Byla 2-1723/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Artūro Driuko ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, civilinėje byloje Nr. 2-6873-392/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Auksinis varnas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Grinda“, dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Auksinis varnas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą sudaryti sutartį su UAB „Grinda“ dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo pripažinti negaliojančiu bei įpareigoti atsakovą tęsti pirkimą neskelbiamų derybų būdu. Ieškovas taip pat teismo prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo ir UAB „Grinda“ sudarytos sutarties dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo vykdymą. Nurodė, kad priešingu atveju galimas atvejis, jog ieškovo ieškinyje pareikštas reikalavimas bus betikslis, kadangi ginčo paslaugos jau bus suteiktos. UAB „Auksinis varnas“ nuomone, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis nei viešojo intereso, nei atsakovo interesų, nes teisė tęsti neskelbiamas derybas bei pirkti ginčo paslaugas iš neskelbiamų derybų laimėtojo nebus apribota.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 27 d. nutartimi ieškovo UAB „Auksinis varnas“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito asmens teisėti interesai ar būtų pažeistas viešasis interesas. Teismas pažymėjo, jog ieškovo nurodyti argumentai, dėl kurių jis prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pagrįsti, tačiau siekiant teisingai išspręsti klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sutarties, dėl Vakarinės 1 Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo, vykdymo sustabdymo pasekmės vertintinos viešojo intereso kontekste. Nagrinėjamu atveju, konkursas susijęs su Respublikos sostinės Vilniaus miesto dalies teritorijų sanitariniu valymu ir želdinių priežiūra. Bylos duomenimis, sutarčių, kurių pagrindu paslaugų teikėjai (tarp jų ir ieškovas) teikė nurodytas paslaugas Vilniaus mieste, galiojimas baigėsi 2010 m. gegužės 31 d. Todėl teismo manymu, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ginčui šioje byloje užsitęsus, galėtų susiklostyti tokia situacija, kai ilgą laikotarpį ženkli Vilniaus miesto dalis liktų be sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų, visiškai nevalant ir netvarkant tokios didelės miesto teritorijos, neišvežant šiukšlių, tarša gerokai padidėtų visame mieste ir už jo ribų. Tokia situacija, teismo nuomone, yra visiškai nepriimtina, nes ji neigiamai įtakotų Vilniaus miesto (sostinės) gyventojų gyvenimo kokybę ir viso miesto įvaizdį. Todėl teismas sprendė, kad šioje byloje egzistuoja viešasis interesas, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas.

6Ieškovas UAB ,,Auksinis varnas“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas nepagrįstai nevertino ieškovo nurodomų aplinkybių, kad atsakovo sprendimo sudaryti sutartį su UAB ,,Grinda“ tikslas yra siekimas sukurti laikinus santykius tarp tiekėjo ir perkančiosios organizacijos, t. y. pasirinkti tiekėją, kuris teiktų paslaugas trumpą laikotarpį – iki bus paskelbtas atviro konkurso šių paslaugų pirkimui laimėtojas. Todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių iš esmės bus pažeistos ieškovo teisės, kadangi paskelbus sprendimą šioje byloje, galimai palankų ieškovui, tokio sprendimo bus neįmanoma įvykdyti, nes paslaugos jau bus suteiktos.

82. Atsakovas dėl tos pačios paslaugos organizuoja du pirkimus – vieną atviro konkurso būdu, kitą – neskelbiamų derybų būdu, tačiau nei vienas iš šių pirkimų neužbaigtas, nėra jokių kliūčių juos užbaigti, bet nepaisant to, atsakovas priėmė sprendimą sudaryti paslaugų pirkimo sutartį su UAB ,,Grinda“. Todėl teismas privalėjo vertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes, taip pat ir viešojo intereso vaidmenį šiuose santykiuose, neatsiejamai nuo ieškovo bei atsakovo nurodomos situacijos. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius sutarties su UAB ,,Grinda“ vykdymą, atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę tęsti pirkimo procedūras neskelbiamų derybų būdu, taip pat atviro konkurso būdu, ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju. Neskelbiamos derybos nėra nutrauktos iki šios dienos, perkančioji organizacija vengia priimti bet kokius sprendimus vykdant šį pirkimą, tačiau laikinosios apsaugos priemonės neužkirs kelio tęsti pirkimą ir įsigyti paslaugų, tokiu būdu nepažeidžiant viešojo intereso. Tuo tarpu teismas visiškai neatsižvelgė į šias bylos aplinkybes, kurios turi esminės reikšmės sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

93. Teismas neatsižvelgė į ieškovo nurodomus argumentus, kad teisės aktai numato konkrečius tokio pobūdžio bylų išnagrinėjimo terminus – 45 dienas. Tuo tarpu atsakovas nepateikė byloje įrodymų, kad bus neadekvačiai pažeistos jo teisės ir teisėti interesai ir/ar viešasis interesas sustabdžius sutarties su UAB ,,Grinda“ vykdymą 45 dienų laikotarpiui.

104. Teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones formaliais pagrindais, iš esmės sukuria teisines prielaidas iš neteisės atsirasi teisei, pateisinant tai viešojo intereso apsauga.

11Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad vadovaujantis VPĮ 10 straipsnio 5 dalies nuostata, 2010 m. birželio 16 d. atsakovas ir UAB ,,Grinda“ sudarė sutartį dėl sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus miesto Vakarinėje-1 dalyje. Dėl to visos pirkimo procedūros dėl minėtų paslaugų pirkimo Vakarinėje-1 Vilniaus miesto dalyje buvo nutrauktos. Todėl šiuo atveju ir patenkinus ieškinį, nebebūtų galimybės pratęsti neskelbiamų derybų procedūrų ir susiderėjus su ieškovu, sudaryti su juo pirkimo sutartį, nes sudarius nuolatinę minėtų paslaugų sutartį kaip vidaus sandorį su UAB ,,Grinda“, laikinai sutarčiai neskelbiamų derybų būdu, kuri turėjo laikinai galioti iki sutarties su atviro konkurso laimėtoju arba vidaus sandorio sudarymo, nebeliko poreikio. Atsižvelgiant į tai, net ir pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, šių priemonių pritaikymas nereikštų neskelbiamų derybų pratęsimo, kaip teigia ieškovas, nes ši procedūra šiuo metu jau yra nutraukta ir jos atnaujinti nebėra teisinio pagrindo.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.). Tiek CPK 145 straipsnio 2 dalyje, tiek VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės taikomos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Auksinis varnas“ prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo ir UAB „Grinda“ sudarytos sutarties dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo vykdymą. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju egzistuoja viešasis interesas, kuris, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, gali būti pažeistas. Teisėjų kolegijos sprendžia, kad tokia pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina pagrįsta ir teisėta.

15Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sudarytų Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų Šiaurinėje, Centrinėje, Vakarinėje I, Vakarinėje II ir Pietinėje – rytinėje miesto dalyse sutarčių, sudarytų su tiekėjais galiojimas baigėsi 2010 m. gegužės 31 d. Dėl sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų teikimo Vilniaus miesto Vakarinėje-1 dalyje atsakovas 2010 m. birželio 16 d. pasirašė sutartį su Vilniaus miesto savivaldybei priklausančia UAB „Grinda“. Sustabdžius sutarties dėl Vakarinės 1 Vilniaus m. dalies teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugų pirkimo vykdymą, šioje miesto dalyje paslaugos nebūtų teikiamos. Tokia situacija iš esmės pažeistų ne tik šios teritorijos gyventojų, bet ir visų Vilniaus gyventojų bei miesto lankytojų teises ir teisėtus interesus, kadangi visiškai nevalant ir netvarkant tokios didelės miesto teritorijos, tarša padidėtų visame mieste ir už jo ribų. Tokių paslaugų nutraukimo poveikis padarytų didelę žalą ne tik miesto gyventojams ir svečiams, bet miesto įvaizdžiui. Taigi pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, gali būti padaryta žala visuomenės daliai ir padaryta neigiama įtaka žmonių gerovei bei aplinkos apsaugos gerinimui, ir tuo būtų pažeistas viešasis interesas.

16Taip pat vertinant ieškovo materialinį reikalavimą dėl ginčijamos sutarties, prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių dalykas – atsakovo ir UAB „Grinda“ sudarytos sutarties paslaugų pirkimo vykdymo sustabdymas faktiškai nereiškia galimai palankaus ieškovui sprendimo įvykdymo užtikrinimo. Atsižvelgiant į bylos faktines aplinkybes ir įvertinant pirkimo objektą, nėra pagrindo teigti, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, ar taptų neįmanomas. Atsakovo perkamos Vilniaus miesto teritorijų sanitarinio valymo ir želdinių priežiūros paslaugos yra nuolatinio pobūdžio, t. y. pirkimo objektas yra ne vienkartinio pobūdžio tam tikrų darbų atlikimas, bet tęstinio pobūdžio veikla, kurios vykdymą bet kuriuo momentu galima perduoti kitam tiekėjui. Todėl negalima daryti išvados, kad teismui nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius sutarties tarp atsakovo ir UAB ,,Grinda“ vykdymo, teismo sprendimo įvykdymas būtų neįmanomas.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl priėmė teisingą procesinį sprendimą. Ieškovo skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d.). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai