Byla ATP-238-519/2013
Dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarimo, kuriuo A. Š. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 178 straipsnio 3 dalį nubaustas 5 parų administraciniu areštu

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Gražvydas Poškus teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracine tvarka nubausto A. Š. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarimo, kuriuo A. Š. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 178 straipsnio 3 dalį nubaustas 5 parų administraciniu areštu, ir

Nustatė

2A. Š. nubaustas už tai, kad jis 2013 m. kovo 2 d. apie 11.03 val. viešoje vietoje daugiabučio namo ( - ), kieme, būdamas girtas (nustatytas girtumas – 2,26 promilės) svirduliavo, dėl girtumo nesiorientavo aplinkoje. Šiais veiksmais įžeidė žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę bei padarė ATPK 178 str. 3 d. numatytą administracinį teisės pažeidimą.

3Apeliaciniu skundu A. Š. prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarimu skirtą 5 parų areštą pakeisti į viešuosius darbus.

4Nurodo, kad tai ne pirmas jo toks pažeidimas, jam kiekvieną mėnesį yra išskaičiuojama po 50 Lt iš socialinės pašalpos, o už kitus pažeidimus jam paskirta atlikti viešuosius darbus, kurių dalį jau yra atlikęs. Jis šiuo metu lankosi ( - ) psichikos centre, pas psichiatrą, gydosi nuo depresijos. Pradėjo lankytis anoniminių alkoholikų draugijoje, nes nori atsikratyti žalingo įpročio. Jis gyvena pas tėvus, turi draugę, su kuria planuoja sukurti šeimą. Dėl pažeidimo jis labai galisi.

5( - ) apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepimu nesutinka su apeliaciniu skundu. Prašo atsižvelgti į tai, kad A. Š. laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 12 iki 2013 m. kovo 18 d. 9 kartus buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn dėl girto pasirodymo viešoje vietoje. Duomenų apie paskirtų baudų sumokėjimą nėra. Prašo palikti skundžiamą nutarimą nepakeistą.

6Apeliacinis skundas atmestinas.

7ATPK 30211 str. 1 d. įtvirtinta, kad apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

8Apeliaciniame skunde nėra ginčijama A. Š. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, tačiau keliamas nuobaudos, paskirtos už ATPK 178 str. 3 d. pažeidimą, individualizavimo klausimas.

9A. Š. už ATPK 178 str. 3 d. numatytą pažeidimą paskirtas 5 parų administracinis areštas. Apeliantas ir pats neneigia padaręs jam inkriminuojamą pažeidimą, taip pat apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kalte padarius minėtą pažeidimą, tačiau A. Š. apeliaciniu skundu prašo jam paskirtą administracinį areštą pakeisti į viešuosius darbus.

10ATPK 178 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog girto asmens, kuriam jau du kartus per vienerius metus buvo paskirtos administracinės nuobaudos už alkoholinių gėrimų gėrimą viešosiose vietose arba girto pasirodymą viešosiose vietose, pasirodymas viešosiose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ir visuomeninę dorovę, užtraukia baudą nuo 150 iki 300 Lt arba administracinį areštą iki 30 parų. Taigi sankcija už apelianto padarytą administracinį teisės pažeidimą yra alternatyvi – bauda arba administracinis areštas.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, asmeniui turi būti parenkama tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia, siekiant ATPK 20 str. numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Individualizuojant asmeniui skirtinos administracinės nuobaudos rūšį bei dydį, be ATPK 20 str. numatytų administracinės nuobaudos tikslų, būtina įvertinti ir padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas pažeidėjo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažino tai, kad A. Š. pripažino padaręs teisės pažeidimą, nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatė. Vertindamas pažeidėjo asmenybę, pažymėjo, jog A. Š. yra jaunas, gyvena asocialų gyvenimą, dėl ankstesnių pažeidimų nedaro jokių išvadų, gyvenimo būdo nekeičia, toliau sistemingai nusižengia. Iš pažymos apie ankstesnius baustumus matyti, jog duomenų apie tai, kad A. Š. už ankstesnius pažeidimus nutarimais paskirtas baudas būtų sumokėjęs ar nemokamus viešus darbus būtų atlikęs, byloje nėra. Duomenų apie jo darbinę veiklą ir gaunamas pajamas byloje nėra. Kaip matyti iš administracinio teisės pažeidimo bylos medžiagos, anksčiau nubaustam asmeniui paskirtos administracinės nuobaudos – administracinės baudos - nebuvo efektyvios, nes A. Š. ir toliau daro analogiškus teisės pažeidimus. Pažymėtina, jog jam teigiamos įtakos neturėjo ir taikytas paskirtų baudų pakeitimai į viešuosius darbus, nes jis jų taip pat neatliko, todėl pirmosios instancijos teismui buvo pagrindas jam skirti griežčiausią straipsnio sankcijoje numatytą administracinės nuobaudos rūšį.

12Apelianto skunde išdėstytas prašymas jam skirtą administracinio arešto nuobaudą pakeisti viešaisiais darbais negali būti nagrinėjamas, nes nubaustam asmeniui pirmosios instancijos teismo nutarimu paskirtas administracinis areštas, o šiuo metu galiojantis ATPK nenumato galimybės paskirtą administracinį areštą pakeisti viešaisiais darbais. Vienintelė galimybė nubaustam asmeniui skirti atlikti viešuosius darbus, kai yra paskirtas administracinis areštas yra numatyta ATPK 3381 str., t.y., kai apylinkės teismas (teisėjas) nutarimu, kuriuo skiria administracinį areštą, jeigu pažeidėjas sutinka, gali atidėti administracinio arešto vykdymą nuo 1 iki 12 mėnesių bei paskirti pažeidėjui atlikti nemokamų viešųjų darbų nuo 25 iki 400 valandų, kartu nustatydamas laikotarpį per kurį šie nemokami darbai turi būti atlikti. Tuo tarpu nagrinėdamas nubausto asmens apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas šio klausimo spręsti negali, nes jis nebuvo keliamas pirmosios instancijos teisme. Taip pat apeliacinės instancijos teisme negalimas ir tiesioginis paskirto administracinio arešto keitimas viešaisiais darbais, nes ATPK 301 str. nors ir numato galimybę teismui, kad jis atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas šio kodekso 30 str. 2 d., taip pat į šio kodekso 31 str. nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos, tačiau sistemiškai aiškinant šią normą, paskirta administracinė nuobauda gali būti keičiama tik kita ATPK numatyta švelnesne nuobauda, tuo tarpu ATPK 21 str. nustatantis administracinių nuobaudų rūšis, viešųjų darbų, kaip savarankiškos administracinės nuobaudos rūšies, nenumato, todėl tiesioginis paskirto administracinio arešto keitimas į viešuosius darbus nei ATPK 301 str., nei kokiu nors kitu pagrindu yra negalimas, kol šio klausimo nustatyta tvarka nesprendė pirmosios instancijos teismas (teisėjas).

13Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas sprendžia, jog Telšių rajono apylinkės teismo A. Š. paskirta nuobauda atitinka jo padarytą administracinį teisės pažeidimą, parinkta įvertinus nubaustojo asmenybę, yra efektyvi ir proporcinga siekiant administracinės nuobaudos tikslų, todėl teisinga ir nekeistina.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

15A. Š. apeliacinio skundo netenkinti ir Telšių rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 20 d. nutarimą palikti nepakeistą.

16Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai