Byla 2-5008-841/2015
Dėl nuosavybės teisės pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant Janinai Morkūnienei, dalyvaujant ieškovei N. D., jos atstovei advokatei Eugenijai Povilaitienei, atsakovei I. S., jos atstovei advokatei Angelijai Morkvėnienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. D. ieškinį atsakovei I. S. dėl nuosavybės teisės pažeidimo, nesusijusio su valdymo netekimu ir

Nustatė

2Ieškovė prašė apginti jos nuosavybės teises, nesusijusias su valdymo netekimu: a) įpareigoti atsakovę savo lėšomis nugriauti jai priklausančią tvorą, jai naudoti skirtoje žemės sklypo dalyje, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtoje indeksu 1-1 200,05 kv.m. (geltona spalva); b) įpareigoti atsakovę savo lėšomis nugriauti jai priklausančią tvorą, esančią bendrai naudotis skirtoje žemės sklypo dalyje, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtoje indeksu B-1 131,31 kv.m. (mėlyna spalva); c) įpareigoti atsakovę pašalinti jai priklausančius daiktus (plytas, lentas, gėlių vazonus ir kitus kilnojamuosius daiktus) nuo bendrai naudotis skirtos žemės sklypo dalies, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtos indeksu B-1 131,31 kv.m. (mėlyna spalva); priteisti ieškovei iš atsakovės 19,25 euro žemės sklypo dalių ribų pažymėjimo išlaidų; priteisti ieškovei iš atsakovės 687,75 euro bylinėjimosi išlaidų; nurodyti teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes, t.y. nustatyti, kad atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ieškovė turi teisę kreiptis į teismo antstolį dėl tvoros nugriovimo ir atsakovei priklausančių kilnojamųjų daiktų perkėlimo nuo bendro naudojimo žemės sklypo dalies ant atsakovei naudotis skirtos žemės sklypo dalies atsakovės lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovės išlaidas, reikiamas sprendimui įvykdyti.

32015-07-03 teisme gautas ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų, nes atsakovė jau ieškinio pateikimo teismui dienos vakare pradėjo griauti tvorą, išrovė gėles, pašalino jai priklausančius daiktus iš bendro naudojimo žemės sklypo, t.y. po bylos iškėlimo teisme įvykdė dalį ieškinio reikalavimų. Ieškovė atsisakė šių ieškinio reikalavimų: apginti jos nuosavybės teises, nesusijusias su valdymo netekimu: a) įpareigoti atsakovę savo lėšomis nugriauti jai priklausančią tvorą, jai naudoti skirtoje žemės sklypo dalyje, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtoje indeksu 1-1 200,05 kv.m. (geltona spalva); b) įpareigoti atsakovę savo lėšomis nugriauti jai priklausančią tvorą, esančią bendrai naudotis skirtoje žemės sklypo dalyje, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtoje indeksu B-1 131,31 kv.m. (mėlyna spalva); c) įpareigoti atsakovę pašalinti jai priklausančius daiktus (plytas, lentas, gėlių vazonus ir kitus kilnojamuosius daiktus) nuo bendrai naudotis skirtos žemės sklypo dalies, UAB „Ertera“ 2014-05-07 parengtame projekte pažymėtos indeksu B-1 131,31 kv.m. (mėlyna spalva); nurodyti teismo sprendimo neįvykdymo pasekmes, t.y. nustatyti, kad atsakovei neįvykdžius teismo sprendimo per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, ieškovė turi teisę kreiptis į teismo antstolį dėl tvoros nugriovimo ir atsakovei priklausančių kilnojamųjų daiktų perkėlimo nuo bendro naudojimo žemės sklypo dalies ant atsakovei naudotis skirtos žemės sklypo dalies atsakovės lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovės išlaidas, reikiamas sprendimui įvykdyti.

