Byla 2-2003-503/2016
Dėl turtinės žalos atlyginimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, atsakovui už akių

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės S. V. ieškinį atsakovui A. Š., trečiasis asmuo J. Š., dėl turtinės žalos atlyginimo ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, atsakovui už akių,

Nustatė

22016 m. rugsėjo 13 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme priimtas S. V. ieškinys atsakovui A. Š., trečiasis asmuo J. Š., dėl 1 400,00 Eur turtinės žalos atlyginimo ir 1 000,00 Eur neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

32016 m. rugsėjo 17 d. atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo tinkamai įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu. Atsakovas įpareigotas per 20 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jam dienos pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Terminas atsakovo atsiliepimui pateikti baigėsi. Šio termino pratęsti atsakovas neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė. Kadangi ieškovė ieškinyje prašo, kad šiuo atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovės reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovui už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, pasitarimų kambaryje atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinio pareiškimą ir ieškovės pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad:

62016 m. vasario 28 d. ieškovė elektroniniu paštu pateikė atsakovui užsakymą pagaminti 22 vienetus tvoros segmentų, išmatavimai 2 x 1.70, 1 vienetą - 1,50 x 1,70, ir vartelius - 0,90 x 1,70 (b. l. 6). Atsakovas 2016 m. vasario 29 d. elektroniniu laišku nurodė už užsakymą pervesti avansą į J. Š. banko sąskaitą (b. l. 6). Ieškovė 2016 m. vasario 29 d. bankiniu pavedimu pervedė 1 400,00 Eur (b. l. 7). Atsakovas 2016 m. kovo 5 d. patvirtino, kad pinigus gavo, žadėjo, kad užsakymas bus įvykdytas (b. l. 6). Ieškovė 2016 m. gegužės 16 d. išsiuntė atsakovui elektroninį laišką, kad jeigu iki 2016 m. birželio 1 d. nebus įvykdytas užsakymas arba nebus grąžinti 1 400,00 Eur, ieškovė kreipsis į teismą (b. l. 6). Tačiau ieškovė iš atsakovo negavo nei prekių, nei pinigų. Ieškovė kreipėsi į Klaipėdos rajono policijos komisariatą, kad atsakovo atžvilgiu būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tačiau buvo priimtas nutarimas ikiteisminio tyrimo nepradėti, nes su atsakovu yra susiklostę civiliniai sutartiniai santykiai (b. l. 8-9).

7Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b. l. 3-4), paso kopija (b. l. 5), elektroniniais laiškais – elektroninio pašto išrašu (b. l. 6), mokėjimo nurodymu (b. l. 7), nutarimais atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (b. l. 8-9), mokesčio sumokėjimo kvitu (b. l. 10), pinigų priėmimo kvitu (b. l. 11), atstovavimo sutartimi (b. l. 12).

8Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnio 1 dalis). Kadangi sudarant sutartį tam tikras materialus rezultatas dar nebuvo sukurtas, šalys susitarė dėl jo pagaminimo ir perdavimo užsakovo nuosavybėn, todėl darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė rangos teisiniai santykiai. Iš sutarties kylančios šalių prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nuostatas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK

96.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK

106.189 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.655 straipsnį, šalys gali susitarti, kad už atliekamą darbą apmokama iš anksto, rangovas turi teisę reikalauti išmokėti jam avansą ar rankpinigius. Jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima, užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti atlyginti nuostolius (CK 6.658 straipsnio 2 dalis).

11Atsakovas realiai gavo iš ieškovės 1 400,00 Eur avansą už užsakymą pagaminti tvoros segmentus. Atsakovas savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, nepagamino ir neperdavė ieškovei užsakytų tvoros segmentų per šalių sutartą terminą. Esant nurodytoms aplinkybėms iš atsakovo priteistina ieškovės naudai jos patirta turtinė žala – 1 400,00 Eur.

12Ieškovės teigimu, atsakovas savo veiksmais jai padarė neturtinę žalą, kurią ieškovė vertina 1 000,00 Eur. Ieškovė nurodė, kad tikėdama atsakovu ir pervedus jam pinigus, išgyveno dvasinius sukrėtimas dėl neįvykdyto sandorio bei baimę, kad pervesti pinigai dings (b. l. 4).

13Teisės pažeidimas (tarp šalių sudarytos sutarties pažeidimas) savaime nereiškia ir neturtinės žalos padarymo. Neturtinės žalos atlyginimui yra būtinos visos civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė bei žala. Neįrodžius vieno iš civilinės atsakomybės atsiradimo pagrindų, civilinės atsakomybės santykiai neatsiranda.

14Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) yra nurodęs, kad neturtinė žala nėra bet koks, net menkiausio laipsnio asmeniui padarytas neigiamas poveikis. Jis turi sukelti ne vienkartinius ar trumpalaikius išgyvenimus ar emocijas arba sudaryti kliūtis, kurios nėra sudėtingos ar nesunkiai įveikiamos. Neturtinė žala konstatuojama tada, kai ją darantys veiksmai ar veiksniai yra pakankamai intensyvūs, o ne mažareikšmiai ar smulkmeniški, kai jie yra nepriimtini teigiamos reputacijos ar asmens gero vertinimo požiūriu ir gali būti įvertinti pinigais, atsižvelgiant į pažeidžiamų vertybių pobūdį, pakenkimo intensyvumą, trukmę ir kt. (LAT 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2006). Rūpesčiai ginant savo teises yra neišvengiama būtinybė. Pagrindas neturtinei žalai atsirasti yra tada, kai tokie rūpesčiai peržengia įprastas pastangas ir konstatuojamas dvasinių sukrėtimų, emocinės depresijos, asmens garbės, orumo pažeidimo faktas (LAT 2007 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2007).

15Nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad jos išgyventi dvasiniai sukrėtimai dėl neįvykdyto sandorio bei baimė, kad pervesti pinigai dings, buvo intensyvūs, kad sukelti rūpesčiai peržengė įprastas pastangas, dedamas ginant pažeistas teises dėl sutarties neįvykdymo. Ieškovės išgyvenimai įveikiami, ginant pažeistas teises teisės aktų nustatyta tvarka. Ieškovė atsakovui nustatė galutinį terminą užsakymui įvykdyti – 2016 m. birželio 1 d. (b. l. 6). 2016 m. birželio 8 d. ieškovė sudarė sutartį su advokatu dėl atstovavimo, ginant jos pažeistas teises (b. l. 12). Pagal tai darytina išvada, kad ieškovės išgyvenimai nebuvo ilgalaikiai.

16Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė neturtinės žalos padarymo fakto. Kadangi nenustatytas neturtinės žalos padarymo faktas, tai kitos civilinės atsakomybės taikymo sąlygos neaktualios. Atsižvelgiant į tai, ieškinys dalyje dėl neturtinės žalos priteisimo netenkintinas.

17Už ieškinį turėjo būti sumokėtas 72,00 Eur žyminis mokestis (1400 Eur x 3 proc. + 1000 Eur x 3 proc.) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 1, 8 punktai). Tačiau ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo tik 42,00 Eur žyminį mokestį (b. l. 10). Valstybei likusi nesumokėto žyminio mokesčio dalis yra 30,00 Eur (72 Eur – 42 Eur).

18Kadangi patenkinti 58,33 procento ieškinio reikalavimų, tai ieškovei iš atsakovo priteistina 58,33 procento sumokėto valstybei žyminio mokesčio – 24,50 Eur (42 Eur x 58,33 proc.) ir 116,66 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (200 Eur x 58,33 proc.), iš viso – 141,16 Eur (CPK 93 straipsnio 2 dalis) (b. l. 10-11).

19Valstybės turėtas išlaidas šioje byloje sudaro 31,16 Eur: 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (b. l. 2), ir 30,00 Eur žyminio mokesčio dalis, kurio ieškovė nesumokėjo, pateikdama ieškinį. Kadangi ieškinys tenkinamas iš dalies, 18,18 Eur valstybės turėtų bylinėjimosi išlaidų priteistinos iš atsakovo (31,16 Eur x 58,33 proc.) ir 12,98 Eur – iš ieškovės (31,16 Eur x 41,67 proc.) (CPK 96 straipsnio 1-3 dalys).

20Vadovaudamasis CPK 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi, 286-287 straipsniais, teismas

Nutarė

21Ieškinį tenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. Š., gyvenančio ( - ), 1 400,00 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus eurų) turtinės žalos atlyginimo ir 141,16 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą 16 euro ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei S. V., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ).

23Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovės S. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 12,98 Eur (dvylika eurų 98 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), bankas – akcinė bendrovė „Swedbank“, banko kodas – 73000, įmokos kodas - 5660).

25Priteisti iš atsakovo A. Š., gyvenančio ( - ), 18,18 Eur (aštuoniolika eurų 18 euro ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (šios bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įstaigos kodas – 188659752, sąskaitą Nr. ( - ), bankas – akcinė bendrovė „Swedbank“, banko kodas – 73000, įmokos kodas - 5660).

26Atsakovas A. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilkaviškio rajono apylinkės teismui motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė S. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Valdas Petraitis, rašytinio... 2. 2016 m. rugsėjo 13 d. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme priimtas S. V.... 3. 2016 m. rugsėjo 17 d. atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo tinkamai įteiktos... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, pasitarimų kambaryje atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal... 6. 2016 m. vasario 28 d. ieškovė elektroniniu paštu pateikė atsakovui... 7. Nurodytas aplinkybes ieškovas grindžia ieškiniu (b. l. 3-4), paso kopija (b.... 8. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 9. 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi... 10. 6.189 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.655 straipsnį, šalys gali susitarti,... 11. Atsakovas realiai gavo iš ieškovės 1 400,00 Eur avansą už užsakymą... 12. Ieškovės teigimu, atsakovas savo veiksmais jai padarė neturtinę žalą,... 13. Teisės pažeidimas (tarp šalių sudarytos sutarties pažeidimas) savaime... 14. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas,... 15. Nagrinėjamu atveju ieškovė neįrodė, kad jos išgyventi dvasiniai... 16. Teismo vertinimu, ieškovė neįrodė neturtinės žalos padarymo fakto.... 17. Už ieškinį turėjo būti sumokėtas 72,00 Eur žyminis mokestis (1400 Eur x... 18. Kadangi patenkinti 58,33 procento ieškinio reikalavimų, tai ieškovei iš... 19. Valstybės turėtas išlaidas šioje byloje sudaro 31,16 Eur: 1,16 Eur... 20. Vadovaudamasis CPK 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio... 21. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo (jam už akių) – A. Š., gyvenančio ( - ), 1 400,00... 23. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovės S. V., asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - ), 12,98... 25. Priteisti iš atsakovo A. Š., gyvenančio ( - ), 18,18 Eur (aštuoniolika... 26. Atsakovas A. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Ieškovė S. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...