Byla N2-510-676/2011
Dėl turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto pripažinimo negaliojanciu, n u s t a t e:

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teisejas Raimondas Dilys, sekretoriaujant Daliai Steponaviciutei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Juratei Pocienei, ieškovui R. Š., R. Š. ir jo atstovei Nijolei Milienei, atsakovui Z. Š. ir jo atstovei Virginijai Gaidienei, atsakoves A. D. atstovui advokatui Sauliui Tamošaiciui, atsakovei antstolei Linai Pužienei, tretiesiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstovei Irenai Šaulytei, civilineje byloje pagal ieškovu Klaipedos miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro, ginant R. Š. ir R. Š. interesus, R. Š., R. Š. ieškini atsakovams Z. Š., A. D., antstolei Linai Pužienei, tretiesiems asmenims antstolei Vidai Daugirdienei, antstoliui Albinui Zenkeviciui, V. S., Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyriui, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Teisingumo ministerijos, UAB DK „PZU Lietuva“, ADB „BTA“, del turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto pripažinimo negaliojanciu, n u s t a t e:

2ieškovai prašo pripažinti negaliojanciu Klaipedos miesto apylinkes teismo 2006-03-24 patvirtinta 2006-03-02 „Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta“, kuriuo atsakovas Z. Š. pardave, o atsakove A. D. pirko už 18000,00 Lt 72/100 gyvenamojo namo adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), 72/100 priklausinio : kitu statiniu (inžinieriniu) – kiemo statiniu unikalus Nr. ( - ), iregistruota nuosavybes teise atsakovei A. D.; ipareigoti atsakove A. D. ši turta, igyta pagal 2006-03-02 „Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta“, gražinti atsakovo Z. Š. nuosavyben; ipareigoti atsakove antstole L.Pužiene gražinti atsakovei A. D. 2374,00 Lt vykdomosios bylos administravimo išlaidu; priteisti iš atsakovu valstybei teismo išlaidas. Nurodo, kad Z. Š. yra R. Š., gim. ( - ), ir R. Š., gim. ( - ), tevas. Teismo 2004-09-30 sprendimu apribota Z. Š. tevo valdžia i vaikus ir nustatyta globa bei priteista iš Z. Š. išlaikymas nepilnameciams vaikams R. ir R. Š. po 125,00 Lt kas menesi kiekvienam vaikui mokamomis periodinemis išmokomis iki ju pilnametystes. Z. Š. nemokant priteisto išlaikymo, pagal vykdomuosius raštus Nr. 2-122/3002-03-04 ir Nr. 2-823-04/2004-09-30 buvo užvestos vykdomosios bylos antstoles V.Daugirdienes kontoroje, priteisto išlaikymo isiskolinimas ieškinio padavimo teismui dienai buvo 19921,00 Lt. Z. Š. pasiraše paprastaji neprotestuotina vekseli, kuriuo isipareigojo iki 2005-09-22 sumoketi V. S. 15000,00 Lt, o Z. Š. nevykdant šio isipareigojimo, Klaipedos miesto I-ojo notaru biuro notare padare vykdomaji iraša Nr. K1AK-18595, kuri V. S. pateike vykdymui antstolei L.Pužienei. Antstole L.Pužiene šio vykdomojo dokumento pagrindu vykde 15000,00 Lt priverstinio išieškojimo procedura, ko pasekoje Z. Š. prarado teise i paveldeta busta, t.y. 72/100 namo dalis, nes ši dalis 2006-03-02 buvo realizuota priverstinio vykdymo procese skolininko, t.y. Z. Š., pasiulytam pirkejui, t.y. A. D.. Nurodo, kad priverstinis realizavimas vykdymo procese antstoles L.Pužienes buvo atliktas nepagristai skubotai neiregistravus Z. Š. nuosavybes teisiu i paveldeta realizuojama turta, turtas parduotas už ženkliai mažesne nei tuo metu buvo šio turto rinkos kaina, del ko antstoles V.Daugirdienes vykdomojoje byloje del išlaikymo isiskolinimo išieškojimo, nebuvo galimybes tinkamai atlikti vykdymo veiksmus. Paveldejimo teise Z. Š. buvo iregistruota 2006-03-01, „Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui aktas“ surašytas 2006-03-02, nuosavybes teise i paveldeta turta Z. Š. registruota 2006-03-14, teismas nurodyta akta patvirtino 2006-03-24. NTR CDB duomenimis parduodamo turto vidutine rinkos verte ginco metu buvo 39754,00 Lt, turtas parduotas už 18000,00 Lt, t.y. už dvigubai mažesne kaina nei turto vidutine rinkos kaina, pažeistas CPK 681 str. 1 d. Antstole L.Pužiene, žinodama apie antstoles V.Daugirdienes vykdoma išlaikymo isiskolinimo išieškojima iš Z. Š., nesieme jokiu priemoniu, kad butu patenkinti reikalavimai, susije su nepilnameciu vaiku išlaikymu, tuo antstole pažeide CPK 754 str. 2 d., LR Konstitucijos 39 str. 3 d., Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 4 str. 1 p., 5 p., Antstoliu istatymo 3 str. 1 d. Todel gincijamas sandoris turi buti panaikintas kaip prieštaraujantis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principams CK 1.5 str. pagrindu, bei kaip prieštaraujantis istatymui CK 1.80 str. pagrindu. Be to, ( - ) teismo psichiatrines ekspertizes duomenimis Z. Š. ginco sandorio sudarymo metu turejo valios trukumu, todel ginco sandoris turi buti pripažintas negaliojanciu ir CK 1.89 str. 1 d. pagrindu. Pripažinus sandori negaliojanciu, prašo taikyti restitucija CK 1.80 str. 2 d. pagrindu netaikant CK 4.96 str. 2 d., A. D. ipareigojant gražinti igyta ginco turta Z. Š., nes A. D. buvo nesažininga ginco turto igijeja. (T.1, b.l. 2-6, T.5, b.l. 57-68). Teismo posedžio metu ieškovai bei atstovai prašo ieškini tenkinti.

3Atsakove A. D. atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka, prašo ju netenkinti. Nurodo, kad ginco turtas buvo parduotas nepažeidžiant CPK 704 str. nuostatu, nes skolininkui suteikta speciali teise vykdymo procese paciam surasti realizuojamo turto pirkeja ir siulyti parduodamo turto kaina, taciau skolininko siuloma kaina turi buti ne mažesne, nei yra isiskolinimo suma bei vykdymo išlaidos toje vykdomojoje byloje, todel parduodamo ginco turto verte buvo nustatyta teisingai CPK 681 str. pagrindu. Nei skolininkas, nei išieškotojas antstoles nustatytos kainos negincijo, nustatyta verte atitiko realia ginco turto verte. Ieškovai nenurodo nei vieno CPK 602 str. nurodyto specialaus galimo Akto naikinimo pagrindo, o ju nurodomu CK 1.5 str. 4 d. pagrindu reikalavimo tenkinti negalima, nes tokio specialaus pagrindo nenumato CPK 602 str. Ji yra sažininga ginco turto igijeja ir ši sažiningumo prezumpcija ieškovo nera nugincyta. Del galimu nepilnameciu vaiku interesu pažeidimu neišieškant jiems priklausancio išlaikymo turi atsakyti ši vykdymo procesa vykdžiusi antstole V.Daugirdiene, neieškojusi skolininko Z. Š. turto, neinformavusi skolininko apie pradeta vykdymo procesa jo atžvilgiu, neteikusi skolininkui reikalavimo nurodyti visas savo pajamas ir turta, klaidingai nurodant Vieningame antstoliu vykdomuju bylu savade jog skolininko Z. Š. atžvilgiu užvestos vykdomosios bylos kaip neturtinio pobudžio t.y. antstoles V.Daugirdienes neveikimas yra tiesiogine neišieškotos išlaikymo isiskolinimo dalies iš skolininko Z. Š. priežastis. Ginco turto pardavimo metu, t.y. 2006-03-24 teismui patvirtinus Akta, ginco turtas buvo registruotas Z. Š. vardu. Ginco sandorio sudarymo metu Z. Š. viska suprato ir suvoke bei savo veiksmus pilnai valde, veiksmai nekele itarimu, o jo galimos ligos ir ju priežastys nei sandorio dalyviams, nei teismui, nebuvo žinomos. Reikalavimas antstolei L.Pužienei reiškiamas neivertinus, jog jos veiksmai nurodytu laikotarpiu nebuvo skundžiami pagal CPK 510 str., 512 str., 513 str. (T.1, b.l. 122-124, T.3, b.l. 55-56, T.5, b.l. 108-112).

4Atsakovas Z. Š. atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka, prašo ju netenkinti. Nurodo, kad apie antstoles V.Daugirdienes žinioje esancia vykdomaja byla Nr. 0004/05/01998 jis sužinojo pirma karta tik gaves iš teismo ieškini atsiliepimo pateikimui, todel neprivalejo vykdyti pareigu, numatytu CPK 644 str., 645 str. 1 d., be to ši vykdomoji byla yra užbaigta, nes vykdomasis dokumentas yra išsiustas išskaitoms padaryti i socialinio draudimo istaiga (CPK 632 str. 1 d. 5 p.), todel nepilnameciu vaiku teises nera pažeidžiamos. Kadangi antstole V.Daugirdiene vykdomojoje byloje Nr. 0004/05/01998 nevykde CPK 624 str. numatytu priverstinio vykdymo priemoniu, todel butent ji ir nevykde savo kaip antstoles pareigu pagal CPK 634 str. 2 d.. Apie vykdomaja byla Nr. 0004/02/00280 atsakovui buvo žinoma, taciau nebuvo žinoma apie priskaiciuota isiskolinima, o iš vykdomosios bylos matosi, jog isiskolinimas paskaiciuotas tik 2007-02-27, t.y. po ginco sandorio, o iš Vieningo antstoliu vykdomuju bylu savado matosi, jog reikalavimas šioje byloje antstoles buvo nurodytas kaip neturtinio pobudžio, todel nera pagrindo teigti, jog atsakovas nuslepe nuo antstoles V.Daugirdienes informacija apie paveldima turta, tuo labiau, kad antstole nera pateikusi atsakovui reikalavimo pateikti duomenis apie turima turta kaip tai numatyta CPK 644 str., 645 str. 1 d., 624 str., 634 str. 2 d.. Jis pasinaudojo CPK 704 str. suteikta teise iki varžytiniu pradžios pasiulyti iš varžytiniu parduodamo turto pirkeja. Antstole V.Daugirdiene Vieningame antstoliu vykdomuju bylu savade buvo nurodžiusi, jog vykdomoji byla Nr. 0004/05/01998 yra neturtinio (nepiniginio) pobudžio, o tokiu sprendimu vykdymo ypatumai numatyti CPK LVII skyriuje, nors išlaikymo ir jo isiskolinimo išieškojimas yra priskiriamas prie turtinio pobudžio sprendimu vykdymo. Taip pat antstole V.Daugirdiene neprisijunge CPK 759 str. tvarka prie išieškojimo antstoles L.Pužienes vykdomojoje byloje, o nesant prisijungimo prie antstoles L.Pužienes vykdomosios bylos, nera pagrindo teigti apie antstoles L.Pužienes kenkima nepilnameciu vaiku interesams. Areštuojamas turtas antstoles L.Pužienes atliktas nepažeidžiant CPK 681 str. reikalavimu, išieškotojas, t.y. V. S. ir skolininkas, t.y. Z. Š. pareiške savo nuomone del ikainavimo, prieštaravimu del jau atlikto ikainavimo nereiške. Nurodo, kad šis ieškovu reikalavimas turi buti reiškiamas antstolei V.Daugirdienei, kuri netinkamai atliko savo, kaip antstoles pareigas, del ko galejo buti pažeisti nepilnameciu interesai išieškant išlaikyma bei jo isiskolinima (T.1, b.l. 113-117). Pateikdamas atsiliepima i patikslinta ieškini, pasirašyta atsakovo Z. Š. atstovo – istatyminio globejo, su reikalavimais atsakovas jau sutinka, prašo juos tenkinti, taciau nenurodo ir teismo posedžio metu nei atsakovas, nei jo istatyminis globejas nepaaiškina savo, kaip atsakovo ir atsakovo atstovo, atsiliepimo i ieškini pozicijos pakeitimo motyvu ir priežasciu (T.5, b.l. 117-118). Teismo posedžio metu atsakovas Z. Š. ir jo atstove V.Gaidiene prašo ieškini tenkinti, neigdami atsakovo išdestyta pozicija pradiniame atsiliepime i ieškini, taciau nepaaiškino bei nenurodo pradinio atsiliepimo pakeitimo priežasciu bei motyvu.

5Atsakove antstole L.Pužiene (buvusi pavarde – Uniokaite (T.5, b.l. 34)) atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka, prašo ju netenkinti. Nurodo, kad ji, vykdydama vykdomaji dokumenta Nr. K1AK-18596 del 15084,00 Lt skolos išieškojimo iš Z. Š. išieškotojo V. S. naudai, vadovaujantis CPK 704 str. ir raštišku skolininko Z. Š. pareiškimu, 2006-03-02 pardave skolininko pasiulytam pirkejui A. D. ginco 72/100 dalis gyvenamojo namo su kiemo statiniais, ši Akta 2006-03-24 patvirtino Klaipedos miesto apylinkes teismas. Nurodo, kad nepilnameciu vaiku interesai gali buti pažeisti, taciau juos galejo pažeisti antstole V.Daugirdiene, kuri netinkamai atliko vykdymo veiksmus išieškant išlaikymo isiskolinima iš Z. Š. neieškant skolininko turto, neinformuojant skolininko apie pradeta vykdymo procesa jo atžvilgiu, neteikiant skolininkui reikalavimo nurodyti visas savo pajamas ir turta, neprisijungiant prie išieškojimo jos vykdomojoje byloje CPK 759 str. pagrindu bei neteikiant jos vykdomojoje byloje patvarkymo del areštavimo ir pervedimo i antstoles V.Daugirdienes saskaita jos deponuotos 18000,00 Lt sumos už parduota skolininko ginco turta, klaidingai nurodant Vieningame antstoliu vykdomuju bylu savade jog skolininko Z. Š. atžvilgiu užvestos vykdomosios bylos Nr. 0004/02/00280, Nr. 0004/05/01998 kaip neturtinio pobudžio, todel ieškinys pareikštas ne tam atsakovui. Areštuojamas turtas vykdymo procese jos buvo ikainotas atsižvelgiant i arešto metu dalyvaujanciu išieškotojo V. S. ir skolininko Z. Š. nuomones ir prašymus bei raštiškus sutikimus CPK 681 str. 1 d. pagrindu. Tik prieštaraujant antstolio atliktam ikainojimui išieškotojui ar skolininkui, galejo buti skiriama ekspertize turto vertes nustatymui, ginco turtas išieškotojo V. S. ir skolininko Z. Š. sutikimu buvo ikainotas 18000,00 Lt, turto verte buvo nustatyta vadovaujantis VI Registru centras duomenimis, realiai ginco pastata apžiurejus. Ginco pastato vertes nustatyma taip pat leme ir isiskolinimo bei vykdymo išlaidu dydis vykdomojoje byloje CPK 704 str. 2 d. pagrindu (T.1, b.l. 104-109). Teismo posedžio metu atsakove antstole L.Pužiene prašo ieškini atmesti.

6Tretysis asmuo antstole V.Daugirdiene atsiliepimu i ieškini su reikalavimais sutinka, prašo juos tenkinti. Nurodo, kad atsakovas Z. Š. niekada tinkamai nevykde teismo sprendimu del alimentu mokejimo vaiku išlaikymui, nes niekur nedirbo, turto neturejo, taciau tik atsiradus galimybei iš turto padengti isiskolinima, ta galimybe skubotai parado pasiulydamas iš varžytiniu parduodamo turto pirkejui ši turta pirkti už ženkliai mažesne rinkos kaina. Parduotas turtas buvo ikainotas antstoles L.Pužienes nenustacius turto kainos pagal CPK 681 str., todel parduotas už daugiau nei dvigubai mažesne rinkos kaina, t.y. 72/100 parduodamo turto rinkos verte pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis buvo 39754,00 Lt. Paveldejimo teise i realizuota turta iregistruota 2006-03-01, turtas realizuotas pasiulytam pirkejui 2006-03-02, nuosavybes teise atsakovo Z. Š. vardu iregistruota 2006-03-14. Antstole L.Pužiene, žinodama, kad antstoles V.Daugirdienes žinioje yra vykdomoji byla del išlaikymo išieškojimo iš Z. Š., nuslepe nuo jos informacija apie skolininko Z. Š. paveldima nekilnojamaji turta, kadangi priešingu atveju, CPK 754 str. 2 d., LR Teisingumo ministro isakymu patvirtintos Sprendimu vykdymo instrukcijos 14 p. pagrindu, antstolei V.Daugirdienei butu perejusi skolininko turto realizavimo teise, nes ji vykde pirmesnes eiles išieškojimo byla, o tai buvo nenaudinga antstolei L.Pužienei. Kad antstoles V.Daugirdienes žinioje yra vykdomoji byla Z. Š. atžvilgiu, pagal Vieninga antstoliu vykdomuju bylu savada antstole L.Pužiene turejo žinoti ir ji tai žinojo, šia aplinkybe ji patvirtino ir kalbejusi telefonu su kontoros darbuotoja ir sakiusi, jog yra galimybe išieškoti iš Z. Š. skolas. Taip pat, antstole L.Pužiene, bendraudama ne karta su Z. Š., turejo matyti jo keista elgesi bei busena ir išvaizda, kas turejo jai sukelti abejoniu del Z. Š. atliekamu vykdymo veiksmu realybes supratimo. Todel akivaizdu, kad gincijamo sandorio sudarymu buvo siekta išvengti vaiku išlaikymo isiskolinimo dengimo ir tinkamo savo, kaip tevo pareigos vykdymo (T.1, b.l. 111-112, T.5, b.l. 129-131). Teismo posedžio metu tretysis asmuo antstole V.Daugirdiene prašo ieškini tenkinti.

7Tretysis asmuo V. S. atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka, prašo ju netenkinti. Nurodo, kad pareikštas ieškinys nesusijes su viešuoju interesu, nes gincijamas aktas visiškai nesusijes su vaiku interesais, kadangi tariama maža turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui kaina liecia tik skolininko Z. Š. ir turto igijejo A. D., taip pat netiesiogiai ir prisijungusio prie išieškojimo antstolio A.Zenkeviciaus ir vykdymo išlaidas gavusios antstoles L.Pužienes, interesus. Nesant viešojo intereso, ieškinys turi buti paliktas nenagrinetu. Nurodo taip pat, kad ginco turtas buvo parduotas nepažeidžiant CPK 704 str. reikalavimu, nes istatymas suteike teise paciam skolininkui, t.y. Z. Š., surasti realizuojamo turto pirkeja bei paciam skolininkui siulyti parduodamo turto kaina, taciau skolininkas negalejo nustatyti parduodamo turto kaina mažesne, nei yra isiskolinimas ir vykdymo išlaidos vykdymo byloje, todel antstole L.Pužiene, nurodydama skolininko Z. Š. ir išieškotojo V. S. sutarta ir pasiulyta bei negincijama ginco turto kaina 18000,00 Lt sumai, nepažeide CPK 681 str. reikalavimu. Antstole L.Pužiene tokioje situacijoje negalejo pasielgti kitaip, ji privalejo realizuoti turta pagal skolininko ir išieškotojo sutarta kaina, nes jos užteko išieškomai skolai ir vykdymo išlaidoms padengti. Antstoles L.Pužienes veiksmai nei išieškotojo, nei skolininko, nei kitu asmenu nustatyta tvarka nebuvo gincijami. A. D. yra sažininga igijeja ir ši prezumpcija, ieškovams irodinejant jog ginco turta ji isigijo per pigiai, nera nugincyta. A. D., kaip skolininko pasiulyta pirkeja, neturi jokiu procesiniu teisiu itakoti antstoles parduodamo turto kaina vykdymo procese, nes ja kontroliuoja antstolis atsižvelgiant i CPK 704 str. 2 d., ji turi tik teise pirkti už pasiulyta kaina turta, arba jo nepirkti, o kainos nustatymas yra tik skolininko ir pirkejo susitarimo reikalas. Ieškovu nurodomu CK 1.5 str. 4 d. pagrindu aktas negali buti gincijamas, nes tokio pagrindo nenumato specialioji norma CPK 602 str. Pateikti ieškovu reikalavimai gali buti reiškiami tik antstolei V.Daugirdienei del jos neveikimo nuo 2003 metu savo vykdomojoje byloje išieškant išlaikymo isiskolinima iš Z. Š., nes Z. Š. turejo ir pajamu, gaunamu iš SODROS, ir atlikinejo kitus sandorius, taciau antstole V.Daugirdiene neareštavo Z. Š. pajamu ar turto nei prieš gincijamo Akto sudaryma, nei po šio Akto sudarymo. Be to, skolininkas Z. Š. nebuvo informuotas nustatyta tvarka antstoles V.Daugirdienes apie susidariusi jo isiskolinima turimoje vykdomojoje byloje, todel Z. Š. negali buti kaltinamas, jog bande nuslepti turta nuo antstoles V.Daugirdienes. Prašo byla nagrineti jam ir jo atstovui nedalyvaujant (T.3, b.l. 42-48, T.5, b.l. 132).

8Tretysis asmuo Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu apsaugos skyrius atsiliepimu i ieškini su reikalavimu sutinka, prašo ji tenkinti, nes tai geriausiai atitiktu nepilnameciu vaiku interesus (T.5, b.l. 114-115). Teismo posedžio metu Vaiko teisiu apsaugos skyriaus atstove I.Šaulyte prašo ieškini tenkinti.

9Tretysis asmuo Lietuvos valstybe, atstovaujama Teisingumo ministerijos, atsiliepimu i ieškini nurodo, kad byloje nera jokiu objektyviu duomenu, kurie leistu pagristai manyti, kad teismo veiksmai, tvirtinant turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akta buvo neteiseti ir prieštaravo galiojanciu teises aktu nuostatoms (T.5, b.l. 174-175).

10Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu i ieškini su reikalavimu nesutinka, prašo jo netenkinti. Nurodo, kad tarp UAB DK „PZU Lietuva“ ir atsakoves antstoles L.Pužienes 2005-06-07 buvo sudaryta antstoliu profesines civilines atsakomybes privalomojo draudimo sutartis, kuria laikotarpiu nuo 2005-06-12 iki 2006-06-11 buvo apdrausta antstolio profesine civiline atsakomybe už žala, padaryta nukentejusiems tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šaliu nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 1 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, del draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu padarytu neteisetu antstolio, jo atstovo, padejejo ar antstolio darbuotojo veiksmu, atliekant antstolio funkcijas. Ieškovu nurodomas ivykis nera draudžiamasis ivykis. Jeigu teismas nustatytu pagrindus naikinti ginco Akta, šalys turi buti gražinamos i padeti, buvusia iki Akto sudarymo, taciau ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais reikalavimo tenkinimui nera pagrindo. Ginco Aktas tvirtinimui buvo perduotas Klaipedos miesto apylinkes teismui, kuris CPK 725 str. tvarka, nenustates esminiu pažeidimu parduodant turta skolininko pasiulytam pirkejui, 2006-03-24 ji patvirtino (T.5, b.l. 119-126, 154-159).

11Tretysis asmuo ADB „BTA“ atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka, prašo ju netenkinti. Nurodo, kad ADB „BTA“ yra UAB „BTA draudimas“ teisiu ir pareigu peremejas, kuri veikla Lietuvoje vykdo per ADB „BTA“ filiala Lietuvoje. Pareikštas ieškinys nesusijes su viešuoju interesu, nes gincijamas aktas nesusijes su vaiku interesais ir antstoles L.Pužienes žinioje buvusia vykdomaja byla. Antstolei L.Pužienei pranešus visiems antstoliams apie galimybe prisijungti prie jos vykdomosios bylos, taciau nustatyta tvarka prisijungus prie išieškojimo tik antstoliui A.Zenkeviciui, areštavus ginco turta tuo metu buvusiomis rinkos kainomis, antstolei apžiurejus ginco patalpas ir ivertinus ju bukle, nei skolininkui, nei išieškotojui nepareiškus jokiu pretenziju del ginco patalpu ikainavimo, antstolei L.Pužienei nebuvo pagrindo spresti klausima del ekspertizes skyrimo areštuoto turto vertei nustatyti. Gincijamo Akto sudarymo teisetuma ir pagristuma tikrino teismas, ir nenustates esminiu pažeidimo, ši Akta patvirtino, tuo metu nebuvo pateikta jokiu ieškotojo, skolininko ar treciuju asmenu skundu del antstolio neteisetu veiksmu sudarant gincijama Akta. Byloje taip pat nepateikta irodymu, kad Z. Š. gincijamo Akto surašymo metu bei atliekant veiksmus iki šio Akto surašymo, nesuprato ar nesuvoke savo veiksmu esmes ir/arba negalejo ju valdyti. Prašo byla nagrineti jiems nedalyvaujant (T.5, b.l. 89-93, 166, 188).

12Ieškinys netenkinamas.

13Prokuroro teise ginti viešaji interesa grindžiama CPK 365 str. 1 d., Prokuraturos istatymo 2 str. 2 d. 7 p., 19 str. nuostatomis, kuriuose itvirtinta prokuroro pareiga ginti viešaji interesa istatymu nustatyta tvarka. Prokuraturos istatymo 19 str. 2 d. 1 p. nustatyta prokuroro teise ginant viešaji interesa kreiptis i teisma su ieškiniu, pareiškimu, prašymu, kai prokuroras turi pagrinda manyti, kad pažeisti teises aktu reikalavimai. Šiuo atveju ginti viešaji interesa prokuroras gali ne tik pagal asmens, asmenu grupes, institucijos ar organizacijos kreipimasi, bet ir savo iniciatyva, taip pat tada, kai viešaji interesa privalantys ginti asmenys nesieme priemoniu pažeidimams pašalinti (Prokuraturos istatymo 19 str. 1 d.). Taigi Prokuraturos istatymo prasme viešojo intereso gynimas yra teises aktu pažeidimu pašalinimas pagal prokuraturai suteiktus igalinimus, o Prokuraturos istatymo 19 str. 2 d. 1 p., neribojant prokuroro kompetencijos šioje srityje konkreciais atvejais, apibrežiami prokuroro igalinimai pareikšti ieškini ar prašyma teisme. Del to kreiptis i teisma pareiškiant ieškini, gindamas viešaji interesa, prokuroras gali visais atvejais, nustates toki galima teises aktu pažeidima, t. y. turedamas pakankamai duomenu, leidžianciu padaryti tokia išvada, ir kurio pobudis, prokuroro nuomone, turi esmines reikšmes asmenu, ju grupiu, valstybes ir visuomenes teisems bei teisetiems interesams ir sudaro pagristas prielaidas reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti. Konstitucinio Teismo 1997-05-06 nutarime konstatuota, kad viešojo intereso, kaip valstybes pripažinto ir teises ginamo visuomeninio intereso, igyvendinimas yra viena iš svarbiausiu pacios visuomenes egzistavimo ir raidos salygu. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje nurodoma, kad viešasis interesas – tai visuomenes ar jos dalies interesai, kuriuos valstybe, vykdydama savo funkcijas, yra ipareigota užtikrinti ir tenkinti. Tokie interesai turi buti konkretus, aiškiai apibrežti, turi buti nurodyta, kokios visuomenes grupes interesai yra ginami (Konstitucinio Teismo 1998-06-18, 2001-04-02 nutarimai). Nagrinejamoje byloje prokuroras, antstoles V.Daugirdienes 2007-02-26 pareiškimo del viešo intereso – vaiku teises i išlaikyma užtikrinimo bei jo priedu pagrindu, surinkes papildomu duomenu, nusprende, jog nepilnameciu vaiku R. Š., gim. ( - ), ir R. Š., gim. ( - ), interesai, neišieškant iš skolininko Z. Š. išlaikymo nepilnameciams vaikams bei šio išlaikymo isiskolinimo, gali buti pažeisti, todel kreipesi i teisma ieškiniu gindama nepilnameciu vaiku interesus (T.1, b.l. 11-91, T.2, b.l. 37-66). Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog nepilnameciu vaiku interesu igyvendinimas laikantis istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytu reikalavimu bei gynimas, yra viešas interesas.

14Civilines teises istatymu nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos, taip pat nurodyti civiliniu teisiu gynimo budai (CK 1.138 str.). Asmuo, kuris mano, kad jo civilines teises yra pažeistos, gali prašyti teismo taikyti viena arba iš karto kelis civilines teises gynimo budus. Civiliniu teisiu gynimo buda asmuo pasirenka savo nuožiura. Gindamas viešaji interesa prokuroras pasirinko viešo intereso gynimo buda ir priemones, irodinedamas atsakovu Z. Š., A. D., antstoles L.Pužienes, treciojo asmens V. S. kalte vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje del išlaikymo ir išlaikymo isiskolinimo išieškojima iš skolininko Z. Š. atlikusia antstole V.Daugirdiene byloje itraukes treciuoju asmeniu. Nagrinejamoje byloje aktualus ieškovu prašomas taikyti teisiu gynimo budas – 2006-03-02 „Turto pardavimo skolininko pasiulytam pirkejui akto“ (toliau – Aktas) pripažinimas negaliojanciu. Akto, kaip sandorio, pripažinimo negaliojanciu pagrindams reglamentuoti specialiai skirtas CPK 602 str. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje pripažistama, kad, atsižvelgiant i nagrinejamu vykdymo proceduru ir antstolio institutu esme bei specifika, pagrindas pripažinti Akta negaliojanciu civilinio proceso teiseje yra tik imperatyviuju teises normu esminiai pažeidimai, varžantys asmenu teises bei teisetus interesus. Taigi Aktas teismo sprendimu gali buti pripažintas negaliojanciu tik specialiojoje teises normoje – CPK 602 str. – itvirtintais pagrindais. Ieškovai savo reikalavima grindžia CPK 602 str. 6 p. numatytu pagrindu.

15Vykdomosiose bylose Nr. 0109/05/00936, 0004/02/00280, 0004/05/01998 esanciu rašytiniu irodymu turinio, ju surašymo aplinkybiu dalyvaujantys byloje asmenys negincija, jas pripažista, todel teismas jais pilnai vadovaujasi (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.).

16Ieškovai irodineja, jog antstole L.Pužiene 2006-03-02 ikainodama ginco turta 18000,00 Lt sumai pažeide CPK 681 str., ir tai yra pagrindas pripažinti Akta negaliojanciu CPK 602 str. 6 p. pagrindu. Teismo sprendimo vykdymas – baigiamoji asmens teisiu teisminio gynimo stadija, kurioje igyvendinamos teismo sprendimu pritaikytos pažeistu teisiu gynybos priemones, todel vykdymo proceso teisinis reguliavimas visu pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisiu ir teisetu interesu apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais interesu derinimo bei proporcingumo principais, kurie reiškia tai, kad, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visu teisetu priemoniu išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitu vykdymo proceso dalyviu teisiu bei teisetu interesu (Antstoliu istatymo 3 str. 1 d.). CPK 634 str. 2 d. itvirtintos antstolio pareigos savo iniciatyva imtis visu teisetu priemoniu, kad sprendimas butu kuo greiciau ir realiai ivykdytas, aktyviai padeti šalims ginti ju teises ir istatymu saugomus interesus. CPK 681 str. nustatytose areštuoto skolininko turto ikainojimo taisyklese reikalaujama, kad skolininko turtas butu ikainotas rinkos kaina, atsižvelgiant i turto nusidevejima bei arešto metu dalyvaujanciu išieškotojo ir skolininko nuomones apie turto verte. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek i išieškotojo, tiek i skolininko interesus. Šiu interesu pusiausvyros išlaikymas ipareigoja antstoli elgtis sažiningai, protingai ir teisingai. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra konstataves ir tai, kad antstolis vykdymo procese veikia tam, kad naudodamasis istatymo suteiktomis teisemis užtikrintu teiseta teismo sprendimo vykdyma. Antstolio, kaip valstybes suteiktas funkcijas vykdancio subjekto, diskrecija nera absoliuti – ji ribojama istatymo; naudotis ar ne istatymo suteiktomis teisemis, antstolis privalo pagal tai, kiek tai atitinka jo veiklos tikslus ir istatymo nustatytas pareigas. Istatymas antstoliui nustato pareiga ir suteikia realias galimybes taip ikainoti areštuota turta, kad ikainojimas atitiktu galimas realias rinkos kainas ir optimaliai atitiktu tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam ikainojimui arba jei antstoliui kyla abejoniu del turto vertes, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertize (CPK 681 str. 1 d.). VI Registru centras NTR CDB 2007-01-04 išrašu nustatyta, kad 2006-02-14 dienai viso pastato su kiemo statiniais, kuriame yra 72/100 ginco pastato daliu, vidutine rinkos verte nustatyta 55317,00 Lt (55214,00 Lt + 103,00 Lt = 55317,00 Lt) (vykd.b. Nr.0109/05/00936, b.l. 43-47) – šiu duomenu dalyvaujantys byloje asmenys negincija, jas pripažista ir jomis vadovaujasi, todel teismas laiko jas nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.). Taip pat dalyvaujantys byloje asmenys negincija ir vadovaujasi duomenimis, jog ginco pastato su kiemo statiniais 72/100 daliu vidutine rinkos verte 2006-02-14 dienai buvo 39828,24 Lt (55317,00 Lt x 72 : 100 = 39828,24 Lt)(CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.). Ginco Aktas surašytas 2006-03-02 ir teismo patvirtintas 2006-03-24. Taigi vertinant VI Registru centras nustatyta viso statinio ir kiemo statiniu vidutine rinkos verte 2006-02-14 dienai bei Akto surašymo 2006-03-02 dienai, šalims pripažistant ir vadovaujantis šiais duomenimis, nesant ginco ir abejoniu del viso pastato ir kiemo statiniu ir jo 72/100 daliu vidutines rinkos vertes Akto surašymo dienai, nesant prašymu del ekspertizes skyrimo viso pastato ir kiemo statiniu ar jo 72/100 daliu vidutines rinkos vertes nustatymo Akto pasirašymo dienai, daroma išvada, jog 2006-03-02 Akto surašymo dienai ginco 72/100 pastato ir kiemo statiniu vidutine rinkos verte buvo 39828,24 Lt, todel ekspertizes skyrimo klausimas perleidžiamos pastato dalies ir kiemo statiniu vidutines rinkos vertes nustatymui nebuvo sprendžiamas (T.4, b.l. 6-11).

17Istatymas reglamentuoja areštuoto turto ikainojima – areštuodamas skolininko turta, antstolis ji ikainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas i turto nusidevejima bei i arešto metu dalyvaujanciu išieškotojo ir skolininko nuomones (CPK 681 str. 1 d.). 2005-09-28 Turto arešto aktu antstole L.Pužiene areštavo Z. Š. paveldejimo teise i ginco pastata, priklausanti Z. Š. nenurodant areštuojamo turto vertes (vykd.b. Nr. 0109/05/00936, b.l. 7-9, 11-13). Iš VI Registru centro NTR CDB 2005-09-21, 2005-09-26, 2006-02-01 išrašu matosi, jog ginco pastatas registruotas Z. Š. vardu ir 2006-02-01 dienai viso pastato ir kiemo statiniu, kuriame yra ginco 72/100 dalys, vidutine rinkos verte yra 16803,00 Lt (16700,00 + 103,00 Lt = 16803,00 Lt)(vykd.b.l. 2-5, 17-19). Antstole L.Pužiene 2006-03-01 Turto arešto/ikainojimo aktu ginco pastato 72/100 dalis ikainavo 18000,00 Lt sumai, šiame akte skolininkas Z. Š. ir išieškotojas V. S. paraše ir parašais patvirtino, jog :“...su ikainojimu sutinku...“ (vykd.b.l. 22-23). Atsiliepimais i ieškini atsakovai Z. Š., antstole L.Pužiene, tretysis asmuo V. S. šias faktines aplinkybes patvirtino (T.1, b.l. 104-109, 113-117, T.3, b.l. 42-48, T.5, b.l. 132), nurodytos faktines aplinkybes bylos nagrinejimo metu nebuvo nugincytos, dalyvaujantys byloje asmenys šias aplinkybes pripažino ir jomis vadovavosi, todel teismas šias aplinkybes laiko nustatytomis (CPK 178 str., 182 str. 5 p., 185 str., 187 str.). Bylos nagrinejimo metu atsakovas Z. Š. pakeite pozicija, nurodyta savo atsiliepime i ieškini (T.1, b.l. 113-117), nenurodydamas pakeitimo priežasciu ir motyvu, nurodydamas visiškai kitokias aplinkybes apie ginco turto ikainojima bei Akto surašyma, taciau teismas, ivertines ir tai, kad teismo ( - ) sprendimu Z. Š. pripažintas neveiksniu, teismo ( - ) nutartimi jam paskirta globa (T.4, b.l. 151-155, T.5, b.l. 10-12), o 2011-01-11 atsiliepimas pasirašytas globejo (T.5, b.l. 118), vadovaujasi istatymo nustatyta tvarka pateikto byloje teismo procesiniame dokumente - atsakovo Z. Š. atsiliepime i ieškini išdestytais motyvais bei argumentais bei nurodytomis faktinemis aplinkybemis kartu su jo interesus atstovaujanciu advokatu, kurios atsakovo buvo suformuluotos ir išdestytos jam asmeniškai pasirašant daugiau nei kelis metus iki ji pripažistant neveiksniu bei paskiriant globa (T.1, b.l. 113-117)(CPK 185 str.). Ieškovas ši šaliu susitarima taip pat gincija ir skolininko Z. Š. valios trukumu CK 1.89 str. 1 d. pagrindu, irodinedamas ( - ) – ( - ) teismo psichiatrines ekspertizes akto Nr. ( - ) ir ( - ) Akto Nr. ( - ) išvadomis (T.4, b.l. 87-92, 171-174, T.2, b.l. 130-134), taciau teismas šias išvadas laiko nepakankamomis Akto pripažinimo negaliojanciu nurodyto istatyminio pagrindo - CK 1.89 str., konstatavimui, nes išvadose konstatuojama tik apie galima Z. Š. alkoholio itakoje pažintiniu funkciju ir valios veiksmu valdymo apsunkinima 2006-03-02, t.y. eksperto išvada pagrista spelione, o nesant byloje kitu objektyviu ši nurodoma istatymini pagrinda patvirtinanciu irodymu bei negincijamu duomenu, jog Z. Š. 2006-03-02 buvo paveiktas alkoholio ir tokiu budu buvo apsunkintos jo pažintines funkcijos ir valios veiksmu valdymas, turejusios kokios nors itakos Akto sudarymui, nepateikta (CPK 218 str.), tuo paciu ivertindamas ir atsakovo Z. Š. atstoves V.Gaidienes paaiškinimus teismo posedžio metu, jog Z. Š. nevartojant alkoholio jo elgesys yra normalaus, viska suprantancio ir suvokiancio žmogaus elgesys bei suvokimas (CPK 185 str.).

