Byla 2-1352/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ir atsakovo akcinės bendrovės „Klaipėdos nafta“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-925-265/2013 pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ ir akcinei bendrovei „Šiaulių dujotiekio statyba“, bei pagal akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Klaipėdos nafta“, dalyvaujant trečiajam asmeniui PPS Pipeline Systems GmbH, dėl atsakovo sprendimų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti nepagrįstu atsakovo sprendimą atsisakyti nagrinėti pretenziją ketvirtuoju pagrindu ir pripažinti, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“, veikiantys kaip partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį (toliau – Partneriai), neturi galimybės tinkamai įvykdyti sutarties; 2) pripažinti, kad dalyvaudamas viešajame pirkime „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 124121) (toliau – Pirkimas) Partneriai turėjo neleistiną konkurencinį pranašumą, dėl kurio jų pasiūlymas turėjo būti atmestas; 3) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta pasiūlymų eilė, o laimėjusiu pasiūlymu pripažintas Partnerių pasiūlymas; 4) panaikinti atsakovo viešųjų pirkimų komisijos sprendimą kuriuo Partneriai pripažinti atitinkančiais keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 5) įpareigoti atsakovą patvirtinti naują pasiūlymų eilę ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškiniu prašė: 1) panaikinti atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. vasario 8 d. sprendimą, kuriuo panaikinti 2012 m. gruodžio 3 d. ir 2012 m. gruodžio 5 d. sprendimai dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų, 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimus dėl vokų su tiekėjų galutiniais pasiūlymais atplėšimo ir 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimus dėl galutinių pasiūlymų vertinimo, pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo ir pirkimo sutarties pasirašymo; 2) panaikinti atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ 2013 m. vasario 13 d. skelbimu atliktą pirkimo sąlygų pakeitimą, kuriuo pasiūlymų vertinimo kriterijumi nustatytas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymų vertinimo kriterijus; 3) panaikinti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. rugsėjo 18 d. sprendimą, kuriuo PPS Pipeline Systems GmbH kvalifikacija buvo pripažinta atitinkanti Pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus; 4) įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą teisės norminių aktų nustatyta tvarka ir sudaryti viešo pirkimo sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju. Nurodė, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) 2013 m. vasario 8 d. sprendimu pripažino, jog perkančioji organizacija prieš galutinių pasiūlymų pateikimą pakeitusi pasiūlymų vertinimo kriterijų iš ekonomiškai naudingiausio į mažiausios kainos, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, nesilaikė VPĮ 39 straipsnio 7 dalies reikalavimų. Mano, kad Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimas yra nepagrįstas, neatitinkantis Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų bei faktinių aplinkybių, todėl perkančioji organizacija, šio sprendimo pagrindu panaikinusi Pirkimo procedūrų sprendimus, veikė PPS Pipeline Systems GmbH naudai ir pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 3 dalies reikalavimus. Pakartotinis pasiūlymų vertinimas nustatytas pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, kurį sudaro pasiūlymo kaina ir laikas. Partnerių vertinimu vertinimo kriterijus -darbų atlikimo laikas yra neteisėtas (VPĮ 39 str. 4 d.), neatitinkantis esamos situacijos Pirkime.

5Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi prie civilinės bylos pagal ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH ieškinį atsakovui AB „Klaipėdos nafta” prijungta civilinė byla pagal ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinį tam pačiam atsakovui.

6Pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešojo pirkimo procedūras sustabdyti, nes laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, jų nuomone, yra vienintelė efektyvi priemonė pasinaudoti teise į veiksmingą ir efektyvią Partnerių teisių ir teisėtų interesų gynybą. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo reikalauja ir viešasis interesas, kadangi dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų yra sudaromos sąlygos trečiajam asmeniui nesąžiningai pasinaudoti konfidencialia informacija apie tiekėjo pasiūlymo kainą Pirkime ir pakartotinai pateikti galutinį pasiūlymą. Atsižvelgiant į tą, būtina uždrausti sudaryti pirkimo sutartį, kol išnagrinėjus bylą nebus pašalintos abejonės dėl atsakovo priimtų sprendimų teisėtumo, priešingu atveju kyla didelės žalos atsiradimo rizika. Atsakovas yra viešas juridinis asmuo, finansuojamas iš valstybės biudžeto, todėl dėl būtinybės atlyginti žalą, būtų pažeistas viešasis interesas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdė viešojo pirkimo (pirkimo Nr. 124121) konkurso procedūras. Nurodė, kad asmens pažeista ar ginčijama teisė ar įstatymo saugomas interesas gali būti tinkamai apginami tik tada, kai realiai įvykdomas teismo procesinis sprendimas, kuriuo išsprendžiamas ginčas. Atsakovui sudarius pirkimo sutartį su konkurso, kurio teisėtumą ginčija ieškovai, laimėtoju ar, juo labiau, pradėjus vykdyti sudarytą sutartį, dėl galimo ieškovams palankaus teismo sprendimo jo įvykdymas pasunkėtų.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai:

 1. Partneriai neįrodė jokių Pirkimo procedūrų pažeidimų. Ginčijami viešojo pirkimo komisijos sprendimai priimti vykdant privalomus įpareigojimus, negali būti laikomi neteisėtais. Toks ieškinio pagrindas prima facie akivaizdžiai patvirtina ieškinio nepagrįstumą bei tai, kad laikinosios apsaugos priemonės negalėjo būti taikomos (CPK 144 str. 1 d.).
 2. Teismas neanalizavo ir neatsižvelgė į byloje egzistuojančio viešojo intereso apsaugos būtinybę. Pirkimas yra susijęs su visos valstybės mastu itin reikšmingomis suskystintų gamtinių dujų terminalo (toliau - Terminalas) statybomis, todėl laikytinas viešuoju interesu. Terminalo darbų pabaiga numatyta teisės aktuose ir bet kokie, net ir keleto savaičių vėlavimai, nulemtų didelius nuostolius, todėl šis klausimas aktualus visiems gyventojams bei verslo subjektams.
 3. Teisinės pasekmės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra neproporcingai didelės, palyginus su Partneriams galinčiomis kilti pasekmėmis dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės aiškiai neapibrėžtam laikui sustabdys 2,4 milijardų litų vertės valstybinės reikšmės, ekonomiškai svarbaus projekto įgyvendinimą. Viena Terminalo prastovos diena kainuotų apie 500 000 Lt. Ieškinį patenkinus, Partnerių tariamai pažeistų teisių efektyvi gynyba galėtų būti užtikrinta taikant VPĮ 952 straipsnyje numatytas alternatyvias sankcijas arba žalos atlyginimo institutą. Greitas viešųjų pirkimų bylų procesas nepaneigia fakto, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus.
 4. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą. Sustabdžius Pirkimo procedūras, Terminalo projekto darbai de facto sustos. Nesusiderėjus su OAO „Gazprom“ (su šiuo vieninteliu gamtinių dujų tiekėju sudaryta tiekimo sutartis galioja iki 2014-12-31) dėl gamtinių dujų tiekimo sąlygų, nuo 2015 m. Lietuva neturės alternatyvaus gamtinių dujų tiekimo šaltinio ir vartotojams gamtinės dujos arba apskritai nebus tiekiamos arba jų kaina bus daug didesnė. Europos Teisingumo Teismas gali taikyti griežtas finansines sankcijas už gamtinių dujų tiekimo saugumo užtikrinimo priemonių neįgyvendinimą iki 2014 m. gruodžio 3 d. Atsižvelgiant į tai, ieškovų interesai negalėtu pagal svarbą prilygti minėtam visuomenės interesui pirkimo objektu ir teikiama nauda.
 5. Teismas nepagrįstai nevertino atsakovo 2013 m. kovo 6 d. (iki ieškinio pareiškimo) prašymo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių argumentų ir priėmė nemotyvuotą nutartį, tuo pažeisdamas šalių lygiateisiškumo bei rungtyniškumo principus (CPK 17 str. ir 12 str.) bei įstatyme nustatytą imperatyvą – priimti motyvuotą nutartį, o tai yra savarankiškas absoliutus pagrindas ją (nutartį) naikinti (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

11Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH atskiruoju skundu taip pat prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirojo skundo argumentai:

 1. Skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nesuderinamos su viešuoju interesu bei jų neigiamos pasekmės, tikėtina, viršys teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.). Pirkimas yra neatsiejama Terminalo, galiojančių teisės aktų pripažinto valstybinės svarbos objektu, statybos dalis. Laiku nepastačius dujotiekio sistemos, Terminalas negalėtų būti eksploatuojamas pagal paskirtį, todėl Pirkimo objektas yra neabejotinai susijęs su viešuoju interesu. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos (ES) 2010 m. spalio 20 d. reglamentą Nr. 994/2010, Terminalo eksploatavimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 3 d., gamtinių dujų tiekimo sutartis su vieninteliu tiekėju OAO „Gazprom“ galioja iki 2014 m. gruodžio 31 d. Laiku neįgyvendinus Terminalo statybos projekto, nebus užtikrinamas nepertraukiamas gamtinių dujų tiekimas Lietuvai. Dėl to neabejotinai nukentėtų visos visuomenės interesai.
 2. Partneriai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. Pirkimo procedūrų sustabdymo, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Neigiamos pasekmės, kilsiančios iš tokių sprendimų negaliojimo, gali būti kompensuojamos kitais teisių gynimo būdais (pvz., nuostolių atlyginimas ir kt.). Ieškovai neįrodė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, todėl neįvykdė CPK 144 straipsnio reikalavimo. Pareikštas ieškinys ipso facto neturi sąlygoti viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo.
 3. Sustabdžius Pirkimo procedūras, Terminalo statybos darbai de facto sustos, ir tai lems neigiamas pasekmes ne tik verslo subjektams bet ir Lietuvos valstybei bei jos biudžetui. Viena terminalo prastovos diena gali kainuoti apie 500 00 Lt, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus bei laikinųjų apsaugos priemonių neigiamos pasekmės viršija jų teikiamą naudą (CPK 4231 str. 1 d.).
 4. AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Viešųjų pirkimų tarnyba 2013 m. vasario 8 d. sprendimu pagrįstai įpareigojo perkančiąją organizaciją panaikinti VPĮ prieštaraujančius sprendimus ir atnaujinti Pirkimo procedūras. Šis VPT sprendimas atsakovui yra privalomas, todėl jo vykdymas negali būti pripažintas neteisėtu.
 5. Pirkimo procedūrų metu nebuvo pažeisti lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, nes abu tiekėjai susižinojo apie vieni kitų pasiūlymus ir jų kainą, todėl PPS Pipeline Systems GmbH neįgijo nesąžiningo konkurencinio pranašumo. AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ kaina nebuvo galutinė, juo labiau, kad vėliau ji buvo sumažinta 20 milijonų litų.
 6. Atsakovas 2013 m. vasario 13 d. patikslino skelbimą apie Pirkimą, paskelbiant, kad pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, 2013 m. vasario 18 d. raštu Nr. (22.9)SGD-142 dalyviams išsiuntė kvietimą pateikti galutinius pasiūlymus, t. y. visiems tiekėjams buvo sudarytos vienodos sąlygos Pirkimo procedūrose pateikti galutinius pasiūlymus.

12Atsiliepimu į atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepimas iš esmės grindžiamas PPS Pipeline Systems GmbH atskirajame skunde nurodytais argumentais, papildomai nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nevertino Partnerių ieškinio pagrįstumo, kuris, kaip minėta atskirajame skunde, yra prima facie nepagrįstas. Pirmosios instancijos teismo nutartis yra visiškai nemotyvuota, nenurodytos priežastys dėl kurių taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

13Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime į ieškovo PPS Pipeline Systems GmbH atskirąjį skundą prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nurodė iš esmės analogiškus atskirajame skunde išdėstytus argumentus.

14Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atsiliepimu į atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimo argumentai:

 1. Ieškinys yra pagrįstas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, įrodžius Viešųjų pirkimų tarnybos sprendimo nepagrįstumą, kaip vieną iš ieškinio pagrindų, perkančiosios organizacijos sprendimai gali būti panaikinti, todėl vien minėtos tarnybos sprendimo (įpareigojimo) egzistavimas savaime nereiškia, kad atsakovo priimti sprendimai yra teisėti.
 2. Nesustabdžius viešojo pirkimo, tiekėjo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų apsunkinta arba taptų nebeįmanoma. Ginčijamo Pirkimo objektas yra susijęs su materialaus objekto sukūrimu, todėl viešojo pirkimo sutartis ir jos vykdymas bet kuriuo metu negalėtų būti nutrauktas, nepatiriant nuostolių. Tai konstatuota ir teismų praktikoje.
 3. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų ir motyvų, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus pažeistas viešasis interesas, o taip pat kils pavojus projekto įgyvendinimui ar bus patirtos neigiamos pasekmės ir sankcijos. Paties atsakovo paskelbti faktai negali būti laikomi visuotinai žinomais ir atitinkančiais tikrovę, todėl jo deklaruojami tariami terminalo prastovos nuostoliai ir jų dydis negali būti laikomi įrodytais remiantis CPK 182 straipsnio 1 dalimi.
 4. Perkančioji organizacija patirtų žymiai didesnių nuostolių, jei ji sudarytų sutartį su PPS Pipeline Systems GmbH, o vėliau tokia sutartis jos vykdymo butų pripažinta niekine ir negaliojančia. Tokiu atveju projekto vykdymas užsitęstų daug ilgiau nei šios teisminės bylos nagrinėjimas. Taip pat kiltų pavojus viso projekto įgyvendinimui bei kitų tiekėjų perkančiajai organizacijai vykdymų projekto sutarčių rezultatų panaudojimui.
 5. Kiekviena perkančioji organizacija, vykdydama viešųjų pirkimų procedūras, turi įvertinti teisminių ginčų tikimybę (VPĮ V skyrius) bei į tai atsižvelgti planuojant projektų įgyvendinimą. Projekto įgyvendinimas ir viešojo pirkimo sutarties sudarymas užsitęsė dėl atsakovo veiksmų, kai Viešųjų pirkimų tarnybos išvados pagrindu buvo panaikinti dar 2012 m. gruodžio 20 d. priimti atsakovo sprendimai ir Pirkimo rezultatai. Atsakovo argumentai dėl tariamos skubos neturi nieko bendro su ieškovo teise ginti pažeistas teises ir naudotis CPK bei VPĮ suteiktomis teisėmis, o taip pat teismo pareiga užtikrinti, jog išsprendus bylą priimtas sprendimas galėtų būti įvykdomas.
 6. Skundžiama nutartis nėra nemotyvuota, joje aiškiai nurodyta, kad sudarius pirkimo sutartį ir pradėjus vykdyti darbus, palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų iš esmės apribotas arba neįmanomas bei nurodytos kitos prašomos laikinosios apsaugos priemonės taikymą pagrindžiančios aplinkybės. Teismas pagrįstai konstatavo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų egzistavimą (144 str., CPK 4237 str., 1 d.). Skundžiamos nutarties motyvų glaustumas nesudaro pagrindo panaikinti iš esmės pagrįstos nutarties formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

15Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ atsiliepimu į atsakovo PPS Pipeline Systems GmbH atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimo argumentai:

