Byla 2S-251-227/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Autairas“ atskirąjį skundą dėl Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1228-724/2014, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, pagal ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinį atsakovams UAB „Autairas”, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui, UAB “Šiltas namas” dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia bei atsakovo UAB „Autairas” priešieškinį dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“, ir

Nustatė

3Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinys atsakovams UAB „Autairas” ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centrui dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo pripažinimo negaliojančiu, skolos priteisimo ir Ventiliuojamų fasadų sienų plotų ir atliktų darbų nustatymo akto dalies pripažinimo negaliojančia, tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“. Visagino miesto apylinkės teisme 2014-11-21 priimtas atsakovo UAB „Autairas” priešieškinys dėl neteisėto sutarties nutraukimo, skolos, netesybų ir palūkanų priteisimo, tretysis asmuo UAB „Šiltas namas“, kuriuo atsakovas prašo pripažinti, kad ieškovo veiksmai vienašališkai nutraukiant 2013-05-21 šalių sudarytą statybos subrangos sutartį buvo neteisėti, priteisti iš ieškovo 1047,44 Eur permokėtą už neatliktus darbus sumą, 2010,36 Eur ieškovo atliktų defektų šalinimo išlaidų, 1005,15 Eur baudą už defektų nepašalinimą, 22223,97 Eur baudą už sutarties pažeidimą, viso 26286,94 Eur (90763,54 Lt) atsakovo naudai, 8,4 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Prašė taikyti nekilnojamojo, kilnojamojo turto, piniginių lėšų areštą.

42014 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsakovo UAV „Autairas“ priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - areštas ieškovo UAB „Moldeks” kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui 90 763,54 Lt sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai taikytas piniginių lėšų, priklausančių UAB „Moldeks” ir esančių pas UAB „Moldeks” ar trečiuosius asmenis, areštas, kad bendrai būtų areštuota daiktų ir/ar piniginių lėšų ne daugiau kaip už 90 763,54 Lt.

5Ieškovas UAB „Moldeks“ prašė panaikinti byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodė, kad 2014 m. gruodžio 8 d. nutartyje nurodytos aplinkybės yra pasikeitusios, ieškovas nebeturi su darbo santykiais susijusio 40724 Lt įsiskolinimo, šiuo metu jokių pradelstų įsipareigojimų nei darbuotojams, nei VSDF ir valstybės biudžetui, ieškovas dirba pelningai, apyvarta 2013 metais sudarė beveik 1 mln. litų, priešieškinio suma sudaro tik apie 5 proc. vienos ieškovo vykdomos sutarties Nr. 2014/06-02 kainos (2 106 610 Lt), ieškovas turi kilnojamojo turto už 121 490 Lt, balanse nurodyta 116 822 Lt skola tiekėjams nėra pradelsta skola, o įmonės įsipareigojimas tiekėjams, kuriuos įmonė turės įvykdyti per vienerius metus, ieškovo turto vertė balanse padidėjo nuo 138 847 Lt iki 206 785 Lt. Nurodė, kad gera valia su atsakovu neatsiskaito ne dėl to, kad vengtų vykdyti savo prievolę, o dėl to, kad nesutinka su jam pareikštais reikalavimais. Taip pat pažymėjo, kad nagrinėjama byla ieškovui yra vienintelė ir jo atžvilgiu nėra atliekami jokie kiti priverstiniai skolų išieškojimo veiksniai. Teigia, kad priešieškinio suma ieškovui nėra didelė, todėl priešieškinio patenkinimo atveju nekiltų grėsmės sprendimo įvykdymui.

6Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo tenkino. Panaikino 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė duomenis, jog 2014 m. gruodžio 16 d. duomenimis vien kilnojamojo turto ieškovas turi už 121 490 Lt, 2013 metų balanse nurodytas 40 724 Lt su darbo santykiais susijęs įsiskolinimas panaikintas, ieškovas vykdo 2014 m. birželio 2 d. statybos subrangos sutartį Nr. 2014/06-02, pagal kurią iki 2014-12-31 atliktinų darbų vertė sudaro 2 106 610 Lt. Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis, ieškovui nėra taikytos kitos priverstinio išieškojimo ar laikinosios apsaugos priemonės nei nagrinėjamoje byloje. Darė išvadą, kad ieškovo turtinė padėtis yra gera, ieškovas vykdo ūkinę veiklą, todėl nėra pagrindo teigti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl ieškovo prašymą tenkino.

8Atsakovas UAV „Autairas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės atmetant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinimo ir paliekant galioti Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį.

9Nurodo, kad antstolis, vykdydamas Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį areštavo ieškovui UAB „Moldeks“ nuosavybės teise priklausančias dvi transporto priemones: SUBARU, valst. Nr. ( - ), ir AUDI A4, valst. Nr. ( - ), bendrai 64 000 Lt sumai. Kito turto antstolis nerado, todėl likusiai sumai 26 763,54 Lt areštavo pinigines lėšas. Todėl teiginys, kad ieškovas turi kilnojamojo turto už 121 490 Lt nesudaro pagrindo naikinti laikinųjų apsaugos priemonių, be to, du automobiliai įvertinti ne 95000 Lt, o 64000 Lt suma. Teismui ieškovas pateikė ilgalaikio turto sąrašą be jo likutinių balansinių verčių, nepateikė naujesnio balanso, kreditorių sąrašo. Priešieškinio suma, palyginus su ieškovo visu balanse apskaitytu turtu, yra labai didelė, o pagal ieškovo 2013 m. balanso duomenis ieškovas yra nemokus, nes jo per vienerius metus mokėtinos sumos (158 134 Lt) viršija pusę turimo turto (206 785 Lt). Ieškovo turimo turto suma yra mažesnė už visa turimą turtą, kas duoda pagrindą manyti jog panaikinus laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Ištrauka iš subrangos sutarties, kurioje nurodyta kelių milijonų sutarties bendra kaina, jokios įrodomosios vertės apie labai gerą ieškovo UAB „Moldeks“ finansine padėtį neturi, nes visiškai neaišku, kiek iš tos sutarties ieškovas uždirbs. Ieškovas galėjo priešieškiniu ieškomą sumą įnešti į teismo ar antstolio depozitinę sąskaitą, jeigu jo turtinė padėtis yra gera. Tačiau šios aplinkybės, apelianto nuomone, ieškovas nepagrindė. Teismas taikė nevienodus standartus šalims, tuo pažeidžiant lygiateisiškumo principą, kadangi atsakovui paprašius panaikinti jo atžvilgiu pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones bei pateikus įrodymus, laikinosios apsaugos priemonės nebuvo panaikintos, priešingai nei ieškovui.

10Ieškovas UAB „Moldeks“ atsiliepimu prašo UAB „Autairas“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad UAB „Moldeks” rėmėsi tuo pačiu 2013 metų balansu, tačiau pateikė duomenis, kad 40 724 Lt su darbo santykiais susijęs įsiskolinimo nėra, tarpinės finansinės ataskaitos įmonėje nėra sudaromos. Nustatant, ar įmonė yra nemoki vertinami pradelsti įmonės įsipareigojimai, o ne balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai pareigojimai, nes įmonės balanse nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai pareigojimai, rodo įmonės įsipareigojimus, kuriuos ji turės įvykdyti per ateinančius finansinius metus balanso sudarymo metu šių įsipareigojimų vykdymo terminai dar nėra suėję, t.y. įsipareigojimai nėra pradelsti, be to, ieškovo atžvilgiu nėra taikomos priverstinės išieškojimo priemonės, jis neturi skolų Socialinio draudimo fondo biudžetui. Duomenų, kad UAB „Moldeks” įsipareigojimai viršija pusę įmonės balanse nurodyto turto vertės, byloje nėra, todėl UAB „Moldeks“ yra moki įmonė. UAB „Autairas" teiginys, kad kito nei du automobiliai turto antstolis nerado, neatitinka tikrovės, kadangi nors ir buvo informuotas apie UAB „Moldeks” priklausantį ilgalaikį turtą ir jo rinkos vertę, iš viso 121 490 Lt, antstolis areštavo tik UAB „Moldeks” automobilius, byloje nepaneigta, kad nurodoma ilgalaikio turto vertė yra mažesnė nei 121 490 Lt. Teismas UAB „Moldeks” sudarytą subrangos sutartį įvertino kaip kitos įmonės pasitikėjimą ieškovo galimybėmis prisiimti daugiau nei 2 mln. litų įsipareigojimą, UAB „Moldeks” vykdo veiklą, tinkamai vykdo subrangos sutartį, gauna pajamas, įmonės turtinė padėtis gera, todėl nėra pagrindo ieškovo atžvilgiu taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

11Atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - ieškovo UAB „Moldeks“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkintinas(CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

13Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėta ir pagrįsta yra pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria panaikintos byloje ieškovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

14CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Laikinosios apsaugos priemonės yra kompleksas teismo taikomų po vieną ar kelias priemonių dėl atsakovui priklausančio turto (kilnojamojo, nekilnojamojo, lėšų, turtinių teisių) nuosavybės teisių apribojimų ir kitų įpareigojimų, draudimų ar veiksmų sustabdymo, kuriais siekiama užtikrinti sprendimo, kuris bus priimtas ateityje, įvykdymą bei kartu išvengti teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimo arba neįmanomumo. Laikinųjų apsaugos priemonių poreikį nulemia grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo, taip pat dėl objektyvių aplinkybių teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, atsakovo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (nagrinėjamu atveju atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo (atsakovo) reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra pagrindo. Teismas taip pat gali panaikinti byloje taikomas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu išnyksta teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė, t.y. atsiranda naujos aplinkybės arba paaiškėja iki tol nežinotos buvusios aplinkybės, kurios sudaro pagrindą manyti, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra būtinas (CPK 149 str. 1 d.).

15Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo prašymą ir nustatęs, kad yra sąlygos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui, 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi prašymą tenkino. Bylos eigoje ieškovui pateikus prašymą panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones su jį pagrindžiančiais įrodymais, teismas sprendė, kad, nesant grėsmės būsimo teismo sprendimo neįvykdymui, nėra pagrindo byloje taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, todėl skundžiama 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi panaikino 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria ieškovo turtas buvo areštuotas pareikšto priešieškinio užtikrinimui.

16Atsakovas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvadomis grindžia priešieškinio sumos dydžio reikšmingumu. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tačiau prezumcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t.y., ar jam ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise turimo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Taigi, tiek sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tiek ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo klausimą gali būti nagrinėjama, ar reikalavimo suma yra didelė šaliai, kurios turtui prašoma taikyti disponavimo suvaržymus.

17Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priešieškinio reikalavimo suma (90 763,54 Lt) pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę, vertinant bendro šalies pragyvenimo lygio mastu, juridiniam asmeniui paprastai laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Atskirajame skunde atsakovas teigia, jog ieškovas neįrodė aplinkybės, kad jo turtinė padėtis yra gera, kad yra pelningai veikianti bei moki įmonė, dėl ko priešieškinio suma jai nelaikytina didele. Su šiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas sutinka ir pripažįsta, kad ieškovo kartu su prašymu panaikinti laikinąsias apsaugos priemones teismui pateikti duomenys neįrodo, jog jo turtinė padėtis yra tokia gera, kad priešieškinio suma ieškovui gali būti laikoma nedidele.

18Atskirajame skunde atsakovas pažymi, jog, įvertinus ieškovo turimo turto vertę ir jo santykį su įsipareigojimais, bei nustačius, jog visi ieškovo turimi įsipareigojimai vykdytini per vienerius metus, ieškovas laikytinas nemokiu. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, jog šiuo konkrečiu atveju teismas nevertina ieškovo mokumo būsenos teisės aktų, reglamentuojančių bankroto bylos įmonei iškėlimo klausimus, pagrindu, o sprendžia, ar priešieškinio reikalavimų suma įmonei laikytina didele ir ar priėmus atsakovui palankų sprendimą gali kilti sunkumų siekiant jį įvykdyti. Tuo pačiu teismas įvertina apelianto nurodytą aplinkybę, kad ieškovo pagal 2013 metų balansą turimas turtas sudaro 206 785 Lt, kai tuo tarpu priešieškinio suma sudaro beveik pusę ieškovo turimo turto vertės. Be to, nors ieškovas pataikė duomenis, kad nebeturi su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų, kurie 2013-12-31 dienai sudarė 40 724 Lt, tačiau tai nepaneigia aplinkybės, kad nėra pilnai atsiskaityta su kreditoriais ir per vienerius metus mokėtinas tiekėjams įsiskolinimas sudaro 116 822 Lt, kuris lyginant su ieškovo turimu turtu yra ženklus. Aplinkybė, jog ieškovas buvo skolingas darbuotojams, leidžia abejoti įmonės finansinės padėties stabilumu. Pastebėtina, kad nors ieškovas savo prašyme panaikinti laikinąsias apsaugos priemones nurodė, kad jam priklausančių transporto priemonių vertė yra 95 000 Lt ir vien iš šio turto būtų galima patenkinti atsakovo reikalavimus, tačiau, kaip nurodo apeliantas ir ko neneigia ieškovas, antstolis yra areštavęs UAB „Moldeks“ nuosavybės teise priklausančias dvi transporto priemones: SUBARU, valst. Nr. ( - ), ir AUDI A4, valst. Nr. ( - ), šias transporto priemones įvertindamas bendrai 64 000 Lt sumai. Nors UAB „Moldeks“ pirmosios instancijos teismui pateikė 2014-12-16 buhalterinę pažymą, kad turi ir kito ilgalaikio turto (kompiuterį, žoliapjovę, trimerį, šaldytuvą, picų krosnį, atskėlimo plaktukus), tačiau be savo paaiškinimų jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jų vertė yra 26 490 Lt, teismui nepateikė. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, spręsti apie juridinio asmens turto būklę ir vertę vien iš UAB „Moldeks“ pateiktos buhalterinės pažymos negalima. Iš nurodytų aplinkybių teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog realiai turimo ilgalaikio turto vertė būtų didesnė nei kad priešieškiniu pareikštų reikalavimų suma (CPK 178 str.). Todėl negalima sutikti su ieškovo argumentu, kad jo turimo ilgalaikio turto vertė užtikrina, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo atsakovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ar netaps neįmanomu. Atkreiptinas dėmesys, kad iš ieškovo pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog 2013 metais UAB „Moldeks“ pelnas sudarė tik 4631 Lt, todėl nors ieškovas veikia pelningai, tačiau įvertintina, kad grynasis pelnas sudaro tik nedidelę dalį ieškovo per vienerius metus mokėtinų sumų. Teismo vertinimu, faktas, kad ieškovas yra sudaręs subrangos sutartį, kurios bendra kaina 2 106 610 Lt, nors ir rodo, jog ieškovas vertinamas kitos įmonės kaip patikimas rinkos dalyvis, tačiau nepatvirtina, jog ieškovui 90 763,54 Lt reikalavimo suma nėra didelė. Be to, ieškovas teismui nepateikė banko sąskaitų išrašų apie turimas pinigines lėšas, duomenų, kurie galėtų patvirtinti, jog su juo pagal minėtą sutartį yra atsiskaityta. Jokių kitų objektyvių duomenų apie siekiamą vykdyti ūkinę–komercinę veiklą, generuojančią pajamas, iš kurių įmonė galėtų atsiskaityti su atsakovu, kitais kreditoriais, ieškovas teismui nepateikė. Pripažintina, kad ieškovo turimo turto bei esamų įsipareigojimų (per vienerius metus mokėtinų sumų) santykis, kaip ir nuosavybes teise valdomo turto struktūra, neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados apie neabejotiną įmonės finansinės padėties stabilumą (patikimumą) laiko perspektyvoje.

19Esant nurodytoms aplinkybėms negalima pripažinti, kad ieškovui pareikšto priešieškinio reikalavimų suma yra nedidelė ir kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai atsakovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų ar netaptų neįmanomu. Teismas pripažįsta, kad prezumpcija, jog didelė priešieškinio suma gali objektyviai padidinti atsakovui galimai palankaus teismo sprendimo nevykdymo riziką, nagrinėjamu atveju nebuvo paneigta. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepagrįstai pirmosios instancijos teismas tenkino UAB „Moldeks“ prašymą - panaikino 2014 m. gruodžio 8 d. nutartį, kuria ieškovo turtui buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės –ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo netenkintinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

20Ieškovui išaiškintina, kad įstatymas suteikia jam teisę pasinaudoti CPK 146, 150 straipsnių nuostatomis ir prašyti vieną laikinąją apsaugos priemonę pakeisti kita, arba visai ją panaikinti, įmokant ginčo pinigų sumą į teismo specialiąją sąskaitą, kas teismo manymu, ieškovui nesudarytų kliūčių, jeigu jo, kaip teigia, gera turtinė padėtis.

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies antruoju punktu,

Nutarė

22Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti UAB „Moldeks“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi, panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Visagino miesto apylinkės teisme priimtas ieškovo UAB „Moldeks“ ieškinys... 4. 2014 m. gruodžio 8 d. nutartimi atsakovo UAV „Autairas“ priešieškinio... 5. Ieškovas UAB „Moldeks“ prašė panaikinti byloje taikytas laikinąsias... 6. Visagino miesto apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 23 d. nutartimi ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad ieškovas pateikė duomenis, jog 2014 m. gruodžio 16 d.... 8. Atsakovas UAV „Autairas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Visagino... 9. Nurodo, kad antstolis, vykdydamas Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m.... 10. Ieškovas UAB „Moldeks“ atsiliepimu prašo UAB „Autairas“ atskirąjį... 11. Atskirasis skundas tenkintinas, skundžiama teismo nutartis naikintina ir... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 13. Byloje kilo ginčas dėl to, ar teisėta ir pagrįsta yra pirmosios instancijos... 14. CPK 144 str. 1 d. nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų... 15. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs atsakovo... 16. Atsakovas nesutikimą su pirmosios instancijos teismo išvadomis grindžia... 17. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priešieškinio reikalavimo suma... 18. Atskirajame skunde atsakovas pažymi, jog, įvertinus ieškovo turimo turto... 19. Esant nurodytoms aplinkybėms negalima pripažinti, kad ieškovui pareikšto... 20. Ieškovui išaiškintina, kad įstatymas suteikia jam teisę pasinaudoti CPK... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 22. Visagino miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti...