Byla B2-1737-260/2015
Dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Vytautei Rolskytei, dalyvaujant pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ administratoriaus atstovei R. K., suinteresuotų asmenų – BUAB „Dakotas“ kreditorių UAB „Lpasta“, UAB „Laurex“, UAB „Alinita“ ir UAB „Irdaiva“ atstovams R. P., V. D., P. J. ir advokatui D. B.,viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dakotas“ administratoriaus skundą suinteresuotiems asmenims bankrutavusiai kooperatinei bendrovei Nacionalinė kredito unija, VSDFV Kauno skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, VĮ Turto bankas, UAB „Laurex“, UAB „Perdanga“, UAB „Telekonta“, UAB „Skatulė“, UAB „Irdaiva“, UAB „Alinita“, UAB „Limeta“, UAB „Storent“, UAB „Vėjada“, UAB „Lapsta“, UAB „Ermitažas“ dėl 2013 m. kovo 5 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais, ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismui, iškėlusiam uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“ bankroto bylą, šios bankrutuojančios įmonės administratorius UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras per EPP 2015-03-18 pateikė skundą dėl 2015 m. kovo 5 d. BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimo nutarimų atskirais (pirmuoju, šeštuoju ir septintuoju) darbotvarkėje svarstytais klausimais pripažinimo negaliojančiais.

3Skunde administratorius nurodė, kad prašo: 1) Pripažinti negaliojančiu BUAB „Dakotas” 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta “Netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25“ ir patvirtinti BUAB „Dakotas“ administratoriaus 2015-02-25 veiklos ataskaitą; 2) Pripažinti negaliojančiu BUAB „Dakotas“ 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimą šeštuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta „Sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr.2-1200-390/2015“ ; 3) Pripažinti negaliojančiu BUAB „Dakotas“ 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimą septintuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo buvo nutarta „Pavesti BUAB „Dakotas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 su UAB „Irdaiva“ pagal pridedamą taikos sutarties projektą“. Administratorius skunde teigia, kad nurodyto susirinkimo nutarimai pirmu, šeštu ir septintu darbotvarkės klausimais yra neteisėti ir naikintini, kadangi pažeidžia įmonės, jos kreditorių teises ir teisėtus interesus bei prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams.

4BUAB „Dakotas“ administratorius teigia, jog ataskaita negali būti netvirtinama, jei tokiam sprendimui nėra pakankamai svarių, esminę reikšmę turinčių aplinkybių administratoriaus veiklos netinkamumui konstatuoti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje yra pasakyta, kad administratoriaus ataskaita yra viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį vykdytų bankroto procedūrų formų. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2012).BUAB „Dakotas“ administratorius šios bankrutuojančios įmonės kreditoriams buvo pateikęs savo veiklos ataskaitą už laikotarpį iki 2014-11-28. Šią ataskaitą svarstė BUAB „Dakotas“ kreditorių komitetas 2014-12-03 vykusiame posėdyje ir šiame posėdyje priėmė nutarimą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2014-11-28. Toks nutarimas, kaip nurodoma kreditorių komiteto posėdžio protokole, buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad:

5„Pirma, bankroto administratorius neįvykdė antrajame kreditorių susirinkime nurodytų įpareigojimų: (i) nepapildė ataskaitos ir/ar UAB „Dakotas“ sandorių teisinės analizės dalyje dėl turto pokyčių, dėl sandorių, jų ginčijimo, vertės, nurodant kokios yra galimybės prisiteisti pinigus iš kitos šalies; (ii) atlikta UAB „Dakotas“ sandorių teisinė analizė neapima klausimų dėl UAB „Dakotas“, VŠĮ „Dakotas Racing“, UAB „Dakotas Group“ ir UAB „Irdaiva“ sąsajumo, nors nurodymas įvertinti šiuos klausimus buvo aptartas antrajame kreditorių susirinkime;

6Antra, UAB „Dakotas“ sandorių teisinė analizė yra pagrįsta tik teisiniu, o ne ekonominiu-finansiniu vertinimu. T. y. atlikus teisinį vertinimų bankroto administratorius neatsižvelgė į advokatės G. R. komentarus, kad sandorių prieštaravimas privalo būti persvarstytas ir ekonominiu požiūriu. Be to, administratorius visiškai nepasisakė dėl advokatės rekomendacijų reikšti ieškinius, kuriuos ji rekomenduoja reikšti. Administratorius tik nurodė, kad jam trūksta tam tikrų dokumentų, tačiau pažymėtina, kad jo turimi dokumentai yra sudaryti iki 2013 m. birželio mėn. Tuo tarpu bankroto byla UAB „Dakotas“ buvo iškelta 2013-11-11, t. y. praėjus 5 mėn. Taigi, manytina, kad dokumentų pakanka arba jie gali būti gauti nagrinėjant bylas teisme. Todėl šiuo metu nėra aišku, ar sandoriai pažeidžia ar nepažeidžia kreditorių teises ir teisėtus interesus;

7Trečia, UAB „Dakotas“ sandorių teisinėje analizėje nėra įvertinti klausimai dėl buvusių valdymo organų atsakomybės tuo atveju, jeigu ieškiniai būtų pareikšti jiems dėl žalos atlyginimo: nėra įvertinta tikimybė tokių sandorių patenkinimui;

8Ketvirta, bankroto administratorius nepateikia jokios pozicijos dėl galimybės kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu vien tuo pagrindu, kad buvę valdymo, organai ir finansininkė neperduota likusių įmonės dokumentų nors, pagal IBĮ 20 str. 2 d. 5 p., tai yra akivaizdus tyčinio bankroto požymis“.

9Papildomai kreditorių komitetas administratoriui nurodė įvertinti:

10„Pirma, UAB „Dakotas”, šio juridinio asmens valdymo organų ir dalyviu sąsajumą su šiomis įmonėmis: UAB „Alkasa”, UAB „Saps Luck”, UAB „Mertaka”, UAB „Fernitela”, UAB „Inviza”, UAB „Dicentra”, ir aptarti šiuos klausimus kitoje teiktinoje patvirtinimui ataskaitoje;

11Antra, galimybę ginčyti sutarčių, sudarytų taip UAB „Dakotas” ir UAB „Lapsta”, kurių pagrindu buvo pripažintas UAB „Lapsta” finansinis reikalavimas UAB „Dakotas” bankroto byloje, sutartines nuostatas, įtvirtinančias pernelyg didelį netesybų dydį, ir pateikti tokį vertinimą kitoje teiktinoje patvirtinimui ataskaitoje“.

12Administratoriaus nuomone, priimdami tokį nutarimą kreditoriai vadovavosi tik formaliais ir nepakankamais motyvais. Administratorius 2014-11-28 ataskaitoje pateikė visą informaciją, kurią privalo pateikti pirmoje bankroto administratoriaus veiklos ataskaitoje (ĮBĮ 11 str. 5 d. 25 p.). Visi kreditorių argumentai netvirtinti 2014-11-28 ataskaitos yra nesusiję su neva netinkamu administratoriaus funkcijų pradiniame bankroto proceso etape vykdymu. Faktiškai visi kreditorių motyvai netvirtinti 2014-11-28 ataskaitos buvo paremti įmonės sandorių analizės neva trūkumais, tačiau nei vienas kreditorius nuo 2014-11-28 ataskaitos pateikimo iki pat 2014-12-03 kreditorių komiteto posėdžio nepateikė jokių pastabų ar pasiūlymų nei dėl sandorių analizės, nei dėl administratoriaus būsimų veiksmų vykdant sandorių analizės rekomendacijas.

132015-02-27 BUAB „Dakotas“ administratorius visiems įmonės kreditoriams pateikė 2015-02-25 ataskaitą, o joje ir išsamius atsakymus į 2014-12-03 įmonės kreditorių komiteto nurodytas pastabas bei informaciją apie įpareigojimų vykdymą, taip pat pasiūlė kreditorių susirinkimui nutarimo projektą „Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25“. Įmonės 2015-03-05 kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu nutarė netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos. Prieš 2015-02-25 ataskaitos tvirtinimą balsavo 77,01 % įmonės patvirtintų kreditorių (BKB „Nacionalinė kredito unija“, VSDFV Kauno skyrius, VMI prie LR FM, VĮ Turto bankas, UAB „Laurex“, UAB „Telekonta“, UAB „Skatulė“, UAB „Irdaiva“, UAB „Alinita“, UAB „Limeta“, UAB „Lapsta“). Iš jų - 22,11 % įmonės patvirtintų kreditorių (UAB „Laurex“, UAB „Telekonta“, UAB „Skatulė“, UAB „Irdaiva“, UAB „Alinita“, UAB „Limeta“) prieš 2015-02-25 ataskaitos patvirtinimą balsavo nepateikdami nei balsavimo prieš motyvų, nei pasiūlymų administratoriui.

14Kreditoriai VSDFV Kauno skyrius, VMI prie LR FM, VĮ Turto bankas, BKB „Nacionalinė kredito unija" balsavo „prieš“ administratoriaus pasiūlymą bei pateikė pastabas:

15„Administratoriaus ataskaitoje atlikta sandorių analizė yra tik formali, išanalizuotos tik sudarytos sutartys, tačiau neišanalizuotos jų sudarymo aplinkybės, kaip tos sutartys buvo vykdomos. Sandorių analizėje taip pat nepateikiama informacija apie tai, kaip buvo įvykdytos sutartyse numatytos sąlygos, nepateikta informacija apie įvykdytus ar neįvykdytus mokėjimus bei išvada, ar šios sutartys turėjo įtakos įmonės nemokumui ar kitaip pažeidė kreditorių interesus.

16Administratoriaus ataskaitoje nepateikiama informacija apie KB „Nacionalinė kredito unija“ suteiktos paskolos UAB „ Dakotas“ panaudojimą įmonėje. Atsižvelgiant į tai, kad 160.000,00 Lt paskolos buvo pervesta į UAB „Dakotas“ sąskaitą, tikslinga išanalizuoti, kaip buvo panaudotos šios lėšos.

17Vadovaujantis IBĮ 20 str. 2 d. 5p. nepateiktas ieškinys Kauno apygardos teismui dėl UAB „Dakotas“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

18Vadovaujantis ĮBĮ 20 str. 2 d. 4p. ir LR CK 6.9301 str. nepateikta informacija ar atsiskaitant grynais ir negrynais pinigais nebuvo pažeistas eiliškumas“.

19Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. nustatyta, kad administratorius patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat padaręs prielaidą, kad yra tyčinio bankroto požymių, kreipiasi į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Taigi, teisinės sandorių analizės tyrimo objektas yra sandorio teisėtumas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams. Be to kreditoriai turi pareigą tiksliai formuoti įpareigojimus administratoriui, t.y. taip, kad nekiltų dviprasmybių suprantant kreditoriaus valią ir pageidavimą. Sandorio sudarymo aplinkybės, kaip civilinės teisės sąvoka, gali būti vertinamos labai plečiamai, todėl kreditoriams kyla pareiga konkretizuoti, kokias sandorio sudarymo aplinkybes (pvz. sandorio sudarymo vieta, laikas, sandorio šalių atstovavimo forma, šalių atstovų veiksnumas ir teisnumas ar pati.) jie turėjo omeny. Sandorių analizėje buvo nustatytos ir kreditoriams pateiktos visos svarbios sandorių ginčijimui aplinkybės. Tačiau būtina pabrėžti, kad nustačius sandorio priešingumo įmonės veiklos tikslams ir kreditorių interesams požymius (tai yra teisinės analizės tikslas), reikšmingos ginčytino sandorio sudarymo aplinkybės yra tiriamos ruošiant teismui procesinius dokumentus. 2015-02-25 ataskaitos 10-17 puslapiuose, atsakant i motyvus, dėl kurių kreditorių komiteto nariai VSDFV Kauno skyrius, VMI prie LR FM, BKB „Nacionalinė kredito unija“ netvirtino 2014-11-28 ataskaitos, administratorius plačiai ir išsamiai pateikė informaciją apie savo veiksmus vykdant sandorių analizės rekomendacijas. Todėl motyvas netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos todėl, kad joje nepateiktos sandorių sudarymo aplinkybės, yra nepagristas. Keistas ir nepagrįstas šių kreditorių pateiktas motyvas, kad sandorių analizėje nepateikta informacija kaip sandoriai (apie 300 sandorių per 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo) buvo vykdomi. Kreditoriai, be kita ko, motyvuoja, kad sandorių teisinėje analizėje nepateikta informacija, kaip buvo įvykdytos sutartyse numatytos sąlygos, apie įvykdytus ar neįvykdytus mokėjimus. Buvo atlikta sandorių teisinė analizė, tirti sandorių priešingumo įmonės ir jos kreditorių interesams požymiai, kaip tai apibrėžta įstatymo. Teisinė sandorių analizė nėra įmonės ūkinės komercinės veiklos revizija, ir paminėti kreditoriai be jokios abejonės privalo tai žinoti. Akcentuotina, kad šie kreditoriai per visą Įmonės bankroto procesą nė karto nepasiūlė kreditorių susirinkimui (komitetui) apsispręsti dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos finansinės revizijos, audito, ar kitokio pobūdžio finansinės veiklos patikrinimo. Todėl darytina išvada, kad aukščiau pateikti kreditorių motyvai netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos yra visiškai formalūs, teisiškai nepagrindžiantys kreditorių teisės atsisakyti priimti įgaliotinio (administratoriaus) prievolės įvykdymą. Tie patys trys kreditoriai netvirtino 2015-02-25 ataskaitos motyvuodami tuo, kad administratorius nėra pateikęs ieškinio dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu bei nepateikė informacijos apie atsiskaitymų su kreditoriais eiliškumo pažeidimus. Šis kreditorių motyvas visiškai nepagrįstas. Pagal ĮBĮ 20 str. 1 d., subjektai, kurie gali kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu yra administratorius ir kreditoriai, taip pat teismas gali bankrotą pripažinti tyčiniu savo iniciatyva. Be to, kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu galima iki pat sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo. Kreditoriams pateikta 2014-11-28 ataskaita (su sandorių analize), 2015-02-25 ataskaita; šiuose dokumentuose pateikta informacija apie galimus įmonės tyčinio bankroto požymius, taip pat pateikta išsami informacija apie ikiteisminį tyrimą pagal faktą, kad buvusi įmonės buhalterė neperdavė buhalterinės apskaitos dokumentų ir nevykdė teismo nutarčių. Administratorius pateikė informaciją, kad tyčinio bankroto požymių ir kaltų asmenų atsakomybės sąlygų vertinimui būtini buhalterinės apskaitos dokumentai, kurie kol kas nėra administratoriaus dispozicijoje. Sprendimas dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu bus priimtas ateityje. Mokėjimų eiliškumo pažeidimų, kaip tai apibrėžta LR CK 6.9301 str. bei ĮBĮ 20 str. 2 d. 4 p. ir 20 str. 3 d. 2 p., įvertinimas taip pat negalimas nedisponuojant pirminiais buhalterinės apskaitos dokumentais. Apie tai buvo informuoti aukščiau minimi kreditoriai, todėl motyvas netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos dėl to, kad nesikreipta į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir mokėjimų eiliškumo pažeidimų yra nepagrįstas.

20Kreditorė UAB „Lapsta“ administratoriui 2015-03-04 pateikė balsavimo biuletenį, kuriuo balsavo prieš nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo bei 2015-03-04 raštą, kuriame išdėstė UAB „Lapsta“ balsavimo prieš 2015-02-25 ataskaitos tvirtinimą motyvus. UAB „Lapsta“ pateikti balsavimo prieš 2015-02-25 ataskaitos tvirtinimą motyvai yra šie: turto nuomos kaina kelia pagrįstų abejonių jos atitikimu rinkos kainai; dalis turto išnuomota su BUAB „Dakotas“ susijusiems asmenims ir tai kelia abejonių dėl to, ar administratorius neatstovauja BUAB „Dakotas“ akcininkų interesų; administratorius vengia pasitelkti turto vertintojus, kryptingai nemotyvuotai mažina parduodamo turto kainas: turto pardavimo procedūra atliekama netinkamai; daug turto nuomininkų yra uždelsę atsiskaityti su bankrutuojančia įmone ir bylinėjimasis su jais didina bankrutavusios įmonės išlaidas. Taip pat kreditorė pateikė siūlytiną įpareigojimą administratoriui pateikti tam tikrą informaciją apie bylinėjimąsi su skolininku UAB „Vilgada“, išlaidas teisinei pagalbai, sąsajas su kitais juridiniais asmenimis. Nurodyti UAB „Lapsta“ motyvai netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos nėra paremti tuo, kad administratorius netinkamai vykdo savo funkcijas ir pareigas ir netinkamai atsiskaito kreditoriams už atliktus darbus. Administratorius neviršijo savo įgaliojimų ir nepažeidė įstatymo reikalavimų, nes įgyvendino ne savo, o kreditorių valinius sprendimus dėl turto pardavimo tvarkos ir sąlygų. Deklaratyvūs UAB „Lapsta“ teiginiai, neva administratorius kryptingai nemotyvuotai mažina turto pardavimo kainas, nepasitelkia turto vertintojų, nepagrindžia parduodamo turto kainos, nepagrindžia rinkos kainų, neišviešina turto pardavimo procedūros nesukuria teisėto, teismų praktika ir išaiškinimu paremto, pagrindo netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Visa informacija, susijusi su įmonės turto nuoma ir pardavimu, išsamiai buvo pateikta 2015-02-25 Ataskaitoje ir UAB „Lapsta“ priimant sprendimą, netvirtinti 2015-02-25 ataskaitos, buvo kuo puikiausiai žinoma.

21Administratoriaus vertinimu, nurodytos aplinkybės, jas grindžiantys įrodymai ir jų teisinis vertinimas akivaizdžiai parodo, kad administratorius tinkamai vykdė LR ĮBĮ ir LR CK apibrėžtas bankroto administratoriaus funkcijas ir tinkamai už jų vykdymą atsiskaitė kreditoriams. Dalies kreditorių sisteminga veikla prieš operatyvų ir teisingą bankroto procesą, kryptingas ir nemotyvuotas administratoriaus 2015-02-25 ataskaitos netvirtinimas pažeidžia kreditorių, bankrutuojančios įmonės teises ir teisėtus interesus, nes tokiu būdu ilginamas įmonės bankroto procesas, nepagrįstai kvestionuojamas administratoriaus tinkamas pareigų ir funkcijų vykdymas. Tam tikri administratoriaus veiklos ataskaitų trūkumai nėra esminiai ir negali būti vertinami kaip netinkamas administratoriaus funkcijų atlikimas ir netinkamas atsiskaitymas už atliktus darbus, negali būti vertinami kaip pakankamas pagrindas kreditoriams atsisakyti priimti prievolės vykdymą, t.y. netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Dėl šių priežasčių Įmonės kreditorių susirinkimo nutarimas netvirtinti ataskaitos yra pripažintinas negaliojančiu ir priimtina teismo nutartis 2015-02-25 ataskaitą patvirtinti (LR ĮBĮ 23 str. 4 p.).

22Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimus, susijusius su taikos sutarties sudarymu administratorius nurodė, kad įmonės kreditorių 2015-03-05 susirinkimo nutarimai šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais, kuriais buvo pritarta UAB „Irdaiva“ taikos sutarties sąlygoms ir administratorius įpareigotas pateiktomis sąlygomis sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015, yra neteisėti ir naikintini. Jis taip pat paaiškino, kad BUAB „Dakotas“ 2014-12-22 patikslintu ieškiniu kreipėsi į Kauno apygardos teismą prašydamas iš atsakovės UAB „Irdaiva“ iš viso priteisti 320.010,34 Lt, tame tarpe 226.155,72 Lt skolos už neapmokėtus statybos rangos darbus ir netesybas už pradelstą vykdyti piniginę prievolę, t.y. 12.438,56 Lt metinių palūkanų bei 81.416,06 Lt delspinigių bei dėl UAB „Dakotas” ir UAB „Irdaiva” 2013-08-12 pasirašyto susitarimo dėl statybos rangos sutarties nutraukimo pripažinimo niekiniu. UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 pateikė taikos sutarties pasiūlymą, kurio esminės sąlygos yra tokios, kad ieškovė BUAB „Dakotas“ atsisako ieškinio reikalavimų, o UAB „lrdaiva“ atsisako reikalauti kompensuoti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Administratorius, privalėdamas dėl taikos sutarties sudarymo gauti kreditorių susirinkimo pritarimą, manydamas, kad taikus susitarimas galimas, bet tik kitomis nei nurodė UAB „Irdaiva“ sąlygomis, pasiūlė kreditorių susirinkimui svarstyti nutarimo projektą: „Pritarti taikos sutarties civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 su UAB „lrdaiva“ sudarymui tuo atveju, jei atsakovas sutiks sumokėti 226.155,72 Lt skolos už atliktus darbus, atsisakant reikalavimų sumokėti 12.438,56 Lt metinių palūkanų ir 81.416,06 Lt delspinigių“. Kreditoriai BKB „Nacionalinė kredito unija“, VĮ Turto bankas, VMI prie LR FM, VSDFV Kauno skyrius pasiūlė nutarimo projektą: „Įpareigoti administratorių parengti naują taikos sutarties projektą, įtraukiant į ją nuostatas, kad atsakovas sumoka 226.155,72 Lt skolos už atliktus darbus, 12.438,56 Lt metiniu palūkanų ir 0,05 proc. delspinigių. Šią sumą atsakovas sumoka ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jos pasirašymo dienos“. Kreditorių susirinkimas priėmė nutarimus: ,, 6. Sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015“ ir „7. Pavesti BUAB „Dakotas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 su UAB „Irdaiva“ pagal pridedamą taikos sutarties projektą“. Administratoriaus nuomone, šie nutarimai yra neteisėti, pažeidžia įmonės kreditorių interesus, užkerta kelią tenkinti jų reikalavimus kaip galima didesne dalimi ir todėl pripažintinas negaliojančiu. Šie nutarimai, įpareigojantys administratorių sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“, priimti įmonės trečios eilės kreditorių - statybinių organizacijų balsų dauguma, antros eilės kreditoriams bei įkaito turėtojui balsavus prieš šį nutarimą. Administratoriaus nuomone, šis nutarimas prieštarauja visų pirma pirmos ir antros eilės kreditorių interesams. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, kad kreditorių susirinkimo priimti nutarimai neteisėtais turėtų būti pripažinti tik nustačius esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustačius, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms Įmonių bankroto įstatymo, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civiliniu bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Talesta" v. BUAB „Bendri projektai", bylos Nr. 3K-3-514/2012). Nutarimai 2015-03-05 kreditorių susirinkimo darbotvarkės šeštu ir septintu klausimais priimti nepažeidžiant procedūrinių reikalavimų, tačiau jie akivaizdžiai prieštarauja LR CK 1.5 str. apibrėžtiems civilinių santykių principams bei akivaizdžiai pažeidžia kreditorių mažumos teises.

