Byla I-313-513/2009

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irma Čuchraj, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjo Gintauto Barščiausko skundo atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui priėmimo klausimą,

Nustatė

22009-05-25 paštu teismui pareiškėjas G. B. pateikė patikslintą skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui, kuriuo prašo: 1. nustatyti neteisėtus Šilutės rajono žemėtvarkos skyriaus pareigūnų veiksmus, perkeliant P. T. priklaususią žemę į Minijos kaimo architektūrinį draustinį; 2. panaikinti Registrų centro Klaipėdos filialo Šilutės skyriuje, sklypo, registruoto P. T. vardu, kadastrinis Nr. 8827/003:351, registraciją (kalba netaisyta). Nurodo, kad: atsakovas slėpė nuo jo informaciją dėl žemės sklypo, kuris dabar registruotas P. T. vardu; neatsakė laiku į jo 2002-06-21, 2004-02-26 prašymus dėl žemės sklypo išsipirkimo; 2003-07-10 P. T. paskirtas minėtas žemės sklypas, kurį pareiškėjas nuomojosi, bet 2000-03-22 sutartis Nr. 04 vienašališkai ir nemotyvuotai nutraukta; 2008-07-24 raštu Nr. G2-570 jo buvo prašoma pateikti dokumentus dėl žemės sklypo išpirkimo.

3Prašymą atsisakytina priimti, nes byla nepriskirtina nagrinėti administraciniam teismui ir pareiškėjas neištaisė skundo trūkumų (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 37 straipsnio 1 dalis, 2 dalies 2 punktas).

42009-05-14 nutartimi teismas nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodė tikslinti skundo reikalavimus, pateikti įrodymus, patvirtinančius skunde nurodomas aplinkybes, sumokėti žyminį mokestį ar pateikti motyvuotą ir pagrįstą prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio. Taip pat teismas pasiūlė pareiškėjui kreiptis pagalbos į advokatą tam, kad tinkamai nustatytų ginčo dalyką ir suformuluotų reikalavimus.

5Iš pareiškėjo patikslintame skunde suformuluotų reikalavimų turinio matyti, kad iš esmės jie nesiskiria nuo pareiškėjo suformuluotųjų 2009-05-05 skunde, o pridėti įrodymai – tie patys atsakovo informacinio pobūdžio raštai, kuriuos pareiškėjas jau buvo pateikęs su 2009-05-05 skundu.

6Pažymėtina, kad ABTĮ 15 straipsnis nustato bylų, priskirtų administracinių teismų kompetencijai, kategorijas. Akcentuotina, kad bendrosios kompetencijos ir administracinių teismų jurisdikcija atribojama atsižvelgiant ne vien tik į ginčo subjektą, bet ir į teisinio santykio, iš kurio kyla ginčas, teisinę prigimtį ir pobūdį (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnis).

7ABTĮ 10 straipsnyje įtvirtinta teismo pareiga išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises. Šiuo atveju teismas šią pareigą įvykdė, kadangi 2009-05-14 nutartimi pareiškėjui išaiškino, kad: skunde pareikšto reikalavimo pobūdis apibrėžia ir administracinio ginčo byloje ribas; materialusis teisinis reikalavimas privalo būti išdėstomas taip, kaip nustato ABTĮ 88 straipsnis; pasiūlė kreiptis teisinės pagalbos į advokatą.

8Akcentuotina, kad bet kokia ginčus dėl teisės sprendžianti institucija gali suteikti efektyvią gynybą tik tuo atveju, jeigu besikreipiantis į ją asmuo pakankamai aiškiai formuluoja savo reikalavimą ir to reikalavimo pagrindimą. Pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reiškia, kad teismas negali būti pareiškėjo advokatu ir už jį suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą – tai yra pareiškėjo pareiga.

9Šiuo atveju iš pareiškėjo suformuluotų skundo reikalavimų pobūdžio neįmanoma nustatyti skundo dalyko ir pagrindo. Pareiškėjas ir patikslintame skunde ginčija iš esmės kito asmens teisę, susijusią su nuosavybės teisės į žemė atkūrimu, tačiau konkretaus institucijos sprendimo nenurodo ir neginčija. Pažymėtina, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis).

10Šis atsisakymas priimti skundą neatima iš pareiškėjo teisės kreiptis į teismą dėl pažeistų jo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo.

11Pareiškėjui grąžintinas sumokėtas 100 litų žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalie 3 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

13Pareiškėjo Gintauto Barščiausko skundą atsisakyti priimti.

14Įsiteisėjus teismo nutarčiai skundą su priedais grąžinti pareiškėjui G. B..

15Grąžinti pareiškėjui G. B. 2009-05-25 mokėjimo nurodymu Nr. 1 AB „Swedbank“ sumokėtą 100 litų žyminį mokestį, grąžinimą pavedant Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai