Byla 2-24-826/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, Vilmai Petraitienei ir Jonai Runelienei, dalyvaujant vertėjoms Vidai Rimkienei ir Svetlanai Agafonovai, ieškovo atstovams advokatei Jovitai Usonytei, S. Š., atsakovams N. Z. ir M. Z. (M. Z.), atsakovų atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo DNSB „Dalgvista“ patikslintą ieškinį solidariems atsakovams N. Z. ir M. Z. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2002,61 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos teisme iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2004-10-07 namo, esančio ( - ), Klaipėda, gyvenamųjų patalpų - 4 butų savininkai, įsteigė Daugiabučių namų savininkų bendriją „Dalgvista“. 2007-03-27 įvykusio bendrijos „Dalgvista“ narių susirinkimo metu visi bendrijos nariai ir namo, ( - ), Klaipėda, bendrasavininkiai sutiko mokėti kas mėnesį į kaupiamąją bendrijos sąskaitą po 25,00 Lt nuo 2007 m. balandžio 1 d., tačiau nuo šio sprendimo priėmimo dienos atsakovė nėra sumokėjusi nei vienos įmokos į kaupiamąjį fondą, todėl atsakovai yra skolingi kaupiamajam fondui 1425,00 Lt. 2009-11-17 įvykusio bendrijos susirinkimo buvo nutarta suprojektuoti ir pastatyti sklypo, ( - ), Klaipėda, tvorą. Tam buvo reikalinga parengti topografinę nuotrauką, už kurią buvo sumokėta 363,00 Lt (atsakovams tenkanti dalis - 90,75 Lt); gauti leidimą tvoros statybai iš savivaldybės, už kurį buvo sumokėta 250,00 Lt (atsakovams tenkanti dalis - 62,50 Lt); parengti tvoros projektą, už kurį buvo sumokėta 900,00 Lt (atsakovams tenkanti dalis dalis - 225,00 Lt). Teigia, kad atsakovė buvo ne kartą išreiškusi pretenzijas bendrijai, kad namas, ( - ), Klaipėda, neturi techninės priežiūros žurnalo bei niekas neatlieka šio namo techninės priežiūros, bendrija atsižvelgė į atsakovės pretenzijas ir tokiu būdu patyrė išlaidas 12,44 Lt už techninės priežiūros žurnalo įsigijimą ir 242,00 Lt už namo techninę priežiūrą pagal 2011-01-11 Apžiūros sutartį Nr. A-l su UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“. Atsakovai nepadengė jiems tenkančios šių išlaidų dalies, todėl yra bendrijai skolingi už techninės priežiūros žurnalą 3,11 Lt (12,44 Lt/4) ir už namo techninę priežiūrą - 60,50 Lt (242 Lt/4). Nurodo, kad 2011-02-21 Naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartimi visi namo, ( - ), Klaipėda, bendrasavininkiai atsidalino savo dalis iš bendrosios dalinės nuosavybės - neįrengtos pastogės bei nustatė naudojimosi šia patalpa tvarką. Kaip šios sutarties priedas buvo pridėtas Pastogės patalpų planas, parengtas UAB „Anarima" už 400,00 Lt, atsakovams tenkanti dalis už palėpės plano parengimą – 100,00 Lt. (400,00 Lt/4), kurios jie neapmokėjo. Teigia, kad pakviesti atsakovę oficialiai atvykti pas notarę, teko jai siųsti pranešimą per notarę, nes Lietuvos paštu siunčiamu registruotų laišku atsakovai nepriima, o pranešimo per notarę išsiuntimas kainavo 27,00 Lt, todėl minėtą sumą taip pat prašoma priteisti iš atsakovų. 2009-01-19 VĮ Registrų centras buvo įregistruota Naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartis ir užsakyti registro išrašai kiekvienam butui bei namui, reikalingi tvoros projekto parengimui, šių paslaugų suma – 35,00 Lt (atsakovams tenkanti suma - 8.75 Lt).

3Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teigia, kad bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, ( - ), Klaipėda, aptvėrimas tvora negali būti laikomas privalomuoju statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų užtikrinimu, 2005-09-05 teisės aktų nustatyta tvarka buvo parengtas atsakovų ūkinio pastato, ( - ), Klaipėda, techninis projektas, kuriame buvo numatytas ir tvoros įrengimas žemės sklypo( - ), Klaipėda, dalyje, nuosavybės teise priklausančioje atsakovams ir atsakovai šio techninio projekto sprendinius yra įgyvendinusi. Dėl kaupiamųjų įnašų atsakovai nurodė, kad bendraturčiai turi pareigą kaupti lėšas ne bet kokiu tikslu, o tik su bendro turto tinkamos būklės palaikymu bei atnaujinimu konkrečiai susijusiais tikslais, lėšų kaupimas negali būti neapibrėžtas, nenusprendus, kokiems konkretiems su bendrąja nuosavybe susijusiems tikslams lėšos kaupiamos konkrečiu laikotarpiu. Atsakovai nurodo, kad neatsisako apmokėti su bendrosios nuosavybės išlaikymu susijusias būtinas išlaidas ir prisidėti prie bendro turto atnaujinimo bei išlaikymo, tačiau ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad bendro turto atnaujinimui ar išlaikymui buvo atlikti kokie nors būtini neatidėliotini veiksmai, už kuriuos buvo mokama iš kaupiamojo fondo ir kad dėl to ieškovas, privalėdamas padengti atsakovams tenkančią išlaidų dalį, patyrė realų nuostolį. Iš ieškovo pateiktų duomenų matyti jog kaupiamuosius įnašus kiti bendraturčiai pradėjo mokėti tik nuo 2011-05-11 ir tokie ieškovo veiksmai diskriminuoja atsakovus kitų bendraturčių atžvilgiu, pirmasis įnašas padarytas 2011-05-11. Duomenų, kad kokia nors kaupiamųjų lėšų dalis būtų kada nors realiai panaudota, nėra. Kiti sąskaitos išrašų duomenys rodo, kad kiti įnašai padaryti jau prasidėjus šiai civilinei bylai, pavėluotai, gavus atsakovės atsiliepimą, kuriuo buvo iškelta būtinybė analizuoti šias aplinkybes. Taip pat atsakovai nesutinka dėl skolos 100,00 Lt už palėpės plano parengimą bei 27,00 Lt už pranešimo per notarą atsakovei įteikimo, nes 2011-02-21 Naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartimi buvo nustatyta būtent naudojimosi patalpa tvarka, o ne įtvirtintas atsidalinimas iš bendrosios dalinės nuosavybės, atsakovė buvo sutikusi ne nusistatyti naudojimosi bendrąja daline nuosavybe tvarką, bet atsidalinti iš šios bendrosios dalinės nuosavybės ir suformuoti atskirus nekilnojamojo turto vienetus, todėl jie neprivalo kompensuoti ieškovui išlaidas, patirtas nusistatant naudojimosi daiktu tvarką, nes šios išlaidos taip pat nėra susijusios su privalomų statinio naudojimo, priežiūros ar išlaikymo reikalavimų įgyvendinimu ar užtikrinimu. Dėl to, kad atsakovai nedavė sutikimo nei dėl tvoros įrengimo, nei dėl naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo, atsakovai neturi pareigos atlyginti ir ieškovo patirtų išlaidų gaunant nekilnojamojo turto registro išrašus. Kadangi statinio techninė priežiūra yra statinio naudotojams teisės aktų nustatyta pareiga, atsakovai sutinka, kad išlaidos už techninės priežiūros žurnalo įsigijimą ir namo techninę priežiūrą gali būti padengiamos iš kaupiamojo fondo lėšų. Atsakovai nurodo, kad kartu su ieškiniu ieškovas pateikia priminimus, neva siųstus atsakovei, kuriuose kalbama išimtinai tik apie kaupiamuosius įnašus, daugiau jokie su bendrąja daline nuosavybe susiję klausimai nesprendžiami.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Jovita Usonytė prašė tenkinti patikslintą ieškinį ir priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Prašė priteisti kaupiamojo fondo lėšas, kitas bendrijos išlaidas, kurių kaupimas numatytas teisės aktuose įtvirtinta tvarka, nes jų paskirtis yra namui atnaujinti. Dėl tikslaus kaupiamųjų lėšų panaudojimo yra bendrijos įstatai, kurie numato, kad lėšų kaupimas yra skiriamas bendro naudojimo objektų priežiūrai ir atnaujinimui, pati atsakovė sutiko su šiomis lėšomis. Yra 4 gyvenamos patalpos, 3 bendrijos nariai, 4 bendrasavininkai, bet kuriuo atveju gaunasi balsų dauguma. Nurodė jog dėl to, kad kiti namo bendrasavininkai sumokėjo kaupiamąjį įnašą vėliau nei 2007-04-01 ieškovas neprašo priteisti palūkanų nuo 2007 m. balandžio mėn., o prašo išieškoti palūkanas tik nuo ieškinio padavimo dienos. Kadangi atsakovai atsisako priimti laiškus, buvo siųstas kvietimas per notarą, kuris kainavo 27 litus.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas S. Š. prašė tenkinti patikslintą ieškinį ir priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad įstiegdami bendriją, jos nariai nesiekė atimti ar kaip kitaip suvaržyti nuosavybės teises, o norėjo spręsti namo priežiūros, komunikacijų vedimo, remonto klausimus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Bendrija vadovaudamasi bendrijos įstatais ir vykdo šiuos įpareigojimus. Svarstant kaupiamųjų įmokų mokėjimą 2007-03-27 atsakovė dalyvavo susirinkime ir pritarė siūlymui mokėti įnašus po 25 litus į kaupiamąją sąskaitą, sprendimas buvo priimtas ir patvirtintas savininkų parašais. 2009-11-17 susirinkime svarstant būtinybę statyti tvorą buvo nutarta suprojektuoti ir pastatyti tvorą, o vėliau atsakovė, nesuderinusi su kitais bendrasavininkais, be statybos leidimo savavališkai užsitvėrė tvorą. Atsakovė prieštarauja pati sau, klaidina teismą, kad 2005-09-05 rengiant ūkinio pastato projektą buvo numatytas ir tvoros rengimas, nes kai 2008 m. atsakovės sutuoktinis pradėjo tvoros statybą, jam buvo išaiškinta, kad tokiai tvorai (aukštesnei nei 1,8 m) yra reikalingas statybos leidimas, tačiau perspėjimo nepaisė, todėl buvo kreiptasi į teisėsaugos institucijas. Nors atsakovė teigia, kad techninės priežiūros išlaidos gali būti padengiamos iš kaupiamojo fondo, tačiau pati atsisako šias lėšas kaupti.

6Atsakovė N. Z. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, paaiškino, kad 2007-03-27 susirinkime nedalyvavo, nes po pietų kartu su T. U. išvažiavo į Vilnių, į Šventosios dvasios vienuolyną. Į Vilnių važiavo T. U. automobiliu, buvo antradienis, o T. U. tą dieną nedirbo. 2007 m. kovo 28 d. ji išskrido pas dukrą, nes 2007-03-25 jai gimė anūkė. Nuykusios į Vilnių jos pernakvojo svečių namuose, kurie yra prie vienuolyno. Ji nemato tikslo mokėti į kaupiamąjį fondą, taip pat nesutinka su tvoros statymu. Mano, kad jos parašas, pridėtas prie 2007 m. kovo 27 d. protokolo, yra iš kitos susirinkimo, nes 2007-03-27 susirinkime ji nedalyvavo.

7Atsakovas M. Z. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad nesutinka mokėti kaupiamąsias įmokas, nes viską gali padaryti savo rankomos, neprieštaravo dėl prašomų sumokėti įmokų už namo techninės priežiūros žurnalą ir techninę priežiūrą, jam žinoma, kad sutuoktinė vyko pas dukrą gimus anūkei 2007-03-28, todėl 2007-03-27 susirinkime negalėjo dalyvauti.

8Atsakovų atstovas advokatas Henrikas Mackevičius teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus nurodė, kad kad LR CK 2.84 str. yra nurodyti, kas yra juridinio asmens dalyviai. Z. nėra bendrijos nariai, bendrijos susirinkimų sprendimai jai neturi galios. Jai turi galios bendrijos, kaip bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų objektų bendraturčių santykiai. Reikalavimas mokėti tam tikrus pinigus yra apribojimas tam tikrų interesų. Z. yra bendraturčiai. Neaišku, kam yra reikalingas fondas, nėra duomenų, kad koks nors objektas buvo prižiūrėtas, ar tvarkytas. Susirinkimų protokolai yra be sprendimų. Pirmoji įmoka į fondą buvo padaryta tik po 4 metų. Nebuvo pateikta argumentų, dėl kokios priežasties yra būtina statyti tvorą. Prašė atkreiptį dėmesį, kad P. skaitė 2007-03-27 protokolą prieš 3 mėnesius, o J. K. prieš teismo posėdį. Ieškovas neįrodė, kad projektas yra padarytas.

9Liudytoja T. U. teismo posėdžio metu paaaiškino, kad gal 1987 m., o gal ir 2007 m., datos tiksliai nebepamena važiavo su N. Z. į Vilnių į Šventosios dvasios vienuolyną. Tuo metu buvo pavasaris, gal kovas. Kitą dieną ji grįžo viena namo, o N. Z. nuvežė į oro uostą. Su N. Z. į Vilnių yra važiavusios tik vieną kartą, iš Klaipėdos išvažiavo 11 - 12 val.

10Liudytojas A. P. paaiškino, kad su St.Šalkausku yra tolimi giminės. 2007 m. kovo 27 susirinkimas vyko pas jį namuose gal 18 val. Susirinkime dalyvavo jis, jo žmona, Šalkauskai, Zelencova ir J. K.. Susirinkimo metu buvo svarstomas namo tvarkymo klausimas, rekonstrukcija, nuotiekų klausimas bei lėšų rinkimas po 25,00 Lt. Kada vyko kitas susirinkimas nepriosimena, paaiškino, kad kaupiamieji įnašai bus naudojami namo atnaujinimui.

11Liudytojas P. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo įgaliotas pusbrolio P. K. asmuo. 2007 m. kovo 27 d. susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai dėl renovacijos, komunikacijų ir mokesčių rinkimo. 2007 m. kovo 27 d. protokola perskaitė prieš posėdį. Z. dalyvavo tik 2007 m. kovo 27 d. ir dar viename susirinkime gal 2007 m. vasarą. Susirinkimas vyko darbo dieną. P. buvo pirmininkas, Š. žmona buvo sekretorė. K. butą pardavė gal praėjusiais metais.

12Liudytoja D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2007-03-27 protokolą skaitė 2012 m. balandžio 5 d. Šis susirinkimas vyko P. namuose. Pagrindiniai klausimai dėl komunikacijų įvedimo ir dėl namo renovacijos. Susirinkimas vyko antroje dienos pusėje, gal 18 val. Darbo dieną. Protokolą rašė ranka, po susirinkimo protokolas buvo perskaitytas, vėliau atspausdintas. Viso namo rekonstrukcijos projektas yra paruoštas, buvo pateiktas Z., ji pateikė pastabas. Šiuo metu projektas yra pas architektą, kuris atlieka projekto pakeitimą, atsižvelgiant į pateiktas N. Z. pastabas. N. Z. dalyvavo tik dviejuose susirinkimuose. Po 25,00 Lt nusprendė kaupti dėl to, kad šių pinigų gali reikėti namo priežiūrai ar stogo remontui.

13Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 4.82 str. 1 d., 3 d., 5 d., 4.83 - 4.85 str., 6.38 str., CPK 178 str.).

14Šalių paaiškinimais, bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad daugiabutyje gyvenamajame name, esančiame ( - ), Klaipėdos m. veikia DNSB „Dalgvista“, kuri įgyvendina daugiabučio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, audojimu, priežiūra ir tvarkymu (DNSB „Dalgvista“ įstatų 1 p., b.l. 19, 8). Atsakovams priklauso butas, esantis ( - ), Klaipėda, jie yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Klaipėda, bendrojo naudojimo objektų: neįrengtos pastogės (priklauso 2488/10000 dalys), žemės sklypo (priklauso 412/1657 dalys), kito inžinerinio statinio (šulinio) (priklauso ¾ dalys) bendrasavininkai (b.l. 60 – 73).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 1425,00 Lt dydžio įmoką į kaupiamąjį fondą, kurį buvo nuspręsta rinkti 2007-03-27 bendrijos „Dalgvista“ susirinkime dėl to nusprendus visiems bendrasavininkiams, tarp jų ir atsakovei. Taip pat atsakovams tenkančias apmokėjimų dalis už 2011-05-17 UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą sklypo topografinę nuotrauką – 90,75 Lt (363 Lt/4), už tvoros statybos leidimą 62,50 Lt (250 Lt/4), už 2011-09-02 M. Ž. parengtą namo, esančio ( - ), Klaipėda, tvoros projektą – 225,00 Lt (900,00 Lt/4), už namo techninės priežiūros žurnalo įsigijimą – 3,11 Lt (12,44 Lt/ 4), namo techninę priežiūrą – 60,50 Lt (242,00 Lt/ 4), už palėpės plano parengimą – 100,00 Lt (400,00 Lt/4), už atsakovės pakvietimą pas notarą – 27,00 Lt. už VĮ Registro centras išrašus, reikalingus įregistruojant naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartį ir registro išrašus kiekvienam butui bei namui, reikalingus tvoros projekto parengimui – 8,75 Lt (35,00 Lt/4).

16Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (LR CK 4.37 straipsnio 1 dalis). Nuosavybės teisės įgyvendinimo ribos skiriasi priklausomai nuo to, ar daiktas priklauso vienam asmeniui, ar keliems asmenims vienu metu, t. y. ar nuosavybė yra asmeninė ar bendroji. Bendroji nuosavybės teisė yra dviejų ar kelių savininkų teisė valdyti, naudoti jiems priklausantį nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti (LR CK 4.72 straipsnio 1 dalis). Bendrosios dalinės nuosavybės teisė yra, kai bendrosios nuosavybės teisėje nustatytos kiekvieno savininko nuosavybės teisės dalys; bendrosios nuosavybės teisė laikoma daline, jeigu įstatymai nenustato ko kita (LR CK 4.73 straipsnio 1, 2 dalys). Bendrosios nuosavybės teisė traktuotina kaip savininko teisių apribojimas, kai savininko teisės ribojamos ne trečiųjų asmenų naudai, bet kitų to paties nuosavybės teisės objekto savininkų, kaip jis pats ( bendraturčių), naudai. Pagal LR CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis, pagal kurią bendrąja daline daugiabučio namo savininkų nuosavybe (bendrojo naudojimo objektais) yra: 1) bendrosios konstrukcijos – pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios (pamatai, sienos, perdengimai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų bei laiptinių konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys); 2) bendroji inžinerinė įranga – daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos, dujų, šilumos, elektros, telekomunikacijų ir rodmenų tinklai, ventiliacijos kameros, vamzdynai ir angos, šildymo radiatoriai, elektros skydinės, liftai, televizijos kolektyvinės antenos ir kabeliai, šilumos mazgai, karšto vandens ruošimo įrenginiai, katilinės ir kita bendrojo naudojimo inžinerinė techninė įranga bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė; 3) bendrojo naudojimo patalpos – daugiabučio namo laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jei jos nuosavybės teise nepriklauso atskiriems patalpų savininkams ar tretiesiems asmenims. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (LR CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (LR CK 4.75 straipsnio 1 dalis), o kitas savininko teisių turinį sudarančias teises – valdymo ir naudojimo – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (LR CK 4.85 straipsnio 1 dalis). LR CK 4.85 straipsnyje įtvirtintas teisinis reglamentavimas dėl valdymo ir naudojimo teisių įgyvendinimo balsų dauguma grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo ir solidarumo bei demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (LR CK 4.85 straipsnio 4 dalis). Daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (LR CK 4.83 straipsnio 3 dalis, DNSBĮ 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija ir kt., bylos Nr. 3K-3-376/2009). LR CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal LR CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. DNSBĮ 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003).

17Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija v. V.J., I.K., Z.R., Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, bylos Nr. 3K-7-515/2009).

18Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai pareikštas reikalavimas dėl aptariamų įstatyminių pareigų vykdymo priteisimo, svarbu atriboti, kurios išlaidos skirtos bendrajam turtui išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jo būtiniems pagerinimams atlikti, o kurios – bendraturčio asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

19LR CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo CK 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka. Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad išlaidas galima atsisakyti mokėti dviem atvejais: 1) kai dėl jų teisės aktų nustatyta tvarka nėra priimto sprendimo ir 2) kai butų ir kitų patalpų savininkas nėra davęs sutikimo dėl šių išlaidų. Pastaruoju atveju būtina dar viena sąlyga – išlaidos turi būti nesusijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Šie reikalavimai nustatyti Statybos įstatyme, aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2010 (iki 2011-01-07 STR 1.12.05:2002) „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ (toliau – Reglamentas). N. R. apibrėžia gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus (1 punktas), yra privalomas gyvenamųjų namų savininkams (bendraturčiams), daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams asmenims, įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, ir t. t. (2 punktas). P. R. 5 punktą (iki 2011-01-07 galiojusios redakcijos 11punktas ) privalomų reikalavimų visumą sudaro: 1) reikalavimai išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas ir inžinerinių sistemų savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus: mechaninio atsparumo ir pastovumo; gaisrinės saugos; higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos; saugaus naudojimo; apsaugos nuo triukšmo; energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (iki 2011-01-07 d. 11.1-11.1.6 papunkčiai, nuo 2011-01-07, 5.1.1-5.1.6. papunkčiai); 2) reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti taip, kad: patalpų naudojimas atitiktų paskirtį, įregistruotą Nekilnojamojo turto kadastre; būtų išlaikyta estetiška namo ir jo aplinkos išvaizda; būtų nepažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos (iki 2011-01-07 d. 11.2-11.2.3 papunkčiai, nuo 20111-01-07 d.– 5.2-5.2.3 papunkčiai). Šių reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu bei nuolatine priežiūra (namo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos techniniu aptarnavimu ir kitais prevenciniais darbais) [3.8]; esminius energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus [3.4, 3.14] atitinkančiu gyvenamojo namo energinio ūkio valdymu; gyvenamojo namo, jo dalių atnaujinimo darbais, įskaitant energijos taupymo priemonių įgyvendinimą (7 punktas). Reglamento prasme privalomieji darbai yra atskiri ar kompleksas priežiūros ir statybos darbų, kuriuos atlikus gyvenamųjų namų būklė pripažįstama atitinkanti naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų visumą (4.3 papunktis).

20LR CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais. Kai bendraturčiai tarpusavyje nesusitaria dėl intervencijos (pertvarkymo, remonto, pagerinimo ir kt.) ir investicijų į bendrąjį turtą masto, ginčą nagrinėjantis teismas šiuos klausimus, vadovaujantis solidarumo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia pagal vidutinius standartus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaunuva“ v Smėlynės g. 49-ojo daugiabučio namo savininkų bendrija v. V.J., I.K., Z.R., Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka, bylos Nr. 3K-7-515/2009).

21Dėl įmokų į kaupiamąjį fondą priteisimo.

22Iš byloje pateiktos rašytinės medžiagos matyti, kad 2007-03-27 buvo suorganizuotas DNSB „Dagvista“ narių susirinkimas (b.l. 10). Susirinkimo protokole užtiksuota, kad jame dalyvavo St.Š., D. Š., V. P., A. P., N. Z. ir J. K. įgaliotas asmuo P. K.. Teismo posėdžio metu St.Š., D. Š., A. P. ir P. K. patvirtino, kad šio susirinkimo metu metu dalyvavo ir N. Z., šio susirinkimo metu buvo kalbama apie inžinerinių tinklų paklojimą, stogo keitimą, namo šiltinimą, mansardinio aukšto įrengimą, buvo nuspręsta rinkti kas mėnesį į kaupiamąjį fondą po 25,00 Lt nuo 2007 m. balandžio 1 d. Nors atsakovė nurodė, kad 2007-03-27 susirinkime ji nedalyvavo, o jos parašas ant protokolo yra iš kito protokolo, tačiau šio susirinkimo metu priimto sprendimo fakto įstatyme numatytais įrodinėjimo būdais nenuginčijo. Atsakovų pateiktas paaiškinimas dėl to, kad atsakovė 2007-03-27 susirinkime nedalyvavo, taip pat 2007-03-31 patvirtintas darbo grafikas VŠĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, 2007-03-09 prašymas dėl darbo dienų keitimosi (b.l. 143 – 146), liudytojos T. U. parodymai neįrodo, kad N. Z. 2007-03-27 susirinkime nedalyvavo, nes pateikta 2007-02-21 Turizmo agentūrų tinklo West express PVM sąskaita faktūra Nr.VES54273 patvirtina, kad N. Z. buvo įsigijusi bilietą maršrutu Vilnius – Londonas 2007-03-28 ir atsakovė N. Z. galimai išskrido 2007-03-28 iš Vilniaus į Londoną, tačiau tai jokiu būdu neįrodo, kad N. Z. nedalyvavo 2007-03-27 daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Klaipėda bendraturčių susirinkime.

23Atsižvelgiant į tai, kad 2007-03-27 atsakovė sutiko kas mėnesį mokėti po 25,00 Lt kaupamąsias įmokas, atsižvelgiant į tai, kad tokią bendraturčių pareigą numato LR CK 4.82 straipsnio 3 dalis, taip pat į tai, kad pagal DNSB įstatymo 21 str. 6 d. (vienos patalpos savininkas (bendrasavininkiai) bendrijos narių susirinkime turi vieną balsą. Bendrasavininkiams jų sutarimu atstovauja vienas asmuo), šio atsakovės sutikimo atsakovas nenuginčijo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, taip pat atsižvelgiant į tai, kad teismo posėdžio metu iš liudytojų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad yra rengiamas namo rekonstrukcijos projektas, ieškovo reikalavimas dėl 1425,00 Lt dydžio įmokos į kaupiamąjį fondą priteisimo solidariai iš atsakovų yra tenkintinas.

24Dėl išlaidų, susijusių su tvoros pastatymu, priteisimo.

25Ieškovas prašo solidariai iš atsakovų priteisti jiems tenkančią išlaidų dalį už 2011-05-17 UAB „Inžineriniai tyrinėjimai“ parengtą sklypo topografinę nuotrauką (b.l. 13 – 15), reikalingą tam, kad būtų suprojektuota ir įrengta tvora aplink sklypą – 90,75 Lt (363 Lt/4), už tvoros statybos leidimą (b.l.18) - 62,50 Lt (250 Lt/4), už 2011-09-02 M. Ž. parengtą namo, esančio ( - ), Klaipėda, tvoros projektą (b.l. 16, 17, 43) – 225,00 Lt (900,00 Lt/4), už VĮ Registro centras išrašus, kiekvienam butui bei namui, reikalingus tvoros projekto parengimui (b.l. 24 – 33) – 8,75 Lt (35,00 Lt/4). Savo reikalavimą ieškovas grindžia 2009-11-17 susirinkimo protokolu (b.l. 11 - 12), kuriame užfiksuota, kad bendrijos nariai A. P., V. P., P. K., D. Š. ir St.Š. nusprendė pastatyti vientisą išorinę sklypo ( - ), Klaipėda, išorinę tvorą, įrengiant tris įvažiavimus iš ( - ) gatvės, tvoros stulpelių statybai panaudoti klinkerio plytas, o stulpelius jungti medinėmis lentelėmis. Leidimų sąvado, projektavimo darbų organizavimą pavesta atlikti St.Š.. Šios ieškovo prašomos išlaidos nėra susijusios su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 patvirtintame Statybos techniniame reglamente STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, todėl ieškovo reikalavimas šioje dalyje vadovaujantis LR CK 4.83 straipsnio 4 dalis nuostatomis ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo pateiktais išaiškinimais civilinėje byloje 3K-7-515/2009 iš atsakovų nepriteistinos.

26Ieškovas neįrodė (LR CPK 178 str.), kad pateikti VĮ Registrų centras išrašai buvo susiję su naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutarties įregistravimu, nes ieškovo pateiktuose sąskaitose nurodyti paslaugos pavadinimai yra įvardinti kaip NTR išrašai be istorijos, paieška NTR duomenų bazėje ir prašymo užpildymas (b.l. 23 – 33 ), o Naudjimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartyje (b.l. 35), nurodyta, kad notarui buvo sumokėta už VĮ Registrų centras pažymą, už patikrą registruose.

27Dėl išlaidų techninės priežiūros žurnalo įsigijimui, už pastato inžinerinės įrangos apžiūrą, palėpės plano parengimą, atsakovės pakvietimą pas notarą priteisimo.

28Ieškovas prašo solidariai iš atsakovų priteisti atsakovams tenkančią išlaidų dalį už namo techninės priežiūros žurnalo įsigijimą (b.l. 20) – 3,11 Lt (12,44 Lt/ 4), atliktą namo techninę priežiūrą pagal 2011-01-11 pasirašytą sutartį su UAB „Būsto plėtros ir investicijų centras“ (b.l. 21 – 23) – 60,50 Lt (242,00 Lt/ 4), už palėpės plano parengimą (b.l. 34 – 38) – 100,00 Lt (400,00 Lt/4), už atsakovės pakvietimą pas notarą (b.l. 39) – 27,00 Lt.

29Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos, susijusios su namo techninės priežiūros žurnalo įsigijimu, atlikta namo techninė priežiūra yra susiję su privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais įvardintais Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai“ VI ir VII dalyse, išlaidos, susijusios su pastogės patalpų plano parengimu ir tuo pagrindu pas notarą pasirašyta naudojimosi negyvenamąja patalpa tvarkos nustatymo sutartis yra susijusi su daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Klaipėda, bendrojo naudojimo objektu (DNSBĮ 2 straipsnio 5 dalis), atsakovė, pasirašė pastogės patalpų plane ir naudojimosi negyvenamąja patalpa sutartyje, todėl vadovaujantis LR CK 4.82, 4.85 str., solidarumo, lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, priteistinos solidariai iš atsakovų. Ieškovo reikalavimas dėl išlaidų, susijusių su atsakovės pakvietimu pas notarą yra tenkintinas, nes pagal pateiktus rašytinius įrodymus (b.l. 40, 41) atsakovai iš ieškovo korespondencijos nepriima, neįteikus pranešimo apie numatomą naudojimosi negyvenamąja patalpa sutarties pasirašymą pas notarą, sutartis nebūtų pasirašyta.

30Dėl palūkanų priteisimo.

31Terminą įvykdyti piniginę pievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, kurią sumokėti praleistas terminas (LR CK 6.20 str. 1 d.).

32Ieškovas prašo iš atsakovų priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

33Ieškinį tenkinus iš dalies ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteisus 1425,00 Lt dydžio įmoką į kaupiamąjį fondą, už namo techninės priežiūros žurnalą - 3,11 Lt, namo techninę priežiūrą – 60,50 Lt, už palėpės plano parengimą – 100,00 Lt, už atsakovės pakvietimą pas notarą – 27,00 Lt, atsižvelgiant į tai, kad DNSB „Dalgvista“ nariai tik po bylos iškėlimo teisme sumokėjo visas įmokas į kaupiamąjį fondą, taip pat atsižvelgiant į tai, kad jokių nuostolių bendrija dėl to, kad kaupiamojo fondo įmokos nebuvo sumokėtos laiku, nepatyrė, 5 procentų metinės palūkanos nuo 1425,00 Lt nepriteistinos.

34Ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo 190,61 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

36Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.).

37Šioje byloje teismas patenkino 81 procentą ieškovo reikalavimų, nes vieoje prašomo 2002,61 Lt įsikolinimo priteisė 1615,61 Lt įsiskolinimo.

38Ieškovas pateikė įrodymus apie 1200,00 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato teisine pagalba (b.l. 49, 118 - 120) ir valstybei už ieškinį sumokėjo 73,00 žyminio mokesčio (b.l. 7, 100), atsakovė pateikė įrodymus apie 3630 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato teisine pagalba (b.l. 54).

39Šalių pateiktos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato teisine pagalba neviršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. LR-85 patvirtintų rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio.

40Ieškovui iš atsakovų priteistina 1031,13 Lt bylinėjimosi išlaidų (81 procentas nuo 1273,00 Lt ), atsakovams 689,70 lt bylinėjimosi išlaidų (19 procentų nuo 3630,00 Lt).

41Užskaičius iš šalių priteistinas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato teisine pagalba, iš atsakovų ieškovo naudai priteistinos 341,43 Lt bylinėjimosi išlaidos.

42Valstybė patyrė 7.50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, ieškinį patenkinus iš dalies turėtų būti priteisiamos iš atsakovų proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o iš ieškovų proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai.

43Valstybės patirtos 7,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei, iš šalių nepriteistinos, nes jos nesiekia Teisingumo ir finansų ministro patvirtinto minimalaus priteistino dydžio (LR CPK 92 str. 1 d.).

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268 str.,

Nutarė

45ieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti solidariai iš atsakovų N. Z. ir M. Z. (M. Z.) 1425,00 Lt dydžio įmoką į kaupiamąjį fondą, 3,11 Lt už namo techninės priežiūros žurnalą, 60,50 Lt už namo techninę priežiūrą, 100,00 Lt už palėpės plano parengimą, 27,00 Lt išlaidas dėl atsakovės pakvietimo pas notarą, 5 procentų metines palūkanas nuo 190,61 Lt nuo bylos iškėlimo teisme 2011-09-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovui DNSB „Dalgvista“.

47Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

48Priteisti solidariai iš atsakovų N. Z. ir M. Z. ieškovui DNSB „Dalgvista“ 341,43 Lt bylinėjimosi išlaidų.

49Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino ir prašo... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė advokatė Jovita Usonytė prašė... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas S. Š. prašė tenkinti patikslintą... 6. Atsakovė N. Z. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 7. Atsakovas M. Z. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad... 8. Atsakovų atstovas advokatas Henrikas Mackevičius teismo posėdžio metu... 9. Liudytoja T. U. teismo posėdžio metu paaaiškino, kad gal 1987 m., o gal ir... 10. Liudytojas A. P. paaiškino, kad su St.Šalkausku yra tolimi giminės. 2007 m.... 11. Liudytojas P. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo įgaliotas... 12. Liudytoja D. Š. teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2007-03-27 protokolą... 13. Ieškinys tenkintinas iš dalies (LR CK 4.82 str. 1 d., 3 d., 5 d., 4.83 - 4.85... 14. Šalių paaiškinimais, bylos rašytiniais įrodymais, nustatyta, kad... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 1425,00 Lt dydžio įmoką į... 16. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 17. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų... 18. Sprendžiant daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių ginčus, kai... 19. LR CK 4.83 straipsnio 4 dalis nustato šios bendrosios taisyklės išimtį,... 20. LR CK 4.83 straipsnio 4 dalyje nustatytos išimtys galimos, kai išlaidos yra... 21. Dėl įmokų į kaupiamąjį fondą priteisimo.... 22. Iš byloje pateiktos rašytinės medžiagos matyti, kad 2007-03-27 buvo... 23. Atsižvelgiant į tai, kad 2007-03-27 atsakovė sutiko kas mėnesį mokėti po... 24. Dėl išlaidų, susijusių su tvoros pastatymu, priteisimo.... 25. Ieškovas prašo solidariai iš atsakovų priteisti jiems tenkančią išlaidų... 26. Ieškovas neįrodė (LR CPK 178 str.), kad pateikti VĮ Registrų centras... 27. Dėl išlaidų techninės priežiūros žurnalo įsigijimui, už pastato... 28. Ieškovas prašo solidariai iš atsakovų priteisti atsakovams tenkančią... 29. Atsižvelgiant į tai, kad išlaidos, susijusios su namo techninės... 30. Dėl palūkanų priteisimo.... 31. Terminą įvykdyti piniginę pievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 32. Ieškovas prašo iš atsakovų priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo... 33. Ieškinį tenkinus iš dalies ieškovo naudai solidariai iš atsakovų... 34. Ieškovo naudai solidariai iš atsakovų priteistinos 5 procentų metinės... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 36. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 37. Šioje byloje teismas patenkino 81 procentą ieškovo reikalavimų, nes vieoje... 38. Ieškovas pateikė įrodymus apie 1200,00 Lt patirtas bylinėjimosi išlaidas,... 39. Šalių pateiktos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato teisine... 40. Ieškovui iš atsakovų priteistina 1031,13 Lt bylinėjimosi išlaidų (81... 41. Užskaičius iš šalių priteistinas bylinėjimosi išlaidas, susijusias su... 42. Valstybė patyrė 7.50 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 43. Valstybės patirtos 7,50 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 268... 45. ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti solidariai iš atsakovų N. Z. ir M. Z. (M. Z.) 1425,00 Lt dydžio... 47. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 48. Priteisti solidariai iš atsakovų N. Z. ir M. Z. ieškovui DNSB... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...