Byla e2-12055-864/2016
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui M. Š. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 289,62 Eur negrąžintos paskolos sumą, 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 519,37 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010 m. lapkričio 26 d. tarp ieškovo ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 5677303, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 289,62 Eur sumą 30 dienų terminui su 121,67 procentų metine palūkanų norma, o atsakovas šia sutartimi įsipareigojo paskolos sumą grąžinti. Pažymėjo, kad atsakovas prievolių pagal sutartį tinkamai nevykdė, visos paskolos sumos ir palūkanų numatytu terminu negrąžino. Ieškovo teigimu, šiuo metu dėl netinkamai vykdytų sutartinių įsipareigojimų atsakovas skola ieškovui sudaro 837,95 Eur sumą, kurią sudaro 289,62 Eur negrąžintos paskolos suma, 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 519,37 Eur delspinigiai.

4Atsakovui Civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2010 m. lapkričio 26 d. tarp ieškovo ir atsakovo nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 5677303, kurios pagrindu ieškovas paskolino atsakovui 289,62 Eur sumą 30 dienų terminui su 121,67 procentų metine palūkanų norma, o atsakovas šia sutartimi įsipareigojo paskolos sumą grąžinti. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas į atsakovo sąskaitą 2010 m. lapkričio 26 d. pervedė 289,62 Eur sumą. Ieškovo paskaičiavimu, atsakovui neįvykdžius laiku sutartinių įsipareigojimų, atsakovas liko skolingas ieškovui 837,95 Eur sumą, kurią sudaro 289,62 Eur negrąžintos paskolos suma, 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 519,37 Eur delspinigiai. Duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

8Civilinio kodekso 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o Civilinio kodekso 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (Civilinio kodekso 6.205 straipsnis). Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (Civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.873 straipsnio 1 dalimi, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeisdamas sutartinius įsipareigojimus su ieškovu neatsiskaitė. Civilinio kodekso 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovas su ieškovu atsiskaitė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis) bei į tai, jog atsakovas savo prievolės neginčija (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis), vadovaujantis Civilinio kodekso 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 2 dalimi, 6.886 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 289,62 Eur negrąžintos paskolos suma ir 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 519,37 Eur delspinigių už 180 dienų skaičiuojant po 1 procentą nuo uždelstų mokėjimų už kiekvieną prievolės įvykdymo dieną. Civilinio kodekso 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktą atsakovas įsipareigojo už laiku negrąžintą kreditą mokėti 1 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ankstesnėje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje buvo teigiama, kad 0,1 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną praleistą paskolos grąžinimo dieną yra aiškiai per dideli, todėl jie mažintini iki įprastų – 0,02 proc. už kiekvieną praleidimo dieną (Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lemora“ v. UAB „Pergamas“, bylos Nr. 3K-3-394/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje V. ir S. M. prekybos centro bankroto byloje dėl J. V. finansinio reikalavimo pagrįstumo, bylos Nr. 3K-3-173/2006.). Nuo 2007 m. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formavo praktiką, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (Civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (Civilinio kodekso 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismas. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro net 180 procentų negrąžinto kredito sumos, o pagrindinės prievolės ir prašomų priteisti delspinigių dydžio santykis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstamas pakankamu pagrindu teismui sumažinti priteistinų delspinigių sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-258/2005). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straispnio 8 dalyje įtvirtinta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovė sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovei, todėl netesybos mažintinos nuo 1 procento iki 0,05 procento dydžio, tai sudaro 26,10 Eur sumą, o likusioje dalyje ieškovo reikalavimas dėl delspinigių atmestinas (Civilinio proceso kodekso 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

10Remiantis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 344,68 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2016 m. vasario 22 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi – jei ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Pagal ieškovo ieškinį yra patenkinti 41,13 procentai reikalavimų, todėl bylinėjimosi išlaidos ieškovui priteisiamos vadovaujantis šia proporcija. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteistina viso 7,82 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsniu, 285-288 straipsniais, 307 straipsniu, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo M. Š., a. k. ( - ) ieškovo UAB „4finance“, į. k. 301881644, naudai 289,62 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) negrąžintą paskolą, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonis eurus 96 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 26,10 Eur (dvidešimt šešis eurus 10 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (344,68 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 m. vasario 22 d - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,82 Eur (septynis eurus 82 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti Civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

17Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai