Byla e2-414-514/2016
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. G. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 495,51 Eur sumą, kurią sudaro 289,62 Eur negrąžinta paskolos suma, 205,89 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba paruošiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių. Nurodė, kad 2012-11-20 ieškovas su atsakovu pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 289,62 Eur sumą 7 mėnesių terminui, atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2013-08-20. Paskolos sutarties sudarymo metu galiojo akcija, kuomet atsakovui buvo suteikta galimybė pradėti grąžinti paskolą praėjus 3 mėnesiams nuo paskolos išdavimo dienos, t. y., nuo 2013-02-20. Atsakovas nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovas 2013-04-12 vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsniu. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 289,62 Eur, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir nustatytu terminu nesilaikė mokėjimo grafiko, todėl vadovaujantis CK 6.873 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžintos paskolos. Remiantis sutarties sąlygų 4.1. p., atsakovas privalo mokėti fiksuotas palūkanas, kurių procentinė išraiška pateikiama šios sutarties specialiosiose sąlygose. Atsakovui paskaičiuotos palūkanas susideda iš dviejų sumų: 1) fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 60,85 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2013-01-20 iki 2013-04-12, paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 94,99 proc.; 2) palūkanos, kompensuojančios kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 145,04 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2013-04-13 iki 2013-07-22, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 149,50 proc. Ieškovas taip pat rėmėsi CK 6.874 str. 1 d. nuostatomis, teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-02 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartimi c.b. 3K-3-434/2005; 2004-03-03 nutartimi c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartimi c.b. Nr. 3K-7-751/2003 ir kt.). Reikalavimą sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktavo ne kaip reikalavimą atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimą prievolę įvykdyti natūra, t. y., sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 str. 1 d., 6.872 str.). Pažymėjo, jog ieškovas yra didžiausias Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėjas, dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas iškart perskolinantis naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma. Dėl šios priežasties, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1 p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovo nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovo nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovas patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Be to, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., prašė iš atsakovo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu, 2016-02-15 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (CPK 130 str.). Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Formaliai įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2012-11-20 ieškovas su atsakovu nuotoliniu būdu, pagal Vivus.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas, sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 289,62 Eur (1000 Lt) kredito sumą su 94,99 proc. dydžio metine palūkanų norma (bendra kredito kainos metine norma – 149,50 proc.) 7 mėnesių terminui, t. y., iki 2013-08-20, pagal kredito grąžinimo grafiką septyniomis mėnesinėmis įmokomis po 55,47 Eur (191,53 Lt) iki kiekvieno mėnesio 20 dienos. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Byloje esantis ieškovo 2012-11-21 banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2012-11-20 ieškovui mokėjimo dokumentu Nr. 775 pervedus į atsakovo banko sąskaitą 289,62 Eur (1000 Lt) sumą (mokėjimo paskirtis – lėšų pervedimas, kredito sutartis Nr. ( - ), gavėjas R. G.), tarp šalių buvo faktiškai sudaryta paskolos sutartis. CK 6.875 str. 1 d. nustatyta, kad paskolos gavėjas turi teisę ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis pinigų faktiškai negavo arba gavo mažiau, negu nurodyta sutartyje. Šias aplinkybes privalo įrodyti paskolos gavėjas – atsakovas. Duomenų, kad paskolos sutartis būtų nuginčyta ar gauta paskola būtų grąžinta ir sumokėtos palūkanos, byloje nėra.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 straipsnio 1, 3 dalys). Lietuvos Respublikos CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes negrąžino paskolos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovui vartojimo kreditą, tačiau atsakovas pažeidė savo prievolę – nepagrįstai vengė atsiskaityti su ieškovu ir liko skolingas iš viso 289,62 Eur paskolos sumos. Atlikus formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių prašomo iš jo priteisti įsiskolinimo sumokėjimą, darytina išvada, jog pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu byloje nėra, todėl iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžinta paskolos suma.

8Atsakovui laikotarpiu nuo 2013-01-20 iki 2013-04-12 naudojantis pinigais iki kredito grąžinimo termino ir 2013-04-13 iki 2013-07-22 – po sutarties įvykdymo termino praleidimo, ieškovas paskaičiavo iš viso 205,89 Eur palūkanų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1. punktu, šis ieškovo reikalavimas pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovo priteisiant 205,89 Eur palūkanų.

9Atsakovas praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

10Taip pat iš atsakovo priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285, 286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš R. G. 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintos paskolos sumos, 205,89 Eur (du šimtus penkis eurus 89 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio UAB „4finance“.

14Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per

1520 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

16pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai