Byla 2S-813-345/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Algirdo Auruškevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. S. atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 09 d. nutarties, kuria nuatrta atnaujinti civilinę bylą ir perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui, civlinėje byloje pagal D. S. ieškinį atsakovams E. B., R. K., trečiajam.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas D. S. ieškiniu kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančia atsakovų E. B., R. K., ir trečiojo asmens UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ sudaryto 1 177 297 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ akcijų perleidimo. Ieškovui prašant, Ukmergės rajono apylinkės teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta baudžiamoji byla Nr. 70-2-00006-09.

4Ukmergės rajono apylinkės teismas 2009 m. kovo 09 d. nutartimi atnaujino civilinę bylą Nr. 2-93-781/2009, ir civilinę bylą pagal ieškovo D. S. ieškinį atsakovams E. B., R. K., trečiajam asmeniui UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Konstatavo, kad Druskininkų miesto apylinkės prokuratūrai 2009 m. vasario 19 d. nutarimu nutraukus ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 70-2-00006-09, išnyko aplinkybės, dėl kurių civilinė byla buvo sustabdyta, todėl yra pagrindas civilinę bylą atnaujinti. 2009-03-04 teisme gavus atsakovo R. K. procesinius dokumentus ir mainų sutartis, paaiškėjo, kad ginčijamo sandorio vertė viršija 100 000 Lt, todėl byla nagrinėtina Vilniaus apygardos teisme.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 09 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylos teismingumo klausimą nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo. Nurodo, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai bylą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Ieškovas ginčijo akcijų perleidimo sutartį ir prašė taikyti restituciją. Abu reikalavimai yra neturtinio pobūdžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-901/2008), nes ieškovas nereikalauja savo naudai priteisti jokio turto. Nuo reikalavimų priskyrimo turtiniams ir atitinkamai mokėtino žyminio mokesčio priklauso, ar asmuo galės realizuoti savo LR Konstitucijos 30 str. numatytą teisę kreiptis į teismą. Konkrečiu atveju yra pagrindas atsisakyti reikalavimo taikyti restituciją, nes pasikeitė faktinės bylos aplinkybės, t.y., atsakovai „atsikeitė“ akcijomis. Teismas nesudarė galimybės ieškovui pagal paaiškėjusias naujas aplinkybes pasirinkto jo finansines galimybes atitinkamą teisių gynybos būdą ir taip nepagrįstai apribojo ieškovo teisę kreiptis į teismą. Nepriklausomai nuo to, turtiniu ar ne būtų pripažinti ieškovo reikalavimai, ieškovas nesutinka ir su ieškinio suma, kurios teismas nenustatė. Pažymi, kad akcijų nominali vertė ir akcijų pirkimo-pardavimo kaina nėra tapatūs dalykai.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus LR CPK nustatytas išimtis. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus LR CPK numatytas išimtis.

8Apeliantas nesutinka su pirmos instancijos teismo nutarties dalimi, kuria byla perduota pagal teismingumą Vilniaus apygardos teismui. Todėl atskirasis skundas nagrinėjamas neperžengiant jo ribų.

9LR CPK 27 str. 1 d. nustatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmos instancijos teismai nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo.

10Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo pripažinti negaliojančia atsakovų E. B., R. K., ir trečiojo asmens UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ sudarytą 1 177 297 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų UAB ,,Druskininkų autobusų parkas“ akcijų (1 lito nominalios vertės) perleidimą, taikyti restituciją natūra, bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, pripažinus sandorį negaliojančiu ir taikius restituciją atsakovai įgytų/prarastų tam tikrą turtą, todėl ieškovo reikalavimai pripažintini turtinio pobūdžio.

11Vadovaujantis UAB „Druskininkų autobuso parkas“ įstatais, turto arešto aktu 1508001082, turto aprašu (b.l.29,43,52), nominali vienos akcijos vertė yra 1 Lt. Kitų rašytinių įrodymų, apie akcijų vertę, byloje nepateikta. Todėl, sprendžiant ginčijamo sandorio vertę, tiek pirmos instancijos teismas pagrįstai vadovavosi tiek kolegija vadovaujasi byloje pateiktais rašytiniais įrodymais (UAB „Druskininkų autobuso parkas“ įstatais, turto arešto aktu 1508001082, turto aprašu), iš kurių matyti akcijų, o tuo pačiu ir ginčijamo sandorio vertė - 1 177 297 Lt, nuo kurios turi būti sumokėtas žyminis mokestis.

12Atskirąjame skunde apeliantas nurodo, jog atsisako reikalavimo, dėl restitucijos taikymo, nes priešingu atveju dėl mokėtino žyminio mokesčio ieškovas neturės galimybės ginti savo pažeistų teisių teisme, taip pat nurodo, jog pasikeitė bylos faktinės aplinkybės, šalys „atsikeitė“ akcijomis, todėl nebėra pagrindo prašyti taikyti restituciją.

13LR CPK 42 str. numato teisę ieškovui pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus LR CPK nustatyta tvarka arba atsisakyti ieškinio. Tokia teisė ieškovui numatyta, ne apeliacinės, o pirmos instancijos teisme. Nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimai pirmos instancijos teisme nebuvo tikslinami, ir pirmos instancijos teismo nutartis priimta atsižvelgiant į ieškovo suformuluotus reikalavimus. Kadangi ieškovas pareiškė turtinius reikalavimus kurių vertė viršija 100 000 Lt, byla teisminga Vilniaus apygardos teismui.

14Apeliantas atskirąjį skundą grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-901/2008, kurioje pajaus perleidimo sutartis nebuvo įvykdyta ir net nebuvo pradėta vykdyti, ieškovas neprašė taikyti jokių ginčijamo sandorio negaliojimo pasekmių bei neprašė ieškovui priteisti turto ar pinigų. Teisės doktrinoje laikomasi pozicijos, kad kaip neturtinio pobūdžio apmokestinamas ieškinys, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiu neįvykdytą sandorį ir neprašoma išreikalauti turto iš svetimo neteisėto valdymo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-11-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-901/2008). Šiuo atveju ieškovas prašė pripažinti negaliojančiu jau įvykdytą sandorį ir prašė taikyti restituciją. Todėl apeliantas nepagrįstai remiasi minėta Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, nes nagrinėjamu atveju yra kitos faktinės bylos aplinkybės, ir ieškovo reikalavimų turinys. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste. Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluota ta taisyklė, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to, gali būti remiamasi tik tokiais ankstesniais teismų sprendimais, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. bylose, kurių faktinės aplinkybės tapačios arba labai panašios į nagrinėjamos bylos ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė, kaip toje byloje, kurioje buvo sukurta taisyklė.

15LR CPK 83 str. 3 d., 84 str. nustatyta, kad asmens prašymu teismas atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę atleisti jį iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ar atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą. Šiomis nuostatomis užtikrinta reali asmens galimybė kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl susiklosčiusios sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės susimokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Taigi, apeliantas nepagrįstai nurodo, jog pripažinus reikalavimą turtiniu ir mokėtino žyminio mokesčio, bus apribotos ieškovo konstitucinės teisės kreiptis į teismą.

16Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas nuo ieškinio pareiškimo dienos 2008-10-15 iki 2009-02-06 prašymo sustabdyti civilinę bylą netikslino ieškinio reikalavimų, nepateikė rašytinių įrodymų apie pasikeitusias bylos faktines aplinkybes, todėl nėra pagrindo pripažinti, jog teismas apribojo ieškovo teisę kreiptis į teismą ir pasirinkti jo finansines galimybes atitinkantį teisių gynimo būdą.

17Vadovaujantis išdėstytu, kolegija daro išvadą, jog pirmos instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino procesines teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str. 337 str. 1 p., kolegija,

Nutarė

19Ukmergės rajono apylinkės teismo 2009 m. kovo 09 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai