Byla 2S-811-567/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „JONO STATYBA“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-15487-866/2010 pagal ieškovo UAB „STATNUOMA“ ieškinį atsakovui UAB „JONO STATYBA“ dėl skolos priteisimo bei įpareigojimo grąžinti turtą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „STATNUOMA“ kreipėsi į teismą su 2010-06-17 ieškiniu, kurį 2010-07-29 patikslino, prašydamas:

51. Priteisti 17329,81 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, 2527,86 Lt dydžio delspinigius už uždelstą atsiskaityti laikotarpį; 252,79 Lt palūkanų nuo uždelstos atsiskaityti sumos, 603,31 Lt žyminį mokestį;

62. Įpareigoti atsakovą skubos tvarka gražinti visą išsinuomotą įrangą (turtą) –statybinius pastolius Plettac SL-70 (turto perdavimo aktas Nr. 605). Ieškovas nurodė, kad UAB „STATNUOMA“ 2009-03-16 sudarė su UAB „Jono STATYBA“ nuomos sutartį Nr. 0134, pagal kurią išsinuomojo fasadinius pastolius Plettac SL-70 (336 kv. m), 2009-11-10 sudarė nuomos sutartį Nr. 0227, pagal kurią išsinuomojo fasadinius pastolius Plettac SL-70 (321 kv. m) ir biotualetą, 2009-11-12 sudarė nuomos sutartį Nr. 00566, pagal kurią išsinuomojo statybinį vagonėlį, 2009-11-24 sudarė nuomos sutartį Nr. 00578, pagal kurią išsinuomojo fasadinius pastolius Plettac SL-70 (606 kv. m), 2009-12-01 sudarė nuomos sutartį Nr. 00582, pagal kurią išsinuomojo statybinį vagonėlį. Išnuomotas turtas nuosavybės teise priklauso ieškovui. UAB „Jono STATYBA” įsipareigojo mokėti nustatytą nuomos mokestį per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros išrašymo dienos. UAB „STATNUOMA” savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė. Šią aplinkybę patvirtina turto perdavimo aktai Nr. 605, Nr. 4 ir Nr. 6 ir atsakovui išrašytos PVM sąskaitos – faktūros, serija STN 1002260; serija STN Nr. 1002289; serija STN Nr. 1002316; serija STN Nr. 1002349; serija STN Nr. 1002369; serija STN Nr. 1002387; serija STN Nr. 1002394. Remiantis nuomos sutarčių Nr. 0134, Nr. 0227, Nr. 00566, Nr. 00578, Nr. 00582 6.1. p., atsakovas, laiku nesumokėjęs nuomos mokesčio, privalo mokėti ieškovui 0,2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Remiantis nuomos sutarčių Nr. 0134, Nr. 0227, Nr. 00566, Nr. 00578, Nr. 00582 6.2 p., iš atsakovo priteistinos 10 procentų dydžio metinės palūkanos nuo uždelstos atsiskaityti sumos. 2010-04-15 atsakovui buvo išsiųstas pranešimas Nr. 10/04/15 su įspėjimu, jog pilnai neatsiskaičius iki 2010-04-19 dienos su juo nutraukiamos visos nuomos sutartys ir kad atsakovas privalo grąžinti visą išsinuomotą įrangą. Į šį įspėjimą jis nereagavo ir neatsiskaitė bei negrąžino įrangos. 2010-04-22 UAB “Jono STATYBA” buvo išsiųstas pranešimas Nr. 10/04/22 su pakartotinu reikalavimu atsiskaityti. 2010-04-10 vėl buvo išsiųstas pranešimas Nr. 10/04/15 su pakartotinu reikalavimu atsiskaityti, bei grąžinti išsinuomotą įrangą (turtą). Atsakovas į šiuos reikalavimus nereagavo ir su ieškovu neatsiskaitė, bei negrąžino įrangos (LR CK 6.210 str., 6.249 str., 6.251 str., 6.496 str., 6.499 str.).

7Atsakovas UAB “Jono STATYBA” pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal pasirašytą sutartį šalys susitarė, kad nuomos santykiai kiekvieno įrangos vieneto ar įrangos vienetų grupės atžvilgiu yra individualūs, atskiri vieni nuo kitų ir jiems kartu su sutartyje nustatytomis sąlygomis taikomos sąlygos, numatytos atitinkamos įrangos vieneto ar įrangos vienetų grupės atžvilgiu sudaromose sutarties prieduose, kurie yra ir įrangos perdavimo - priėmimo aktai (sutarties 1.3 p.). Minėta sutarties nuostata įgalino pasirašyti sutarties priedus ir juose numatyti papildomas nuomos santykių sąlygas, tačiau jokie sutarties priedai negali paneigti sutartyje numatytų sąlygų ar joms prieštarauti. 2005-09-05 sudarytoje statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartyje nustatytos jos neįvykdymo sąlygos ir tvarka, t. y. sutarties 6.7 p. numatyta, kad jeigu nuomininkas laiku nesumoka pagal sutartį priklausantį nuomos mokestį, jis už kiekvieną uždelstą dieną moka nuomotojui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos. Tuo tarpu pateiktame patikslintame ieškinyje ieškovas UAB „STATNUOMA” reikalauja sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną. Ieškinyje nepagrįstai reikalaujama priteisti 10 proc. dydžio metines palūkanas. Tokio dydžio palūkanų nustatymas pažeidžia teisės aktuose ir LR CK įtvirtintus teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką minimaliems ieškovo turėtiems nuostoliams apskaičiuoti, taikytina CK 6.210 str. nustatyta metinė palūkanų norma (5 proc.). Taip pat sutartyje numatyta, kad nuomininko darbuotojai, įgalioti sutarties pagrindu veikti nuomininko vardu, privalo turėti tai patvirtinančius dokumentus, t. y. įgaliojimų originalus (sutarties 5.2.11 p.). Tokiu būdu ieškovas, prieš perduodamas įrangą atsakovui, privalėjo įsitikinti, kad nuomojamą įrangą perduoda asmeniui, įgaliotam ją priimti ir pasirašyti priėmimo - perdavimo aktą, tačiau to nepadarė. Ieškovo elgsena nuomojamos įrangos perdavimo - priėmimo metu (t. y. nesidomėjimas asmens, pasirašančio dokumentus, įgaliojimais) rodo, jog jis iš esmės nesielgė sąžiningai ir nesiėmė pakankamų priemonių minėtoms aplinkybėms nustatyti. Minėtas įgaliojimas yra būtinas, nes įrangą priimantis asmuo privalo įvertinti įrangos komplektiškumą, trūkumus, techninį stovį. Atsakovas, siekdamas išvengti bet kokios neigiamos rizikos dėl nuomojamos įrangos kokybės ir techninių savybių, pagrįstai sutartyje sulygo dėl darbuotojų, veikiančių jo vardu, įgaliojimo būtinumo, o ieškovas su minėta sutarties sąlyga, taip pat su kitomis sutarties sąlygomis sutiko, joms neprieštaravo, sutartį pasirašė, todėl sutartyje numatyta sąlyga yra galiojanti ir privaloma ieškovui. Ieškovas teismui pateikė PVM sąskaitas - faktūras Nr. 1002260, Nr. 1002289, Nr. 1002316, Nr. 1002349, Nr. 102369, Nr. 1002394, Nr. 1002387, kuriose nurodomas įrangos perdavimas pagal sutartis Nr. 0228 ir Nr. 0229. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad minėtose PVM sąskaitose - faktūrose esantys įrašai yra neteisingi, nes nei ieškinyje, nei ieškinio prieduose minėtos sutartys Nr. 0228 bei Nr. 0229 nenurodytos, taip pat nepateiktos šių sutarčių tinkamai patvirtintos kopijos ar jų originalai. Taigi ieškovas savo ieškinio reikalavimus bei įrangos perdavimo faktą grindžia teismui nepateiktais dokumentais, kurių atsakovas taip pat neturi (LR CK 6.38 str., 6.210 str., LR CPK 11 str., 113 str., 135 str. 2 d., 142 str.).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių ir nutarties esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-06 priėmė sprendimą už akių ieškinį tenkinti visiškai:

101. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Jono STATYBA“ 17329,81 Lt skolos, 2527,86 Lt delspinigių, 252,79 Lt palūkanų, 735,31 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB ,,STATNUOMA“ naudai.

112. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Jono STATYBA“ valstybės naudai 13,51 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

123. Įpareigoti atsakovą UAB ,,Jono STATYBA“ grąžinti ieškovui UAB ,,STATNUOMA“ statybinius pastolius Plettac SL-70 pagal turto perdavimo aktą Nr. 605. Teismas nustatė, kad ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas - faktūras: 2010-01-26 - 1071,14 Lt sumai (b. l. 16-17), 2010-02-24 - 1071,14 Lt sumai (b. l. 18-19), 2010 -03-30 - 1071,14 Lt sumai (b. l. 20-21), 2010-04-30 - 3537,80 Lt sumai (b. l. 22-23), 2010-05-31 - 5484,63 Lt sumai (b. l. 24-25), 2010-06-30 - 1501,37 Lt sumai (b. l. 59), 2010-07-26 - 7402,68 Lt sumai (b. l. 60-61). Ieškovas nurodė, kad 2010-07-29 atsakovo skola sudaro 17329,81 Lt. Teismas pažymėjo, jog byloje duomenų apie tai, kad skola sumokėta, nėra. Atsakovas atsiliepime nuomos mokesčio dydžio ar jo apskaičiavimo tvarkos neginčijo. UAB „Jono STATYBA“ savo sutartines prievoles vykdė netinkamai, nesumokėjo nuomos mokesčio, todėl iš jo priteistinas 17329,81 Lt įsiskolinimas (b. l. 54). Nuomos sutarčių 6. 2 p. nustatyta, kad nuomininkas, neatsiskaitęs laiku, moka 10 proc. dydžio metines palūkanas nuo uždelstos atsiskaityti sumos. Ieškovas apskaičiavo, kad palūkanų suma sudaro 252,79 Lt (b. l. 57). Atsiliepime atsakovas nesutiko su šalių nustatyta palūkanų norma, teigdamas, kad šiuo atveju taikytina LR CK 6.210 str. nustatyta 5 proc. dydžio palūkanų norma. Teismas pažymėjo, kad pagal LR CK 6.210 str. 2 d. nuostatas, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ko kito. Šiuo atveju šalių sutartyje numatyta 10 proc. dydžio palūkanų norma, todėl iš atsakovo priteistina 252,79 Lt palūkanų. Ieškovas ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą grąžinti statybinius pastolius Plettac SL-70 pagal turto perdavimo aktą Nr. 605 (b. l. 13). Atsakovas atsiliepime nurodė formalius argumentus, ginčydamas pateiktus įrodymus, tačiau pats nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo teiginius (LR CK 6.38 str., 6.210 str., LR CPK 93 str., 285 str. 1 d., 286 str., 287 str.).

13Atsakovas UAB „Jono STATYBA“ pateikė 2010-10-26 pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, neapmokėtą žyminiu mokesčiu, prašydamas panaikinti 2010-10-06 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad atsakovas gavo šaukimą į teismo posėdį, tačiau dėl didelio užimtumo negalėjo jame dalyvauti, taip pat dėl šios priežasties negalėjo laiku informuoti teismo apie neatvykimą į šios bylos nagrinėjimą. Kiti administracijos darbuotojai dėl kvalifikacijos ir kompetencijos stokos negalėtų tinkamai atstovauti juridinį asmenį, be to, jiems nėra žinomos visos bylos aplinkybės, todėl jie negalėtų teismui pateikti išsamių paaiškinimų dėl kilusio ginčo tarp šalių. Atsakovo įmonė neturi teisininko, todėl direktoriui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, nebuvo žinoma, kokias teisines pasekmes gali sukelti neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį t. y. kad neatvykus į parengiamą į posėdį bus priimtas sprendimas už akių. Teismas nepagrįstai priėmė sprendimą už akių, kadangi tai buvo tik pirmasis parengiamasis posėdis, kuriame turėjo būti galutinai suformuluoti šalių reikalavimai ir atsikirtimai, pateikti juos pagrindžiantys įrodymai, teismas turėjo priimti sprendimą dėl į bylos nagrinėjimą įtrauktinų asmenų bei atlikti kitus veiksmus, reikalingus teisingam bylos išnagrinėjimui (CPK 230 str. 1 d.). Ieškovai parengiamojo posėdžio metu pateikė papildomus, savo reikalavimus pagrindžiančius įrodymus - 2009-11-10 nuomos sutartį Nr. 0228 ir 2009-11-12 nuomos sutartį Nr. 0229, o tai būtų pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą iš esmės, nes atsakovui neabejotinai reikėtų papildomo laiko naujiems įrodymams įvertinti, su jais susipažinti ir pateikti savo atsikirtimus jų atžvilgiu. Kadangi teismo posėdyje atsakovas nedalyvavo, teismas bylą išnagrinėjo neišsamiai, iš esmės atsižvelgęs tik į ieškovo argumentus ir aplinkybes, formaliai įvertinęs byloje esančius įrodymus. Tuo tarpu sprendimo už akių priėmimo institutas taikytinas tik tuomet, jeigu tai nekenkia tinkamam bylos išnagrinėjimui. Priimti sprendimą už akių, net ir esant visoms įstatyme nustatytoms sąlygoms, yra teismo teisė, bet ne pareiga. Konstitucinis Teismas 2006-09-21 nutarime (byla Nr. 35/03-11/06), vertindamas sprendimo už akių instituto konstitucingumą, pabrėžė, kad LR CPK yra įtvirtintas toks teisinis reguliavimas, kad net ir formaliai egzistuojant visoms įstatymo nurodytoms sąlygoms sprendimui už akių priimti, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, turi įgaliojimus nuspręsti, ar priimti sprendimą už akių, ar tokio sprendimo nepriimti. Nagrinėjamu atveju, teismas formaliai įvertinęs įrodymus, neatsižvelgė, kad 2009-03-16 nuomos sutartį Nr. 0134, 2009-11-10 nuomos sutartį Nr. 0227, 2009-11-12 nuomos sutartį Nr. 00566, 2009-11-24 nuomos sutartį Nr. 00578, 2009-12-01 nuomos sutartį 00582, pasirašė atsakovo neįgalioti asmenys (LR CK 1.5 str., 6.37 str., 6.210 str., LR CPK 287 str., 288 str.).

14Ieškovas UAB “STATNUOMA” pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašydamas netenkinti atsakovo pareiškimo, palikti galioti 2010-10-06 teismo sprendimą už akių. Nurodė, kad atsakovas apie teismo posėdį buvo tinkamai ir laiku informuotas, tačiau nepateikė jokio prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant ir pagrindžiant neatvykimo į teismo posėdį priežastis (LR CPK 285 str. 3 p. 1 d., 2 d., 288 str.).

15Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-11-23 priėmė nutartį atsisakyti tenkinti atsakovo UAB “Jono STATYBA” prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad pagal CPK 288 str. 4 d. teismas turi teisę panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės, nustačius CPK 287 str. 2 d. 3 p., 4 p. nurodytas aplinkybes. Tai reiškia, kad bylos nagrinėjimui atnaujinti nepakanka konstatuoti svarbias šalies pasyvumą pateisinančias priežastis, yra vertinami ir šalies argumentai bei įrodymai, susiję su sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu. Dėl šios priežasties teismas, naikindamas sprendimą už akių, turi konstatuoti tiek svarbias priežastis, sutrukdžiusias apie šias aplinkybes laiku informuoti teismą, tiek duomenų, galinčių paveikti sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, svarumą. Teismas, konstatavo, jog nėra nė vienos iš įstatyme nurodytų sąlygų. O būtent atsakovas apsiriboja tik teiginiu, kad atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, tačiau dėl didelio užimtumo negalėjo atvykti į teismo posėdį. Be to, atsakovas nenurodė jokių naujų duomenų ar įrodymų, kurie, teismui priimant sprendimą už akių, nebuvo žinomi. Priimdamas sprendimą už akių, teismas išsamiai analizavo ne tik ieškovo argumentus, bet ir pateiktą atsakovo atsiliepimą į ieškovo ieškinį (b. l. 81-84), atsakovo atsikirtimus dėl delspinigių ir palūkanų (LR CPK 285 str. 2 d., 287 str. 1 d., 2 d., 288 str. 4 d.).

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

17Atsakovas UAB „Jono STATYBA“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-23 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad atsakovas UAB „Jono STATYBA” laiku ir tinkamai pateikė teismui atsiliepimą į pareikštą ieškinį, kuriame išsamiai išdėstė savo nesutikimo motyvus bei reikalavimą netenkinti pareikšto ieškinio. Nors atsakovas gavo šaukimą į teismo posėdį, tačiau dėl didelio užimtumo negalėjo jame dalyvauti, taip pat dėl šios priežasties negalėjo laiku informuoti teismo apie neatvykimą į šios bylos nagrinėjimą. Kiti administracijos darbuotojai dėl kvalifikacijos ir kompetencijos stokos taip pat nebūtų galėję tinkamai atstovauti juridinį asmenį, be to, jiems nebuvo žinomos visos bylos aplinkybės, todėl jie negalėtų teismui pateikti išsamių paaiškinimų dėl kilusio ginčo tarp šalių. Pirmosios instancijos teismas neįvertino ir tos aplinkybės, kad atsakovo įmonė neturi teisininko, todėl direktoriui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, nebuvo žinoma, kokias teisines pasekmes gali sukelti neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį, t. y. kad neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį bus priimtas sprendimas už akių. Atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad pirmojo parengiamojo posėdžio metu nebus pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, taigi pagrįstai tikėjosi, kad nebus priimtas ir sprendimas už akių. Sprendimo už akių priėmimo galimybė nėra teisinė sankcija į teismo posėdį neatvykusiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti. Ieškovas parengiamojo posėdžio metu pateikė papildomus savo reikalavimus pagrindžiančius įrodymus – 2009-11-10 nuomos sutartį Nr. 0228 ir 2009-11-12 nuomos sutartį Nr. 0229, o tai neabejotinai buvo pagrindas nepereiti į bylos nagrinėjimą iš esmės, nes atsakovas turėjo teisę susipažinti su naujai pateiktais įrodymais, juos įvertinti ir pateikti savo atsikirtimus jų atžvilgiu. Tačiau teismas, net ir priėmęs naujus rašytinius įrodymus, nesudarė atsakovui galimybės su jais susipažinti, tuo pažeisdamas atsakovo procesines teises. Lietuvos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarime „Dėl teismo sprendimų motyvų surašymo ir skelbimo, sprendimo už akių ir apeliacijos ribų”, ir vienodą teismų praktiką formuojančio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse (2007-10-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-389/2007, 2007-10-09 nutartis civilinėje byloje 3K-3-378/2007) yra išaiškinta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas turi atlikti formalų įrodymų vertinimą - ištirti bylos aplinkybes ir spręsti, ar, pasitvirtinus byloje pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Kitaip tariant teismas savo teisę priimti sprendimą už akių turi įgyvendinti taip, kad nebūtų pažeisti neatvykusios šalies teisės ar teisėti interesai, o byla būtų išnagrinėta teisingai. Toks sprendimo už akių institutą reglamentuojančių normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad, nagrinėjant prašymą peržiūrėti už akių priimtą sprendimą, teismas negali tik formaliai patikrinti, ar yra pateikti nauji įrodymai, o turi apsvarstyti visus pareiškime išdėstytus argumentus. Nagrinėjamu atveju pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nurodė, kad 2009-03-16 nuomos sutartį Nr. 0134, 2009-11-10 nuomos sutartį Nr. 0227, 2009-11-12 nuomos sutartį Nr. 00566, 2009-11-24 nuomos sutartį Nr. 00578, 2009-12-01 nuomos sutartį 00582, pasirašė atsakovo neįgalioti asmenys. Spręsdamas atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, pirmosios instancijos teismas neaptarė paminėto argumento. Taip pat teismas neatsižvelgė ir į tai, kad tarp UAB „Jono STATYBA” ir UAB „STATNUOMA” 2005-09-05 buvo pasirašyta statybos mechanizmų bei įrangos nuomos sutartis. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas UAB „Jono STATYBA” įgaliojo savo darbuotojus priimti įrangą, pasirašyti priėmimo - perdavimo aktus. Taigi, atsakovas jokios įrangos iš ieškovo UAB „STATNUOMA” negavo. Tačiau teismas nevertino tos aplinkybės, kokie asmenys ir kokiu pagrindu priėmė nuomojamą įrangą iš ieškovo, tokiu būdu nepagrįstai priteisė skolą atsakovui aukščiau minėtų nuomos sutarčių pagrindu, kurių nei atsakovas, nei jo įgalioti asmenys nepasirašė. Sprendime už akių nenurodyti motyvai dėl teismo priteistų per didelių delspinigių (LR CK 1.5 str., 6.37 str., 6.210 str., LR CPK 288 str. 6 d., 334 str., 337 str.).

18Ieškovas UAB “STATNUOMA” pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti, palikti galioti 2010-11-23 teismo nutartį. Nurodė, kad teismo posėdžio metu pateiktos 2009-11-10 sutartis Nr. 0228 ir 2009-11-12 sutartis Nr. 0229 atsakovui buvo gerai žinomos, nes jos buvo pasirašytos jo atstovų ir įteiktos po vieną originalų egzempliorių, perduodant įrangą nuomai. Kadangi ginčas vyksta dėl sutarčių, pasirašytų laikotarpyje nuo 2009-03-01 iki 2009-12-31, t.y. 2009-03-16 d. Nr. 0134, 2009-11-10 d. Nr. 0227, 2009-11-10 d. Nr. 0228, 2009-11-12 d. Nr. 0229, 2009- 1l-12 d. Nr. 00566, 2009-11-24 Nr. 00578, 2009-12-01 d. Nr. 00582, tai atsakovas neturi jokio juridinio pagrindo remtis negaliojančia sutartimi. Tiek atsakovas, tiek ieškovas rėmėsi galiojančiomis nurodytomis sutartimis ir jų 3.2. p., kuriame aiškiai išdėstoma jog įrangos perdavimas ir priėmimas įforminamas perdavimo - priėmimo aktu, jis yra neatskiriama šios sutarties dalis. Nurodyta, kad pasirašo juridinio asmens atstovas, t.y. bet kuris atsakovo darbuotojas, kuris yra siunčiamas pas ieškovą priimti įrangą ir pasirašyti sutartį bei priėmimo-perdavimo aktus. Kadangi sutartys Nr. 0134, Nr. 0227, Nr. 0228, Nr. 0229, Nr. 00566, Nr. 00578, Nr. 00582 buvo pasirašomos ne vienu metu, akivaizdu, kad sankcijos už sutarčių nevykdymą arba už netinkamą sutarčių vykdymą su atsakovu aptartos tinkamai, atsakovo atstovai dėl sutarties sąlygų pastabų nepateikė. Įrangos nuomos sutartis, kuri buvo pasirašyta 2005-09-05, negalioja. t.y. jos galiojimo terminas yra pasibaigęs 2007-09-05, todėl UAB “Jono STATYBA” bando suklaidinti teismą ir apeliuoja į negaliojančią sutartį (LR CPK 285 str. 3 p. 1 d., 2 d., 288 str.).

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas atmestinas.

21Civilinis procesas yra reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudarytos prielaidos vilkinti bylų nagrinėjimą, sprendimų priėmimą ir jų vykdymą, būtų užkirstas kelias civilinio proceso dalyviams piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis, nebūtų pažeistos proceso šalies, sąžiningai dalyvaujančios nagrinėjant civilinę bylą, teisės. Sprendimo už akių priėmimu kaip tik ir siekiama užkirsti kelią proceso vilkinimui ir neleisti proceso šalims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis.

22Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinio nuorašas su priedais ir 2010-07-07 teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo (b.l. 46) bei 2010-07-07 nutarties nuorašas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Jono STATYBA“ buvo įteiktas 2010-07-09 (b.l. 52), patikslinto ieškinio nuorašas bei 2010-07-30 teismo pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo (b.l. 63) atsakovui buvo įteiktas 2010-08-04 (b.l. 65). Atsakovas UAB „Jono STATYBA“ 2010-08-18 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu tam būtų procesinis pagrindas (b.l. 84).

23CPK 285 str. 1 d. nustatyta, jog sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais.

24Tai, kad atsakovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai pranešta, patvirtina teismo šaukimo įteikimo pažyma (b.l. 89), įrodanti, jog atsakovui šaukimas buvo įteiktas 2010-09-14, ko neginčija ir pats atsakovas.

25Apeliantas vieną iš sąlygų, kuria remiantis prašo panaikinti sprendimą už akių, nurodo, kad dėl didelio užimtumo negalėjo teismo posėdyje dalyvauti ir dėl šios priežasties negalėjo laiku informuoti teismo apie neatvykimą į bylos nagrinėjimą. Teismas pažymi, kad atsakovo užimtumas negali būti pripažintas svarbia priežastimi, pateisinančia atsakovo, kaip šalies neatvykimą į teismo posėdį ir negalėjimą apie tai laiku pranešti teismui. Atsakovas, būdamas rūpestingas ir apdairus juridinis asmuo bei siekdamas užsitikrinti savo interesus, galėjo savalaikiai pasirūpinti įmonės tinkamu atstovavimu arba informuoti teismą dėl savo užimtumo ir pateikti prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, nurodant svarbias priežastis, arba prašymą bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje atsakovui nedalyvaujant.

26Atmestini atsakovo argumentai, kad atsakovas neturi teisininko, todėl direktoriui, neturinčiam teisinio išsilavinimo, nebuvo žinoma, kokias teisines pasekmes gali sukelti neatvykimas į parengiamąjį teismo posėdį, kadangi savo atsiliepime į ieškinį pats atsakovas nurodė, jog neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu tam būtų procesinis pagrindas. Atsakovas, neatvykdamas į parengiamąjį teismo posėdį, apie kurį jam buvo laiku ir tinkamai pranešta bei nepateikęs prašymo nagrinėti bylą jam nedalyvaujant arba prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, pats sudarė teisinį pagrindą sprendimo už akių priėmimui.

27Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatą, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, teismas naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių pagrįstumu ir teisėtumu. Vien tik procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybių ir priežasčių įvertinimas nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi minėtos aplinkybių grupės. Šaliai neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, ir pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisingumą ir akivaizdų asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-04-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-227/2008).

28Ta aplinkybė, kad ieškovas parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė papildomus įrodymus – 2009-11-10 nuomos sutartį Nr. 0228 (b.l. 93) ir 2009-11-12 nuomos sutartį Nr. 0229 (b.l. 94), nesudaro teisinio pagrindo naikinti 2010-10-06 sprendimą už akių, nes šios nuomos sutartys, kaip ir 2009-03-16 nuomos sutartis Nr. 0134 (b.l. 8), 2009-11-10 nuomos sutartis Nr. 0227 (b.l. 9), 2009-11-12 nuomos sutartis Nr. 00566 (b.l. 10), 2009-11-24 nuomos sutartis Nr. 00578 (b.l. 11), 2009-12-01 nuomos sutartis Nr. 00582 (b.l. 12), turto perdavimo aktai Nr. 605 (b.l. 13), Nr. 4 (b.l. 14) ir Nr. 6 (b. l.15), yra sudaryti tarp ieškovo ir atsakovo, ir atsakovo nėra nuginčyti nustatyta tvarka, todėl teisėjų kolegija neturi pagrindo jais abejoti ir remiasi. Atsakovas nereiškė priešieškinio reikalavimų dėl nurodytų sandorių ar jų dalies nuginčijimo, todėl teismas neturėjo vertinti atsakovo argumentų dėl to, ar sandorius pasirašė atsakovo vardu neįgalioti asmenys ir mažinti sutartinių palūkanų ir delspinigių dydį. Tokiu būdu atsakovas įgijo prievolę atsiskaityti su ieškovu, sumokant 17329,81 Lt skolos, 2527,86 Lt delspinigių, 252,79 Lt palūkanų, 735,31 Lt bylinėjimosi išlaidų bei grąžinant ieškovui statybinius pastolius Plettac SL-70 pagal turto perdavimo aktą Nr. 605.

29Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad aplinkybių, galinčių turėti įtakos sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui, atsakovas nenurodė ir nepateikė įrodymų, patvirtinančių tas aplinkybes. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra CPK 288 str. 4 d. numatytų pagrindų panaikinti teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

30Tai, kad apeliantui nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis atitinka nutarties turiniui keliamus reikalavimus pagal CPK 291 str. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, nes atsakovui nepareiškus byloje priešieškinio, atsakovo atstovo žodiniai paaiškinimai byloje, nesant kitų rašytinių įrodymų, negali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Pažymėtina, kad atsakovas, būdamas juridiniu asmeniu, turi laiku ir rūpestingai įgyvendinti savo procesines teises ir pareigas, nes yra priskiriamas prie kvalifikuotų teisinių santykių dalyvių.

31Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pasisakė dėl atsakovo pareiškime išdėstytų aplinkybių, jas teisingai įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista. Atsakovas, skųsdamas formaliais pagrindais pirmosios instancijos teismo nutartį, parodo, kad padėtis, kai nėra operatyviai ieškovui sumokama susidariusi skola ir grąžinama išsinuomota įranga, yra atsakovo tikslas. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.193 str., 6.200 str., CPK 7 str., 285 str., 288 str., 334 str., 338 str.).

32Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas netenkinamas, atsakovas turi pareigą atlyginti valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidas 7,15 Lt (b.l. 144) apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str., 96 str.). Ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme, nes byloje nėra pateikti bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai (CPK 88 str., 93 str., 98 str.). Atsakovas pateikė 2010-10-26 pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, neapmokėtą žyminiu mokesčiu, todėl iš atsakovo priteistinas 66,60 Lt (50 Lt x 133,2 vartotojų kainų indeksas pagal 2010-10-12 Statistikos departamento informacinį pranešimą Nr. 19, (Informaciniai pranešimai, 2010-10-15, Nr. 78 ) žyminis mokestis už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą (CPK 80 str. 3 d., 82 str., 320 str.)

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

34Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį nepakeistą.

35Priteisti 66,60 Lt žyminio mokesčio už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimą iš atsakovo UAB „JONO STATYBA“ valstybės naudai.

36Priteisti iš atsakovo UAB „JONO STATYBA“ valstybės naudai 7,15 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė ... 4. Ieškovas UAB „STATNUOMA“ kreipėsi į teismą su 2010-06-17 ieškiniu,... 5. 1. Priteisti 17329,81 Lt nesumokėto nuomos mokesčio, 2527,86 Lt dydžio... 6. 2. Įpareigoti atsakovą skubos tvarka gražinti visą išsinuomotą įrangą... 7. Atsakovas UAB “Jono STATYBA” pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo už akių ir nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-06 priėmė sprendimą už akių... 10. 1. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Jono STATYBA“ 17329,81 Lt skolos, 2527,86 Lt... 11. 2. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Jono STATYBA“ valstybės naudai 13,51 Lt... 12. 3. Įpareigoti atsakovą UAB ,,Jono STATYBA“ grąžinti ieškovui UAB... 13. Atsakovas UAB „Jono STATYBA“ pateikė 2010-10-26 pareiškimą dėl... 14. Ieškovas UAB “STATNUOMA” pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl... 15. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-11-23 priėmė nutartį atsisakyti... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. Atsakovas UAB „Jono STATYBA“ pateikė... 18. Ieškovas UAB “STATNUOMA” pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas atmestinas.... 21. Civilinis procesas yra reglamentuojamas taip, kad nebūtų sudarytos prielaidos... 22. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinio nuorašas su priedais ir... 23. CPK 285 str. 1 d. nustatyta, jog sprendimas už akių gali būti priimtas tais... 24. Tai, kad atsakovui apie teismo posėdžio laiką ir vietą buvo tinkamai... 25. Apeliantas vieną iš sąlygų, kuria remiantis prašo panaikinti sprendimą... 26. Atmestini atsakovo argumentai, kad atsakovas neturi teisininko, todėl... 27. Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalies nuostatą, išnagrinėjęs pareiškimą dėl... 28. Ta aplinkybė, kad ieškovas parengiamojo teismo posėdžio metu pateikė... 29. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 30. Tai, kad apeliantui nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad... 31. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 32. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas netenkinamas, atsakovas turi... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 34. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartį... 35. Priteisti 66,60 Lt žyminio mokesčio už pareiškimą dėl sprendimo už akių... 36. Priteisti iš atsakovo UAB „JONO STATYBA“ valstybės naudai 7,15 Lt...