Byla 2-101-524/2011
Dėl administraciniu teises aktu pripažinimo negaliojanciais, sandoriu pripažinimo negaliojanciais, restitucijos taikymo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškoves atstovei prokurorei L. P., atsakoves Klaipedos miesto savivaldybes administracijos atstovei G. E., AB SEB banko atstovui advokatui J. P., UAB ,,Baltic car service Klaipeda‘‘ atstovams R. B., adv. A. Š., UAB ,, Lietuva Statoil‘‘ adv. R. G., UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ atstovams Š. B., adv. A. Š., Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijos atstovui T. B., Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos atstovei R. V., treciuju asmenu VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos atstovui adv. A. I., Lietuvos Respublikos valstybes kontroles atstovei E. R. viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Klaipedos miesto apylinkes vyriausiojo prokuroro ieškini atsakovams Valstybinei teritoriju planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Nacionalinei žemes tarnybai prie LR žemes ukio ministerijos, Klaipedos miesto savivaldybes administracijai, uždarajai akcinei bendrovei „Baltic car service Klaipeda“, uždarajai akcinei bendrovei „Statoil Lietuva“, uždarajai akcinei bendrovei „Viremidos investicijos“, AB SEB bankui, tretiesiems asmenims VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijai, Lietuvos Respublikos valstybes kontrolei, Klaipedos miesto 7-ojo notaru biuro notarei Virgilijai J. M. del administraciniu teises aktu pripažinimo negaliojanciais, sandoriu pripažinimo negaliojanciais, restitucijos taikymo,

2n u s t a t e :

3ieškovas gindamas viešaji interesa kreipesi i teisma, kuriuo praše (t. 1, b. l. 4-20, t. 3, b. l. 123-127, t. 4, 145-152; t. 5 b. l. 127-130):

 1. Atnaujinti ieškinio senaties termina, kaip praleista del svarbiu priežasciu( t.1, b.l.15) ;
 2. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos miesto valdybos 1993-12-16 potvarkio Nr. 684 „Del valstybines žemes sklypu nuomos“ dali, kuria leista UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ nuomotis valstybines žemes sklypa, adresu ( - );
 3. Pripažinti negaliojancia 1995-02-28 Valstybines žemes ne žemes ukio veiklai nuomos sutarti Nr. 21/95-0017 ir taikyti restitucija, sklypa gražinti valstybei;
 4. Pripažinti negaliojancia 1999-03-31 subnuomos sutarti, kuria bendra Lietuvos ir Vokietijos imone UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ subnuomojo UAB „LIETUVA STATOIL“ 4552 kv. m valstybines žemes sklypa, adresu ( - );
 5. Pripažinti negaliojancia 2002-06-17 subnuomos sutarti, kuria „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ subnuomojo UAB „Viremidos investicijos“ 7500 kv. m valstybines žemes sklypa, adresu ( - );
 6. Pripažinti negaliojanciu 1996-06-25 Klaipedos apskrities valdytojo administracijos Valstybines statybos inspekcijos skyriaus išduota leidima Nr. 21/96 vykdyti statybos darbus, stacionarios degalines statybai, unikalus Nr. 2199-6000-4012 bendrai Lietuvos–Vokietijos imonei UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“;
 7. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities valdytojo 1996-10-15 akta, kuriuo stacionari degaline, unikalus Nr. 2199-6000-4012, pripažinta tinkama eksploatuoti ir priimta naudoti;
 8. Pripažinti negaliojanciu 2002-01-22 Klaipedos miesto savivaldybes išduota leidima Nr. 02/02 papildomos kuro rušies, suskystintu duju modulio statybai „STATOIL“ degalineje;
 9. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko administracijos 2002-03-18 požeminio suskystintu duju išdavimo modulio esamoje „LIETUVA STATOIL“ degalineje, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akta;
 10. Pripažinti negaliojanciu 2002-04-10 Klaipedos miesto savivaldybes išduota leidima Nr. 10/02 statyti administracini pastata;
 11. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko administracijos 2002-11-06 administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ( - ), pripažinimo tinkamu naudoti akta;
 12. Ipareigoti UAB „STATOIL LIETUVA“ nuosavybes teise priklausancius statinius, pastatytus 1996-06-25 Klaipedos apskrities valdytojo administracijos išduoto leidimo Nr. 21/96 pagrindu, unikalus Nr. ( - ), nugriauti;
 13. Ipareigoti UAB „STATOIL LIETUVA“ nuosavybes teise priklausanti statini, unikalus Nr. 2199-6000-4056 , pastatyta 2002-01-22 Klaipedos miesto savivaldybes išduoto leidimo Nr. 02/02 papildomos kuro rušies suskystintu duju modulio statybai „STATOIL“ degalineje, pagrindu, nugriauti;
 14. Ipareigoti UAB „Viremidos investicijos“ nuosavybes teise priklausancius statinius, pastatytus 2002-04-10 Klaipedos miesto savivaldybes išduoto leidimo Nr. 10/02 statyti administracini pastata, unikalus Nr. ( - ), pagrindu nugriauti;
 15. Pripažinti negaliojanciais hipotekos (identifikavimo kodas ( - )) ir ikeitimo (identifikavimo kodas ( - )) sandorius, kuriais buvo ikeista valstybines žemes nuomos teise (( - )) ir administracinis pastatas, unikalus Nr. ( - )), ir panaikinti irašus apie hipotekos ir ikeitimo iregistravima pagal pažymejimus Nr. ( - ), Nr. ( - );
 16. Pripažinti negaliojanciu 2010-04-08 Klaipedos apskrities viršininko isakyma Nr. 4-1759-(1.3) „Del valstybines žemes sklypo ( - ) mieste, kadastro duomenu pakeitimo ir ribu patikslinimo“
 17. Pripažinti negaliojanciu 2010-0449 susitarima Nr. N21/2010-0039 „Del 1995 m. vasario 28 d. valstybines žemes nuomos sutarties Nr.N21/95-0017 dalinio pakeitimo“ ir žemes sklypa 2,5620 ha ploto, unikalus Nr. ( - ) gražinti valstybei.
 18. Priteisti iš atsakovu bylinejimosi išlaidas ( t.5, b.l.127-130).

4Nurode, kad 1995-02-28 valstybines žemes nuomos sutartimi Nr. N21/95-0011 neteisetai, pažeidžiant tuo metu galiojusius teises aktus - be aukciono, išnuomotas 2,562 ha valstybines žemes sklypas (unikalus Nr. ( - ), ( - )), patenkantis i Valstybinio juru uosto rezervines teritorijas. 2010-04-08 Klaipedos apskrities viršininko isakymo Nr. 4-1759-(1.3) pagrindu pasirašytas susitarimas del šio žemes sklypo ribu pakeitimo . Neteisetai išnuomotas sklypas yra subnuomojamas, jame atliktos statybos.

5Klaipedos miesto valdyba, vadovaudamasi LR Vyriausybes 1993-07-21 nutarimo Nr. 550 „Del valstybines žemes sklypu ne žemes ukio veiklai pardavimo ir nuomos“ 18 p. ir Klaipedos miesto valdybos protokolu Nr. 26, 1993-12-16 prieme potvarki Nr. 684 „Del valstybines žemes sklypu nuomos“, kuriuo nustate, kad Klaipedos miesto žemetvarkos tarnyba ipareigojama sudaryti valstybines žemes nuomos sutarti su bendra Lietuvos - Vokietijos imone UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“. Vadovaudamasi 1993-12-16 potvarkiu Nr. 684, Klaipedos miesto valdyba, ne aukciono tvarka sudare 1995-02-28 Valstybines žemes ne žemes ukio veiklai nuomos sutarti Nr. 21/95-0017, kuria bendrai Lietuvos – Vokietijos imonei UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ išnuomotas 2,562 ha ploto žemes sklypas, esantis ( - ). Sklypas išnuomotas komercinei– ukinei veiklai 99 metu laikotarpiui. Šie veiksmai nebuvo suderinti su Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija, todel buvo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993-11-03 nutarimo 5.2 p. reikalavimai. 1995-02-28 žemes nuomos sutarties Nr. 21/95-0017 sudarymo metu galiojusiame 1993-12-23 LR žemes nuomos istatymo Nr. 1-354 6 str. buvo nustatyta, kad žeme išnuomojama aukcione, jei neužstatyta busimam nuomininkui priklausanciais statiniais arba kitiems asmenims priklausanciais statiniais.

6UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ 1993-06-15 steigimo sutarties 4.5p. nurodyta, kad Klaipedos valdyba kaip inaša perduoda bendrovei ( - ) (tarp ( - ) ir geležinkelio šakos i žvejybos uosta) esancia ir jai priklausancia 54000 Vokietijos markiu vertes nebaigta statyti automobiliu stovejimo aikštele, užimancia 3,4 ha ploto. Žemes nuomos sutarties sudarymo metu šiame sklype nei UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“, nei kitiems asmenims priklausanciu statiniu ar pastatu iregistruota nebuvo, tuo pažeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu reikalavimai.

7Pagal gincijamo administracinio akto ir nuomos sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. LR CK 47 str. normas sandoris, neatitinkantis istatymo reikalavimu, negalioja, todel turi buti taikoma restitucija. Panaikinus valstybines žemes nuomos teises atsiradimo pagrinda, turi buti panaikintos ir jo pagrindu sukurtos teisines pasekmes, atsižvelgiant i tai pripažintina negaliojancia ir valstybines žemes nuomos sutartis, 2010-04-08 Klaipedos apskrities viršininko isakymas Nr. 4-1759-(3.3) ir 2010-04-19 sudarytas 1995-02-28 Valstybines žemes ne žemes ukio veiklai sutarties Nr. 21/95-0017 susitarimas Nr. N21/2010-0039, kuriais buvo pakeistos ginco žemes sklypo ribos nekeiciant ploto. Kadangi žemes sklypas buvo neteisetai išnuomotas, todel nei jo subnuoma, nei jame atliktos statybos negali buti pripažintos teisetomis. Esant šioms aplinkybems turi buti naikinami išduoti statybos leidimai, statiniai nugriauti, o hipotekos sandoriai pripažinti negaliojanciais.

8Atsakove AB SEB bankas atsiliepimu prašo ieškini atmesti priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 5, b. l. 144, t. 3, b. l. 164-166, t. 5, b. l. 5-10, 144). Nurode, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas ieškiniui pareikšti, o ieškovo nurodytos aplinkybes nesudaro pagrindo jo atnaujinti. Tenkinus ieškini butu pažeisti civiliniu teisiniu santykiu stabilumo principai. Reikalavimas panaikinti hipotekos ir ikeitimo lakštus yra nepagristas. Paaiškino, kad šie sandoriai sudaryti laikantis teises aktu reikalavimo, todel nera pagrindo juos naikinti.

9Atsakove UAB „Viremidos investicijos“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio senati ir atmesti ieškini, priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 2 b. l. 181-190, t. 5, b. l. 27-30, 146-156). Nurode, kad byloje nera viešojo intereso pažeidimo. Paaiškino, kad Klaipedos miesto savivaldybes taryba 2006-11-30 prieme sprendima Nr. T2-353, kuriuo patvirtino Uosto ir rezervines uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Varnenu g. detaluji plana. Šio detaliojo plano sprendiniai numato, kad žemes sklypas yra už Klaipedos valstybinio juru uosto rezerviniu teritoriju ribu, t. y. i rezervines teritorijas žemes sklypas nepatenka. Kadangi žemes sklypo ribos yra tokios, kad jos neriboja ir nevaržo Klaipedos valstybinio juru uosto galimybes naudotis uostui skirtomis rezervinemis teritorijomis, todel šiuo atveju nera viešojo intereso. Ieškovas praleido ieškinio senaties termina, o jo nurodytos aplinkybes nesudaro pagrindo jo atnaujinti. Pažymi, kad sudarant gincijamus sandorius nebuvo pažeistos tuo metu galiojusios imperatyvios teises normos, todel nera pagrindo ju naikinti. Sutarties sudarymo metu statiniai žemes sklype buvo, todel valstybine žeme galejo buti išnuomojama ir ne aukciono budu. Atsakovo UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ steigimo pagrindai ir bendroves istatinio kapitalo formavimo pagrindai nera nugincyti. Ieškiniu LR CK 4.103 str. pagrindu reiškiami reikalavimai del atsakovo ir atsakovo UAB „STATOIL LIETUVA“ ipareigojimo statinius nugriauti, taciau naujosios redakcijos LR CK 4.103 str. 3 d. vietoj išvardyto teismo taikytinu teisiniu sankciju sarašo itvirtina blanketine teises norma, nustatydama, kad teismas statybos, pažeidžiancios teises aktu reikalavimus, padariniu šalinimo klausima išsprendžia istatymu nustatyta tvarka. Del šiu aplinkybiu net ir nustacius gincijamu administraciniu aktu (sprendimu) neteisetumo fakta, vien del to savaime neatsiranda teismui pakankamas teisinis pagrindas ipareigoti atsakova nugriauti jam teklausanti administracini pastata, esanti žemes sklype. Minetas administracinis pastatas buvo statomas statybos istatymo nustatyta tvarka, laikantis išduoto statybos leidimo, nepažeidžiant su atitinkamomis institucijomis suderinto statinio projekto bei nepažeidžiant kitu normatyviniu statybos dokumentu. Pakeitus žemes sklypo ribas ir pakeitimus iregistravus viešajame registre žemes sklypas neisiterpia i Klaipedos valstybiniam juru uostui priklausancias rezervines teritorijas. Tai reiškia, kad administracinio pastato buvimas žemes sklype nepažeidžia Klaipedos valstybinio juru uosto interesu. Byloje nera jokiu duomenu apie tai, kad šio statinio buvimas žemes sklype pažeistu kokius nors kitus viešuosius interesas, taip pat nera duomenu apie tai, kad statinio buvimas žemes sklype neatitiktu kuriu nors teritoriju planavimo dokumentu sprendiniu.

10Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie žemes ukio ministerijos Klaipedos skyriaus žemetvarkos skyrius Klaipedos apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja atsiliepimu (t. 3, b. l. 77-80, t. 5, b. l. 158-161) su ieškinio reikalavimais nesutinka. Nurode, kad terminas apskusti ieškinyje prašomus pripažinti negaliojanciais individualius teises aktus yra praleistas. Ieškovo nurodytos priežastys, del kuriu buvo praleistas ieškinines senaties terminas, laikytinos nesvarbiomis, todel ieškinys, pareikštas pasibaigus ieškinio senaties terminui, turetu buti atmestas. Ieškovas teisme gincija 1993–2010 metais priimtus administracinius aktus ir sudarytus sandorius, kaip prieštaraujancius imperatyvioms istatymo normoms, taciau nenurodo, kuo pasireiškia viešo intereso buvimas, nenurodo ne vieno argumento, pagrindžiancio, kaip gincijamu aktu ir sandoriu pripažinimu negaliojanciais siekiama apsaugoti visuomenes interesa, viešaja tvarka. Teismui pripažinus negaliojanciais Klaipedos miesto valdybos 1993-12-16 potvarki Nr. 684 „Del valstybines žemes sklypu nuomos“ ir Klaipedos miesto valdybos 1995-02-28 sudaryta žemes nuomos sutarti Nr. 21/95-0017 Nacionaline žemes ukio tarnyba prie Žemes ukio ministerijos neprieštaraus del Klaipedos apskrities viršininko administraciniu aktu panaikinimo.

11Atsakove Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos apsaugos ministerijos, Klaipedos apskrities viršininko administracijos teisiu peremeja atsiliepimu pripažista ieškinio reikalavimus (t. 3, b. l. 77-80, t. 5 b. l. 17-20, 180-183). Nurode, kad turi buti panaikinti visi prašomi administraciniai aktai ir sandoriai, sudaryti neteisetu administraciniu aktu ir sutarciu del valstybines žemes nuomos pagrindu. Atitinkamai turetu buti tenkinamas ieškovo reikalavimas del statiniu nugriovimo, pripažinus, kad ju statyba pažeide viešaji interesa.

12Atsakove UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ atsiliepimu prašo ieškinio reikalavimus atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 2, b. l. 162-170, t. 5, b. l. 39-44, 163-169). Nurode, kad ginco sklypas, iregistravus jos sklypo ribas pagal galiojancio 2006-11-30 sprendimu „Del uosto ir rezervines uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Varnenu g. detaliojo plano patvirtinimo“ Nr. T2-353 patvirtinto detaliojo plano sprendinius, nepatenka i ieškoves minimas uosto rezervines teritorijas, todel ieškinio pagrindo, kuriuo ginamas viešasis interesas, nebera. Dabartinio žemes sklypo ribos yra tokios, kokios buvo nustatytos su VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija suderinto ir patvirtinto detaliojo plano pagrindu, jos niekaip netrukdo ir nevaržo VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos teises naudotis ir valdyti uostui priskirtas teritorijas. Ieškovas klaidingai ieškinyje remiasi teises normomis, reglamentuojanciomis žemes nuoma aukcione, ir samoningai ignoruoja fakta, kad bendra imone (UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“) steigimo metu buvo iregistruota pagal tuo metu galiojusiu teises aktu reikalavimus. Ieškovo nuoroda i LR žemes nuomos istatymo 6 str. pažeidima yra nepagrista, kadangi norminis aktas, kurio pagrindu žemes nuomos sutartis buvo sudaryta, buvo priimtas anksciau, nei isigaliojo ieškovo minimas Lietuvos Respublikos žemes nuomos istatymas. Ieškovas, reikšdamas ieškini, remiasi žemes nuomos sutarties sudarymo metu galiojusio 1964 m. LR CK 47 str. ir šiuo metu galiojancio LR CK 1.80 str. 1 d., taciau šiuo pagrindu galima naikinti sudarytus sandorius, ir prieštarauja istatymo, o ne žemesniu teises aktu nuostatoms.

13Treciasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybes kontrole atsiliepimu prašo ieškini tenkinti (t. 2, b. l. 131-134, t. 3, b. l. 160-161, t. 5, b. l. 170-171). Nurode, kad buvo pažeistos žemes nuomos tvarka reglamentuojancios imperatyvios teises normos, todel ju pagrindu priimti sandoriai turi buti pripažinti negaliojanciais.

14Atsakove UAB „LIETUVA STATOIL“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio senati, atmesti ieškinio reikalavimus (t. 2, b. l. 115-121, t. 3, b. l. 149-153, t. 5, b. l. 22-24, 183-186). Nurode, kad praleistas ieškinio senaties terminas, o ieškovo nurodytos aplinkybes nesudaro pagrindo ji atnaujinti. Paaiškino, kad LR Vyriausybe 1993-11-03 nutarimu Nr. 822 ir 1994-05-16 nutarimu Nr. 376 Klaipedos valstybinio juru uosto pletrai nustate 7 rezervines teritorijas, taciau rezerviniu uosto teritoriju samprata ir teisinis statusas buvo apibrežti tik 2002-12-05 Klaipedos valstybinio juru uosto istatyme. Teigia, kad tik paskutiniu redakciju teises aktuose yra nustatyta imperatyvi formuluote del derinimo proceduros su Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija. Teigia, kad pagal sandorio metu galiojusius teises aktus, formalus nustatytos proceduros nesilaikymas nesudaro pagrindo naikinti sudarytu sandoriu. Ieškovo argumentai del degalines statybos negalimumo nepagristi.

15Atsakove Klaipedos miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo ieškini pasibaigus ieškinio senaties terminui ir kad jis nepagristas atmesti (t. 2, b. l. 102-105, t. 3 b. l. 157-159, t. 5, b. l. 186-187). Teigia, kad yra praleistas ieškinio senaties terminas ir nera pagrindo jo atnaujinti ieškovo nurodytais motyvais. Nurode, kad prašoma pripažinti niekiniais ir negaliojanciais sandorius, sudarytus nuo 1995 m. iki 2002 m., kaip prieštaraujancius imperatyvioms istatymo normoms, taciau nenurodo, kuo pasireiškia viešojo intereso buvimas. Teigia, kad formalus proceduros nesilaikymas negali buti pagrindas panaikinti gincijamus sandorius.

16Treciasis asmuo VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija atsiliepimu prašo ieškini tenkinti (t. 2 b. l. 111-112). Nurode, kad viešasis interesas buvo pažeistas, nes Klaipedos miesto valdyba nevykde Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu reikalavimu, kurie numate, kad sprendimus del Klaipedos valstybinio juru uosto rezervinese teritorijose esanciu žemes sklypu žemes naudojimo pagrindines tikslines paskirties, budo ir pobudžio pakeitimo priimti gavus Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos rašytini sutikima.

17Treciasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, atsiliepimu prašo tenkinti ieškinio reikalavimus, išskyrus reikalavimus del statiniu griovimo (t. 4, b. l. 68-72, t. 5, b. l. 32-36). Nurode, kad ieškinio reikalavimai del administracinio pobudžio teises aktu panaikinimo bei sudarytu sandoriu pripažinimo negaliojanciais yra pagristi. Teigia, kad statiniu nugriovimas sukeltu dideliu nepatogumu šalims, prieštarautu teises principams bei sukeltu žymias finansines pasekmes valstybei.

18Ieškovas dubliku palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo ji tenkinti (t. 3, b. l. 3-7).

19Atsakove UAB „Viremidos investicijos“ tripliku prašo atmesti ieškini, priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 3, b. l. 23-32), palaiko atsiliepimuose nurodytus motyvus.

20Atsakove Klaipedos miesto savivaldybes administracija tripliku prašo ieškini atmesti (t. 3, b. l. 34-37), palaiko atsiliepimuose nurodytus motyvus.

21Atsakove UAB „LIETUVA STATOIL“ tripliku prašo taikyti ieškinio senati; ieškini atmesti, priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 3, b. l. 40-44), paliko atsiliepimuose išdestytus motyvus.

22Atsakove AB SEB bankas tripliku prašo ieškini atmesti kaip nepagrista ir pateikta praleidus ieškinio senaties termina, priteisti bylinejimosi išlaidas (t. 3, b. l. 56-58), palaiko atsiliepimuose išdestytus motyvus.

23Del ieškinio senaties termino atnaujinimo.

24Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra nurodes, kad sprendžiant klausima del termino kreiptis i teisma, svarbus momento, nuo kurio turi buti skaiciuojamas šis terminas, nustatymas. Kiekvienu konkreciu atveju prokurorui reikia surinkti duomenis, kad galetu padaryti išvada, ar pažeistas viešasis interesas ir ar reikia ji ginti. Termino pradžia skaiciuojama nuo tada, kai tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti. Prokuroro kaip ieškovo veiklai renkant tokius duomenis taikomas objektyvusis kriterijus. Tai reiškia, kad prokuroras negali delsti ir privalo veikti jo veikla reglamentuojanciu aktu nustatyta tvarka. Del to, sprendžiant del ieškinio senaties termino, kiekvienu atveju butina ivertinti tai, kada tokie duomenys turejo ir galejo buti surinkti, ar tai padaryta nepažeidžiant protingo termino (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Prokuroras, gindamas viešaji interesa, nurodo, kad medžiaga ieškiniui pareikšti pradeta rinkti tik 2008-07-31, o reikalinga medžiaga ieškiniui pateikti iš Klaipedos apskrities viršininko administracijos gauta 2008-08-27.

25Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad nors ieškinio senaties institutas, kurio paskirtis – saugoti civiliniu teisiniu santykiu stabiluma, nustatytu ieškinio senaties terminu riboja galimybe ginti pažeistas teises, vis delto šio instituto normose itvirtinta teismo teise atnaujinti nurodyta termina, kai teismo pripažistama, kad šis praleistas del svarbios priežasties, kuria nustacius pažeista teise turi buti ginama (1964 m. CK 90 str. 2 d.; 2000 m. CK 1.131 str. 2 d.). Klausima del senaties termino praleidimo priežasciu svarbos teismas sprendžia atsižvelgdamas i šio instituto esme ir paskirti, vertindamas kiekvienos konkrecios bylos reikšmingas aplinkybes, taip pat vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sažiningumo principais (CK 1.5 str.). Jeigu teismas konstatuoja, jog pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudetinga per istatyme nustatyta termina surinkti reikiamus duomenis, ar buvo kitu aplinkybiu, sukliudžiusiu laiku kreiptis i teisma del pažeistu teisiu gynimo, ieškinio atmetimas del senaties neatitiktu ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realia pažeistu subjektiniu teisiu apsauga nusveria interesa garantuoti teisiniu santykiu stabiluma (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2002 m. spalio 2 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-1123/2002; 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-578/2007, 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Be to, Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra pabrežes, kad, atsižvelgiant i išvardytus kriterijus, ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas turi buti sprendžiamas bylose, kuriose ginamas viešasis interesas, gincijant galimus neteisetus aktus, kuriems likus galioti butu paneigta kito asmens teise ir iš ne teises atsirastu teise (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Tiek pažeistu valstybes interesu gynimas, tiek ieškinio senaties instituto, kurio paskirtis – užtikrinti civiliniu santykiu stabiluma ir apibrežtuma, normu taikymas yra viešojo intereso dalys. Taigi nagrinejamoje byloje susiklosciusi situacija, kai prokuroras prašo apginti viešaji interesa, taciau ieškinys, pareikštas praleidus ieškinio senaties termina, iš esmes reiškia tai, kad reikia nustatyti, kuri iš dvieju viešuju interesu šiuo konkreciu atveju reiketu ginti prioritetiškai (žr. taip pat Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 18 d. nutarti civilineje byloje Nr. 3K-3-578/2007). Todel paminetais motyvais prašymas del ieškinio senaties termino atnaujinimo tenkintinas.

26Ieškinys atmestinas.

27Šaliu pateikti irodymai vertintini pagal teismu praktikoje suformuluotas ju vertinimo taisykles. Teismas, nagrinedamas konkrecia byla, turi siekti nustatyti tikraja tiesa, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirdamas ir ivertindamas tos konkrecios bylos faktus (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2006 m. birželio 30 d. nutartis civilineje byloje J. G. v. Kauno 8-ojo notaru biuro notare L. T. ir kt., byla Nr. 3K-295/2006).

28Šios bylos esme yra ieškovo, ginant viešaji interesa, irodinejamas pirminio dokumento-1993-12-16 Klaipedos miesto valdybos sprendimo Nr. 684,,Del valstybines žemes sklypu nuomos‘‘ neteisetumas (t.1, b.l. 126-128). Šiuo sprendimu Klaipedos miesto valdyba ipareigojo žemetvarkos tarnyba sudaryti valstybines žemes nuomos sutarti su bendra Lietuvos-Vokietijos imone ,,Baltic car service Klaipeda‘‘. Vykdant ši potvarki buvo sudaryta 1995-02-28 valstybines žemes ilgalaikes nuomos sutartis -2,5620 ha žemes sklypo, esancio ( - ) (t.1, b.l. 129). Prokurore irodineja, kad šie pirminiai ilgalaikes žemes nuomos dokumentai buvo neteiseti, nes nuomos klausimas nebuvo suderintas su VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija, nes išnuomotas žemes sklypas pateko i Valstybinio juru uosto pletros rezervine teritorija, nustatyta Lietuvos Vyriausybes 1994-05-16 nutarimu Nr. 376, ir šis sklypas buvo išnuomotas ne aukciono tvarka , pažeidžiant jo sudarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos žemes istatymo 6 str. ( 1993-12-23 redakcija). Todel byloje analizuotinas pamineto pirminio sandorio teisetumas pagal ju sudarymo metu galiojanciu teises normu reikalavimus, nes velesniu sandoriu teisetumui turi itakos pirminis ginco žemes sklypo privatizavimo sandoris ir administraciniai aktai. Ieškovas prašo pripažinti ginco sandori negaliojanciu CK1.80 str. pagrindu, nors jo sudarymo metu galiojo 1964 m. CK 47 str. ir 48 str. redakcijos ( Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, isigaliojimo ir igyvendinimo istatymo 9 str. 1d., 4d.). Ginco sandoris buvo sudarytas galiojant 1964 m. CK 47 str., 48 str., todel šis pagrindas ir analizuotinas. Pagal ši pagrinda sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu istatymams, t. y. su vienareikšmiškai istatyme itvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenes interesus, viešaja tvarka. Apie gincijamo sandorio teisetuma turi buti sprendžiama laikantis to sandorio sudarymo metu ir jo sudarymo vietoje galiojusiu materialines teises normu, reglamentavusiu sandorio formos bei turinio klausimus bei kitas sandoriu galiojimo salygas, reikalavimu. Kiekvieno sandorio butini elementai yra subjektai, ju valia ir jos išreiškimas, sandorio turinys ir forma. Kad sandoris galiotu, istatymo reikalavimus turi atitikti visi jo elementai. Jeigu bent vienas sandorio elementas neatitinka istatymo reikalavimu, sandoris laikomas negaliojanciu. Šioje byloje ieškove pagal irodinejimo naštos paskirstymo taisykles privalejo irodyti, kad ginco nuomos sutartis prieštarauja istatymu reikalavimams (1964 m. CK 47 str.) ar šis sandoris sudarytas turint aiškiai priešinga visuomenes interesams tiksla (1964 m. CK 48 str.), taciau tokiu irodymu byloje nera. Sandorio sudarymo metu galiojusi Lietuvos Respublikos žemes nuomos istatymo 6 str. redakcija, kuri numate, kad Valstybine žeme gali buti išnuomojama aukcione Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatyta tvarka. Žeme išnuomojama aukcione, jeigu ji neužstatyta busimam nuomininkui priklausanciais statiniais arba neužstatyta kitiems asmenims priklausanciais statiniais, kurie neišnuomojami kartu su šia žeme, ir nenumatyta šia žeme priskirti pagal teritorinio planavimo dokumentus formuojamai busimojo nuomininko žemenaudai. Šioje byloje nustatyta, kad Klaipedos miesto savivaldybe turi 49 procentus akciju Lietuvos –Vokietijos imoneje ,, Baltic car service Klaipeda‘‘. Tokios imones steigimo sutartis buvo sudaryta 1993-06-30(t., b.l.24) ir pagal šia sutarti Klaipedos miesto savivaldybe padare turtini inaša -3,4 ha ploto nebaigta statyti automobiliu stovejimo aikštele, steigimo sutartis irodo, jog 1993-06-15 buvo isteigta Klaipedos miesto valdybos ir privataus kapitalo imone(t.2, b.l.28). Statiniu buvimas irodytas ir valstybes kontroles pateiktoje audito išvadoje (t.1, b.l.65). Ieškove nenugincijo atsakovu pateiktu dokumentu del Lietuvos –Vokietijos imonei ,,Baltic car service Klaipeda‘‘ perduotos nebaigtos statyti automobiliu saugojimo aikšteles ir statinio ivertinimo akto, leidimo žemes darbams vykdyti (t.2, b.l.171-175) bei paminetos imones steigimo sutarties, todel padarytu Klaipedos miesto valdybos turtiniu inašu, o kartu ir jos turto buvimu ginco sklype abejoti nera pagrindo. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymas isigaliojo tik 1998-01-01, todel nebaigta statyba pagal šio istatymo reikalavimus negalejo buti iregistruota. Šio turto neiregistravimo viešame registre faktas nepašalina paminetais dokumentais irodytos Klaipedos miesto savivaldybes nuosavybes -nebaigtos statyti aikšteles - statinio buvimo ginco sklype. Šiu statiniu, kaip nebaigtos statybos, buvimo faktas patvirtintas ir liudytojos R. G. parodymais (t.6, b .l. 88 ). Ši nuosavybe tapo turtiniu inašu, kuris yra šioje imoneje iki šiol, todel pagal tuo metu galiojusia Lietuvos Respublikos žemes nuomos istatymo 6 str. redakcija ginco sklypas galejo buti išnuomotas ne aukciono tvarka, todel šis ieškoves motyvas del sandorio prieštaravimo istatymui atmestinas.

