Byla 2SA-83-656/2013
Dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties, pareiškėjas (skolininkas) UAB „EVP International“ ir suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Plius“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens (apelianto) antstolio R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutarties, pareiškėjas (skolininkas) UAB „EVP International“ ir suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Plius“,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „EVP International“ skundu prašė panaikinti: 1) 2012-09-12 turto aprašą, kuriuo buvo areštuoti automobiliai: ( - ), 2009 metų, ir ( - ), 2007 metų; 2) 2012-09-12 patvarkymą dėl turtinių teisių arešto, kuriuo patvarkyta areštuoti „EVP International“, UAB priklausančias turtines teises į 122 000 Lt mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI; 3) 2012-09-12 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. ( - ); 4) 2012-01-12 turto aprašą, kuriuo areštuotas automobilis ( - ), 1998 m.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2012-09-21 UAB „EVP International“ buvo gauti šie antstolio R. V. dokumentai: 2012-09-12 patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. ( - ); 2012-09-12 patvarkymas dėl informacijos pateikimo apie priklausančias turtines teises iš UAB „Virtualios pramogos“ ir UAB „Norekso valdos“; 2012-09-12 turto aprašas, kuriuo areštuoti automobiliai: ( - ), 2009 metų, ir ( - ), 2007 metų; 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriuo patvarkyta areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises į 122 000 Lt mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI; 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriuo patvarkyta areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises į 122 000 Lt reikalavimo teisę iš UAB „Virtualios pramogos“; 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriuo patvarkyta areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises į 122 000 Lt reikalavimo teisę iš UAB „Norekso valdos“. Visų patvarkymų pagrindu nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 9 d. nutartis Nr. 2-3157-585/12 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria UAB „Plius“ reikalavimo užtikrinimui areštuotas atsakovo UAB „EVP International“ 130 000 Lt vertės turtas - kilnojami arba nekilnojami daiktai, o jų nepakankant - turtinės teisės. Antstolis 2012-01-12 priėmė patvarkymą, kuriuo prašė pateikti informaciją apie turimą turtą. Vykdydama šį patvarkymą, UAB „EVP International“ 2012-01-12 pranešė, jog jai priklauso automobilis ( - ), 1998 m. Automobilio vertė 8 000 Lt. Šį turtą antstolis areštavo 2012-01-12 turto aprašu. Taip pat UAB „EVP International“ nurodė, jog turi turtines teises į šiuos kreditorinius reikalavimus: iš UAB „Norekso valdos“ - 73 002,87 Lt; iš UAB „Virtualios pramogos“ - 396 070,44 Lt. Antstolis, pasinaudojęs šia informacija ir areštavęs bent vieną iš turtinių teisių, galėjo visiškai įvykdyti 2012-01-09 nutartį. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-08-30 nutartimi patvirtino, jog UAB „EVP International“ kreditoriniai reikalavimai UAB „Virtualios pramogos“ ir UAB „Norekso valdos“ laikytini turtinėmis teisėmis ir gali būti aprašomi, vykdant 2012-01-09 nutartį. Areštavus vien UAB „EVP International“ turtinę teisę iš UAB „Virtualios pramogos“, kuri sudaro 396 070,44 Lt, būtų areštuota turto daugiau nei pakanka įvykdyti antstolio vykdomą nutartį. Nutartis įpareigoja antstolį tik areštuoti (o ne sukaupti lėšas) UAB „EVP International“ turtą ir tik tiek, kiek užtenka ieškiniui užtikrinti - 130 000 Lt. Antstolio veiksmai, areštuojant automobilius bei kreipiantis į Vilniaus apskrities VMI, yra pertekliniai ir pažeidžia UAB „EVP International“ teises. 2012-09-12 patvarkymu dėl turtinių teisių arešto patvarkyta areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises į 122 000 Lt mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI. Patvarkyme nurodyta, jog fiksuota permoka 2012-01-16 yra 15 361,33 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad yra priimti antstolio patvarkymai dėl turtinių teisių tiek iš UAB „Virtualios pramogos“, tiek iš UAB „Norekso valdos“, kurių bendra vertė yra 469 073,31 Lt, arešto, priimti patvarkymą areštuoti turtines teises iš VMI nebuvo tikslo. Patvarkymu nurodyta sukaupti lėšas VMI sąskaitoje. Antstolio patvarkymas suvaržytų „EVP International“, UAB, kaip mokesčio mokėtojo, teises normalia tvarka vykdyti mokestines pareigas valstybei. 2012-09-12 patvarkymas areštuoti UAB „EVP International“ turtines teises iš Vilniaus apskrities VMI yra perteklinis, viršijantis teismo nurodytą arešto mastą. Antstolis 2012-09-12 patvarkymais areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises iš UAB „Virtualios pramogos“ ir UAB „Norekso valdos“ įvykdė nutartį. Dar 2012-01-12 turto aprašu buvo areštuotas automobilis ( - ), kurio vertė 8 000 Lt. Tad tiek turtinės teisės iš VMI areštas, tiek automobilių areštai yra pertekliniai. Areštavus daugiau turto, negu jo reikia 130 000 Lt ieškiniui užtikrinti pritaikytos neproporcingos poveikio priemonės.

6Antstolis R. V. prašė netenkinti UAB „EVP International“ skundo. Nurodė, kad automobiliai yra neseniai įregistruoti skolininko vardu, tačiau jų būklė ir buvimo vieta nėra žinomi. Skolininkui išsiųstas patvarkymas dėl informacijos apie turimą turtą, kuriuo jis įpareigotas pateikti duomenis apie turimą turtą ir nurodyti jo buvimo vietą. Turtinių teisių į kreditorinius reikalavimus iš UAB „Virtualios pramogos“ ir iš BUAB „Norekso valdos“ vertės nėra nustatytos. Kreditorinio reikalavimo suma nėra tolygi turtinės reikalavimo teisės į skolą vertei, todėl gali būti visiškai bevertė.

7Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Plius“ atsiliepimu prašo netenkinti skolininko, sutinka su antstolio 2012-10-10 patvarkyme dėl 2012-09-28 skundo išdėstytais argumentais.

8II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi pareiškėjo UAB „EVP International“ skundą dėl antstolio R. V. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0179/12/00055 tenkino iš dalies. Panaikino antstolio R. V. 2012-09-12 patvarkymą Nr. 0179/12/00055, kuriuo nutarta patvarkyti areštuoti skolininko „EVP International“, UAB turtines teises į jam išmokėtiną mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos. Netenkino likusios skundo dalies dėl kitų reikalavimų.

10Teismas gali taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų suma neturi būti iš esmės didesnė už ieškinio sumą. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Antstolis negali aprašyti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (CPK 677 str. 2 d.). Teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visų pirma nutarta areštuoti „EVP international“, UAB kilnojamuosius arba nekilnojamuosius daiktus, o tik jų nepakankant – turtines teises. Tokia teismo nutartimi nustatyta turto arešto eiliškumo tvarka yra privaloma ir antstoliui, vykdant teismo nutartį bei sudarančiam areštuojamo turto aprašą

112012-01-12 sudarytas turto aprašas, kuriuo buvo areštuotas automobilis ( - ), 1998 m., kurio vertė 8 000 Lt. Vėliau, 2012-09-12, priimti patvarkymai tiek dėl informacijos pateikimo apie turimą turtą bei priklausančias turtines teises iš UAB „Virtualios pramogos“ ir UAB „Norekso valdos“, tiek patvarkymai dėl turtinių teisių arešto į mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI, reikalavimo teisę į UAB „Virtualios pramogos“, turtines teises į reikalavimo teisę iš UAB „Norekso valdos“, tiek turto aprašas dėl automobilių ( - ) (vykdomosios bylos 45-55 lapai).

12Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo naikinti 2012-01-12 turto aprašą, kuriuo areštuotas automobilis ( - ), 1998 m., kurio vertė nurodyta 8 000 Lt. Aptariamas turto aprašas sudarytas vykdant teismo 2012-01-09 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių laikantis joje nustatyto eiliškumo, t. y. visų pirma areštuojant kilnojamąjį turtą bei neviršijant nutartyje nurodyto arešto masto.

13Teismo įsitikinimu, šiuo atveju nėra pagrindo naikinti ir 2012-09-12 turto aprašą, ( - ), 2007 metų. „EVP international“, UAB skunde nurodyta, kad automobilio ( - ), rinkos vertė yra 50 000 Lt, o ( - ), rinkos vertė 25 000 Lt. Kaip nustatyta tokia skunde nurodyta automobilių vertė duomenų nėra. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina tai, kad iš pradžių aprašant UAB „EVP International“, UAB turtą pagal teismo nutartį, ji nurodytų automobilių neturėjo, o jie buvo įsigyti vėliau. Kadangi antstoliui nebuvo žinoma aptariamų automobilių techninė būklė, buvimo vieta ir vertė, todėl 2012-09-12 ir buvo priimtas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą. Aptariamas patvarkymas siejamas su antstolio sudarytu 2012-09-12 turto aprašu, kuriuo aprašyti automobiliai ( - ). Esant nurodytoms aplinkybėms nėra teisino pagrindo naikinti 2012-09-12 patvarkymą pateikti informaciją apie turimą turtą Nr. ( - ). Paaiškėjus aplinkybėms, kad egzistuoja galimybė aprašyti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, kurio arešto pirmenybės teisė numatyta teismo 2012-01-09 nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių, visų pirma turi būti imtasi priemonių aprašyti būtent tokį turtą, tačiau kartu taip pat turi būti sprendžiamas klausimas, ar toliau palikus galioti turto aprašą kitam objektui (pvz. turtinėms teisėms) nėra pažeidžiamos CPK 677 straipsnio 2 dalies nuostatos, ginčo šalių proporcingumo bei ekonomiškumo principai. Nagrinėjamu atveju paaiškėjus aplinkybėms, jog galima aprašyti UAB „EVP International“ kilnojamąjį turtą – automobilius ( - ), darytina išvada, kad aptariamas 2012-09-12 turto aprašas sudarytas vykdant teismo 2012-01-09 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, laikantis joje nustatyto eiliškumo, t. y. visų pirma areštuojant kilnojamąjį turtą bei neviršijant nutartyje nurodyto arešto masto, todėl nėra pagrindo pripažinti jį negaliojančiu. Nustačius areštuotų daiktų (automobilių) vertę ir paaiškėjus, kad areštuojamo turto vertė didesnė nei nurodyta reikalavimo, kurio įvykdymui užtikrinti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, suma, antstolis privalės nustatyti tinkamą areštui turtą (CPK 677 str. 2 d.).

14Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-30 nutartyje, priimtoje byloje Nr. 2-926/2012, nurodyta, /.../ atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad antstoliui buvo pateikęs informaciją apie šį savo turtą: transporto priemonę, kreditorinius reikalavimus į UAB „Norekso valdos“ 73 002,87 Lt skolą ir UAB „Virtualios pramogos“ 396 070,44 Lt skolą. Šios aplinkybės neginčija ir pats antstolis. Minėti atsakovo kreditoriniai reikalavimai laikytini turtinėmis teisėmis (CPK 749 str.). Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, laikyti atsakovo kreditorinius reikalavimus gautinomis lėšomis, kurių areštas pagal 2012 m. sausio 9 d. teismo nutartį nėra leidžiamas, nėra pagrindo, todėl minėti kreditoriniai reikalavimai (ar jų dalis) gali būti antstolio aprašomi.

15Skundu ginčijamas tik 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriuo patvarkyta areštuoti UAB „EVP International“ priklausančias turtines teises į 122 000 Lt mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI. Patvarkyme nurodyta, jog fiksuota permoka 2012-01-16 yra 15 361,33 Lt. Paminėtas dydis atitinka VMI 2012-01-17 rašte Nr. (20-19-06) RMA-1080 nurodytą permokos dydį.

16Aprašius turto daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti yra pagrindas pripažinti, jog buvo pažeistos CPK 677 straipsnio 2 dalies nuostatos. Aprašius turtą, vykdomoji byla baigiama, o pasikeitus aprašyto turto vertei, šalys turi teisę kreiptis į teismą dėl papildomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Įstatymas nenumato galimybės antstoliui aprašyti turto daugiau motyvuojant, jog aprašytas turtas ateityje gali nuvertėti ar jo kaina sumažėti.

17Antstoliui duomenys apie tai, kad UAB „EVP International“ turi kreditorinius reikalavimus į BUAB „Norekso valdos“ 73 002,87 Lt bei UAB „Virtualios pramogos“ 396 070,44 Lt dydžio sumas buvo žinomi. BUAB „Norekso valdos“ bankroto administratorius 2012-09-21 pateikė informaciją apie tai, kad patvirtintas „EVP International“, UAB 73 563,45 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas. Antstoliui taip pat papildomai buvo pateikti duomenys apie tai, kad į UAB „Virtualios pramogos“ turima reikalavimo teisė sudaro 396 070,44 Lt (į šią sumą patenka ir Vilniaus apygardos teismo 2010-04-22 sprendimu priteistos sumos). Teismo vertinimu, vien tai, kad aprašomų turtinių teisių vertė gali būti visiškai maža arba bevertė, nesudaro pagrindo aprašyti turtinių teisių daugiau negu būtina teismo nutarčiai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdyti. Antstolis, nusprendęs, kad iš tam tikrų turtinių teisių negalima vykdyti išieškojimo, turi tokius patvarkymus panaikinti, o tik tada imtis priemonių dėl kitų turtinių teisių aprašymo. Nagrinėjamu atveju esant galiojantiems 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto, kuriais patvarkyta areštuoti „EVP International“, UAB priklausančias turtines teises į 122 000 Lt reikalavimo teisę iš UAB „Virtualios pramogos“ bei į 122 000 Lt reikalavimo teisę iš BUAB „Norekso valdos“ (jų pareiškėjas neginčijo), 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto į mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities VMI, kurį ginčija pareiškėjas, negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Jis neatitinka CPK 677 straipsnio 2 dalies nuostatų, pažeidžia ginčo šalių interesų pusiausvyrą. Į bylą antstoliui pateikti duomenys apie reikalavimo teises, todėl antstolis, padaręs išvadą, kad išieškojimas iš minėtų turtinių teisių į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ nėra perspektyvus, turėjo priimti patvarkymus dėl reikalavimo teisių tiek į BUAB „Norekso valdos“, tiek į UAB „Virtualios pramogos“ panaikinimo (neribojimo), tačiau to nepadarė. Todėl negalima daryti išvados, jog patvarkymai tiek į BUAB „Norekso valdos“, tiek į UAB „Virtualios pramogos“ turtines teises yra nepakankama priemonė įvykdyti teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bei dėl to viršyti joje nurodytą taikomų ribojimų apimtį. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju yra sprendžiamas klausimas tik dėl teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo, todėl antstolio teiginiai, kad turtinės teisės į kreditorinius reikalavimus tiek iš tiek į BUAB „Norekso valdos“, tiek į UAB „Virtualios pramogos“, gali būti visiškai bevertės nesuteikia jam teisės pažeisti CPK 677 str. 2 d. nuostatų.

18Antstolio R. V. 2012-09-12 patvarkymas Nr. 0179/12/00055, kuriuo nutarta patvarkyti areštuoti skolininkui „EVP International“, UAB turtines teises į jam išmokėtiną mokesčių permoką iš VMI yra nepagrįstas ir perteklinis, todėl teismas panaikino šį patvarkymą. Likusi skundo dalis dėl aukščiau nurodytų antstolio veiksmų (2012-09-12 turto aprašo, kuriuo aprašyti automobiliai ( - ); patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą; 2012-01-12 turto aprašo, kuriuo aprašytas automobilis VW Golf) laikytina nepagrįsta, todėl netenkintina.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai

20Suinteresuotas asmuo antstolis R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo iš dalies panaikinti teismo nutartį ir pareiškėjo UAB „EVP International“ skundą dalyje dėl arešto turtinei teisei į permoką iš Vilniaus apskrities VMI atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Situacija po skundo gavimo pasikeitė, nes skolininkui pateikus informaciją, skolininkui priklausantys automobiliai įvertinti. Surinkus informaciją apie BUAB „Norekso valdos“, ir UAB „Virtualios pramogos“ galimybes apmokėti skolas, reikalavimo teisės į šias bendroves įvertintos po 1 Lt. Bendra automobilių vertė sudaro 77500 Lt, todėl patvarkymas, kuriuo areštuotos turtinės teisės į mokesčių permoką iš Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, negali būti naikintinas. Pirmos instancijos teismui nagrinėjant bylą turtinių teisių vertė nebuvo nustatyta, todėl teismas traktavo, kad nepanaikinus arešto negalima daryti išvados, kad šių turtinių teisių areštas yra nepakankama priemonė. Panaikinti areštą bus pagrindas, jeigu bus nustatyta, kad kito turto pakanka išieškotojo reikalavimams užtikrinti (pavyzdžiui, gavus atsakymą iš Vilniaus apskrities VMI). Antstolis galės patvarkymu sumažinti areštuotų turtinių teisių arešto mastą atsižvelgiant į nustatytą areštuoto turto vertę.
  2. Skolininkui fiksuojama tik sąlyginė mokesčių permoka, kurios pagrįstumas bus nustatomas mokesčių administratoriui atlikus mokestinį patikrinimą. VMI fiksuojama 15361,33 Lt permoka, todėl net esant mokesčių permokai pagrįstai, jos neužtektų turto arešto mastui užtikrinti.
  3. Skolininkas kito turto, kurio pakaktų kreditoriniams reikalavimams užtikrinti, neturi. Panaikinus areštą turtinėms teisėms į permoką, teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų įvykdyta tik dalinai, todėl būtų ne visiškai pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslai.

21Pareiškėjas UAB „EVP International“ atsiliepime prašė atmesti antstolio R. V. atskirąjį skundą ir nurodė, kad:

  1. Atskirojo skundo nagrinėjimas nėra pakartotinis civilinės bylos nagrinėjimas, o pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas atsižvelgiant į atskirtąjį skundą, todėl po pirmos instancijos teismo nutarties antstolio priimti patvarkymai negali įtakoti pirmos instancijos teismo nutarties pagrįstumo. Antstolio patvarkymas priimtas 2012-11-19, t.y. tą pačią dieną, kai buvo teikiamas atskirasis skunda. Detalią informacija apie turimas turtines teises pareiškėjas antstoliui pateikė dar prieš paduodamas skundą, todėl antstolis turėjo pakankamai laiko iki nutarties priėmimo priimti atitinkamus patvarkymus. Antstolis, neatsižvelgdamas į šalių nuomonę nepagrįstai ir netinkamai 1 litu įvertino pareiškėjo turimą turtą – turtines teises.
  2. Iš esmės vertinant antstolio 2012-11-19 patvarkymą, kuriuo turtinės teisės į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ įvertintos po 1 Lt, pareiškėjas nesutiko ir CPK nustatytu terminu pateikė prieštaravimus dėl turto įkainojimo. Remiantis CPK 681 str. negalima teigti, kad turtas jau galutinai įvertintas ir šiuo metu konstatuoti, kad skolininko turto nepakanka.
  3. Tai, kad BUAB „Norekso valdos“ yra bankrutuojanti įmonė, nemažina reikalavimo vertės, nes teismas nėra priėmęs nutarties likviduoti bendrovę. Nėra įrodymo, kad bus neįmanoma išieškoti skolos, todėl teisė negali būti vertinama 1 litu. Dėl UAB „Virtualios pramogos“ skolos antstolės P. K. padėjėjas nurodė, kad išieškota 434,65 Lt, o pagal finansinės atskaitomybės duomenis ši bendrovė turi turto už 2.709.173 Lt, todėl skola nėra beviltiška. Pagal LR Finansų ministro 2002-02-11 įsakymu Nr.40 patvirtintas skolų beviltiškumo ir pastangų susigrąžinti šias skolas ir įrodymų susigrąžinti taisykles skola laikoma bevertė kaip surašytas antstolio aktas apie išieškojimo negalimumą ar yra įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto. Pareiškėjo nuomone, reali BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ skolų vertė yra 469073,31 Lt.
  4. Mokesčių permokos, kuri yra sąlyginė, areštas neatitinka įstatyme nurodytų ekonomiškumo, šalių pusiausvyros principų, nei paties laikinųjų apsaugos priemonių tikslo areštuoti konkretų turtą, nes areštuojama teisė, kurios realiai nėra, tuo tarpu kai pareiškėjas buvo nurodęs realų turtą – egzistuojančias turtines teises. Antstolis siekia kaip galima labiau suvaržyti bendrovės veiklą. Antstolio 2012-09-12 patvarkymas bei 2012-11-19 patvarkymas dėl arešto masto areštuoti UAB „EVP International“ reikalavimo teises į mokesčių permoką yra perteklinis, nes antstolis yra areštavęs turto iš viso už 599071,31 Lt (iš jų 521.571,31 Lt turtinių teisių). Nepagrįstai suvaržoma UAB „EVP International“ veikla, nes nei vienas iš skolininkų į kuriuos areštuotos reikalavimo teisės neperves ieškovui pinigų.

22Išieškotojas UAB „Plius“ atsiliepime į atskirąją skundą palaikė atskirojo išdėstytus argumentus ir prašė atskirąjį skundą tenkinti

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir argumentai

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo

25skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

26Byloje kilo ginčas dėl skolininko turimų UAB „EVP International“ turtinių reikalavimo teisių į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ įkainojimo. Šių turtinių teisių įkainojimo suma lemia, ar yra pakanka areštuoto turto, kurį sudaro automobiliai ir turtinės reikalavimo teisės į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“, ar būtina areštuoti ir skolininko turimą reikalavimo teisę į mokesčių permoką. CPK 677 str. 2 d. numato, jog negali būti aprašyta iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. CPK 681 str. nustato: „Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę“. Įstatymas nenumato atskiros turtinių reikalavimo teisių įkainojimo tvarkos, todėl esant ginčui dėl rinkos vertės turtinių reikalavimo teisių į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ įkainojimui taikoma ta pati Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka, nes šio įstatymo 2 str. 1 d. apibrėžia, kad turtas yra materialios, nematerialios ir finansinės vertybės. Byloje nustatyta, kad reikalavimo teisių į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ vertinimo procedūra neatlikta, nors faktiškai tarp antstolio ir skolininko UAB „EVP International“ ir kilo ginčas dėl reikalavimo teisių rinkos vertės. Antstolis tik nagrinėjant bylą apeliacine tvarka pateikė 2012-11-19 patvarkymą dėl areštuoto turto įvertinimo (b.l.37-38), o skolininkas pateikė prieštaravimą dėl teisių įvertinimo. Nei pirmos instancijos teismas, nei apeliacinės instancijos teismas negali šio ginčo spręsti, nes neatlikta CPK 681 str. 1 d. nustatyta turto vertinimo procedūra. Antstolio R. V. 2013-01-08 apeliacinės instancijos teismui pateiktame papildomame atsiliepime išdėstyta argumentacija ir aplinkybės bei skolininko UAB „EVP International“ atsiliepimo į atskirąjį skundą negali būti prilyginamos ekspertiniam tyrimui ir vertinimui. Nesant užbaigtos reikalavimo teisių į BUAB „Norekso valdos“ ir UAB „Virtualios pramogos“ vertinimo procedūros, nepaneigtas skolininko UAB „EVP International“ argumentas, kad šių teisių vertė artima nominalui, atitinkamai, 73 563,45 Lt ir 396 070,44 Lt sumai. Todėl teismas negali konstatuoti, kad mokesčių permokos areštas yra pagrįstas, Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmos instancijos teismo nutartis yra pagrįsta.

27Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

28Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „EVP International“ skundu prašė panaikinti: 1)... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2012-09-21 UAB „EVP International“ buvo gauti... 6. Antstolis R. V. prašė netenkinti UAB „EVP International“ skundo. Nurodė,... 7. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) UAB „Plius“ atsiliepimu prašo... 8. II. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 8 d. nutartimi... 10. Teismas gali taikyti kelias laikinąsias apsaugos priemones, tačiau bendra jų... 11. 2012-01-12 sudarytas turto aprašas, kuriuo buvo areštuotas automobilis ( - ),... 12. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo naikinti 2012-01-12 turto... 13. Teismo įsitikinimu, šiuo atveju nėra pagrindo naikinti ir 2012-09-12 turto... 14. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-30 nutartyje, priimtoje byloje Nr.... 15. Skundu ginčijamas tik 2012-09-12 patvarkymas dėl turtinių teisių arešto,... 16. Aprašius turto daugiau nei reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms... 17. Antstoliui duomenys apie tai, kad UAB „EVP International“ turi... 18. Antstolio R. V. 2012-09-12 patvarkymas Nr. 0179/12/00055, kuriuo nutarta... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo argumentai... 20. Suinteresuotas asmuo antstolis R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 21. Pareiškėjas UAB „EVP International“ atsiliepime prašė atmesti antstolio... 22. Išieškotojas UAB „Plius“ atsiliepime į atskirąją skundą palaikė... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės ir argumentai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo... 25. skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo... 26. Byloje kilo ginčas dėl skolininko turimų UAB „EVP International“... 27. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 str. 1 d. 1 p.,... 28. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį palikti...