiama atsižvelgiant į CK 6.2284 straipsnio 2 dalies 9 punktą, t. y. jeigu sąlygos neskaidrumas lemia tai, kad vartotojas neturi galimybės susipažinti su sutarties sąlyga iki sutarties sudarymo, tokiu atveju būtų pagrindas tokią sąlygą laikyti nesąžininga ir taikyti nesąžiningos sąlygos pasekmes. Tai būtų ypač aktualu, jei, pvz., sąlygos neskaidrumas kyla dėl to, kad vartotojui nebuvo suteikta esminė su sutartimi susijusi informacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje e3K-7-4-611/2020, 38 punktas).

7726.

78Vartojimo kredito įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus pareiga pateikti visą reikalingą informaciją siekiant apsispręsti dėl sutarties sudarymo. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad per protingą terminą, pakankamą susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties sudarymo vartojimo kredito davėjas ir, jei taikoma, vartojimo kredito tarpininkas, remdamiesi vartojimo kredito davėjo siūlomomis vartojimo kredito sąlygomis ir atsižvelgdami į vartojimo kredito gavėjo nurodytus prioritetus ir pateiktą informaciją, pateikia vartojimo kredito gavėjui informaciją tam, kad šis galėtų palyginti skirtingus pasiūlymus, siekdamas priimti informacija pagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo. Kaip minėta, ši informacija vartotojui turi būti pateikta per protingą terminą, kuris būtų pakankamas susipažinti su pateikiama informacija, iki vartojimo kredito sutarties sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje e3K-7-4-611/2020, 38 punktas). Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė duomenų, kiek laiko turėjo atsakovas susipažinti su esminėmis sutarties sąlygomis ir priimti sprendimą dėl sutarties sudarymo, t. y. ieškovas nevykdė CPK 178 straipsnyje nurodytos pareigos tinkamai. Remiantis atsakovo triplike bei teismo posėdžio metu atsakovo atstovo nurodytais argumentais, atsakovui nebuvo atskleista visa esminė informacija apie bendrą vartojimo kredito kainą, sutartyje nėra aiškiai nurodyta, kas sudaro bendrą vartojimo kredito kainą, kokią sumą jį sudaro. Konstatuotina, kad ieškovas neįrodė, jog atskleidė atsakovui visas sutarties sąlygas, kad atsakovas jas suprato vertinant pagal vidutiniškai protingo asmens sugebėjimus.

7927.

80Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ESTT pateikiamą Direktyvos 2008/48/EB nuostatų aiškinimą, išaiškina, kad vien vartojimo kredito gavėjo deklaracijos apie savo finansinę padėtį pateikimas vartojimo davėjui, šių deklaruotų duomenų nepatvirtinus tai pagrindžiančiais įrodymais, negali būti vertinamas kaip tinkamas vartojimo kredito davėjo pareigos įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą atlikimas. Be to, kadangi pagal įstatymą kreditingumo vertinimo pareiga tenka vartojimo kredito davėjui, šios pareigos tinkamo įvykdymo įrodinėjimo našta tenka vartojimo kredito davėjui. Pažymėtina, kad vartojimo kredito davėjo pareigos įvertinti kredito gavėjo kreditingumą netinkamas vykdymas sukelia atitinkama teisines pasekmes. Pagal Vartojimo kredito įstatymo (kreditų suteikimo metu galiojusios redakcijos) 8 straipsnio 6 dalį, kai vartojimo kredito davėjui netinkamai įvertinus vartojimo kredito gavėjo mokumą ne dėl vartojimo kredito gavėjo kaltės ir vartojimo kredito davėjo neįvertintos ar netinkamai įvertintos aplinkybės iš esmės lėmė pavėluotą įmokų mokėjimą, vartojimo kredito gavėjui netaikomos netesybos ir mokesčiai pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-4-611/2020, 65-66 punktai). Išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad nustačius faktą, jog vartojimo kredito davėjas neįvykdė Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos dėl vartojimo kredito gavėjo kreditingumo įvertinimo, kredito davėjui turi būti taikomos Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje (nuo 2016 m. vasario 1 d. galiojančios redakcijos 8 straipsnio 7 dalyje) įtvirtintos teisinės pasekmės. Kartu, kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į nustatytas vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, greta Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 6 dalyje nurodytų pasekmių gali būti mažinama vartojimo kredito kaina pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalį. Nors tik nuo 2016 m. vasario 1 d. galiojančios redakcijos Vartojimo kredito įstatymo 8 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, jog, be netesybų ir mokesčių pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui netaikymo, jeigu vartojimo kredito davėjas ne dėl vartojimo kredito gavėjo kaltės netinkamai įvertino vartojimo kredito gavėjo kreditingumą, vartojimo kredito gavėjui papildomai netaikomos ir palūkanos, tačiau toks įstatymo pasikeitimas nedraudžia mažinti vartojimo kredito kainos pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 3 dalį iki šio Vartojimo kredito įstatymo pakeitimo sudarytoms sutartims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2020 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-4-611/2020, 70-71 punktai).

8128.

82Ieškovas neįrodė, jog tinkamai atliko kredito gavėjo kreditingumo tikrinimą. Šią pareigą ieškovas turėjo ypač įvertinus, jog atsakovas imdamas kreditą de facto pinigų negavo, o pinigai buvo pervesti refinansuoti tris atsakovo kreditorinius įsiskolinimus, kurių atsakovas laiku nepadengė. Vien aplinkybė turėjo būti pagrindu ieškovui atidžiau ir giliau atlikti kredito gavėjo kreditingumo tikrinimą, tačiau ieškovas to nepadarė ir privalo prisiimti iš to kylančias pasekmes – mažintinos netesybos ir kredito kaina.

8329.

84Atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, 2018 m. gegužės 6 d. sutartis vienašališkai pradinio kreditoriaus buvo nutraukta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Atsakovas nevykdė paimtų kreditų dalinių grąžinimų, laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 1 d. (t. y. jau po sutarties nutraukimo) iki 2019 m. kovo 3 d. įmokėjo viso 1 270 EUR. ieškovo teigimu ši įmokėta suma buvo skirta daliniam suteikto kredito sumos bei vartojimo kredito kainos dengimui. Teismui pripažinus, kad sutarties sąlyga dėl skaičiuojamos palūkanų (vartojimo kredito kainos) sumos yra nesąžininga ir laikytina negaliojančia nuo sutarties sudarymo dienos bei ieškovui neįvykdžius kredito gavėjo kreditingumo tikrinimo, atsakovui nelieka prievolės mokėti nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi suteikta kredito suma. Tokiu atveju laikytina, kad atsakovo sumokėta 1 270 EUR suma yra skirta suteikto kredito dengimui, todėl likusi atsakovo negrąžinto kredito suma yra 4 359,33 EUR (5 629,33 EUR – 1 270 EUR). Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų tinkamai įvykdęs savo prievoles (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 4 359,33 EUR negrąžinto kredito suma (CK 6.63 straipsnis, 6.870 straipsnis, 6.873 straipsnis).

8530.

86Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 520,16 EUR delspinigius, kurių dalis buvo perduoti reikalavimo perleidimo sutartimi ir likusi delspinigių suma apskaičiuota taikant 0,05 proc. dydį už laikotarpį nuo 2019 m. birželio 15 d. iki 2019 m. gruodžio 12 d. Nagrinėjamu atveju šalių teisė susitarti dėl netesybų dydžio ribojama įstatymu – LR Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Todėl šiuo atveju ieškovui iš atsakovo, praleidusio terminą sutartinei prievolei įvykdyti, priteistini 0,05 proc. dydžio delspinigiai nuo negrąžinto kredito sumos už 180 dienų laikotarpį – 392,34 EUR (4 359,33 EUR X 0,05 proc. X 180 k. d.).

8731.

