Byla 2-294-215/2013
Dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K. S., sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei S. D., dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „B. C. Equipment“ atstovui advokato padėjėjui A. D., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“ direktoriui Vaclovui F. Ž.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „B. C. Equipment“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Mažeikių keliai“ dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „B. C. Equipment“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydama iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“ priteisti 7260,00 Lt skolos, 658,77 Lt palūkanų, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad uždaroji akcinė bendrovė „B. C. Equipment“ su atsakove uždarąja akcine bendrove „Mažeikių keliai“ susitarė, jog ieškovė parduos, o atsakovė pirks prekes, susijusias su transporto valdymo sistemomis – FmLight v4.0 CAN moduliu (toliau – prekėmis). Turto perdavimo-priėmimo aktu šalys patvirtino, kad 2011-06-15 ieškovė perdavė atsakovei prekes ir atsakovė jas priėmė. 2011-04-28 ieškovė išrašė, o atsakovė pasirašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010674 už 5082,00 Lt sumą, kurią atsakovė pilnai apmokėjo, ir 2011-05-16 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010782 už 7260,00 Lt, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2011-05-26, tačiau laiku su ieškove už gautas prekes neatsiskaitė. Šalys 2012-02-21 pasirašė aktą dėl skolų suderinimo, kurį pasirašydama atsakovė patvirtino, kad yra ieškovei skoloje 7260,00 Lt. 2012-03-14 rašte dėl įsipareigojimų vykdymo Nr. 6 atsakovė ieškovei nurodė priežastis, kodėl negali sumokėti skolos. Ieškinio padavimo dieną atsakovė skolos nebuvo grąžinusi ir liko skolinga 7260,00 Lt.

5Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, 2012-12-10 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

6Atsakovė pateikė prieštaravimus, nurodydama, kad nesutinka su teismo priimtu preliminariu sprendimu, kadangi uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių keliai“ neturi jokios sutarties sudarytos su uždarąja akcine bendrove „B. C. Equipment“ ir nėra ieškovei įsipareigojusi. Ieškovės vadybininkas lankėsi bendrovėje tik su komerciniais pasiūlymais, kurie nebuvo priimti, nes po bandymų netenkino siūlomos paslaugos kokybė. Už bandomąją įrangą (7 vnt.) pervedė ieškovei kaip garantą 5082,00 litų. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 110428 atsakovė su ieškove nėra sudariusi. 2011-06-15 priedas prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 110428 yra niekinis, kadangi tuo metu uždaroje akcinėje bendrovėje „Mažeikių keliai“ tokia pavarde direktorius nedirbo, ant dokumentų nėra nurodyto direktoriaus parašo ir įmonės anspaudo, o uždėtas anspaudas įmonėje nėra registruotas ir neaišku kas pasirašęs, todėl nėra jokių darbų perdavimo-priėmimo aktų pasirašyto tarp uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“ ir ieškovės, pateiktos sąskaitos faktūros be parašų, nepilnai įformintos, raštas dėl įsipareigojimų vykdymo ieškovei nebuvo išsiųstas, nes jame net nėra nurodytas adresatas. Taip pat nurodo, kad bendrovė ne kartą kreipėsi į ieškovę su reikalavimu, kad atsiimtų bandomąją įrangą, kuri kaip netinkama negalėjo būti panaudojama, tačiau ieškovė į raginimus nereagavo.

7Ieškovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į atsakovės prieštaravimus, kuriuose nurodė, kad su pateiktais prieštaravimais nesutinka. Taip pat nurodė, kad atsakovės prieštaravimuose išdėstytą poziciją vertina kaip absoliučiai nesąžiningą būdą išvengti prisiimtų prievolių vykdymo, atsakovės pateikti argumentai iš esmės prasilenkia tarp to, kokie buvo tikrieji šalių teisiniai santykiai, be to atsakovė nepateikė nei vieno rašytino įrodymo, kuris patvirtintų jos teiginius. Atsakovė 2011-12-31 skolų suderinimo aktu patvirtino, jog yra skoloje 7 260,00 Lt, o 2012-03-14 raštu „Dėl įsipareigojimų vykdymo“ atsakovė pripažino savo įsiskolinimą ir nurodė priežastis dėl kurių mokėjimo negalėjo būti atlikti laiku. Jei būtų atsakovei perduota bandomoji įranga ar įranga neatitinkanti nustatytų reikalavimą, tai atsakovė nebūtų pasirašiusi nei skolų suderinimo akto, nei būtų siuntusi pranešimą, kuriuo pripažino skolą ir prašė atidėti mokėjimo terminą. Atsakovė neigia 2011-06-15 priėmimo-perdavimo akto egzistavimą, tačiau nepateikė jokių įrodymų kurie pagrįstų tokius teiginius. Atsakovė 2012-03-14 raštu „Dėl įsipareigojimų vykdymo“ pripažindama skola pripažino ir minėtas sąskaitas faktūras. Atsakovės prieštaravimuose išdėstyta pozicija yra absoliučiai nepagrįsta ir orientuota išimtinai į nesąžiningą siekį išvengti prisiimtų prievolių vykdymo.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais motyvais ir atsikirsdamas į atsakovės argumentus, nurodė, kad atsakovė pateikdama prieštaravimus nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų jos teiginius apie netinkamas iš ieškovės gautas prekes. Atsakovės direktoriaus A. A. pasirašytas 2011-06-15 turto perdavimo-priėmimo aktas, apmokėta PVM sąskaita faktūra Nr. BCE0010674 už 5082,00 Lt sumą, atsakovės darbuotojos vyr. finansininkės K. K. 2012-02-21 pasirašytas aktas dėl skolų suderinimo, kuriame nurodyta 7260,00 Lt skola bei direktoriaus Vaclovo F. Ž. pasirašytas 2012-03-14 raštas Nr. 6 dėl įsipareigojimų vykdymo patvirtina, kad atsakovė pripažįsta skolą. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.71, 1.72. 6.311 straipsnių nuostatos nedraudžia šalims dėl prekių pirkimo-pradavimo susitarti žodžiu, todėl šalys žodžiu sutarė, kad ieškovė parduos, o atsakovė pirks prekes, susijusias su transporto valdymo sistemomis – FmLight v4.0 CAN moduliu. Atsakovės atstovo teiginiai, kad A. A. pasirašydamas 2011-06-15 turto perdavimo-priėmimo aktą nebebuvo uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“ direktoriumi, o vyr. finansininkė K. K. neturėjo įgaliojimo 2012-02-21 pasirašyti akto dėl skolų suderinimo, yra nepagrįsti, kadangi vadovaujantis CK 2.83 straipsnio 1 dalimi už sandorius, kuriuos sudarė privačiojo juridinio asmens darbuotojai, sukelia prievoles juridiniam asmeniui. Atsakovės, kaip juridinio asmens pareiga yra užtikrinti, kad dokumentus bendrovės vardu pasirašinėtu tam įgaliojimus turintys asmenys. Ieškovės atstovas prašė palikti teismo priimtą preliminarų sprendimą nepakeistą.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovo išsakytais argumentais nesutiko prieštaravimuose nurodytais motyvais bei nurodė, kad A. A. 2011-06-15 turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo metu nebuvo bendrovės direktoriumi, o vyr. finansininkė K. K. nebuvo įgaliota pasirašyti akto dėl skolų suderinimo, tai galėjo daryti tik bendrovės direktorius Vaclovas F. Ž., kuris šias pareigas pradėjo eiti nuo 2011-06-09. Taip pat nurodė, kad bendrovės sandėlyje yra padėti 7 vienetai įrangos, kurią gavo iš ieškovės ir už kurią yra sumokėjusi, o ieškovės nurodytų 10 vienetų įrangos bendrovė niekada neturėjo. Atsakovės atstovas prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti.

10Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.

11Tiek teisės doktrina, tiek CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas. CK 6.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys turi teis laisvai sudaryti sutarties ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas.

12Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu bei iš bylos medžiagos, t. y. priedo prie pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 110428 – turto perdavimo-priėmimo akto kopijos, PVM sąskaitų faktūrų kopijų, sąskaitos banke išrašo kopija, skolų suderinimo akto nustatyta, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „B. C. Equipment“ ir atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Mažeikių keliai“ susitarė, jog ieškovė parduos, o atsakovė pirks prekes, susijusias su transporto valdymo sistemomis – FmLight v4.0 CAN moduliu (toliau – prekėmis). Turto perdavimo-priėmimo aktu šalys patvirtino, kad 2011-06-15 atsakovė perdavė ieškovei prekes, o atsakovė jas priėmė. 2011-04-28 ieškovė išrašė, o atsakovė pasirašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010674 už 5082,00 Lt sumą, kurią atsakovė pilnai apmokėjo ir 2011-05-16 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010782 už 7260,00 Lt, kurią atsakovė turėjo apmokėti iki 2011-05-26, tačiau laiku su ieškove už gautas prekes neatsiskaitė. Šalys 2012-02-21 pasirašė aktą dėl skolų suderinimo, kurį pasirašydama atsakovė patvirtino, kad yra ieškovei skoloje 7260,00 Lt. 2012-03-14 rašte Nr. 6 dėl įsipareigojimų vykdymo atsakovė ieškovei nurodė priežastis, kodėl negali sumokėti skolos. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė skolos nebuvo grąžinusi ir ieškovei yra skolinga 7260,00 Lt.

13Šiuo atveju tarp šalių rašytinės formos pirkimo-pardavimo sutarties dėl prekių susijusių su transporto valdymo sistemomis – FmLight v4.0 CAN moduliu nebuvo sudaryta. Tačiau įstatymų leidėjas prievolių atsiradimą sieja ne tik su rašytinių sutarčių sudarymu, bet ir su kitais juridiniais faktais, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Kadangi nėra nustatyta imperatyvi pareiga pirkimo-pardavimo santykius dėl transporto valdymo sistemų pardavimo įforminti rašytine sutartimi, ji gali būti sudaroma ir žodžiu (CK 6.311 str.), o pirkimo-pardavimo santykiams atsirasti pakanka prekes perduoti pirkėjui arba jo įgaliotam asmeniui. Teismų praktikoje pripažįstama, kad pirkėjo pasirašyta PVM sąskaita faktūra patvirtina sutartinių pirkimo-pardavimo santykių susiklostymą tarp šiame dokumente nurodytų asmenų. Prekių pardavimas pagal sąskaitą–faktūrą iš esmės atitinka pardavimo sutarties turinį ir sukelia tas pačias teisines pasekmes – pardavėjo pareigą perduoti prekes pirkėjo nuosavybėn, atitinkamai pirkėjo pareigą už perduotas prekes sumokėti (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2009). Pažymėtina, žodinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo faktą gali patvirtinti ne tik PVM sąskaitos-faktūros pasirašymas, bet ir kitos leistinumo ir sąsajumo reikalavimus atitinkančios įrodinėjimo priemonės (( - ) str.). Kartu pabrėžtina, jog įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės lemia, kad net ir esant pirkėjo pasirašytoms PVM sąskaitoms faktūroms, kilus ginčui, būtent daiktų pardavėjui tenka pareiga įrodyti aplinkybę, jog pirkimo-pardavimo sandoris yra įvykęs (CPK 12, 178 str.). Tik įrodžius sandorio sudarymo faktą gali būti vertinama, ar pirkėjas turi priešpriešinę prievolę pardavėjui – sumokėti už prekes (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-454/2011).

14Ieškovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros, nors ir nėra pasirašytos atsakovės atstovo (kaip paaiškino ieškovės atstovas jos atsakovei buvo siunčiamos elektroniniu paštu) yra pagrįstos priedu prie pirkimo pardavimo sutarties Nr. 110428 – 2011-06-15 turto perdavimo aktu, kuris pasirašytas atsakovės darbuotojo, iš kurio matyti, kad atsakovė priėmė prekes. Taip pat, atsakovės darbuotojas pasirašydamas 2012-02-21 skolų suderinimo aktą, patvirtino 7260,00 Lt skolos likutį. Be to atsakovė apmokėjo 2011-04-28 PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010674 už 5082,00 Lt sumą dėl 7 vienetų prekių. Esant šioms aplinkybėms net ir pasilikus abejonių dėl PVM sąskaitų faktūrų, kurios atsakovės atstovo nepasirašytos, nepaneigia kitų įrodymų visumos, kurie leidžia daryti tikėtiną išvadą, kad pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta. Įrodžius pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo faktą, vertinama, ar pirkėjas savo priešpriešinę prievolę pardavėjui – sumokėti už prekes, įvykdė laiku ir tinkamai. Tokių duomenų, kad sumokėjo už prekes ir atliktus montavimo darbus pagal 2011-05-16 išrašytą PVM sąskaitą faktūrą Nr. BCE0010782 už 7260,00 Lt, atsakovės atstovas į bylą nepateikė.

