Byla 2-11517-255/2012
Dėl delspinigių priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Regina Bertašienė, sekretoriaujant Vilmai Petraitienei, Eglei Končiūtei, dalyvaujant atsakovės UAB „Vakarų verslo projektai“ atstovui advokato padėjėjui Jurijui Martinaičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Vaistena“ ieškinį atsakovei UAB „Vakarų verslo projektai“ dėl delspinigių priteisimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 2633,29 Lt delspinigių, 8,06 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 15-16). Nurodė, kad 2011-07-27 šalys sudarė nuomos sutartį Nr. 14, pagal kurią ieškovė (nuomotoja) įsipareigojo perduoti atsakovei (nuomininkei) ekskavatorių ( - ) laikinai valdyti ir juo naudotis už užmokestį, o nuomininkas įsipareigojo valdyti ir naudotis juo bei laiku mokėti nuomos mokestį. Ieškovė tinkamai įvykdė savo prievolę, atsakovei išrašė PVM sąskaitas-faktūras, pagal kurias atsakovė visiškai neatsiskaitė ir liko skolinga 6332,80 Lt. Savanoriškai nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė kreipėsi į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo supaprastinto proceso tvarka. Atsakovė gavusi teismo įsakymą, sumokėjo ieškovei visą skolą, tačiau nesumokėjo 2633,29 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų. Pagal Nuomos sutarties 2.5 p. buvo numatyta atsakovės prievolė mokėti 0,5 procentus dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

3Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies, atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su ieškove atsiskaitė 2012-05-25, tačiau ieškovės apskaičiuotas delspinigių dydis neprotingai didelis ir sudaro prielaidą ieškovei neteisėtai gauti papildomą pelną. Mano, kad ieškovei priteisiant delspinigių po 0,2 procentus už 180 dienų, bus atlyginti minimalūs jos patirti nuostoliai. Ieškovė turėjo įrodyti, kad patyrė nuostolius ir be pagrindo buvo naudojamasi ieškovei priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Prašė atmesti ieškovės reikalavimus dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų, kurios susidarė paduodant teismui pareiškimą, priteisimo bei priteisti visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Remiantis šalių paaiškinimais procesiniuose dokumentuose ir nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose matyti, kad 2011-07-27 šalys sudarė Nuomos sutartį Nr. 14 (b.l. 59-60). Šios Sutarties sudarymo sąlygų šalys neginčija. Pagal šią Sutartį ieškovė įsipareigojo perduoti atsakovei (nuomininkei) ekskavatorių ( - ) laikinai valdyti ir juo naudotis už užmokestį, o nuomininkas įsipareigojo valdyti ir naudotis juo bei laiku mokėti nuomos mokestį. 2011-07-28 šalys pasirašydamos perdavimo-priėmimo aktą patvirtino, kad nuomos objektas buvo perduotas (b.l. 61). Tai yra ieškovė tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus, atsakovė pretenzijų dėl nuomos objekto nepateikė.

6Pagal CK 6.487 str. 1 d. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Šalių sudarytos Sutarties 2.1 p. buvo numatyta, kad atsakovė moka 12000,00 Lt be PVM už 22 darbo dienas per vieną mėnesį. 2011-10-28 papildomu susitarimu prie nuomos sutarties Nr. 14 susitarė, kad nuomos mokestis nuo 2012-11-01 sumažinamas iki 11000 Lt be PVM už 22 darbo dienas per vieną mėnesį (b.l. 62). Nuomos mokestį nuomininkas (atsakovė) privalėjo sumokėti per 3 dienas po PVM sąskaitos-faktūros išrašymo, bet ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 7 d. (Sutarties 2.2 p.). Šiuo atveju, matyti, kad ieškovė išrašė atsakovei 2012-01-24 PVM sąskaitą-faktūrą VRA Nr. 0002760 (b.l. 65) už 9075 Lt, 2012-03-14 PVM sąskaitą-faktūrą VRA Nr. 0002810 (b.l. 66) už 1332,80 Lt (b.l. 66), iš viso už 10407,80 Lt ir buvo skolinga už 2011 m. 14274,76 Lt (b.l. 69). Nuo 2012-01-01 iki 2012-05-02 atsakovė sumokėjo ieškovei 18349,76 Lt (b.l. 69) ir ieškinio teismui pateikimo dieną buvo skolinga 6332,80 Lt. Byloje nėra ginčo dėl ieškovės paskaičiuotos skolos sumos – 6332,80 Lt – apskaičiavimo teisingumo. Šios skolos paskaičiavimo sumos atsakovė neginčijo ir bylos nagrinėjimo metu šią skolą ieškovei sumokėjo.

