Byla 2A-807-278/2014
Dėl skolos dalies priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-439-664/2014 pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams R. B., G. B. dėl skolos dalies priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas J. V. nurodė, kad atsakovams R. B., G. B. iki 2009-10-14 paskolino 114 400 Lt, kurių sutartu laiku atsakovai negrąžino, todėl dalis skolos (60 000 Lt) iš jų priteista teismų sprendimais. Teigia, kad paskolos sutartyje numatytus delspinigius sumažino daugiau kaip penkis kartus, o atsakovams praleidus terminą įvykdyti prievolę, paskaičiavo palūkanas už laikotarpį nuo 2009-10-14 iki 2013-11-28. Prašė teismą priteisti solidariai iš atsakovų R. B., G. B. 10 000 Lt skolą, 3 439 Lt delspinigių, 4 084,77 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanų nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ignalinos rajono apylinkės teismas 2014 m. liepos 31 d. sprendimu už akių ieškinį iš dalies patenkino ir priteisė solidariai iš atsakovų R. B. ir G. B. 10 000 Lt skolos, 3439 Lt delspinigių, 2 063,01 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo visiško įvykdymo bei iš kiekvieno atsakovų po 236,30 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad byloje pateikta paskolos sutartis patvirtina atsakovams pasiskolinus iš ieškovo J. V. 114 400 Lt ir įsipareigojus juos grąžinti iki 2009-10-14. Teismas konstatavo, jog sutartyje esant numatytiems delspinigiams, o skolos savalaikiai negrąžinus, ieškovas negali reikalauti ir kompensacinių palūkanų už laikotarpį nuo 2009-10-14 iki 2013-11-28. Be to, įvertinęs ieškovo inicijuotus teisminius procesus, teismas darė išvadą, kad ieškovo J. V. prašomos priteisti palūkanos yra pelno palūkanos, nes ieškovo veiksmai, delsimas susigrąžinti skolą, rodo jo norą pasipelnyti. Nustatęs, kad ieškovas prašė pelno palūkanų, o jo patirtus nuostolius kompensuoja priteisti delspinigiai, darė išvadą, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais prašomas priteisti palūkanas mažinti iki 2 063,01 Lt. Nurodė, jog įstatymas nenumato solidarios atsakomybės paskirstant bylinėjimosi išlaidas ir darė išvadą esant pagrindui šias išlaidas iš atsakovų priteisti lygiomis dalimis.

4Apeliaciniu skundu ieškovas J. V. prašo Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. sprendimą už akių iš dalies panaikinti ir papildomai iš atsakovų priteisti solidariai 2 021,76 Lt palūkanas ir subsidiariai 30,35 Lt bylinėjimosi išlaidas už ieškinį, 72 Lt žyminį mokestį už apeliacinį skundą bei 5 procentų dydžio procesines palūkanas. Teigia, kad teismas buvo šališkas jo atžvilgiu, o skundžiamas sprendimas už akių prieštarauja tos pačios paskolos sutarties pagrindu priimtiems ir įsiteisėjusiems teismų sprendimams, kuriais buvo patenkintas jo reikalavimas dėl palūkanų priteisimo. Teigia, jog apskaičiuotų palūkanų norma apskaičiuotų pagal Lietuvos banko duomenis. Nesutinka su teismo išvada dėl jo teisės reikalauti kompensacinių palūkanų ir delspinigių bei šališkai nurodo, jog tai yra pelno palūkanos. Teigia, jog teismo šališkumą jo atžvilgiu įrodo ir tai, jog nebuvo vertinta kodėl jis dalimis prisiteisinėjo skolą iš atsakovų, aplinkybės, jog palūkanos buvo paskaičiuotos tik už pusės metų laikotarpį; nebuvo nenustatinėjamos aplinkybės, susijusios su atsakovų veiksmais, grąžinant skolą. Teigia, jog nepagrįstai palūkanos buvo įvardintos kaip pelno, nes tam nebuvo jokių įrodymų.

5Apeliacinis skundas atmestinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Teismas konstatuoja, kad Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

7Iš bylos duomenų matyti, kad 2009-02-19 paskolos sutartimi G. B., R. B. iš J. V. pasiskolino 114 400 Lt ir įsipareigojo skolą grąžinti iki 2009-10-14 (b. l. 2). Be to, šia sutartimi šalys susitarė ir dėl 1 procento delspinigių dydžio, kurie mokėtini už kiekvieną pradelstą skolos grąžinimo dieną nuo negrąžintos skolos dydžio. Byloje nustatyta, kad atsakovams savalaikiai paskolos negrąžinus pagal 2009-02-19 paskolos sutartį, Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012-12-31 sprendimu už akių iš G. B., R. B. priteisė 50 000 Lt, o pagal 2014-05-22 sprendimą už akių – 10 000 Lt skolą bei delspinigius ir palūkanas J. V. naudai (b. l. 16-21). 2014-05-28 ieškiniu dėl dalies skolos priteisimo, J. V. prašė teismą priteisti iš atsakovų 10 000 Lt skolą, 0,19 procento dydžio delspinigius, sumažindamas sutartyje numatytą delspinigių dydį ir 9,9 procento dydžio palūkanas nuo negrąžintos skolos už laikotarpį nuo 2009-10-14 iki 2013-11-28.

8Pagal Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.71 straipsnį, delspinigiai yra netesybos, kurias skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jei prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta. Kasacinio teismo yra išaiškinta, jog netesybos (delspinigiai) laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse byloje Nr. 3K-7-304/2007; Nr. 3K-3-401/2008 ir kt.). Tai reiškia, jog delspinigiais yra kompensuojami kreditoriaus nuostoliai ir jie atlieka kompensuojamąją funkciją. CK 6.261 straipsnio nuostatos numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanos, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Prašydamas priteisti palūkanas iš atsakovų, J. V. jas apskaičiavo vadovaujantis Lietuvos banko statistikos departamento pinigų ir finansų statistikos skyriaus duomenimis, t.y. vadovavosi CK 6.872 straipsnio 1 dalimi (b. l. 1, 14, 30). CK 6. 872 straipsnio nuostatos nustato, jog palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, palūkanos mokamos kas mėnesį, iki paskolos suma bus grąžinta. Palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis ir iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6.872 str.). Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-357/2007). CK 6. 872 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta prezumpcija, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, tai paskolos sutartis yra atlygintinė. Kadangi palūkanas ieškovas prašė priteisti minėtu CK 6. 872 straipsnio pagrindu, apelianto J. V. teiginiai, jog teismas be pagrindo iš atsakovų prašomas priteisti palūkanas įvardino pelno palūkanomis, vertintinas kritiškai. Iš byloje esančių Lietuvos banko statistikos departamento pinigų ir finansų statistikos skyriaus duomenų matyti, kad 2009 m. vasario mėnesio vidutinė metinių palūkanų norma buvo 9,9 procentų (b. l. 2). Įvertinus, jog minėtos palūkanos gali būti skaičiuojamos iki paskolos suma bus grąžinta bei tą aplinkybę, jog jos iki ieškovo prašomo momento (2013-11-28) keitėsi (mažėjo ir 2012 m. gruodžio mėnesį buvo 5,25 procento), o įstatymas nedraudžia jų dydžio mažinti, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog teismas pagrįstai prašomas ieškovo palūkanas sumažinimo, įvertinus, jog dėl tos pačios paskolos priteisimo J. V. yra kreipęsis keletą kartų ir delspinigiai bei palūkanos jam yra priteistos nuo dalies paskolos sumos (CPK 179 str. 3 d.). Dėl paminėto, tenkinti J. V. reikalavimą padidinti palūkanas iki 4 084,77 Lt, nėra pagrindo (CPK 12 str., 178 str.). Apelianto teiginiai, jog palūkanas jis yra paskaičiavęs už 6 mėnesius, yra nepagrįsti, nes reikalavimas G. B., R. B. yra pareikštas už 2009-10-14 - 2013-11-28 laikotarpį.

9Sprendimas už akių priimamas, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, o kita šalis savo paruošiamajame dokumente prašo priimti sprendimą už akių (CPK 285 str. 1 d.). Priimant sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų bei nurodytų įrodymų vertinimą ir neturi pareigos sprendime nurodyti, ir vertinti visus ieškinio motyvus, nes įstatymas numato sutrumpintų motyvų nurodymą procesiniame dokumente (CPK 286 str. 1-2 d.). Dėl paminėto, teismui nebuvo pagrindo nustatinėti aplinkybių, susijusių su atsakovų veiksmais, grąžinant skolą ar įvardinti priežastis dėl kurių ieškovas prašo skolą priteisti dalimis.

10Byloje nenustatytos aplinkybės, leidžiančios konstatuoti teismui esant šališkam apelianto atžvilgiu ar suinteresuotam bylos baigtimi, todėl J. V. teiginiai dėl teismo šališkumo, laikytini neįrodytais (CPK 178 str.). Ta aplinkybė, jog aukštesnės instancijos teismas yra panaikinęs bylą nagrinėjusios teisėjos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-979-664/2011, nėra pakankamas pagrindas pripažinti teisėją esant šališka. Pažymėtina, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių išnagrinėjimu, todėl teismas neturėjo pagrindo vadovautis priimtais kitais teismo sprendimais už akių, kaip, kad nurodo apeliantas (CPK 185 str.).

11Dėl paminėto, keisti skundžiamą procesinį sprendimą nėra pagrindo.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 31 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

Ryšiai