Byla 2-108-91/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. R. ieškinį atsakovui UAB „Swedspan G. B.“ ir trečiajam asmeniui ieškovo pusėje Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinei sąjungai, dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2I. R. R ir jo atstovas, prašo teismą panaikinti 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 13/10DSN, kuriuo ieškovas buvo atleistas nuo 2013 m. liepos 1 d. iš darbo, grąžinti ieškovą į darbą UAB „Swedspan G. B.“, medienos džiovintoju ir išmokėti už visą prastovos laiką darbo užmokestį. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovas UAB „Swedspan G. B.“ dirbo nuo 1982 metų su pertraukomis įvairius darbus. Nuo 1995 metų visą laiką be pertraukų dirbo medienos džiovintojo pareigose. Ieškovas savo darbą visą laiką atliko tinkamai, kokių esminių priekaištų dėl darbo funkcijų atlikimo atsakovas pastabų nereiškė. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė visa apimtimi ir paaiškino, kad byloje yra įrodytas tiek faktinis, tiek juridinis ieškovo neteisėtas atleidimas iš darbo, tai buvo susidorojimas.

3Ieškovas ir jo atstovas reikalavimus ieškinyje grindžia tokiomis faktinėmis aplinkybėmis, 2013 m. balandžio 30 d. atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ ieškovą R. R. įspėjo, kad nuo 2013 m. liepos 1 d. bus atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 129 str. 1 d. Ieškovas ir jo atstovas mano, kad ieškovo R. R. atleidimas iš darbo yra neteisėtas. Atleidimą iš darbo neteisėtu ieškovas laiko dėl to, kad, įspėjimas pateiktas pažeidžiant Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 135 str. reikalavimai, ieškovo kvalifikacija aukštesnė arba vienoda su visų tose pareigose dirbančių darbuotojų. Dvidešimties keturiose pamainose pas atsakovą UAB „Swedspan G. B.“ dirbančių medienos džiovintojų, po ieškovo atleidimo tiek pat ir liko. Ieškovo ir jo atstovo neįtikino, kad ieškovas R. R., buvo atleistas dėl gamybos technologinių pertvarkymų. Svarbiausia, kad tik a pamainoje buvo sumažinta vienu žmogumi, kurioje dirbo ieškovas, kitose kaip dirbo po penkis darbuotojus taip ir dirba. Ieškovo atstovo manymu darbuotojų skaičiaus mažinimas buvo tik fiktyvus. Atleidus iš darbo ieškovą vietoje jo buvo priimtas kitas darbuotojas. I. R. R. turi daugiau kaip 30 metų darbo stažą vienoje darbovietėje. Ieškovas turėjo pirmumo teisę likti dirbti šioje bendrovėje prieš kitus darbuotojus. Tačiau po 2013 m. balandžio 30 d. įspėjimo Įsakymu potvarkiu dėl darbo sutarties nutraukimo 2013 m. birželio 26 d., ieškovas nuo 2013 m. liepos 1 d. buvo atleistas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 129 str. 1 d. darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės. Atleidimo dieną ieškovui R. R. buvo išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio išeitinė darbo išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas. Ieškovui kitas darbas nebuvo siūlomas, nes darbo nebuvo ir darbuotojų nereikėjo. Atleidus ieškovą pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 129 str. 1d. buvo pažeistas įstatymas nors darbuotojai, kurie neturėjo pirmumo teisės likti dirbti liko dirbti. Ieškovo atstovas pažymi ir tai, kad realus darbuotojų skaičius medienos džiovinimo linijoje, nebuvo mažinamas, kaip dirbo po penkis darbuotojus taip ir dirba pamainoje penki darbuotojai. Bendrovėje pastatyta nauja kaširavimo linija, tai yra patobulintos technologijos, ko pasėkoje reikėjo mažinti darbuotojų skaičių. Ieškovo atstovo manymu darbuotojų skaičius nebuvo sumažintas, kaip dirbo vienoje pamainoje penki darbuotojai taip ir dirba. Bendrovėje darbuotojų skaičius realiai nebuvo mažinamas, atleisti iš darbo ieškovą buvo asmeninės priežastys, tokioje galingoje bendrovėje ieškovas yra silpnesnė šalis, su ieškovu buvo susidorota. Reikalauja, kad ieškinys būtų patenkintas visiškai, panaikinti atsakovo 2013 m. birželio 26 d. įsakymą ir sugrąžinti ieškovą R. R. į darbą medienos džiovintoju ir išmokėti ieškovui už visą prastovos laiką, kuris atsirado dėl atsakovo kaltės. Priteisti visas su bylos vedimu patirtas bylinėjimusi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ ieškinio nepripažino per visą civilinį procesą, savo rašytiniuose atsikirtimuose bei per savo atstovę teismo posėdyje, prašo teismą atmesti ieškovo R. R. ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo kaip nepagrįstą. Priteisti atsakovui UAB „Swedspan G. B." naudai iš ieškovo R. R. visas turėtas su bylos vedimu išlaidas. Atsakovo UAB „“Swedspan G. B.“ atstovė su ieškovo R. R. ir jo atstovo reikalavimais visiškai nesutinka, dėl ieškovo atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo. I. R. R. ir jo atstovas teismo posėdyje nurodo, kad jo atleidimas pripažintinas neteisėtu, kadangi, anot ieškovo, atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ netinkamai taikė DK 135 straipsnį, tai yra ieškovas buvo atleistas iš darbo, nesilaikant Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nustatytos pirmenybės teisės būti paliktam dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ yra medžio drožlių plokščių ir apdailintos medienos plokščių gamybos bendrovė. Atsakovas nuo 2008 metų priklauso „Swedspan“ įmonių grupei, gaminančiai medienos plokštes didžiausiai pasaulyje baldų gamintojai ir pardavėjai IKEA. Atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ stengiasi diegti naujausias ir efektyviausius gamybos technologijas, naujausią įrangą, valdymo metodus. Siekiant gamybą automatizuoti, padaryti dar efektyvesnę, per pastaruosius metus į presavimo linijos, prie kurios dirbo R. R. atnaujinimą, jos darbo optimizavimą buvo investuota per 12 mln. litų. Buvo įdiegtos ir įsisavintos šios investicijos: Medžio drožlių rūšiavimo skyriuje įdiegtas naujas drožlių smulkinimo įrenginys, kuris pagerina smulkintos drožlės kokybę, dėl ko sumažėja darbo krūvis medienos džiovintojams. Ventiliatorius, aptarnaujantis džiovyklą, buvo pakeistas nauju, didesnio galingumo, dėl ko padidėjo džiovyklos našumas, gamybos procesas tapo spartesnis ir efektyvesnis. Įdiegta garo mašina (Dynasteam), kuri pagreitina presavimo linijos technologinį procesą ir padidina gamybos našumą. Naujai įdiegta gamybinių medžiagų, medžio drožlių transportavimo sistema A18, kuri gamybinę medžiagą grąžina ne į džiovyklą, o į technologinio preso pradžią, dėl ko buvo sumažintas džiovyklos apkrovimas. Pastatyta nauja presavimo cecho dulkių nutraukimo sistema. Tai palengvina technologinių įrenginių nusiurbimą, nuvalymą. Įrengta nauja moderni MDP laboratorija, kuri pagreitina plokštės kokybės patikrinimus. Atnaujinus gamybą, pakeitus senus įrengimus naujais ir pradėjus jiems funkcionuoti, sumažėjo darbuotojų poreikis. Darbuotojai apie galimą darbo vietų mažinimą dėl technologinių, organizavimo ir struktūrinių pokyčių buvo informuoti darbuotojų susirinkimuose dar 2013 m. sausio 8, 9 dienomis bei 2013 m. balandžio 23, 25 dienomis. Ieškovo ir jo atstovo reikalavimai atleidžiant ieškovą pagal Lietuvos Respublios DK 129 str. atleidimo. Darbdavys nusprendžia kas yra svarbios priežastys. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas pripažino, kad buvo pagerinta gamybos technologijos, palengvintas darbas, tai yra objektyvios priežastys, kurias nurodo darbdavys. Ieškovo atstovo pamastymai jis nežino kokios buvo svarbios priežastys atleisti iš darbo jo atstovaujamąjį R. R.. Buvo pravesta penki parengiamieji teismo posėdžiai, ieškovo atstovas galėjo prašyti, kad būtų išreikalauta nauji įrodymai. Ieškovo atstovas prašo panaikinti įsakymą kurio nėra byloje. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. DK 129 straipsnio 2 dalis nustato, kad darbo sutartis gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų. I. R. R. 2013 m. balandžio 30 d. buvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą. Įspėjime buvo nurodyta, kad dėl darbo organizavimo ir struktūrinių pakeitimų bendrovėje bus mažinamas darbuotojų skaičius, dėl ko bus nutraukta darbo sutartis su ieškovu. Įspėjime UAB „Swedspan G. B.“ taip pat konstatavo, kad laisvų darbo vietų, kurias galėtų pasiūlyti ieškovui, bendrovėje nėra. Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2013 m. liepos 1 dieną Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 1 dalies pagrindu, leidžia darbdaviui, laikantis teisės aktų nuostatų, kiekvienu konkrečiu atveju pačiam nuspręsti dėl darbo sutarties nutraukimo būtinumo ir jos nutraukimo pagrindo nenurodant konkrečių svarbių šiam veiksmui priežasčių. Pakeičiant senus įrengimus naujais našiais diegus naujas technologijas, buvo taip optimizuota gamyba, kad aštuonių medienos džiovintojų darbo krūvis sumažėjo iki tiek, kad šiuos darbus pilnai gali atlikti septyni ar net mažiau medienos džiovintojų. Todėl atsakovas UAB “Swedspan G. B.” nusprendė, kad aštunto medienos džiovintojo etato laikymas bendrovėje būtų ekonomiškai nenaudingas ir žymiai mažintų darbo našumą. Atsakovui buvo visiškai nenaudinga laikyti papildomą darbo vietą, mokėti atlyginimą darbuotojui, iš esmės nebesukuriančiam atsakovui pridėtinės vertės. Todėl buvo nuspręsta sumažinti medienos džiovintojų etatų skaičių nuo aštuonių iki septynių. Atsakovas mano, kad tokie technologiniai, organizaciniai pokyčiai bendrovėje yra teisėta ir pagrįsta priežastis atleisti darbuotoją, kurio darbas nebėra reikalingas darbdaviui. Atsakovas privalo optimizuoti gamybos kaštus, kad išliktų konkurencingas rinkoje ir galėtų išlaikyti kitus samdomus darbuotojus. Atsakovui nusprendus, kad vienas medienos džiovintojo etatas yra perteklinis, buvo peržiūrėti visi pas atsakovą dirbantys medienos džiovintojai, jie buvo įvertinti DK 129 straipsnio 4 dalies kontekste, siekiant nustatyti, kurie iš jų priskirtini socialiai pažeidžiamiems darbuotojams, turintiems didesnę socialinę apsaugą. Taigi esant DK 129 straipsnio 4 dalyje nustatytai garantijai, toks darbuotojas turi pirmenybę prieš darbuotoją, kuris netgi yra aukštesnės kvalifikacijos, bet neturi šios garantijos. Atsakovas laiko, kad nebuvo jokių DK 129 straipsnio 4 dalyje nurodytų ypatingų aplinkybių, kad galėtų būti nepaisoma DK 129 straipsnio 4 dalies suteikiamos apsaugos medienos džiovintojams, auginantiems mažamečius vaikus. Nustatyta, kad trys iš aštuonių pas atsakovą dirbusių medienos džiovintojų, turi vaikų iki 14 metų, tai yra S. V., Ž. B. ir D. K., todėl turi pirmenybę būti palikti darbe prieš kitus darbuotojus tarp jų ir prieš tuos, kurie turi garantijas, nustatytas DK 135 straipsnyje, tiek aukštesnės, tiek tokios pačios kvalifikacijos. Atsakovas atsižvelgdamas į tai, kad R. R. iki senatvės pensijos yra likę daugiau nei penkeri metai, jam yra daugiau nei 18 metų, jis nėra neįgalus, neturi vaikų iki 14 metų, o dėl gamybos optimizavimo, naujų įrenginių įdiegimo ne mažiau kaip vienas etatas atsakovui tapo visiškai nereikalingas, atsakovo atstovė pažymėjo, kad ieškovui R. R. bei dar trims medienos džiovintojams netaikytina DK 129 straipsnio 4 dalyje nustatyta apsauga. Todėl šie darbuotojai, kuriems netaikytina DK 129 straipsnio 4 dalyje numatyta apsauga, buvo vertinami pagal DK 135 straipsnyje nurodytus pagrindus, suteikiančius pirmenybės teisę likti darbe, kai yra mažinamas darbuotojų skaičius. Atsakovo atstovė nurodė, kad medienos džiovintojas A. Č. yra profesinės sąjungos pirmininkas, todėl šis darbuotojas turi pirmenybės teisę likti dirbti DK 135 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. Tuo tarpu likę trys pas atsakovą dirbantys medienos džiovintojai, tai yra G. G., Vaidutis Baltrušaitis ir Z. B. yra aukštesnės kvalifikacijos, turi 6 kategoriją, nei R. R., kuris turi 5 kvalifikacijos kategoriją, todėl jiems taikytina DK 135 straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga, tai yra pirmenybės teisė būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atitinkamai DK 135 straipsnio 1 alies 3 punkte numatytas pagrindas, nepertraukiamas darbo stažas ne mažesnis kaip 10 metų, remiantis DK 135 straipsnio 2 dalimi, netaikytinas R. R., nes jis yra žemesnės kvalifikacijos nei likę trys medienos džiovintojai. Atsakovas UAB “Swedspan G. B.”, įvertinęs visas aplinkybes, nustatęs, kad R. R. nėra socialiai pažeidžiamas DK prasme, nėra aukštesnės kvalifikacijos už kitus pirmenybės teisę būti palikti darbe DK 135 straipsnio pagrindu turinčius medienos džiovintojus, pagrįstai nutraukė darbo sutartį su Ieškovu. Todėl nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti ieškovo ir jo atstovo reikalavimų prašymo panaikinti 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 13/10DSN, kuriuo ieškovas buvo atleistas nuo 2013 m. liepos 1 d. iš darbo, grąžinti ieškovą į darbą UAB „Swedspan G. B.“, medienos džiovintoju ir išmokėti už visą prastovos laiką darbo užmokestį. Priteisti atsakovui turėtas bylinėjimosi išlaidas valstybei, bei atstovavimo išlaidas.

5Trečiojo asmens Lietuvos Baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinė sąjunga įtraukta į procesą 2013m. gruodžio 17 d., dėl to teismo posėdis buvo atidėtas, suteikiant naujai įtrauktam į procesą keturiolikos dienų terminas atsiliepimui į ieškovo bei atsakovo atsiliepimą, nuomonei pateikti, (LR CPK 226 str..) , tretysis asmuo buvo pasyvus atsiliepimų į ieškovo ieškinį ir atsakovo atsiliepimą nepateikė, savo nuomonės neišreiškė.(b.l. 96). Teismo posėdyje jos pirmininkas Z. J., pareiškė, kad atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ darbuotojų susirinkimo neorganizavo, konsultacijų nebuvo pravesta, su darbuotojais nesitarta. Konsultacijų nebuvo pravesta tarp darbuotojų atstovų ar jų organizacijų ar tarp darbdavių dėl tam tikrų susitarimų ar bendrų sutarimų, dėl panaudojimo naujų technologinių įrengimų, dėl kurių įdiegimo gali būti mažinamas darbuotojų skaičius. I. R. R atleidimas pagal DK 129 str. yra neteisėtas ir jis turėtų būti sugrąžintas į darbą ir išmokėtas atlyginimas už priverstinę pravaikštą dėl darbdavio kaltės. Ieškovo ieškinį prašo tenkinti pilnai.

6Ieškinys atmestinas

7Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006 ir Nr. 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai teismui nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.). Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. I. R. R. ir jo atstovas, bei trečiojo asmens įtraukto į procesą 2013-12-17 Lietuvos baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų profesinė sąjunga atstovas prašo teismą panaikinti 2013 m. birželio 26 d. įsakymą Nr. 13/10 DSN, kuriuo ieškovas R. R. buvo atleistas nuo 2013 m. liepos 1 d. iš darbo, grąžinti ieškovą į darbą UAB „Swedspan G. B.“, medienos džiovintoju ir išmokėti už visą prastovos laiką darbo užmokestį. Ieškovo ir jo atstovo, bei trečiojo asmens atstovo ieškovo pusėje pagrindiniai motyvai yra tokie, nebuvo tartasi su bendrovėje dirbančiais darbuotojais, dėl bendrovės modernizavimo, naujų technologijų diegimo, dėl to gali būti mažinamas darbuotojų skaičius. Ieškovo jo atstovo ir trečiojo asmens atstovo manymu buvo pažeistas Lietuvos Respublikos DK 47 str. reikalavimai. I. R. R iš darbo buvo atleistas fiktyviai, nes toje pamainoje kaip dirbo penki darbuotojai taip ir dirba. Su ieškovu R. R. buvo susidorota ir jis buvo atleistas iš darbo medienos džiovintojo pareigų.

8Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas R. R., atsakovo UAB „Swedsan G. B.“ 2013 m. balandžio 30 d. buvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą ir pranešta kad dėl darbo organizavimo ir struktūrinių pakeitimų bus mažinamas darbuotojų skaičius, su R. R. sudaryta darbo sutartis Nr. 6 bus nutraukta 2013 m. liepos 1 d. pagal Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 129 str. 1 dalį, bus išmokėta penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas atostogas (b.l. 8). 2013 m. balandžio 29 d. ieškovas R. R., pateikia prašymą rašytą 2013 m. balandžio 3 d. įstoti į profesinę sąjungą. Prašymas stoti į profesinę sąjungą buvo parašytas atbuline data, tai pripažino profsąjungos pirmininkas. Ieškovas jo atstovas ir trečiojo asmens atstovas, teismo posėdyje pripažino, kad UAB „Swedspan G. B.“ pastoviai aptaria situaciją medžio gaminių gamybos rinkoje. Dvi Kazlų Rūdos Įmonės SGB ir SKR vėl tampa viena kaip ir buvo pradžioje, susijungdamos po IKEA Industry vardu.

  1. Faktinės aplinkybės.

9Bendrovėje pastatyta nauja kaširavimo linija, tai yra patobulintos technologijos, ko pasėkoje yra mažinamas darbuotojų skaičius. Nustatyta, kad ieškovas R. R., puikiai žinojo ir nebuvo slepiama nuo darbuotojų, kad bendrovėje vyksta pertvarka, nuolat stengiamasi diegti naujausias ir efektyviausius gamybos technologijas, įrangą, valdymo metodus. Siekiant gamybą padaryti dar efektyvesnę, per pastaruosius porą metų į presavimo linijos, prie kurios dirbo R. R. atnaujinimą, jos darbo optimizavimą buvo investuota per 12 mln. litų. Buvo įdiegtos ir įsisavintos šios investicijos: Medžio drožlių rūšiavimo skyriuje įdiegtas naujas drožlių smulkinimo įrenginys, kuris pagerina smulkintos drožlės kokybę, dėl ko sumažėja darbo krūvis medienos džiovintojams. Ventiliatorius, aptarnaujantis džiovyklą, buvo pakeistas nauju, didesnio galingumo, dėl ko padidėjo džiovyklos našumas, gamybos procesas tapo spartesnis ir efektyvesnis. Įdiegta garo mašina (Dynasteam), kuri pagreitina presavimo linijos technologinį procesą ir padidina gamybos našumą. Sukurta ir įdiegta gamybinių medžiagų (medžio drožlių) transportavimo sistema A18, kuri gamybinę medžiagą grąžina ne į džiovyklą, o į preso pradžią, dėl ko buvo sumažintas džiovyklos apkrovimas. Pastatyta nauja presavimo cecho dulkių nutraukimo sistema. Tai palengvina technologinių įrenginių, nusiurbimą, nuvalymą. Įrengta nauja moderni MDP laboratorija, kuri pagreitina plokštės kokybės patikrinimus įdiegus naujus įrenginius ir jiems pradėjus pilnai funkcionuoti, sumažėjo darbuotojų poreikis. Darbuotojai apie galimą darbo vietų mažinimą dėl technologinių (organizavimo ir struktūrinių) pokyčių buvo informuoti darbuotojų susirinkimuose dar 2013 m. sausio 8, 9 dienomis bei 2013 m. balandžio 23, 25 dienomis, tai teismo posėdyje patvirtino atsakovo atstovė. Kad apie tai puikiai žinojo ieškovas R. R., matyti ir iš jo į bylą pristatyti Darbo sutarčių Nr 6, 1995-06-01, 2009-08-31 ir 2011-03-30 pakeitimų kuriuose aiškiai nurodyta, kad dėl UAB „Swedspan G. B.“ reorganizacijos jo darbo santykiai tęsiami MDP gamybos padalinyje, MDP gamybos skyriuje, C pamainoje, medienos džiovintojo penktos kategorijos pareigose. (b.l. 5,6). Tai paneigia ieškovo ir jo atstovo bei trečiojo asmens atstovo aiškinimus, kad nebuvo tariamasi su darbuotojais, ir kad buvo pažeista Lietuvos Respublikos DK 47 straipsnis, darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą. Tai taip pat paneigia jog susidorojimo fakto su R. R. nebuvo. Pagrindo darbo ginčui kilti taip pat nėra.

102 Dėl Ieškovo atleidimo teisinio pagrindo

11Darbuotojų atleidimą darbdavio iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnis. Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 1 dalis numato, jog darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso nustatyta tvarka. Atleisti darbuotoją iš darbo, kai nėra darbuotojo kaltės, leidžiama, jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 2 dalis nustato, kad darbo sutartis gali būti nutraukta dėl ekonominių, technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų. Neginčijamai nustytyta, kad ieškovas R. R. 2013 m. balandžio 30 d. buvo įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą. Įspėjime buvo nurodyta, kad dėl darbo organizavimo ir struktūrinių pakeitimų bendrovėje bus mažinamas darbuotojų skaičius, dėl ko bus nutraukta darbo sutartis su ieškovu. Įspėjime atsakovas UAB “Swedspan G. B.” taip pat konstatavo, kad, laisvų darbo vietų, kurias galėtų pasiūlyti ieškovui, bendrovėje nėra. Ieškovas buvo atleistas iš darbo 2013 m. liepos 1 dieną Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 1 dalies pagrindu.(b.l.4). Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimą Nr. 44 Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant Darbo kodekso normas, reglamentuojančias darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), apibendrinimo apžvalgą. Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnis leidžia darbdaviui, UAB “Swedspan G. B.” laikantis teisės aktų nuostatų, kiekvienu konkrečiu atveju pačiam nuspręsti dėl darbo sutarties nutraukimo būtinumo ir jos nutraukimo pagrindo - konkrečių svarbių šiam darbdaviui priežasčių. Įdiegus naujas technologijas, įrengimus darbas buvo taip optimizuotas, kad aštuonių medienos džiovintojų darbo krūvis sumažėjo iki tiek, kad šiuos darbus pilnai gali atlikti septyni ar net mažiau medienos džiovintojų. Todėl atsakovas nusprendė, kad aštunto medienos džiovintojo etato laikymas bendrovėje būtų ekonomiškai nenaudingas UAB “Swedspan G. B.”.

12Dėl atleidimo priežasčių. Anksčiau ieškovo ir jo atstovo paaiškinimu ir bylos leistinomis faktinėmis aplinkybėmis nustatyta, kad atsakovui UAB “Swedspan G. B.” nuolat didinant gamybos efektyvumą ir investavus į presavimo linijos atnaujinimą ir optimizavimą per 12 mln. litų, sumažėjo darbuotojų poreikis šioje linijoje, įdiegus įrenginius, atliekančius nemažą darbo dalį ir sumažėjus darbuotojų poreikiui dėl to, atsakovui buvo visiškai nenaudinga laikyti papildomą darbo vietą, mokėti atlyginimą darbuotojui, iš esmės nebesukuriančiam pridėtinės vertės. Todėl buvo nuspręsta sumažinti medienos džiovintojų etatų skaičių nuo aštuonių iki septynių. Atsakovas mano, kad tokie technologiniai, organizaciniai pokyčiai bendrovėje yra teisėta ir pagrįsta priežastis atleisti darbuotoją, kurio darbas nebėra reikalingas darbdaviui, atsakovui. Atsakovas UAB “Swedspan G. B.” privalo optimizuoti gamybos kaštus, kad išliktų konkurencingas rinkoje ir galėtų išlaikyti kitus samdomus darbuotojus.

132.2.

14Dėl garantijų socialiai pažeidžiamiems darbuotojams

15Atsakovui nusprendus, kad vienas medienos džiovintojo etatas yra perteklinis, buvo peržiūrėti visi pas Atsakovą dirbantys medienos džiovintojai, jie buvo įvertinti DK 129 straipsnio 4 dalies kontekste, siekiant nustatyti, kurie iš jų priskirtini socialiai pažeidžiamiems darbuotojams, turintiems didesnę socialinę apsaugą. Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalis išskiria kelias socialiai pažeidžiamų darbuotojų grupes: 1. darbuotojai, kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, 2. darbuotojai iki 18 metų, 3. neįgalieji, 4. darbuotojai, auginantys vaikus iki 14 metų. Su šiais darbuotojais darbo sutartys darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, gali būti nutraukiamos tik ypatingais atvejais, jei darbuotojo palikimas dirbti iš esmės pažeistų darbdavio interesus. Teismo manymu, kad iš Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalies nuostatos formuluotės darytina išvada, kad darbdavys UAB “Swedspan G. B.” pats sprendžia, kada yra ypatingas atvejis ir ar konkretaus darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeis jo interesus. ir. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/201. Taigi esant Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalyje nustatytai garantijai, toks darbuotojas turi pirmenybę prieš darbuotoją, kuris netgi yra aukštesnės kvalifikacijos, bet neturi šios garantijos. Atsakovas UAB “Swedspan G. B.” laiko, kad nebuvo jokių lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalyje nurodytų ypatingų aplinkybių, kad galėtų būti nepaisoma Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalies suteikiamos apsaugos medienos džiovintojams, auginantiems mažamečius vaikus. Atsakovas nustatė, kad trys iš aštuonių pas atsakovą dirbusių medienos džiovintojų, turi vaikų iki 14 metų tai yra S. V., Ž. B. ir D. K.. (b.l. 22-23, 24,25,26,27,28,29,30,31), todėl turi pirmenybę būti palikti darbe prieš kitus

16darbuotojus, tarp jų ir prieš tuos, kurie turi garantijas, nustatytas DK 135 straipsnyje, tiek aukštesnės, tiek tokios pačios kvalifikacijos. Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio bei 135 tarpusavio santykio aiškinimas ir taikymas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką interesus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-912013). Lietuvos Aukščiausiasis teismas patvirtino nurodytoje byloje pirmosios instancijos išdėstytą aiškinimą, kad Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalyje numatytos garantijos darbuotojui taikomos pirmiau nei įtvirtintos DK 135 straipsnio 1 dalies 2-5 punktuose. Taigi atsižvelgiant į tai, kad ieškovui R. R. iki senatvės pensijos yra likę daugiau nei penkeri metai, jam yra daugiau nei 18 metų, jis nėra neįgalus, neturi vaikų iki 14 metų, o dėl gamybos optimizavimo, naujų įrenginių įdiegimo ne mažiau kaip vienas etatas tapo visiškai nereikalingas, atsakovas UAB “Swedspan G. B.” atstovė teismo posėdyje konstatavo, kad I. R. bei dar trims medienos džiovintojams netaikytina Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalyje nustatyta apsauga. Todėl šie darbuotojai, kuriems netaikytina Lietuvos Respublikos DK 129 straipsnio 4 dalyje numatyta apsauga, buvo vertinami pagal Lietuvos Respublikos DK 135 straipsnyje nurodytus pagrindus, suteikiančius pirmenybės teisę likti darbe, kai yra mažinamas darbuotojų skaičius. Pagal jau minėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato nutarimą Nr. 44, DK 135 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose numatytų darbuotojų pirmenybės teisė būti paliktiems dirbti nesiejama su jų turima kvalifikacija. Šie darbuotojai turi teisę likti dirbti visų kitų tos darbovietės darbuotojų atžvilgiu (darbuotojų, nurodytų DK 135 str. 1d. 2-5 punktuose). Todėl Atsakovas, įvertinęs, kad medienos džiovintojas A. Č. yra profesinės sąjungos pirmininkas, nustatė, kad šis darbuotojas turi pirmenybės teisę likti dirbti Lietuvos Respublikos DK 135 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu. Tuo tarpu likę trys UAB :Swedspan G. B.” dirbantys medienos džiovintojai, tai yra G. G., Vaidutis Baltrušaitis ir Z. B. yra aukštesnės kvalifikacijos, tai yra turi kvalifikacijos 6 kategoriją. (b.l 50-58.). I. R. R, turi 5 kvalifikacijos kategoriją, be to šiuo metu turi galiojančią drausminę nuobaudą papeikimą kuri jam buvo skirta 2013 m. kovo 1d., todėl jiems taikytina Lietuvos Respublikos DK 135 straipsnio 2 dalyje numatyta apsauga, tai yra pirmenybės teisė būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Atitinkamai DK 135 straipsnio 1 alies 3 punkte numatytas pagrindas, tai yra nepertraukiamas darbo stažas ne mažesnis kaip 10 metų, remiantis Lietuvos Respublikos DK 135 straipsnio 2 dalimi, netaikytinas ieškovui R. R. nes jis yra žemesnės kvalifikacijos nei likę trys medienos džiovintojai. Teismas atsižvelgdamas į visas nustatytas bylos aplinkybes daro išvadą, kad atsakovas UAB “Swedspan G. B.” atleisdamas ieškovą, nustatęs, kad R. R. nėra socialiai pažeidžiamas DK prasme, nėra aukštesnės kvalifikacijos už kitus pirmenybės teisę būti paliktam darbe DK 135 straipsnio pagrindu turinčius medienos džiovintojus, pagrįstai nutraukė darbo sutartį su ieškovu. Kiti posėdžio metu šalių išsakyti motyvai nenagrinėtini kaip neturintys esminės reikšmės bylai. Iš ieškovo, pralaimėjusios šalies, atsakovo naudai, prašomi priteisti 12679,75 litai (b.l. 62-98, 99-101),už suteiktas teisines paslaugas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004-04-02 Įsakymą Nr. 1R-85, priteistinos išlaidos už advokato pagalbą mažintinos atsižvelgiant į bylos aplinkybes darbo ginčo byla nėra sudėtinga, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžingumo kriterijais, teismas prašomas priteisti išlaidas mažina ir mano, kad priteistina 3394,51 litai ir teismo išlaidos 41,15 litų valstybei (CPK 93, 96 str.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 275 str., ir 279 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

191.

20Atmesti ieškovo R. R. ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į darbą bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

212.

22Priteisti iš ieškovo R. R., asmens kodas ( - ) gyv(duomenys neskelbtini 3394,51 litą (tris tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt keturis litus 51 ct) atsakovo UAB „Swedspan G. B." juridinio asmens kodas 165746936, buveinės adresas Gedimino g. 1, Kazlų Rūda, A/s Nr. LT92 7044 0600 0205 9498, AB SEB bankas, dalį turėtų išlaidų už pasinaudojimą kvalifikuota teisine pagalba ruošiant procesinius dokumentus ir atstovavimą teisme.

233. Priteisti iš ieškovo R. R., asmens kodas ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini, 41,15 litų (keturiasdešimt vieną litą 15 ct) valstybei turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą šalims. .

24( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos – įstaigos kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas –AB „Hansabankas“ , banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

25Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. R.... 2. I. R. R ir jo atstovas, prašo teismą panaikinti 2013 m. birželio 26 d.... 3. Ieškovas ir jo atstovas reikalavimus ieškinyje grindžia tokiomis faktinėmis... 4. Atsakovas UAB „Swedspan G. B.“ ieškinio nepripažino per visą civilinį... 5. Trečiojo asmens Lietuvos Baldų ir medžio apdirbimo įmonių darbuotojų... 6. Ieškinys atmestinas... 7. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 8. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas R. R., atsakovo UAB... 9. Bendrovėje pastatyta nauja kaširavimo linija, tai yra patobulintos... 10. 2 Dėl Ieškovo atleidimo teisinio pagrindo... 11. Darbuotojų atleidimą darbdavio iniciatyva reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 12. Dėl atleidimo priežasčių. Anksčiau ieškovo ir jo atstovo paaiškinimu ir... 13. 2.2.... 14. Dėl garantijų socialiai pažeidžiamiems darbuotojams... 15. Atsakovui nusprendus, kad vienas medienos džiovintojo etatas yra perteklinis,... 16. darbuotojus, tarp jų ir prieš tuos, kurie turi garantijas, nustatytas DK 135... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 265 str.,... 18. Ieškinį atmesti.... 19. 1.... 20. Atmesti ieškovo R. R. ieškinį dėl atleidimo iš darbo pripažinimo... 21. 2.... 22. Priteisti iš ieškovo R. R., asmens kodas ( - ) gyv(duomenys neskelbtini... 23. 3. Priteisti iš ieškovo R. R., asmens kodas ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini,... 24. ( Gera valia sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos... 25. Šis sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...