Byla 2-105/2012
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais UAB „PRO 301“ bankroto byloje Nr. B2-3100-555/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Aisuva“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutarties, kuria teismas atmetė skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Aisuva“ skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais UAB „PRO 301“ bankroto byloje Nr. B2-3100-555/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiami kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo klausimai.

5Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi iškėlė UAB „PRO 301“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

6Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Aisuva“ pateikė Kauno apygardos teismui skundą dėl 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo, kuriame nutarta: 1. Kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti kreditoriaus AB SEB banko atstovą; 2. Patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 15 d. iki 2011 m. liepos 25 d.; 3. Nustatyti administratoriui 4 500 Lt įskaitant PVM mėnesinį atlyginimą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 1 d. Kauno apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, t.y. 2011 m. kovo 15 d. iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos, t.y. 2011 m. liepos 29 d.; nustatyti administratoriui 4 500 Lt įskaitant PVM mėnesinį atlyginimą už BUAB „PRO 301“ administravimą bankroto proceso metu, t.y. nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.; patvirtinti mėnesinę BUAB „PRO 301“ administravimo išlaidų sąmatą bendrai 6 100 Lt, įskaitant PVM, sumai, tarp jų atlyginimą administratoriui, laikotarpiui nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.; už perkamas teisines paslaugas mokėti pagal faktinį paslaugų poreikį, bet ne daugiau kaip 350 Lt be PVM už vieną darbo valandą, prieš tai suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku; išlaidas įmonės auditui, turto įvertinimui bei kita tvirtinti atskirai, kreditorių susirinkimui nusprendus tai atlikti; išlaidas įmonės dokumentų sutvarkymui tvirtinti atskirai, priduodant archyvą į Kauno savivaldybės archyvą; nustatyti administravimo išlaidų dengimo tvarką: iš įkeisto turto administravimo išlaidų sąmatai dengti skirti ne daugiau 50 000 litų; 4. Patvirtinti administratoriaus pasiūlytą nurodytą disponavimo administravimo išlaidomis tvarką; 5. Įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką per 10 darbo dienų nuo kreditorių susirinkimo dienos BUAB „PRO 301“ vardu sudaryti pavedimo sutartį su administratoriumi. 6. Patvirtinti administratoriaus pasiūlytą informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką; 7. Patvirtinti administratoriaus pasiūlytą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką; 8. Siūlyti teismui UAB „PRO 301“ taikyti likvidavimo procedūrą.

7Pareiškėjas UAB „Aisuva“ prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „PRO 301" 2011 m. liepos mėn. 29 d. kreditorių susirinkimo pirmu, antru, trečiu, ketvirtu, šeštu, septintu ir aštuntu darbotvarkės klausimais priimtus nutarimus. Be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti skundžiamų BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą kol bus išspręstas ginčas dėl 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo pirmu, antru, trečiu, ketvirtu, šeštu, septintu, aštuntu darbotvarkės klausimais priimtų nutarimų.

8Dėl pirmo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo išrinkti pirmininku kreditoriaus AB SEB banko atstovą“ pareiškėjas nurodė, jog pažeidžiami kitų kreditorių interesai ir kreditorių interesų pusiausvyros principas, nes AB SEB bankas įgyja lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose bei nepagrįstai įgyja teisę lemti įmonės bankroto procedūrų eigą, neatsižvelgiant į kitų kreditorių nuomonę. Be to, visas arba dalis banko kreditorinio reikalavimo jau yra užtikrintas įkeistu turtu, todėl AB SEB bankas ir taip turi prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu. Todėl išrinkus kreditorių susirinkimo pirmininku AB SEB banką nebūtų užtikrinta bankroto procedūrų koncentracija ir ekonomiškumas – taip išvengiama skaidrumo, viešumo, be jokios abejonės nukenčia likusių kreditorių teisės ir interesai, kreditorių lygiateisiškumo principas.

9Dėl antrojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 15 d. iki 2011 m. liepos 25 d.“ pareiškėjas nurodė, kad kreditorius UAB „Aisuva“ yra kreipęsis su atskiruoju skundu dėl 2011 m. birželio 10 d. Kauno apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1906-555/2011, kuria Kauno apygardos teismas patvirtino bankrutuojančios UAB „PRO 301“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Jei ši teismo nutartis būtų panaikinta, iš esmės keistųsi kreditoriaus AB SEB banko kreditorinis reikalavimas. Todėl nutarimas patvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 15 d. iki 2011 m. liepos 25 d. yra neteisėtas.

10Dėl trečiojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui“ nurodė, kad administratorius nepateikė jokių administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, be to, kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta ir jokių dokumentų, patvirtinančių, kokios buhalterinės išlaidos buvo suteiktos. Šiuo nutarimu administratoriui nustatytas atlyginimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų ir pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Pažymėjo, kad įmonė toliau veiklos praktiškai nevykdo, joje nebedirba nei vienas darbuotojas, įmonės kreditorių skaičius yra nedidelis, todėl administravimo procedūros nebus tokios sudėtingos, kad nustatytą administratoriaus atlyginimą būtų galima laikyti proporcingu būsimam darbui.

11Dėl ketvirtojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti administratoriaus pasiūlytą disponavimo administravimo išlaidomis tvarką“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog susirinkimo nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl kaip išvestinis nutarimas naikintinas ir kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus pasiūlytą disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

12Dėl šeštojo dienotvarkės klausimo „Dėl informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarkos patvirtinimo“ nurodė kad pagal patvirtintą tvarką nustatytas terminas – ne anksčiau 3 dienos iki kreditorių susirinkimo, kada administratorius turi pateikti kreditoriui su kreditorių susirinkimo dienotvarke susijusią informacija, yra akivaizdžiai per trumpas, juo pažeidžiama kreditorių teisė pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

13Dėl septintojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo patvirtinti kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką“ pareiškėjas nurodė, kad pagal patvirtintą susirinkimų sušaukimo tvarką kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą pranešama prieš 10 dienų, tačiau šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui, todėl šiuo nutarimu yra pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

14Dėl aštuntojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą“ nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog šiuo metu nėra baigtas nagrinėti ginčas dėl kreditorinių reikalavimų ir jų dydžio, kreditorių susirinkimo nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą yra nesavalaikis, negaliojantis, neteisėtas ir todėl turi būti panaikintas.

15Atsiliepimu į pareiškėjo skundą kreditorius VSDFV Kauno skyrius prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „PRO 301" 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo trečiu ir ketvirtu dienotvarkės klausimais priimtus nutarimus.

16Kreditoriai BUAB „DATA NT“, AB SEB bankas, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir BUAB „PRO 301” atsiliepimais į skundus prašė atmesti pareiškėjo skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo kaip nepagrįstą.

17Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Aisuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė 2011 m. liepos 29 d. BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo nutarimų pirmu, antru, trečiu, ketvirtu, šeštu, septintu ir aštuntu darbotvarkės klausimais vykdymą kol įsiteisės Kauno apygardos teismo nutartis dėl pareiškėjo UAB „Aisuva“ skundo dėl 2011 m. liepos 29 d. BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

19Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB „Aisuva“ skundą bei panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

20Dėl AB SEB banko atstovo išrinkimo kreditorių susirinkimo pirmininku teismas konstatavo, kad AB SEB bankas nėra asmuo, kuriam šioje konkrečioje situacijoje būtų buvę draudžiama būti BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimo pirmininku. Kreditorius AB SEB bankas atitiko Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reikalavimus, dėl jo kandidatūros buvo gauta daugiausiai balsų, todėl jis pagrįstai buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl AB SEB banko šališkumo ir neobjektyvumo kaip nepagrįstus.

21Dėl nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 15 d. iki 2011 m. liepos 25 d., teismas pažymėjo, kad pareiškėjo atskirąjį skundą, kuriuo buvo skundžiama teismo nutartis patvirtinti AB SEB banko kreditorinį reikalavimą, buvo atsisakyta priimti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi. Atsižvelgęs į šią aplinkybę teismas konstatavo, kad pareiškėjo argumentai dėl AB SEB banko kreditorinio reikalavimo nepagrįstumo yra nereikšmingi ir neturi jokios reikšmės sprendžiant klausimą dėl kreditorių susirinkimo skundžiamo nutarimo dalių teisėtumo.

22Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą teismas nurodė, kad ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktas nustato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą ir tokį sprendimą kreditoriai gali priimti jau pirmojo kreditorių susirinkimo metu.

23Argumentuodamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, kuriais buvo patvirtina administravimo išlaidų sąmatą, administratoriaus atlyginimas ir nustatyta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, teismas nurodė, kad BUAB „PRO 301" bankroto administratorius administravimo išlaidų sąmatoje nurodė pagrįsto, protingo dydžio sumas, jokių objektyvių duomenų ir įrodymų apie tai, kas leistų daryti išvadą apie skundžiamo nutarimo „ekonominį nepagrįstumą", pareiškėjas bei kreditorius VSDFV Kauno skyrius teismui nepateikė. Atsižvelgęs į šias aplinkybes teismas konstatavo, kad kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą šiuo atveju negali būti varžoma. Be to, teismas nurodė, kad pareiškėjas nepagrįstai teigė, kad administratorius nepateikė jokių administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų. Teismas pažymėjo, kad bankroto administratorius susirinkimo metu kreditoriams išsamiai, tiksliai bei detaliai paaiškino administravimo išlaidų bei buhalterinių išlaidų perspektyvinius skaičiavimus. Be to, pabrėžė, kad pareiškėjas nebuvo ir nėra pateikęs alternatyvaus pasiūlymo dėl administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, teismui pateiktame skunde nenurodė, ar, pareiškėjo vertinimu, aptariamų išlaidų sąmata yra per didelė, ar per maža. Pasisakydamas dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas savo skunde nenurodė jokių konkrečių argumentų, kurie patvirtintų, jog disponavimo administravimo išlaidomis tvarka pažeidžia teisės normas ar kreditorių valią.

24Dėl nutarimų, susijusių su informacijos teikimu apie BUAB „PRO 301“ bankroto eigą ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimu, teismas nurodė, kad kreditorius skunde nenurodė, koks terminas, jo vertinimu, būtų protingas ar tinkamas pasinaudoti teise gauti informaciją ir tinkamas įgyvendinti teisę dalyvauti kreditorių susirinkime, be to, pažymėjo, kad už šį susirinkimo nutarimą balsavo dauguma bankrutuojančios įmonės kreditorių, spręsdami, kad nustatytas terminas yra pakankamas pasiruošti, dalyvauti ir balsuoti kreditorių susirinkime. Pabrėžė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog nustačius 10 dienų terminą nėra užtikrinti kreditorių interesai. Argumentuodamas dėl šeštojo kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo, teismas nurodė, jog nustatytas 3 dienų terminas kreditoriui gauti informaciją apie kreditorių susirinkimo dienotvarkę nėra akivaizdžiai per trumpas. Pabrėžė, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių jo argumentus, jog 3 dienų terminas yra per trumpas. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad minėtas nutarimas priimtas dauguma kreditorių balsų.

25Pranykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui (CPK 144 straipsnis), teismas panaikino Kauno apygardos teismo 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

27Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Aisuva“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

281. Priėmus kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju dienotvarkės klausimu buvo pažeisti kitų BUAB „PRO 301” kreditorių interesai ir kreditorių interesų pusiausvyros principas, skaidrumo, viešumo principai, nes AB SEB bankas įgijo lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose bei nepagrįstai įgijo teisę lemti įmonės bankroto procedūrų eigą, neatsižvelgiant į kitų kreditorių nuomonę. Banko kreditoriniai reikalavimai jau yra užtikrinti UAB „PRO 301” turto įkeitimu, AB SEB bankas dalį ar visą savo reikalavimą galės padengti iš įkeisto turto, kiti kreditoriai šios galimybės neturi, nes jų reikalavimai bus vykdomi tik iš likusio bankrutuojančios bendrovės turto, todėl AB SEB bankas ir taip turi prioritetą kitų kreditorių atžvilgiu. Pažymėtina, kad teismas skundžiamos nutarties motyvuojamojoje dalyje faktiškai nepateikė pareiškėjo argumentų teisinio įvertinimo, todėl nutartis neatitinka teismo nutarčiai keliamų reikalavimų (CPK 270 str. 4 d.).

292. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti tvirtinama, nes pareiškėjas padavė teismui atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1906-555/2011, kuria Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB „PRO 301” kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, panaikinimo. Jei minėta Kauno apygardos teismo nutartis būtų panaikinta, iš esmės keistųsi kreditoriaus AB SEB banko kreditorinis reikalavimas. Todėl BUAB „PRO 301” bankroto administratoriaus veiklos ataskaita, kurioje nurodomas ir banko finansinis reikalavimas, negalėjo būti tvirtinama tol, kol nebus išnagrinėtas pareiškėjo minėtas atskirasis skundas.

303. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, vadovavosi tik BUAB „PRO 301” administratoriaus paaiškinimais, nors bankroto administratorius nepateikė jokių administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, be to, kreditorių susirinkimui nebuvo pateikta ir jokių dokumentų, patvirtinančių, kokios buhalterinės išlaidos buvo suteiktos. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, neatsižvelgė į tai, kiek likvidaus turto turi bendrovė, ar būtinos yra administratoriaus nurodomos išlaidos, ar administratoriaus atlyginimo dydis yra pagrįstas darbų, kuriuos jis atliko iki pirmojo kreditorių susirinkimo, kiekiu, kokybe, sudėtingumu, o taip pat planuojamų ateityje atlikti darbų būtinumu, į turimo turto vertę, skolų dydį. Kreditorių susirinkimas privalėjo įvertinti, ar bankroto administratoriaus siūlomas atlyginimas, administravimo išlaidų sąmata atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus, ir ar jis pagrįstas ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalyje nurodytais specialiaisiais kriterijais. Pažymėtina, kad bankrutuojanti įmonė veiklos praktiškai nevykdo, joje nebedirba nei vienas darbuotojas, įmonės kreditorių skaičius yra nedidelis. Todėl manytina, kad administravimo procedūros nebus tokios sudėtingos, kad nustatytą administratoriaus atlyginimą būtų galima laikyti proporcingu būsimam darbui.

314. Kadangi nepagrįstas ir neteisėtas yra kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą ir nustatyti atlyginimą administratoriui, todėl kaip išvestinis nutarimas turi būti panaikintas ir kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus pasiūlytą disponavimo administravimo išlaidomis tvarką.

325. Pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą susirinkimų sušaukimo tvarką kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą pranešama prieš 10 dienų, tačiau šis terminas yra akivaizdžiai per trumpas pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui, todėl šiuo nutarimu yra pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga. Prielaidas kreditorių teisių įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą, kuris turi užtikrinti kreditorių teisę gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę.

336. Administratoriaus pasiūlytas ir kreditorių susirinkimo patvirtintas 3 dienų terminas iki kreditorių susirinkimo pateikti su kreditorių susirinkimo darbotvarke susijusią informaciją yra akivaizdžiai per trumpas. Nustatytas terminas pažeidžia kreditorių teisę pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

347. Kreditorių susirinkimo nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą buvo nesavalaikis ir neteisėtas, nes kreditorių susirinkimo dieną teisme buvo pateiktas atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1906- 555/2011, kuria Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB „PRO 301” kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Kreditorių susirinkimo metu dar nebuvo priimta ir įsiteisėjusi teismo nutartis dėl minėto atskirojo skundo tenkinimo / netenkinimo ar atsisakymo jį priimti.

35Kreditorius UAB „Esema“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą patenkinti, Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 14 d. nutartį panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „PRO 301“ 2011 m. liepos 29 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 darbotvarkės klausimais. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

361. Išrinkus kreditorių susirinkimo pirmininku banko atstovą, AB SEB bankas įgijo lemiamą balsą įmonės kreditorių susirinkimuose. Pažymėtina, kad banko kreditoriniai reikalavimai jau yra užtikrinti BUAB „PRO 301“ turto įkeitimu. Priėmus atitinkamą nutarimą, AB SEB bankas, turintis pirmumą kitų kreditorių atžvilgiu, įgijo dar didesnes teises – svaresnę galimybę įtakoti priimamus sprendimus. Tokiu būdu pažeidžiami skaidrumo, viešumo principai, nukenčia likusių kreditorių teisės ir interesai, pažeidžiamas kreditorių lygiateisiškumo principas, todėl skundžiamos nutarties dalis, kurioje buvo atmestas prašymas pripažinti negaliojančiu aptariamą kreditorių susirinkimo nutarimą, yra neteisėta.

372. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo patvirtinta anksčiau negu išspręstas pareiškėjo UAB „Aisuva“ atskirojo skundo dėl nutarties, kuria patvirtinti BUAB „PRO 301“ kreditorių reikalavimai, klausimas. Taigi nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, buvo priimtas anksčiau nei galėjo būti priimtas.

383. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad bankroto administratoriaus išlaidų sąmata patvirtinta bei administratoriaus atlyginimas nustatytas teisėtai. BUAB „PRO 301“ bankroto administratorius kreditorių susirinkimui nepateikė jokių administravimo išlaidas patvirtinančių dokumentų, taip pat nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kokios buhalterinės išlaidos buvo patirtos. Tik pagrįsta administratoriaus sudaryta sąmata gali būti traktuojama kaip atitinkanti tiek bankrutuojančios įmonės, tiek kreditorių interesus, o nesant jokio išlaidų ir atlyginimo skaičiavimų pagrindimo, nutarimas negali būti priimamas.

394. Pripažinus negaliojančiu nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos bei administratoriaus atlyginimo patvirtinimo, turi būti pripažįstamas negaliojančiu ir išvestinis nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka.

405. Nutarimas, patvirtinantis kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką, turi būti pripažintas neteisėtu, nes šis nutarimas nustato per trumpą terminą pasiruošti esminių bankroto bylos klausimų nagrinėjimui ir susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

416. Informacijos apie bankroto eigą teikimo tvarkoje nustatytas 3 dienų terminas yra akivaizdžiai per trumpas ir juo pažeidžiamos kreditorių teisės pasiruošti susirinkimui, susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga, todėl, kreditorių susirinkimo nutarimas patvirtinti administratoriaus pasiūlytą informacijos apie įmonės bankroto eigą teikimo tvarką yra akivaizdžiai neteisėtas.

427. Nutarimas dėl likvidavimo procedūros taikymo buvo priimtas anksčiau, nei galėjo būti priimtas. Pareiškėjo UAB „Aisuva“ skundo, kuriuo buvo skųsta Kauno apygardos teismo nutartis dėl BUAB „PRO 301“ kreditorių reikalavimų tvirtinimo, priėmimo klausimas buvo išspręstas tik po 2011 m. liepos 29 d., tai yra tik po to, kai įvyko BUAB „PRO 301“ kreditorių susirinkimas, priėmęs skundžiamus nutarimus. Todėl nutarimas taikyti likvidavimo procedūrą yra neteisėtas.

43Atsakovas BUAB „PRO 301“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo UAB „Aisuva“ atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

441. Kreditorių susirinkimo nutarimas pirmininku išrinkti AB SEB banko atstovą yra pagrįstas ir teisėtas, nes jis buvo priimtas balsų dauguma, nepažeidžiant įstatyme įtvirtintų procedūrų. ĮBĮ 23 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra įtvirtinta, kad kreditorių susirinkimo pirmininku negali būti renkamas kreditorius – buvęs įmonės vadovas (neatsižvelgiant, į tai, kokiu pagrindu ir kada jis buvo atleistas), savininkas ir šiame punkte nurodytų asmenų artimieji giminaičiai, sutuoktiniai ar asmenys, įregistravę savo partnerystę įstatymų nustatyta tvarka. Tuo tarpu AB SEB banko atstovas nebuvo nei UAB „PRO 301“ vadovas, nei savininkas, nei šių asmenų artimas giminaitis. Aplinkybė, jog banko kreditorinis reikalavimas yra užtikrintas įkeitimu, sprendžiant nutarimo neteisėtumo klausimą neturi jokios reikšmės.

452. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama nutartis neatitinka CPK 279 straipsnio 4 dalies reikalavimų, kadangi joje nėra pateikta pareiškėjo argumentų teisinio įvertinimo. Pirmosios instancijos teismas glaustai išanalizavo tiek pareiškėjo, tiek kitų šalių argumentus. Pareiškėjas nenurodo, kokie argumentai liko neįvertinti, todėl jo teiginys, kad Kauno apygardos teismas faktiškai nepateikė UAB „Aisuva“ argumentų teisinio įvertinimo, turi būti laikomas subjektyvia pareiškėjo nuomone.

463. Atskirojo skundo argumentai dėl nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, neteisėtumo yra atmestini, nes pareiškėjo UAB „Aisuva“ atskirąjį skundą buvo atsisakyta priimti 2011 m. rugpjūčio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi. Taigi Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis yra įsiteisėjusi, todėl ir ginčo dėl patvirtintų kreditorinių reikalavimų šiai dienai nėra.

474. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta išlaidų sąmata bei atlyginimas administratoriui, yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, todėl jo naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. BUAB „PRO 301“ bankroto administratorius administravimo išlaidų sąmatoje nurodė pagrįsto bei protingo dydžio sumas. Bankroto administratorius susirinkimo metu pateikė išsamų administravimo išlaidų bei suteiktų buhalterinių paslaugų išlaidų pagrindimą. Kreditorių susirinkimo protokole yra pateikta administravimo išlaidų lentelė, kurioje detaliai atsispindi kam ir kiek yra reikalinga lėšų. Bankroto administratoriui yra geriausiai žinoma, kiek lėšų yra reikalinga efektyvioms bankroto procedūroms, todėl atmestini pareiškėjo argumentai, kad bankroto administratoriaus paskaičiavimai yra vienašališki. Be to, pareiškėjas neįvertino, ar aptariamų išlaidų sąmata yra per didelė ar per maža. Pažymėtina, kad atlyginimas bankroto administratoriui yra reikiamo dydžio, atitinkantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus.

485. Nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata bei atlyginimas bankroto administratoriui yra teisėtas ir pagrįstas, todėl ir išvestinis kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, yra teisėtas ir jo naikinti nėra pagrindo. Be to, pareiškėjas atskirajame skunde nenurodo jokių konkrečių argumentų, kurie patvirtintų, jog disponavimo administravimo išlaidomis tvarka pažeidžia teisės normas ar kreditorių valią.

496. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas 10 dienų terminas, prieš kurį reikia pranešti kreditoriams apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą, yra optimalus. Visos bankroto procedūros turi būti vykdomos vadovaujantis operatyvumo principu, todėl 10 dienų terminas, prieš kurį reikia pranešti kreditoriams apie įvyksiantį susirinkimą, yra pakankamas pasiruošti atitinkamų klausimų nagrinėjimui bei susipažinti su teikiama svarstyti medžiaga.

507. Informacijos apie bankroto eigą teikimo tvarkoje nustatytas 3 dienų terminas yra optimalus ir atitinkantis bankroto bylose taikomą operatyvumo principą. Informacija, susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke, kreditoriui teikiama likus 3 dienom arba mažiau iki kreditorių susirinkimo dienos tam, kad jis gautų visą aktualią informaciją. Jeigu būtų nustatytas ilgesnis terminas, egzistuoja tikimybė, kad kreditorius, kreipęsis į bankroto administratorių, gautų nepilną informaciją, susijusią su susirinkimo darbotvarke. Be to, ieškovas atskirajame skunde nenurodo, koks terminas jo manymu būtų tinkamas.

518. Kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta teismui siūlyti taikyti UAB „PRO 301“ likvidavimo procedūrą, priėmimui buvo reikiamos sąlygos. ĮBĮ 23 straipsnio 15 punkte yra nurodyta, kad kreditorių susirinkimo teisė yra siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Šia teise kreditoriai, dalyvavę susirinkime, pasinaudojo balsuodami už minėtą nutarimą. Už šį nutarimą buvo gauta 97,74 proc. balsų, taigi jis buvo priimtas balsų dauguma, todėl nėra pagrindo tvirtinti, kad jis neteisėtas.

52Kreditorius BUAB „DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti , o skundžiamą nutartį palikti nepkeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais kaip atsakovas BUAB „PRO 301“ ir papildomai nurodo:

531. ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas nustato, kad kreditorių susirinkimas turi teisę nustatyti administratoriui atlyginimą. Remiantis ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalimi administratoriaus atlyginimo suma ir jo mokėjimo tvarka nustatoma pavedimo sutartyje, todėl BUAB „PRO 301“ kreditoriai, balsuodami už BUAB „PRO 301“ išlaidų sąmatą, įskaitant ir atlyginimą administratoriui, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

542. Šioje bankroto byloje nebuvo gautas siūlymas sudaryti taikos sutartį, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo nuspręsta teismui taikyti UAB „PRO 301“ likvidavimo procedūrą, buvo būtinas siekiant operatyviai užbaigti bankroto procesą.

55Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia iš esmės tais pačiais argumentais kaip atsakovas BUAB „PRO 301“ ir kreditorius BUAB „DATA NT“ ir papildomai nurodo:

561. Atskirojo skundo argumentai, susiję su galimu kreditoriaus AB SEB banko, kaip kreditorių susirinkimo pirmininko, šališkumu ir neobjektyvumu, yra nepagrįsti jokiais rašytiniais įrodymais ir yra tik subjektyvios prielaidos, kuriomis teismas negali remtis. Pirmosios instancijos teismas pateikė argumentus ir detaliai įvertino, kodėl nėra pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimo dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo.

572. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta išlaidų sąmata bei atlyginimas administratoriui, yra teisėtas. Remiantis bankroto administratoriaus kreditorių susirinkimui pateikta ataskaita, bendrovė turimą nekilnojamąjį turtą nuomoja tretiesiems asmenims, vadinasi, bankroto administratorius papildomai rūpinasi šio turto administravimu, turimo turto balansinė vertė pagal administratoriaus pateiktus duomenis sudaro 3 519 236 Lt, BUAB „PRO 301“ turi debitorių už 883 074 Lt, bankroto administratorius nurodo, kad jis tęsia skolų iš įmonės skolininkų išieškojimą ir informaciją apie skolų išieškojimo eigą pateiks kitose administratoriaus veiklos ataskaitose. Įvertinus bankroto administratoriaus pateiktoje veiklos ataskaitoje esančius duomenis, taip pat atsižvelgus į susirinkimo metu pateiktus paaiškinimus ir perspektyvinius skaičiavimus, kreditoriai, neperžengdami įstatymo jiems suteiktų teisių, pagrįstai patvirtino administravimo išlaidų sąmatą ir administratoriaus atlyginimą.

583. Nutarimas dėl likvidavimo procedūros yra teisėtas, nes, kaip matyti iš faktinių aplinkybių, bankroto byla UAB „PRO 301“ buvo iškelta Kauno apygardos teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi. Taikos sutartis sudaryta nebuvo ir nei vienas iš kreditorių neinicijavo tokios sutarties sudarymo. Taigi buvo visos sąlygos kreditorių susirinkimui priimti nutarimą siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. Atskirajame skunde nurodoma, kad nutarimas, kuriuo nuspręsta siūlyti teismui taikyti UAB „PRO 301“ likvidavimo procedūrą, negalėjo būti priimtas dėl pareiškėjo pateikto atskirojo skundo civilinėje byloje NR. B2-1906-555/2011. Pareiškėjo pateiktą atskirąjį skundą Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi atsisakė priimti. Taigi, Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1906-555/2011, kuria buvo patvirtintas UAB „PRO 301“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, yra įsiteisėjusi. Todėl atmestini atskirojo skundo argumentai, kad šiuo metu dar nėra baigtas ginčas dėl kreditorinių reikalavimų.

59IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

60Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino vieno iš įmonės kreditorių skundo dėl įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, nustatytas atlyginimas administratoriui ir administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, informacijos apie bylos eigą teikimo tvarka, pasiūlyta įmonei taikyti likvidavimo procedūrą, pripažinimo negaliojančiais.

61Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų kreditorinius reikalavimus. Kreditorių susirinkimas sprendžia tiek pagrindinius su įmonės tolesniu teisiniu likimu susijusius, tiek ir einamuosius klausimus: kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo, administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo, atlyginimo jam nustatymo, administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, įmonės turto pardavimo tvarkos nustatymo, likvidavimo procedūros (ne)pradėjimo, ūkinės komercinės veiklos tęstinumo ir pan. (ĮBĮ 23 str.). Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

62Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo ir jo įgaliojimų

63Kreditorių susirinkimo pirmininkas šaukia įmonės kreditorių susirinkimus, jiems pirmininkauja, t. y. užtikrina tvarką kreditorių susirinkimuose (ĮBĮ 22 str. 3 d., 23 str. 14 p.), inicijuoja sprendimo laikinai pavaduoti administratorių priėmimą (ĮBĮ 11 str. 7 d.), taip pat atlieka techninio pobūdžio veiksmus – pasirašo pavedimo sutartį su administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 5 d.). Taigi kreditorių susirinkimo pirmininkas neturi teisės vienasmeniškai priimti sprendimus ar vykdyti funkcijų, kuriuos pagal įstatymą pavesta priimti (atlikti) kreditorių susirinkimui ar bankroto administratoriui. Antai, už bankroto procedūrų operatyvų ir sklandų vykdymą iš esmės atsakingas administratorius. Tuo tarpu kreditorių susirinkimo pirmininkas atsako už tinkamą vadovavimą kreditorių susirinkimams ir kreditorių susirinkimo nutarimais jam priskirtų pavedimų tinkamą vykdymą. Kreditorių susirinkimo pirmininkas renkamas iš kreditorių (ĮBĮ 23 str. 1 p.). Tai, jog asmuo, kuris paskirtas kreditorių susirinkimo pirmininku yra didžiausias įmonės kreditorius, turintis lemiamą įtaką balsuojant kreditorių susirinkimuose ar tokios įtakos neturintis, nesuteikia jam, kaip kreditorių susirinkimo pirmininkui, daugiau teisių. Tokio kreditoriaus ar jo įgalioto asmens išrinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku yra teisėtas atsižvelgiant į nustatytas nutarimų kreditorių susirinkimuose priėmimo taisykles.

64Nagrinėjamoje byloje pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo 97,74 % visų BUAB „PRO 301“ kreditorių, kurių reikalavimai patvirtinti Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartimi (bendra patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma 10 471 982,38 Lt, b. l. 11). Didžiausio įmonės kreditoriaus AB SEB banko, kaip hipotekos kreditoriaus, kreditorinis reikalavimas sudaro 1 701 469,76 Lt, o kaip trečios eilės kreditoriaus 8 433 098,74 Lt (b. l. 16). Esant tokioms aplinkybėms, atsakovo administratoriaus siūlymas kreditorių susirinkimo pirmininku išrinkti AB SEB banko atstovą ir kreditorių pritarimas tokiam siūlymui yra teisėtas ir pagrįstas.

65Kaip minėta, pagal įstatymą kreditorių susirinkimo pirmininkas pasirašo pavedimo sutartį su administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 5 d.). Tai iš esmės techninis veiksmas, kuriuo įforminama kreditorių susirinkimo valia santykiuose su administratoriumi. Bankroto procesas turi vykti operatyviai, todėl susirinkimo nustatytas įpareigojimas kreditorių susirinkimo pirmininkui per 10 darbo dienų pasirašyti tokią sutartį atitinka bankroto proceso eigą, nepažeidžia įmonės kreditorių teisių.

66Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir patirtų išlaidų tvirtinimo

67Už savo veiklą bankroto administratorius, visų pirma, yra atskaitingas įmonės kreditoriams, kurie kontroliuoja jo veiklą. Viena iš administratoriaus atsiskaitymo kreditoriams už praeitą laikotarpį formų – bankroto procedūrų metu vykdytos veiklos ataskaitos pateikimas. Administratorius veiklos ataskaitą kreditoriams turi teikti reguliariai už ataskaitinį laikotarpį. Veiklos ataskaitoje turi būti išsamiai išdėstyta, kaip buvo vykdomos įmonės bankroto procedūros, ar jos neužtruko nepagrįstai ilgai, ar vykdomi kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimai, jeigu ne, kokios yra to priežastys ir pan. Administratoriaus veiklos ataskaitos sudėtine dalimi laikoma ir ataskaita apie faktiškai patirtas administravimo išlaidas. Administratoriaus veiklos ataskaita gali būti netvirtinama tik tuomet, jeigu egzistuoja konkretūs duomenys apie tai, jog administratorius akivaizdžiai netinkamai vykdė savo pareigas per ataskaitinį laikotarpį.

68Bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių susirinkimo ar komiteto (jeigu jis sudaromas) pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita. Kadangi susiklosto administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-234/2011; 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Pritarimu administratoriaus pateiktai veiklos ataskaitai kreditoriai konstatuoja, jog administratorius tinkamai vykdo funkcijas ir neviršija įgaliojimų, todėl ir toliau turi vykdyti įmonės bankroto procedūras.

69Jeigu suinteresuotas asmuo paduoda skundą dėl kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo, kuriuo administratoriaus veiklos ataskaita patvirtinta, jis skunde turi nurodyti išsamius argumentus ir pateikti šiuos argumentus patvirtinančius įrodymus, kurie, jo nuomone, patvirtina negalimumą tvirtinti pateiktos ataskaitos. Tuomet, kai suinteresuotas asmuo tokių duomenų skunde nepateikia, o pirmosios instancijos teismas jo skundo netenkina, apeliacinės instancijos teisme dėstyti naujas faktines aplinkybes, kurios nebuvo pateiktos skunde nėra pagrindo, kadangi tai nesudarė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme dalyko ir dėl to jos nenagrinėtinos apeliacinės instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.).

70Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D. R. pateikė išsamią ataskaitą už laikotarpį nuo 2011 m. kovo 15 d., t. y. nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo, iki 2011 m. liepos 25 d. Joje nurodyta, kokius veiksmus ir dėl kokių priežasčių atliko administratorius per šį laikotarpį. Administratorius informavo atitinkamas institucijas apie įmonės teisinio statuso pakeitimą, perėmė turtą iš įmonės vadovės ir kreipėsi į viešus registrus dėl duomenų pateikimo apie registruotiną turtą, įsakė nutraukti įmonės ūkinę-komercinę veiklą, peržiūrėjo kreditorių pateiktus turtinius reikalavimus įmonei ir kreipėsi į teismą dėl šių reikalavimų patvirtinimo, taip pat dėl arešto panaikinimo įmonės turtui, nutraukė darbo sutartis su darbuotojais ir su paraiška kreipėsi į Garantinį fondą, sudarė gautų pajamų ir patirtų išlaidų suvestinę (b. l. 12-15). Šie administratoriaus veiksmai buvo atlikti operatyviai, nepažeidžiant ĮBĮ reikalavimų.

71Tinkamai vykdytos administratoriaus veiklos metu per šį laikotarpį patirtos administravimo išlaidos, kurios pagrįstos dokumentais, taip pat turi būti patvirtintos. Kauno apygardos teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi administratoriui leido iki pirmojo kreditorių susirinkimo naudoti 19 360 Lt administravimo išlaidoms padengti. Administratorius šių išlaidų maksimalių dydžių neviršijo. Atsakovo administratoriaus įgaliotas asmuo konkretizavo šias išlaidas pagal rūšis (buhalterinės paslaugos, turto priežiūros išlaidos, pašto, kanceliarinių prekių, skelbimų laikraščiuose, banko paslaugų, kuro ir kitos išlaidos, PVM), pateikė jas patvirtinančius dokumentus. Duomenų apie tai, jog administratorius per laikotarpį, už kurį buvo sprendžiama dėl jo veiklos ataskaitos tvirtinimo, būtų atlikęs neteisėtus veiksmus, nėra pateikta. Todėl darytina išvada, kad ši administratoriaus įgalioto asmens pateikta veiklos ataskaita bei patirtos administravimo išlaidos patvirtinti pagrįstai.

72Apelianto atskirojo skundo argumentas, kad administratoriaus ataskaitos tvirtinimo klausimas negalėjo būti sprendžiamas, nes tuo metu dar nebuvo įsiteisėjusi nutartis dėl vieno iš kreditorių kreditorinio reikalavimo tvirtinimo atmestinas kaip nepagrįstas. Pirma, kreditoriams sprendžiant dėl administratoriaus veiklos ataskaitos jau buvo išspręstas teismo nutartimi jų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo klausimas. Antra, apelianto nurodytoje civilinėje byloje jis ginčijo teismo patvirtintą AB SEB banko 1 701 469,76 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą. Tuo tarpu teismas buvo patvirtinęs atsakovo kreditorinius reikalavimus bendrai 10 471 982,38 Lt sumai. Už patirtų administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimą balsavo visi susirinkime dalyvavę kreditoriai, t. y. kurių patvirtinti reikalavimai sudarė 10 234 977,71 Lt. Aplinkybė, kad apeliacine tvarka būtų panaikinta pirmosios instancijos teismo nutarties dalis dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo, nebūtų nulėmusi kitokio rezultato sprendžiant patirtų administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimą. Trečia, Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartis yra įsiteisėjusi, kadangi šis teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Aisuva“ atskirąjį skundą kaip paduotą asmens, neturinčio apeliacijos teisės.

73Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo

74ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas); nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta pareiga pirmajam kreditorių susirinkimui nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

75Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis - kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti.

76Tam, kad kreditorių susirinkimas galėtų tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, turi egzistuoti galimybė kreditorių susirinkimui susirinkti. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos. Tuo tarpu administravimo išlaidos atsiranda nuo bankroto bylos iškėlimo. Jei nebūtų aišku, kokias lėšas administratorius gali naudoti administravimo veiksmams atlikti, kiltų esminių kliūčių bankroto procedūroms vykdyti. Dėl šios priežasties pirminiame bankroto bylos nagrinėjimo etape, kol nėra galimybės sušaukti kreditorių susirinkimo, laikinąją administravimo išlaidų sąmatą tvirtina teismas. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtinti sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą. Įstatyme tiesiogiai nenustatyta, kokios išlaidos turėtų sudaryti laikinąją administravimo išlaidų sąmatą. Aiškinant ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatą, atsižvelgtina į tai, kad pagal ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalį pirmajam kreditorių susirinkimui numatyta pareiga nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Į teismo tvirtinamą išlaidų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, turi patekti tik tokios išlaidų rūšys, be kurių įmonės administravimo veiksmų atlikimas yra neįmanomas (pvz., su darbo santykiais susijusios išmokos darbuotojams, kurie reikalingi bankroto procedūroms vykdyti, pašto, ryšių, patalpų nuomos išlaidos ir pan.). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, tvirtindamas sumą administravimo išlaidoms apmokėti, nenustato atlyginimo administratoriui. Atlyginimą administratoriui už minėtą laikotarpį nustato pirmasis kreditorių susirinkimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010).

77Taigi, pirmajame bankroto proceso, vykstančio po bankroto bylos iškėlimo įmonei, etape teismas nutartimi patvirtina laikiną įmonės administravimo išlaidų konkrečių rūšių, išskyrus atlyginimą administratoriui, sąmatą su maksimaliais išlaidų dydžiais. Bankroto administratorius gali naudoti įmonės lėšas tik šios sąmatos ribose. Duomenis apie realiai patirtas administravimo išlaidas administratorius pateikia pirmajam kreditorių susirinkimui, teikdamas tvirtinti patirtų išlaidų ataskaitą. Pirmasis kreditorių susirinkimas neturi teisės netvirtinti patirtų išlaidų, neviršijančių teismo nustatytų maksimalių dydžių, jei šios išlaidos yra pagrįstos buhalterinės apskaitos dokumentais. Tai reiškia, kad pirmasis kreditorių susirinkimas negali pakeisti teismo nutartimi patvirtintų administravimo išlaidų dydžio, jas sumažinant, tačiau teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo nustatytos administravimo išlaidos, esant objektyvioms priežastims, gali būti padidintos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).

78Pirmasis kreditorių susirinkimas gali teisingai nustatyti administravimo išlaidų sąmatą tik įvertinęs konkrečius duomenis apie tokių išlaidų poreikį ir galimus dydžius. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, teikiančiam tokių išlaidų poreikį kreditorių susirinkimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Administratorius būtinas įmonės administravimo išlaidas turi pagrįsti įmonės būklės bei veiklos dokumentais (su darbo santykiais susijusiomis išmokomis, išlaidomis įmonės auditui, turto įvertinimui, nuomai, apsaugai, pardavimui, atliekų sutvarkymui, teisinėms paslaugoms, ryšio paslaugoms, komunaliniams mokesčiams - už elektrą, sunaudotą vandenį, šildymą ir t. t.).

79Taigi kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo išlaidų tvirtinimo turi būti nustatytos atskiros išlaidų rūšys ir jų dydžiai. Tai gali būti padaryta tiek tvirtinant atskiras išlaidų rūšis į ateitį visam įmonės bankroto procesui tvirta suma, tiek ir periodinėmis sumomis, pavyzdžiui, mėnesiui ir pan. Kreditorių pasirinkimui dėl atskirų išlaidų rūšių būdo gali būti reikšmingi ne tik šių rūšių ypatumai, bet ir duomenys apie galimų ginčų tarp kreditorių, skolininkų ir įmonės kiekį bei sudėtingumą, bankroto proceso trukmę, turimo turto sudėtį, likvidumą, jo išlaikymo kaštus, darbuotojų poreikį bei kiti.

80Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimas nustato administratoriui atlyginimą nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su administratoriumi sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Administratoriaus atlyginimo suma nustatoma atsižvelgiant į tai, ar bankrutuojanti (bankrutavusi) įmonė tęsia (vykdo) veiklą, į parduodamo įmonės turto rūšį ir jo kiekį, taip pat į įmonei iškeltų bylų ir pareikštų civilinių ieškinių sudėtingumą bei jų kiekį. Teisėjų kolegija pažymi, kad kreditorių susirinkimas gali nustatyti ne tik administratoriaus atlyginimo dydį, bet ir jo mokėjimo tvarką, t. y. mokėjimą dalimis, vykdant bankroto procesą arba visą sumą iš karto, baigus bankroto procesą (ĮBĮ 36 str. 5 d.).

81Kreditoriai pagal įstatymą turi teisę nustatyti bankroto administratoriui atlyginimą už visą jo darbo laikotarpį nuo tos dienos, kai įmonė įgijo bankrutuojančios įmonės statusą iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Kreditorių nustatytas atlyginimas bankroto administratoriui turi atitikti jo vykdomų funkcijų pobūdį, mastą ir bylos sudėtingumą. Sutarus dėl atlyginimo dydžio, tarp administratoriaus ir įmonės susiklosto pavedimo teisiniai santykiai, kurie įforminami pavedimo sutarties, kurios sudėtine dalimi yra atlyginimo bei jo mokėjimo būdo nurodymas, sudarymu (ĮBĮ 11 str. 5 d., 36 str. 5 d., CK 6.756 str.).

82Nagrinėjamoje byloje atsakovo kreditorių pirmasis susirinkimas patvirtino bendrą 6 100 Lt įskaitant PVM administravimo išlaidų sąmatą per mėnesį ir konkretizavo ją pagal atskiras rūšis: buhalterinėms paslaugoms skiriama 800 Lt, pašto, kanceliarinių prekių, skelbimų laikraščiuose, banko paslaugų, ryšio, kuro ir kitoms išlaidoms – 800 Lt, administratoriaus atlyginimui – 4 500 Lt (mokant tokio dydžio atlyginimą nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2011 m. pabaigos). Kreditoriai pritarė administratoriaus siūlymui, esant poreikiui, pirkti teisines paslaugas, už jas mokant ne didesnį kaip 350 Lt per mėnesį be PVM atlyginimą, taip pat nustatė, kad administravimo išlaidoms padengti iš parduoto įkeisto turto skiriama ne didesnė kaip 50 000 Lt suma. Kitas išlaidas (įmonės audito, turto įvertinimo, dokumentų sutvarkymo, juos priduodant į archyvą) kreditoriai nutarė tvirtinti priimdami atskirus sprendimus (b. l. 19-21).

83Kolegija pažymi, jog patvirtintų išlaidų dydžius (už buhalterines paslaugas, pašto, kanceliarines prekes, skelbimus laikraščiuose, banko paslaugų, ryšio, taip pat kitas paslaugas) administratorius grindė jau patirtomis faktinėmis išlaidomis administruojant įmonę nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Pažymėtina, kad šios išlaidos yra ženkliai mažesnės už tas, kurias leido naudoti teismas 2011 m. gegužės 19 d. nutartimi ir kurios patirtos iki pirmojo kreditorių susirinkimo (iki pirmojo kreditorių susirinkimo kas mėnesį patirta po 4 000 Lt be PVM, o 2011 m. liepos 29 d. nutarimu kreditoriai nustatė 1 600 Lt įskaitant PVM dydžio išlaidas). Be to, administratorius turės pagrįsti kreditorių susirinkimui šias išlaidas, kai jos bus patirtos, konkrečiais buhalteriniais dokumentais, o nesant šių dokumentų, kreditorių susirinkimas turės teisę netvirtinti ataskaitos apie patirtas administravimo išlaidas.

84Administratoriaus įgaliotas asmuo, grįsdamas siūlomą atlyginimo dydį, nurodė, jog prie bankroto bylos be jo dar dirba ir du kiti administratoriaus darbuotojai, kuriems reikia mokėti atlyginimą, yra patiriamos kitos išlaidos (kompiuterinės technikos naudojimo, spausdinimo, biuro įrangos išlaikymo ir pan.). Sprendžiant dėl atlyginimo nustatymo administratoriui dydžio, kreditorius saisto protingumo principas. Jie gali nustatyti ir labai didelį atlyginimą administratoriui, tačiau tai bus daroma savo sąskaita, t. y. atsisakant dalies reikalavimų patenkinimo, jeigu įmonės įsipareigojimai kreditoriams viršija turimą turtą.

85Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nutarė mokėti administratoriui 4 500 Lt atlyginimą per mėnesį. Įvertinus įmonės kreditorinius įsipareigojimus, kurie viršija 10 mln. Lt, taip pat tai, jog įmonė yra didelė, ji turi nemažai kreditorių bei debitorių (debitorinės skolos sudaro 883 074 Lt), didelės vertės turto, kurio perleidimo klausimą reikės išspręsti, taip pat tai, jog jau yra patvirtinti kreditoriniai reikalavimai bei inicijuota likvidavimo procedūra, negalima sutikti su apeliantu, kad kreditoriai nustatė nepagrįstai didelį atlyginimą administratoriui tiek už atliktą darbą, tiek ir už darbą po pirmojo kreditorių susirinkimo. Pastebėtina ir tai, kad 4 500 Lt dydžio įskaitant PVM atlyginimą kreditoriai nutarė mokėti administratoriui tik iki 2011 m. pabaigos, o ne iki įmonės išregistravimo. Be to, kreditoriai nutarė net iki 50 000 Lt skirti administravimo išlaidoms padengti iš įmonės didžiausiam kreditoriui AB SEB bankui įkeisto įmonės turto. Negali būti neatkreiptas dėmesys ir į aplinkybę, jog teismo patvirtintas paties apelianto kreditorinis reikalavimas sudaro tik 112,53 Lt, o tai reiškia, kad jo suinteresuotumas administratoriaus atlyginimo dydžio klausimo išsprendimu yra palyginti nedidelis.