4Teismo posėdyje ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, teismui paaiškino, kad ieškovė kvietė matininką, informavo apie tai atsakovę, todėl atsakovė turėtų apmokėti už žemės sklypo ribų pažymėjimą proporcingai jos turimai turto daliai- 19,25 euro.

5Ieškovė, jos atstovė prašė priteisti iš atsakovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes atsakovė ieškinio reikalavimus įvykdė tik po to, kai ieškinys buvo pateiktas teismui, iki to laiko atsakovė nesitarė su ieškove dėl sprendimo įvykdymo termino, neatliko jokių veiksmų, kad pradėti sprendimą įgyvendinti, todėl ieškovė kreipėsi teisinės pagalbos, ir nors po to, kai sprendimas buvo įvykdytas, tos ieškinio dalies atsisakė, teisinės pagalbos išlaidos jau buvo patirtos, todėl atsakovė privalo atlyginti visą ieškovės patirtų išlaidų sumą.

6Atsakovė, jos atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje ieškovė teismui paaiškino, kad ne iš karto pradėjo vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą, nes neturėjo galimybių, atostogų buvo išleista tik balandžio pabaigoje, tada ir pakvietė darbininką nugriauti tvorą, pati to padaryti negalėjo. Apie tai, kad ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, atsakovė nežinojo, taip sutapo, kad tą dieną buvo atlikti darbai. Išlaidos už ribų pažymėjimą neturėtų būti atlygintos, nes atsakovės manymu ribos pažymėtos neteisingai, ji pati matavo ir rado neatitikimų, todėl su minėtomis ribomis nesutinka ir nesutinka mokėti už jų pažymėjimą. Atsakovė taip pat patyrė bylinėjimosi išlaidų, mano, jog dėl jų atsiradimo kalta ieškovė kuri nesitarė dėl sprendimo įvykdymo, o kreipėsi į teismą su ieškiniu, todėl ieškinys turėtų būti atmestas, o iš ieškovės atsakovei turėtų būti priteistos patirtos teisinės pagalbos išlaidos.

7Ieškinio atsisakymas dalyje ieškinio priimtinas, civilinė byla toje dalyje nutrauktina.

8Ieškinys tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio. Ieškovo rašytinis pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo pridedamas prie bylos, o žodinis pareiškimas įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Teismas priima nutartį priimti ieškinio atsisakymą ir nutraukia bylą. Ieškovės N. D. ieškinio atsisakymas dalyje dėl nuosavybės teisių, nesusijusių su valdymo netekimu apgynimo priimtinas, byla toje dalyje nutrauktina.

10Dėl reikalavimo priteisti 19,25 euro už žemės sklypo ribų pažymėjimą.

11Ieškovė N. D. 2015-04-15 pagal kasos pajamų orderio kvitą sumokėjo UAB „Ertera“ už geodezinius darbus 70,00 eurų (25 b.l.). Atsakovei priklauso 0,275 dalis žemės sklypo (6-7 b.l.). Atsakovė į bylą nėra pateikusi duomenų apie tai, kad su atliktu matavimu ir ribų pažymėjimu nesutinka, nėra pateikusi alternatyvaus matavimo ir žymėjimo varianto. Laikytina, kad už UAB „Ertera“ atliktus sklypo ribų pažymėjimo darbus abi sklypo savininkės privalo mokėti atitinkamai savo turimai nuosavybės daliai, kaip tai numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.76 straipsnis, taigi atsakovė privalo sumokėti 19,25 euro ieškovei, nes ieškovė už minėtų darbų atlikimą atsiskaitė, ši suma ieškovei priteistina iš atsakovės.

12Dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimų, nustatyta, kad ieškovės ieškinys teisme gautas 2015-05-07, iš Liteko informacinės sistemos matyti, kad gavimo laikas yra 2015.05.07 09:43, ieškinio parengimo data nurodoma 2015-05-06, ieškovė 2015-04-08 raštu informavo atsakovę, kad bus atliekamas sklypo ribų pažymėjimas, 2015-04-17 raštu prašė ieškovę iki 2015-04-27 įvykdyti 2014-10-20 teismo sprendimą, pašalinant tvorą bei patraukiant atsakovei priklausančius daiktus. Ieškovė taip pat nurodė, kad kreipsis į teismą, jei iki 2015-04-27 reikalavimas nebus įvykdytas, atsakovė 2015-04-17 raštu atsakė ieškovei, kad reikalauja jokių darbų sklype nevykdyti be atsakovės sklypo bendrasavininkės sutikimo (8-30 b.l.). 2015-04-27 antstolio Ričardo Kudrausko surašytas faktinių aplinkybių protokolas su nuotraukomis, kuriose užfiksuota tvoros buvimo vieta bei matininko paženklintos vietos, už faktinių aplinkybių konstatavimą ieškovė 2015-05-04 antstoliui sumokėjo 25 eurus (31-41 b.l.). Ieškovė 2015-05-05 sumokėjo 61,00 eurą žyminio mokesčio bei 2015-05-06 sumokėjo 600,00 eurų už advokato teisinę pagalbą (42-44 b.l.). 2015-04-29 atsakovė raštu ieškovei nurodo, kad jos nustatytas terminas sprendimui įvykdyti yra aiškiai per trumpas, tačiau kito, protingo termino savo atsakyme nenurodo (53 b.l.). 2015-05-07 18.55 val. darytoje nuotraukoje matyti kaip griaunama tvora, 19.28 val. tvoros jau nebėra, 2015-05-14 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuota, kad bendro naudojimo kieme yra supiltos atsakovei priklausančios žvyro krūvos, ant praėjimo sukrautos trinkelės, kas trukdo ieškovei naudotis bendru kiemu (60-71 b.l.). Atsakovė buvo išleista atostogų 2015-04-29-iki 2015-05-14 (97 b.l.).

14Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, ieškovui sumažinus savo reikalavimus, bylos dalis dėl atsisakytų reikalavimų turi būti nutraukiama (CPK 293 straipsnio 4 punktas). Bylos ar jos dalies nutraukimas yra bylos (jos dalies) užbaigimas nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas, kai byla (jos dalis) baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuojamas CPK 94 straipsnio 1 dalyje. Tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis), todėl pareikštų reikalavimų sumažinimas savo esme prilygsta bylos dalies, kurioje reikalavimai sumažinti, išsprendimui atsakovo naudai, nes jam neteks atsakyti pagal pareikštus reikalavimus, kurių ieškovas nebepalaiko. Taikant CPK 94 straipsnio 1 dalį, įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas dalies ieškinio atsisakė (sumažino savo reikalavimus) dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškovas pareiškė didelės sumos ieškinį, nuo kurio gindamasis atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų, o atsakovas vėliau reikalavimus sumažino, atsisakyta reikalavimų dalis paprastai turėtų būti laikoma kaip sprendimas, priimtas atsakovo naudai, išskyrus, jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino dalį reikalavimų tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti didesnį reikalavimą).

15Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė reikalaudama atsakovę vykdyti 2015-03-01 įsiteisėjusį teismo sprendimą keletą kartų kreipėsi į atsakovę raštu, nurodė, kad kreipsis į teismą, jei iki 2015-04-27 teismo sprendimas nebus įvykdytas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tik po to, kai iki nurodyto laiko ieškovės reikalavimas nebuvo net pradėtas vykdyti, ieškovė ėmėsi teisinių veiksmų, pakvietė antstolį konstatuoti faktinių aplinkybių, vėliau kreipėsi į advokatą. Tik pateikus ieškinį teismui, atsakovė tą pačią dieną pradėjo pažeidimų pašalinimo darbus, kurie, kaip matyti iš pateiktų nuotraukų, nebuvo ilgalaikiai. Teismui nepateikta duomenų, kad atsakovė negalėjo teismo sprendimo įvykdyti anksčiau, kad jos anksčiau negalėjo išleisti atostogų ar kad ji anksčiau nebūtų galėjusi pasamdyti darbininkų tvoros griovimo darbams, nes kaip matyti iš nuotraukų, ji pati tų darbų neatliko. Visos ieškovės bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos todėl, kad atsakovė ilgiau kaip mėnesį nevykdė įsiteisėjusio teismo sprendimo, neprašė jo vykdymo atidėti, nesitarė su ieškove dėl jo vykdymo. Todėl teismas laiko, kad visos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš atsakovės, nes didesniąją dalį ieškinio reikalavimų atsakovė patenkino tik ieškovei pareiškus ieškinį.

16Prie patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskirtinos ir antstoliui už faktinių aplinkybių konstatavimą sumokėtos sumos, nes taip buvo surinkti įrodymai šioje civilinėje byloje.

17Ieškovė šioje byloje yra sumokėjusi 61,00 eurą žyminio mokesčio, 1,75 euro pranešimų siuntimo atsakovei išlaidų, 25 eurus faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidų bei 600,00 eurų advokato pagalbos išlaidų, viso 687,75 euro bylinėjimosi išlaidų, pagrįstų rašytiniais įrodymais, kurios, ieškinį patenkinus, priteistinos iš atsakovės (CPK 93 str. 1 d., 88 str.).

18Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurios šioje byloje sudaro 5,85 euro.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

20Priimti dalies ieškinio atsisakymą, civilinę bylą dalyje dėl ieškovės N. D. nuosavybės teisių, nesusijusių su valdymo netekimu apgynimo, nutraukti.

21Ieškinį patenkinti.

22Priteisti ieškovei N. D., a.k( - ) iš atsakovės I. S., a.k.4680614975, 19,25 euro (devyniolika eurų 25 ct) žemės sklypo dalių ribų pažymėjimo išlaidų.

23Priteisti ieškovei N. D. iš atsakovės I. S. ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas- 687,75 euro (šešis šimtus aštuoniasdešimt septynis eurus 75 ct).

24Priteisti iš atsakovės I. S. 5,85 euro (penkis eurus 85 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas: 5660 – žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu).

25Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė prašė apginti jos nuosavybės teises, nesusijusias su valdymo... 3. 2015-07-03 teisme gautas ieškovės atsisakymas nuo dalies ieškinio... 4. Teismo posėdyje ieškovė, jos atstovė ieškinį palaikė, prašė jį... 5. Ieškovė, jos atstovė prašė priteisti iš atsakovės visas patirtas... 6. Atsakovė, jos atstovė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti... 7. Ieškinio atsisakymas dalyje ieškinio priimtinas, civilinė byla toje dalyje... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje... 10. Dėl reikalavimo priteisti 19,25 euro už žemės sklypo ribų pažymėjimą.... 11. Ieškovė N. D. 2015-04-15 pagal kasos pajamų orderio kvitą sumokėjo UAB... 12. Dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, byloje dalyvaujančių asmenų... 14. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, ieškovui sumažinus savo... 15. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovė reikalaudama atsakovę vykdyti... 16. Prie patirtų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu priskirtinos ir... 17. Ieškovė šioje byloje yra sumokėjusi 61,00 eurą žyminio mokesčio, 1,75... 18. Ieškinį patenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinos procesinių... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 20. Priimti dalies ieškinio atsisakymą, civilinę bylą dalyje dėl ieškovės N.... 21. Ieškinį patenkinti.... 22. Priteisti ieškovei N. D., a.k( - ) iš atsakovės I. S., a.k.4680614975, 19,25... 23. Priteisti ieškovei N. D. iš atsakovės I. S. ieškovės patirtas... 24. Priteisti iš atsakovės I. S. 5,85 euro (penkis eurus 85 ct) procesinių... 25. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...