23Kreditorė UAB „Lapsta“ atsiliepime į skundą (b.l. 2-8, t. II) nurodė, jog ji prašo skundą atmesti ir priteisti jai iš BUAB „Dakotas“ bylinėjimosi išlaidas, įpareigojant tokias sumokėti iš administravimo lėšų. Paaiškino, kad 2014-04-17 vykusiame UAB „Dakotas“ kreditorių susirinkime nepakako balsų priimti nutarimus pagal septynis darbotvarkėje numatytus klausimus, todėl vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 24 str. 2 dalimi, 2014-05-06 buvo sušauktas ir įvyko pakartotinis UAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo nutarta atidėti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2014-04-15 tvirtinimo klausimą. 2014-12-03 įvyko BUAB „Dakotas“ kreditorių komiteto posėdis, kuriam bankroto administratorius pateikė 2014-11-28 ataskaitą už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2014-11-28. Kreditorių komitetas 2014-12-03 nutarė netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2014-11-28 dėl to, kad administratorius neįvykdė kreditorių nurodymų dėl ataskaitos papildymo ir įpareigojo administratorių pateikti atsakymus į kreditorių šiame komitete iškeltus klausimus. 2015-03-05 visuotiniam kreditorių susirinkimui administratorius vėl pateikė 2015-02-25 veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25. Administratoriaus veiklos, už kurią teikiama ataskaita laikotarpis yra didesnis nei 2014-11-28 veiklos ataskaitos. Visos trys administratoriaus teiktos veiklos ataskaitos nėra tapačios, jos apima skirtingus laikotarpius. Todėl natūralu, kad kreditoriams kilo pagrįstų abejonių dėl administratoriaus veiklos skirtingais laikotarpiais. Šiuo aspektu teisiškai reikšminga aplinkybė yra tai, kad visos trys ataskaitos dėl savo skirtingo turinio, kurį lėmė skirtingas atskaitos laikotarpis buvo pateiktos tik pirmą kartą, o įstatymas įgalina teismą tvirtinti bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tik po pakartotino jos svarstymo kreditorių susirinkime (ĮBĮ 23 str. 4 p.). Taigi 2015-03-05 visuotiniam kreditorių susirinkimui administratorius pateikta 2015-02-25 veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25, kurią prašo administratorius patvirtinti teismo, buvo pateikta tik vieną kartą, ir jos pakartotinio svarstymo kreditorių susirinkime nebuvo, nes administratorius šio dienotvarkės klausimo net nepateikė ir 2015-04-02 kreditorių susirinkimui. Vien dėl šios priežasties administratoriaus skundas dėl 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju dienotvarkės klausimu panaikinimo ir bankroto administratoriaus 2015-02-25 veiklos ataskaitos patvirtinimo negali būti tenkinamas. Kreditorė UAB „Lapsta” atsiliepime taip pat nurodė, kad ji atkreipia administratoriaus ir teismo dėmesį į tai, kad 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimai šeštuoju ir septintuoju dienotvarkės klausimu

24yra daugiau rekomendacinio pobūdžio, t.y. kreditoriai išreiškė savo poziciją dėl inicijuoto teisminio ginčo, ir mano, kad šis procesas turi būti nutrauktas dėl jo aiškaus nepagrįstumo. Jos nuomone, nėra jokio teisinio pagrindo naikinti 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimo šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimu.

25Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į skundą (b.l. 27-32, t. II) nurodė, kad jis iš dalies pritaria pareiškėjo skundui, jame nurodytiems motyvams bei argumentams ir prašo skundą dėl pirmojo darbotvarkės klausimo („Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo“) atmesti, o dėl šešto ir septinto darbotvarkės klausimų („Sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr.2-1200-390/2015“ ir „Pavesti UAB „Dakotas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr.2-1200-390/2015 su UAB „Irdaiva“ pagal pridedamą taikos sutarties projektą“) tenkinti.

26Kreditorė bankrutuojanti kooperatinė bendrovė „Nacionalinė kredito unija“ atsiliepime į skundą (b.l.34-35, t. II) nurodė, kad ji sutinka su BUAB „Dakotas" administratoriaus pareikštu skundu iš dalies, tai yra dalyje dėl pripažinimo negaliojančiais 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimų šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl taikos sutarčių su UAB „Irdaiva“ sudarymo, tačiau nesutinka su skundu dalyje dėl bankroto administratoriaus 2015-02-25 veiklos ataskaitos patvirtinimo ir prašo : 1) įpareigoti BUAB „Dakotas“ administratorių tikslinti administratoriaus veiklos ataskaitą pagal kreditorių susirinkimo siūlymus dėl trūkumų ištaisymo; 2) skundą dalyje dėl 2015-03-05 kreditorių susirinkimo nutarimų šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais tenkinti, pripažinti negaliojančiais darbotvarkės kreditorių susirinkimo nutarimus, kuriais buvo nutarta sudaryti taikos sutartis su UAB „Irdaiva“. Ši kreditorė nurodė, kad kreditoriai, netvirtindami bankroto administratoriaus ataskaitos, nurodė objektyvius jos trūkumus. Taip pat paaiškino, kad ji pritaria administratoriaus argumentams, kad 6-tu ir 7-tu darbotvarkės klausimais priimti kreditorių susirinkimo nutarimai pažeidžia Civiliniame kodekse įtvirtintus protingumo ir sąžiningumo principus, prieštarauja bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių interesams. Be to, šios kreditorės nuomone, nutarimų projektai, priimti glaudžiai susijusių kreditorių dauguma, prieštarauja BUAB „Dakotas“ interesams, kadangi tokiu būdu siekiama užkirsti kelią lėšų bankrutuojančiai įmonei gavimui ir kreditorių reikalavimų tenkinimui bei yra išimtinai naudingi vienam kreditoriui.

27Kreditorė UAB „Irdaiva“ atsiliepime į skundą (b.l.37-46, t. II) nurodė, kad ji su pareiškėjo BUAB „Dakotas" administratoriaus skunde išdėstytais reikalavimais ir dėstomomis faktinėmis aplinkybėmis kategoriškai nesutinka, taip pat nesutinka ir su skunde išdėstytų argumentų pagrįstumu. Sprendimų dėl įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, taikos sutarčių, inter alia civilinėse bylose, kurių šalimi ji yra, sudarymo priėmimo teisė priklauso jos kreditorių susirinkimui, kaip kreditorių teisių ir interesų autonomijos principą įgyvendinančiam savivaldos organui (Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 12 punktas, 29 straipsnis). Įmonės administratorius, norėdamas sudaryti civilinėje byloje taikos sutartį, visais atvejais privalo gauti kreditorių susirinkimo pritarimą. Būtent pastarajam priklauso prerogatyva nuspręsti, ar pagal skolininko ar jo atžvilgiu pareikštą ieškinį iškeltoje civilinėje byloje taikant nuolaidas atsisakyti dalies reikalavimu arba tam tikrą dalį jų pripažinti – tokiu būdu de jure sumažinant skolininko turimo turto masę, iš kurios būtų galima patenkinti kreditorių reikalavimus. Susipažinę bei išanalizavę administratoriaus pateiktus duomenis, kreditoriai, atsižvelgdami į esamą situaciją, vertindami savo teises bei teisėtus lūkesčius priėmė atitinkamus sprendimus ir balsavo kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimais, konkrečiai kalbant, klausimais, susijusiais su taikos sutarties sudarymu šioje civilinėje byloje. Balsuodami kreditoriai išreiškė savo valią, tokiu būdu realizavo ir savo teises, numatytas Įmonių bankroto įstatyme. Kreditorių balsų dauguma (59,09 %) buvo nutarta sudaryti taikos sutartį tarp BUAB „Dakotas“ ir UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 pagal UAB „Irdaiva“ pateiktą projektą. Svarbu, šios kreditorės nuomone, jog nei vienas iš pirmos ar antros eilės kreditorių, kurių neva tai pažeistomis teisėmis taip įnirtingai rūpinasi bankroto administratorius, pateikdamas skundą šioje byloje, iš viso jokių skundų dėl BUAB „Dakotas“ 2015-03-05 d. kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir/ar atsisakymo tvirtinti administratoriaus ataskaitą Kauno apygardos teismui net nėra pateikę. Todėl darytina aiški išvada, kad administratorius, pateikdamas skundą šioje byloje, ignoruoja ne tik kreditorių daugumos interesus, bet apskritai visų šios bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesus. Nuspręsti ar teismui teikiamos taikos sutarties sąlygos nepažeidžia imperatyvių įstatymų normų, taip pat ar nėra padaryta procedūrinių pažeidimų, priimant kreditorių susirinkimo nutarimus, yra teismo, kuriam teikiama tvirtinti taikos sutartis prerogatyva, o ne administratoriaus. Kreditorė UAB „Irdaiva“ nurodė, kad ji nesutinka ir su administratoriaus skundu dėl nutarimo netvirtinti administratoriaus ataskaitos. Skunde nurodytais argumentais administratorius bando įrodinėti, jog jo teikiama ataskaita yra išsami, motyvuota ir tinkama ir tik formaliai atsikerta į pastabas dėl veiksmų, kurie nebuvo atlikti, todėl teismas turėtų administratoriaus skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime kreditorė UAB „Irdaiva“ taip pat pareiškė prašymą priteisti jai turėtas bylinėjimosi išlaidas iš pareiškėjo BUAB „Dakotas“, atlyginant šias išlaidas iš BUAB „Dakotas“ administravimo išlaidų.

28Nagrinėjant bylą pagal BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą teismo posėdyje administratoriaus atstovė skundą prašė patenkinti, o dalyvavę teismo posėdyje suinteresuotų asmenų atstovai prašė administratoriaus skundą atmesti.

29Byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu pateiktais paaiškinimais, rašytiniais įrodymais, UAB „Dakotas“ bankroto bylos duomenimis nustatytos tokios reikšmingos nagrinėjamai bylai aplinkybės:

30Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2013 m. lapkričio 22 d., iškėlė bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“ bankroto bylą, šios įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

31BUAB „Dakotas“ administratorius šios bankrutuojančios įmonės kreditoriams buvo pateikęs savo veiklos ataskaitą už laikotarpį iki 2014-11-28. Šią ataskaitą svarstė BUAB „Dakotas“ kreditorių komitetas 2014-12-03 vykusiame posėdyje ir šiame posėdyje priėmė nutarimą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2014-11-28 (protokolas - b.l.84-101, t. I).

322015 m. kovo 5 d. įvyko BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimas (b.l. 47-59, t. I – BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 3). Šiame susirinkime be kitų buvo priimti nutarimai:

33-Netvirtinti administratoriaus veiklos nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25 ataskaitos (pirmuoju darbotvarkės klausimu);

34-Sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje Nr.2-1200-390/2015 (šeštuoju darbotvarkės klausimu);

35-Pavesti BUAB „Dakotas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 su UAB „Irdaiva“ pagal pridedamą taikos sutarties projektą (septintuoju darbotvarkės klausimu).

36Dėl šių trijų BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimo nutarimų skundą pateikė bankroto administratorius. Teismas dėl administratoriaus pateikto skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų atskirais svarstytais darbotvarkės klausimais, sprendžia taip.

37Dėl nutarimo netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą

38Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 d. (nuo 2014 07 01 galiojanti redakcija) nustato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę „reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Jeigu teismas nurodo administratoriui pašalinti ataskaitos trūkumus, bet administratorius per teismo nustatytą protingą terminą jų nepašalina ir (ar) teismas nepatvirtina jam pakartotinai pateiktos ataskaitos, teismas priima motyvuotą nutartį atstatydinti administratorių ir šio įstatymo nustatyta tvarka paskirti kitą administratorių“.

39BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimui, vykusiam 2015-03-05 šios įmonės bankroto administratorius pateikė tvirtinti jo veiklos nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25 ataskaitą (toliau – 2015-02-25). Kreditorių susirinkimas šios administratoriaus ataskaitos nepatvirtino.

40Administratorius iškart po to, kai kreditorių susirinkimas nepatvirtino jo ataskaitos, 2015-03-19 pateikė teismui skundą, kuriuo prašė panaikinti BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo netvirtinama admnistratoriaus ataskaitą, taip pat, kad teismas tokią ataskaitą patvirtintų. Teismas vertina, kad, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 d. nuostatomis, administratorius reikšti prašymą, kad teismas patvirtintų jo ataskaitą, gali tik po to, kai tokios ataskaitos pakartotinai nepatvirtina kreditorių susirinkimas, todėl pripažįsta, jog administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo 1-mu darbotvarkės klausimu paliktinas nenagrinėtu, nesilaikius ikiteisminės tokio klausimo išsprendimo tvarkos.

41Taip nuspręsdamas, teismas nepripažįsta (nesutinka su administratoriaus atstovės teismo posėdyje pateiktais argumentais), kad administratoriaus 2015-02-25 ataskaita yra pakartotinai kreditorių komiteto 2014-12-03 posėdyje apsvarstyta ir nepatvirtinta administratoriaus 2014-11-28 veiklos ataskaita, kadangi šios ataskaitos apima ne tą patį admnistratoriaus veiklos laikotarpį, sušaukdamas kreditorių susirinkimą administratorius nenurodė, kad siūlo pakartotinai svarstyti administratoriaus ataskairą, kurios kreditoriai nepatvirtino 2014-12-03 kreditorių komiteto posėdyje.

42Taip teismas nusprendžia net ir matydamas, kad ir pats kreditorių susirinkimas neįvykdė ĮBĮ 23 str. 4 d. numatytos tvarkos nustatyti protingą terminą per kurį administratorius privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Teismo nuomone, byloje nagrinėjamu atveju, kadangi kreditoriai susrinkimo nutarime nenurodė konkrečių ataskaitos trūkumų, nenustatė terminų trūkumams pašalinti, administratorius per protingą terminą pats turėtų pašalinti tuos trūkumus, kuriuos, kaip jis suprato, nustatė kreditorių susirinkimas, ir ataskaitą teikti tvirtinti pakartotinai, arba teikti ataskaitą tvirtinti pakartotinai, nurodydamas, kad jis neturi pareigos teikti kitokią ataskaitą.

43Pripažindamas, kad Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 d. leidžia administratoriui reikšti prašymą, kad teismas patvirtintų jo ataskaitą, tik po pakartinio ataskaitos svarstymo kreditorių susrinkime, teismas administratoriaus skundą 1-mu darbotvarkės klausimu palieka nenagrinėtą.

44Dėl nutarimų sudaryti taikos sutartį ir pavedimo administratoriui sudaryti taikos sutartį

45Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Irdaiva“ Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje pagal administratoriaus ieškinį civilinėje byloje, kurioje administratorius reikalauja priteisti bankrutuojančiai įmonei iš atsakovės UAB „Irdaiva“ 320010,37 Lt, pateikė taikos sutarties pasiūlymą, kurio esminės sąlygos yra tokios, kad ieškovė BUAB „Dakotas“ atsisako ieškinio reikalavimų, o atsakovė UAB „Irdaiva“ atsisako reikalauti kompensuoti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Tokiam pasiūlymui balsų dauguma pritarė ir BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimas, pavedęs administratoriui tokiomis sąlygomis Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 sudaryti taikos sutartį.

46BUAB „Dakotas“ administratorius skunde teigia, kad tokie kreditorių susirinkimo nutarimai prieštarauja BUAB „Dakotas“ kreditorių, pirmiausia pirmos ir antros eilės, interesams, pažeidžia protingumo ir sąžiningumo principus, todėl tokie nutarimai turėtų būti panaikinti. Atsiliepimus dėl skundo pateikę kreditoriai BKB „Nacionalinė kredito unija“ ir VSDFV Kauno skyrius su administratoriaus nuomone taip pat sutinka.

47Teismas pripažįsta, kad BUAB „Dakotas“ administratoriaus reikalavimas panaikinti BUAB „Dakotas“ kreditorių 2015 m. kovo 3 d. susirinkimo 6-tu ir 7-tu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus yra pagrįstas.

48Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1200-390/2015 dėl skolos bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Dakotas“ priteisimo iš UAB „Irdaiva“ buvo pradėta administratoriui pateikus ieškinį, siekiant, kad kuo didesniu mastu būtų patenkinti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai, t.y. administratoriui ginant visų kreditorių interesus. Kreditorių susirinkime svarstant atsakovės paminėtoje civilinėje byloje UAB „Irdaiva“, kuri yra ir BUAB „Dakotas“ kreditorė, pasiūlytą projektą dėl taikos sutarties, pagal kurią ieškovė atsisako ieškinio, eilė kreditorių – VSDFV Kauno skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos, BKB „Nacionalinė kredito unija“ ir kt. – balsavo prieš tokį nutarimą. Kadangi kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas ne visiems įmonės kreditoriams pritarus (ne visų kreditorių balsais), teismas sutinka su vertinimu, kad toks kreditorių susirinkimo nutarimas, kuris savo esme įpareigoja bankrutuojančios įmonės administratorių atsisakyti skolos bankrutuojančiai įmonei išieškojimo, pažeidžia bent dalies BUAB „Dakotas“ kreditorių interesus, taip pat pažeidžia protingumo ir sąžiningumo principus.

49Teismas šioje byloje neturi teisės ir negali nuspręsti, ar pagrįsti yra BUAB „Dakotas“ ieškinio civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 pareikšti atsakovei UAB „Irdaiva“ reikalavimai, todėl nagrinėdamas BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą negali pripažinti pagrįstais suinteresuoto asmens UAB „Irdaiva“ atstovo teismo posėdyje pateiktus argumentus, kad kreditorių susirinkimo nutarimai dėl taikos sutarties sudarymo yra pagrįsti todėl, kad nepagrįstas pats administratoriaus pareikštas ieškinys.

50Dėl nurodytų priežasčių teismas naikina BUAB „Dakotas“ kreditorių 2015 m. kovo 3 d. susirinkimo 6-tu ir 7-tu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

51Iš dalies patenkinus BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą, suinteresuotų asmenų UAB „Lapsta“ ir UAB „Irdaiva“ prašymai priteisti jiems turėtas bylinėjimosi išlaidas netenkinami (CPK 93 str.).

52Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo 23 ir 24 straipsniais,

Nutarė

53BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą tenkinti dalinai.

54BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundo dalį, kuria administratorius prašo panaikinti BUAB „Dakotas“ kreditorių 2015 m. kovo 3 d. susirinkimo 1-mu darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą, kuriuo nutarta netvirtinti administratoriaus ataskaitą už laikotarpį nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25, ir patvirtinti BUAB „Dakotas“ administratoriaus 2015-02-25 veiklos ataskaitą, palikti nenagrinėtą.

55BUAB „Dakotas“ kreditorių 2015 m. kovo 3 d. susirinkimo 6-tu ir 7-tu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus, kuriais nutarta Kauno apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1200-390/2015 sudaryti taikos sutartį ir pavesti BUAB „Dakotas“ administratoriui sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ pagal pastarosios pateiktą taikos sutarties projektą, panaikinti.

56Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti paduotas per Kauno apygardos teismą atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniams teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, sekretoriaujant Vytautei... 2. Kauno apygardos teismui, iškėlusiam uždarajai akcinei bendrovei... 3. Skunde administratorius nurodė, kad prašo: 1) Pripažinti negaliojančiu BUAB... 4. BUAB „Dakotas“ administratorius teigia, jog ataskaita negali būti... 5. „Pirma, bankroto administratorius neįvykdė antrajame kreditorių... 6. Antra, UAB „Dakotas“ sandorių teisinė analizė yra pagrįsta tik... 7. Trečia, UAB „Dakotas“ sandorių teisinėje analizėje nėra įvertinti... 8. Ketvirta, bankroto administratorius nepateikia jokios pozicijos dėl galimybės... 9. Papildomai kreditorių komitetas administratoriui nurodė įvertinti:... 10. „Pirma, UAB „Dakotas”, šio juridinio asmens valdymo organų ir dalyviu... 11. Antra, galimybę ginčyti sutarčių, sudarytų taip UAB „Dakotas” ir UAB... 12. Administratoriaus nuomone, priimdami tokį nutarimą kreditoriai vadovavosi tik... 13. 2015-02-27 BUAB „Dakotas“ administratorius visiems įmonės kreditoriams... 14. Kreditoriai VSDFV Kauno skyrius, VMI prie LR FM, VĮ Turto bankas, BKB... 15. „Administratoriaus ataskaitoje atlikta sandorių analizė yra tik formali,... 16. Administratoriaus ataskaitoje nepateikiama informacija apie KB „Nacionalinė... 17. Vadovaujantis IBĮ 20 str. 2 d. 5p. nepateiktas ieškinys Kauno apygardos... 18. Vadovaujantis ĮBĮ 20 str. 2 d. 4p. ir LR CK 6.9301 str. nepateikta... 19. Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. nustatyta, kad administratorius... 20. Kreditorė UAB „Lapsta“ administratoriui 2015-03-04 pateikė balsavimo... 21. Administratoriaus vertinimu, nurodytos aplinkybės, jas grindžiantys įrodymai... 22. Dėl reikalavimo pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo... 23. Kreditorė UAB „Lapsta“ atsiliepime į skundą (b.l. 2-8, t. II) nurodė,... 24. yra daugiau rekomendacinio pobūdžio, t.y. kreditoriai išreiškė savo... 25. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į skundą (b.l. 27-32, t. II)... 26. Kreditorė bankrutuojanti kooperatinė bendrovė „Nacionalinė kredito... 27. Kreditorė UAB „Irdaiva“ atsiliepime į skundą (b.l.37-46, t. II) nurodė,... 28. Nagrinėjant bylą pagal BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą teismo... 29. Byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio... 30. Kauno apygardos teismas 2013 m. lapkričio 11 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo... 31. BUAB „Dakotas“ administratorius šios bankrutuojančios įmonės... 32. 2015 m. kovo 5 d. įvyko BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimas (b.l.... 33. -Netvirtinti administratoriaus veiklos nuo 2013-11-22 iki 2015-02-25 ataskaitos... 34. -Sudaryti taikos sutartį su UAB „Irdaiva“ civilinėje byloje... 35. -Pavesti BUAB „Dakotas“ bankroto administratoriui sudaryti taikos sutartį... 36. Dėl šių trijų BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimo nutarimų skundą... 37. Dėl nutarimo netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą... 38. Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 d. (nuo 2014 07 01 galiojanti redakcija)... 39. BUAB „Dakotas“ kreditorių susirinkimui, vykusiam 2015-03-05 šios įmonės... 40. Administratorius iškart po to, kai kreditorių susirinkimas nepatvirtino jo... 41. Taip nuspręsdamas, teismas nepripažįsta (nesutinka su administratoriaus... 42. Taip teismas nusprendžia net ir matydamas, kad ir pats kreditorių... 43. Pripažindamas, kad Įmonių bankroto įstatymo 23 str. 4 d. leidžia... 44. Dėl nutarimų sudaryti taikos sutartį ir pavedimo administratoriui sudaryti... 45. Iš byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, rašytinių įrodymų matyti,... 46. BUAB „Dakotas“ administratorius skunde teigia, kad tokie kreditorių... 47. Teismas pripažįsta, kad BUAB „Dakotas“ administratoriaus reikalavimas... 48. Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr. 2-1200-390/2015 dėl skolos... 49. Teismas šioje byloje neturi teisės ir negali nuspręsti, ar pagrįsti yra... 50. Dėl nurodytų priežasčių teismas naikina BUAB „Dakotas“ kreditorių... 51. Iš dalies patenkinus BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą,... 52. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 291 straipsniais, Įmonių bankroto įstatymo... 53. BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundą tenkinti dalinai.... 54. BUAB „Dakotas“ administratoriaus skundo dalį, kuria administratorius... 55. BUAB „Dakotas“ kreditorių 2015 m. kovo 3 d. susirinkimo 6-tu ir 7-tu... 56. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo gali būti paduotas...