Byla 3K-3-218/2012
Dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amilista“ finansinis reikalavimas restruktūrizuojamai žemės ūkio bendrovei „Agrowill Žadžiūnai“, peržiūrėjimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algio Norkūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Sigitos Rudėnaitės ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Restrus“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria patvirtintas pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Amilista“ finansinis reikalavimas restruktūrizuojamai žemės ūkio bendrovei „Agrowill Žadžiūnai“, peržiūrėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau - ĮRĮ) normų, reglamentuojančių restruktūrizavimo byloje kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo terminą, šio termino praleidimo svarbių priežasčių nustatymą, taip pat dėl Įmonių restruktūrizavimo įstatymo teisės normų galiojimo laiko atžvilgiu, aiškinimo ir taikymo.

6Šiaulių apygardos teisme 20110 m. rugsėjo 29 d. pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ŽŪB ,,Agrowill Žadžiūnai“ gautas šiame teisme 2010 m. spalio 4 d. Šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2010 m. spalio 5 d. rezoliucija pareiškimo nagrinėjimas paskirtas teisėjai. Priėmus nurodytą pareiškimą nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojo 2010 m. liepos 2 d. priimtas ĮRĮ pakeitimo įstatymas Nr. XI-978, kuriuo iki to laiko galiojęs ĮRĮ buvo pakeistas ir jo turinys išdėstytas nauja redakcija. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla (bylos Nr. B2-442-357/2011), administratoriumi paskirtas UAB „Restrus“, nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti įmonės administratoriui finansinius reikalavimus, nutartis įsiteisėjo 2010 m. spalio 22 d. Šio teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartimi patvirtinti kreditorių reikalavimai.

7Pareiškėjas BUAB „Amilista“ 2011 m. kovo 3 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti 554 644,45 Lt finansinį reikalavimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtino pareiškėjo BUAB „Amilista“ 554 644,45 Lt reikalavimą, patikslino kreditoriaus Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimą ir patvirtino ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo planą ketveriems kalendoriniams metams. Šiaulių apygardos teismas, gavęs RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ atskirąjį skundą, 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi panaikino Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas pareiškėjo BUAB „Amilista“ 554 644,45 Lt reikalavimas (CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktas), ir nutarė šio finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Pareiškėjas BUAB „Amilista“ 2011 m. gegužės 2 d. teismo posėdyje pateikė prašymą atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti ir patvirtinti 554 644,45 Lt reikalavimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje. Pareiškėjo finansinis reikalavimas kildinamas iš Šiaulių apygardos teismo 2009 m. birželio 3 d. nutartimi patvirtintos taikos sutarties, kuria šalys susitarė, kad ŽŪB ,,Agrowill Žadžiūnai“ įsiskolinimą UAB ,,Amilista“ naudai pagal patvirtintą taikos sutartį padengs nuo 2009 m. lapkričio 1 d. iki 2010 m. balandžio 1 d., tačiau to neįvykdė. Įsiskolinimui išieškoti 2010 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą pareiškėjas pateikė vykdyti antstoliui. Įsiskolinimo pagrindas – pagal 2008 m. gegužės 27 d. statybos rangos sutartį Nr. 08-22 išrašytos neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros.

8II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė

9Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalyje, 19 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti savo reikalavimus ir perduoti juos įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais. Jei kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku, jie, nurodydami vėlavimo priežastį, reikalavimus gali pateikti teismui ir įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus patvirtinančiais dokumentais.

10Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla, buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti įmonės administratoriui kreditoriaus reikalavimus, todėl pareiškėjas tokį reikalavimą pateikė praleidęs teismo nustatytą terminą. Pranešimai apie iškeltą restruktūrizavimo bylą ir nustatytą terminą buvo išsiųsti kreditoriams. Teismas pažymėjo, kad restruktūrizavimo bylos iškėlimo metu pareiškėjui atstovavo bankroto administratorius, kuriam keliami didesni atidumo, rūpestingumo reikalavimai, be to, preziumuojama, jog administratorius gerai išmano bankroto ir restruktūrizavimo procesus reglamentuojančius teisės aktus. Teismas nepripažino svarbiomis termino praleidimo priežastimis pareiškėjo nurodomų aplinkybių, kad jis tikėjosi, jog antstolis, kurio žinioje buvo vykdomoji byla, gavęs informaciją apie restruktūrizavimo bylos ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškėlimą, vykdomąją bylą sustabdys ir persiųs restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, ir taip galės būti patvirtintas pareiškėjo kreditoriaus reikalavimas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas turėtų žinoti kreditorių reikalavimų pateikimo tvarką, t. y. kad kreditorius turi pateikti reikalavimą įmonės administratoriui ir taip išreikšti savo valią, nesitikėdamas, jog šį veiksmą atliks kitas asmuo (ĮRĮ 7 straipsnio 7 dalies 7 punktas, 19 straipsnio 1 punktas). Pagal kasacinio teismo praktiką situacija, kai į restruktūrizuojamos įmonės kreditorių sąrašą įrašomos įmonės, pažeidžiant ĮRĮ įtvirtintus terminus ir tvarką, suponuoja išvadą dėl restruktūrizavimo paskirties ir tikslų nesilaikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-175/2010). Teismas taip pat pažymėjo, kad RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ administratorius laiku pateikė įmonės restruktūrizavimo planą, kuriam pritarė įmonės kreditoriai. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. kovo 29 d. nutartimi patvirtino restruktūrizavimo planą, todėl, nenustačius svarbių priežasčių, dėl kurių pareiškėjas praleido terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti, teismas sprendė, kad jis negali būti tvirtinamas, nes tai nepagrįstai užvilkintų įmonės restruktūrizavimo procesą ir pažeistų įmonės, jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi tenkinus pareiškėjo BUAB „Amilista“ atskirąjį skundą nutarta panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patvirtinti pareiškėjo BUAB „Amilista“ 554 644,45 Lt reikalavimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje.

12Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad pareiškėjas 2010 m. balandžio 29 d. jam išduotą vykdomąjį raštą pateikė vykdyti antstoliui 2010 m. gegužės 3 d. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla. Pagal ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo procesui taikytinos ĮRĮ redakcijos (galiojusios iki 2010 m. rugsėjo 30 d.) 9 straipsnio 1 dalies 3 punktą nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus. Tam, kad būtų sustabdytas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus, apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą būtina pranešti antstoliui, kuris sustabdo vykdomąją bylą ir vykdomąjį dokumentą persiunčia restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Pažymėtina, kad ĮRĮ aktualios redakcijos (galiojančios nuo 2010 m. spalio 1 d.) 8 straipsnio 3 punktu antstolis įpareigojamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui turto arešto ir vykdomuosius dokumentus. Taigi antstolis, vykdantis išieškojimą pagal pareiškėjo 2010 m. balandžio 29 d. išduotą vykdomąjį raštą, sužinojęs apie restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimą, privalėjo vykdomąją bylą sustabdyti ir vykdomąjį dokumentą perduoti ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, tačiau to neatliko. Tai paaiškėjus pareiškėjas pats kreipėsi į teismą dėl 554 644,45 Lt reikalavimo tvirtinimo, prašydamas teismo atnaujinti terminą šiam reikalavimui pateikti. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendė, kad pareiškėjas terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti praleido dėl svarbių priežasčių, dėl kurių terminas atnaujintas. Pagal ĮRĮ (redakcija, galiojusi iki 2010 m. rugsėjo 30 d.) 19 straipsnio 1 dalį kreditorius, kuris dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku, nurodydamas pavėlavimo priežastį, reikalavimus gali pateikti teismui ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme. Pareiškėjas prašymą patvirtinti kreditoriaus reikalavimą teismui pateikė 2011 m. kovo 3 d., įmonės restruktūrizavimo planas patvirtintas teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartimi.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo administratorius UAB „Restrus“ prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartį ir palikti galioti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartį. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

151. Kasaciniu skundu nesutinkama su tuo, kad Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje taikytas įsigaliojusios nuo 2010 m. spalio 1 d. ĮRĮ redakcijos 8 straipsnio 3 punktas, pagal kurį antstolis įpareigojamas ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui turto arešto ir vykdomuosius dokumentus. Kasatoriaus tvirtinimu, apeliacinės instancijos teismas turėjo taikyti ĮRĮ redakciją, galiojusią iki 2010 m. rugsėjo 30 d., nes pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismui data nurodyta 2010 m. rugsėjo 29 d., t. y. pareiškimas paduotas iki 2010 m. liepos 2 d. priimto ĮRĮ įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo nuo 2010 m. spalio 1 d. Aptariamo ĮRĮ įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo priėmimo.

162. Kasatoriaus teigimu, teismas turėjo taikyti ĮRĮ 19 straipsnio 1 punktą – iškėlus restruktūrizavimo bylą kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį pareikšti savo reikalavimus ir juos perduoti įmonės administratoriui kartu su šiuos reikalavimus pagrindžiančiais dokumentais; jei kreditoriai dėl svarbių priežasčių negalėjo reikalavimų pateikti nustatytu laiku, jie, nurodydami pavėlavimo priežastį, reikalavimus gali pateikti teismui ir įmonės administratoriui ne vėliau kaip iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo teisme. Kasatorius sutinka su Šiaulių apygardos teismo nutarties konstatavimu, kad BUAB ,,Amilista“ bankroto administratorius UAB ,,Forum regis“ nepateikė pagrįstų duomenų apie objektyvias aplinkybes, nepriklausančias nuo kreditoriaus valios, sutrukdžiusias laiku pateikti kreditoriaus reikalavimą RŽŪB ,,Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byloje, kurios šiuo atveju būtų pripažintos svarbiomis termino praleidimo priežastimis.

173. Kasatorius teigia, kad skundžiamoje nutartyje teismas netinkamai aiškino ĮRĮ 9 straipsnį kaip įpareigojantį antstolį perduoti visus dokumentus restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, nes ĮRĮ 9 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata nepagrįstai išaiškinta kaip numatanti ne tiktai išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus sustabdymą, bet ir kaip finansinio reikalavimo pateikimo restruktūrizavimo administratoriui ir teismui taisyklė.

18Atsiliepime į kasacinį skundą pareiškėjas BUAB „Amilista“ prašo Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

191. Dėl ĮRĮ redakcijos, taikytinos nagrinėjamoje byloje, pareiškėjo požiūriu, ĮRĮ 2010 m. liepos 2 d. pakeitimo įstatyme išdėstyta nauja ĮRĮ redakcija. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad naujos redakcijos įstatymas įsigalioja nuo 2010 m. spalio 1 d. ĮRĮ įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, įsigaliojus šiam įstatymui iki jo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. RŽŪB ,,Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo byla iškelta Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, todėl ginčo teisiniams santykiams turėjo būti taikoma ĮRĮ redakcija, galiojusi po 2010 m. spalio 1 d.

202. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą antstolis perduoda vykdomuosius dokumentus ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Manytina, kad toks teisinis reglamentavimas lemia tai, kad skolininkui iškėlus restruktūrizavimo bylą skolos išieškojimas teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu nėra nutraukiamas, o tiesiog pasikeičia skolos išieškojimo iš skolininko tvarka, t. y. vyksta nebe vykdymas CPK prasme, bet skola išieškotojui grąžinama ĮRĮ nustatyta tvarka. Dėl to, pareiškėjo teigimu, Lietuvos apeliacinis teismas nutartyje teisingai pažymėjo, kad vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui turėjo perduoti antstolis, o kreditoriui nebuvo būtina per teismo nutartyje, kuria iškelta restruktūrizavimo byla, nustatytą terminą pateikti finansinį reikalavimą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

22Dėl ĮRĮ teisės normų galiojimo laiko atžvilgiu

23Kasaciniame skunde vienas argumentų yra tas, kad apeliacinės instancijos teismas nutartyje taikė ne tą ĮRĮ redakciją, kurią turėjo taikyti, nes teismas turėjo atsižvelgti į tai, kuriuo metu pradėtas restruktūrizavimo procesas ŽŪB ,,Agrowill Žadžiūnai“ ir šios įmonės restruktūrizavimo proceso metu taikyti šio proceso pradėjimo metu galiojusias ĮRĮ teisės normas.

24ĮRĮ pakeitimo įstatymo, priimto 2010 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XI-978, 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, įsigaliojus šiam įstatymui, iki jo įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių restruktūrizavimas atliekamas pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Aptariamos teisės normos nuostata iki šio įstatymo ,,įsigaliojimo pradėtų restruktūrizuoti įmonių“ kasaciniame skunde aiškinama susiejant restruktūrizavimo pradėjimą nuo pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo datos ir taip darant išvadą, kad šioje byloje ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo procese kylantiems teisės klausimams taikoma iki 2010 m. spalio 1 d. galiojusi ĮRĮ redakcija. Šiuo kasacinio skundo argumentu prieštaraujama nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusios ĮRĮ redakcijos taikymui kasacine tvarka skundžiamoje Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje.

25Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi tai, kad kasaciniame skunde iškeltas ĮRĮ taikymo laiko atžvilgiu teisės klausimas yra išaiškintas kitoje kasacine tvarka išnagrinėtoje byloje priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartyje ŽŪB ,,Agrowill Alanta“ restruktūrizavimo byloje, bylos Nr. 3K-3-100/2012. Konstitucinis Teismas 2007 m. spalio 24 d. nutarime yra nurodęs, kad tokios pat (analogiškos) bylos turi būti sprendžiamos taip pat, t. y. jos turi būti sprendžiamos ne sukuriant naujus teismo precedentus, konkuruojančius su esamais, bet paisant jau įtvirtintų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse akcentuojama, kad teisės norma turi būti taikoma pagal toje normoje nustatytas sąlygas ir konkrečioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, reikšmingas tai normai taikyti. Remdamasis konstitucine jurisprudencija, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, sprendžiant dėl kasacinio teismo nutartyse išdėstytos praktikos laikymosi, reikia nustatyti, ar: 1) skirtingose nutartyse pasisakyta dėl tų pačių teisės nuostatų; 2) tos pačios nuostatos taikomos esant tapačiam ginčo teisinio santykio teisiniam reglamentavimui; 3) visos galiojančios ir teisiškai reikšmingos teisės nuostatos analizuotos ir taikytos priimant teismo sprendimą ar nutartį; 4) tokios nuostatos išsamiai analizuotos teismo motyvuose; 5) tokios nuostatos tinkamai pagrindžiamos teisės normų, teisės doktrinos ir teismų praktikos argumentais; 6) teisės nuostatos taikytos tokiomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis; 7) teismų sprendimų ar nutarčių teiginiai yra esminės, nusprendžiančios bylos baigtį pagal tas faktines aplinkybes išvados, ar yra tik motyvai, argumentai arba kitos tik papildomai vartojamos motyvavimo aplinkybės. Tai – nebaigtinis kriterijų sąrašas, nes gali būti ir kitokių aplinkybių, iš kurių gali būti sprendžiama, ar atitinkamu klausimu yra suformuota teismų praktika, ar turi būti remiamasi vienos ar kitos nutarties teiginiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje P. A. v. Kretingos 1-ojo notarų biuro notarė S. D. Nekrošytė, bylos Nr. 3K-3-552/2009; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje S. D., R. S. v. V. D., Č. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-385/2010; 2011 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje pagal H. A. P. ir M. I. M. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-382/2011).

26Pirmiau nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-100/2012 buvo sprendžiamas tapatus nagrinėjamai bylai pagal faktinę situaciją teisės klausimas, t. y. kurios redakcijos ĮRĮ teisės normos taikomos esant padėčiai, kai pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įmonei paduotas teismui iki ĮRĮ pakeitimo įstatymo įsigaliojimo datos, t. y. iki 2010 m. spalio 1 d., o restruktūrizavimo byla teismo nutartimi iškelta jau po šio pakeitimo įstatymo įsigaliojimo. Kadangi nurodytoje byloje susiklostė tapati faktinė ir teisinė situacija, kaip ir nagrinėjamoje byloje, dėl to nurodytoje byloje įstatymo galiojimo laiko atžvilgiu išaiškinimas reikšmingas ir nagrinėjamos bylos atveju. Aptariamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartyje konstatuota, kad įmonės restruktūrizavimas pradedamas nuo to momento, kada įsiteisėja teismo nutartis iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą. O nagrinėjamoje byloje, kaip ir nurodytoje byloje, susiklostė tapati faktinė situacija – pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą pateiktas iki ĮRĮ pakeitimo įstatymo įsigaliojimo 2010 m. spalio 1 d., o teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą priimta ir įsiteisėjo jau įsigaliojus ĮRĮ pakeitimo įstatymui.

27Siūlymas restruktūrizuoti įmonę, kelti restruktūrizavimo bylą, pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimas ir jo gavimas bei prielaidų iškelti restruktūrizavimo bylą buvimas dar nereiškia, jog restruktūrizavimo byla bus iškelta, nes teismas gali jos ir neiškelti.

28Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis konstatuotina, kad ĮRĮ pakeitimo įstatymo, priimto 2010 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XI-978, 2 straipsnio 2 dalies prasme restruktūrizavimo pradėjimas reiškia restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimą nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmiau nurodyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla. Dėl to šioje byloje restruktūrizavimo procedūroms taikytinos nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusios ĮRĮ naujos redakcijos teisės normos.

29Dėl kreditorių reikalavimams restruktūrizuojamai įmonei pateikti praleisto termino priežasčių svarbos (ĮRĮ 23 straipsnio 1, 3 dalys)

30Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Tai atnaujinamasis terminas.

31Taigi pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį teismui pripažinus termino praleidimo priežastis svarbiomis suteikta teisė priimti praleidus nustatytą terminą pateiktus kreditorių finansinius reikalavimus. Tai kreditorių reikalavimai, kurie: 1) atsirado iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos ir 2) pateikti iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos.

32Teisėjų kolegija nurodo tai, kad ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota, kurios termino praleidimo priežastys laikytinos svarbiomis, tai kiekvienu atveju vertina teismas. Įstatyme taip pat neįvardyta kriterijų, pagal kuriuos būtų galima spręsti, kokios termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis. Klausimą dėl konkrečių termino praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis teismas turėtų spręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CPK 3 straipsnio 6 dalis), atsižvelgdamas į termino paskirtį, termino praleidimo laikotarpį, aplinkybes, kurios pateisintų termino praleidimo trukmę, aplinkybes, realiai sutrukdžiusias asmeniui laiku įgyvendinti teisę per nustatytą terminą, bylos šalių elgesį ir kitas reikšmingas bylos aplinkybes. Sprendžiant termino kreiptis kreditoriui su finansiniu reikalavimu atnaujinimo klausimą nustatytina, kada atsirado ir kiek truko aplinkybės, kuriomis grindžiamos termino praleidimo priežastys ir jų svarba, taip pat ar išnykus kliūtims asmuo (kreditorius) per protingą laiką kreipėsi į teismą ar restruktūrizuojamos įmonės administratorių su finansiniu reikalavimu. Taip pat vertintina, ar asmuo buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai – šiems kriterijams turi reikšmės praleidusio terminą asmens veikla, patirtis ir kitos su juo susijusios savybės, turėjusios įtakos terminui praleisti. Įvertintinos ir galimos egzistavusios objektyvios aplinkybės, sutrukdžiusios asmeniui atlikti veiksmus per nustatytą terminą, trečiųjų asmenų veiksmus ir jų įtaką tam, kad teismo nustatytu terminu tam tikri veiksmai nebuvo atlikti, taip pat ar asmuo, privalantis atlikti veiksmus, turėjo pareigą veikti asmeniškai, ar veikė per atstovus, ar jo naudai tuos veiksmus turėjo atlikti kiti asmenys sutarties ar įstatymo nustatytos teisinės pareigos pagrindu.

33ĮRĮ 8 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas; antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami ĮRĮ nustatyta tvarka. Pagal ĮRĮ nuostatas, jeigu kreditoriaus reikalavimai jau perduoti vykdyti antstoliui, tai jis privalo perduoti vykdomąjį dokumentą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui. Taigi pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą pareiga atlikti atitinkamus veiksmus, kurių atlikimo terminas yra praleistas, nustatyta antstoliui. Dėl to kreditorius, kurio reikalavimas yra vykdomojoje byloje antstolio žinioje, turi pagrindą tikėtis, kad antstolis įvykdys įstatymu jam nustatytą teisinę pareigą, t. y. perduos vykdomąjį dokumentą įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

34Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškelta restruktūrizavimo byla, buvo nustatytas 45 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos finansiniams reikalavimams įmonės administratoriui pateikti. Praleidęs teismo nustatytą terminą ir neišdėstęs prašymo atnaujinti terminą kartu su svarbiomis termino praleidimo priežastimis, kreditorius BUAB „Amilista“ 2011 m. kovo 3 d. pateikė teismui finansinį reikalavimą, kuris patvirtintas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, ši nutarties dalis to paties teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi panaikinta. Pareiškėjas BUAB „Amilista“ 2011 m. gegužės 2 d. pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą kreditoriaus reikalavimui pateikti, nurodydamas termino praleidimo priežastis. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo prašymą atmetė. Nagrinėjamoje byloje kasacine tvarka skundžiama Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo 15 d. nutartimi nutarta panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. gegužės 11 d. nutartį ir BUAB „Amilista“ finansinį reikalavimą patvirtinti.

35Pareiškėjo BUAB „Amilista“ prašymas atnaujinti praleistą terminą finansiniam reikalavimui pateikti ir, atnaujinus terminą, patvirtinti šį reikalavimą buvo grindžiamas tuo, kad 2010 m. balandžio 29 d. gautą vykdomąjį raštą, iš kurio kildinamas finansinis reikalavimas restruktūrizuojamai įmonei, pareiškėjas BUAB „Amilista“ 2010 m. gegužės 3 d. perdavė vykdyti antstoliui. Pasidomėjęs vykdymo eiga pareiškėjas sužinojo, kad, ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ iškėlus restruktūrizavimo bylą, antstolis priėmė patvarkymą sustabdyti vykdomąją bylą. Pareiškėjas 2011 m. vasario 25 d. pateikė finansinį reikalavimą ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Pareiškėjo teigimu, antstolis, gavęs informaciją apie iškeltą restruktūrizavimo bylą, turėjo savo iniciatyva persiųsti vykdomąjį raštą restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui, tačiau to nepadarė. Vykdomąjį raštą perdavus antstoliui pareiškėjas (kreditorius) tikėjosi, kad antstolis atliks visus priklausančius atlikti veiksmus, reikalingus skolai išieškoti.

36Byloje nustatyta, kad pareiškėjas BUAB ,,Amilista“ 2011 m. kovo 3 d. pateikė teismui kreditoriaus reikalavimą kartu su jį įrodančiais dokumentais praleidęs restruktūrizavimo bylą nagrinėjančio Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartyje nustatytą 45 dienų terminą. Pirmiau konstatuota, kad šis terminas pagal ĮRĮ 7 straipsnio 8 dalies 3 punktą nustatomas teismo ir yra nuo 30 iki 45 kalendorinių dienų, tačiau jis gali būti atnaujinamas. Teisėjų kolegija pažymi tai, kad pirmiau nurodytoje analogiškoje byloje priimtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. kovo 20 d. nutartyje, bylos Nr. 3K-3-100/2012, nebuvo išaiškinta, kas yra laikoma svarbiomis praleisto termino priežastimis pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį, nebuvus ginčo dėl termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimo. Dėl to nagrinėjamoje byloje šios bylos aplinkybių kontekste kasacinis teismas pateikia ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalies išaiškinimus.

37Konstatuotina, kad kai restruktūrizavimo byloje kreditoriaus teisė yra įgyvendinama per tam tikrą įstatymo arba teismo nustatytą terminą ir už kreditorių pagal ĮRĮ teisinę pareigą atlikti veiksmus turi vykdymo veiksmus atliekantis antstolis, tačiau jis tokios pareigos neįvykdo ir apie tai neinformuoja, tai teismo gali būti laikoma pakankamai svarbia termino praleidimo priežastimi, nes praleidęs terminą kreditorius teisiškai pagrįstai tikėjosi, jog antstolis laikysis įstatymo jam priskirtos teisinės pareigos ir ją įvykdys, t. y. atliks už terminą praleidusį asmenį veiksmus laiku ir tinkamai tokiu būdu, kad šis terminas nebus praleistas. Kreditoriaus tikėjimasis, kad ir antstolis laikysis įstatymų, vertintinas protingu ir sąžiningu elgesiu, jeigu kreditorius nedelsė veikti ir domėjosi savo teisių įgyvendinimu. Esant tokiai situacijai, kai antstolis neatlieka priskirtų pareigų ir dėl šios priežasties praleidžiamas terminas, termino neatnaujinimas būtų kreditoriaus teisės nepagrįstas ribojimas.

38Byloje nustatyta, kad antstolis per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, t. y. nuo 2010 m. spalio 15-osios, šiam teismui turėjo perduoti pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą vykdomąjį dokumentą, tačiau jo neperdavė. Sužinojęs, kad tolesni vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje antstolio neatliekami, nes jie ir negali būti atliekami nepaisant restruktūrizavimo metu nustatytų atsiskaitymų su kreditoriais procedūrų, kreditorius BUAB ,,Amilista“ 2011 m. vasario 25 d. pateikė finansinį reikalavimą skolininko ŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam Šiaulių apygardos teismui. Finansinis reikalavimas pateiktas iki restruktūrizavimo plano patvirtinimo Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 29 d. nutartimi, dėl to kreditorius nepraleido ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nustatyto naikinamojo termino, susieto su teismo restruktūrizavimo plano patvirtinimo data, finansiniam reikalavimui pateikti. Byloje nenustatyta, kad pareiškėjas (kreditorius), kreipdamasis į teismą su finansiniu reikalavimu, neprotingai ilgai delsė, sužinojęs apie antstolio veiksmų neatlikimą, dėl to teisinga termino praleidimą, įvykusį dėl antstolio pareigos neatlikimo, vertinti kaip pateisinančią termino praleidimą svarbią priežastį, dėl kurios šis terminas turi būti atnaujinamas.

39Kasacinio skundo argumentais nėra nuginčytas byloje priimtos Lietuvos apeliacinio teismo nutarties teisinis pagrįstumas. Lietuvos apeliacinis teismas nutartimi atnaujinęs terminą ir patvirtinęs finansinį reikalavimą restruktūrizavimo byloje šį klausimą išsprendė teisiškai pagrįstai, nes nutartyje tinkamai aiškino ir taikė ginčo santykius reglamentuojančias ĮRĮ normas. Dėl to aptariama nutartis paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

40Dėl bylinėjimosi išlaidų

41Iš restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill Žadžiūnai“ priteistina 36,50 Lt išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, Lietuvos valstybei (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis, 340 straipsnio 5 dalis).

42Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

43Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

44Priteisti iš restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill Žadžiūnai“ (juridinio asmens kodas 175706853) valstybei 36,50 Lt (trisdešimt šešis litus 50 ct) išlaidų, susijusių su bylos procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

45Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Kasacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl Įmonių... 6. Šiaulių apygardos teisme 20110 m. rugsėjo 29 d. pareiškimas iškelti... 7. Pareiškėjas BUAB „Amilista“ 2011 m. kovo 3 d. pateikė teismui prašymą... 8. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nutarčių esmė... 9. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria ŽŪB... 11. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 12. Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad pareiškėjas 2010 m. balandžio 29... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu RŽŪB „Agrowill Žadžiūnai“ restruktūrizavimo... 15. 1. Kasaciniu skundu nesutinkama su tuo, kad Lietuvos apeliacinio teismo... 16. 2. Kasatoriaus teigimu, teismas turėjo taikyti ĮRĮ 19 straipsnio 1 punktą... 17. 3. Kasatorius teigia, kad skundžiamoje nutartyje teismas netinkamai aiškino... 18. Atsiliepime į kasacinį skundą pareiškėjas BUAB „Amilista“ prašo... 19. 1. Dėl ĮRĮ redakcijos, taikytinos nagrinėjamoje byloje, pareiškėjo... 20. 2. Pagal ĮRĮ 8 straipsnio 3 punktą antstolis perduoda vykdomuosius... 21. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 22. Dėl ĮRĮ teisės normų galiojimo laiko atžvilgiu ... 23. Kasaciniame skunde vienas argumentų yra tas, kad apeliacinės instancijos... 24. ĮRĮ pakeitimo įstatymo, priimto 2010 m. liepos 2 d. įstatymu Nr. XI-978, 2... 25. Kasacinio teismo teisėjų kolegija pažymi tai, kad kasaciniame skunde... 26. Pirmiau nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus... 27. Siūlymas restruktūrizuoti įmonę, kelti restruktūrizavimo bylą,... 28. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis konstatuotina, kad ĮRĮ pakeitimo... 29. Dėl kreditorių reikalavimams restruktūrizuojamai įmonei pateikti praleisto... 30. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį... 31. Taigi pagal ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalį teismui pripažinus termino praleidimo... 32. Teisėjų kolegija nurodo tai, kad ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalyje nedetalizuota,... 33. ĮRĮ 8 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti... 34. Šiaulių apygardos teismo 2010 m. spalio 15 d. nutartimi, kuria ŽŪB... 35. Pareiškėjo BUAB „Amilista“ prašymas atnaujinti praleistą terminą... 36. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas BUAB ,,Amilista“ 2011 m. kovo 3 d.... 37. Konstatuotina, kad kai restruktūrizavimo byloje kreditoriaus teisė yra... 38. Byloje nustatyta, kad antstolis per 15 kalendorinių dienų nuo teismo... 39. Kasacinio skundo argumentais nėra nuginčytas byloje priimtos Lietuvos... 40. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 41. Iš restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill Žadžiūnai“... 42. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 43. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011... 44. Priteisti iš restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill... 45. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...