Byla 2-3420-901/2014
Dėl nuostolių priteisimo, tretysis asmuo R. D

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei, dalyvaujant ieškovei G. D. ir jos atstovei advokatei L. M., atsakovo atstovams advokatui Č. P. ir advokato padėjėjui P. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. D. ieškinį atsakovui UAB „OKVISA“ dėl nuostolių priteisimo, tretysis asmuo R. D..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovės G. D. ieškinys atsakovui UAB „OKVISA“, kuriuo ieškovė patikslinus reikalavimus prašo teismo priteisti iš atsakovo 70 672,40 Lt nuostolių dėl statybos darbų trūkumų šalinimo, 6 proc. procesines metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2013-05-17 su atsakovu UAB „Okvisa“ pasirašė Namo statybų sutartį (toliau tekste - Sutartis), pagal kurią atsakovas įsipareigojo už 124 000 Lt plius PVM atlikti gyvenamojo namo statybą adresu Šiaulių r., Šiaulių kaimiškoji sen., Voveriškių k. Šalys nustatė, kad darbų pradžia pradedama skaičiuoti nuo statybos aikštelės perdavimo dienos (realiai perduota 2013-09-20, kai gautas statybos leidimas), o darbų pabaiga, kai bus užbaigti visi Sutartyje ir jos prieduose numatyti darbai, objektas priduotas užsakovui. Ieškovė pagal Sutartį už darbus ir statybai reikalingas medžiagas atsakovui pervedė viso 101 400 Lt, be to 4500 Lt už gyvenamo namo projektą. Atsakovui vykdant darbus ieškovė ne kartą kreipėsi su prašymu pildyti statybos darbų žurnalą, pateikti statybinių medžiagų įsigijimą patvirtinančius dokumentus, statybinių medžiagų atitikties sertifikatus, pateikti atliktų darbų aktus, tačiau atsakovas į prašymus nereagavo. Atsakovui vykdant statybos darbus tapo akivaizdu, kad statybos darbai vykdomi netinkamai, paaiškėjo pastato sienų lentų sujungimo trūkumai, ne pagal projektą suformuotos durys, langai, jie sukeisti vietomis, nesuformuota niša durims, stogo darbai atlikti su nukrypimais, kas tapo akivaizdūs net ne specialistui. Ieškovei papriekaištavus, atsakovo atstovas V. J. paaiškino, kad statinio pamato techninis prižiūrėtojas Ž. A. leidęs nukrypti nuo projekto, nes atsakovo nurodytu būdu pigiau ir paprasčiau pastatyti namą. Atsakovo atstovo P. P. teigimu ieškovė tariamai pati nurodžiusi pakeisti stogo konstrukciją, kad palėpėje įrengti gyvenamų kambarių. Su tokiais teiginiais ieškovė nesutinka, teigdama, kad apie jokius pakeitimus ji net nebuvo informuota, tuo labiau nedavė tam pritarimo. Nors medienos panaudota neproporcingai daug ir neracionaliai, tačiau namo konstrukcijos dėl neteisingų sujungimų nestabilios ir namas galėjo bet kada griūti, todėl namo karkasą būtina buvo perstatyti, stogą perdengti. Ieškovei pareikalavus pateikti reikalingus dokumentus, atsakovo darbuotojai 2013 m. lapkričio mėn. nutraukė darbus ir išvyko iš objekto. Atsakovas nei trūkumų pašalino, nei padarytus darbus perdavė, nei grąžino sumokėtus už netinkamai vykdytą sutartį už sunaudotas medžiagas. 2013-11-28 antstolis A. L. konstatavo faktines aplinkybes, susijusias su statybvietėje, adresu ( - ). statomu gyvenamuoju namu, aprašė faktinę situaciją. 2014-01-07 susitikimo objekte metu, atvykę atsakovo atstovai R. J. ir V. J. atsisakė dalyvauti apžiūroje, fiksuoti atliktų statybos darbų apimtį ir trūkumus, tartis dėl tolesnių darbų objekte, dėl atliktų darbų perdavimo, nurodė, kad dokumentus pateiks bei kilusius klausimus spręs per advokatą. 2014-01-14 pranešimu atsakovas nurodė pasiruošęs vykdyti sutartį, tačiau į objektą nevyko, nederino darbų apimties. 2014-01-07 organizuoto susitikimo metu techninė prižiūrėtoja I. I. apžiūrėjo objektą ir nustatė atliktų darbų defektus, kurie buvo fiksuojami Statinio atliktų darbų apžiūros ir defektų nustatymo akte. Pateikė išvadą, kad pastato sienų konstrukcija ir stogo konstrukcija pastatyta nesilaikant Projektinės dokumentacijos ir medinių konstrukcijų statybos darbų atlikimo reikalavimų. Ieškovė papildomai kreipėsi į kvalifikuotą specialistę K. J., kuri 2014-01-15 Tyrimo aktu detalizavo trūkumus ir pateikė išvadas, kad pastato sienų ir stogo konstrukcijos sumontuotos nesilaikant projektinės dokumentacijos bei statybos techninių konstrukcinių reikalavimų ir, kad pastatą reikalinga išmontuoti iki pamatų. Kadangi atsakovas nereagavo į pranešimus ir kvietimą savo jėgomis pašalinti statybos darbų trūkumus, namo statybų sutartis ieškovės buvo nutraukta. Sutartis nutraukta dar ir dėl to, kad ieškovė pagal kredito sutartį privalėjo iki 2014 m. pabaigos įsisavinti jai banko suteiktus pinigus šio namo statybai, be to, namas su nesandariu stogu ir sienomis negalėjo stovėti ilgą laiką. Atsakovui neištaisius esminių atliktų darbų trūkumų, ieškovė buvo priversta operatyviai samdyti kitus rangovus, kurie dėl nepataisomų namo konkstrukcijos trūkumų, buvo priversti išmontuoti medinį namą ir jį perstatyti, dėl ko ieškovė patyrė papildomų tiesioginių nuostolių (70 672,40 Lt), kuriuos prašo priteisti iš atsakovo.

5Atsakovas UAB „Okvisa“ nesutinka su ieškovo ieškiniu, prašo ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovės prašoma priteisti 70 672,40 Lt dydžio žala apskritai nelaikytina ir nėra žala galiojančio Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) prasme. Dėl šios priežasties ieškinys ydingas, jo pagrindas akivaizdžiausiai nesutampa su ieškinio dalyke suformuluotais reikalavimais. Ieškovė neteisingai aiškina, kad yra broko atvejis. Jokio broko, nekokybiško darbų atlikimo nėra ir nebuvo, šios aplinkybės ji jokiais leistinais įrodymais neįrodinėja. Ieškinyje kalbama apie neesminius, ieškovės nurodymu, atliktus nukrypimus nuo projekto. Atsakovo atstovas P. P. nesutinka, kad statinio darbų defektai esminiai, kad turėjo būti perstatomas namas, trūkumai jo teigimu galėjo būti pašalinti, be to, ieškovė privalėjo kviesti valstybės statybos inspekcijos atstovą konstatuoti trūkumus, ko nepadarė. Visi duomenys apie statybines medžiagas, kurios bus naudotos statant namą, tame tarpe ir sertifikatai, perduoti ieškovei iki šias medžiagas panaudojant statyboje. Ieškovės kviestos specialistės suinteresuotos, viena jų I. I. dirba pas ieškovę, jų išvados neteisingos, be to, ieškovė nepagrįstai remiasi antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, nes konstatuota ne faktinė padėtis statybvietėje, o ką pasakojo konkretus asmuo. Ieškovė neargumentavo kas laikoma statinio defektais, be to, nepagrįstai ieškinį reiškė kaip vartotoja, nuostolių neįrodė, be to faktiškai jie nepatirti, nes juos patvirtinančius įrodymus ieškovė tik ketina ateityje pateikti. P. P. baigiamosiose kalbose prašė nubausti ieškovę už piktnaudžiavimą procesu ir nepagrįsto ieškinio pareiškimą 10 000 Lt bauda, iš jų 5000 Lt priteisiant atsakovui.

6Tretysis asmuo R. D. su ieškinio reikalavimais pilnai sutinka (II t. 85 b.l.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

9Ieškovė G. D. ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Okvisa“ 70672,40 Lt nuostolių dėl atsakovo statybos darbų trūkumų šalinimo, tam pasitelkus kitus rangovus.

10Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2013 m. gegužės 17 d. G. D. ir UAB „Okvisa“ sudarė Namo statybų sutartį (toliau Sutartis), kuria atsakovas (rangovas) įsipareigojo savo medžiagomis atlikti gyvenamojo namo adresu Voveriškių k., Šiaulių r., statybos darbus, darbus pradedant nuo statybos aukštelės perdavimo dienos iki bus užbaigti visi sutartyje ir jos prieduose numatyti darbai ir objektas priduotas užsakovui, nustatant darbams 60 mėn., o paslėptiems darbams 120 mėn. garantinį terminą (I t. 6-11 b.l.). Ieškovė už darbus įsipareigojo sumokėti 124 000 Lt + PVM. Atsakovas neginčija, kad ieškovė jam už faktiškai jo atliktus darbus yra pilnai sumokėjusi, be to, nereiškia jokių pretenzijų dėl statybos darbų aikštelės perdavimo datos - 2013-09-20, t.y. kada ieškovei faktiškai buvo išduotas leidimas namo statybai (I t. 25-26 b.l.), taip pat iš dalies sutinka, kad darbus ieškovės name atliko nekokybiškai, kad jų neužbaigė. Tačiau atsakovas ginčija atliktų darbų trūkumų mastą, ar būtina buvo namo stogą ir sienas demontuoti ir iš naujo perstatyti, taip pat ginčija ieškovės patirtus nuostolius, teigdami, kad ieškovė faktiškai realių nuostolių nepatyrė.

11CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip sutartis, kuria rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal atsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangos sutarties esmę sudaro tai, kad rangovas įsipareigoja savo rizika atlikti tam tikrą darbą ir jo rezultatą perduoti užsakovui, o užsakovas privalo priimti darbų rezultatą ir už jį apmokėti, šios sutarties tikslas yra sukurti ir perduoti darbų rezultatą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Baigiamoji statybos rangos sutarties (arba jos etapo) vykdymo stadija yra darbų perdavimas ir priėmimas. Šie klausimai yra reglamentuojami CK 6.694 straipsnio normomis. Rangovas, atlikęs darbus, praneša apie tai užsakovui, ir pastarasis privalo nedelsiant pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Statybos rangos sutarčių atveju darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatymo nustatytas specialus įrodymas, kuris juridinę galią pagal specialias įstatymo nuostatas įgyja net jei jį pasirašo tik viena iš šalių. Nurodytas aktas su jame pateikta informacija apie darbų atitinkamu laikotarpiu atlikimo mastus bei medžiagų įsigijimo bei sunaudojimo kiekius yra reikšmingas tam, kad, palyginus jo duomenis su kitais atsakovo teiktais rašytiniais įrodymais, būtų tinkamai nustatytos faktinės bylos aplinkybės apie realiai atsakovo atliktų darbų pagal sutartį mastą bei panaudotų medžiagų kiekį (CPK 183 str.,188 str.).

12Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų ir bylos medžiagos matyti, kad atsakovas neperdavė ieškovei nei visų nei dalies darbų, visiškai vengė bendradarbiauti su ieškove, o atsakovo atstovo P. P. nepagarbus elgesys teismo posėdžio metu ne tik su ieškove, jos atstove, bet ir atvykusiomis liudyti specialistėmis, rodo, kad atsakovas bet kokia kaina siekia išvengti sutartinės atsakomybės ir neprisiimti kaltės dėl netinkamai atliktų darbų, sukėlusių ieškovei didelių nuostolių ir nepatogumų.

13Ieškovė be minėtos sutarties pateikė teismui statomo pastato projektinę dokumentaciją, planus, pagal kuriuos atsakovas privalėjo nenukrypstant nuo projekto laikantis visų statybos veiklą ir procesą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų atlikti visus sutartus viso namo statybos darbus ir priduoti užsakovei, taip pat paskirti atliekamų darbų vykdytoją (Sutarties 3.1.1 p. – 3.1.3 p., I t. 6, 20-166 b.l.). Ieškovė taip pat pateikė teismui darbų ir projektinės dokumentacijos suderinimus su visomis reikiamomis institucijomis, statybos darbų žurnalą, kurį privalėjo pildyti atsakovas (rangovas), mokėjimo atsakovui už darbus ir medžiagas pavedimus (I t. 12-22 b.l.).

14Susipažinus su teismui pateiktu statybos darbų žurnalu matyti, kad atsakovas šio žurnalo nepildė, jame įrašyti tik pradiniai namo pamatų betonavimo darbai, tam naudotos reikalingos medžiagos (20-21, 176, 190 l.; I t. 37 b.l.). Ieškovė atsakovui pretenzijų neturi tik dėl jo atliktų gyvenamojo namo pamatų betonavimo, ieškovės teigimu tik šiuos darbus atsakovas atliko pilnai, be esminių trūkumų. Kad atsakovas toliau statybos darbus vykdė su esminiais trūkumais, nukrypstant nuo projekto, dėl ko reikėjo išmontuoti jo sumontuotas sienas, išrinkti stogą ir šiuos darbus atlikti iš naujo patvirtino ne tik ieškovė, tretysis asmuo, tačiau tą patvirtina ir atestuotų specialisčių I. I. ir K. J. išvados, jų paaiškinimai teismo posėdžio metu, antstolio 2013-11-29 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, pridedamos nuotraukos, iš kurių net ir ne specialistui akivaizdu, kad mediena naudota neracionaliai, sujungimai atlikti neteisingai, neužtikrinant jokio konstrukcijos tvirtumo, pavyzdžiui visiškai nesuprantamas sprendimas palikti iškištą įstrižą gegnę pro langą, kad neįmanoma būtų įdėti lango ir t.t. (I t. 27-36, 44-76 b.l.).

15Atsakovas nepateikė teismui jokių dokumentų apie ieškovės namui naudotas medžiagas, jų įsigijimą, atitikties reikalavimams deklaracijas, nepateikė teismui specialisčių išvadas paneigiančių kitų specialistų ar ekspertizės išvadų, niekuo nepagrindė savo paaiškinimų apie tariamą galimybę neišmontuojant namo perstatyti jį pagal projektą, nepateikė jokių įrodymų, kad faktiškai jie galėjo pašalinti trūkumus ir reagavo į ieškovės prašymus ir pretenzijas (I t. 39-42 b.l.), kad ėmėsi iniciatyvos trūkumas šalinti. Nepateikti teismui jokie įrodymai, kad išvadas dėl statinio teikusios specialistės dirbtų pas ieškovę, kaip kad teigia atsakovo atstovai, kad jos būtų kažkuo suinteresuotos.

16Net dviejose specialisčių išvadose konstatuoti atsakovo atliktų statybos darbų esminiai trūkumai, t.y. kad šie trūkumai nėra ištaisomi ir namo medines konstrukcijas reikia demontuoti ir perstatyti iš naujo (I t. 46, 52 b.l.). Teismas nesutinka su atsakovo atstovo P. P. teiginiais, kad ieškovė šiuo atveju privalėjo trūkumams konstatuoti kviesti valstybinės statybos inspekcijos specialistą, kadangi tokio reikalavimo nenumato nei Statybos įstatymas, nei kiti teisės aktai.

17Kadangi atsakovas per ieškovės duotą ne vieną papildomą terminą darbų trūkumams trūkumų šalinti nepradėjo, jo darbuotojai pasišalino iš objekto, ieškovės siūlytą 2014-01-07 dieną atvykę atsakovo atstovai atsisakė dalyvauti namo apžiūroje, fiksuoti atliktų statybos darbų apimtį ir trūkumus, teismas pripažįsta, kad ieškovė dėl esminių atsakovo rangos darbų trūkumų, nukrypimo nuo sutarties sąlygų pagrįstai nuo 2014-03-14 namo statybos sutartį su atsakovu nutraukė ir pagrįstai reikalauja iš atsakovo dėl to ieškovei atsiradusių nuostolių (CK 6.665 str. 3 d., I t. 77 b.l.). Atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo tinkamai pagal projektą ir pagal normatyvinius statybos reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus pastatyti ieškovei gyvenamą namą, esminiai trūkumai išaiškėjo dar statybų metu, dar net neprasidėjus garantiniams atliktų darbų terminams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-11-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004). Teismas pripažįsta, kad ieškovė pagrįstai šiuo atveju pasirinko savo kaip vartotojos teisių gynybos būdą – pakeičiančios sutarties su kitu rangovu sudarymą, reikalaujant atlyginti nuostolius, kadangi atsakovui iš esmės pažeidus sutartį ir ieškovės interesus, ji privalėdama įsisavinti banko namo statybai suteiktą paskolą negalėjo dar ilgiau laukti ir tikėtis, kad atsakovas ištaisys atliktų darbų broką ir kad toliau tinkamai vykdys sutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-05-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-230/2013, 2013-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2013, kt). Pakeičiančioji sutartis, kuria taisytas pirminio rangovo (atsakovo) darbų brokas, išmontuojant sienas ir stogą, taip pat kuria sutarta atlikti namo statybos darbus, kurių neatliko pirminis rangovas, ieškovės sudaryta su UAB „Viarmi Statyba“ 2014-03-17 (I t. 78-89 b.l., II t. 51-53 b.l.). Ši sutartis ekonominiu požiūriu pakeitė pirmąją, pakeičiančioji sutartis sudaryta po to, kai nutrauktas pradinis susitarimas, nes faktiškai neįvykdyta pradinė sutartinė prievolė, pakeičiančioji sutartis sudaryta su kitu jau minėtu juridiniu asmeniu, sutartis sudaryta per protingą terminą.

18Kadangi ieškovė su pradiniu rangovu UAB „Okvisa“ sudarė Namo statybų sutartį savo šeimos poreikiams tenkinti, apmokėjimui už darbus buvo naudojami šeimos pinigai, rangovas pagal vartojimo rangos sutartį atsako be kaltės, nes jis yra verslininkas, jam keliami aukštesni reikalavimai darbų atlikimui, be to, būtent atsakovas pasiūlė ieškovei darbų sutarties variantą, o sutartis aiškintina ją pasiūliusios šalies nenaudai. Įvertinus bylos medžiagą, teismo nuomone šiuo atveju atsakovo kaltė ir sutarties pažeidimai yra akivaizdūs, taip pat akivaizdus ir įrodytas atsakovo kaltų veiksmų (neveikimo) ir dėl to ieškovei atsiradusių nuostolių priežastinis ryšys.

19Ieškovė įrodė dėl atsakovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo jos faktiškai patirtus tiesioginius nuostolius, pateikdama teismui rašytinius įrodymus, kad ji kartu sutuoktiniu R. D. kitam rangovui UAB „Viarmi Statyba“, su kuriuo sudarė rangos sutartį pakeičiančią sutartį, sumokėjo viso 71 506,55 Lt, taigi netgi daugiau nei ieškiniu paprašė iš atsakovo nuostolių (II t. 51-64, 89-92).

20Teismas, įvertinęs tiek byloje esančią medžiagą, tiek šalių ir jų atstovų paaiškinimus, tiek liudytojų parodymus, pripažįsta, kad ieškovė pilnai įrodė savo ieškinio reikalavimus, todėl ieškinį tenkina, priteisiant ieškovei iš atsakovo 70 672,40 Lt nuostolių dėl statybos darbų trūkumų šalinimo.

21Iš atsakovo, pažeidusio sutartinius įsipareigojimus, dėl ko ieškovė patyrė nuostolių, taip pat priteistinos ir 6 proc. dydžio procesinės metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d.).

22Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip teisiškai nereikšmingų šios bylos nagrinėjimui.

23Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.).

24Ieškovė kaip vartotoja buvo atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį mokėjimo. Kadangi ieškinys patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai priteisina 2120,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 96 str. 1 d.).

25Ieškovė pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad ji turėjo 138,00 Lt išlaidų antstolei vykdant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nutartį, faktiškai turėjo (sumokėjo) 3993,00 Lt atstovavimo išlaidų advokatei, kurios atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į advokatės ruoštų procesinių dokumentų kiekį, advokatės atstovavimo teisme laiką, atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ rekomenduojamus priteisti maksimalius dydžius (II t. 67-74 b.l.). Ieškovės ieškinį patenkinus pilnai, iš atsakovo ieškovei priteistina viso 4131,00 Lt ieškovės turėtų bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str. 1 d.).

26Kadangi ieškinys patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai 43,21 Lt teismo turėtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

27Atsakovo atstovo baigiamųjų kalbų metu pareikštas prašymas nubausti ieškovę už piktnaudžiavimą procesu ir nepagrįsto ieškinio pareiškimą 10 000 Lt bauda, iš jų 5000 Lt priteisiant atsakovui, atmestinas kaip niekuo nepagrįstas. Ieškovė pagrįstai naudojosi savo teise ginti teismine tvarka jos kaip vartotojos pažeistas teises, proceso nevilkino, teismo įpareigojimus vykdė, savo ieškininius reikalavimus įrodinėjo leistinomis įrodinėjimo priemonėmis. Be to pažymėtina, kad teismas pripažino, kad ieškovės ieškinys yra pagrįstas ir įrodytas, todėl nėra jokio pagrindo ieškovės bausti už savo teisių gynybą.

28Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str., teismas

Nutarė

29ieškinį tenkinti.

30Priteisti iš atsakovo UAB „OKVISA“, į.k. 303007437, 70 672,40 Lt (septyniasdešimt tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt du litus, 40 centų) (20 468,14 EUR) skolos, 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (70 672,40 Lt (20 468,14 EUR)) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-03-31) iki visiško sprendimo įvykdymo bei 4131,00 Lt (keturis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt vieną litą) (1196,42 EUR) bylinėjimosi išlaidų ieškovės G. D., a.k. ( - ) naudai.

31Priteisti iš atsakovo UAB „OKVISA“, į.k. 303007437, valstybės naudai 2120,00 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt litų) (614,00 EUR) žyminio mokesčio ir 43,21 Lt (keturiasdešimt tris litus, 21 ct) (12,51 EUR) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu.

32Atmesti atsakovo prašymą dėl nubaudimo ieškovės už piktnaudžiavimą procesu.

33Įsiteisėjus sprendimui grąžinti ieškovei teismui pateiktą statybos darbų žurnalą.

34Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. D.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Šiaulių apylinkės teisme priimtas nagrinėjimui ieškovės G. D. ieškinys... 5. Atsakovas UAB „Okvisa“ nesutinka su ieškovo ieškiniu, prašo ieškinį... 6. Tretysis asmuo R. D. su ieškinio reikalavimais pilnai sutinka (II t. 85 b.l.).... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 9. Ieškovė G. D. ieškiniu prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Okvisa“... 10. Bylos duomenimis ir šalių bei jų atstovų paaiškinimais nustatyta, kad 2013... 11. CK 6.681 straipsnio 1 dalyje statybos rangos sutartis apibrėžta kaip... 12. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų parodymų ir bylos medžiagos matyti, kad... 13. Ieškovė be minėtos sutarties pateikė teismui statomo pastato projektinę... 14. Susipažinus su teismui pateiktu statybos darbų žurnalu matyti, kad atsakovas... 15. Atsakovas nepateikė teismui jokių dokumentų apie ieškovės namui naudotas... 16. Net dviejose specialisčių išvadose konstatuoti atsakovo atliktų statybos... 17. Kadangi atsakovas per ieškovės duotą ne vieną papildomą terminą darbų... 18. Kadangi ieškovė su pradiniu rangovu UAB „Okvisa“ sudarė Namo statybų... 19. Ieškovė įrodė dėl atsakovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo... 20. Teismas, įvertinęs tiek byloje esančią medžiagą, tiek šalių ir jų... 21. Iš atsakovo, pažeidusio sutartinius įsipareigojimus, dėl ko ieškovė... 22. Teismas nepasisako dėl kitų šalių ir jų atstovų argumentų kaip... 23. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 24. Ieškovė kaip vartotoja buvo atleista nuo žyminio mokesčio už ieškinį... 25. Ieškovė pateikė teismui rašytinius įrodymus, kad ji turėjo 138,00 Lt... 26. Kadangi ieškinys patenkintas, iš atsakovo valstybės naudai 43,21 Lt teismo... 27. Atsakovo atstovo baigiamųjų kalbų metu pareikštas prašymas nubausti... 28. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 185 str., 270 str., 284 str .1d. 430 str.,... 29. ieškinį tenkinti.... 30. Priteisti iš atsakovo UAB „OKVISA“, į.k. 303007437, 70 672,40 Lt... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „OKVISA“, į.k. 303007437, valstybės naudai... 32. Atmesti atsakovo prašymą dėl nubaudimo ieškovės už piktnaudžiavimą... 33. Įsiteisėjus sprendimui grąžinti ieškovei teismui pateiktą statybos darbų... 34. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...