29Šioje byloje susikloste tokia faktine padetis, kad paminetu pirminiu sandoriu sudarymo metu išnuomotas ginco sklypas iejo i Valstybinio juru uosto pletros rezervine teritorija ir su Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija ilgalaikes nuomos klausimas derintas nebuvo. Taciau šioje ieškinio dalyje viešasis interesas buvo apgintas kitu budu, t.y. išnuomoto žemes sklypo ribos buvo pakeistos 2010-04-19 valstybines žemes nuomos sutarties pakeitimu (t.4, b.l. 117). Byloje nustatyta, kad šis pakeitimas buvo atsakovu atliktas vykdant 2006-11-30 naujo detalaus plano sprendinius ir rezervine uosto teritorija buvo perduota VI Klaipedos juru uosto direkcijai (t.5, b.l.46). Tokiam sutarties pakeitimui neprieštaravo Klaipedos miesto apylinkes vyriausiasis prokuroras (t. 5, b.l.45), patikslintame ieškinyje ieškove nurode 2010-04-19 susitarimo pripažinimo negaliojanciu pagrinda - tik pirmines sutarties prieštaravima imperatyviai teises normai (t.5, b.l.129), taciau tokios faktines aplinkybes negali buti vertintinos kaip prieštaraujancios imperatyvioms teises normoms. Ieškoves irodinejamas pažeidimas del ginco sklypo patekimo i uosto rezervine teritorija buvo atsakovu pašalintas, ieškove tokiam veiksmui neprieštaravo ir šio susitarimo esme yra ta, kad išnuomotas ginco sklypas nepatenka i Valstybinio juru uosto pletros rezervine teritorija. Akivaizdu, kad buves teises pažeidimas yra pašalintas, todel naikinti 1995-02-28 valstybines žemes ilgalaikes nuomos sutarti ir jos 2010-04-19 pakeitima ieškoves nurodytu pagrindu, kaip pažeidžiancia VI Klaipedos juru uosto direkcijos teises, nera pagrindo. Del sandoriu negaliojimo kasacinio teismo nurodyta, kad sandoriu negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose santykiuose butu užtikrintas teisetumas, taciau šis institutas turi ir kita paskirti – užtikrinti civiliniu teisiniu santykiu stabiluma, igytu teisiu ilgaamžiškuma ir ju gerbima (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2001 m. rugsejo 5 d. nutartis civilineje byloje S. V. v. J. Z., bylos Nr. 3K-3-745/2001). Sandorio pripažinimas negaliojanciu ar niekiniu be jokio teisinio pagrindo prieštarautu civiliniu teisiniu santykiu stabilumui, nes paminetas pažeidimas šaliu yra pašalintas.

30Konstatavus pirminio administracinio akto ir 1995-02-28 valstybines žemes ilgalaikes nuomos sutarties teisetuma, 2002-06-03 Klaipedos apskrities viršininko isakymu leidus subnuomoti dali ginco sklypo UAB,,Viremidos investicijos‘‘(t.2, b.l.3), todel ieškoves nurodytu pagrindu naikinti 2002-06-17 subnuomos sutarti, sudaryta tarp UAB,,Baltic car service Klaipeda‘‘ ir UAB,,Viremidos investicijos‘‘, nera pagrindo (t.1, b.l.184). Taip pat ieškoves nurodytu pagrindu ieškinio dalis del 1999-03-31 subnuomos sutarties, sudarytos tarp UAB,,Baltic car service Klaipeda‘‘ ir UAB ,,Lietuva Statoil‘‘(t.1, b.l.149) atmestina, nes ji buvo sudaryta raštu suderinus su Klaipedos miesto žemetvarkos skyriumi (t.1, b.l. 156), todel CK 6.553 str. 1d. ir Lietuvos Respublikos žemes nuomos istatymo 9 str. redakcijai, galiojusiai 1999-03-31 subnuomos sutarties sudarymo metu, šios ginco subnuomos sutartys neprieštaravo.

31Šioje byloje butina ivertinti ginco sandoriu pagrinda. Visu pirma 1995-02-28 valstybines žemes ilgalaikes nuomos sutartimi bei paminetais subnuomos sandoriais valstybinis žemes sklypas buvo išnuomotas, o ne perleistas privaciu asmenu nuosavyben, todel Žemes nuomos sutarties nutraukimas vienos iš šaliu reikalavimu galimas, jeigu raštu ispejama kita šalis. CK 6.564 straipsnio 2 dalyje ir 6.565 straipsnio 1 dalyje nustatyti ispejimo terminai. Žemes nuomos sutartis nutraukiama teismine tvarka arba valstybes instituciju sprendimu (žemes paemimas visuomenes poreikiams), todel naikinti nuomos sandori nera teisinio pagrindo, nes viešasis interesas gali buti apgintas kitu budu.

32Del statiniu nugriovimo ir statybu teisetumo. Civilineje byloje materialines teises klausimai sprendžiami pagal civiliniu teisiniu santykiu subjektu teisiu ir pareigu atsiradimo metu galiojusias teises normas (CK 1.7 str.), t. y. ginco statiniu pastatymo metu galiojusius teises aktus. Ieškove patikslintame ieškinyje (t.5, b.l.129) nurodo, jog ginco žemes sklype administracinio pastato ir degalines statybos buvo neteisetos, nes žemes sklypas buvo neteisetai išnuomotas. Be to, 1996-06-25 išduotas leidimas Lietuvos –Vokietijos imonei ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ turi buti panaikintas (t.1, b.l.143), nes pradejusi statyti degaline, ši imone 1996-09-26 pirkimo-pardavimo sutartimi pardave UAB ,,Lietuva Statoil‘‘(t.1, b.l.144), o 1996-10-15 buvo pasirašytas aktas, kuriuo statinys pripažintas tinkamu naudoti (t.1, b.l.176), todel ir išduotas UAB ,,Lietuva Statoil‘‘ 2002-01-22 statybos leidimas papildomos kuro rušies suskystintu duju modulio statybai turi buti pripažintas negaliojanciu. Be to, 2002-04-19 Lietuvos –Vokietijos imonei ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ buvo išduotas statybos leidimas statyti administracini pastata (t.1, b.l.180), o 2002-06-21 pirkimo-pardavimo sutartimi šis nebaigtas statyti pastatas buvo parduotas UAB,,Viremidos investicijos‘‘. Ieškove irodineja, kad toks veiksmas prieštaravo Lietuvos –Vokietijos imones ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ 1993-06-15 steigimo sutarties 4.6 p., kuriame nurodyta, jog valstybes turtas, ineštas i bendrove, negali buti perleistas kitaip, nei tai numato Lietuvos Respublikos valstybes turto privatizavimo istatymas, taciau byloje nera irodymu, leidžianciu padaryti išvada, koks valstybes turtas buvo perleistas paminetomis pirkimo-pardavimo sutartimis, kuriu ieškove negincija patikslintuose ieškiniuose ( t.3, b.l.123, t.5, b.l. 127). Byloje nera irodymu, kad pamineta Klaipedos miesto savivaldybei priklausanti automobiliu stovejimo aikštele, kuri buvo inešta kaip turtinis inašas i Lietuvos –Vokietijos imone ,, Baltic car service Klaipeda‘‘, buvo perleista šiomis sutartimis. Ši aplinkybe nera pažymeta 2004-04-30 Lietuvos Respublikos valstybes kontroles audito ataskaitoje (t.1, b.l.65), nes jos atlikimo metu buvo padarytos nuotraukos, kuriose užfiksuoti pamineti statiniai. Ivertintina tai, kad ginco statiniai pastatyti valstybines žemes sklype ir ju teisine padetis yra aptarta 1995-02-28 valstybines žemes nuomos sutarties 5 p., kuriame nustatyta, kad pasibaigus nuomos terminui ar sutarties nutraukimo atveju pastatai gali buti valstybes išperkami ar nugriaunami nuomininko lešomis(t.1, b.l.115). Šios nuomos sutarties 4 p. buvo nustatyta, kad išnuomotame sklype gali buti statomi statiniai, tik laikantis reikalavimu numatytu projektavimo užduotyje. Byloje nera irodymu, kad paminetu reikalavimu, nebuvo laikomasi. Šioje byloje ieškove neirodineja aplinkybes, kad ginco statyba vyko pažeidžiant viešosios teises normas, savavališkai ir todel remiantis CK 4.103 str. ginco statiniai turi buti nugriauti. Del to esanciais byloje irodymais neirodyta, kad atsakovai viešosios teises normas pažeidžianciais veiksmais vykde neteiseta statyba privatines teises prasme, tai jau butu pagrindas priverstinai nugriauti statini statytojo saskaita.

33Šioje bylos dalyje teisiškai reikšminga valstybes pozicija išdestyta atsiliepime(t.5, b.l.34-26), kuriame nurodyta, kad pastatu griovimas sukeltu valstybei neigiamas finansines pasekmes.

34Atmetus ieškini naikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytos 2008-10-09 Klaipedos apygardos teismo nutartimi (t.2, b.l.61), naikintinos.

35Del bylinejimosi išlaidu.

36CPK 96 -1 str.1d. nustatyta, kad yra atmestas prokororo ieškinys viešajam interesui ginti, atsakovu turetos bylinejimosi išlaidos atlyginamos iš prokuraturai skirtu biudžeto lešu. Bylos medžiaga irodo, kad atsakove UAB ,,Baltic car service Klaipeda‘‘ turejo 9 546,61 Lt (t.5, b.l.93-113) išlaidu advokato pagalbai apmoketi, atsakove AB SEB bankas turejo 17 655,42 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (t.6, b.l.4-11), atsakove UAB ,,Lietuva Statoil‘‘ turejo 30 178,30 Lt(t.6, b.l.13-24) išlaidu advokato pagalbai apmoketi, atsakove UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ turejo 7 830,20 Lt išlaidu advokato pagalbai apmoketi (t.6, b.l. 72 ).

37Pagal LR CPK 93 str. 1 d. nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas bylinejimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir butu atleista nuo bylinejimosi išlaidu mokejimo i valstybes biudžeta.

38LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padejejo pagalba, atsižvelgiant i konkrecios bylos sudetinguma ir advokato ar advokato padejejo darbo ir laiko sanaudas, yra priteisiamos ne didesnes, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatu tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose del užmokescio dydžio. Lietuvos advokatu tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. isakymu Nr. 1R-85 patvirtintos Rekomendacijos del civilinese bylose priteistino užmokescio už advokato ar advokato padejejo teikiama teisine paslauga (paslaugas) maksimalaus dydžio ir šiu Rekomendaciju 7 p. numato, kad užmokescio už teisine pagalba maksimalus dydžiai apskaiciuojami taikant koeficientus, kuriu pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtinta minimali menesine alga. Rekomendaciju 8.2 p. nustato, kad maksimalus užmokestis už teisines paslaugas paruošiant atsiliepima i ieškini apskaiciuojamas taikant koeficienta 3. Atsakovams buvo suteikta atsiliepimo, tripliko, atstovavimo teisme teisine pagalba. Pažymetina, kad bylos nagrinejimo pirmosios instancijos teisme metu minimali menesine alga buvo 800 Lt, todel maksimalus užmokestis už nurodytu procesiniu dokumentu paruošima galejo buti: 2400 Lt už atsiliepimo ir 1400 Lt už tripliko paruošima, todel atsakovams priteistini po 2400 Lt už atsiliepimo paruošima ir po 1400 Lt už tripliko paruošima (atsakove Lietuvos –Vokietijos imoneje ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ tripliko nepateike). Atkreiptinas demesys, kad ieškinys buvo du kartus tikslinamas, taciau atsakovai pateike iš esmes tuos pacius atsiliepimus, todel atsakovams priteistini 2400 Lt už atsiliepimo paruošima.

39Be to, atsakovu advokatai dalyvavo teismo posedžiuose, o pagal Rekomendaciju 8.18 p. užmokestis už teisine pagalba apskaiciuotinas taikant koeficienta 0,15 už viena atstovavimo valanda, t.y. po 120 Lt už atstovavimo valanda. Atsakovo UAB ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ advokatas dalyvavo 4 teismo posedžiuose, kuriu trukme buvo po 1 val. (2009-06-22, 2009-10-26, 2010-02-22, 2011-01-17), dviejuose teismo posedžiuose, kuriu trukme buvo po 30 min. (2011-03-21, 2011-08-29), ir šiame teismo posedyje, kurio trukme buvo 2,5 val., todel šiam atsakovui priteistini 900 Lt už advokato dalyvavima teismo posedžiuose, iš viso UAB ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ iš ieškoves priteistini 3 300 Lt advokato pagalbai apmoketi.

40Atsakoves AB SEB banko advokatas dalyvavo 3 teismo posedžiuose, kuriu trukme buvo po 1 val. (2009-10-26, 2010-02-22, 2011-01-17), viename teismo posedyje, kurio trukme buvo 30 min. (2011-03-21) ir šiame teismo posedyje, kurio trukme buvo 2,5 val., todel šiam atsakovui priteistini 720 Lt už advokato dalyvavima teismo posedžiuose, iš viso AB SEB bankui iš ieškoves priteistini 4 520 Lt advokato pagalbai apmoketi.

41Atsakoves UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ advokatas dalyvavo viename teismo posedyje (2011-01-17), kurio trukme buvo 1 val., ir šiame teismo posedyje, kurio trukme buvo 2,5 val., todel šiam atsakovui priteistini 420 Lt už advokato dalyvavima teismo posedžiuose, iš viso UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ iš ieškoves priteistini 4220 Lt advokato pagalbai apmoketi.

42Atsakoves UAB ,, Lietuva Statoil ‘‘ advokatas dalyvavo viename teismo posedyje (2011-01-17), kurio trukme buvo 1 val., viename teismo posedyje, kurio trukme buvo 30 min.(2011-03-21), ir šiame teismo posedyje, kurio trukme buvo 2,5 val., todel šiam atsakovui priteistini 480 Lt už advokato dalyvavima teismo posedžiuose, iš viso UAB ,, Lietuva Statoil ‘‘ iš ieškoves priteistini 4 280 Lt advokato pagalbai apmoketi.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str.,

Nutarė

44atnaujinti Klaipedos miesto apylinkes prokuraturai praleista ieškinio senaties termina.

45ieškini atmesti.

46Panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas 2008-10-09 Klaipedos apygardos teismo nutartimi UAB ,,Lietuva Statoil‘‘ ir UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ turtui, isiteisejus sprendimui.

47Priteisti iš Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos UAB ,, Baltic car service Klaipeda‘‘ 3 300 Lt, AB SEB bankui 4 520 Lt, UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ 4 220 Lt, UAB ,, Lietuva Statoil ‘‘ 4280 Lt išlaidu, turetu advokatu pagalbai apmoketi pirmosios instancijos teisme.

48Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Erika Misiuniene,... 2. n u s t a t e :... 3. ieškovas gindamas viešaji interesa kreipesi i teisma, kuriuo praše (t. 1, b.... 4. Nurode, kad 1995-02-28 valstybines žemes nuomos sutartimi Nr. N21/95-0011... 5. Klaipedos miesto valdyba, vadovaudamasi LR Vyriausybes 1993-07-21 nutarimo Nr.... 6. UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ 1993-06-15 steigimo sutarties 4.5p.... 7. Pagal gincijamo administracinio akto ir nuomos sutarties sudarymo metu... 8. Atsakove AB SEB bankas atsiliepimu prašo ieškini atmesti priteisti... 9. Atsakove UAB „Viremidos investicijos“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio... 10. Atsakoves Nacionalines žemes tarnybos prie žemes ukio ministerijos Klaipedos... 11. Atsakove Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 12. Atsakove UAB „BALTIC CAR SERVICE KLAIPEDA“ atsiliepimu prašo ieškinio... 13. Treciasis asmuo Lietuvos Respublikos valstybes kontrole atsiliepimu prašo... 14. Atsakove UAB „LIETUVA STATOIL“ atsiliepimu prašo taikyti ieškinio senati,... 15. Atsakove Klaipedos miesto savivaldybes administracija atsiliepimu prašo... 16. Treciasis asmuo VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcija atsiliepimu... 17. Treciasis asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos... 18. Ieškovas dubliku palaiko ieškinio reikalavimus ir prašo ji tenkinti (t. 3,... 19. Atsakove UAB „Viremidos investicijos“ tripliku prašo atmesti ieškini,... 20. Atsakove Klaipedos miesto savivaldybes administracija tripliku prašo ieškini... 21. Atsakove UAB „LIETUVA STATOIL“ tripliku prašo taikyti ieškinio senati;... 22. Atsakove AB SEB bankas tripliku prašo ieškini atmesti kaip nepagrista ir... 23. Del ieškinio senaties termino atnaujinimo.... 24. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra nurodes, kad sprendžiant klausima del... 25. Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra išaiškines, kad nors ieškinio senaties... 26. Ieškinys atmestinas.... 27. Šaliu pateikti irodymai vertintini pagal teismu praktikoje suformuluotas ju... 28. Šios bylos esme yra ieškovo, ginant viešaji interesa, irodinejamas pirminio... 29. Šioje byloje susikloste tokia faktine padetis, kad paminetu pirminiu sandoriu... 30. Konstatavus pirminio administracinio akto ir 1995-02-28 valstybines žemes... 31. Šioje byloje butina ivertinti ginco sandoriu pagrinda. Visu pirma 1995-02-28... 32. Del statiniu nugriovimo ir statybu teisetumo. Civilineje... 33. Šioje bylos dalyje teisiškai reikšminga valstybes pozicija išdestyta... 34. Atmetus ieškini naikintinos laikinosios apsaugos priemones, taikytos... 35. Del bylinejimosi išlaidu.... 36. CPK 96 -1 str.1d. nustatyta, kad yra atmestas prokororo ieškinys viešajam... 37. Pagal LR CPK 93 str. 1 d. nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 38. LR CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 39. Be to, atsakovu advokatai dalyvavo teismo posedžiuose, o pagal Rekomendaciju... 40. Atsakoves AB SEB banko advokatas dalyvavo 3 teismo posedžiuose, kuriu trukme... 41. Atsakoves UAB ,,Viremidos investicijos‘‘ advokatas dalyvavo viename teismo... 42. Atsakoves UAB ,, Lietuva Statoil ‘‘ advokatas dalyvavo viename teismo... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 44. atnaujinti Klaipedos miesto apylinkes prokuraturai praleista ieškinio senaties... 45. ieškini atmesti.... 46. Panaikinti laikinasias apsaugos priemones, taikytas 2008-10-09 Klaipedos... 47. Priteisti iš Klaipedos miesto apylinkes prokuraturos UAB ,, Baltic car service... 48. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali buti...