7Byloje kilo ginčas dėl delspinigių dydžio bei jų apskaičiavimo pagrįstumo. Atsakovė nevykdė sutarties tinkamai, todėl vadovaujantis CPK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei sudarytos sutarties sąlygomis, atsakovei kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Sutarties 2.5 p. numatyta, kad jei laiku nesumokama nuoma, nuomininkas įsipareigoja sumokėti 0,5 procentus dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal ieškovės pateiktą 2012-05-02 sudarytą delspinigių paskaičiavimą matyti, kad už vasario mėnesį delspinigiai yra 690 Lt, už kovo mėnesį – 930 Lt, už balandžio mėnesį – 900 Lt, už balandžio mėnesį – 113,29 Lt, iš viso 2633,29 Lt (įskaitant 21 procentą PVM) (b.l. 67). Atsakovė nurodo, kad Sutartyje numatyta 0,5 procentų dydžio norma yra neprotingai didelė ir turi būti mažintina.

8Bendriausia prasme, šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr.3K-3-401/2008, ir kt.). Tačiau Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad kai šalys sutartyje susitaria dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Miaras” v. A. D. IĮ “Aldaujana”, bylos Nr. 3K-7-409/2010). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CPK 6.73 straipsnį, teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, tuo nepažeidžiant sutarčių laisvės principo.

9Nagrinėjamu atveju bylos šalys yra privačių interesų siekiantys verslo subjektai, turintys patirties verslo ir derybų srityje, todėl gali numatyti įsipareigojimų neįvykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, inter alia ir dėl netesybų dydžio. Iš bylos medžiagos, šalių paaiškinimų matyti, kad pažeistos teisės gynybos ieškovė kreipėsi į teismą operatyviai, todėl laiko tarpas, už kurį skaičiuojami delspinigiai, yra neilgas, tačiau delspinigių suma, lyginant su pagrindine prievole yra didelė. Be to, iš teismui pateikto išrašo apie skolą matyti, kad atsakovė nors pagrindinės skolos nepervedė visos iš karto, tačiau mokėjo dalimis ir visą skolą sumokėjo bylos nagrinėjimo metu. Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad nors byloje nustatyta, kad atsakovė tinkamai neįvykdė šalių sudarytos sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių, todėl delspinigiai mažintini ir ieškovei priteistina 1/3 nuo prašomos 2633,29 Lt delspinigių sumos, t.y. 878,00 Lt.

10Ieškovė pateikė prašymą priteisti iš atsakovės 8,06 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Bendriausia prasme, atsakovė privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6. 210 str. 2 d.). Kadangi tiek ieškovė tiek atsakovė yra ūkio subjektai, šalys sudarė komercinį sandorį, todėl šalims taikytinas Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo (2003-12-09 Nr. K-1873) nuostatos. Šis įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius – vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma padidinta 7 procentiniais punktais (Įstatymo 2 str. 3 d.), taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus. Tai – specialusis įstatymas, turintis pirmenybę prieš CK 6.210 straipsnį nustatant palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus (CK 1.3 str. 3 d.). Nurodyta Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo norma yra dispozityvi, ir šalys gali susitarti kitaip apskaičiuoti palūkanų dydį. Nagrinėjamu atveju šalys nėra susitarusios dėl kitokios palūkanų normos už pavėluotus mokėjimus, todėl atsakovei praleidus terminą įvykdyti piniginę prievolę ieškovei, remiantis CK 6.37 str. 2 d., LR mokėjimų, atliekamų pagal komerciniu sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. iš atsakovės ieškovės naudai taip pat priteistina 8,06 proc. (1,06 proc. VILIBOR + 7 proc.) metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 6332,80 Lt už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-05-09 iki visiškos skolos sumokėjimo, t.y. 2012-05-25 (b.l. 7).

11Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir CPK 88 straipsnyje nurodytos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos (CPK 79 str.). Ieškovės pateikti rašytiniai duomenys patvirtina, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 1047,00 Lt, t. y. 363,00 Lt, 605,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 17-18, 70), 50,00 Lt, 29,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 19). Atsakovės pateikti rašytiniai duomenys patvirtina, kad jos turėtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 200,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 40). Pažymėtina, kad šalių pateiktos išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių.

12Ieškinio patenkinimo iš dalies atveju bylinėjimosi išlaidos tarp šalių paskirstomos proporcingai atmestų ir patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje 8966,09 Lt sumos ieškinį patenkinus iš dalies (priteisus iš 878,00 Lt ir atsakovei bylos nagrinėjimo metu savanoriškai sumokėjus 6332,00 Lt viso 7210,80 Lt) pagal pareikšto ieškinio sumą yra patenkinti 80 procentų, o atmesti 20 procentai ieškinio reikalavimų. Atsižvelgus į patenkintų ir atmestinų reikalavimų dalį, iš atsakovės ieškovei priteistina 837,60 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų, o iš ieškovės atsakovei 40,00 Lt jos turėtų bylinėjimosi išlaidų. Atlikus įskaitymus, iš atsakovės ieškovei priteistina 797,60 Lt.

13Vadovaudamasis CPK 270 straipsniu, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovei UAB „Vaistena“ iš atsakovės UAB „Vakarų verslo projektai“ 878,00 Lt delspinigių, 8,06 procentus metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 6332,80 Lt už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2012-05-09, iki visiškos skolos sumokėjimo, t.y. 2012-05-25, ir 797,60 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Kitoje dalyje ieškinio netenkinti.

17Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos, gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai