Byla B2-1306-390/2016
Dėl UAB „Liaras“ pareikšto 2 351,65 Eur finansinio reikalavimo dalies, prašydama delspinigiams taikyti šešių mėnesių ieškininės senaties terminą. Atsakovė sutinka, kad būtų patvirtintas 24 363,07 Eur pareiškėjos finansinis reikalavimas: 23 516,48 Eur skola ir 846,59 Eur (23 516,48x0,02proc.x180d.) delspinigiai

1Kauno apygardos teismo teisėjas Algimantas Kukalis, sekretoriaujant Eglei Zajančauskaitei, šalims nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio administratorių agentūra“ ginčijamo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Liaras“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ bankroto byloje ir

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartimi atsakovei UAB „Skirnuva“ iškelta bankroto byla. Bankroto administratorius gavo pareiškėjos (kreditorės) UAB „Liaras“ prašymą įtraukti ją į atsakovės kreditorių sąrašą su 25 868,13 Eur finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 23 516,48 Eur skola ir 2 351,65 Eur delspinigiai.

3Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl UAB „Liaras“ pareikšto 2 351,65 Eur finansinio reikalavimo dalies, prašydama delspinigiams taikyti šešių mėnesių ieškininės senaties terminą. Atsakovė sutinka, kad būtų patvirtintas 24 363,07 Eur pareiškėjos finansinis reikalavimas: 23 516,48 Eur skola ir 846,59 Eur (23 516,48x0,02proc.x180d.) delspinigiai.

4Prašymas dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo tenkintinas iš dalies.

5Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartimi atsakovei UAB „Skirnuva“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „Pajūrio administratorių agentūra“. Kauno apygardos teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartimi UAB „Liaras“ ginčytino finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas išskirtas į atskirą bylą Nr. B2-1306-390/2016.

6Nustatyta, kad atsakovė sutinka, jog būtų patvirtintas 24 363,07 Eur pareiškėjos finansinis reikalavimas: 23 516,48 Eur skola ir 846,59 Eur (23 516,48x0,02proc.x180d.) delspinigiai. Pareiškėja prašo patvirtinti 2 351,65 Eur delspinigius, t. y. nesutinka su atsakovės pareikštais prieštaravimais delspinigių dalyje.

7Netesybos yra vienas prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 straipsnis) ir civilinės atsakomybės forma (CK 6.245 straipsnio 1 dalis). Šalys, susitardamos dėl netesybų prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, įgyja poveikio priemonę, skatinančią skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus, taip pat apibrėžia civilinės atsakomybės apimtį, sąlygas tuo atveju, jei šie įsipareigojimai vis dėlto nebus tinkamai vykdomi. Sutartimi nustatyta netesybų suma laikoma iš anksto nustatytais kreditoriaus nuostoliais, todėl prievolės pažeidimo atveju skolininkas privalo sumokėti kreditoriui nustatytą netesybų sumą, jei šis neįrodo, jog faktiškai patirti nuostoliai yra didesni už netesybas.

8CK 6.72 straipsnyje nustatyta, kad šalių susitarimas dėl netesybų turi būti sudarytas raštu, nesvarbu, kokia forma yra nustatyta pagrindinei prievolei, kurios įvykdymas užtikrinamas netesybomis.

9Nagrinėjamu atveju, šalys 2011 m. rugsėjo 27 d. Statybos subrangos sutartimi Nr. 2011/S-160 buvo susitarę dėl netesybų – laiku neatsiskaičius, rangovas moka užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos (Sutarties 7.1 punktas) (b. l. 9).

10Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 16 straipsnyje nustatyta, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai laikomi pasibaigusiais nuo bankroto bylos iškėlimo dienos. Ši nuostata reiškia, kad yra fiksuojama įmonės skolų sudėtis ir apimtis, susidaranti dėl bankroto bylos iškėlimo. Vienas materialiųjų teisinių bankroto bylos iškėlimo padarinių, aktualus nagrinėjamos bylos ginčo atveju, yra netesybų (nuostolių) skaičiavimo nutraukimas skolininkui iškėlus bankroto bylą. Jis turi tiesioginę įtaką bankroto byloje tvirtinamo kreditoriaus reikalavimo apimčiai. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pagrindu, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles skaičiavimas. Netesybų ir palūkanų skaičiavimo nutraukimas skirtas tam, kad, iškėlus įmonei bankroto bylą, būtų nustatomos įmonės skolos ir kad jos nedidėtų bankroto bylos nagrinėjimo metu. Pažymėtina, kad ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto pagrindu nutraukiamas netesybų ir palūkanų skaičiavimas tik pagal tas prievoles, kurios atsirado iki bankroto bylos iškėlimo. Jeigu bankrutuojanti įmonė vykdo veiklą, ĮBĮ nustatytomis ribomis prisiimdama prievoles, netesybos ir palūkanos skaičiuojamos ir jų skaičiavimui bankrutuojančios įmonės statusas neturi jokios įtakos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 23 d. nutartis, kuria UAB „Skirnuva“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjo 2015 m. rugpjūčio 27 d., o UAB „Skirnuva“ įsipareigojimai pareiškėjai UAB „Liaras“ atsirado dar iki bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis; b. l. 14). Todėl, vadovaujantis byloje pateiktais įrodymais bei įstatymo nuostata, kad kreditorius gali reikalauti delspinigių ir/ar baudos už laikotarpį iki atsakovui buvo iškelta bankroto byla tik už paskutinius 6 mėnesius iki kreipimosi į bankroto administratorių dėl reikalavimo patvirtinimo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), administratoriaus prieštaravimai bei atlikti skaičiavimai laikytini pagrįstais, todėl tvirtintinas pareiškėjos UAB „Liaras“ 846,59 Eur (23 516,48x0,02proc.x180d.) finansinis reikalavimas delspinigių dalyje ir 23 516,48 Eur skola, dėl kurios tarp šalių ginčo nėra, viso tvirtintinas 24 363,07 Eur finansinis reikalavimas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punktu, 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, teismas

Nutarė

13Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Liaras“ 24 363,07 Eur finansinį reikalavimą UAB „Skirnuva“ bankroto byloje.

14Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai