Byla 2A-226-109/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Gintauto Koriagino, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo T. S. apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr. 2-477-584/2010 pagal ieškovės A. S. (dabar – U.) ieškinį atsakovui T. S. dėl santuokos nutraukimo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui ir jo įsiskolinimo priteisimo, santuokinio turto padalinimo bei T. S. priešieškinį ieškovei A. S. (dabar – U.) dėl to pateis dalyko, išvadą teikianti institucija – Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė A. S. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą patikslintu ieškiniu (1 t., b. l. 25-27) prašydama nutraukti tarp šalių sudarytą santuoką dėl atsakovo kaltės, priteisti iš atsakovo 10 000 Lt moralinei žalai atlyginti, nustatyti nepilnametės dukters P. S. gyvenamąją vietą su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai periodinėmis išmokomis – po 500 Lt kas mėnesį, pradedant nuo 2009 m. vasario l d. iki jos pilnametystės, išlaikymą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją, paskiriant ieškovę uzufrukto teisėmis lėšų tvarkytoja, priteisti iš atsakovo išlaikymo įsiskolinimą nepilnametei dukrai už laikotarpį nuo 2007-11-01 iki 2009-02-01 – 7 500 Lt, pripažinti ieškovei asmeninės nuosavybės teises į automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis Nr. ( - ) 2000 m. laidos, įgytą 2007 m. – 7 500 Lt vertės, nelaikant jo bendra jungtine nuosavybe, ieškovei priteisti natūra ½ 2,4400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 52 461 Lt vertės, adresu: ( - ), atsakovui priteisti natūra ½ 2,4400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 52 461 Lt vertės, esančio ( - ), ir parduoto automobilio „Peugeot 806“, valstybinis Nr. ( - ) vertę – pinigus 8 000 Lt. Nurodė, kad duktė P. S. yra pareiškusi nuomonę gyventi su ieškove. Atsakovas privalo išlaikyti savo dukrą, jis yra darbingas, fiziškai sveikas, todėl turi galimybę dirbdamas uždirbti savo pragyvenimui, o taip pat ir nepilnamečio vaiko išlaikymui. Pablogėjus ekonominei situacijai, išaugus infliacijai ir paslaugų rinkos vertei, dukters išlaikymui būtina skirti ne mažiau kaip po 855 Lt, todėl prašomo išlaikymo dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Prie dukters Paulinos išlaikymo atsakovas neprisideda nuo 2007-11-01, todėl iš atsakovo priteistinas įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2007 m. lapkričio l d. po 500 Lt (15 x 500 – 7500 Lt.), skaičiuojant iki 2009 m. vasario l d. Kadangi automobilis „Mitsubishi Space Star“, valstybinis Nr. ( - ) 2000 m. laidos, įgytas 2007 m. 7500 Lt vertės už ieškovės senelio J. B. V. lėšas (faktiškai padovanotas), jis nedalintinas ir pripažintinas ieškovės asmenine nuosavybe. Šeimos turtą – automobilį „Peugeot 806“, valstybinis Nr. ( - ) 8 000 Lt vertės, atsakovas savo veiksmais sužalojo, todėl automobilio vertė laikytina santuokinio turto verte ir dalintinos gautos lėšos.

4Atsakovas T. S. byloje pateikė patikslintą priešieškinį (1 t., b. l. 138-141), kuriuo prašė nustatyti nepilnametės dukros P. S., gyvenamąją vietą su jos motina A. S., priteisti iš T. S. dukros P. S., išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki P. S. pilnametystės, pripažinti, kad nuo 2007-11-01 iki 2008-08-31 išlaikymas dukrai P. S. yra sumokėtas, priteisti santuokoje įgytą turtą: T. S. asmeninės nuosavybės teise 2,4400 ha žemės sklypą ( - ), A. S. asmeninės nuosavybės teise registruotą transporto priemonę MITSUBISHI SPACE STAR, valst. Nr. ( - ) priteisti iš A. S. T. S. 4 500 Lt dydžio neturtinę žalą. Atsakovas nurodė, kad atsakovo tėvai surado 2,4400 ha žemės sklypą, kurio kadastrinis adresas: ( - ), adresu ( - ), ir dovanojo pinigus aukščiau nurodyto žemės sklypo pirkimo-pardavimo 2004-06-10 sandorio sudarymui. Todėl nuo 2004 metų pabaigos pradėjo vykdyti individualią veiklą, lankė kursus, gavo ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ŪP Nr. 0103420. Pirminiam indėliui į žemės sklypą bei išlaikyti šeimą jo mama V. S. sutartimi padovanojo atsakovui 50 000 Lt. 2007-02-22 Kauno m. 7-ojo notaro biuro notarės J. V. patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartimi, reg. Nr. 7KV-1150, pardavė dovanų gautą 1500/18747 dalį 1,8747 ha žemės sklypo, ( - ), už 67 500 Lt bei 15 000 Lt asmeninių lėšų, gautų dovanų iš A. S., buvo panaudoti šeimos poreikių tenkinimui. Kadangi įgyjant žemės sklypą buvo panaudotos atsakovo tėvų asmeninės lėšos ir remiantis LR Ūkininko ūkio įstatymo 7 str. 5 dalimi, ieškovė neturi ūkininko profesinio pasirengimo bei ūkininkauti negali, todėl žemės sklypas pripažintinas atsakovui asmeninės nuosavybės teise priklausančiu turtu. Atsakovas nurodo, kad išlaikymą dukrai teikė, tą įrodo bankų išrašai, 2006 metais buvo organizuota kelionė į Latvijos Respubliką, Jūrmalos miestą, 2007 metais vyko į Čekijos Respubliką. Dėl dukters išlaikymo sutinka mokėti 200 Lt periodinėmis išmokomis, kadangi darbingas tik 55 proc., turi pirkti medikamentus, negali dirbti visą darbo dieną, šiuo metu finansinė padėtis yra sunki. „Mitsubishi Space Star“ automobilis yra įgytas už 12 000 Lt. Automobilis „Peugeot 806“, įgytas santuokos metu, nukentėjo eismo įvykyje, draudimo išmoka negauta, nes nebuvo draustas KASKO draudimu, yra išregistruotas iš VĮ REGITRA, bet neparduotas, laikomas adresu: ( - ). Automobilio pirkimui buvo panaudoti atsakovo tėvų dovanoti pinigai. Kaip matyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus 2009-10-07 pažymos Nr. (9.96)-41A-6077 duomenų, atsakovo sveikata niekada nebuvo labai gera. Prasidėjus nesutarimams šeimoje sveikatos būklė labai pablogėjo. Nuo nuolatinės įtampos (laukė ieškovės atsakymo į prašymą išsaugoti šeimą), nuo aplinkinių patyčių, kad ieškovė būdama santuokoje gyvena su kitu vyru, prarado gebėjimą normaliai miegoti, atsirado kitų sveikatos sutrikimų, dėl ko buvo pripažintas 55 proc. darbingumas. Turi vartoti medikamentus, kurie ne visi yra kompensuojami. Tapęs invalidu negali susirasti darbo, dėl ko yra padaryta 4500 Lt turtinė žala.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu patikslintą ieškinį ir patikslintą priešieškinį patenkino iš dalies:

61. Nustatė nepilnametės P. S. gyvenamąją vietą su ieškove A. S..

72. Priteisė nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iš atsakovo T. S. išlaikymą P. S. po 400 litų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, bei 3 600 litų išlaikymo įsiskolinimą.

83. P. S. skirtų lėšų tvarkytoja paskyrė ieškovę A. S..

94. Padalino santuokoje įgytą 2,4400 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ),10358Lt vertės, adresu: ( - ), taip: A. S. priteisė natūra ½ žemės sklypo, T. S. priteisė natūra ½ žemės sklypo.

105. Automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis Nr. ( - ) pripažino asmenine ieškovės A. S. nuosavybe.

116. Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmetė.

127. Priteisė ieškovei A. S. iš atsakovo T. S. 800 Lt atstovavimo išlaidų, iš ieškovės A. S. atsakovui T. S. - 100 Lt advokato atstovavimo išlaidų.

138. Priteisė iš atsakovo T. S. 708 Lt žyminį mokestį ir 35 Lt pašto išlaidų, o iš ieškovės A. S. 9,00 Lt pašto išlaidų valstybei.

14Teismas nurodė, kad 2009-07-02 Kauno miesto apylinkės teismo daliniu sprendimu buvo nuspręsta santuoką tarp A. S. ir T. S., sudarytą 1996-07-27 Kauno miesto CMB, akto įrašo Nr. 1388, nutraukti dėl abiejų sutuoktinių kaltės, po santuokos nutraukimo palikti santuokines pavardes S. ir Sv., priimti ieškovės A. S. ieškinio dalies dėl moralinės žalos 10 000 Lt priteisimo ir atsakovo T. S. priešieškinio dalies dėl 7 000 Lt dydžio neturtinės žalos priteisimo atsisakymus ir šią bylos dalį nutraukta (1 t., b. l. 126-129). Kadangi tarp šalių ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo nėra, teismas laikė, kad nepilnamečio vaiko dukters P. S. gyvenamosios vietos nustatymas su motina geriausiai atitiktų nepilnamečio vaiko interesus, todėl šią ieškinio dalį tenkino.

15Nustatydamas priteistiną išlaikymo nepilnametei dukrai dydį teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovė gauna motinystės pašalpą, vidutiniškai po 2 500 Lt per mėnesį, išlaiko tris išlaikytinius –vaikus, atsakovas yra bedarbis, gauna 258,51 Lt invalidumo pašalpą, registravęs ūkininko ūkį, darbo biržoje užsiregistravo tik teisminio nagrinėjimo metu, todėl teismo nuomone, gali teikti išlaikymą savo dukrai po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsakovas stuburo ligomis serga nuo 16 m. amžiaus, todėl teismas nelaikė pagrindu mažinti priteistino išlaikymo dydį. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo teismas įvertino tai, kad ieškovė 2008-09-02 yra pareiškusi ieškinį dėl santuokos nutraukimo, todėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo laikotarpis yra tikslintinas nustatant, kad ieškovė turi teisę prašyti priteisti įsiskolinimą nuo 2007-11-01 iki 2008-09-01. Tokiu būdu susidaro 5 000 Lt (10 mėnesių padauginta iš 500 Lt, kadangi tuo metu atsakovas buvo darbingas). Atsižvelgdamas į tai, teismas nutarė ieškovės reikalavimą dėl įsiskolinimo priteisimo patenkinti iš dalies ir priteisti 3 600 Lt. Teismas atsižvelgė į šalių nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus ir paaiškinimus, liudytojų A. S. ir V. D. parodymus, iš kurių nustatė, kad atsakovas nurodytu laikotarpiu yra pirkęs dukrai kelis daiktus už 250 Lt, pervedęs į jos sąskaitą 100 Lt, išleidęs laisvalaikiui ir dukros atostogų metu jai būnant pas atsakovą apie 600 Lt, pildęs dukros telefono sąskaitą, liudytojas A. S. yra davęs pinigų už savo sūnų anūkei išlaikyti, todėl teismas laikė, kad atsakovas iš dalies įsiskolinimą yra sumažinęs 1 400 Lt (5000 Lt – 1 400 Lt).

16Dėl turto padalinimo teismas nurodė, kad ginčo sklypas įgytas 2004-06-10 pirkimo-pardavimo sutartimi, t. y. praėjus beveik aštuoniems metams po santuokos sudarymo ir bylos šalims bendrai tvarkant turtą. Liudytojo A. S. parodymus teismas vertino kritiškai, nes nurodyti faktai neatitiko CK 3.89 straipsnio 1 dalyje nustatytų turto priskyrimo asmeninei nuosavybei kriterijų. Sutartyje nėra išreikšta atsakovo valia įgyti turtą asmeninėn nuosavybėn bei joje nėra nurodyta, kad pinigus mokėjo ne pirkėjas, o kitas asmuo – atsakovo tėvas. Taip pat nurodė, kad tėvai žino sandorių sudarymo pasekmes, nes santuokos metu yra sudarę ir nekilnojamo turto dovanojimo sandorius, kuriais dovanojo sūnui nekilnojamąjį turtą (2 t., b. l. 13-15). Remdamasis anksčiau nustatytomis aplinkybėmis, teismas nepripažino ginčo žemės sklypo atsakovo asmenine nuosavybe, todėl šią atsakovo priešieškinio dalį atmetė ir tenkino ieškovės reikalavimą – ginčo sklypą kaip jungtinę sutuoktinių nuosavybę padalino ieškovei ir atsakovui po ½ natūra. Atsakovo argumentus dėl to, kad ieškovė neturi ūkininko profesinio pasirengimo bei ūkininkauti negali, dėl to bus išardytas ūkininko vientisas ūkis ir padaryta žala ūkinei veiklai, nes ieškovė niekuo prie ūkio formavimo neprisidėjo, teismas vertino kritiškai, laikė neįrodytais bei neturinčiais reikšmės (CKP 178str.).

17Dėl automobilio „Mitsubishi Space Star“ teismas nurodė, kad automobilis yra pirktas už asmenines ieškoves lėšas, automobilio pirkimui panaudojant ieškovės senelio J. B. V. pinigines lėšas, kadangi iš sąskaitos išrašo matyti, kad piniginės lėšos, gautos iš ieškovės senelio, buvo panaudotos automobilio pirkimo dieną 2007-10-01. Automobilis įgytas ieškovės vardu, likus keliems mėnesiams iki sutuoktinių santykių nutrūkimo, todėl teismo nuomone, yra pirktas jos poreikių tenkinimui. Kad ieškovė 7 500 Lt savo lėšų panaudojo automobilio pirkimui, patvirtino ir pats atsakovas teismo posėdžio metu. Atsakovo argumentai dėl kitos, ne 7500 Lt, automobilio kainos teismo atmesti kaip neįrodyti, kadangi pažyma dėl automobilio pirkimo pagrindžia, jog automobilis pirktas už 7 500 Lt. Taigi teismas ieškovės reikalavimą tenkino pripažindamas ieškovei asmeninės nuosavybės teises į automobilį „Mitsubishi Space Star“.

18Teismas atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovės 4 500 Lt turtinę žalą laikė atmestinu, kadangi nėra įrodyta, jog ieškovė savo veiksmais tokio dydžio turtinę žalą būtų atsakovui padariusi. Ta aplinkybė, kad atsakovas nuo 2009-06-02 yra iš dalies darbingas, teismo nelaikyta ieškovės veiksmų pasekme, nes atsakovas stuburo ligomis serga nuo 16 m. amžiaus (1 t., b. l. 109).

19Ieškovės reikalavimas priteisti atsakovui „Peugeot 806“, valstybinis Nr. ( - ) vertę – pinigus 8 000 Lt, teismo laikytas taip pat atmestinu, kadangi šiuo metu minėtas automobilis yra išregistruotas, o ieškovė už jį priteisti kompensacijos neprašė (CPK 178 str.).

20Kadangi priėmus dalinį sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir ieškovės bei atsakovo ieškinio dalies dėl neturtinės žalos priteisimo atsisakymus nebuvo išspręstas žyminio mokesčio klausimas, teismas išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą pagal visus šioje bylos dalyje pareikštus reikalavimus.

21Apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 159-164) atsakovas T. S. prašo panaikinti 2010 m. vasario mėn. 5 d. Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl nepilnametės dukters išlaikymo priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, dukters gyvenamosios vietos nustatymo, santuokinio turto padalinimo ir priimti naują sprendimą nustatant nepilnametės P. S. gyvenamąją vietą su tėvu T. S., priteistą natūra A. S./2 dalį 2,4400 ha žemės sklypo ( - ) priteisti T. S. nekompensuojant jo vertės A. S., priteisti T. S. tenkančią 2 500 Lt dalį nuo automobilio „Mitshubishi Space Star“ iš A. S. nepilnametės dukters P. S. išlaikymui, pinigus pervedant į nepilnametės dukters P. S. vardu atidarytą sąskaitą. Jei nepilnametės P. S. gyvenamoji vieta bus nustatyta su A. S., priteisti iš T. S. dukros P. S. išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki P. S. pilnametystės, jei nepilnametės gyvenamoji vieta bus nustatyta su T. S., priteisti iš A. S. dukros išlaikymui po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo iki P. S. pilnametystės. Apeliantas taip pat prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo sprendimo dalį dėl priteisimo iš T. S. A. S. naudai 3600 Lt išlaikymo įsiskolinimą kaip nepagrįstą, priteisti proporcingai iš ieškovės A. S. ir atsakovo T. S. bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos motyvus:

221. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Teismas nepatenkino atsakovo prašymo iškviesti dukrą P. S. apklausai, kad ši galėtų išsakyti savo pasirinkimą, su kuriuo iš tėvų gyventi. Dukra pati pasakojo, kad gyvena su motina ir jos sugyventiniu, pastoviai patiria fizinį ir psichologinį smurtą. Ji verčiama rūpintis savo motinos A. S. ir A. U. bendrais vaikais (dvynukais). Be to, A. U. yra gimęs ( - ), t. y. žymiai jaunesnis už A. S., todėl kyla seksualinio priekabiavimo grėsmė dukrai, kuriai šiuo metu yra 13 metų. Didelį psichologinį smurtą dukra patiria ir iš A. S. brolio L. J., kuris naudoja net fizinį smurtą (mušimas diržu, sugalvoja įvairių bausmių, tokių kaip draudimas miegoti arba pakėlimas viduryje nakties), dėl ko dukrą pradėjo kankinti fobijos, ji bijo bendrauti su žmonėmis, tapo uždara, pradėjo blogai mokytis. Neišlaikiusi tokio psichologinio ir fizinio spaudimo, paskutinius mėnesius dukra gyvena pas atsakovą ir yra visiškai jo išlaikoma. Dėl šių priežasčių P. S. gyvenamoji vieta su motina nustatyta neteisingai, neatsižvelgiant į vaiko interesus. Atsakovas naujos šeimos nėra sukūręs, gyvena su savo tėvu, jam nuosavybės teise priklausančiame gyvenamajame name, dukra turi atskirą jai įrengtą kambarį, todėl jis gali suteikti dukrai normalias sąlygas gyventi ir vystytis.

232. Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo sumos priteisimo. A. S. savo ieškiniuose ir atsiliepimuose teismui nurodo, kad turi tris išlaikytinius, ir jai neužtenka gaunamų 2 500 Lt pajamų trijų vaikų išlaikymui. Tačiau atsakovas neprivalo išlaikyti svetimų vaikų (tam yra jų tėvas), o Kauno miesto apylinkės teismas visiškai šio fakto nevertino ir neatsižvelgdamas į atsakovo turtinę padėtį, pažeisdamas teisingumo ir protingumo principus, neteisingai nustatė išlaikymo sumą. Atsakovas teismui pateikė rašytinius įrodymus dėl gaunamų pajamų, kur buvo nurodyta, kad jis gauna 250 Lt invalidumo pensiją. Jis niekada nepasižymėjo gera sveikata, tačiau ligos neprogresavo iki tol, kol A. S. dar gyvendama santuokoje netapo nėščia nuo kito vyro. A. S. grubiai pažeidė sutuoktinės pareigas, buvo nelojali, neištikima, tačiau teismas to neįvertino, nebuvo įvertintas ir atsakovo teikiamas išlaikymas nepilnametei dukrai, nors išlaikymas dukrai atsakovo buvo teikiamas tiek pinigais, tiek daiktais, rūbais, žymiai prisidėjo ir atsakovo tėvas (dukters senelis). Ieškovė nurodo, jog ji nesutinkanti, kad „vaiko skirto išlaikymo įsiskolinimas būtų padengtas mašinos pirkimu“, tačiau CK 3.196 str. numatyta, kad išlaikymas gali būti teikiamas turtu. Be to, įsiskolinimas, skirtas vaikui išlaikyti, negali būti svarstomas visai, nes iš A. S. tėvų namų, kuriuose jie su šeima gyveno, atsakovas buvo priverstas išeiti, kad ieškovė galėtų laisvai bendrauti su kitu vyru, nuo kurio ji tapo nėščia.

243. Dėl turto padalinimo. Šalys gyvendamos santuokoje praktiškai savo lėšomis neįgijo jokio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto. Todėl teisinga būtų nurodyti, kad dalintino santuokinio turto nėra. Automobilis „Peugeot 806“ nepataisomai nukentėjo avarijos metu. Automobilis „Mitsubishi Space Star“ buvo įgytas iš B. V. dovanotų 7 000 Lt, tačiau 5 000 Lt automobilio remontui buvo panaudota iš santuokinių lėšų. Todėl prašytina teismo 2 500 Lt priteisti iš A. S., nepilnametės P. S. išlaikymui, pinigus pervedant į jos vardu atidarytą sąskaitą, kuri bus skirta P. S. mokslui. Dalindamas santuokinį turtą, t. y. automobilį, teismas rėmėsi aplinkybe, kad B. V. dovanojo pinigus ir aukščiau nurodytas automobilis buvo pripažintas A. S. asmeninės nuosavybės teise. Tačiau teismas ignoravo faktą, kad atsakovo tėvai padovanojo pinigus 2,4400 ha žemės sklypo, esančio ( - ), pirkimui ir ieškovės bei atsakovo šeimos gerovės sukūrimui. Tačiau sklypas buvo pirktas A. S., nors įformintas atsakovo vardu dėl tų aplinkybių, kad nenorėjo turėti bendrasantuokinio turto su antrąja žmona, o dovanojant sklypą atsakovui reikėtų valstybei mokėti papildomus mokesčius. Be to, žemės sklypo pirkimo-pardavimo kaina buvo 3 000 Lt, o ne 10 000 Lt, kaip nurodo A. S.. Teismas į šias aplinkybes nekreipė dėmesio, nors A. S. visai neinvestavusi savo lėšų, nežinodama pirkimo-pardavimo kainos, net nežinodama tikslios žemės sklypo buvimo vietos, nori turėti pelną. Atsakovas iš savo motinos yra gavęs dovanų 50 000 Lt, pardavęs dovanų gautą 1500/18747 dalį 1,3747 ha žemės sklypo ( - ), už 67 500 Lt bei 15 000 Lt asmeninių lėšų gavęs dovanų iš A. S., ir visa tai rodo, kad aukščiau minėtas žemės sklypas pripažintinas atsakovo asmeninės nuosavybes teise, nekompensuojant A. S. jo dalies vertės. Šalims gyvenant atskirai sklypas buvo visapusiškai pagerintas. Tačiau A. S. nei savo lėšomis, nei savo darbu prie šio pagerinimo neprisidėjo, nes tuo metu buvo nėščia, neišsituokusi gyveno su kitu vyru, o po to augino jo vaikus. Teismas nepagrįstai neapklausė liudytoju K. V. S., A. S. parodymus įvertino kritiškai.

254. Dėl procesinių pažeidimų. Teismas viso nagrinėjimo metu neapklausė A. S., jai atstovavo advokatė, dėl to negalėjo būti objektyviai ištirtos ir įvertintos visos šeimyninių santykių aplinkybės. Taip pat buvo ignoruoti nepilnamečio vaiko – dukters P. S. interesai, ji nebuvo apklausta teisminio nagrinėjimo metu, nesidomėta, su kuo ji nori gyventi. Teismas netinkamai paskirstė bylinėjimosi išlaidas, t. y. nors pripažino, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, sprendime atsakovui priteista atlyginti ieškovei 800 Lt atstovavimo išlaidų, 708 Lt žyminį mokestį, 35 Lt pašto išlaidas, tačiau iš A. S. priteista tik 100 Lt atsakovui už atstovavimo išlaidas ir 9 Lt pašto išlaidos. Tai neatitinka proporcingumo ir teisingumo principų.

265. Dėl šmeižto. Ieškovė teigė, kad atsakovas 10 metų niekur nedirbo, smurtavo ir varžė ieškovės teises, vadovavosi tik savo interesų tenkinimu, tačiau buvo priešingai, 1997-01-29 gimus dukrai P. S., A. S. buvo nustatyta pogimdyminė depresija, kuriai galimi išliekamieji veiksmai. Akivaizdu, kad gyvenimas su kitu vyru dar neišsituokus su sutuoktiniu ir pagimdymas jam dviejų vaikų parodo ieškovės, kaip sutuoktinės, kaltę.

27Ieškovė A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė šiuos motyvus:

281. Atsakovas neginčijo vaiko gyvenamosios vietos, todėl šiuo metu atsakovas negali keisti savo reikalavimų, kurie yra tik siekis išvengti išlaikymo mokėjimo dukrai. Pagrindinis ginčas kilo dėl vaikui prašomo priteisti išlaikymo dydžio ir turto padalinimo. Tai akivaizdu, nes atsakovas jau gyvenant santuokoje stengėsi išvengti prievolės išlaikyti dukrą ir šeimą, niekur nedirbo nuo 2005 m., o tai byloje patvirtina ir duomenys iš VSDFV. Nors atsakovas buvo fiziškai sveikas ir darbingas (pagrindas – byloje pateikta atsakovo pažyma), tačiau jis vengė dirbti, vengė keisti požiūrį į šeimą, todėl ir šiuo metu jam priteistas išlaikymas, ir jo įsiskolinimas yra skausmingas. Atsakovas piktnaudžiauja tėvo valdžia ir veikia priešingai vaiko interesams, nes dukra išgyvena didelę emocinę krizę: ji nuteikinėjama prieš ieškovės šeimos narius, jai pagal jos amžių pasakojami nesuvokiami ieškovę žeminantys faktai. Šiuo metu dukra gyvena ne su atsakovu, o su ieškove, tai nesunku patikrinti. Nuo gimimo dukrą remia ieškovės motina, gyvenanti JAV, tai ji patvirtino ir teisme apklausta liudytoja. Atsakovo teiginiai, kad jis prašė apklausti dukrą teisme, yra išgalvoti. Nors atsakovas motyvuoja, kad dukra namuose skriaudžiama, išnaudojama, pats šmeižia ieškovę, jo nurodyti argumentai nepagrįsti jokiais įrodymais. Nebuvo apklausti atsakovo nurodyti liudytojai, dukra, nes nebuvo kilę ginčo, taip pat nekilo byloje ginčo ir dėl turto – žemės sklypo vertės.

292. Atsakovas skunde nurodo aplinkybes, kurios buvo žinomos nagrinėjant bylą Kauno miesto apylinkės teisme, tačiau sąmoningai jomis nesirėmė, neteikė nurodytų įrodymų, taigi elgėsi nesąžiningai, ir akivaizdžiai siekia piktnaudžiauti savo teisėmis, o tai draudžiama įstatymo.

303. Pablogėjus ekonominei situacijai, išaugus infliacijai ir paslaugų rinkos vertei, dukters išlaikymui būtina skirti ne mažiau kaip po 855 Lt, todėl priteisto išlaikymo iš atsakovo dydis atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Juolab kad pasikeitė ir ieškovės finansinė būklė, 2009-07-18 gimė dvyniai, tad atsirado prievolė išlaikyti dar du vaikus. Atsakovas daugiau išlaikytinių neturi. Atsakovo nurodyta suma 200 Lt neatitiktų dukters poreikių ir jos interesų, juolab kad remiantis CK 3.192 str., atsakovas privalo išlaikyti savo dukrą, o išlaikymas turi atitikti vaiko poreikius. Atsakovo nurodytos pramogos 2006 ir 2007 metais į Latviją ir Čekiją – tai tik teismo klaidinimas, kadangi į šias keliones šalys vyko kartu su visa šeima ir tuo metu dar gyveno kartu. Šiai dienai atsakovas nepateikė jokių duomenų, kad prisideda prie dukters išlaikymo, nes to tiesiog nėra. Atsakovas net nežino tikrųjų dukters poreikių, nes jie jam nėra svarbūs. Be to, atsakovas, tai patvirtina ir jo pateikti rašytiniai įrodymai, turi pakankamai pajamų (santaupų), kurios leistų jam dukrai mokėti prašomą išlaikymą, todėl atsakovas privalo tinkamai vykdyti prievolę ir dukrai mokėti po 400 Lt kas mėnesį, nes tokio dydžio išlaikymas atitiktų dukters poreikius. Nors atsakovas nurodo, kad ieškovės pajamos yra 2 500 Lt, tačiau gaunamų pajamų pažymos rodo, kad pajamos yra apie 1 300–900 Lt. Pateikta pažyma ir apie išlaidas: studijos, trys vaikai, o atsakovo apeliavimas dėl sveikatos būklės, tai tik siekis išvengti prievolės vykdymo. Atsakovas žemina ieškovę, prikaišioja jai antrąjį sutuoktinį nurodydamas, kad ieškovė pastojo dar būdama su atsakovu santuokoje, tačiau 2009 m. liepos 2 d. teismas priėmė preliminarų sprendimą byloje jame konstatuodamas faktą, kad šalys nustojo gyventi 2007 m. spalio mėnesį, tad ieškovės du vaikai gimę po dviejų metų, ir nauji santykiai neturi nieko bendra su šeimos iširimu dėl kažkieno kaltės, juolab kad šis klausimas buvo išspręstas ir dėl šios dalies teismas tyrimo atnaujinti negali. Pats atsakovas teismo sprendimo neskundė, todėl atsakovo argumentai neturi ryšio su vaiko išlaikymu.

314. Atsakovo argumentai, susiję su turto padalinimo būdu, nepagrįsti ir neatitinka faktinių aplinkybių. Atsakovas teismą klaidina, nes automobilį „Mitsubishi Space Star“ yra įgytas už Juozo B. V. pinigus, t. y. apskritai nedalintinas ir pripažintinas ieškovės asmenine nuosavybe. Šie faktai įrodyti rašytiniais įrodymais: teismui buvo pateiktas banko išrašas, iš kurio matyti, kad ieškovės senelis jai pervedė 21 000 Lt. Pinigai automobiliu buvo nuimti nuo sąskaitos tą pačią dieną, kuomet pirktas automobilis. Beje, šalys jau negyveno kartu. 2,4400 ha žemės sklypas Kauno ( - ), įgytas už bendras santuokines lėšas, prie turto įsigijimo prisidėjo tėvai. Turtas įgytas santuokoje, yra dalus natūra, todėl teismas teisingai išsprendė ginčą. Sklypas pirktas 2004 m., o atsakovas nurodo, kad iš tėvų neva pinigus gavo 2005, 2006 m., turėjo pajamų, turto, kurį pardavė. Iš motinos gautus 50 000 Lt atsakovas panaudojo savo gerovei sukurti, t. y. priestato prie tėvo gyvenamojo namo adresu ( - ), statyboms. Tai, kad atsakovas turi ūkininko pažymėjimą, negali būti pagrindas jam asmeninės nuosavybės teisėmis priteisti bendro turto, nes atsakovas nepateikė jokių objektyvių ir neginčytinų įrodymų, kad šiame sklype vykdo veiklą.

325. Atsakovas, siekdamas apginti savo neteisėtus veiksmus šeimos atžvilgiu, prikaišioja ieškovės santykius su kitu vyru, tačiau nenurodo, kad pats gyvena su kita moterimi. Be to, teismas jau išsprendė santuokos nutraukimo klausimus, o atsakovas vis dar reiškia nepagrįstus reikalavimus ir remiasi faktais, kurie nenagrinėtini, ieškovės dalyvavimas teisme nebuvo pripažintas būtinu, santuokos nutraukimas įsiteisėjęs jau 2009-08-02, 2010-08-27 yra įregistruota santuoka su A. U., todėl jokie klausimai, kurie sietini su santuokos nutraukimu, pakartotinai negali būti sprendžiami.

336. Atsakovas prieštarauja pats sau ir klaidina teismą: vienu atveju tvirtina, kad teismas nevertino atsakovo pateiktų įrodymų, kiti atveju – vertino neteisingai. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovas netgi neprašydamas atnaujinti įrodymų tyrimo, prašo apklausti liudytojus (A. S. jau buvo apklaustas), o tai visiškai prasilenkia su CPK reglamentuotam teisės normom, ir tokie prašymai negalimi, nebent paaiškėtų naujos aplinkybės arba teismas šių įrodymų nebūtų priėmęs.

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojančių pagrindų, nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnis).

36Dėl tėvų pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką

37Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš tėvų prigimtinės prievolės būti atsakingiems už vaiko padėtį iki jam sulaukiant pilnametystės. Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija numato visuotinai pripažįstamą kiekvieno vaiko teisę turėti tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jo fiziniam, protiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi, bei tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų gebėjimus ir finansines galimybes (Konvencijos 27 straipsnio 1, 2 dalys). Analogiškai nacionalinėje teisėje – CK 3.192 straipsnio 2 dalyje – nustatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Įstatyme įtvirtintas proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Nustatant nepilnamečio vaiko išlaikymo dydį, kartu turi būti laikomasi prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo (CK 3.3 straipsnio 1 dalis), kurio esmė yra ta, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo dydžio, privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus. Remiantis prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu, teismų praktikoje formuojama nuostata, kad siekiant, jog vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo forma ir dydis negali būti ribojami vien tik minimalių (fiziologinių) poreikių tenkinimu. Dėl to, jeigu tėvų turtinė padėtis objektyviai leidžia priteisti būtinų vaikui vystytis sąlygų sudarymą atitinkantį išlaikymą, toks pakankamas vaikų išlaikymas ir turi būti priteisiamas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai.

38Kaip buvo minėta, įstatymas vaiko išlaikymo dydį sieja, visų pirma, su protingais jo paties poreikiais. Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė. Šalių duktė Paulina neturi specialių poreikių dėl sveikatos sutrikimų, tačiau tai nereiškia, kad jai tapti visaverte asmenybe pakanka 200 Lt per mėnesį. Atsakovas pripažįsta, kad 14 metų dukrai išlaikyti per mėnesį 400 Lt nepakanka, tačiau nurodė, kad iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo iš jo dukrai priteistu 400 Lt išlaikymo kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis dydžiu iki jos pilnametystės, kadangi jis šiuo metu nedirba, teismo priteistas išlaikymas neatitinka jo turtinės padėties.

39Pažymėtina, kad išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti ir reikalingas nuolat, kiekvieną dieną, o ne kada nors ateityje, kai tėvai turės galimybę ar norą vaikų poreikius patenkinti, taigi yra svarbus vaiko išlaikymo stabilumo išsaugojimas. Pažymėtina, kad ieškovės ir atsakovo duktė Paulina gyvena su ieškove, kuri imasi aktyvių priemonių vaiko turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti: teikia išlaikymą, suteikia gyvenamąjį būstą. Be to, tam iš tėvų, su kuriuo gyvena nepilnametė, tenka ir kasdienė dukros priežiūra, rūpinimasis, kurių paprastai nekompensuoja išlaikymo priteisimas. Atsakovas, kaip minėta, neužtikrina reguliaraus ir pakankamo išlaikymo. Abu tėvai yra atsakingi už tai, kad vaikas turėtų saugią aplinką ir tinkamas sąlygas augti ir tobulėti, realizuodamas turimus sugebėjimus ir pomėgius. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikui vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Dėl to nustatant atsakovo turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų savo amžių, sveikatos būklę bei profesines galimybes atitinkančias pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas dukrai.

40Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas nebeturi tėvų dovanotų 65 000 Lt bei 2007-02-22 už parduotą žemės sklypą gautų 67 500 Lt. Jo pajamas sudaro 254,51 Lt netekto darbingumo pašalpa (2 t., b. l. 87), automobilį nepataisomai sugadino eismo įvykio metu (b. l. 47).

41Atsakovas yra tik iš dalies darbingas. Jo sveikatos būklė yra pablogėjusi, nes 2010-06-02 jam buvo nustatytas 45 procentų, o 2010-12-13 – 55 procentų netekto darbingumo laipsnis (3 t., b. l. 45, 46). Gali dirbti tik pagal negalios pobūdį pritaikytoje darbo aplinkoje, rekomenduojama dirbti ne visą darbo dienos arba darbo savaitės darbo laiką (3 t., b. l. 47, 48). Atsakovas neįrodė, kad jis sąžiningai siekė užtikrinti dukters turtines teises į išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių t. y. iki bylos iškėlimo teisme ieškojo, bet nerado darbo, todėl teismas teisingai įvertino atsakovo argumentus dėl jo sunkios turtinės padėties ir pagrįstai jų nepripažino lemiamais.

42Ieškovė savo vardu neturi jokio nekilnojamojo turto, jos pajamos, įskaičius motinystės pašalpą, sudaro apie 2000 Lt, be to, ji mokosi (2 t. b., l. 69, 89, 90, 93), išlaiko tris nepilnamečius vaikus, todėl kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad ji yra nepajėgi užtikrinti 14 metų dukters Paulinos poreikių būtinoms vystymosi sąlygoms sudaryti, t. y. poreikius maistui, asmens higienai, aprangai, būstui, sveikatai, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui patenkinti, todėl iš atsakovo priteista suma 400 Lt per mėnesį dukters Paulinos išlaikymui yra protinga (CK 6.461 straipsnio 2 dalis).

43Dėl nurodytų argumentų, įvertinusi teismo sprendimo turinį, teisėjų kolegija sprendžia, kad išlaikymas atitinka įstatymo reikalavimus dėl išlaikymo dydžio ir dukters poreikius bei tėvų galimybių proporcingumą (CK 3.192 straipsnio 2, 3 dalys), pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, nepažeidė procesinės teisės normų, todėl ši teismo sprendimo dalis yra pagrįsta ir teisėta, ir jos keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

44Pažymėtina, kad pasikeitus šalių turtinei padėčiai, šalims neužkertamas kelias kreiptis į teismą dėl šalių dukrai priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnio 1 dalis).

45Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

46Teismas, priteisdamas iš atsakovo 3 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai Paulinai nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. rugsėjo 1 d., tinkamai įvertino šalių paaiškinimus, liudytojų A. S., V. D. parodymus. Atsakovo nurodyta aplinkybė, kad nuo 2010-02-02 iki 2010-07-25 duktė gyveno pas jį, todėl išlaikymo įsiskolinimas nepriteistinas, nesudaro teisino pagrindo naikinti šią teismo sprendimo dalį (CPK 185, CK 3.200 straipsniai).

47Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

48Byloje nustatyta, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas neprieštaravo, kad dukters P. S. gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina A. S. (dabar U.). Nesant ginčo dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo, teismas teisingai nustatė šalių dukters Paulinos gyvenamąją vietą su motina.

49Apeliaciniu skundu atsakovas T. S. prašo dukters gyvenamąją vietą nustatyti su juo, nes teismo posėdyje nebuvo apklausta jų duktė ir išklausyta jos nuomonė dėl gyvenamosios vietos nustatymo, dukrai nėra saugu gyventi pas motiną dėl jos sutuoktinio priekabiavimo ir jos brolio netinkamo elgesio.

50Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 376, 380, 7 straipsniais, CPK 38 straipsnio 2 dalimi, CK 3.164, 3.177, 3.178 straipsniais, siekdama išsiaiškinti apeliacinio skundo argumentų pagrįstumą dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo su atsakovu, 2011 m. vasario 9 d. teismo posėdyje atidėjo bylos nagrinėjimą, pripažino ieškovės, šalių dukters Paulinos ir VTAT atstovo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir įpareigojo VTAT pateikti išvadą dėl šalių dukters gyvenamosios vietos nustatymo su tėvu bei jo gyvenimo sąlygų (3 t., b. l. 50-53).

51Teismo posėdyje dalyvaujant VTAT atstovei buvo apklausta šalių dukra P. S. Ši paaiškino, kad myli abu tėvus. Santykiai su abiem tėvais normalūs, tėtis dalyvauja jos auklėjime, domisi mokslu, poilsiu, laisvalaikiu. Taip pat šalių duktė atsakė į užduotus klausimus, paaiškino, kad jos neskriaudžia nei mamos brolis L. J., nei patėvis. Nurodė, kad ji pati išprovokavo konfliktinę situaciją šeimoje ir patvirtino savo norą gyventi su mama. VTAT atstovė patvirtino, kad nei iš atsakovo, nei iš ieškovės, nei jų dukters nėra gavę jokių nusiskundimų dėl netinkamos šalių dukters P. S. priežiūros, jai daromo psichologinio spaudimo, seksualinio priekabiavimo ar smurto panaudojimo jai gyvenant su mama, todėl davė išvadą, kad nėra duomenų, jog P. S. noras gyventi su motina A. U. neatitiktų dukters interesų (b. l. 57-59).

52Atsakovas, įvertinęs apeliacinės instancijos teisme pateiktus įrodymus, nurodė, jog atsisako apeliacinio skundo reikalavimo dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo su juo (3 t. b. l. 64), tačiau jam nebuvo išaiškintos apeliacinio skundo atsisakymo pasekmės (CPK 308 straipsnio 3 dalis), nes šalims pageidaujant išspręsti ginčą taikos sutartimi, bylos nagrinėjimas buvo atidėtas.

53Nepavykus šalims išspręsti ginčo taikiai, teisėjų kolegija, įvertinusi aukščiau nustatytas aplinkybes, atsakovo apeliacinį skundą panaikinti teismo sprendimą dėl dukters gyvenamosios vietos nustatymo laiko nepagrįstu ir atmestinu (CPK 178 straipsnis, CK 3.169 straipsnis).

54Dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo

55Įstatymuose nustatyta, kad teismas, nutraukdamas santuoką, be kitų privalomai spręstinų klausimų, turi išspręsti ir sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimą, išskyrus atvejus, kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka (CK 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis). Nagrinėjamoje byloje sutuoktiniai bendru susitarimu turto nepasidalijo. Turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo klausimus reglamentuoja CK trečiosios knygos III dalies VIII skyriaus normos (CK 3.116-3.129 straipsniai). Apeliaciniame skunde nurodoma, kad bylą nagrinėjęs teismas netinkamai aiškino ir taikė bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimą reglamentuojančių teisės normų nuostatas, susijusias su dalytino turto vertės nustatymu, turto priteisimu natūra ir kompensacijos priteisimu. Teisėjų kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka.

56Šioje byloje dalijamas turtas, kurį šalys įsigijo iki bylos iškėlimo dienos. Dalijamo bendro turto vertė nustatoma pagal rinkos kainas, kurios galioja bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaigoje. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant ir taikant CK 3.127 straipsnio nuostatas, laikomasi nuoseklios pozicijos, kad turto padalijimo natūra principas yra prioritetinis, nes šis turto padalijimo būdas labiausiai apsaugo savininko teises bei atitinka protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principų reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. B. v. V. A. B., bylos Nr. 3K-3-139/2008; 2008 m. sausio 28 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-14/2008; 2004 m. vasario 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R. A. v. R. A., bylos Nr. 3K-3-1008/2004, ir kt.). Dalijant santuokoje įgytą turtą, kiekvienu atveju būtina atsižvelgti į konkretaus turto savybes, jo paskirtį, galimybes turtu naudotis, jį išlaikyti ir pan.

57Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo 2,4400 ha žemės sklypas, esantis Kauno rajone, Girininkų km. 1, įgytas atsakovo vardu 2004 m. birželio 10 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, šalims gyvenant santuokoje ir vedant bendrą ūkį, todėl nesant atsakovo išreikštos valios įsigyti minėtą turtą asmeninėn nuosavybėn bei atsakovui neįrodžius, jog ginčo sklypą jis įsigijo asmeninėn nuosavybėn iš tėvų dovanotų lėšų bei šiame sklype vykdo veiklą, jo argumentai, jog būtina šį turtą paskirti natūra jam, atsižvelgiant į šio turto savybes, jo paskirtį, ieškovės galimybes turtu naudotis bei išlaikyti, atmestinas. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas 2005-06-20 ginčo sklypo adresu įregistravo ūkininko ūkį (2 t., b. l. 22). 2006-11-06 iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LŽŪM gavo 198,22 Lt išmoką už pasėlius (2 t., b. l. 32, 109-117). Paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 2007–2011 m. gauti byloje nepateikta, todėl tikėtina ieškovės argumentu, jog atsakovas nuo 2006 m. ūkinės veiklos ūkyje nevykdo. Ieškovė 2009–2011-02 mokėsi LŽŪU buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programos 4 kurse (2 t., b. l . 569), todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad teismas pagrįstai šį turtą pripažino šalių bendrąja jungtine nuosavybe ir natūra lygiomis dalimis priteisė ieškovei ir atsakovui bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 3.117 straipsnio 1 dalis, 3.127 straipsnio 3 dalis, 3.91 straipsnis, 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 178 straipsnis, 197 straipsnio 2 dalis).

58Dėl 2500 Lt piniginės kompensacijos priteisimo už automobilio remontą.

59Byloje nustatyta kad 2007-03-27 ieškovės senelis B. V. pervedė ieškovei 21 000 Lt (b. l. 64). Tai yra ieškovei dovanotos lėšos, todėl pripažintinos jos asmenine nuosavybe. Atsakovas neginčija, kad iš senelio dovanotų lėšų ieškovė nusipirko automobilį „Mitshubishi Space Star“ už 7 500 Lt (b. l. 64-66, CK 3.89 straipsnio 1dalies 2 punktas), tačiau teigia, kad automobilio remontui buvo panaudota 5 000 Lt santuokinių lėšų. Iš IĮ „Initas”, užsiimančios automobilių pervežimu ir prekyba, 2007-09-03 apžiūros akto matyti, kad ginčo automobilis buvo techniškai netvarkingas

60(b. l. 107). Ši firma ieškovei pardavė ginčo automobilį po mėnesio, t. y. 2007-10-01 (b. l. 66). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, jog ieškovė buvo įsigijusi techniškai netvarkingą automobilį, jį remontavo ir jo remontui buvo panaudotos santuokinės lėšos, jo reikalavimas priteisti 2 500 Lt kompensaciją už automobilio remontui panaudotas šeimos lėšas atmestinas (CPK 178 straipsnis, CK 3.90 straipsnio 2 dalis).

61Be to, pažymėtina, kad 2011 m. gegužės 11 d. teismo posėdyje nagrinėjant apeliacinį skundą atsakovas, įvertinęs teismo sprendimo motyvus, ieškovės paaiškinimus, nurodė, kad šio reikalavimo nebepalaiko.

62Dėl bylinėjimosi išlaidų

63Nagrinėjamos bylos atveju aktualus yra bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas. Visų pirma, bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimai aptarti ir detalizuotai reglamentuoti CPK normų. CPK 93 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, pagal kurį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas atlygina bylą pralaimėjusi šalis. Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidų atlyginimui taikomas patenkintų ir atmestų reikalavimų dalių proporcingumo principas (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Nagrinėdamas bylą dėl santuokos nutraukimo, teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti ir visus kitus su santuoka susijusius klausimus, kaip antai: nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo, sutuoktinio išlaikymo, sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimus, išskyrus atvejus, kai turtas pasidalytas notarine tvarka (CK 3.62 straipsnio 3 dalis). Taigi santuokos nutraukimo byloje pagrindinis reikalavimas yra santuokos nutraukimas, o visi kiti šalutiniai ir įstatymo pagrindu privalomai spręstini klausimai yra išplaukiantys iš pirmojo ir su juo tiesiogiai susiję, nors ir apmokestinami žyminiu mokesčiu bendra tvarka. Atsiradus juridiškai reikšmingai aplinkybei, t. y. sutuoktinio prašymu teismui sprendime konstatavus santuokos nutraukimą dėl kito sutuoktinio kaltės, kitam sutuoktiniui įstatymas garantuoja teisę reikalauti iš kalto dėl santuokos nutraukimo sutuoktinio atlyginti turtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimu. Akivaizdu, kad nekalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio turėtos bylinėjimosi išlaidos yra susijusios su santuokos nutraukimu. Santuokos nutraukimas, konstatavus vieno iš sutuoktinių kaltę dėl santuokos iširimo, reiškia bylos išnagrinėjimą taip, kad sprendimas priimamas nekalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio naudai. Šio teismo priimto sprendimo įvertinimui neturi įtakos visų kitų kartu su santuokos nutraukimu nagrinėtų klausimų išsprendimo modifikacijos (išlaikymo vaikams ar sutuoktiniui dydis, bendro turto padalijimo variantai ir pan.). Taigi ir bylinėjimosi išlaidų klausimą teismas turi išspręsti vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatomis. Bylinėjimosi išlaidos nereiškia (nesudaro) savarankiško ieškinio reikalavimo (ieškinio dalyko), todėl šalies prašymas dėl jų priteisimo gali būti sprendžiamas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme.

64Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patyrė 2 100 Lt bylinėjimosi išlaidas (sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį bei po 1000 Lt advokatės teisinei pagalbai apmokėti pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, b. l. 6, 106, 3 t., b. l. 49).

652008 m. lapkričio 7 d. nutartimi teismas atidėjo ieškovei 422,37 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimą paduodant ieškinį iki teismo sprendimo priėmimo (b. l. 29).

66Atsakovas paduodamas priešieškinį sumokėjo 494 Lt žyminį mokestį ir 500 Lt advokatui už jo teisinę pagalbą, iš viso 994 Lt (b. l. 49, 145).

67Taip pat atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 540 Lt žyminį mokestį ( 3 t. b. l. 25, 29).

68Byloje buvo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, – tai 60,75 Lt (b. l. 148, 3 t. b. l. 32).

69Kadangi teismo daliniu sprendimu šalių santuoka nutraukta dėl abiejų sutuoktinių kaltės ir bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme priteistos iš šalių vadovaujantis CPK 93, 96, 98 straipsnių normomis, atsakovo prašymas perskirstyti pirmosios instancijos teisme priteistas bylinėjimosi išlaidas atmestinas.

70Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo priteistina ieškovei 1000 Lt advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 straipsnis). Taip pat iš atsakovo priteistinos valstybei 16,75 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentu įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai).

71Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

72apeliacinį skundą atmesti.

73Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

74Priteisti iš atsakovo T. S., a. k. ( - ) ieškovei A. S. (dabar – U.), a. k. ( - ) 1 000 Lt (vieną tūkstantį litų) advokato teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme bei 16,75 Lt bylinėjimosi išlaidas valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė A. S. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą patikslintu... 4. Atsakovas T. S. byloje pateikė patikslintą priešieškinį (1 t., b. l.... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 5 d. sprendimu patikslintą... 6. 1. Nustatė nepilnametės P. S. gyvenamąją vietą su ieškove A. S..... 7. 2. Priteisė nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iš atsakovo T. S. išlaikymą P. S. po... 8. 3. P. S. skirtų lėšų tvarkytoja paskyrė ieškovę A. S..... 9. 4. Padalino santuokoje įgytą 2,4400 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( -... 10. 5. Automobilį „Mitsubishi Space Star“, valstybinis Nr. ( - ) pripažino... 11. 6. Kitas ieškinio ir priešieškinio dalis atmetė.... 12. 7. Priteisė ieškovei A. S. iš atsakovo T. S. 800 Lt atstovavimo išlaidų,... 13. 8. Priteisė iš atsakovo T. S. 708 Lt žyminį mokestį ir 35 Lt pašto... 14. Teismas nurodė, kad 2009-07-02 Kauno miesto apylinkės teismo daliniu... 15. Nustatydamas priteistiną išlaikymo nepilnametei dukrai dydį teismas... 16. Dėl turto padalinimo teismas nurodė, kad ginčo sklypas įgytas 2004-06-10... 17. Dėl automobilio „Mitsubishi Space Star“ teismas nurodė, kad automobilis... 18. Teismas atsakovo reikalavimą priteisti iš ieškovės 4 500 Lt turtinę žalą... 19. Ieškovės reikalavimas priteisti atsakovui „Peugeot 806“, valstybinis Nr.... 20. Kadangi priėmus dalinį sprendimą dėl santuokos nutraukimo ir ieškovės bei... 21. Apeliaciniu skundu (2 t., b. l. 159-164) atsakovas T. S. prašo panaikinti 2010... 22. 1. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Teismas nepatenkino atsakovo... 23. 2. Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo sumos priteisimo. A. S. savo... 24. 3. Dėl turto padalinimo. Šalys gyvendamos santuokoje praktiškai savo... 25. 4. Dėl procesinių pažeidimų. Teismas viso nagrinėjimo metu neapklausė A.... 26. 5. Dėl šmeižto. Ieškovė teigė, kad atsakovas 10 metų niekur nedirbo,... 27. Ieškovė A. S. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, teismo... 28. 1. Atsakovas neginčijo vaiko gyvenamosios vietos, todėl šiuo metu atsakovas... 29. 2. Atsakovas skunde nurodo aplinkybes, kurios buvo žinomos nagrinėjant bylą... 30. 3. Pablogėjus ekonominei situacijai, išaugus infliacijai ir paslaugų rinkos... 31. 4. Atsakovo argumentai, susiję su turto padalinimo būdu, nepagrįsti ir... 32. 5. Atsakovas, siekdamas apginti savo neteisėtus veiksmus šeimos atžvilgiu,... 33. 6. Atsakovas prieštarauja pats sau ir klaidina teismą: vienu atveju tvirtina,... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Apeliacinės instancijos teismas, nenustatęs CPK 329 straipsnyje nurodytų... 36. Dėl tėvų pareigos išlaikyti savo nepilnametį vaiką ... 37. Motinos ir tėvo pareiga rūpintis vaiku, auklėti jį ir išlaikyti kyla iš... 38. Kaip buvo minėta, įstatymas vaiko išlaikymo dydį sieja, visų pirma, su... 39. Pažymėtina, kad išlaikymas skirtas vaiko kasdieniams poreikiams patenkinti... 40. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad atsakovas nebeturi tėvų dovanotų... 41. Atsakovas yra tik iš dalies darbingas. Jo sveikatos būklė yra pablogėjusi,... 42. Ieškovė savo vardu neturi jokio nekilnojamojo turto, jos pajamos, įskaičius... 43. Dėl nurodytų argumentų, įvertinusi teismo sprendimo turinį, teisėjų... 44. Pažymėtina, kad pasikeitus šalių turtinei padėčiai, šalims neužkertamas... 45. Dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo... 46. Teismas, priteisdamas iš atsakovo 3 600 Lt išlaikymo įsiskolinimą dukrai... 47. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 48. Byloje nustatyta, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme atsakovas... 49. Apeliaciniu skundu atsakovas T. S. prašo dukters gyvenamąją vietą nustatyti... 50. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 376, 380, 7 straipsniais, CPK 38... 51. Teismo posėdyje dalyvaujant VTAT atstovei buvo apklausta šalių dukra P. S.... 52. Atsakovas, įvertinęs apeliacinės instancijos teisme pateiktus įrodymus,... 53. Nepavykus šalims išspręsti ginčo taikiai, teisėjų kolegija, įvertinusi... 54. Dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, padalijimo... 55. Įstatymuose nustatyta, kad teismas, nutraukdamas santuoką, be kitų... 56. Šioje byloje dalijamas turtas, kurį šalys įsigijo iki bylos iškėlimo... 57. Bylos duomenimis nustatyta, kad ginčo 2,4400 ha žemės sklypas, esantis Kauno... 58. Dėl 2500 Lt piniginės kompensacijos priteisimo už automobilio remontą.... 59. Byloje nustatyta kad 2007-03-27 ieškovės senelis B. V. pervedė ieškovei 21... 60. (b. l. 107). Ši firma ieškovei pardavė ginčo automobilį po mėnesio, t. y.... 61. Be to, pažymėtina, kad 2011 m. gegužės 11 d. teismo posėdyje nagrinėjant... 62. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 63. Nagrinėjamos bylos atveju aktualus yra bylinėjimosi išlaidų atlyginimo... 64. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovė pirmosios ir apeliacinės instancijos... 65. 2008 m. lapkričio 7 d. nutartimi teismas atidėjo ieškovei 422,37 Lt žyminio... 66. Atsakovas paduodamas priešieškinį sumokėjo 494 Lt žyminį mokestį ir 500... 67. Taip pat atsakovas už apeliacinį skundą sumokėjo 540 Lt žyminį mokestį (... 68. Byloje buvo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios... 69. Kadangi teismo daliniu sprendimu šalių santuoka nutraukta dėl abiejų... 70. Atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo priteistina ieškovei 1000 Lt... 71. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 72. apeliacinį skundą atmesti.... 73. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. vasario 5 d. sprendimą palikti... 74. Priteisti iš atsakovo T. S., a. k. ( - ) ieškovei A. S. (dabar – U.), a. k....