Byla 2S-795-253/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, antstolė Brigita Tamkevičienė

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. V. ir A. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017‑02‑13 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų V. V. ir A. V. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys Palangos kredito unija, antstolė Brigita Tamkevičienė.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjai skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti antstolės 2016-12-14 patvarkymą Nr. S-16031077 dėl turto, esančio ( - ), arešto. Pareiškėjai nurodė, kad vykdydama išieškojimą antstolė 2016-12-19 turto arešto aktu Nr. S-16031077 neteisėtai areštavo pareiškėjai V. V. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ), kadangi, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 663 straipsnio 3 dalimi, išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija 2 030 Eur. Šiuo atveju išieškoma suma yra 961,67 Eur, todėl išieškojimas į minėtą nekilnojamąjį turtą negali būti nukreiptas.
 2. Suinteresuotas asmuo antstolė Brigita Tamkevičienė skundo netenkino ir 510 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka jį perdavė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-02-13 nutartimi skundą atmetė. Teismas nustatė, kad antstolė 2016-12-14 patvarkymu dėl turto arešto Nr. S-16031077 ir 2016-12-14 turto arešto aktu Nr. S-16031074 areštavo skolininkams bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ). Areštas pritaikytas siekiant, kad turtas vykdymo proceso metu nebūtų perleistas. Teismas nustatė, kad pareiškėjams nuosavybės teise priklauso gyvenamosios patalpos: butas, esantis ( - ), ir butas, esantis ( - ). Taigi, pareiškėjai turi ne vieną gyvenamąjį būstą. Nustatyta, kad skolininko A. V. deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ), skolininkės V. V. deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ). Teismas nenustatė pagrindo konstatuoti, kad skolininkų gyvenamoji vieta yra būtent ( - ). Be to, byloje nėra duomenų, jog yra vykdomas išieškojimas iš minėto turto.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėjai V. V. ir A. V. prašo panaikinti antstolės 2016-12-14 patvarkymą Nr. S-16031077 dėl turto, esančio ( - ), arešto ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-02-13 nutartį. Apeliantai nurodo, kad minėtą pastatą, adresu ( - ), šiuo metu remontuoja, todėl laikinai ten negyvena. Pažymi, kad adresu ( - ), yra vienas pastatas su patalpomis – kambariais. Patalpos kadastro byloje pažymėtos patalpomis – kambariais: ( - ). Tai nereiškia, kad tai yra atskiri butai – realybėje yra pereinami kambariai. Pastatas – sandėlis, adresu ( - ), nėra gyvenamosios patalpos, todėl nelaikytinas gyvenamuoju būstu. Teigia, kad antstolė, remiantis CPK 663 straipsnio 3 dalimi, negalėjo areštuoti vienintelio būsto ir viršijo savo įgaliojimus. Teismo teiginys, kad nėra duomenų, jog yra vykdomas išieškojimas iš minėto turto yra neteisingas ir neteisėtas.
 2. Atsiliepimo į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Atskiruoju skundu keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjų skundas dėl antstolės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo.
 2. Byloje nustatyta, kad antstolė Brigita Tamkevičienė vykdo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-12-06 vykdomąjį raštą Nr. I-4884-142/2016 dėl 961,67 Eur skolos išieškojimo iš skolininko A. V. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai, užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/16/02083. Be to, antstolė Brigita Tamkevičienė taip pat vykdo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016-12-06 vykdomąjį raštą Nr. I-4884-142/2016 dėl 961,67 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės V. V. išieškotojos Palangos kredito unijos naudai, užvesta vykdomoji byla Nr. 0005/16/02084. Antstolė 2016-12-14 patvarkymu dėl turto arešto Nr. S-16031077 ir 2016-12-14 turto arešto aktu Nr. S-16031074 areštavo skolininkei V. V. jungtine nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą, esantį ( - ).
 3. Atskiruoju skundu pareiškėjai teigia, kad antstolė negalėjo areštuoti vienintelio būsto, antstolė nesilaikė CPK 663 straipsnio 3 dalies nuostatų ir viršijo savo įgaliojimus, o pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir antstolės veiksmus. CPK 663 straipsnio 3 dalis numato, kad išieškoti iš skolininkui priklausančio būsto, kuriame jis gyvena, galima tik tuo atveju, jeigu išieškoma suma viršija 2 030 Eur.
 4. Apeliantai teigia, kad pastatas, esantis ( - ), yra vienas pastatas su patalpomis – kambariais, patalpos nėra atskiri butai, o realybėje yra pereinami kambariai. Iš vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/02084 esančio VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų nustatyta, kad skolininkei V. V. kartu su S. V. nuosavybės teise priklauso nekilnojamasis turtas: pastatas – sandėlis, esantis adresu ( - ); butas, esantis adresu ( - ); butas, esantis adresu ( - ); negyvenamoji patalpa – baro patalpos su sandėliu, esanti adresu ( - ); negyvenamoji patalpa – lošimų automatų patalpa, esanti adresu ( - ); taip pat skolininkei V. V. kartu su S. V. priklauso garažas, siurblinė bei kiemo statiniai, esantys ( - ).
 5. Iš Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, kad patalpos – butai, esantys ( - ) bei ( - ), suformuoti ir viešame registre įregistruoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai. Šios aplinkybės, taip pat duomenys, jog buto ( - ) bendras plotas sudaro 92,42 kv.m, o buto ( - ) bendras plotas sudaro 85,23 kv.m, sudaro pakankamą pagrindą abejoti atskirojo skundo argumentais apie tai, kad patalpos (butai) yra kambariai, o ne savarankiški nekilnojamojo turto objektai. Įrodymų, kad patalpos nėra atskiri butai nepateikta. Esant tokioms aplinkybėms darytina išvada, kad skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatuota, jog skolininkei nuosavybės teise priklauso ir kitos gyvenamosios patalpos – butas, esantis ( - ).
 6. Apeliantai nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad pareiškėjai areštuotame turte negyvena, ir nurodo, jog pastatą, esantį ( - ), šiuo metu remontuoja, dėl to laikinai ten negyvena. Visų pirma, atskirojo skundo argumentus apie atliekamą pastato ar areštuoto buto remontą patvirtinančių įrodymų apeliantai nepateikė. Antra, pastebėtina, kad iš vykdomojoje byloje Nr. 0005/16/02084 esančių Nekilnojamojo turto registro duomenų matyti, jog skolininkės V. V. nuosavybės teisė į butą, esantį ( - ), įregistruota 2014-09-17 pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu, t. y. prieš kelerius metus. Duomenų, kad skolininkai minėtu adresu gyveno, nepatiekta. Kita vertus, minėtose vykdomosiose bylose esantys Gyventojų registro duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo nustatytas aplinkybes, kad pareiškėjai savo gyvenamąsias vietas yra deklaravę ne minėto buto adresu, kuriam antstolė taikė turto areštą, o kitais adresais: skolininko A. V. deklaruota gyvenamoji vieta – ( - ), o skolininkės V. V. deklaruota gyvenamoji vieta yra (duomenys neskelbtini). Tokie duomenys apie skolininkų gyvenamųjų vietų adresus nurodyti ir vykdomosiose bylose skolininkų teiktuose prašymuose. Pareiškėjai nepateikė pagrindžiančių įrodymų, kad jų gyvenamoji vieta yra būtent bute, kuriam skundžiamu antstolės 2016-12-14 patvarkymu taikytas turto areštas.
 7. CPK 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 658 straipsnio 2 dalis numato, kad tais atvejais, kai yra pavojus, kad skolininkas gali turtą paslėpti, antstolis turi teisę, įteikęs ar išsiuntęs raginimą, areštuoti skolininko turtą. Pagal CPK 658 straipsnio 2 dalį, antstoliui suteikta savarankiško veikimo teisė atitinkamai nuspręsti dėl skolininko turto arešto momento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2012).
 8. Nagrinėjamu atveju iš antstolės 2016-12-14 patvarkymo dėl turto arešto Nr. S-16031077 turinio nustatyta, kad patvarkymas areštuoti nekilnojamąjį turtą priimtas vadovaujantis 658 straipsnio 2 dalimi bei siekiant, jog turtas nebūtų perleistas. Pažymėtina, kad tolesnis išieškojimas iš skolininko turto yra vykdomas CPK XLVII skyriuje nustatyta tvarka.
 9. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nėra pagrindo konstatuoti, kad antstolė pažeidė vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Skundžiamą nutartį naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasis CPK 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-02-13 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai