Byla 2-1998/2013
Dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Sea Ships Service“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties, kuria pareiškėjas neįtrauktas į kreditorių sąrašą, civilinėje byloje Nr. B2-297-124/2013 dėl restruktūrizavimo bylos uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ iškėlimo sprendžiant restruktūrizavimo administratoriaus prašymą dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas neįtraukė į kreditorių sąrašą pareiškėjo, pateikusio prašymą dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo įmonės restruktūrizavimo byloje praleidus įstatymo nustatytą terminą.

5Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Žemda“.

6RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo administratorius kreipėsi į teismą su prašymu patikslinti kreditoriaus Radpol S.A. reikalavimą, padidinant jį iki 99 023,23 Lt, ir, teismui nusprendus atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pareikšti – patvirtinti UAB „Sea Ships Service“ 7 625,42 Lt reikalavimą. Nurodė, kad 2012-03-23 Rurgaz Sp.z o.o. pasirašė su UAB „Grundolita“ skolos perkėlimo sutartį, tačiau UAB „Grundolita“ sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl 2012-03-23 sutartis neteko galios ir skola neperėjo UAB „Grundolita“, todėl tikslintinas RUAB „Žemda“ reikalavimas, nes skola turi būti išreikalauta iš šios įmonės. Taip pat nurodė, kad kreditoriui UAB „Sea Ships Service“ apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir kreditorių reikalavimų pateikimą buvo pranešta kreditorių sąraše nurodytu adresu, buvo skelbta viešai, tačiau kreditorius per nustatytą terminą reikalavimo nepateikė. Administratorius dėl pareikšto reikalavimo tvirtinimo neprieštarauja.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi patikslino kreditoriaus Radpol S.A. reikalavimą, jį padidindamas iki 99 023,23 Lt. Neįtraukė į kreditorių sąrašą UAB „Sea Ships Service“. Teismas tenkino prašymą dėl kreditoriaus Radpol S.A. reikalavimo patikslinimo nurodydamas, kad tai atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste – ĮRĮ) 19 straipsnio 1 punkto nuostatas.

9Teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „Sea Ships Service“ nepateikė pagrįstų duomenų apie objektyvias aplinkybes, nepriklausančias nuo jo valios, kurios galėtų būti pripažintos svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusias laiku pateikti reikalavimą RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje. Teismas padarė išvadą, kad nenustačius svarbių priežasčių, dėl kurių šis asmuo praleido terminą kreditorių reikalavimams pareikšti, tai nepagrįstai užvilkintų įmonės restruktūrizavimo procesą bei pažeistų tiek pačios restruktūrizuojamos įmonės, tiek ir jos kreditorių teises bei teisėtus interesus. Nutartyje atkreiptas dėmesys į tai, kad pagal ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalį reikalavimus kreditoriai gali pateikti ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme, o šioje byloje restruktūrizavimo planas 4 kalendorinių metų laikotarpiui patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2012-10-11 nutartimi.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sea Ships Service“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

12Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai atsisakė įtraukti į kreditorių sąrašą UAB „Sea Ships Service“ su jo pateiktu reikalavimu.

13Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad administratorius, įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Žemda“, išsiuntė pranešimą kreditoriui UAB „Sea Ships Service“ jo buveinės adresu Šilutės pl. 103, Klaipėda, nenustatęs, ar šis pranešimas pasiekė adresatą. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad pranešimas apeliantui buvo išsiųstas, tačiau jis šio pranešimo negavo, be to, restruktūrizavimo administratorius nepateikė pranešimo gavimą patvirtinančių įrodymų. Dėl to teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė nepagrįstą išvadą, jog šis pranešimas buvo išsiųstas tinkamai, nepažeidžiant ĮRĮ.

14Apeliantas nurodo, kad 2013-04-02 UAB „Restrus“ pateiktame prašyme įtraukti į kreditorių sąrašą nurodė, kad nei paprastu, nei registruotu paštu nebuvo gavę jokio pranešimo apie įmonės restruktūrizavimą.

15Administratorius netinkamai atliko savo pareigas, kadangi netinkamai informavo kreditorių UAB „Sea Ships Service“ apie įmonei iškeltą restruktūrizavimo bylą.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB „Žemda“ prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodo, kad ta aplinkybė, kad pareiškėjas nebuvo asmeniškai informuotas apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą atsakovui, neužkirto kelio domėtis UAB „Žemda“ skola.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą neįtrauktas pareiškėjas, kreipęsis į restruktūrizavimo administratorių su prašymu dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

20Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Žemda“, ši nutartis įsiteisėjo 2012 m. gegužės 24 d. Lietuvos apeliaciniam teismui palikus apskųstą nutartį nepakeistą. 2013-04-02 UAB „Sea Ships Service“ pateikė RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo administratoriui prašymą įtraukti jį į RUAB „Žemda“ kreditorių sąrašą, nurodydamas, kad jis nebuvo gavęs jokio pranešimo apie restruktūrizavimo bylos UAB „Žemda“ iškėlimą (b. l. 5). Restruktūrizavimo administratorius prašė klausimą dėl termino šiam prašymui paduoti atnaujinimo spręsti teismo nuožiūra. Pirmosios instancijos teismas ĮRĮ nustatyto termino prašymui dėl kreditoriaus reikalavimo pareikšti neatnaujino, neįtraukė pareiškėjo į RUAB „Žemda“ kreditorių sąrašą.

21Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įtraukti UAB „Sea Ships Service“, sprendė šį klausimą netinkamai įvertindamas byloje esančius duomenis, pažeisdamas teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus (CPK 185 straipsnis, CK 1.5 straipsnis).

22ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, tai kiekvienu atveju vertina teismas. Įstatyme taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 6 dalis), atsižvelgdamas į termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar restruktūrizuojamos įmonės administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2012).

23Nagrinėjamu atveju nesutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad informacija apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą UAB „Žemda“ buvo viešai paskelbta spaudoje, be to, RUAB „Žemda“ teisinis statusas „restruktūrizuojamas“ buvo užregistruotas Juridinių asmenų registre, todėl ta aplinkybė, kad kreditorius nebuvo asmeniškai informuotas apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą atsakovui, neužkirto kelio jam domėtis atsakovo skola.

24Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės taikymo taisyklę civilinių teisinių santykių ir bankroto teisinių santykių subjektams, taip pat kreditoriams nei iš įstatymų, nei iš taikytinų bendrųjų teisės principų nekyla reikalavimas nuolat domėtis kiekvieno skolininko teisine padėtimi - sekti informacinius pranešimus ir periodiškai kreiptis į juridinių asmenų registrą. Todėl sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui ir materialiųjų teisių gynimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles nagrinėjant prašymą dėl termino atnaujinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-326/2007). Toks išaiškinimas pagal analogiją gali būti taikomas ir restruktūrizavimo byloje, sprendžiant klausimą dėl administratoriaus pareigos informuoti kreditorius apie iškeltą restruktūrizavimo bylą tinkamo vykdymo, kuris yra reikšmingas tiek bankroto, tiek restruktūrizavimo procese.

25ĮRĮ 7 straipsnio 12 dalies 1 punkte nurodyta, kad restruktūrizavimo administratorius, gavęs pranešimą apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą ir teismo nutarties kopiją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie iškeltą restruktūrizavimo bylą praneša kreditoriams. Šioje teisės normoje įtvirtinta pareiga administratoriui užtikrinti tinkamą pranešimą kreditoriui apie įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimą. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, restruktūrizavimo administratorius pranešimą UAB „Sea Ships Service“ išsiuntė įmonės registracijos adresu, esančiu Juridinių asmenų registre, t. y. Šilutės pl. 103, Klaipėda. Prie atskirojo skundo pridėti duomenys patvirtina, kad 2012-05-31 išsiųstas pranešimas grįžo neįteiktas – siunta grąžinta siuntėjui 2012-06-13 (b. l. 25-26). Nors restruktūrizavimo administratorius nurodo, kad jis siuntė pranešimą vadovaudamasis jam pateiktu kreditorių sąrašu, kuriame nurodyti kreditorių adresai, be to, toks pats adresas buvo nurodytas ir UAB „Sea Ships Service“ siųstame rašte, tačiau su tokiu jo teiginiu nėra pakankamo pagrindo sutikti, nes pareiškėjo rašte yra nurodyti tiek registracijos adresas, tiek buveinės adresas – Naujoji Sodo 1, Klaipėda, o kitų įrodymų, pateiktų su prašymu – raginimo sumokėti įsiskolinimą, PVM sąskaitų – faktūrų Nr. 97, 99, 119, restruktūrizavimo administratorius prie prašymo dėl kreditorių reikalavimų patikslinimo nepridėjo, todėl nesant pakankamų įrodymų, kad administratoriui nebuvo žinomas alternatyvus pareiškėjo buveinės adresas ir jis dėl objektyvių priežasčių neišsiuntė pranešimo kitu adresu, negalima pripažinti, kad administratorius tinkamai įvykdė kreditoriaus informavimo pareigą.

26Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl termino kreditoriaus reikalavimui pareikšti praleidimo priežasčių svarbumo yra reikšminga tai, kad, skirtingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas domėjosi atsakovo skola, nes kaip jis pats nurodė, ne kartą kreipėsi į UAB „Žemda“ vyr. finansininkę dėl skolos apmokėjimo termino suderinimo, tačiau iki šiol nepavyko jos suderinti. Pareiškėjas prašyme jį įtraukti į kreditorių sąrašą (b. l. 5) nurodė, kad skolos pagrindas – Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-01-31 preliminarus sprendimas (klaidingai nurodyta 2012-10-31 data), priimtas civilinėje byloje Nr. 2-1495-901/2012, kuris įsiteisėjo 2012-02-29. Tai, kad LITEKO duomenų bazėje nėra duomenų, jog įsiteisėjus preliminariam sprendimui ieškovas būtų kreipęsis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo, be to, kad pareiškėjas prašo jį įtraukti į kreditorių sąrašą su 7 625,42 Lt dydžio reikalavimu, nors teismo priteista suma sudarė 9 329,10 Lt, tik patvirtina, kad apeliantas domėjosi UAB „Žemda“ skola ir siekė ją susigrąžinti geruoju, taip pat leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą, kad restruktūrizavimo administratoriui galėjo būti žinoma apie pareiškėjo ir UAB „Žemda“ skolos derinimo faktą, tačiau jis nedėjo visų pastangų, kad šis kreditorius turėtų galimybę teismo nustatytu terminu realizuoti teisę pareikšti reikalavimą RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje.

27Nesant byloje pakankamų duomenų apie tai, kad apeliantui galėjo būti ar buvo žinoma apie skolininko teisinę padėtį po restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir tuo pačiu teisę teismo nustatytu terminu pateikti prašymą restruktūrizavimo administratoriui dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo, įvertinant tai, kad preliminaraus sprendimo, kuriuo priteista skola, įvykdymas užtikrintas teismo 2012 m. sausio 31 d. nutartimi pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis, ši nutartis įvykdyta 2012 m. vasario 29 d., t. y. iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, o pareiškėjas siekė suderinti skolos grąžinimą geruoju, apie ką objektyviai galėjo būti žinoma restruktūrizavimo administratoriui, pripažintina, kad pareiškėjas ĮRĮ nustatytą terminą pareikšti savo kaip kreditoriaus reikalavimui UAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje praleido dėl svarbių priežasčių, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, nenustačius, kad toks termino atnaujinimas pažeistų restruktūrizuojamos įmonės ar jos kreditorių teises bei turtinius interesus, yra pagrindas jį atnaujinti (ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktas, 23 straipsnio 1, 3 dalys).

28Restruktūrizavimo administratoriui savo prašyme patikslinti kreditorių reikalavimus neprieštaraujant dėl UAB „Sea Ships Service“ pareikšto reikalavimo, neginčijant jo, atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo pagrindas yra įsiteisėjęs teismo preliminarus sprendimas, yra pagrindas išspręsti šį klausimą iš esmės ir patvirtinti šio kreditoriaus reikalavimą 7 625,42 Lt sumai (ĮRĮ 23 straipsnis).

29Esant išdėstytiems argumentams konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina dėl procesinės teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, bei materialinės teisės normų, reglamentuojančių termino kreditorių reikalavimams pareikšti atnaujinimo bei kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimus, netinkamo taikymo ir klausimas išspręstinas iš esmės – atnaujinus terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti, tvirtintinas kreditoriaus UAB „Sea Ships Service“ reikalavimas RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo byloje (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 338 straipsnis).

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais,

Nutarė

31Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Sea Ships Service“ neįtrauktas į restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ kreditorių sąrašą, panaikinti ir atnaujinus terminą šio kreditoriaus finansiniam reikalavimui pateikti, įtraukti uždarąją akcinę bendrovę „Sea Ships Service“ į restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ kreditorių sąrašą su 7 625,42 Lt reikalavimu.

32Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas klausimas, ar teisėtai ir pagrįstai teismas neįtraukė... 5. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė... 6. RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo administratorius kreipėsi į teismą su... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 31 d. nutartimi patikslino... 9. Teismo vertinimu, pareiškėjas UAB „Sea Ships Service“ nepateikė... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Sea Ships Service“ prašo Šiaulių... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad teismas nepagrįstai atsisakė... 13. Nurodo, kad teismas visiškai nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad... 14. Apeliantas nurodo, kad 2013-04-02 UAB „Restrus“ pateiktame prašyme... 15. Administratorius netinkamai atliko savo pareigas, kadangi netinkamai informavo... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą RUAB „Žemda“ prašo bylą nagrinėti... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria į... 20. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d.... 21. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas į... 22. ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota, kurios termino praleidimo... 23. Nagrinėjamu atveju nesutiktina su pirmosios instancijos teismo padaryta... 24. Pagal kasacinio teismo suformuotą teisės taikymo taisyklę civilinių... 25. ĮRĮ 7 straipsnio 12 dalies 1 punkte nurodyta, kad restruktūrizavimo... 26. Nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl termino kreditoriaus reikalavimui... 27. Nesant byloje pakankamų duomenų apie tai, kad apeliantui galėjo būti ar... 28. Restruktūrizavimo administratoriui savo prašyme patikslinti kreditorių... 29. Esant išdėstytiems argumentams konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339... 31. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 31 d. nutarties dalį, kuria... 32. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....