15Pažymėtina, kad įrodinėjimo pareiga reglamentuojama ( - ) straipsnyje. Civilinių bylų procese taikoma ( - ) straipsnyje nustatyta įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė: šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis apibrėžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Civilinei bylai reikšmingas aplinkybes (įrodinėjimo dalyką) teismas nustato, remdamasis jam pateiktais įrodymais. Ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 str. 1 d.). Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.).

16Pateikti įrodymus, kad ieškovė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį, yra atsakovės pareiga, tačiau atsakovė nepateikė į bylą jokių pagrįstų rašytinių įrodymų, kad ieškovė nevykdė savo pareigos ir atsakovei pateiktus 7 vienetus prekių netinkamai sumontavo, o likusių 10 vienetų prekių apskritai nepristatė, todėl atsakovės išdėstyti argumentai, laikytini tik bandymu išvengti prievolės. Visos šios nustatytos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad tarp šalių buvo sudarytas žodinis sandoris dėl prekių pirkimo-pardavimo, ieškovė atsakovei pristatė prekes ir jas tinkamai sumontavo, o atsakovė prekes priėmė, todėl tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 - 6.4 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.), todėl atsakovė turi pareigą apmokėti už ieškovės jei parduotas prekes ir atliktus TVS montavimo darbus 2011-05-16 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. BCE0010782 nurodytu terminu (CK 6.314 str. 4 d.). Atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę, nes nustatytais terminais ieškovei nesumokėjo nustatytos sumos už parduotas prekes (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.), todėl esant pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė, o atsakovė liko skolinga 7260,00 Lt už parduotas prekes, ko neneigia pati atsakovė, yra pagrindas palikti galioti preliminarų teismo sprendimą.

17Pažymėtina, kad atsakovės atstovas teigė, kad 2011-06-15 Turto perdavimo-priėmimo aktą ir 2012-02-21 aktą dėl skolų suderinimo pasirašė neįgalioti asmenys, o 2012-03-14 raštas Nr. 6 dėl įsipareigojimų vykdymo, nors ir yra pasirašytas bendrovės direktoriaus Vaclovo F. Ž., tačiau jame nėra nurodytas adresatas, todėl jis apskritai nebuvo siųstas ieškovei.

18Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu, atskleidžiant atstovavimo faktą ir neviršijant suteiktų teisių, tiesiogiai sukuria, pakeičia ir panaikina atstovaujamojo civilines teises ir pareigas (CK 2.133 straipsnio 1 dalis). Lietuvos A. T. teisėjų kolegija yra pažymėjusi, kad atstovavimo santykiai tam tikromis sąlygomis gali atsirasti ne tik tada, kai atstovui suteikiamos teisės veikti atstovaujamojo vardu, bet ir kai atstovas veikia, tokių teisių neturėdamas ar jas viršydamas. Teisės doktrinoje tokie santykiai, kai trečiasis asmuo turi rimtą pagrindą manyti sudarąs sandorį su kito asmens atstovu, turinčiu teisę veikti jo vardu, nors iš tiesų tas asmuo tokios teisės neturi, vadinami tariamu atstovavimu. CK 2.133 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad jeigu atstovas veikė viršydamas savo teises, tačiau tokiu būdu, jog trečiasis asmuo turėjo rimtą pagrindą manyti, kad sudaro sandorį su tokią teisę turinčiu atstovu, sandoris privalomas atstovaujamajam, išskyrus atvejus, kai kita sandorio šalis žinojo ar turėjo žinoti, kad atstovas viršija savo teises (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-102/2012). Sprendžiant, ar taikytinas tariamo atstovavimo institutas, be kitų aplinkybių, turi būti aiškinamasi, ar trečiasis asmuo, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, buvo pakankamai rūpestingas, įsitikindamas, ar asmuo turi teisę veikti kito asmens vardu, pavyzdžiui, ar jis patikrino kito asmens įgaliojimą ir įsitikino suteiktomis teisėmis. Nagrinėjamos bylos atveju 2011-06-15 Turto perdavimo-priėmimo aktą pasirašė direktorius, o 2012-02-21 aktą dėl skolų suderinimo – bendrovės vyr. finansininkė. Minėtus dokumentus pasirašiusių asmenų pareigos (direktorius, vyr. finansininkė) nesudarė pagrindo ieškovei spręsti, kad atsakovės darbuotojai veikė viršydami savo įgaliojimus, juolab, kad pats atsakovės atstovas nurodė, kad dalis prekių buvo gauta ir 7 vienetai įrenginių, yra saugomi bendrovės sandėlyje. Pažymėtina, kad atsakovės atstovas į bylą nepateikė jokių rašytinių įrodymų pagrindžiančių jo teiginius, kad asmenys pasirašę minėtus dokumentus tuo metu nebuvo bendrovės darbuotojai ir nebuvo įgalioti pasirašyti minėtus dokumentus, o ieškovė sudarydama pirkimo-pardavimo sandorį ir pasirašydama kitus dokumentus su minėtais darbuotojais elgėsi nesąžiningai.

19CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, privalo mokėti už termino praleidimą įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Vadovaujantis CK 6.210 straipsniu, terminą įvykdyti praleidęs skolininkas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai, privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio dydžio palūkanų. Ieškovė teikdama ieškinį paskaičiavo 6 procentų dydžio metinių palūkanų 658,77 Lt už laikotarpį nuo 2011-05-27 iki 2012-11-28, už 552 dienas. Todėl iš atsakovės priteistina ieškovei 658,77 Lt palūkanų.

20Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). Todėl atsakovė privalo mokėti ieškovei įstatymo numatyto dydžio 6 % dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (7918,77 Lt) skaičiuojant nuo civilinės bylos iškėlimo dienos – 2012 m. gruodžio 7 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

21Dokumentiniame procese atsakovei pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu sprendimu išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (( - ) str. 7 d.). Ieškovė atstovas pateikė teismui prašymą priteisti 700,00 Lt papildomų bylinėjimosi išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, todėl palikus preliminarų sprendimą nepakeistą, bylinėjimosi išlaidų paskirstymas keičiasi.

22Už pareikštus reikalavimus dokumentinio proceso tvarka ieškovė sumokėjo119,00 Lt dydžio žyminį mokestį. Ieškovė už ieškinio dokumentinio proceso tvarka parengimą už teisines paslaugas sumokėjo 500,00 Lt. Bylos nagrinėjimo metu ieškovės atstovas pateikė prašymą priteisti iš atsakovės papildomai 700,00 Lt išlaidų už teisines paslaugas ir pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Todėl ieškovei iš atsakovės priteistino 1319,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 ir 7 p., 93 str. 1 d.). Nagrinėjant bylą, susidarė 26,24 Lt pašto išlaidų, kurios priteistinos iš atsakovės valstybei (LR CPK 88, 93 str.)

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, 430 straipsniais, teismas

Nutarė

24Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

25Papildomai priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“, kodas 302428593, buveinė Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r., a. s. Nr. ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100, ieškovei „B. C. Equipment“, kodas 300566439, buveinė Pramonės pr. 103, Kaunas, a. s. Nr. ( - ) Nordea bankas, banko kodas 21400, 700,00 Lt (septynis šimtus litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių keliai“, kodas 302428593, buveinė Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r., a. s. Nr. ( - ) AB DNB bankas, banko kodas 40100, valstybei 26,24 Lt (dvidešimt šešis litus 24 ct) pašto išlaidų.

27Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismas, pirmininkaujant teisėjui K.... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „B. C. Equipment“ kreipėsi į... 5. Teismas, ištyręs ir įvertinęs ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus,... 6. Atsakovė pateikė prieštaravimus, nurodydama, kad nesutinka su teismo priimtu... 7. Ieškovė per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į atsakovės... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė ieškinyje... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovo... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.... 11. Tiek teisės doktrina, tiek CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties... 12. Iš šalių paaiškinimų teismo posėdžio metu bei iš bylos medžiagos, t.... 13. Šiuo atveju tarp šalių rašytinės formos pirkimo-pardavimo sutarties dėl... 14. Ieškovės išrašytos PVM sąskaitos faktūros, nors ir nėra pasirašytos... 15. Pažymėtina, kad įrodinėjimo pareiga reglamentuojama ( - ) straipsnyje.... 16. Pateikti įrodymus, kad ieškovė neįvykdė savo įsipareigojimų pagal... 17. Pažymėtina, kad atsakovės atstovas teigė, kad 2011-06-15 Turto... 18. Vieno asmens (atstovo) sudarytas sandoris kito asmens (atstovaujamojo) vardu,... 19. CK 6.261 straipsnyje nustatyta, jog skolininkas, praleidęs piniginės... 20. Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas... 21. Dokumentiniame procese atsakovei pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu... 22. Už pareikštus reikalavimus dokumentinio proceso tvarka ieškovė... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 24. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 10 d. preliminarų... 25. Papildomai priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 26. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Mažeikių... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo paskelbimo dienos gali būti...