88Naujai formuojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad tinkamo atlygintinės paskolos sutarties vykdymo atveju paskolos davėjas gali pagrįstai tikėtis atgauti paskolintą pinigų sumą ir gauti atitinkamą užmokestį – mokėjimo (pelno) palūkanas, kurios turi būti sumokėtos paskolos gavėjo per sutarties galiojimo laikotarpį. Kreditoriaus reikalavimas dėl mokėjimo (pelno) palūkanų priteisimo yra reikalavimas įvykdyti sutartinę prievolę natūra, darytina išvada, jog šis reikalavimas kreditoriaus negali būti reiškiamas po sutarties nutraukimo, kadangi tai neatitinka bendrųjų sutarties nutraukimo teisinių padarinių, įtvirtintų CK 6.221 straipsnyje, pagal kuriuos sutarties nutraukimas atleidžia abi sutarties šalis nuo tolimesnio sutartinių prievolių vykdymo, o šalis iki tol siejęs sutartinis teisinis santykis keičiamas sutartinės atsakomybės teisiniu santykiu. Šio aiškinimo nekeičia ir tai, jei šalys bus sutartyje nustačiusios sąlygą, kad pelno palūkanos mokamos iki paskolos grąžinimo, nes tokia sutarties sąlyga, kaip ir kitos, kaip nurodyta pirmiau, nutraukus sutartį, nustoja galioti. Kadangi kreditoriaus reikalavimas sumokėti pelno palūkanas yra reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, pelno palūkanoms netaikomos netesybų mažinimą reglamentuojančios teisės normos, taip pat draudimas šias palūkanas priteisti kartu su netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-75-823/2020). Vadovaujantis aukščiau nurodytu išaiškinimu ir atsižvelgiant į tai, kad tarp pradinio kreditoriaus BnP Finance, AB ir atsakovo T. Š. sudaryta Vartojimo kredito sutartis buvo nutraukta 2018 m. gegužės 6 d., ieškovo reikalavimas priteisti 2 477,23 EUR palūkanų (29 proc. sutartinės palūkanos, remiantis sutarties 8.7 punktu, už laikotarpį nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 12 d.), t. y. po ginčo sutarties nutraukimo, atmestinas.

8932.

90Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad paskolos (kredito) sutartį nutraukus prieš terminą kreditorius įgyja teisę reikalauti taikyti skolininkui civilinę atsakomybę: reikalauti sutartyje ar įstatyme nustatyto dydžio kompensuojamųjų palūkanų iki visiško paskolos sumos grąžinimo, taip pat reikalauti dėl pagal nutrauktą paskolos (kredito) sutartį negautų mokėjimo (pelno) palūkanų, kaip kreditoriaus negautų pajamų, atlyginimo, tačiau šiuo atveju ieškovė tokių reikalavimų byloje nereiškė.

9133.

92Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (4 751,67 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis).

9334.

94Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

95Dėl bylinėjimosi išlaidų

9635.

97Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.). Patenkinta 41 procentas ieškinio reikalavimų, todėl šia proporcija dalintinos bylinėjimosi išlaidos.

9836.

99Ieškovas sumokėjo 263 EUR žyminio mokesčio. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovo priteistina 107,83 EUR bylinėjimosi išlaidų.

10037.

101Atsakovas patyrė 665,50 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Įvertinus patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų proporciją, atsakovui iš ieškovo priteistina 392,65 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas.

10238.

103Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

104tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui UAB „GELVORA“ (į. k. 125164834) iš atsakovo T. Š. (a. k. ( - ) 4 359,33 EUR (keturis tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt devynis eurus ir 33 euro centus) negrąžinto kredito, 392,34 EUR (tris šimtus devyniasdešimt du eurus ir 34 euro centus) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 4 751,67 EUR (keturių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimt vieno euro ir 67 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2020 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 107,83 EUR (vieną šimtą septynis eurus ir 83 euro centus) bylinėjimosi išlaidų. Priteisti atsakovui T. Š. (a. k. ( - ) iš ieškovo UAB „GELVORA“ (į. k. 125164834) 392,65 EUR (tris šimtus devyniasdešimt du eurus ir 65 euro centus) išlaidų, patirtų advokatų pagalbai apmokėti. Atmesti ieškinį likusioje dalyje. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 5 577,62 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti iš atsakovo 3 103,09 EUR vartojimo kredito mokestį.... 11. 1.3.... 12. Priteisti iš atsakovo 2 477,23 EUR palūkanas.... 13. 1.4.... 14. Priteisti iš atsakovo 520,16 EUR delspinigius.... 15. 1.5.... 16. Priteisti 5 procentų dydžio procesines palūkanas.... 17. 1.6.... 18. Priteisti iš atsakovo 29 procentų dydžio palūkanas nuo pagrindinės skolos... 19. 1.7.... 20. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 21. 2.... 22. Ieškovas nurodė, jog 2017 m. spalio 27 d. tarp pradinio kreditoriaus BnP... 23. II.... 24. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 25. 3.... 26. Atsakovas T. Š. pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir... 27. 4.... 28. Atsakovas nurodė, jog ieškovo prie ieškinio pridėti įrodymai patvirtina,... 29. 5.... 30. Atsakovas teigia, kad ieškovas nepagrindė savo ieškinio reikalavimo,... 31. 6.... 32. Ieškovui nepagrįstai reiškiant reikalavimus silpnesnei sandorio šaliai –... 33. III.... 34. Ieškovo dubliko santrauka... 35. 7.... 36. Ieškovas pateikė dubliką į atsakovo atsiliepimą, kuriame nurodė, jog... 37. 8.... 38. Netiksli Vartojimo kredito sutarties sudarymo data buvo nurodyta ir atsakovui... 39. 9.... 40. Dėl techninės klaidos nurodytas netikslus sutarties numeris negali būti... 41. IV.... 42. Atsakovo tripliko santrauka... 43. 10.... 44. Atsakovas pateikė tripliką į ieškovo dubliką, kuriame nurodė, jog... 45. 11.... 46. Atsakovas pripažįsta, kad nėra gražinęs ieškovui pagrindinės skolos,... 47. 12.... 48. Atsakovo teigimu jam buvo suteiktas 5 629,33 EUR dydžio kreditas, o palūkanų... 49. 13.... 50. Atsakovo nuomone teismui pripažinus sąlygas, apibrėžiančias bendrą... 51. 14.... 52. Prašo teismo ex officio įvertinti Vartojimo kredito sutarties sąlygų... 53. V.... 54. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 55. 15.... 56. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 57. 16.... 58. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 59. 17.... 60. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų ir šalių procesiniuose... 61. 18.... 62. Ieškovo ieškinyje reikalavimai reiškiami dėl 5 577,62 EUR negrąžinto... 63. 19.... 64. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 ir 2 dalis, kreditorius turi teisę be skolininko... 65. 20.... 66. Nagrinėjamu atveju ieškovas į teismo posėdį neatvyko, papildomų... 67. 21.... 68. Atsakovas nesutinka su sudarytos vartojimo kredito sutarties esminėmis... 69. 22.... 70. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą išaiškinta, jog sąlygų... 71. 23.... 72. Pažymėtina, kad pagal CK 6.2284 straipsnio 2 dalį galima tik tokių sąlygų... 73. 24.... 74. Nagrinėjamu atveju sudarytos Vartojimo kredito sutarties sąlygos dėl kredito... 75. 25.... 76. Aptardamas sutarties sąlygos nesąžiningumo aspektus, kasacinis teismas... 77. 26.... 78. Vartojimo kredito įstatymo 5 straipsnyje įtvirtinta kreditoriaus pareiga... 79. 27.... 80. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ESTT pateikiamą Direktyvos... 81. 28.... 82. Ieškovas neįrodė, jog tinkamai atliko kredito gavėjo kreditingumo... 83. 29.... 84. Atsakovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, 2018 m. gegužės 6 d.... 85. 30.... 86. Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovo 520,16 EUR delspinigius, kurių... 87. 31.... 88. Naujai formuojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad... 89. 32.... 90. Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad paskolos (kredito) sutartį... 91. 33.... 92. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 93. 34.... 94. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 95. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 96. 35.... 97. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 98. 36.... 99. Ieškovas sumokėjo 263 EUR žyminio mokesčio. Įvertinus patenkintų ir... 100. 37.... 101. Atsakovas patyrė 665,50 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas.... 102. 38.... 103. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 104. tenkinti ieškinį dalyje. Priteisti ieškovui UAB „GELVORA“ (į. k....