18Spresdamas del CPK 602 str. 6 p. nustatyto pagrindo egzistavimo, teismas ivertina antstoles L.Pužienes atliktu veiksmu turini, esminguma, tikslinguma, iešieškotojo ir skolininko veiksmus bei ju interesus vykdymo procese, antstoles L.Pužienes tureta objektyvia informacija apie galimas kitas turtinio pobudžio vykdomasias bylas Z. Š. atžvilgiu. Koks konkreciai kainu skirtumo dydis laikytinas teikianciu pagrinda konstatuoti CPK 602 str. 6 p. nustatyto pagrindo egzistavima ir pripažinimo Akta negaliojanciu, nera vienareikšmiškai istatymu reglamentuota, tai yra vertinamasis kriterijus. Formuojama Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktika, kad pagrindas konstatuoti CPK 602 str. 6 p. nustatyto pagrindo egzistavima ir pripažinti varžytiniu akta negaliojanciu pažeidus CPK 713 str. 4 d., 718 str., 722 str. 1 d., gali buti ir tada, kai turto pardavimo iš varžytyniu kaina yra esmingai mažesne už kaina, kuri turejo buti nustatyta pagal istatyma, gauta už turta suma neproporcinga to turto rinkos vertei ir tokiu budu neproporcingai apribojant skolininko nuosavybes teises ir/arba išieškotojo interesus, taciau ar kaina yra „esmingai mažesne“, taip pat kitos nurodytos reikšmingos aplinkybes turi buti nustatoma kiekvienu konkreciu atveju ivertinus konkrecios bylos duomenis. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, pasisakydamas del iš varžytiniu parduodamo turto kainos, taip pat yra išaiškines, kad šiuo atveju turta parduodant iš varžytiniu parduodamo turto kaina negali buti nustatinejama šaliu, t.y. išieškotojo ir skolininko, susitarimu. Taciau nagrinejamu bylos atveju ieškovo prašomas taikyti CPK 602 str. 6 p., kaip pagrindas Akto naikinimui, yra siejamas, aiškinamas ir nagrinejimas kartu su CPK 681 str. ir 704 str. reikalavimu laikymosi ginco metu. CPK 681 str., 704 str, aiškinant jas sistemiškai, yra specialiosios normos, suteikiancios antstoliui teise areštuoti skolininko turta ir ši turta parduoti skolininko pasiulytam pirkejui šalims, t.y. iešieškotojui ir skolininkui, susitarus, t.y. šiu veiksmu ypatumas lyginant su areštuojamo ir parduodamo turto kainos nustatymo parduodant turta iš varžytiniu (CPK 713 str. 4 d., 718 str., 722 str. 1 d.). Bylos nagrinejimo metu nustatyta, kad ginco 72/100 pastato ir kiemo statiniu dalys buvo ikainotos mažesne kaina nei nustatyta vidutine rinkos verte, taciau tai buvo padaryta šalims, t.y. išieškotojui V. S. ir skolininkui Z. Š., susitarus bei antstolei L.Pužienei patikrinus vykdymo procese susitarimo salygas bei CPK 704 str. reikalavimus, kad realizuojamo turto vertes užtektu visiškai padengti skolininko Z. Š. isiskolinima ir vykdymo išlaidas (CPK 704 str. 2 d.). Bylos nagrinejimo metu nenustatyta, kad antstoles L.Pužienes ginco veiksmu atlikimo metu butu apribotos ir/arba pažeistos skolininko Z. Š. bei išieškotojo V. S. teises ir/arba interesai (CPK 185 str.). Teismas, ivertines išdestyta, daro išvada, jog nesant antstoles L.Pužienes vykdomojoje byloje Nr. 0109/05/00936 antstoles V.Daugirdienes patvarkymo del lešu areštavimo vykdant išlaikymo išieškojima iš skolininko Z. Š., ar antstoles V.Daugirdienes prisijungimo prie vykdomosios bylos Nr. 0109/05/00936 CPK 759 str. nustatyta tvarka, antstolei L.Pužienei nebuvo pagrindo abejoti išieškotojo, skolininko ir busimo pirkejo susitarimu del parduodamo turto ikainavimo (CPK 185 str.).

19CPK 725 str. itvirtintas išankstines ginco Akto teismines kontroles institutas, kuriuo sudarytos teisines garantijos šalinti pažeidimus, padarytus parduodant turta vykdymo procese, pasiekti didesni vykdymo proceso operatyvuma, efektyvuma, ekonomiškuma ir stabiluma. Teisines pasekmes sukelia tik teismo patvirtintas Aktas (CPK 725 str.). Teismas, prieš tvirtindamas Akta, išsiaiškina ir patikrina, ar buvo laikytasi teises normu reikalavimu, susijusiu su turto areštavimu bei jo ikainojimu, vykdymo procese dalyvaujanciu bei kitu suinteresuotu asmenu teisiu apsauga. Nustacius esminius pažeidimus, pagrindus, del kuriu Aktas veliau galetu buti pripažistamas negaliojanciu, teismas negali tvirtinti tokio akto (CPK 725 str. 4 d.). Pagrindas pripažinti teismo tvirtinta Akta negaliojanciu yra tik imperatyviuju teises normu esminiai pažeidimai, varžantys asmenu teises bei teisetus interesus, tik specialioje teises normoje – CPK 602 str., itvirtintais pagrindais. Vykdomosios bylos Nr. 0109/05/00936 duomenimis, kuri buvo pateikta teismui Akto tvirtinimui civilineje byloje Nr. P2-3026-513/2006m., nustatyta, kad V. S. 2005-09-26 prašymu kreipesi i antstoliu M.Trijonienes ir L.Uniokaites (šiuo metu – L.Pužienes) kontora del vykdomojo dokumento Nr. 18596 del 15000,00 Lt priemimo vykdyti (vykd.b.l. 1A), pateike 2005-09-26 Vykdomaji rašta del išieškojimo iš Z. Š. 15084,00 Lt (vykd.b.l. 1B) bei 2005-09-16 paprastaji vekseli 15000,00 Lt sumai Z. Š. vardu (1C). Antstole L.Pužiene 2005-09-27 raginimu pasiule Z. Š. susimoketi iki 2005-10-11 15084,00 Lt skola išieškotojui V. S. bei vykdymo išlaidas, ant šio raginimo Z. Š. atžymejo kad gavo 2005-09-27 (vykd.b.l. 1). Iš VI Registru centro NTR CDB 2005-09-21, 2005-09-26, 2006-02-01 išrašu matosi, jog ginco pastatas registruotas Z. Š. vardu (vykd.b.l. 2-5, 17-19). 2005-09-28 Turto arešto aktu antstole L.Pužiene areštavo Z. Š. paveldejimo teise i ginco pastata, priklausanti Z. Š. nenurodant areštuojamo turto vertes (vykd.b.l. 7-9, 11-13, 17-19). Iš 2006-02-01 Vieningojo antstoliu vykdomuju bylu savado išrašo matosi, jog vykdymo procesai del skolininko Z. Š. buvo vykdomi antstoliu A.Zenkeviciaus 100,00 Lt sumai Nr. 0017/03/04861, G.Pociuvienes 114,50 Lt sumai Nr. 0067/0400923, L.Pužienes 15084,00 Lt sumai Nr. 0109/05/00936, V.Daugirdienes dvi neturtinio pobudžio vykdomosios bylos – Nr. 0004/02/00280, Nr. 0004/05/01998 (vykd.b.l. 15-16). Iš Klaipedos rajono 2-ojo notaru biuro išduoto ( - ) Paveldejimo teises pagal istatyma liudijimo matosi, jog Z. Š. paveldi savo motinos Z. Š., mirusios ( - ), ginco pastatus (vykd.b.l. 20)(T.4, b.l.25-41). 2006-03-01 Turto arešto/ikainojimo aktu ginco pastatas ikainuotas 18000,00 Lt sumai, skolininkas Z. Š. ir išieškotojas V. S. paraše ir parašais patvirtino, jog :“...su ikainojimu sutinku...“ (vykd.b.l. 22-23). Ginco pastatu varžytines paskelbtos 2006-04-03, pradine pardavimo kaina nustatyta 14400,00 Lt (vykd.b.l. 24). 2006-03-02 prašymu antstolei Z. Š. prašo parduoti ginco pastatus pirkejui A. D. už 18000,00 Lt (vykd.b.l. 24). A. D. antstolei sumoka už perkama turta 18000,00 Lt (vykd.b.l. 27). 2006-03-02 prašymu teismui antstole L.Pužiene prašo patvirtinti Akta (vykd.b.l. 28), teisme Aktas patvirtintas 2006-03-24 (vykd.b.l. 30). Turto arešto aktas išregistruotas 2006-03-31 (vykd.b.l. 33-35). Antstolis A.Zenkevicius 2006-03-03 patvarkymu prisijunge prie išieškojimo (vykd.b.l. 36). Antstole L.Pužiene 2006-03-30 Patvarkymais paskirste išieškotas lešas vykdomojoje byloje bei pervede lešas antstoliui A.Zenkeviciui (vykd.b.l. 37-38). 2006-05-03 vykdomoji byla antstoles patvarkymu užbaigta, vykdomasis dokumentas gražintas išieškotojui (vykd.b.l. 41-42). Iš VI Registru centras NTR CDB 2007-01-04 išrašo matosi, jog ginco pastatai registruoti nuosavybes teise Z. Š. vardu ( - ) paveldejimo teises liudijimo pagrindu nuo 2006-03-14, o nuo 2006-04-03 gincijamo Akto pagrindu – A. D. vardu (vykd.b.l. 43-47). Civilineje byloje Nr. P2-3026-513/2006m. pateiktas VI Registru centras NTR CDB 2006-03-23 išrašas, iš kurio matosi, jog Z. Š. vardu nuosavybes teise registruotos 72/100 ginco pastato su kiemo statiniais (Civ.byla Nr. P2-3026-513/2006m., b.l. 4-6). Teismas, patikrines vykdomaja byla nustate, kad buvo laikytasi teises normu reikalavimu, susijusiu su turto areštavimu bei jo ikainojimu ir pardavimu gincijamu Aktu, vykdymo procese dalyvaujanciu bei kitu suinteresuotu asmenu teisiu pažeidimu nenustate, išieškotojo ir skolininko ar kitu asmenu skundu del antstolio veiksmu negavo ir nenagrinejo, tokiu budu nenustate esminiu pažeidimu, pagrindu, del kuriu Aktas veliau galetu buti pripažistamas negaliojanciu ir Akta tvirtino (CPK 725 str. 4 d.).

20Taigi bylos nagrinejimo metu nenustatyta, jog vykdymo procese ikainodama areštuojama turta antstole L.Pužiene butu pažeidusi išieškotojo V. S. ir/arba skolininko Z. Š. teises ar ju interesus – ginco turto ikainavimas atitiko išieškotojo ir skolininko interesus, del ikainavimo išieškotojas ir/arba skolininkas vykdymo procese ir perdavus Akta tvirtinti teismui bei ši Akta patvirtinus prieštaravimu ir skundu nereiške, antstolei L.Pužienei del turto vertes abejoniu nekilo – ji vadovavosi išieškotojo, skolininko bei busimo pirkejo pageidavimais bei pareiškimais ir tinkamai, teisingai naudojosi CPK 704 str. 1 d., 2 d., 3 d. numatytais reikalavimais, taigi šis vykdymo procesas vyko laikantis CPK 681 str. reikalavimu, vykdymo procesas vyko operatyviai, efektyviai, ekonomiškai ir atitiko jos tikslus ir uždavinius (CPK 586 str.), todel antstoles L.Pužienes veiksmai 2006-03-01 Turto arešto/ikainojimo aktu ginco pastato 72/100 dalis ikainavus 18000,00 Lt sumai bei ši turta perleidus ginco Aktu, nesudaro pagrindo nagrinejamoje byloje ieškovo nurodytais motyvais ir pagrindais konstatuoti CPK 681 str. 1 d., 704 str. reikalavimu pažeidimu, sudaranciu pagrinda CPK 602 str. 6 p. taikymui bei ginco Akto naikinimui (CPK 185 str.).

21Teismas, darydamas tokia išvada, ivertina ir vykdomosios bylos Nr. 0004/02/00280 duomenis, kuriais nustatyta, jog byla pradeta antstoles V.Daugirdienes pagal teismo 1998-03-04 sprendima išduoto vykdomojo rašto pagrindu, skolininku nurodant Z. Š. (vykd.b.l. 1), kad tik 2006-05-03 Turto arešto aktu antstole, nurodydama skolininku Z. Š., areštavo ginco pastata, registruota A. D. vardu (vykd.b.l. 34-38), kad Vieningojo antstoliu vykdomuju bylu savado 2006-05-05, 2007-02-13 duomenimis vykdymo procesai Z. Š. atžvilgiu buvo vykdomi antstolio A.Zenkeviciaus 100,00 Lt sumai vykd.byloje Nr. 0017/03/04861, antstoles G.Pociuviene 114,50 Lt sumai vykd.byloje Nr. 0067/04/00923 bei dvi neturtinio pobudžio bylos antstoles V.Daugirdienes – vykd.bylose Nr. 0004/02/00280, Nr. 0004/05/01998 (vykd.b.l. 24-25, 32-33), kad A. D. 2007-01-24 apskunde antstoles V.Daugirdienes veiksmus, areštavus jai nuosavybes teise priklausanti nekilnojamaji turta (vykd.b.l. 44), antstole V.Daugirdiene 2007-02-19 patvarkymu atsisake panaikinti arešta A. D. turtui bei nutare kreiptis i prokurora del viešo intereso gynimo (vykd.b.l. 45-52), nors 2007-03-16 patvarkymu panaikino A. D. turtui arešta (vykd.b.l. 53-62), iš 2007-04-23 pažymos apie vykdomuju bylu vykdymo eiga matosi, jog 2005-10-24 patvarkymu vykdomasis dokumentas išsiustas i VSDF del išlaikymo išskaitymo iš gaunamu pajamu (vykd.b.l. 69-70). Byloje pateiktos vykdomosios bylos Nr 0004/05/01998 duomenimis nustatyta, kad pagal Klaipedos rajono apylinkes teismo 2004-09-30 sprendima išduoto vykdomojo rašto pagrindu antstoles V.Daugirdienes pradeta vykdomoji byla skolininku nurodant Z. Š., surašytas 2005-10-17 raginimas skolininkui ivykdyti sprendima geruoju (vykd.b.l. 5), 2005-10-24 patvarkymu vykdyti vykdomaji dokumenta antstole pareikalavo VSDFV Klaipedos rajono skyriaus iš Z. Š. imoku išskaiciuoti po 125,00 Lt išlaikymo nepilnameciams vaikams (vykd.b.l. 7). Taigi antstoles V.Daugirdienes veiksmai nurodant 2006-02-01, 2006-05-05, 2007-02-13 duomenimis Vieningame antstoliu vykdomuju bylu savade (vykd.b. Nr. 0109/05/00936, b.l. 15-16; vykd.b. Nr. 0004/02/00280, b.l. 24-25, 32-33), kad jos žinioje esancios vykdomosios bylos Nr. 0004/02/00280, Nr. 0004/05/01998 yra neturtinio pobudžio, bei paaiškinant teismo posedžio metu jog tokie duomenys Savade buvo nurodyti del jos darbuotojos kaltes, klaidino antstole L.Pužiene (vykd.b. Nr. 0109/05/00936, b.l. 15-16; vykd.b. Nr. 0004/02/00280, b.l. 24-25, 32-33). Teismas ivertina taip pat ir tai, kad teismo posedžio metu tiek antstole L.Pužiene, tiek antstole V.Daugirdiene patvirtino ir pripažino bendravusios telefonu apie galima antstoles V.Daugirdienes žinioje esanciose vykdomosiose bylose reikalavimu tenkinima vykdant antstolei L.Pužienei vykdymo veiksmus jos žinioje esancioje vykdomojoje byloje skolininkui esant Z. Š., taciau kaip matosi iš vykdomosios bylos Nr. 0109/05/00936, A. D. antstolei L.Pužienei 2006-03-02 sumokejo už perkama ginco turta 18000,00 Lt (vykd.b.l. 27), o antstole L.Pužiene tik 2006-03-30 Patvarkymais paskirste išieškotas lešas vykdomojoje byloje bei pervede lešas antstoliui A.Zenkeviciui, kuris 2006-03-03 patvarkymu prisijunge prie išieškojimo (vykd.b.l. 36-38), t.y. už ginco turta antstoles L.Pužienes gauta suma buvo jos saskaitoje 28 dienas, taciau antstole V.Daugirdiene nesinaudojo CPK 759 str. nustatyta teise prisijungti prie antstoles L.Pužienes vykdomo išieškojimo iš to pacio skolininko, šias lešas areštuoti. Teismas ivertina ir tai, kad vykdomojoje byloje Nr. 0004/02/00280 antstole V.Daugirdiene Turto arešto akta suraše tik 2006-05-03, nors areštavo ir ne skolininkui Z. Š. priklausiusi turta, nors kaip matosi iš ( - ) Paveldejimo teises pagal istatyma liudijima, skolininkas Z. Š. paveldejo ne tik ginco turta, bet ir 0.4700 ha suprojektuota žemes sklypa, imokas (vykd.b. Nr. 0109/05/00936, b.l. 20), turejo kita nekilnojamaji turta ir juo disponavo (T.3, b.l. 58-65). Pateikto reikalavimo apimtyje, vertindamas taip pat ir vykdomuju bylu Nr. 0004/02/00280, Nr. 0004/05/01998 duomenis, teismas daro išvada, jog bylos nagrinejimo metu nenustatyta, kad vykdymo procese ikainodama areštuojama turta ir ji parduodama ginco Aktu, antstole L.Pužiene bei Z. Š. butu pažeide išieškotoju nepilnameciu vaiku ir/arba ju atstovu teises ar ju interesus (CPK 185 str.).

22Teismas taip pat ivertina ir bendraieškiu R. ir R. Š. paaiškinimus teismo posedžio metu, jog savo teva, t.y. atsakova Z. Š., jie iš esmes mato pirma karta tik teismo posedžiu saleje, iki tol jie tarpusavyje nera bendrave ir ginco turtas nera ju gyvenamoji vieta, ju gyvenamoji vieta yra visiškai kitoje vietoje kartu su ju istatymine atstove (T.2, b.l. 94), kitu duomenu byloje nepateikta, todel teismas daro išvada, jog Jungtiniu Tautu vaiko teisiu konvencijos 16 str. 1 d., Vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatymo 13 str. 1 d. itvirtinta vaiko buto nelieciamybes apsauga bei teise i vaiko gyvenamaji busta nagrinejamo antstoles L.Pužienes atlikto vykdymo procese vykdomojoje byloje Nr. 0109/05/00936 nera ir nebuvo pažeistos (CPK 185 str.). Teismas, darydamas tokia išvada, atsižvelgia taip pat i butinuma siekti užtikrinti konkuruojanciu interesu pusiausvyra, proporcingumo principo reikalavima taikytinai teisinio poveikio priemonei buti adekvaciai teises pažeidimui (CK 1.2 str. 1 d.), gautos turta pardavus ginco Aktu sumos proporcinguma to turto rinkos vertei, ivertinant ar ginco Akto pripažinimas negaliojanciu yra vienintele ir tinkamiausia priemone apginti pažeistas šaliu, dalyvavusiu vykdymo procese, teises, ar pažeistos teises negali buti tinkamai apgintos taikant civiline atsakomybe. Bylos nagrinejimo metu teismas nenustate dalyvavusiu vykdymo procese teisiu ir interesu pažeidimo bei ju neteisetu veiksmu (CPK 185 str.). Netenkinus ieškinio reikalavimo del Akto pripažinimo negaliojanciu, nera pagrindo tenkinti ir kitu ieškovu reikalavimu del restitucijos taikymo (CPK 185 str.).

23Bylinejimosi išlaidos priteistinos proporcingai atmestu ieškinio reikalavimu daliai (CPK 93 str.). Atsakove antstole L.Pužiene pateike duomenis, jog turejo 2500,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (T.3, b.l. 120), tretysis asmuo V. S. - 4040,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (T.3, b.l. 49-50). Valstybes institucija – Klaipedos miesto apylinkes prokuratura, siekusi apginti viešaji interesa, byloje itraukusi ir bendraieškius, atleista nuo žyminio mokescio ir bylinejimosi išlaidu mokejimo (CPK 49 str., 83 str. 1 d. 5 p.). Ieškinio netenkinus bylinejimosi išlaidos priteistinos atsakovams iš valstybes, atstovaujamos Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos, iš bendraieškiu bylinejimosi išlaidu nepriteisiant (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-10-01 nutartis civ. byloje Nr. 2-85/2009)(CPK 93 str. 1 d., 96 str. 2 d., 4 d.).

24Naikintinos teismo 2007-03-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones (T.2, b.l. 67-68, 80-81, 84).

25Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas

Nutarė

26ieškini atmesti.

27Priteisti iš Lietuvos valstybes, atstovaujamos Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos, atsakovei antstolei Linai Pužienei 2500,00 Lt ir treciajam asmeniui V. S. 4040,00 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi, viso – 6540,00 Lt.

28Panaikinti Klaipedos miesto apylinkes teismo 2007-03-09 nutartimi taikytas laikinasias apsaugos priemones – 72/100 daliu gyvenamojo namo ir kiemo statiniu ( - ), unikalus Nr. ( - ), Nr. ( - ), arešta (Turto arešto aktas Nr. ( - )).

29Sprendimui isiteisejus gražinti Klaipedos miesto apylinkes teismo CBR civiline byla Nr. P2-3026-513/2006, vykdomaja byla Nr. 0109/05/00936 gražinti antstolei Linai Pužienei (58 lapai), vykdomaja byla Nr. 0004/05/0198 (11 lapu) ir Nr.0004/02/00280 (77 lapai) gražinti antstolei Vidai Daugirdienei.

30Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos miesto apylinkes teismo teisejas Raimondas Dilys, sekretoriaujant... 2. ieškovai prašo pripažinti negaliojanciu Klaipedos miesto apylinkes teismo... 3. Atsakove A. D. atsiliepimu i ieškini su reikalavimais... 4. Atsakovas Z. Š. atsiliepimu i ieškini su reikalavimais... 5. Atsakove antstole L.Pužiene (buvusi pavarde – Uniokaite (T.5, b.l. 34))... 6. Tretysis asmuo antstole V.Daugirdiene atsiliepimu i ieškini su reikalavimais... 7. Tretysis asmuo V. S. atsiliepimu i ieškini su... 8. Tretysis asmuo Klaipedos rajono savivaldybes administracijos Vaiko teisiu... 9. Tretysis asmuo Lietuvos valstybe, atstovaujama Teisingumo ministerijos,... 10. Tretysis asmuo UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu i ieškini su reikalavimu... 11. Tretysis asmuo ADB „BTA“ atsiliepimu i ieškini su reikalavimais nesutinka,... 12. Ieškinys netenkinamas.... 13. Prokuroro teise ginti viešaji interesa grindžiama CPK 365 str. 1 d.,... 14. Civilines teises istatymu nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo... 15. Vykdomosiose bylose Nr. 0109/05/00936, 0004/02/00280, 0004/05/01998 esanciu... 16. Ieškovai irodineja, jog antstole L.Pužiene 2006-03-02 ikainodama ginco turta... 17. Istatymas reglamentuoja areštuoto turto ikainojima – areštuodamas... 18. Spresdamas del CPK 602 str. 6 p. nustatyto pagrindo egzistavimo, teismas... 19. CPK 725 str. itvirtintas išankstines ginco Akto teismines kontroles... 20. Taigi bylos nagrinejimo metu nenustatyta, jog vykdymo procese ikainodama... 21. Teismas, darydamas tokia išvada, ivertina ir vykdomosios bylos Nr.... 22. Teismas taip pat ivertina ir bendraieškiu R. ir R. Š.... 23. Bylinejimosi išlaidos priteistinos proporcingai atmestu ieškinio reikalavimu... 24. Naikintinos teismo 2007-03-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemones... 25. Vadovaudamasis CPK 259 str., 270 str., teismas... 26. ieškini atmesti.... 27. Priteisti iš Lietuvos valstybes, atstovaujamos Klaipedos miesto apylinkes... 28. Panaikinti Klaipedos miesto apylinkes teismo 2007-03-09 nutartimi taikytas... 29. Sprendimui isiteisejus gražinti Klaipedos miesto apylinkes teismo CBR civiline... 30. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo gali buti skundžiamas Klaipedos...