86Taigi bankroto administratorius pateikė pirmajam kreditorių susirinkimui motyvuotą prašymą dėl administravimo išlaidų, kurios nėra didelės, tvirtinimo, konkretizavo šias išlaidas pagal jų rūšis. Esant tokioms aplinkybėms, kreditorių susirinkimas pagrįstai patvirtino administravimo išlaidų dydžius ir nustatė administratoriui atlyginimą, kurie atitinka protingumo principą, neprieštarauja įmonės bei jos kreditorių teisėms ir teisėtiems interesams.

87Dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos, informacijos teikimo tvarkos bei kreditorių sušaukimo tvarkos nustatymo

88Tam, kad bankroto procedūros vyktų operatyviai ir sklandžiai bei būtų užtikrintas teisinio aiškumo principas, kreditoriai susirinkime gali nuspręsti patvirtinti tam tikras tvarkas, kuriomis remiantis bus atliekami atskiri veiksmai bankroto procese. Kreditorių nutarimais gali būti nuspręsta tiek nustatyti disponavimo administravimo išlaidomis tvarką, tiek informacijos teikimo tvarką, tiek ir kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką. Kreditorių susirinkime priimtas nutarimas šiuo klausimu yra privalomas visiems kreditoriams ir administratoriui. Sprendžiant dėl tokių nutarimų teisėtumo, svarbiausia yra įvertinti, ar juo nėra pažeidžiamos ĮBĮ nuostatos bei atskirų bankroto procese dalyvaujančių asmenų teisės ir teisėti interesai.

89Kolegija pabrėžia, jog klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo teisingas išsprendimas nelemia kito – išvestinio klausimo dėl nutarimo, kuriuo patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, (ne)teisėtumo. Disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, kaip teisės norminis aktas, turi atitikti ne tik ĮBĮ, bet ir teisės norminių aktų, kurie reglamentuoja disponavimo pinigais įmonėje tvarką, reikalavimus, taip pat nepažeisti įmonės ir jos kreditorių teisių, užtikrinti, kad įmonės lėšos būtų naudojamos skaidriai ir teisėtai. Iš kreditorių susirinkime patvirtintos šios tvarkos matyti, kad nustatyta, jog bankrutuojančiai įmonei neturint pakankamai lėšų, turi būti laikomasi administravimo išlaidų paskirstymo eiliškumo – pirmiausia padengiamos su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos, po to mokami mokesčiai valstybės ir savivaldybių biudžetams, atliekami kiti mokėjimai ir tik galiausiai mokamas atlyginimas administratoriui. Taip pat nustatyta, jog administravimo išlaidos apmokamos iš visų įmonės lėšų, o išlaidas, kurios nepatenka į teismo patvirtintų administravimo išlaidų sąrašą, administratorius gali apmokėti iš įmonės lėšų tik leidus kreditorių susirinkimui. Tokia disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, kuria tame tarpe nustatytas ir disponavimo administravimo išlaidomis eiliškumas, nepažeidžia ĮBĮ kitų nuostatų bei įmonės kreditorių teisių. Todėl apelianto reikalavimas panaikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą (Nr. 4) yra nepagrįstas.

90Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovo kreditorių susirinkime nustatytas ne trumpesnis kaip 10 dienų terminas pranešti kreditoriams apie šaukiamą susirinkimą yra akivaizdžiai per trumpas (nutarimas Nr. 7). Pirma, bankroto procese turi būti nustatyti kuo trumpesni terminai kreditoriams įgyvendinant savo teises susirinkimuose. Jeigu kreditoriai, kurių reikalavimai sudaro ne mažiau kaip 1/10 visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų, inicijuoja susirinkimo sušaukimą, jie žino apie siūlomą darbotvarkę. Tuomet, jei susirinkimą šaukia administratorius, jis kiekvieną kreditorių informuoja asmeniškai galiniais telekomunikacijų įrenginiais. Toks informavimo būdas yra tinkamas, o minimalus 10 dienų terminas yra pakankamas, kad kreditorius galėtų susipažinti su darbotvarke, apsvarstyti savo poziciją ir preliminariai išdėstyti argumentus darbotvarkės klausimais. Be to, susirinkime dalyvavę kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai sudaro 97,74 % visų patvirtintų reikalavimų, vienbalsiai pritarė tokiam siūlymui, t. y. jie patys sutiko su tokiu terminu, per kurį jie gali įgyvendinti savo teisę dalyvauti susirinkime bei teikti prašymus, pasiūlymus administratoriui iki susirinkimo ar pačiame susirinkime.

91Taip pat nepagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas, kad kreditoriai, nustatydami informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarką (kreditorių susirinkimo nutarimas Nr. 6), nepagrįstai nustatė per trumpą terminą (ne anksčiau kaip likus 3 dienom iki kreditorių susirinkimo) kreditoriams susipažinti su ta informacija, kuri susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke. Jau minėta, jog bankroto procedūros turi vykti operatyviai. Tačiau tai nereiškia, jog gali būti nustatyta tokia informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo kreditoriams tvarka, kad visais atvejais būtų apskritai paneigta teisė susipažinti su duomenimis, kurie reikšmingi sprendžiant šį klausimą, ir išdėstyti argumentus dėl nesutikimo su vienais ar kitais susirinkime numatomais svarstyti klausimais. Kolegijos nuomone, kreditorių susirinkimo nustatytas ne ilgesnis kaip 3 dienų iki susirinkimo dienos terminas administratoriui pateikti informaciją kreditoriui apie kreditorių susirinkimo darbotvarkę yra pakankamas ir atitinka ne tik įmonės, bet ir jos kreditorių teisėtus lūkesčius. Tokia išvada darytina dėl to, jog patys kreditoriai yra suinteresuoti kuo operatyvesniu bankroto procedūrų vykdymu. Kreditoriai, kurių finansinius reikalavimus patvirtino teismas, apie šaukiamą kreditorių susirinkimą yra informuojami ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos (nutarimas Nr. 7). Gavęs šią informaciją, kreditorius pats turi domėtis klausimais, kurie bus nagrinėjami susirinkime. Jeigu jis nesutinka su darbotvarke, siūlomais sprendimais ar išdėstytais argumentais, gali gauti išsamesnę informaciją apie tai, o nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimu, teismui skųsti priimtą nutarimą.

92Esant tokioms aplinkybėms, daryti išvadą, kad pirmajame kreditorių susirinkime nustatytas ne trumpesnis kaip 3 dienų terminas susipažinti su ta informacija, kuri susijusi su kreditorių susirinkimo darbotvarke yra nepakankamas ir pažeidžia kreditorių teises, nėra pagrindo.

93Dėl likvidavimo procedūros įmonei taikymo

94Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą jau pirmame kreditorių susirinkime. Toks kreditorių susirinkimo nutarimas teismui nėra privalomas. Tik teismas, išnagrinėjęs bankroto bylą ir pripažinęs įmonę bankrutavusia, priima nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto (ĮBĮ 30 str. 1 d.). Tokia nutartis gali būti priimta tik tuomet, jeigu egzistuoja ĮBĮ nustatytos sąlygos likvidavimo procedūrai pradėti – jeigu per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą, likvidavimo tvarką, kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Įmonė įgyja bankrutavusios (likviduojamos) įmonės teisinį statusą tik įsiteisėjus šiai nutarčiai.

95Taigi teismas, o ne kreditorių susirinkimas priima galutinį sprendimą bankroto byloje dėl jos likvidavimo. Todėl kreditorių nutarimas siūlyti taikyti likvidavimo procedūrą, jei jis ir priimtas tuomet, kai dar nėra išspręsti visi įmonės ginčai su jos kreditoriais, savaime nereiškia, kad toks nutarimas neteisėtas ir negalioja, nes jeigu yra aišku, jog bent vienas iš įmonės kreditorių nesutinka bylą užbaigti taikos sutartimi, likvidavimo procedūra vis tiek turės būti taikoma.

96Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonės likvidavimo procedūrą buvo nesavalaikis ir neteisėtas, nes kreditorių susirinkimo dieną teisme buvo pateiktas atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1906- 555/2011, kuria Kauno apygardos teismas patvirtino BUAB „PRO 301” kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. Kolegija pažymi, kad priimdami tokį nutarimą, įmonės kreditoriai išreiškė savo apsisprendimą ir valią dėl nesutikimo užbaigti bylą taikos sutartimi. Tai, ar buvo išspręstas ginčas tarp įmonės ir vieno iš jos kreditorių negali būti kliūtimi priimti tokį siūlymą kitiems kreditoriams, kurie nemato galimybės dėl kitokio bylos užbaigimo būdo. Juo labiau, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dieną (2011 m. liepos 29 d.) jau buvo priimta teismo nutartis apelianto nurodytoje byloje (ji priimta 2011 m. birželio 10 d.), o šiuo metu ši nutartis yra įsiteisėjusi (kaip minėta, Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi atsisakė priimti UAB „Aisuva“ atskirąjį skundą dėl 2011 m. birželio 10 d. nutarties).

97Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimų į skundą argumentai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamo klausimo apeliacine tvarka teisingam išsprendimui.

98Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, reglamentuojančias klausimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriais išrinktas kreditorių surinkimo pirmininkas, patvirtinta bankroto administratoriaus ataskaita, nustatytas atlyginimas administratoriui ir administravimo išlaidų sąmata, patvirtinta disponavimo administravimo išlaidomis tvarka, kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka, informacijos apie bylos eigą teikimo tvarka, pasiūlyta taikyti likvidavimo procedūrą, pripažinimo negaliojančiais. Keisti teisėtos ir pagrįstos nutarties ar ją naikinti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d.).

99Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

100Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ir pagal atskirąjį skundą sprendžiami kreditorių susirinkimo... 5. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi iškėlė UAB „PRO 301“... 6. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Aisuva“ pateikė Kauno apygardos teismui... 7. Pareiškėjas UAB „Aisuva“ prašė pripažinti neteisėtais,... 8. Dėl pirmo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 9. Dėl antrojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 10. Dėl trečiojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 11. Dėl ketvirtojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 12. Dėl šeštojo dienotvarkės klausimo „Dėl informacijos apie įmonės... 13. Dėl septintojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 14. Dėl aštuntojo dienotvarkės klausimo „Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo... 15. Atsiliepimu į pareiškėjo skundą kreditorius VSDFV Kauno skyrius prašė... 16. Kreditoriai BUAB „DATA NT“, AB SEB bankas, Kauno apskrities valstybinė... 17. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. Kauno apygardos teismas 2011 m. spalio 14 d. nutartimi atmetė pareiškėjo UAB... 20. Dėl AB SEB banko atstovo išrinkimo kreditorių susirinkimo pirmininku teismas... 21. Dėl nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita už... 22. Dėl nutarimo siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą teismas... 23. Argumentuodamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, kuriais buvo... 24. Dėl nutarimų, susijusių su informacijos teikimu apie BUAB „PRO 301“... 25. Pranykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui (CPK 144... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 27. Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Aisuva“ prašo panaikinti Kauno... 28. 1. Priėmus kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju dienotvarkės klausimu... 29. 2. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita negalėjo būti tvirtinama, nes... 30. 3. Kreditorių susirinkimas, priimdamas nutarimą patvirtinti administravimo... 31. 4. Kadangi nepagrįstas ir neteisėtas yra kreditorių susirinkimo nutarimas... 32. 5. Pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą susirinkimų sušaukimo tvarką... 33. 6. Administratoriaus pasiūlytas ir kreditorių susirinkimo patvirtintas 3... 34. 7. Kreditorių susirinkimo nutarimas siūlyti teismui taikyti įmonei... 35. Kreditorius UAB „Esema“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 36. 1. Išrinkus kreditorių susirinkimo pirmininku banko atstovą, AB SEB bankas... 37. 2. Bankroto administratoriaus veiklos ataskaita buvo patvirtinta anksčiau negu... 38. 3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad bankroto... 39. 4. Pripažinus negaliojančiu nutarimą dėl administravimo išlaidų sąmatos... 40. 5. Nutarimas, patvirtinantis kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką, turi... 41. 6. Informacijos apie bankroto eigą teikimo tvarkoje nustatytas 3 dienų... 42. 7. Nutarimas dėl likvidavimo procedūros taikymo buvo priimtas anksčiau, nei... 43. Atsakovas BUAB „PRO 301“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 44. 1. Kreditorių susirinkimo nutarimas pirmininku išrinkti AB SEB banko atstovą... 45. 2. Nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad skundžiama nutartis neatitinka... 46. 3. Atskirojo skundo argumentai dėl nutarimo, kuriuo buvo patvirtinta... 47. 4. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta išlaidų sąmata... 48. 5. Nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata bei... 49. 6. Skundžiamu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas 10 dienų terminas,... 50. 7. Informacijos apie bankroto eigą teikimo tvarkoje nustatytas 3 dienų... 51. 8. Kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo nuspręsta teismui siūlyti taikyti... 52. Kreditorius BUAB „DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 53. 1. ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas nustato, kad kreditorių susirinkimas turi... 54. 2. Šioje bankroto byloje nebuvo gautas siūlymas sudaryti taikos sutartį,... 55. Kreditorius AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 56. 1. Atskirojo skundo argumentai, susiję su galimu kreditoriaus AB SEB banko,... 57. 2. Kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta išlaidų sąmata... 58. 3. Nutarimas dėl likvidavimo procedūros yra teisėtas, nes, kaip matyti iš... 59. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 60. Byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino... 61. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina... 62. Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimo ir jo įgaliojimų... 63. Kreditorių susirinkimo pirmininkas šaukia įmonės kreditorių susirinkimus,... 64. Nagrinėjamoje byloje pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo 97,74 % visų... 65. Kaip minėta, pagal įstatymą kreditorių susirinkimo pirmininkas pasirašo... 66. Dėl bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos ir patirtų išlaidų... 67. Už savo veiklą bankroto administratorius, visų pirma, yra atskaitingas... 68. Bankroto administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių... 69. Jeigu suinteresuotas asmuo paduoda skundą dėl kreditorių susirinkimo... 70. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovo bankroto administratoriaus įgaliotas... 71. Tinkamai vykdytos administratoriaus veiklos metu per šį laikotarpį patirtos... 72. Apelianto atskirojo skundo argumentas, kad administratoriaus ataskaitos... 73. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir atlyginimo... 74. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų... 75. Administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios... 76. Tam, kad kreditorių susirinkimas galėtų tvirtinti administravimo išlaidų... 77. Taigi, pirmajame bankroto proceso, vykstančio po bankroto bylos iškėlimo... 78. Pirmasis kreditorių susirinkimas gali teisingai nustatyti administravimo... 79. Taigi kreditorių susirinkimo nutarime dėl būsimų įmonės administravimo... 80. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalį kreditorių susirinkimas nustato... 81. Kreditoriai pagal įstatymą turi teisę nustatyti bankroto administratoriui... 82. Nagrinėjamoje byloje atsakovo kreditorių pirmasis susirinkimas patvirtino... 83. Kolegija pažymi, jog patvirtintų išlaidų dydžius (už buhalterines... 84. Administratoriaus įgaliotas asmuo, grįsdamas siūlomą atlyginimo dydį,... 85. Nagrinėjamu atveju kreditorių susirinkimas nutarė mokėti administratoriui 4... 86. Taigi bankroto administratorius pateikė pirmajam kreditorių susirinkimui... 87. Dėl disponavimo administravimo išlaidomis tvarkos, informacijos teikimo... 88. Tam, kad bankroto procedūros vyktų operatyviai ir sklandžiai bei būtų... 89. Kolegija pabrėžia, jog klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos... 90. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog atsakovo kreditorių susirinkime... 91. Taip pat nepagrįstas apelianto atskirojo skundo argumentas, kad kreditoriai,... 92. Esant tokioms aplinkybėms, daryti išvadą, kad pirmajame kreditorių... 93. Dėl likvidavimo procedūros įmonei taikymo ... 94. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 15 punktą kreditorių susirinkimas turi teisę... 95. Taigi teismas, o ne kreditorių susirinkimas priima galutinį sprendimą... 96. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 97. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimų į skundą argumentai nėra teisiškai... 98. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės... 99. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų... 100. Kauno apygardos teismo 2011 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....