 1. Atskirajame skunde neįrodyta aplinkybė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo projektas bus įgyvendintas pavėluotai ir kad atsakovas dėl to patirs kokius nors nuostolius.
 2. Europos Parlamento ir Tarybos 2010 m. spalio 20 d. reglamentas (ES) Nr. 994/2010 nenumato jokių sankcijų ar neigiamų pasekmių, jei nėra įgyvendinamos priemonės ir dėl to vėluotų projekto įgyvendinimas.
 3. Apeliantai nepateikė jokių įrodymų apie sutartinius įsipareigojimus ir galimą nuostolių dydį, nepagrindė savo argumento, jog neįgyvendinus projekto, valstybė neturės galimybių įsigyti gamtinių dujų ar jų įsigijimo aplinkybės bus labai sudėtingos, nes pagal Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, terminalo tiekiamos dujos sudarytų tik 25 procentus viso gamtinių dujų poreikio.
 4. Nuginčijus PPS Pipeline Systems GmbH atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, su juo Pirkime sudaryta sutartis būtų laikoma niekine ir negaliojančia. Pradėjus vykdyti darbus ir prireikus iš naujo vykdyti pirkimo procedūras ar tikslinti technines specifikacijas, atsižvelgiant į atliktą dalį darbų, arba dėl dalies jų atlikimo pasikeitus aplinkybėms, teismo sprendimas taptų neįvykdomas. Pagal teismų praktiką, kai pirkimo objektas yra tam tikrų darbų atlikimas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomas.
 5. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai dėl AB „Kauno dujotiekio statyba“ nesąžiningumo ir viešo intereso pažeidimo, kadangi perkančiosios organizacijos informavimas apie ieškinio teismui pateikimą, neturi įtakos Pirkimo procedūrų vykdymui. Perkančioji organizacija buvo informuota VPĮ 95 straipsnio 1 dalyje nurodytu terminu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirieji skundai tenkintini.

18Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str.). CPK 4237 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti ir viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas turi įvertinti jų poveikį viešajam interesui ir gali šių priemonių netaikyti, jeigu jų neigiamos pasekmės viršytų jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

19Šioje byloje ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai priimti vykdant viešąjį pirkimą skelbiamų derybų būdu „Gamtinių dujų dujotiekio sistemos projektavimo, pirkimo ir statybos (EPC) darbų pirkimas“. Pagal suformuotą teismų praktiką, preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą (CPK 144 str. 1 d.) teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes ieškinio reikalavimų tyrimas atliekamas nagrinėjant ginčą iš esmės. Šiuo atveju reikšminga tik tai ar ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių netyrė ir nevertino ir taip pažeidė CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatą.

20Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vykdomas Pirkimas yra susijęs su suskystintų gamtinių dujų terminalo statyba ir yra neatsiejama visų Terminalo statybos darbų dalis. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirkimo objektas pagal savo pobūdį yra susijęs su itin svarbių visuomenės poreikių užtikrinimu. Terminalo statybos ypatinga svarba ir reikšmė yra pripažinta tiek Lietuvos Respublikos Seimo, tiek Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais (Energetikos įstatymas; Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimas Nr. 871 „Dėl suskystintų gamtinių dujų terminalo projekto pripažinimo valstybei svarbiu ekonominiu projektu“). Įgyvendinant 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 994/2010 dėl dujų tiekimo saugumo užtikrinimo, Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje Terminalo eksploatavimo pradžia numatyta ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 3 d. Taigi Pirkimo procedūros yra betarpiškai susijusios su viešuoju interesu, kuriuos siekiama užtikrinti nepertraukiamą gamtinių dujų tiekimą Lietuvos piliečiams, užsitikrinti energetinę nepriklausomybę, energijos rinkų konkurencingumą ir darnią plėtrą (Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas, preambulė).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Ieškovai, ieškinyje prašydami taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atsiliepimuose prašydami palikti galioti pirmosios instancijos skundžiamą nutartį, nurodė, kad nesustabdžius viešojo pirkimo, būtų apsunkinta ar taptų išvis neįmanoma jų pažeistų teisių ir teisėtų interesų teisinė gynyba. Be to, viešas interesas reikalauja užtikrinti sąžiningą konkurso dalyvių varžymąsi, o perkančiosios organizacijos sutartis su konkurso reikalavimų neatitinkančiu tiekėju įtakotų didelius nuostolius. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pažymi, kad konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, kaip ir šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus, atsirastų didesnė žala. Šiuo atveju vyrauja valstybinės reikšmės ekonomiškai svarbaus projekto, užtikrinančio valstybės energetinę nepriklausomybę, skubaus įgyvendinimo viešasis interesas, reikalaujantis tęsti viešųjų pirkimų procedūras.

22Bylos duomenimis pirkimo sutartis dar nėra pasirašyta, nenustatytas vykdomo Pirkimo laimėtojas, todėl Partnerių nurodyti argumentai, susiję su viešojo pirkimo sutarties su PPS Pipeline Systems GmbH pasirašymu, būsimų darbų atlikimu ir, gal būt, dėl to kilsiančių nuostolių, vertinami kaip prielaidos. Šiame bylos nagrinėjimo etape (laikinųjų apsaugos priemonių taikymo etape), kai dar nėra priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl ginčijamų viešojo pirkimo komisijos sprendimų, Pirkimo procedūrų vykdymas ir sutarties pasirašymas, pripažįstamas viršesniu viešuoju interesu nei ieškovo teisių ir teisėtų interesų apsauga. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų įstatyme nenustatytas draudimas sudaryti pirkimo sutartį su tiekėjų ginčo dėl pirkimų procedūrų nagrinėjimo teisme metu (VPĮ 951 str. 4 d.). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, prieinama prie išvados, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šioje byloje sukeltų didesnę žalą, nei jų netaikymas.

23Partneriai atsiliepimuose į atskiruosius skundus vadovavosi teismų praktika, kurioje nurodyta, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali tapti neįmanomu, jei pirkimo objektas yra tam tikrų darbų atlikimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1723/2010), tačiau ši byla savo faktinėmis aplinkybėmis nėra tapati nagrinėjamai bylai, joje nagrinėtas laikinųjų apsaugos priemonių - sudarytos viešojo pirkimo sutarties dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo vykdymą sustabdymo klausimas. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas yra daug reikšmingesnis, susijęs su visų Lietuvos gyventojų, verslo subjektų, bei pačios valstybės interesais. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu Partnerių ieškinys bus patenkintas, jie turi teisę savo subjektines teises ginti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (CPK 5 str., VPĮ 96 str.).

24Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirųjų skundų argumentais, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nepakankamai motyvuota, trumpai pacituojant įstatymo normą, nenurodant priimto procesinio sprendimo argumentų ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindų, neįvertinant viešojo intereso reikšmės bei ieškinio tikėtino pagrįstumo (CPK 329 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija paminėtų argumentų pagrindu prieina prie išvados, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą viešųjų pirkimų byloje ir dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį, todėl ji naikinama ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos prie minių taikymo išsprendžiamas iš esmės – ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkinamas (CPK 144 str., 4237 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

27Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovų AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio statyba“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemonės netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio... 5. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi prie civilinės bylos... 6. Pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovai AB „Kauno... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovų AB „Kauno... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Ieškovas PPS Pipeline Systems GmbH atskiruoju skundu taip pat prašo... 12. Atsiliepimu į atsakovo AB „Klaipėdos nafta“ atskirąjį skundą ieškovas... 13. Atsakovas AB „Klaipėdos nafta“ atsiliepime į ieškovo PPS Pipeline... 14. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio... 15. Ieškovai AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Šiaulių dujotiekio... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Atskirieji skundai tenkintini.... 18. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 19. Šioje byloje ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai priimti... 20. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad vykdomas Pirkimas yra susijęs su... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad... 22. Bylos duomenimis pirkimo sutartis dar nėra pasirašyta, nenustatytas vykdomo... 23. Partneriai atsiliepimuose į atskiruosius skundus vadovavosi teismų praktika,... 24. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su atskirųjų skundų argumentais, jog... 25. Teisėjų kolegija paminėtų argumentų pagrindu prieina prie išvados, jog... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį ir klausimą...